of 18 /18
Unificarea Italiei si Germaniei Unificarea Italiei si Germaniei Formarea natiunilor Formarea natiunilor

Unificarea Italiei Si Germaniei (1)

Embed Size (px)

Text of Unificarea Italiei Si Germaniei (1)

Page 1: Unificarea Italiei Si Germaniei (1)

Unificarea Italiei si GermanieiUnificarea Italiei si GermanieiFormarea natiunilor Formarea natiunilor

Page 2: Unificarea Italiei Si Germaniei (1)

► Ultimele doua mari popoare vest-europene, care si-au Ultimele doua mari popoare vest-europene, care si-au incheiat procesul de consolidare nationala si teritorial-incheiat procesul de consolidare nationala si teritorial-statala, au fost italienii si germanii. statala, au fost italienii si germanii.

► La mijlocul sec. al XIX-lea ele nu aveau inca un stat La mijlocul sec. al XIX-lea ele nu aveau inca un stat national unitar, existau 7 state in Italia si 38 in Germania. national unitar, existau 7 state in Italia si 38 in Germania.

► Faramitarea politico-statala frana dezvoltarea lor Faramitarea politico-statala frana dezvoltarea lor economica, social-politica, culturala si cauza ramanerea economica, social-politica, culturala si cauza ramanerea lor in urma fata de alte popoare. lor in urma fata de alte popoare.

► Deci unificarea nationala era o necesitate vitala.Deci unificarea nationala era o necesitate vitala.► Formele acestui proces sunt diferite. Formele acestui proces sunt diferite. ► Astfel, unificarea putea fi infaptuita pe calea "de sus" - Astfel, unificarea putea fi infaptuita pe calea "de sus" -

cand procesul este condus de un stat puternic de aceeasi cand procesul este condus de un stat puternic de aceeasi origine etnica (de Prusia -in Germania, de Piemont - in origine etnica (de Prusia -in Germania, de Piemont - in Italia). din cadrul tarii ce se unifica. Natiunea in acest caz Italia). din cadrul tarii ce se unifica. Natiunea in acest caz se uneste in jurul statului cel mai puternic din toate cele se uneste in jurul statului cel mai puternic din toate cele existente.existente.

► A doua cale - de "jos" - prin unificarea de catre masele A doua cale - de "jos" - prin unificarea de catre masele populare prin miscari revolutionare putea duce la populare prin miscari revolutionare putea duce la instaurarea in tara a unei oranduiri democratice, instaurarea in tara a unei oranduiri democratice, republicane. republicane.

► Incercarea de unificare a Germaniei si Italiei pe cale Incercarea de unificare a Germaniei si Italiei pe cale revolutionara a avut loc in 1848-1849, dar fara succes.revolutionara a avut loc in 1848-1849, dar fara succes.

Page 3: Unificarea Italiei Si Germaniei (1)
Page 4: Unificarea Italiei Si Germaniei (1)

UNIFICAREA ITALIEIUNIFICAREA ITALIEI

► In prima jumatate a sec. al XIX-lea in fata poporului italian statea o sarcina foarte complicata, care consta in lichidarea faramitarii politice, inlaturarea absolutismului si izgonirea asupritorilor straini. Poporul italian a izbutit pe parcursul a catorva decenii sa-si edifice statul unitar national, acest proces avand urmatoarele etape:

► I- 1859-1861: ► -razboiul franco-italo-austriac din 1859 ► - miscarea maselor populare din 1860► II-1866: razboi in alianta cu Prusia contra Austriei ► III- 1870: alipirea Romei la Regatul Italian ► Trebuie mentionat ca un rol deosebit in procesul

de unificare a Italiei l-a jucat primul ministru al Piemontului Camillo Cavour.

Page 5: Unificarea Italiei Si Germaniei (1)

Scoala nr. 5 "Principesa Elena Bibescu" Barlad

Page 6: Unificarea Italiei Si Germaniei (1)

UNIFICAREA ITALIEI-1859UNIFICAREA ITALIEI-1859

► In 1858 Ludovic-Napoleon Bonaparte al III-lea al Franţei şi primul ministru al Piemontului Cavour s-au aliat împotriva Austriei.

► Războiul a izbucnit în 1859, dar luptele de la Magenta şi Solferino au fost sîngeroase, favorizîndu-i doar parţial pe francezi si italieni, reuşind să obţină doar Lombardia, unita la Piemont. Franţa primeste două regiuni din Piemont– Nisa şi Savoia.

Napoleon III

Cavour

Page 7: Unificarea Italiei Si Germaniei (1)

UNIFICAREA ITALIEI- 1860UNIFICAREA ITALIEI- 1860

► În 1860, in nord, Toscana, Modena, Parma şi Romagna( o parte din statele papale) şi-au respins conducătorii şi s-au unit cu Piemontul.

► In mai 1860, Giuseppe Garibaldi împreună cu o mie de Cămăşi Roşii – o armată mică de voluntari civili – au ajuns în Sicilia. Campania sa din Sicilia şi sudul Italiei, îndreptată împotriva monarhiei feudale din Regatul Neapole a avut un mare succes.

► În septembrie 1860, cînd liderul revoluţionar se îndrepta spre nord, Cavour a găsit motiv de a trimite trupe împotriva forţelor papale, care au fost înfrînte decisiv. Apoi, cele două armate de eliberare s-au unit, completînd cucerirea centrului Italiei.

Page 8: Unificarea Italiei Si Germaniei (1)

Scoala nr. 5 "Principesa Elena Bibescu" Barlad

GIUSSEPE GARIBALDI SE INTALNESTE CU VICTOR EMANUELLGIUSSEPE GARIBALDI SE INTALNESTE CU VICTOR EMANUELL

•Victor Emanuel a fost proclamat rege al Italiei la 17 martie 1861. ►Singura excepţie a fost Roma, care, apărată de trupele franceze, a rămas sub control papal.•Trei luni mai tîrziu, Cavour a murit

Page 9: Unificarea Italiei Si Germaniei (1)

Scoala nr. 5 "Principesa Elena Bibescu" BarladJuverdeanu Aurelia Melania

UNIFICAREA ITALIEI- 1866, 1870UNIFICAREA ITALIEI- 1866, 1870► Italia s-a aliat cu Prusia, căreia i s-a alăturat în războiul

din 1866 împotriva Austriei. Forţele italiene nu s-au descurcat prea bine, dar victoria Prusiei la Sadova a obligat Austria să cedeze provincia Veneto.

► În ciuda atacurilor disperate dar fără succes lansate de Garibaldi şi susţinătorii săi, Roma nu a ajuns să facă parte din statul italian decît în 1870, cînd prusacii au invadat Franţa lui Napoleon, iar trupele franceze au fost retrase din Roma. După un scurt bombardament, forţele italiene au pătruns în oraş care a devenit capitala Italiei unite.

MONUMENTUL INCHINAT LUI VICTOR EMANUELL II

Page 10: Unificarea Italiei Si Germaniei (1)

UNIFICAREA ITALIEIUNIFICAREA ITALIEI

► Vaticanul este acum o Vaticanul este acum o enclavă independentă enclavă independentă înconjurată de Italiaînconjurată de Italia..

► Cauzele reusitei procesului Cauzele reusitei procesului de creare a statului unitar de creare a statului unitar italian:italian:

► folosirea de catre italieni, in folosirea de catre italieni, in interesul lor, a contradictiilor interesul lor, a contradictiilor intre asupritorii straini ai tarii;intre asupritorii straini ai tarii;

► lupta fortelor democratice lupta fortelor democratice conduse de oameni talentati conduse de oameni talentati ca Mazzini si Garibaldi;ca Mazzini si Garibaldi;

► slabiciunea nobilimii slabiciunea nobilimii conservatoare si izolarea ei in conservatoare si izolarea ei in interiorul societatii italiene.interiorul societatii italiene.

Page 11: Unificarea Italiei Si Germaniei (1)

UNIFICAREA GERMANIEIUNIFICAREA GERMANIEI

► Infrangerea revolutiei din 1848-Infrangerea revolutiei din 1848-1849 a amanat pentru un timp 1849 a amanat pentru un timp unificarea Germaniei. unificarea Germaniei.

► Succesele liberalilor italieni in Succesele liberalilor italieni in frunte cu Cavour i-au insufletit si frunte cu Cavour i-au insufletit si pe liberalii germani-partasi ai pe liberalii germani-partasi ai unificarii Germaniei sub unificarii Germaniei sub conducerea dinastiei conducerea dinastiei Hohenzolernilor prusaci. Hohenzolernilor prusaci.

► Unificarea in jurul Prusiei este Unificarea in jurul Prusiei este promovata de Otto von Bismarck, promovata de Otto von Bismarck, care, in septembrie 1862, devine care, in septembrie 1862, devine prim-ministru al Prusiei. prim-ministru al Prusiei.

► El a realizat unificarea Germaniei El a realizat unificarea Germaniei "prin fier si sange » ."prin fier si sange » .

Page 12: Unificarea Italiei Si Germaniei (1)
Page 13: Unificarea Italiei Si Germaniei (1)

UNIFICAREA GERMANIEI- 1864UNIFICAREA GERMANIEI- 1864

► La început La început Prusia Prusia s-a aliat s-a aliat cu Austria pentru a cu Austria pentru a învinge Denemarca intr-un învinge Denemarca intr-un război scurt (Al doilea război scurt (Al doilea război pentru Schleswig) război pentru Schleswig) din 1864, reuşind să din 1864, reuşind să cucerească astfel cucerească astfel Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein.

► Considerentele lui Considerentele lui Bismarck ca nici una din Bismarck ca nici una din marile puteri nu va marile puteri nu va interveni in sprijinul interveni in sprijinul Danemarcei s-au adeverit. Danemarcei s-au adeverit. Conform tratatului de Conform tratatului de pace incheiat, ducatele pace incheiat, ducatele treceau sub guvernarea treceau sub guvernarea comuna a Prusiei si comuna a Prusiei si Austriei.Austriei.

Page 14: Unificarea Italiei Si Germaniei (1)
Page 15: Unificarea Italiei Si Germaniei (1)

UNIFICAREA GERMANIEI- 1866UNIFICAREA GERMANIEI- 1866

► În 1866, cu participarea Italiei, În 1866, cu participarea Italiei, Otto von BismarckOtto von Bismarck a făcut să a făcut să izbucnească războiul austro-izbucnească războiul austro-prusac. prusac.

► Austriecii au fost învinşi în Austriecii au fost învinşi în bătălia de la Königgrätz.bătălia de la Königgrätz.

► Bismark a reuşid să excludă Bismark a reuşid să excludă vechii rivali austrieci de la vechii rivali austrieci de la formarea Confederaţiei formarea Confederaţiei Germane Nordice, compusă din Germane Nordice, compusă din 22 de 22 de state germane care state germane care sprijiniseră Prusia în război. sprijiniseră Prusia în război.

► Această Confederaţie Germană Această Confederaţie Germană avea să fie precursorul avea să fie precursorul Imperiului din 1871. Imperiului din 1871.

WILHELM I HOHENZOLERNWILHELM I HOHENZOLERN

Page 16: Unificarea Italiei Si Germaniei (1)

UNIFICAREA GERMANIEI- 1870-1871UNIFICAREA GERMANIEI- 1870-1871

► Patru state sud-germane - Bavaria, Viurtemberg, Patru state sud-germane - Bavaria, Viurtemberg, Baden si Hessen-Darmstadt - si-au pastrat Baden si Hessen-Darmstadt - si-au pastrat independenta, preferand relatiile cu Franta.independenta, preferand relatiile cu Franta.

► Ultimele bariere in calea crearii Imperiului German, Ultimele bariere in calea crearii Imperiului German, sub conducerea Prusiei, au fost inlaturate in urma sub conducerea Prusiei, au fost inlaturate in urma razboiului victorios din anii 1870-1871 contra razboiului victorios din anii 1870-1871 contra Frantei( victoria de la Sedan). Frantei( victoria de la Sedan).

CAPITULAREA LUI NAPOLEON III LA SEDAN

Page 17: Unificarea Italiei Si Germaniei (1)

PROCLAMAREA IMPERIULUI GERMAN PROCLAMAREA IMPERIULUI GERMAN LA VERSAILLES, IN SALA LA VERSAILLES, IN SALA OGLINZILOROGLINZILOR

► Statele sud-germane Statele sud-germane sunt incluse in sunt incluse in componenta componenta Imperiului German, Imperiului German, proclamat la 18 proclamat la 18 ianuarie 1871 in Sala ianuarie 1871 in Sala de Oglinzi a palatului de Oglinzi a palatului de la Versailles.de la Versailles.

► Confederaţia a fost Confederaţia a fost transformată în transformată în Imperiu prin Imperiu prin proclamarea regelui proclamarea regelui Prusiei Wilhelm I ca Prusiei Wilhelm I ca împărat german într-împărat german într-o ceremonie din o ceremonie din Palatul Versailles, un Palatul Versailles, un gest de umilire a gest de umilire a Franţei. Franţei.

Page 18: Unificarea Italiei Si Germaniei (1)

► In concluzie, trebuie subliniat ca in sec. al In concluzie, trebuie subliniat ca in sec. al XIX-lea s-a incheiat procesul de formare a XIX-lea s-a incheiat procesul de formare a natiunilor si a statelor lor nationale. natiunilor si a statelor lor nationale.

► In Europa s-a definitivat "concertul" In Europa s-a definitivat "concertul" marilor natiuni moderne - engleza, marilor natiuni moderne - engleza, franceza, rusa, germana, italiana. Relatiile franceza, rusa, germana, italiana. Relatiile intre ele au determinat evolutia de mai intre ele au determinat evolutia de mai departe a proceselor internationale - departe a proceselor internationale - politice, economice, culturale.politice, economice, culturale.