of 8 /8
Unit4 Teta ME Mobilne rozwiązanie dla pracowników i menedżerów In business for people. Unit4 Teta ME

Unit4 PL BR TETA ME - Unit4 | People-centered softwareinfo.unit4.com/rs/900-SZD-631/images/Unit4_PL_TETA_ME.pdf4 Unit4 Teta ME Urlopy Użytkownicy Unit4 Teta ME mają możliwość

Embed Size (px)

Text of Unit4 PL BR TETA ME - Unit4 | People-centered...

Page 1: Unit4 PL BR TETA ME - Unit4 | People-centered softwareinfo.unit4.com/rs/900-SZD-631/images/Unit4_PL_TETA_ME.pdf4 Unit4 Teta ME Urlopy Użytkownicy Unit4 Teta ME mają możliwość

Unit4 Teta MEMobilne rozwiązanie dla pracownikówi menedżerów

In business for people.

Unit4 Teta ME

Page 2: Unit4 PL BR TETA ME - Unit4 | People-centered softwareinfo.unit4.com/rs/900-SZD-631/images/Unit4_PL_TETA_ME.pdf4 Unit4 Teta ME Urlopy Użytkownicy Unit4 Teta ME mają możliwość

2 Unit4 Teta ME

Aplikacja Unit4 Teta ME (Mobile Edition) jest rozwiązaniem

przeglądarkowym dostępnym na komputerze oraz na

urządzeniach mobilnych, takich jak smartfon i tablet.

Teta ME wykorzystuje nowoczesne rozwiązania technologiczne

w oparciu o HTML5 i framework Angular2

Angular2 jest najpopularniejszym frameworkiem

nowoczesnych aplikacji internetowych. Najnowsza wersja

jest stworzona w języku TypeScript, który opracowany został

we współpracy firmy Google oraz Microsoft. Połączenie

najlepszych cech tych komponentów umożliwia projektowanie

i rozwijanie aplikacji pracujących na różnych przeglądarkach.

Unit4 Teta ME to rozwiązanie mobilne stanowiące integralną

część pakietu Teta HR/ERP, systemu kompleksowo

wspierającego politykę personalną, zawierającego aktualne

dane o pracownikach firmy.

Unit4 Teta ME

Page 3: Unit4 PL BR TETA ME - Unit4 | People-centered softwareinfo.unit4.com/rs/900-SZD-631/images/Unit4_PL_TETA_ME.pdf4 Unit4 Teta ME Urlopy Użytkownicy Unit4 Teta ME mają możliwość

Mobilność rozwiązaniaWraz z rozpowszechnieniem się smartfonów z dostępem do Internetu, jesteśmy on-line

o każdej porze i w każdym miejscu. Możliwość sprawdzenia stanu konta bankowego lub

najnowszych wiadomości w drodze do pracy, czy podczas wyjazdu służbowego jest dzisiaj

sprawą oczywistą. Stąd też naturalna potrzeba pracownika, aby samoobsługa pracownicza

była prowadzona w ten sam sposób:

• 24 godziny na dobę w każdym dniu tygodnia

• w każdym miejscu

• na urządzeniu używanym na co dzień- na smartfonie lub tablecie.

Unit4 Teta ME jest dostępna w siedzibie firmy oraz poza miejscem pracy. Teta ME nie wymaga instalacji aplikacji

na urządzeniu. Wystarczy mieć na urządzeniu mobilnym dostęp do Internetu oraz ulubionej nowoczesnej

przeglądarki internetowej.

Skoncentrowani na potrzebachpracowników

Użytkownikiem Unit4 Teta ME jest

pracownik. To on został postawiony

w centrum zainteresowania twórców

mobilnego rozwiązania Teta ME. Celem

aplikacji jest zaangażowanie wszystkich

ludzi w firmie tak, aby usprawnić

komunikację, poprawić efektywność

procesów obsługi pracowników oraz

zwiększyć zadowolenie zatrudnionych osób.

Unit4 Teta ME obsługuje potrzeby pracowników

zarówno w zakresie technologicznym, jak

i funkcjonalnym, koncentrując się na 3 aspektach:

• Mobilności

• Dostępności na różnych urządzeniach

• Prostej obsłudze.

Page 4: Unit4 PL BR TETA ME - Unit4 | People-centered softwareinfo.unit4.com/rs/900-SZD-631/images/Unit4_PL_TETA_ME.pdf4 Unit4 Teta ME Urlopy Użytkownicy Unit4 Teta ME mają możliwość

4 Unit4 Teta ME

Urlopy

Użytkownicy Unit4 Teta ME mają możliwość

wnioskowania o urlopy. Pracownicy składają wnioski

na urlopy objęte limitami rocznymi, czyli urlopy

wypoczynkowe, urlopy wypoczynkowe na żądanie, dni

lub godzin przysługujące opiekunowi dziecka do lat 14.

System informuje użytkownika o przysługującym limicie

oraz weryfikuje okres urlopu z wymiarem. Pracownicy

mogą wnioskować również o urlopy okolicznościowe,

szkoleniowe i inne przewidziane w przepisach lub

w regulaminie firmy.

Menedżerowie z poziomu Unit4 Teta ME zarządzają

urlopami swoich zespołów, akceptując lub odrzucając

elektroniczne wnioski. Proces obiegu wniosku

urlopowego jest oparty o systemowy mechanizm i może

być realizowany wg standardowego obiegu lub zgodnie

z przepływem dostosowanym do procedury organizacji.

Wnioski pracownicze

Moduł Wnioski pracownicze jest adresowany do

menadżerów różnych szczebli, w celu obsługi

kadrowej podwładnych oraz do pracowników, którzy

za pomocą wniosków będą mogli aktualizować

wskazane dane.

Funkcjonalność modułu zapewnia:

• wnioskowanie we wskazanych procesach

• elektroniczny obieg akceptacyjny wniosków

• aktualizację danych pracownika w Teta HR/ERP.

Pracownicy korzystający z modułu Wnioski

Pracownicze mogą wnioskować o zmianę danych

adresowych, wykonywać dyspozycję przelewu

wynagrodzenia na wskazane konto bankowe.

Dzięki Teta ME menedżerowie mogą realizować sesje podwyżkowe dla swoich podwładnych poprzez

elektroniczne wnioski o podwyżkę. Po ostatecznym zatwierdzeniu informację o przysługującej stawce są

aktualizowane w Teta HR/ERP, służąc jako podstawa naliczenia wynagrodzeń.

Moduł Wnioski Pracownicze wpływa na poprawę efektywności procesów obsługi pracowników, poprzez

skrócenie czasu obsługi wniosku oraz automatyzację dostarczenia informacji do działu HR.

Page 5: Unit4 PL BR TETA ME - Unit4 | People-centered softwareinfo.unit4.com/rs/900-SZD-631/images/Unit4_PL_TETA_ME.pdf4 Unit4 Teta ME Urlopy Użytkownicy Unit4 Teta ME mają możliwość

Moje PITy

Funkcjonalność Moje PITy w Teta ME to bezpieczna i wygodna

możliwość udostępniania pracownikom dokumentów podatkowych.

Elektroniczne dokumenty PIT-11, zweryfikowane przez

oprogramowanie Ministerstwa Finansów, mogą być udostępnione

w Teta ME, tak aby każdy z pracowników pobrał informację

podatkową oraz potwierdził odbiór dokumentu.

Dzięki pełnej digitalizacji procesu, informacja podatkowa dociera

do pracownika natychmiast, co jest szczególnie istotne dla osób

pracujacych zdalnie.

Zarządzanie godzinami nadliczbowymi

Za pośrednictwem modułu liderzy zespołów

zlecają godziny nadliczbowe oraz decydują

o sposobie rekompensaty, w postaci odbioru

nadgodzin lub zapłaty. Pracownicy mają dostęp do

bieżącej informacji na temat zleconych nadgodzin

oraz sposobu rekompensaty każdego ze zleceń.

Mogą również zadecydować w jakim terminie

odbiorą nadgodziny.

Nadgodziny Teta ME zapewniają również

prawidłową rekompensatę zlecenia pracy

w sobotę, w postaci odbióru dnia wolnego.

Mój profil

Użytkownicy Unit4 Teta ME mają dostęp do informacji o własnym

zatrudnieniu oraz danych osobowych zarejestrowanych

w systemie Unit4 Teta HR/ERP.

W module Mój Profil dostępne są takie informacje, jak:

• aktualnie przysługujące składniki wynagrodzenia

• wyposażenie będące na stanie pracownika

• członkowie rodziny zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego

• prywatne i służbowe dane kontaktowe, czyli adres, telefon, e-mail.

Dodatkowo pracownik może sprawdzić, kto znajduje się w grupie

współpracowników i jak skontaktować się z wybraną osobą.

W profilu widoczna jest również hierarchia zależności służbowych.

Page 6: Unit4 PL BR TETA ME - Unit4 | People-centered softwareinfo.unit4.com/rs/900-SZD-631/images/Unit4_PL_TETA_ME.pdf4 Unit4 Teta ME Urlopy Użytkownicy Unit4 Teta ME mają możliwość

6 Unit4 Teta ME

Dostępność na różnych urządzeniachAplikacja Unit4 Teta ME może być używana jednocześnie na różnego rodzaju

urządzeniach, takich jak smartfony, tablety oraz komputery. Dzięki zastosowanej technologii

Teta ME może być używana na urządzaniach z takimi systemami operacyjnymi, jak:

• Windows • Android • Mac OS X • iOS

Platforma dla pracowników i menedżerów Unit4 Teta ME jest uruchamiana we wszystkich nowoczesnych

przeglądarkach internetowych:

Dla użytkowników oznacza to zwiększenie elastyczności w obszarze samoobsługi. Wniosek złożony przez

pracownika na smartfonie z Androidem jest akceptowany przez przełożonego na tablecie z systemem

iOS i zatwierdzany przez Dział HR na komputerze z Windows. Takie rozwiązanie nie wymaga instalowania

dedykowanych aplikacji na każdym z urządzeń, wystarczy otworzyć aplikację w przeglądarce.

Raporty w Teta ME

Moduł Raporty Teta ME jest dedykowany zarówno menedżerom, jak i pracownikom. Pracownicy mogą

generować zestawienia powiązane z własnym zatrudnieniem, takie jak odcinek wynagrodzeń i harmonogram

pracy na dany miesiąc.

Dzięki raportom dostępnym w Teta ME zarządzanie podległym zespołem jest łatwiejsze. Możliwość kontroli

wykorzystania urlopu wypoczynkowego podwładnych, informacja o stanie rozliczenia godzin nadliczbowych

oraz dostęp do kart ewidencji czasu pracy- usprawniają wykonywanie zadań osobom kierującym pracami

w dziale.

Page 7: Unit4 PL BR TETA ME - Unit4 | People-centered softwareinfo.unit4.com/rs/900-SZD-631/images/Unit4_PL_TETA_ME.pdf4 Unit4 Teta ME Urlopy Użytkownicy Unit4 Teta ME mają możliwość

Prosta obsługaUnit4 Teta ME przygotowana jest zgodnie z RWD –

Responsive Web Design. Dla użytkowników oznacza to,

iż interfejs dostosowuje się do rozmiaru urządzenia, na którym

jest uruchamiana aplikacja. Równie wygodne jest korzystanie

z Teta ME na smartfonie, jak na tablecie lub laptopie.

Aplikacja mobilna Unit4 Teta ME została przygotowana

z myślą o wszystkich pracownikach, stąd szczególny nacisk

został położony na intuicyjność rozwiązania: odpowiednie

rozmieszczenie pól, podkreślenie ważnych informacji,

użyteczność procesów.

Teta ME wspiera użytkowników w prawidłowej i sprawnej

obsłudze procesów, dzięki walidacjom, odwołaniom do

informacji zapisanych w Teta HR/ERP oraz umieszczeniu

podpowiedzi wewnątrz pól sugerujących oczekiwaną

zawartość.

Użytkownicy Unit4 Teta ME mają możliwość zarządzania

swoim hasłem dostępu do aplikacji, w tym obsługę

w przypadku zapomnienia hasła przez użytkownika.

Korzystanie z aplikacji nie wymaga wielogodzinnych szkoleń

użytkowników, wystarczy odpowiednia parametryzacja

użytkownika, odpowiadająca jego roli w organizacji.

Domyślnie przygotowane profile to:

• Pracownik – na potrzeby samoobsługi pracowniczej

• Menedżer – na potrzeby zarządzania procesami

w podległym zespole

Page 8: Unit4 PL BR TETA ME - Unit4 | People-centered softwareinfo.unit4.com/rs/900-SZD-631/images/Unit4_PL_TETA_ME.pdf4 Unit4 Teta ME Urlopy Użytkownicy Unit4 Teta ME mają możliwość

unit4.com/pl

Unit4 Polska ul. Powstańców Śląskich 7a 53-332 Wrocław

T +48 71 323 40 00 E [email protected]

O firmie Unit4 PolskaUnit4 zajmuje się w Polsce rozwojem systemów klasy ERP i HR, sprzedawanych pod marką Unit4 Teta. Obecnie

z rozwiązań Unit4 Polska korzysta ponad 2 tys. firm i instytucji dużej i średniej wielkości, będących liderami

w swoich branżach m.in. Getin Noble Bank, Parker Hannifin, Grene, Aviva, Danone, ATM Grupa, EuroLOT,

Rossmann, Teva Pharmaceutical Polska, LG Electronics Polska, Bakoma, Hotele Gołębiewski, Mostostal

Warszawa i inne.

Firma oferuje system Unit4 Teta HR będący liderem na rynku HR oraz Unit4 Teta ERP zorientowany na ludzi

system klasy ERP, automatyzujący bieżącą pracę, na rzecz działań strategicznych.

Więcej informacji o Unit4 Polska znajduje się na stronie internetowej: www.unit4.com/pl

In business for people.

Bezpieczeństwo rozwiązania

Dla aplikacji realizujących procesy w obszarze HR, szczególnie istotnym elementem jest bezpieczeństwo

danych pracowniczych, w tym danych osobowych oraz informacji o wynagrodzeniach pracowników. Dotyczy

to aplikacji wspierajacych zarządzanie zasobami ludzkimi, takich jak Unit4 Teta HR/ERP oraz aplikacji dla

pracowników, takich jak Unit4 Teta ME.

Unit4 Teta ME korzysta z mechanizmów zabezpieczających dane pracowników przed wykorzystaniem przez

nieuprawnione osoby:

• Użytkownicy mają nadane profile uprawnień ograniczające ich działania do wskazanych akcji i formularzy

z danymi.

• Użytkownicy mają dostęp do danych podwładnych i własnych, zgodnie z widocznościami nadanymi przez

administratora Unit4 Teta HR/ERP.

W przypadku korzystania z Unit4 Teta ME poza firmową siecią, w celu odizolowania wewnętrznej infrastruktury

firmy od Internetu należy skorzystać z jednej z opcji:

• VPN poszerzony o dostęp z urządzeń mobilnych

• wykorzystanie VPN SSL, np. Barracuda VPN SSL

• udostępnienie strony www za pomocą Reverse Proxy.