Unicredit netbanking uputstvo

  • View
    196

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Unicredit netbanking uputstvo

PRIRUNIK ZA UPOTREBU APLIKACIJE ZA ELEKTRONSKO BANKARSTVO

1

SADRAJ 1. Osnovne informacije .............................................................................................................. 3 1.1. Startovanje Log in ....................................................................................................... 4 1.2. Tehniki preduslovi za korienje .................................................................................. 5 1.3. Rok za dostavljanje naloga ............................................................................................ 5 1.4. Sigurnost ........................................................................................................................ 5 2. Pregled rauna ...................................................................................................................... 6 2.1. Rauni ............................................................................................................................ 6 2.1.1. Pregled .................................................................................................................... 6 2.1.2. Istorija (transakcija) ................................................................................................. 6 2.1.3. Izvodi* ..................................................................................................................... 7 2.1.4. Privremeni izvetaji*................................................................................................ 7 2.1.5. Cash management ................................................................................................. 7 2.2. Kartice ............................................................................................................................ 7 2.2.1. Istorija ..................................................................................................................... 8 2.2.2. Raun kartice .......................................................................................................... 8 2.3. Krediti ............................................................................................................................. 8 3. Plaanja ................................................................................................................................. 9 3.1. Pregled naloga domaeg platnog prometa .................................................................. 10 3.1.1. Standard ............................................................................................................... 11 3.1.2. Interni prenos ........................................................................................................ 12 3.2. Pregled naloga u medjunarodnom platnom prometu ................................................... 12 3.2.1. Standard ............................................................................................................... 12 3.2.2. Interni prenos sa konverzijom ............................................................................... 13 3.2.3. Interni prenos bez konverzije ................................................................................ 13 3.3. Import i Upload ............................................................................................................. 13 3.3.2. Upload ................................................................................................................... 14 3.4. Direktna zaduenja - autorizacije ................................................................................. 14 3.4.1. Pregled .................................................................................................................. 14 3.5. Lista korisnika plaanja/uzorci platnih naloga .............................................................. 14 3.6. Trajni nalozi .................................................................................................................. 16 3.4.1. Pregled .................................................................................................................. 16 3.6.2. Trajni nalog za plaanje prema inostranstvu ........................................................ 17 4. Oroeni depozit.................................................................................................................... 18 4.1. Pregled oroenih depozita ........................................................................................... 18 5. Potpisivanje naloga/poruka ................................................................................................. 18 6. Informacije ........................................................................................................................... 19 6.1. Arhiva GWS naloga ...................................................................................................... 19 6.2. Activity log/ Aktivnosti korisnika ................................................................................... 19 6.3. Ostale informacije......................................................................................................... 20 7. Poruke ................................................................................................................................. 20 Ukoliko korisnik dobije novu poruku, ikonica e ga obavestiti o tome. .................................... 20 8. Obavetenja......................................................................................................................... 20 9. Podeavanja ........................................................................................................................ 21 9.1. Moj meni ....................................................................................................................... 21 9.2. Opte ............................................................................................................................ 21 Obavezna podesavanja ........................................................................................................... 21 Opcionalna podesavanja ......................................................................................................... 21 9.3. Bankarska podeavanja ............................................................................................... 21 10. Logout /Odjava .................................................................................................................. 22

2

1. Osnovne informacijeUniCredit Srbija nudi klijentima svojim klijentima novu i modern aplikacija za internet bankarstvo u obliku dva razliita proizvoda a u skladu sa vrstom klijenta i njihovim zahtevima. Online Banking za fizika lica. Business Net Pro za pravna lica. Aplikacija je dostupna klijentima 24 sata dnevno 7 dana u nedelji i nudi sledee funkcionalnosti: Stanje po raunu Pregled trenutno raspoloivih sredstva po svim raunima aktiviranim za internet bankarstvo.

Istoriju tranksacija Pregled transakcija uz mogunost filtriranja i tampe.

Pregled kartica Informacije o debitnim i kreditnim karticama, istoriju transakcija kao i rezervisana sredstva.

Pregled kredita Plaanja Domaa i inostrana plaanja kao i interne prenose sa i bez konverzije. Detaljne informacije o kreditima.

Import/Upload platnih naloga i korisnika plaanja masovno procesuiranje platnih naloga kao i upload korisnika plaanja iz drugih aplikacija.

tampu informacija Veina funkcija omoguava tampu eksportovanu u PDF format koji moe biti tampan ili sauvan.

Arhivu GWS naloga Detaljna istorija svih potpisanih GWS naloga i poruka.

Oroeni depoziti Pregled rauna oroenih depozita

Direktno zaduenje Mogunost davanja ovlaenja banci da direktno sa rauna izvri plaanje odredjenih rauna (npr. Infostan)

Potpisivanje Svi nalozi moraju biti potpisani pomou tokena.

Informacije Mogunost povezivanja za linkove na web stranici banke i na taj nain uiniti dostupnim razliite vrste informacija.

Lista aktivnosti Poruke Inbox/Outbox nain komunikacije sa bankom. Sve aktivnosti korisnika se registruju i mogu naknadno da se pregledaju i provere.

3

Obavetenja Obavetenja putem email o stanju po raunu, tranksakcijama,

Korisniki servis Dostupan od ponedeljka do petka 09:00 19:00.

1.1. Startovanje Log inMolim ukucajte ovu adresu u svoj omiljeni internet pretraiva: https:\\rs.unicreditbanking.net Da bi koristio aplikaciju korisnik mora imati user name/ korisniko ime i token koji obezbeuje security codes/ifre.

Pre startovanja kao i u bilo kom trenutku korienja apliakcije korisnik moe da bira izmeu engleskog i srpskog jezika.. Vreme prethodnog uspenog startovanja se pojavljuje u gornjem desnom uglu ekrana kao nain za kontrolu pristupa.

Ne ispisujte svoj PIN broj ili ga uvajte zajedno sa vaim tokenom. Ni u kom sluaju ne koristite va PIN tokena ili PIN kartice kao security code.

User name/korisniko ime reaguje na promenu malih i velikih slova, a validnost security code/ifre traje samo 30 sekundi nakon generisanja. Molim takoe obratite panju na sledee: Token se fiziki zakljuava nakon 3 uzastopna netana unoenja 3 PIN broja. Otkljuavanje je tada jedino mogue ako korisnik poseti najbliu UniCredit ekspozituru. User name/korisniko ime se blokira ako se koristilo u 3 uzastopne netane ili zastarele security codes/ifre. Otkljuavanje je tada mogue jedino kontaktiranjem korisnikog servisa. Token se stavlja na crnu listu na baninom serveru ako je koriten u 3 pogrena unoenja korisnikog imena. Otkljuavanje je tada mogue jedino kontaktiranjem korisnikog servisa. Sesija logon strane pretraivaa takoe zastareva ak i ako nije uneto nijedno user name /korisniko ime ili security code/ifra inei greku Session timeout/isticanja sesija.

PIN=lini identifikacioni broj=brojana ifra za token

4

Rukovanje tokenom:

Pritisni dugme Ukoliko nijedan PIN do sada nije bio definisan pojavljuje se poruka NEW PIN i od kosnika se tada oekuje da definie novi PIN po svom izboru i ponovi ga jo jednom radi potvrivanja. Ukoliko je ispisana poruka PIN tada se od korisnika oekuje da unese tajnu PIN ifru definisanu prilikom prvog starta. Ukoliko se pojavi poruka FAIL x tada token informie korisnika da je x uzastopnih netanih PIN-ova bilo uneseno. Pritisni ponovo radi unoenja tanog PIN-a. Tree uzastopno unoenje pogrene ifre dovee do zakljuavanja token ureaja. Da se promeni sadanji PIN korisnik mora ukucati stari PIN prvo, a onda pritisnuti i zadrati dugme dok se new pin poruka ne pojavi Ukoliko se pojavi poruka Lock pin xxxxxxxx onda je token fiziki zakljuan i otkljuavanje je jedino mogue od strane odgovornog lica u banci.

1.2. Tehniki preduslovi za korienjeKako bi korisnik mogao uspeno da koristi aplikaciju moraju biti ispunjeni odredjeni tehniki uslovi. Podrani operativni sistemi i pretraivai su: Windows (XP/2000 ili noviji) / IE 6.0 ili noviji Windows (XP/2000 ili noviji) / Firefox 1.5 ili noviji Linux / Firefox 1.5 Mac / Firefox 1.5 Session Cookies: aktiviran JavaScript: aktiviran Applet: po izboru Ukoliko JavaScript nije aktiviran prijava na sistem nee biti mogua i bie prikazana odgovarajua poruka.

1.3. Rok za dostavljanje nalogaSve transakcije koje su stigle u banku to vremena preseka bie procesuirane tokom tekueg radnog dana, a sva plaanja koja su stigla u banku posle tog vremena bie procesuirana tokom sledeeg radnog dana. Vremena preseka se razlikuju i to u zavisnosti od tipa naloga. Kako biste saznali vremena preseka molimo kontaktirajte korisniki servis ili idite u najbliu filijalu Unicredit banke.

1.4. Sigurnostpristup aplikaciji i potpisivanje je dozvoljeno jedino korienjem sigurnosnog koda za jednokratnu upotrebu koji se dobija pomou tokena sigurnosti kod zastareva u roku od 30 sekundi od trenutka generisanja. Token se moe koristiti samo ukoliko se unese pin kod koji je odredio korisnik. komunikacija ukljuuje sigurnu http tehnologiju koja obezbedjuje vrhunsku sigurnost i privatnost. uspeno logovanje moe biti praeno putem email obavetenja kao vida nadgledanja pristupa aplikaciji. pokuaji prijavljivanja koji nisu validni pokreu razliite sigurnosne mehanizme (blokiranja). sesija na pretraivau istie u roku od 15 minuta u sluaju neaktivnosti i zahteva novo prijavljivanje na sistem.

5

2. Pregled rauna2.1. Rauni 2.1.1. PregledPregled rauna prikazuje stanje, pozajmicu i raspoloiva sredstva za sve raune sortirane po tipu rauna. Tekui rauni Lista tekuih rauna Rauni oroenih depozita Lista rauna oroenih depozita Rauni kredita & Ostali rauni Lista rauna kredita i ostali tipovi rauna Stanje po raunu (u prethodnom periodu) Istorija transakcija po izabranom raunu

Ukoliko kliknete na bilo koji raun, a zatim na opciju Finansijski detalji ( ) otvarate detaljan finansijski pregled ukljuujui i razliite rezervacije. Takoe, postoji mogunost da date naziv raunu i sauvate ga (Moje ime ) a to ime e se kasnije koristiti (pojavljivati) u svim referencama uz broj rauna. nalazi se na kraju sa desne strane svakog rauna i omoguava pristup istoriji transakcija po tom raunu. Ukoliko kliknete na ovu opciju dobijate mogunost da proverite istoriju transakcija po tom raunu.

2.1.2. Istorija (transakcija)Ova opcija nudi napredne funkcije kriterijuma za filtriranje tansakcija u prethodnom periodu.

Raspoloiva sredstva = Trenutno stanje + Prekoraenje Podrazumeva se otvaranje eljenog rauna (ovaj prikaz e uvek biti isti ukoliko se ne promeni). Ukoliko elite da promenite eljeni raun koristite opciju Bankarska podeavanja.

6

Da biste omoguili pretragu, prvo izaberite eljeni raun, a nakon toga period, u zavisnosti od toga da li elite da se prikae broj proteklih dana, ili specifian period od do datuma. Da biste otvorili dodatne kriterijume pretrage pritisnite opciju . Dodatni kriterijumi pretrage kompletnog fajla omoguuju pretragu po korisniku rauna, iznosu i detaljima transakcija. Popunite bilo koji kriterijum pretrage, zatim pritisnite dugme za pretragu (traenje). Za resetovanje kriterijuma pretrage pritisnite dugme Reset. Kao rezultat, u donjem delu ekrana dobija se rezime traenih transakcija, ukljuujui sledee podatke: ukupan broj transakcija odobrenja ukupan broj transakcija zaduenja broj i ukupan iznos svih transakcija Za tampanje prikazane liste pritisnite - ikonica koja se nalazi u gornjem desnom uglu ekrana.

Za eksportovanje liste rezultata pritisnite opciju Izvoz koja se nalazi na dnu liste. Nakon toga lista e biti spremna za preuzimanje kao CSV fajl. Ukoliko pritisnete na bilo koju transakciju sa liste, biete u mogunosti da vidite detalje izabrane transakcije. Ovi detalji se takoe mogu tampati, tako to pritisnete ikonicu za tampanje .

2.1.3. Izvodi*Ova funkcija omoguava verziju Izvoda sa rauna koju je mogue preuzeti u standardnom formatu SWIFT MT940 . Preuzimanje Izvoda sa rauna je jedino mogue nakon definisanja (prijavljivanja) korisnika za e-banking aplikaciju. Ova opcija spreava da korisnik preuzme dva puta isti Izvod. Ukoliko korisnik zanemari opciju, upozorenje se ponovavlja pre nego to preuzme Izvod, da je pomenuti Izvod ve preuzet.6

2.1.4. Privremeni izvetaji*Ova funkcija omoguava pregled Izvoda koji e biti dostupan sledeeg bankarskog radnog dana. Pregled je ponuen u standardnom formatu i to kao SWIFT MT942.

2.1.5. Cash managementOva opcija omoguava pregled svih rauna.

2.2. KarticeOva opcija omoguava pregled pos vim karticama koje su izdate od strane UniCredit grupe I to na tri naina: debitne kartice sve debitne kartice kreditne kartice sve kreditne kartice (ukljuujui i dodatne kartice) istorija kartica istorija transakcija po izabranoj kartici Fajl koji se dobije kao rezultat (STA fajl) moe da se importuje u neku drugu aplikaciju za dalju elektronsku obradu ili izvetavanje o izabranom eljenom raunu. Da biste promenili eljeni raun koristite opciju Bankarska podeavanja.

Dostupno samo za Business net professional (pravna lica).

7

2.2.1. IstorijaOva opcija omoguava napredan kriterijum pretrage za filtriranje svih transakcija po karticama.

Za pretragu, prvo je neophodno izabrati karticu, a nakon toga period, u zavisnosti od toga da li elite da se prikae broj proteklih dana, ili specifian period od do datuma. Da biste otvorili dodatne kriterijume pretrage pritisnite opciju . Dodatni kriterijumi pretrage kompletnog fajla omoguuju pretragu po korisniku rauna, iznosu i detaljima transakcija. Popunite bilo koji kriterijum pretrage, zatim pritisnite dugme za pretragu (traenje). Za resetovanje kriterijuma pretrage pritisnite dugme Reset.

2.2.2. Raun karticeOva funkcija daje mogunost da se na pogodan nain obrauna naplata za kreditne kartice. Kada se izabere, ova funkcija, priprema se novi standardni platni nalog gde su na raunu za otplatu ve obezbeena sredstva.

2.3. KreditiOva funkcija omoguava pregled svih rauna kredita. Selektovanjem jednog od rauna kredita dobijaju se detaljne informacije o datom kreditu i to: originalni iznos kredita trenutno stanje kredita datum putanja kredita datum dospea kredita

8

3. Plaanja

Platni nalozi u GWS aplikaciji mogu biti uneti na razliite naine. Svaki novi nalog za plaanje moe biti runo unet popunjavanjem unapred definisanih polja u obrascu naloga ili korienjem predhodno sauvanih naloga ili uzoraka naloga. Dole navedeni koraci obuhvataju rad sa platnim nalozima u domaem i medjunarodnom platnom prometu. U svakom platnom nalogu korisnik unosi podatke u obavezna polja koja su oznaena sa zvezdicom . Uneti podaci o korisniku sredstava (poverilac/primalac) mogu biti sauvani u delu obrasca naloga pod nazivom Sauvajte podatke o primaocu . U tu svrhu korisnik unosi naziv poverioca i uva unete podatke pritiskom na oznaku koja se nalazi u nastavku polja za unos naziva poverioca.

*

Odnosno kod GWS aplikacije za vie korisnika

Ako vie korisnika raspolae pravom pristupa istim raunima (unos podataka, potpisivanje) podaci o poveriocu mogu biti sauvani samo za konkretnog korisnika odabirom polja Privatno ili biti pristupani svim korisnicima istih rauna sa kojih se vre plaanja uz odabiranje polja Javno. Postojea lista poverilaca/primaoca sa svim podacima se moe naknadno menjati kroz opciju Lista korisnika plaanja koja se nalazi na levoj strani ekrana. Takodje, podaci o celokupnoj transakciji (svi podaci o poveriocu + finansijski podaci vezani za prenos sredstava), mogu biti sauvani u delu obrasca naloga pod nazivom Sauvajte uzorak naloga za prenos. U tu svrhu korisnik nakon unosa uva unete podatke pritiskom na oznaku koja se nalazi u nastavku polja za unos naziva uzorka.

9

I u ovom delu opcija Privatno i Javno se koristi po istom principu kao kod uvanja podataka o poveriocu. Postojea lista uzoraka platnih naloga sa svim podacima se moe naknadno menjati kroz opciju Uzorci platnih naloga koja se nalazi na levoj strani ekrana.

Za unoenje novog naloga korienjem predhodno unetih informacija postoje tri naina: Izabiranjem primaoca sa liste poverioca

Izabiranjem uzorka platnog naloga

Izabiranjem starog/obradjenog naloga iz opcije Informacije/Arhiva GWS naloga pritiskom na dugme

Posle kriranja novog naloga na jedan od pomenutih nacina korisnik po potrebi moe promeniti sadraj podataka i uneti podatke koji nedostaju. Po unosu naloga, korisnik vri uvanje konkretnog naloga i to na tri naina: - klikom na ovo dugme popunjeni nalog je proverava od strane sistema i ukoliko su svi parametri naloga korektni, nalog se uva i direktno se prelazi na njegovo potpisivanje u cilju slanja na obradu - klikom na ovo dugme popunjeni nalog je proverava od strane sistema i ukoliko su svi parametri naloga korektni, nalog se uva i otvara se obrazac za unosenje novog naloga

- klikom na ovo dugme popunjeni nalog je proverava od strane sistema i ukoliko su svi parametri naloga korektni, nalog se uva i otavra se opcija Preged naloga.

Kako bi uneti nalog bio procesiran neophodno je potpisivanje istog. Nepotpisan nalog ne ulazi u obradu. GWS aplikacija daje mogunost da se unet nalog u domaem platnom prometu povue sa obrade i to do trenutka kada isti udje u proces obrade u sistemu UniCredit banke. Kako bi se konkretan nalog obrisao pre potpisivanja i slanja u banku neophodno je kliknuti na ikonu pored konkretnog naloga u delu pregleda svih naloga i potvrditi izabrano. U sluaju da korisnik hoce da povue ve potpisan nalog , procedura je ista kao predhodno reeno, uz dodatno potpisivanje zahteva za povlaenje. Potpisani nalog se povlai iz dela Pregled naloga. Nalozi u GWS aplikaciji mogu imati prikazane razliite statuse shodno njihovom statusu obrade i to: - sauvani nalog koji u opciji za potpisivanje eka potpis (nalog se moe povui) - potpisan nalog/zahtev koji se kao takav upuuje ka banci na obradu - potpisan nalog koji u banci eka na izvrenje (nalog se moe povui) - nalog koji je obradjen od strane banke (nalog se ne moe povui) .

3.1. Pregled naloga domaeg platnog prometaPregled omogucava proveru/kontrolu svih naloga domaeg platnog prometa koji su pripremljni/potpisani od strane korisnika, a jo nisu obradjeni od strane UniCredit banke.

10

Pregled nudi mogunost odabira pretrage po osnovni kriterijumima ili dodatnim koriistei pretragu po dodatnim podacima. Pretraga po dodatnim podacima se otvara pritiskom na dugme zapoinje pritiskom na dugme

.

Po popuni uslova pretrage ista se

. Ponitavanje uslova pretrage se vri pritiskom na dugme

Rezultati pretrage se prikazuju u nastavku stranice ispod upita. Klikom na svaki nalog dobijen u pretrazi otvaraju se detalji konkretnog naloga. tampanje svakog koraka je moguce pritiskom na dugme desnom uglu prozora. koje se nalazi u gornjem

3.1.1. StandardKako bi izvrili unos naloga u delu za domai platni promet odabira se opcija Plaanja/Domaa/Standard na levoj strani ekrana. Pratei ove korake otvara se obrazac naloga za prenos. Svi obavezni podaci koji se trabaju uneti u platni nalog su obeleeni zvezdicom ( ) i to su:

Vrsta naloga (na raspolaganju su obian i hitan nalog za prenos) Raun nalogodavca (na raspolaganju su rauni koji uestvuju u domaem platnom prometu padajua lista) Broj rauna poverioca/primaoca (broj racuna poverioca/primaoca je nephodno uneti u dva odbojena polja i to to se u prvom polju unosi ifra banke odnsono prva tri broja u broju racuna, a dok se u drugom polju unosi ostatak rauna)

ili

Naziv poverioca/primaoca sredstava Iznos prenosa ifra plaanja (pritiskom na moe se izvriti odabir ponudjenih ifara)

Datum plaanja (moe se ukucati u formatu dd.mm.ggg ili odabrati iz ponudjenog kalendara pritiskom na deo u nastavku polja ) Po otvaranju obrasca za unos podataka naloga za prenos po automatizmu je definisan Obian nalog.

11

Specifinosti GWS ebanking sistema u pogledu obrade naloga domaeg platnog prometa su viestruke: Omogueno samostalno kreiranje naloga za prenos bez odlaska u banku Provera ispravnosti unetih podataka (provera popunjenosti obaveznih polja i strukture broja rauna primaoca/poverioca u smislu ispravnosti shodno algoritamskoj kontroli po modelu 97) Provera ispravnosti podataka u poljima poziva na broj (ako je naveden model 97 vrsi se automatska kontrola podataka u pozivu na broj) Plaanja prema raunima za uplatu javnih prihoda prolaze kroz posebnu kontrolu, pa je shodno tome mogunost slanja strukturno neipravnih plaanja onemoguena (koristi se kontrola umreenog uparivanja broja rauna primaoca/uplatnog nivoa konkretnog rauna/sifre plaanja/strukture PBO) Mogunost potpisivanja celog paketa naloga u samo jednom koraku Mogunost povlaenja naloga bez potrebe kontakttiranja banke Jasan pregled detalja svih transakcija i mogunost tampe Viestruka mogunost kreiranja novih naloga korienjem postojeih naloga, uzoraka ili podataka o poveriocu.

3.1.2. Interni prenosInterni prenos je vrsta obrasca naloga domaeg platnog prometa koji se moe koristiti za prenose sredstava u dinarima izmedju rauna koje klijent poseduje u UniCredit banci. Podaci i nain obrade su identini kao kod obrade naloga definisanih kao Standard, samo sto se odlikuju padajuom listom za odabir rauna u iju korist se upuuju sredstva.

3.2. Pregled naloga u medjunarodnom platnom prometuOvaj meni omoguuje pretragu naloga koji ekaju na potpisivanje ili izvrenje u banci:

Da biste otvorili naprednu pretragu pritisnite ikonicu . Upiite kriterijum po kom elite da pretraujete i pritisnite ikonicu Da biste obrisali unete kriterijume za pretragu, pritisnite ikonicu Za tampu rezultata pretrage pritisnite ikonicu koja se nalazi u gornjem desnom uglu ekrana

Moete ui u svaki od naloga koji su rezultat Vae pretrage da biste videli detalje naloga. Moete ih izmeniti ili odtampati korienjem ikonice

3.2.1. StandardKorisenjem ove funkcije, moete uneti novi standardni nalog za plaanje prema inostranstvu (nalog 70) Polja koja su obavezna su obeleena crvenom zvezdicom ( ):

IBAN/racun nalogodavca (izaberite sa padajue liste) naziv i puna adresa korisnika sredstava zemlja korisnika sredstava broj rauna/IBAN korisnika sredstava. Da biste proverili da li je IBAN ispravan, obeleite kuicu pored ovog polja. U suprotnom, nee biti provere IBAN-a. SWIFT adresa korisnike banke naziv korisnike banke (ukoliko ste uneli SWIFT adresu korisnicke banke ovo polje nije obavezno)

12

valuta plaanja iznos plaanja broj rauna sa kog e se naplatiti provizija banke / opcija ino troka datum valute izvrenja naloga za plaanje potrebno je popuniti bar jedan red statistike za plaanjePrenos sredstava u platnom prometu sa inostranstvom ukljuuje dve vrste troka troak nalogodavne banke i troak korisnike banke

Postoje tri opcije troka korisnike banke (ino troka) To su: OUR (nalogodavac plaa trokove nalogodavne banke i trokove korisnike banke) SHA (nalogodavac prenosa sredstava plaa trokove nalogodavne banke, a svi ostali trokovi padaju na teret korisnika, odnosno korisnik e biti odobren za originalni iznos umanjen za trokove posrednikih i korisnike banke) BEN (sve trokove plaa korisnik sredstava, odnosno iznos koji e dobiti korisnik sredstava e biti umanjen za trokove nalogodavne, posrednikih i korisnike banke)

3.2.2. Interni prenos sa konverzijomOvu opciju moete koristiti da biste preneli sredstva sa jednog rauna u stranoj valuti na Va dinarski raun.

3.2.3. Interni prenos bez konverzijeOvu opciju moete koristiti za prenos sredstava izmedju Vaih rauna u istoj stranoj valuti

3.3. Import i UploadImport and Upload meni daje mogunost uvoza naloga predhodno pripremljenih u nekom knjigovodstevnom sistemu. Struktura uvozne datoteke prilagoena je strukturi naloga koja se koristi u halcom i MultiCash e-banking aplikaciji. Uvoz naloga u GWS aplikaciju moe da se izvri na dva naina: Import naloga podrazumeva mogunost uvoza jednog ili vie naloga kao i mogunost promene, brisanja i preusmeravanje naloga u meni standardnih plaanja. Upload omoguava uvoz paketa naloga ali bez mogunosti promene, brisanja i preuseravanja naloga u domaa plaanja. U Pregledu paketa (Imports & Uploads) na raspolaganju se nalaze svi uveeni paketi. Njihovom selekcijom moete videti sve detalje paketa naloga. Import and Upload dozvoljava uvoz domaih naloga i naloga za platni promet sa inostranstvoma, ali uvoz ove dve vrste naloga nije dozvoljen u istom paketu. Pre uvoza naloga korisniku se nalazi na rapolaganju nekoliko opcija:: opis koji je kasnije vidljiv u pregledu paketa naziv fajila/foldera (slekcija pomou pretrage brows) izbor tipa naloga (domai ili strani) izbor strukture naloga (Halcom ili MultiCash) Nakon uvoza vidljiv je status paketa u pregledu paketa.

3.3.1. ImportPo izvrenom uvozu korisnik korisnik dobija na uvid detalje koji se odnose na process uvoza. Kako bi uli u pojedinano plaanje potrebno je da kliknete na paket naloga. U sledeem prozoru moete da promenite, obrite ili izostavite eljeni nalog iz paketa naloga. Ako je paket uveen sa statusom Greka (Error) jednostavnim klikom na paket bie prikazan razlog te greke. Svi ispravni nalozi su spremni za dalji rad. Iz pregleda paketa, naloge moete poslati u mapu za potpisivanje tako to ete odabrati eljeni paket i u donjem padajuem meniju izabrati opciju potpisivanja. Potpisivanje se vri na nivou paketa.

Ova opcija je trenutno mogua samo za plaanja van Republike.

13

3.3.2. UploadUpload paketa moe da ima sledee statuse: Proces je u toku - uploading (kliknite na kako bi osveili pregled ili se logujte kasnije za vee fajilove je potrebno vie vremena) Uspeno uploaded (uveen) fajil Proces je prekinut zbog greke. Kliknite na paket kako bi videli poruku o greci. Neispravnost jednog naloga automatski povlai neipravnost itavog paketa naloga. Process je potrebno ponoviti sa ispravnim podacima.

3.4. Direktna zaduenja - autorizacije 3.4.1. PregledOva funkcionalnost omoguava korisniku pregled aktivnih autorizacija direktnih zaduenja. Kao i kod drugih oblika pregleda omogueno je filtriranje podataka prema osnovnim i dodatnim podacima.

3.5. Lista korisnika plaanja/uzorci platnih nalogaKroz opcije Lista korisnika plaanja i Uzorci platnih naloga korisniku GWS aplikacije je omoguen pristup sauvanim podacima o poveriocima/primaocima i o uzorcima platnih naloga. Podaci su odvojeni u smislu domaeg i inostranog platnog prometa.

14

15

Svi podaci vezani za korisnike ili uzorke platnih naloga mogu biti naknadno izmenjeni od strane korisnika i kao takvi upotrebljavani na dalje.

3.6. Trajni nalozi 3.4.1. PregledOva opija omoguava pregled trajnih naloga kako u domaem tako i u inostranom platnom prometu. Za svaki trajni nalog mogue je videti podatak o statusu i osnovne informacije kao sto su vrsta trajnog naloga, broj racuna nalogodavca, valuta, poetni datum i datum sledeeg izvrenja i iznos trajnog naloga. Po strukturi trajni nalog je vid platnog naloga koji se automastki ponavlja prema uestalosti unapred definisanoj od strane nalogodavca. U pregledu trajnih naloga korisniku je omoguceno da klikom na odredjeni trajni nalog dobije detaljnije informacije o istom i eventualno izvrsi izmene. Svaka naknadna izmena ili brisanje trajnog naloga koji je na snazi, korisnik potpisuje u delu Potpisivanje naloga/zahteva Trajni nalozi koji su na snazi imaju status Trajni nalozi su aktivni do trenutka isteka njihove vanosti ili do trenutka povlaenja/brisanja istih. Postoje dva obloka trajnih naloga: Trajni nalog za prenos fiksnog iznosa Trajni nalog za prenos salda Podaci koji se unose u trajni nalog su: Vrsta naloga Poetni datum (od kada trajni nalog poinje da vai) Krajnji datum (do kada trajni nalog vai nije obavezno polje) Zakljuan (unosi se eventualna potreba da se u nekom periodu prenos po trajnom nalogu ne izvrava) Uestalost izvrenja trajnog naloga (definie se uestalost kreiranja prenosa na osnovu trajnog naloga) Raun nalogodavca Raun primaoca Naziv primaoca Svrha plaanja ifra plaanja Iznos (samo za trajne naloge za prenos fiksnog iznosa) Poziv na broj (zaduenja/odobrenja) Kao i kod naloga za prenos i ovde su korisniku dostupne mogunosti da kreira/koristi uzorke platnih naloga i podatke

16

o poveriocima. Trajni nalog za prenos fiksnog iznosa korisniku prua mogunost plaanja obaveze koje se izmiruju u dinarima, a obraunavaju u stranoj valuti. Po otvaranju obrasca trajnog naloga za prenos fiksnog iznosa u dinarima (domai platni promet) kao valuta plaanja je postavljen RSD (Dinar).

Ako korisnik eli plaati dinarsku vrednost devizne obaveze klikom na ukljucuje se pretraga i odabira potrebna valuta. Po odabiru valute automatski se otvara novo polje za odabir kursa po kome e obraunavati dinarska vrednost sredstva koja e biti prenoena pri kreiranju plaanja na osnovu aktivnog trajnog naloga.

Po odabiru kursa, unosu iznosa (u odabranoj valuti) i popuni svih obaveznih polja postupak je isti kao i kod naloga za prenos. Pripremljeni nalog se potpisuje u cilju njegove aktivacije.

3.6.2. Trajni nalog za plaanje prema inostranstvuDa biste napravili trajni nalog za plaanje prema inostranstvo, potrebno je da popunite sledea polja: vrsta naloga poetni datum (mora biti najmanje jedan dan pre prvog datuma izvrenja naloga) uestalost izvrenja trajnog naloga kako da se procesuira nalog u sluaju da je datum izvrenja neradan dan raun nalogodavca pun naziv i adresa korisnika sredstava broj rauna/IBAN korisnika sredstava SWIFT adresa korisnika sredstava naziv banke korisnika sredstava (ukoliko ste popunili polje SWIFT adresa korisnika sredstava, ovo polje nije obavezno) iznos ili minimalni / maksimalni iznos valuta ino troak (na teret nalogodavca OUR, na teret korisnika sredstava SHA) statistika OUR (nalogodavac plaa trokove nalogodavne banke i trokove korisnike banke) SHA (nalogodavac plaa trokove nalogodavne banke, a svi ostali trokovi padaju na teret korisnika, odnosno korisnik e biti odobren za originalni iznos umanjen za trokove posrednikih i korisnike banke) BEN (sve trokove prenosa sredstava plaa korisnik sredstava, odnosno iznos koji e dobiti korisnik sredstava e biti umanjen za trokove nalogodavne, posrednikih i korisnike banke)

Ova opcija je trenutno mogua samo za plaanja van Republike.

17

4. Oroeni depozit4.1. Pregled oroenih depozitaOva opcija nudi pregled svih oroenih depozita sa njihovih statusima i osnovnim informacijama.

5. Potpisivanje naloga/poruka

Funkcija menija omoguuje pregled svih naloga sa potpisom na ekanju, statusom i osnovnim informacijama. Nalozi se mogu potpisivati koristei funkciju ovog menija. Ukoliko je lista naloga predugaka mogue je filtriranje koristei razliite kriterijume.

Dva vana kriterijuma filtriranja su sledea kontrolna polja:

Kliknuvi na nalog,otkrivaju se detalji naloga. Nalozi se mogu obrisati pritiskom na dugme desnom uglu naloga. Potpisivanje se vri selekcijom bar jednog18

koje se nalazi u krajnjem

naloga, unoenjem tokena i pritiskom na dugme.

U meniju Settings-Banking/podeavanje-bankarstvo korisnik moe da odabere da li eli da mu se nalozi ekiraju po automatizmu i spremaju za potpisivanje ili ne ( ).

Potpisivanje vai za sve selektovane naloge nezavisno od vrste naloga.

18

Potpisani nalozi se prebacuju u meni Informations -Order archive/Informacije Arhiva naloga nezavisno od vrste i predstavljaju istoriju naloga.

6. Informacije

6.1. Arhiva GWS nalogaArhiva GES naloga je pregled svih naloga/zahteva unetih kroz GWS nezavisno od njihovog statusa. I ova opcija ima mogucnost osnovne i detaljne filtrirane pretrage

Kao rezultat upita, trazene transakcije transakcije se prikayuju u nastavku strane sa prikazom osnovnih informacija. Klikom na svaku pojedinacnu transakciju korisnik dobija punu informaciju o platnom nalogu i mogucnost da isti ponovo upotrebi pritiskom na dugme , kao sto je napomenuto u delu koji se odnosi na kreiranje platnih naloga. Korisniku je i u ovoj opciji data mogunost tampe.

6.2. Activity log/ Aktivnosti korisnikaOva meni funkcija omoguava napredne mogunosti pretraivanja po kriterijumu da se isfiltrira dnevnik aktivnosti. Sve aktivnosti korisnika izvrene u aplikaciji internet bankarstva su upisane i mogu biti prikazane za potrebe pregleda i kontrole .

19

Kliknuvi na akciju korisnika dobie se prikaz serije tehnikih informacija o prikazanim akcijama uporedo sa zakljunim statusom svake akcije.

6.3. Ostale informacijeKamatne stope i devizni kursevi su linkovi ka baninim internet stranama koje sadre tekue stope/kurseve. Ove strane se redovno auriraju.

7. PorukeOva aplikacija omoguava da stil sistema poruka koje se razmenjuju izmedju klijenata i banke bude nalik na e-mail. Poruke koje sesalju preko ovih komunikacionh kanala smatraju se bezbednijim od obinih e-mailova, poto se one prenose enkriptovane i moe ih poslati samo korisnik koji se autorizuje koristei sigurnosni uredjaj. Ovaj sistem poruka podrava slanje i primanje priloga: Inbox upravljanje svim porukama koje korisnik prima. Poruka dobijena od strane banke moze i ne mora imati opciju Reply (odgovoriti) Outbox upravljanje svim porukama koje korisnik alje. Prilikom slanja poruka, korisnik mora odabrati Topic (naslov) poruke. Sve poruke se usmeravaju u okviru banke ka odredjenim odeljenjima u skladu sa odabranim naslovom. Ukoliko korisnik dobije novu poruku, ikonica e ga obavestiti o tome.

8. ObavetenjaAplikacija ima mogunost slanja email-ova za prethodno definisane parameter. Moe se odabrati jedna od sledeih opcija Prijavljivanje email se alje prilikom svakog uspenog prijavljivanja na system. Stanje po raunu email se alje periodino prilikom dostizanja limita po izabranom raunu. Transakcije email se alje svaki put kada je proknjiena transakcija koja ispunjava odredjene uslove Transakcije po karticama email se alje svaki put kada je proknjiena transakcija koja ispunjava odredjene uslove Oroeni deposit putem email-a alje se informacija o reoroenju ili dospeu oroenog depozita. Kursna lista email se alje dnevno i sadri kursnu listu banke. Kolektivno potpisivanje email-om se alje obavetenje o tome da je transakcija uneta i spremna za potpisivanje ili da je kolektivno potpisivanje izvreno ili obrisano. Da bi se obavetenje slalo na vie od jedne email adrese korisnik mora da unese nekoliko odvojenih naloga za obavetenje za iste parametere.

Dostupno samo za Business Net Professional (pravna lica).

20

9. Podeavanja

9.1. Moj meniOvom funkcijom uredjuje se brza navigacija kreiranjem sopstvenog menija u gornjem levom delu ekrana Dodati novu stavku u Moj meni ( ) nalazi se u gornjem desnu dela ekrana. Ta stavka se ne vidi ukoliko je taj odredjeni meni prethodno dodat na listu Moj meni.

9.2. OpteOvom funkcijom menija uredjuju se neka opsta podesavanja: Obavezna podesavanja format datuma koristi se u celoj aplikaciji format broja decimalni razmak koji se koristi prilikom unosenja iznosa kodirnje karaktera koristi se prilikom unosenja znakova u datoteke Opcionalna podesavanja kontakt razni brojevi telefona kontakata e-mail adresa koristi se kao porazumevani e-mail prilikom slanja obavestenja marketing korisnik moze da prihvati ili odbije da prima UniCredit vesti/novosti

9.3. Bankarska podeavanjaOvom funkcijom menija uredjuju se odredjene karakteristike racuna: definisanje odredjenog racuna kao podrazumevanog u menijima definisanje podrazumevanog broja dana za koje se cuva istorija kartice definisanje odredjenog broja karrtice kao porazumevanog u menijima definisanje podrazumevanog broja dana za koje se cuva istorija potpisi definisanje da l ice nalozi biti izabrani kao podrazumevana vrednost prilikom ulaska u datoteku Potpisi. upload/download definisanje da li se process upload/download desava koristeci java aplikaciju ili kao jednostavna file operacija racuni

21

10. Logout /Odjavakorisnik mora pritisnuti Odjava dugme koje se nalazi u donjem levom uglu ekrana. Ukoliko je folder potpisa prazan onda se proces iskljuenja odmah izvrava, ali ukoliko postoje nalozi spremni za potpisivanje tada se korisnik upozorava o ovome i od njega se trai potvrda sa opcijom da se ide u folder za potpisivanje.

Prisustvo naloga spremnog da bude potpisan je takoe signalizirano Alert/Upozorenje ikonicom ( ) koja se nalazi iznad Product/Client Proizvod/Klijent opcionog dugmeta. Klik na alert/upozorenje ikonicu vodi korisnika u folder za potpisivanje. Pretraivaka sesija istie nakon 15 minuta ukoliko korisnik nije vie aktivan u pretraivakom prozoru. Ukoliko je pretraivaka sesija pauzirana/timed out a onda se prozor nee zatvoriti ali bilo koji naredni klik e rezultirati u poruci time out error

22