of 16 /16
Rugăciunile pacienților diagnosticați cu leucemie au fost ascultate! Un grup de studenți de la UMF s-a înscris în Registrul Donatorilor de Celule Stem www.bzi.ro [email protected] Anul 20 Pia]a Unirii nr. 11 Num`rul 6728 30 septembrie 2020 1,5 Lei 16 Pagini Cum s-au împărțit mandatele de consilieri locali în toate localitățile din județul Iași Lovitură de teatru în dosarul „Amanta”! Fostul primar Gheorghe Nichita, condamnat la cinci ani și două luni de închisoare! Gheorghe Nichita, fostul primar al Iașului, a fost condamnat, ieri, la cinci ani și două luni de închisoare, în dosarul intitulat generic "Amanta". În aceeași cauză, fostul șef al Poliției Locale, Liviu Mihai Hliboceanu, a primit tot o pedeapsă cu executare, respectiv patru ani și cinci luni... expres 16 Detaliile care îți dau fiori! O manevră greșită a unui șofer de TIR a omorât trei oameni la Iași! O manevră greșită a unui șofer de TIR a dus la moartea a trei oameni, la Iași. Ieri dimineață, autoritățile au declanșat Planul Roșu de intervenție. Mai multe persoane au fost rănite în urma impactului produs între un TIR și un autobuz pe "Șoseaua morții" actualitate 9 actualitate 8 Șantierul amenajat de firma Conest SA, de pe strada Aurel Vlaicu, îi pune în pericol pe șoferii aflați în trafic. Lipsa indicatoarelor și a semnalizărilor de pe șantiere au împins șoferii pe un drum plin de cratere Sute de consilieri locali au obținut noi mandate în județul Iași după alegerile locale 2020. Formațiunile politice care au avut candidați în județul Iași au prins posturi de aleși locali în toate cele 98 de unități administrativ teritoriale social 4 Un tractorist dintr-un sat din Iași este invidiat de șoferii bolizilor de lux! Zilnic arată cum e să ai 300.000 de euro Disperare pentru locuitorii din zona șantierului Conest SA, de pe Iași-Dancu! eveniment 2 ECONOMIC Pag. 7

Un tractorist dintr-un sat din Iași este invidiat de șoferii bolizilor de … · 2020. 9. 29. · Un tractorist dintr-un sat din Iași este invidiat de șoferii bolizilor de lux!

 • Upload
  others

 • View
  8

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Un tractorist dintr-un sat din Iași este invidiat de șoferii bolizilor de … · 2020. 9. 29. ·...

 • Rugăciunile paciențilordiagnosticați cu leucemie au fostascultate! Un grup de studenți dela UMF s-a înscris în RegistrulDonatorilor de Celule Stem

  w w w . b z i . r o s t i r i @ b z i . r o Anul 20 Pia]a Unirii nr. 11 Num`rul 6728 30 septembrie 2020 1,5 Lei 16 Pagini

  Cum s-auîmpărțit mandatelede consilieri localiîn toate localitățiledin județul Iași

  Lovitură de teatru în dosarul„Amanta”! Fostul primar GheorgheNichita, condamnat la cinci ani și douăluni de închisoare!Gheorghe Nichita, fostul primar alIașului, a fost condamnat, ieri, la cinciani și două luni de închisoare, îndosarul intitulat generic "Amanta". Înaceeași cauză, fostul șef al PolițieiLocale, Liviu Mihai Hliboceanu, aprimit tot o pedeapsă cu executare,respectiv patru ani și cinci luni...

  expres 16

  Detaliile care îți dau fiori! O manevră greșită a unui șofer de TIRa omorât trei oameni la Iași! O manevră greșită a unui șoferde TIR a dus la moartea a treioameni, la Iași. Ieri dimineață,autoritățile au declanșatPlanul Roșu de intervenție.Mai multe persoane au fostrănite în urma impactuluiprodus între un TIR și unautobuz pe "Șoseaua morții"

  actualitate 9actualitate 8

  Șantierul amenajat de firma Conest SA,de pe strada Aurel Vlaicu, îi pune înpericol pe șoferii aflați în trafic. Lipsa indicatoarelor și a semnalizărilorde pe șantiere au împins șoferii pe undrum plin de cratere

  Sute de consilieri locali au obținut noimandate în județul Iași după alegerilelocale 2020. Formațiunile politice careau avut candidați în județul Iași au prinsposturi de aleși locali în toate cele 98 deunități administrativ teritoriale

  social 4

  Un tractorist dintr-un sat dinIași este invidiat de șoferiibolizilor de lux! Zilnic arată cum e să ai 300.000 de euro

  Disperarepentru locuitorii dinzona șantieruluiConest SA, de pe Iași-Dancu!

  eveniment 2

  ECONOMIC Pag. 7

 • GRAFIC BETA INVESTSERVICII TIPOGRAFICE LA CELE MAI MICI PRETURI,

  Trimite o cerere de oferta la: [email protected]

  2Miercuri, 30 septembrieEVENIMENT

  www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

  {antierul amenajat de firma Conest SA, depe strada Aurel Vlaicu, \i pune \n pericolpe [oferii afla]i \n trafic. Lipsaindicatoarelor [i a semnaliz`rilor de pe[antiere au \mpins [oferii pe un drum plinde cratere

  Locuitorii de pe strada Aurel Vlaicu, unde Conest SA a deschis[antierul de modernizare a liniei de tramvai, sunt dispera]i demodul \n care arat` c`ile de acces. Este vorba \n special deriverani, care au pu]ine variante de acces spre centrul ora[ului.Una dintre probleme este [i proasta semnalizare a [antierului,m`sur` ce trebuia asigurat` de c`tre Conest SA, societateaafaceristului Viorel Cozma. Momentan, s`p`turile la liniile detramvai au fost realizate pe ruta: strada Aurel Vlaicu - intersec]iestrada Sf. Ioan. Circula]ia este deschis` autovehiculelor doar peaceast` por]iune. Pe sensul Dancu - Ia[i, de la intersec]ia custrada Sf. Ioan, spre ora[, circula]ia este oprit`. Dar ce s-a\ntâmplat? Mai mul]i agen]i economici au sediile firmelor pe stradaAurel Vlaicu, unde circula]ia este permis`. La un moment dat,[oferii au posibilitatea s` fac` virajul la stânga din cureta firmelorspre cartierul T`t`ra[i, pe por]iuni unde constructorul a l`sat c`ide acces. Dar, aceast` manevr` se face pe sensul unde esteinterzis` circula]ia. |ns`, indicatorul se afl` la câteva sute demetri, la intersec]ia cu strada Sf. Ioan. Astfel, [oferii sunt atra[i\n capcan` pe un drum cu gropi imense [i impracticabil, undeprea multe manevre nu pot fi executate.

  {oferii au filmat cum se circul` pe drumulafectat de lucr`rile Conest SA

  Reprezentan]ii Conest trebuiau s` semnalizeze corect [antierul.Pe bre[a men]ionat` nu exist` niciun indicator care s` arate c`drumul este impracticabil. A[adar, [oferii se trezeau \n fa]a faptului\mplinit. „Veneam din T`t`ra[i [i voiam s` ajung \n Dancu. Pela jum`tatea drumului m-am r`zgândit, pentru c` trebuia s` m`\ntorc \n ora[. Am v`zut c` este un acces prin [antier prin careputeam s` virez [i s` m` \ntorc. Nu era niciun indicator care s`interzic` sau care s` informeze. Am mers câ]iva metri pân` amdat de ni[te cratere imense. Dac` le ocoleam, riscam s` cad cuma[ina \n groapa [antierului. Nici nu puteam s` dau cu spatele,pentru c` erau [i alte ma[ini. Ma[ina fiind grea, nici nu puteamrisca s` merg la limit` pentru c` terasamentul se surpa. Norocde ni[te muncitori de la alt [antier care au pus ni[te piatr` ca

  s` se poat` trece. Asta este b`taie de joc. Sunt [i proprietari decase care trec pe acolo. Trebuia g`sit` o solu]ie”, a spus un [oferaflat \n trafic, care a pus la dispozi]ie [i dovada video.

  Finalizarea lucr`rilor risc` s` fie \ntârziat`din cauza indolen]ei, dar [i a infect`rilor cu COVID-19

  |n acest moment, Conest SA este afectat` de \mboln`vireamai multor muncitori vietnamezi, folosi]i pe [antierele din ora[.Dar, chiar [i \nainte de aceste probleme, reporterii BZI au vizitatacela[i [antier de pe Ia[i - Dancu, unde, de cele mai multe ori,b`tea vântul. Reprezentan]ii firmei de construc]ii asigurau defiecare dat` c` lucr`rile vor fi finalizate chiar \nainte de termen.Dar, \n realitate, lucrurile stau cu totul altfel. Conest SA estecunoscut` pe plan local ca firma de cas` a municipalit`]ii. Majoritateacontractelor de infrastructur` sunt câ[tigate de c`tre firma luiViorel Cozma. Pentru tronsonul Ia[i - Dancu, Viorel Cozma vaprimi 10 milioane de euro. Licita]ia a fost câ[tigat` prin asocierecu Mari Vila Com SRL, din Bucure[ti. Proiectul prevede modernizareac`ii de rulare pe o lungime de 2,6 kilometri [i reabilitarea poduluiCiurchi II. Calea dubl` de rulare vizat` pentru modernizare areo lungime de 2,4 kilometri. Contractul prevede [i reabilitareatrotuarelor pe o suprafa]` de aproape 1 hectar [i a spa]iilor verzipe o suprafa]` de 1.775 metri p`tra]i. Constructorul se va ocupa[i de amenajarea unui num`r de opt sta]ii de tramvai spre limitacu sat Dancu, comuna Holboca.

  Ciprian BOARU

  Ministerul Lucr`rilor Publice, Dezvolt`rii [i Administra]iei(MLPDA) finan]eaz` Prim`ria Ia[i cu 54.500.000 lei, f`r` TVA,aproape 11,3 milioane de euro pentru achizi]ia unui num`r de24 autobuze electrice. |n estimarea bugetar` este prins` [ifinan]area european`. Ministerul va organiza licita]ia pe datade 10.11.2020. Noile autovehicule vor avea aproximativ zecemetri lungime [i vor fi adaptate la transportul public [i \ncondi]ii de ramp`. Consumabilele vor fi asigurate de câ[tig`torullicita]iei, pe o durat` de cinci ani sau \n limita a 500.000 km.Ofertantul este obligat s` asigure [i furnizarea unui num`r de[apte sta]ii de \nc`rcare rapid`. „Autobuzele electrice vor\ndeplini condi]iile legate de fiabilitate, securitate, confort,protec]ie ambiental` la nivelul normelor europene actuale [ivor asigura o fiabilitate ridicat`, o mentenan]` sc`zut` [i oaccesibilitate u[oar` la agregate. Prin asigurarea func]ie dediagnoz`, prin fiabilitatea echipamentelor [i prin calitateamaterialelor utilizate la fabricarea [i echiparea autobuzelorelectrice nu va fi necesar` revizia zilnic`”, se arat` \n caietulde sarcini. Autonomia autobuzelor trebuie s` fie de minimum66 kilometri, cu sistemul de \nc`lzire sau r`cire la capacitatemaxim`, [i \nc`rcate cu cel pu]in 25 de pasageri.

  Conform proiectului, cele zece autobuze vor circula perutele 42 (Copou - Tudor Vladimirescu - Poitiers - CUG 1 )[i 52 (Pia]a Alexandru cel Bun - Pasaj Octav B`ncil` - Copou)administrate de Compania de Transport Public (CTP) Ia[i SA.„Autobuzele electrice vor avea o capacitate de transport deminimum 50 de persoane din care minimum 24 pe scaune.Caroseria va fi autoportant` de tip cheson [i va avea podeauacoborât`. Nu vor fi admise trepte pe toat` suprafa]a disponibil`pentru c`l`torii \n picioare. Caroseria va fi garantat` la coroziuneminimum opt ani. Ea va fi prev`zut` cu minimum dou` u[ide acces, situate pe partea dreapt` a autobuzelor electrice,dintre care una dubl` cu o l`]ime de minimum 1.200 mm [iuna cu o l`]ime de minimum 650 mm. U[a din fa]` va fifolosit` atât de c`l`tori, cât [i de conduc`torul auto, putândfi ac]ionat` \n mod independent fa]` de restul u[ilor pentruc`l`tori. Suspensia va fi integral pneumatic`, gestionat` electronic,cu posibilitatea ajust`rii g`rzii la sol pe o singur` parte pentruaccesul persoanelor care se deplaseaz` cu c`ruciorul rulant(func]ia de \ngenunchiere-kneeling)”, se arat` \n caietul desarcini.

  Prim`ria Ia[i va monta camere video \n principaleleintersec]ii din Ia[i. Pe data de 28.10.200 este programat` olicita]ie pentru achizi]ia unui num`r de 200 camere desupraveghere a traficului [i 16 camere de detectare a pl`cu]elorde \nmatriculare ale autovehiculelor. Valoarea estimat` acontractului este de 1.029.411 lei, f`r` TVA, aproape 214.000de euro. „Proiectul propune echiparea a 83 de intersec]iisemaforizate, nedotate cu camere de monitorizare video, îns`echipate cu infrastructura de fibr` optic`.

  Ciprian BOARU

  Municipiul Ia[i va fimodernizat cu 24 deautobuze electrice!Investi]ia este de 11,3 milioane de euro

  Disperare pentru locuitorii din zona [antierului Conest SA, de pe Ia[i-Dancu!

  Gropi imense pe drumulnesemnalizat de firmaafaceristului Viorel Cozma.Ma[inile risc\ s\ ser\stoarne `n orice moment

 • EVENIMENT3 Miercuri, 30 septembrie

  www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

  Dosar executare silita nr. 250/D/2020AFISATA AZI, 28.09.2020

  Publicatie de vanzare imobiliara

  Subsemnatul Tufeanu Vasile Bogdan, executor judecatorescin cadrul B.E.J.A. Tufeanu si Dominte, cu sediul in Iasi, str. A.Panunr. 21, bloc 7 Noiembrie, parter, jud. Iasi, in conformitate cudispozitiile 838 alin. 1 C.proc.civ., aducem la cunostinta generalaca, in data de 21.10.2020, 13:00, va avea loc la sediul B.E.J.A.Tufeanu si Dominte, cu sediul in Iasi, str. A.Panu nr. 21, bloc 7Noiembrie, parter, jud. Iasi, vanzarea la licitatie publica a imobiluluisituat in Iasi - 700229, Aleea Decebal, nr. 7, bl. C6, sc. A, et. 3,ap. 16, Judetul Iasi, compus din apartament 2 camere si dependintecu s.u. de 48,49 mp si cota de teren in suprafata de 10.74 mp,inscris in C.F. nr. 122551-c1-u26 - Iasi, nr. cadastral 122551-c1-u26 , imobil evaluat la pretul de 222,361.00 Lei, proprietateaNicoleanu Gabriel si Vorniceanu (fosta Nicoleanu) Paula Liviai,pentru recuperarea creantei din titlul executoriu reprezentat deContract de credit de nevoi personale nr. S22782/ 16.10.2012,Act aditional nr. FN la Contractul de credit nr. S22782 din datade 16.10.2012 incheiat in 01.09.2017, datorat creditorilor UNICREDITBANK S.A. (LA CABINET DINU SORIN LAURENTIU)cu sediulprocesual ales la Cabinet Individual de Avocat Dinu Sorin Laurentiucu sediul in Bucuresti - 020735, Str. Silvestru, nr. 12, Sector 2 siDIRECTIA GENERALA ECONOMICA si FINANTE PUBLICE LOCALEIASI cu sediul in Iasi - 700064, B-dul Stefan cel Mare si Sfant, nr.

  11-15, Judetul Iasi,de catre debitorii NICOLEANU Gabriel cudomiciliul in Iasi - 700229, Aleea Decebal, nr. 7, bl. C6, sc. A, et.3, ap. 16, Judetul Iasi si VORNICEANU (fosta NICOLEANU) PaulaLivia cu domiciliul in Iasi - 700604, B-dul Alexandru cel Bun, nr.64, bl. D4, sc. C, et. 5, ap. 21, Judetul Iasila care se adaugacheltuielile de executare.

  Pretul de la care porneste licitatia este de 222,361.00 Lei.

  IMOBILUL SE VINDE CU DREPTUL DE ABITATIE VIAGERA INFAVOAREA SARBU ELENA SI SARBU DIMITRIE

  Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobiluluiurmarit sa-l anunte pe executorul judecatoresc inaintea dateistabilite pentru vanzare.

  Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere imobilul urmaritsilit sa se prezinte la data, locul si ora stabilita pentru vanzare,avand asupra lor cartea de identitate si pana la aceasta data saprezinte oferta de cumparare.

  Potrivit dispozitiilor art. 844 C.proc.civ., ofertantii trebuiesa consemneze la dispozitia executorului judecatoresc, in contulRO83BREL0002000687820101 deschis la LIBRA BANK suc. Iasi,al B.E.J.A. Tufeanu si Dominte, o garantie de participare de celputin 10% din pretul de pornire a licitatiei.

  Termenul-limita pentru depunerea ofertei de cumparareinsotite de dovada consemnarii este ziua premergatoare licitatiei,cu exceptia ofertelor de cumparare cel putin egale cu pretul deincepere a licitatiei, care pot fi depuse inclusiv in ziua licitatiei.

  Prezenta publicatie contine un numar de 1 pagina.

  Executor Judecatoresc,Tufeanu Vasile Bogdan

  Disput` intern` \n organiza]ia USR- PLUSIa[i dup` alegerile locale 2020. Unimportant membru al organiza]iei a f`cuto analiz` intern` dur` dup` alegerile din27 septembrie [i i-a adus cu picioarele pep`mânt pe deputa]ii Cosette Chichir`u [iMarius Bodea, candida]ii partidului laPrim`ria Ia[i [i Consiliul Jude]ean Ia[i

  Situa]ie ingrat` pentru principalii candida]i la alegerile locale2020 din USR- PLUS Ia[i. Cosette Chichir`u [i Marius Bodea aupierdut b`t`lia pentru Prim`ria Ia[i [i Consiliul Jude]ean Ia[i.Ambii [i-au asumat meritele pentru ob]inerea mandatelor de ale[ilocali pentru candida]ii USR- PLUS la Consiliul Local [i respectivdeliberativul jude]ean. Unul dintre oamenii de baz` ai USR aemis, \ns`, o not` intern` prin care demonteaz` toate acesteaspecte [i cere ca filiala s` se reorganizeze. Avocatul Mihai Lupu,membru al forma]iunii, a ar`tat c` strategia de campanie a URS-PLUS Ia[i a fost gre[it` din start. „Câ[tigarea alegerilor de c`treAlian]a USR PLUS la Ia[i, proclamat` asear` (duminic`, 27septembrie 2020) cu emfaz` de principalii candida]i s-a dovedita fi doar par]ial`, f`r` a se datora meritelor personale deosebitesau unei strategii ie[ite din comun («cea mai tare campanie din]ar`»), ci unui nucleu electoral stabil (în jur de 25.000 de aleg`tori),consecvent unor principii afi[ate [i dispre]ului fa]` de actualaadministra]ie. Meritele sunt exclusiv ale acestor aleg`tori, careau avut încredere [i au acordat un vot în alb”, a precizat MihaiLupu, membru al alian]ei de la Ia[i.

  Lovitur` pentru Cosette Chichir`u [iMarius Bodea. Liderii USR- PLUS Ia[i nu sea[teptau la asemenea reac]ii

  Mihai Lupu a precizat c` toat` campania coordonat` de CosetteChichir`u [i Marius Bodea a dus un rezultat care nu a avutsuccesul scontat. „Realitatea! Prezen]a slab` la vot. Nu po]i davina pe pandemie. În alte ora[e s-a putut. Aleg`torii au apreciat

  c` oferta nu este pe m`sura a[tept`rilor, poate din ce în ce maimari (...) Pierderea unei [anse care se ive[te o dat` la patru ani.În alte ora[e mari, [ansa a fost valorificat` « Cea mai tân`r`echip`» [i «vrem s` câ[tig`m» se pare c` nu sunt argumentesuficiente. }inta stabilit` f`r` nicio rezerv` (câ[tigarea alegerilor,40 la sut` pe municipiu [i 30 la sut` pe jude]) e departe de afi fost atins`”, a spus Mihai Lupu. Acesta a ar`tat [i c` o alt`problem` a fost legat` de faptul c` USR- PLUS Ia[i a renun]atla principii pentru a pune pe liste diverse persoane cu problemede integritate . „Extinderea s-a dovedit a nu fi fost, cu miciexcep]ii, decât o trambulin` pentru cei care s-au ocupat de ea.În 40 la sut` dintre comune nu am avut candida]i, în unelecomune candida]ii au fost stabili]i în ultimul moment pentru c`cei sus]inu]i de conducerea jude]ean` fie au trecut la alte partide,fie nu s-au înscris în alegeri, fie au fost da]i afar` din partid.Abdicarea de la principii nu a adus voturi, ci dimpotriv`. Aasigurat, în schimb, locuri pe list`. Locuri care ar fi putut fiocupate de oameni noi, care cred în valori, nu în oportunita]i”,se mai arat` \n scrisoarea acestuia.

  Mihai Lupu a dat c`r]ile pe fa]`: Traseismde conjunctur` \n USR- PLUS Ia[i

  Acesta a mai spus c` \n filiala USR- PLUS Ia[i au fost c`lcate\n picioare, de la bun \nceput, tocmai principiile partidului pentrua se ajunge la func]ii. „Lipsa unei strategii. Nu a existat o strategiediscutat` [i aprobat` în biroul jude]ean, a[a cum ar fi fost firesc.Strategia doar a fost operarea candida]ilor principali ai partidului,s`rind peste c`ile legale. S-a dovedit a fi nu tocmai cea maipotrivit`. Organizarea defectuoas`. Ac]iuni anun]ate [i anulate, nua existat un calendar clar, evenimente anun]ate de pe o zi pealta. Mai mult improviza]ie. Abdicarea de la principii. Oameniinoi s-au transformat în oameni cura]i pentru a masca traseismulde conjunctur`. Transparen]a e bun` numai ca slogan în fa]aelectoratului. Principala grij` a conducerii este s` nu ias` în pres`toate înc`lc`rile statutului, nu respectarea lui. R`ul f`cut partiduluinu vine din combina]ii ilicite, ci din darea în vileag. Integritateanu mai conteaz`, conteaz` notorietatea”, a mai precizat acesta

  Scandal dincauza trasei[tilor Marius Bodea, R`zvanTimofciuc [i Etienne Ignat

  Semnatarul scrisorii arat` c` o alt` problem` girat` de CosetteChichir`u a fost primirea \n partid a trasei[tilor. Marius Bodea,R`zvan Timofciuc [i Etienne Ignat au fost primi]i \n USR- PLUSIa[i f`r` repectarea statutului partidului. „Aducerea la t`cere aopozi]iei. Cine nu-i cu noi, e împotriva noastr`. Dac` sunt preavocali, trebuie da]i afar` din partid, [i cât mai repede. Traseismul.Am contestat candidaturile trasei[tilor la comisia de integritate.Plângerea a fost admis` [i s-a considerat c`, într-adev`r, potrivitcriteriilor de integritate, ei nu puteau fi prezen]i pe listele USR-PLUS. Hot`rârea era definitiv`. Decizia Comisiei de Integritate aAlian]ei USR-PLUS, singura competent` s` se pronun]e asuprarespect`rii criteriilor de integritate, care a sanc]ionat traseismul,din motive de oportunitate politic`, a fost invalidat`”, a mai precizatMihai Lupu.

  Vlad ROTARU

  Lovitur\ venit\ din interiorul USR- PLUS Ia[ipentru Cosette Chichir\u [i Marius Bodea.Un important membru de partid detoneaz\ bomba dup\ alegerile locale 2020

 • Pacien]ii diagnostica]i cu leucemie au unmotiv \n plus s` zâmbeasc`. Cu ocaziaZilei Interna]ionale a Donatorului Voluntarde Celule Stem [i a campaniilor depromovare, un grup de studen]i la UMF s-a \nscris \n Registrul Donatorilor de CeluleStem. Totodat`, studen]ii au convis [i al]izece ie[eni s` o fac`

  Ziua Interna]ional` a Donatorului Voluntar de Celule Stem avenit la pachet cu o serie de activit`]i de promovare, organizate\n mare parte de c`tre studen]ii de la UMF. O idee care a fostpus` \n practic` s-a dovedit a fi de bun augur, iar acum, pacien]iicu leucemie mai au un motiv \n plus s` zâmbeasc`. S`pt`mânatrecut`, un grup de studen]i de la UMF a mers la Centrul Regionalde Transfuzie Sanguin` (CRTS) din Ia[i [i a povestit donatorilorde sânge despre posibilitatea de a salva via]a pacien]ilor culeucemie, prin donarea de celule stem. Nici bine nu s-a \ncheiats`pt`mâna, c` 15 persoane s-au \nscris \n Registrul Donatorilorde Celule Stem. Vestea a venit ca o bucurie imens` pentru medici[i asta pentru c`, de la \nceputul anului, doar câ]iva ie[eni [i-auar`tat interesul de a se \nscrie \n registru.

  Dr. Elena Albu: „Din cauza pandemiei deCOVID-19, anul acesta am avut un num`rextrem de mic de donatori”

  Ia[ul mai ofer` 15 donatori de celule stem pentru salvareapacien]ilor diagnostica]i cu leucemie. Zilele trecute, dup` ce s-as`rbatorit Ziua Interna]ional` a Donatorului Voluntar de CeluleStem, un grup de studen]i de la UMF a luat ini]iativa de apromova mai departe donarea de celule stem. |n grupe de câtedoi au mers \n fiecare zi la CRTS, timp de [apte zile [i audiscutat cu ie[enii donatori de sânge [i despre posibilitatea de adona celule stem. „Studen]ii au luat ini]iativa de a continuacampania de promovare a donatorilor de celule stem chiar [idup` finalizarea primei campanii organizate cu ocazia ZileiInterna]ionale a Donatorului Voluntar de Celule Stem. Ne putembucura acum, c` \n acest scurt timp, 15 persoane dintre careface parte un grup de studen]i [i câ]iva ie[eni s-au \nscris \nRegistrul Donatorilor de Celule Stem. Din cauza pandemiei deCOVID-19, anul acesta am avut un num`r extrem de mic de

  donatori, iar cre[terea num`rului ne-a bucurat nespus”, spunedr. Elena Albu, coordonatorul Centrului Donatorilor Voluntari deCelule Stem din Ia[i.

  Peste 500 de ie[eni au discutat custuden]ii de la UMF despre posibilitateadon`rii de celule stem

  Campania de promovare organizat` cu ocazia Zilei Interna]ionalea Donatorului Voluntar de Celule Stem a fost un real succes laIa[i. Peste 500 de ie[eni, aborda]i de studen]ii de la UMF, aucerut informa]ii referitoare la posibilitatea de a se înscrie înRegistrul Donatorilor de Celule Stem. Astfel, activitatea de promovares-a prelungit pân` în data de 27 septembrie. |n perioada 18-20septembrie, la IRO a fost montat un cort special, unde ie[eniiau putut sta de vorba cu medicii, în vederea înscrierii în RegistrulDonatorilor de Celule Stem din România. Totodat`, studen]ii dela UMF au str`b`tut ora[ul în lung [i-n lat [i au stat de vorb`cu peste 500 de ie[eni despre pacien]ii cu leucemie [i posibilitatealor de a r`mâne în via]a prin intermediul unui transplant de celulestem.

  {i tu po]i salva via]a unui pacientdiagnosticat cu leucemie! Procedeul derecoltare a celulelor stem este simplu [idureaz` pu]in

  Pacien]ii diagnostica]i cu leucemie pot fi salva]i printr-untransplant de celule stem. S`pt`mânal, la Ia[i sunt diagnostica]i2-3 pacien]i cu leucemie. Medicii fac tot ceea ce le st` \n putin]`pentru a salva via]a acestor persoane. Din p`cate, \n aceste situa]ii,nu medicina face miracole, ci oamenii. Ie[enii care vor s` salvezevia]a unui pacient cu leucemie se pot \nscrie \n Registrul Donatorilorde Celule Stem. Dac` se va g`si un pacient compatibil cu el,acesta va putea dona celulele stem [i-i va putea da o [ans` la

  via]`. Medicii explic` faptul c` procedeul de înscriere în RegistrulDonatorilor de Celule Stem este extrem de simplu [i, totodat`,procesul de recoltare se finalizeaz` în dou` ore. „Mul]i dintre noigândim c` nu vom fi niciodat` \n situa]ia de a fi diagnostica]i culeucemie [i c` nu ni se va \ntâmpla chiar nou`. Poate nu nou`ni se va \ntâmpla, poate apropia]ilor no[tri. De aceea, inten]ion`ms` avem o baz` de date de poten]iali donatori de celule stem.Dac`, \n cel mai r`u caz, va fi nevoie pentru oricare dintre noide un transplant de celule stem, s` contact`m o persoan` dinbaza noastr` de date, o persoan` care ar putea salva o via]`”,\ncheie dr. Elena Albu

  Bianca CIUBOTARIU

  SOCIAL 4Miercuri, 30 septembrie

  www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

  Rug\ciunile pacien]ilor diagnostica]icu leucemie au fost ascultate! Ungrup de studen]i de la UMF s-a `nscris`n Registrul Donatorilor de CeluleStem [i i-a convins [i pe ie[eni

 • Deschiderea de an academic 2020-2021 la Universitatea„Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Ia[i va avea loc ast`zi, 30septembrie 2020, la ora 11:00. Având în vedere situa]ia epidemiologic`actual`, care nu permite o prezen]` fizic` mai larg`, Universitatea„Cuza” pune pe primul plan s`n`tatea [i siguran]` membrilorcomunit`]ii. Dup` aceast` festivitate vor avea loc ceremoniile dedeschidere organizate de cele 15 facult`]i de la „Cuza”.

  Ceremonii aparte, \n condi]ii speciale,pentru deschiderea de an academic lapatru mari universit`]i din Ia[i

  |n acest context, Senatul de la Universitatea „Alexandru IoanCuza” a stabilit, deja, modalitatea de reluare a cursurilor, la cele15 facult`]i, printr-un scenariu mixt, \ntr-o [edin]` unde a participat[i prof. univ. dr. Tudorel Toader, rector. „În [edin]a SenatuluiUAIC din Ia[i a fost stabilit` modalitatea mixt` de desf`[urare aactivit`]ilor didactice, la toate cele 15 facult`]i, cu unele particularit`]i,\n func]ie de specializ`ri, nivel de studiu, num`r de studen]i, etc.Senatul a aprobat propunerile f`cute de c`tre Consiliul deAdministra]ie, propuneri venite de la facult`]i. Toate activit`]ilese vor desf`[ura cu stricta respectare a normelor sanitare [ilegale!”, a precizat prof. univ. dr. Tudorel Toader, rectorulUniversit`]ii „Cuza” din Ia[i.

  Cele 15 facult`]i de la Universitatea„Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i au \naintatconducerii institu]iei tipul de scenariu pecare vor s`-l aplice privind reluareacursurilor din noul an academic

  De reamintit c`, cele 15 facult`]i de la Universitatea „AlexandruIoan Cuza” din Ia[i au \naintat conducerii institu]iei tipul descenariu pe care vor s`-l aplice privind reluarea cursurilor dinnoul an academic. Astfel, Facultatea de Teologie Romano-Catolic`

  a propus varianta de cursuri fa]` \n fa]`, iar Facult`]ile de Economie[i Administrarea Afacerilor, Litere, Filosofie [i {tiin]e Social Politice,respectiv exclusiv on-line. Pe de alt` parte, celelalte 10 facult`]iau propus o variant` mixt` (on-line [i fa]` \n fa]`).

  Deschiderea anului universitar 2020 -2021, programat` \n Campus „TudorVladimirescu” de Universitatea Tehnic`

  Pe de alt` parte, deschiderea anului universitar 2020 - 2021este programat` \n Campus „Tudor Vladimirescu” de UniversitateaTehnic` din Ia[i. Cu acest prilej, prof. univ. dr. ing. Dan Ca[caval,rectorul Politehnicii ie[ene a transmis un mesaj special. „Indiferentde contextul pe care nu l-a dorit niciunul dintre noi, ne apropiemde un moment festiv. Un moment festiv care r`zbate dincolo der`ceala bi]ilor [i a pixelilor [i dincolo de prea pu]in empatic`comunicare on-line. Fascina]ia [i emo]ia debutului unui nou anuniversitar nu pot fi alterate de niciun context. Pentru boboci, dardeopotriv` pentru noi to]i, aceast` zi este irepetabil`, de[i o tr`iman de an. Dar, de fiecare dat` o tr`im altfel. {i cu cât, noi, dasc`lii,avem mai mul]i ani \n spate, cu atât bucuria este mai mare. Doresctuturor colegilor, studen]ilor [i tuturor celor care vegheaz` lamersul firesc al Educa]iei un an universitar cât mai bun, plin dereu[ite [i protejat de tot ceea ce acum ne \mpinge \ntr-o lumevirtual`”, a transmis prof. univ. dr. ing. Dan Ca[caval, rectorulUniversit`]ii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Ia[i.

  Echipele de la cele 11 facult`]i aleUniversit`]ii Tehnice din Ia[i au lucrattoat` vara ca anul universitar 2020-2021 s`înceap` în condi]ii de maxim` siguran]`pentru studen]i

  Echipele de la cele 11 facult`]i ale Universit`]ii Tehnice aulucrat toat` vara ca anul universitar 2020-2021 s` înceap` în

  condi]ii de maxim` siguran]` pentru studen]i. Senatul TUIA{I avalidat propunerea Consiliului de Administra]ie (CA), stabilindu-se un sistem hibrid de organizare a cursurilor. Astfel, în primulsemestru al noului an universitar vor veni la Ia[i pentru a desf`[uraactivit`]i didactice on-site (în amfiteatrele [i laboratoarele Universit`]ii)studen]ii tuturor facult`]ilor proasp`t înmatricula]i în anul I licen]`,to]i studen]ii din anul al II-lea [i studen]ii din anul al VI-lea dela Facultatea de Arhitectur` „G.M. Cantacuzino”. Ace[tia vorcontinua activitatea didactic` în acela[i regim pe toat` durataanului universitar. Ceilal]i vor desf`[ura activit`]i didactice exclusivon-line.

  Valentin HU}ANUvalentin.hu][email protected]

  SOCIAL5 Miercuri, 30 septembrie

  www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

  Noi spectacole [i proiecte la Ateneul Na]ional Ia[i,programate `n luna octombrie 2020

  La Ateneul Na]ional din Ia[i, managerul AndreiApreotesei a prezentat programul luniioctombrie 2020, care va con]ine, printre altesurprize, concertul de debut al Corului de Copiial Municipiului Ia[i, o nou` edi]ie a Festivalului"Les films de Cannes à Iasi". Este vorba [i de onou` premier` de teatru [i lansarea c`r]ii"Ateneul Popular din T`t`ra[i - O fort`rea]`anticomunist`", a preotului Visarion Puiu

  Dup` o var` lung` în care s-a întâlnit cu publicul în diferiteloca]ii din ora[, ca Amfiteatrul Palas sau Centrul de EvenimenteAgora, echipa de actori a Ateneului Na]ional din Ia[i se întoarce,în luna octombrie 2020, în Sala Mare de Spectacole „Radu Beligan”.

  Printre alte surprize, programul de evenimente [i spectacolecuprinde concertul de debut al Corului de Copii al MunicipiuluiIa[i, o nou` edi]ie a Festivalului „Les films de Cannes à Iasi”.Este vorba [i de o nou` premier` de teatru [i lansarea c`r]ii„Ateneul Popular din T`t`ra[i - O fort`rea]` anticomunist`”, apreotului Visarion Puiu.

  Spectacole [i proiecte la Ateneul Na]ionalIa[i, programate \n luna octombrie 2020

  Institu]ia ie[ean` a preg`tit iubitorilor de teatru un programcultural-artistic variat, invitând publicul atât la spectacole educativepentru copii, cât [i la comedii spumoase pentru cei mari. Astfel,luna teatral` debutez` sâmbat`, 3 octombrie, cu „Doctorul [tietot”, un spectacol în care cei mici sunt invita]i s` fac` o vizit`în cabinetul doctorului, unde se petrec lucruri foarte interesante:de la experimente ciudate, pân` la vindec`ri f`r` durere. Duminic`,4 octombrie, copiii vor înv`]a despre prietenie [i loialitate, vizionândspectacolul „O poveste de familie”. Programul lunii octombrie vacontinua cu spectacolele „Take, Ianke [i Cadîr”, mar]i, 6 octombrie

  [i „Aten]ie, ateriz`m!”, joi, 8 octombrie. O prim` surpriz` a luniiva avea loc sâmbat`, 3 octombrie, de la ora 17:00, când, în Pia]aUnirii, în cadrul festivalului „Serile Filmului Românesc”, va avealoc concertul de debut al Corului de Copii al Municipiului Ia[i.Corul de Copii este un proiect ini]iat de Prim`ria MunicipiuluiIa[i [i realizat de Ateneul Na]ional din Ia[i, sub atenta îndrumarea Raluc`i Zaharia. Corul va fi format din elevi talenta]i ai ora[ului,cu vârste cuprinse între 7 [i 18 ani [i va reprezenta Ia[ul princoncerte [i apari]ii la evenimente locale [i na]ionale, precum [iprin particip`ri la festivaluri interna]ionale de profil.

  „Prin aceast` ini]iativ`, imaginea ora[uluiIa[i ar fi promovat` nu doar în România, cila nivel mondial”, arat` Andrei Apreotesei

  Prin aceast` ini]iativ`, imaginea ora[ului Ia[i ar fi promovat`nu doar în România, ci la nivel mondial. Despre proiect, AndreiApreotesei a vorbit de sprijinul atât al Prim`riei Municipiului Ia[i,cât [i al altor institu]ii publice de renume, locale [i na]ionale.„Comunitatea ie[ean` va beneficia, prin înfiin]area acestui cor decopii, de educa]ie prin muzic`, ajutând la crearea unor grupurisociale de tineri [i p`rin]i care s` desf`[oare [i s` sprijine activit`]iartistice [i care s` contribuie la sistemul educa]ional informal”,a punctat Andrei Apreotesei. Un alt eveniment a[teptat al luniiva fi pe 17 octombrie 2020, de la ora 19:00, când va avea locpremiera spectacolului „Farmazonul din Hârl`u”, regia Ion Sapdaru.Piesa de teatru a mai avut parte de o premier` on-line, fiinddifuzat` pe 6 iunie 2020. Evenimentele vor fi organizate curespectarea m`surilor [i a regulilor de distan]are social` impuse.Biletele pentru spectacole pot fi achizi]ionate de pe www.ateneuiasi.rosau de la casa de bilete a Ateneului.

  Valentin HU}ANUvalentin.hu][email protected]

  Festivitatea de deschidere a anului academic2020-2021 la Universitatea ıAlexandru IoanCuza‰ va avea loc ast\zi, 30 septembrie,printr-o ceremonie special\

 • Persoanele cu deficien]e de vorbire [i auzdin Ia[i se confrunt` cu tot mai multeprobleme de comunicare \n cadrulinstitu]iilor publice. F`r` interpre]imimico-gestuali, care s` \i ajute s` \[irezolve problemele importante [i urgente,persoanele surdo-mute din Ia[i seconfrunt` tot mai des cu situa]iinepl`cute. |n multe cazuri sunt pu[i s`semneze documente importante saucontracte f`r` o informare prealabil`, iarmulte probleme r`mân nerezolvate

  Tot mai multe persoane cu deficien]e de vorbire [i auz seconfrunt` cu situa]ii nepl`cute \n institu]iile publice din Ia[i, [inu numai. Aceste persoane spun c`, de[i multe institu]ii caresunt r`spunz`toare de rezolvarea problemelor cu care se confrunt`persoanele cu handicap pun la dispozi]ia beneficiarilor interpre]imimico-gestuali, ace[tia nu sunt de g`sit atunci când sunt solicita]i.„La comisia pentru re\ncadrare \n gradul de handicap nu exist`interpret. Se [tie prea bine situa]ia persoanelor cu handicap auditiv.Când fac o programare la DGASPC Ia[i, nu se gândesc s`contacteze un interpret. La ora stabilit` a fost foarte dificil`comunicarea, nu numai bariera lingvistic`, ci [i masca de protec]ieeste o barier` puternic` care ne afecteaz`. Pune o persoana surd`s` semneze ceva [i se simte constrâns` din cauza barierei decomunicare, a frustr`rii c` nu în]elege. Dac` surzii sunt monolingvi,nu în]eleg mare lucru din ceea ce li se spune”.

  „Surzii gesticuleaz`, mai scot din spatelem`[tii câteva cuvinte greu de în]eles” adeclarat o ie[eanc` cu dizabilit`]i de auz

  Probleme apar [i \n cadrul altor institu]ii publice din Ia[i,acolo unde de multe ori aceste persoane au mare nevoie deexplica]ii [i de \n]elegere, \n ceea ce prive[te situa]iile cu carese confrunt`. Persoanele cu deficien]e de vorbire [i auz se simt,de cele mai multe ori, marginalizate. „Personalul din DGASPCIa[i e format [i din asisten]i sociali, manageri de caz, ni[te oamenicare, dac` nu au tr`it pe pielea lor, nu în]eleg niciun pic ceînseamn` s` fii surd. Surzii care vin la DGASPC Ia[i suntîntâmpina]i de paznic, care \i \ntreab` ceva. Surzii gesticuleaz`,mai scot din spatele m`[tii câteva cuvinte greu de în]eles. Pazniculîncepe s` vorbeasc` mai tare, crezând c` persoana care solicit`aude mai bine. Din contra, este pus` într-o situa]ie extrem dejenant`. Cum p`[e[te într-o institu]ie, se simte mai handicapatdecât înainte de a veni. În schimb, la Direc]ia de Asisten]` Social`i s-a f`cut o programare, împreun` cu asigurarea de a avea uninterpret mimico-gestul la ora stabilit`”, a declarat Marinela Axinte,o ie[eanc` cu dizabilit`]i de auz.

  Persoanele cu deficien]e trec prinadev`rate provoc`ri când trebuie s` fac`anumite lucruri considerate simple

  Cump`r`turile la magazin, rezolvarea unor probleme tehnicela sediul de telecomunica]ii sau la alte institu]ii publice \i pun \nsitua]ii de-a dreptul dificile. „Aveam nevoie de un cazier. Vedeamcoad` mare \n fa]a sec]iei de poli]ie, dar [i hârtiile \n mâinileoamenilor care a[teapt` la rând. Am presupus c` trebuie s` intru[i s` iau o declara]ie ca apoi s` stau la rând afar`. Am intrat,m-am uitat \n jur, am \naintat pân` la masa mare unde sunthârtiile. M` uit \n jur, privirile oamenilor sunt \n alte p`r]i, semnc` nimeni nu strig` la mine. Deodat` observ toate privirile a]intitespre mine. Caut motivul. La u[` un poli]ist care ]ip` la mine,

  gesticuleaz` de genul «Ce face]i, nu m` auzi]i?». Eu, ru[inat`,r`spund c` nu aud. El continu`, gesticulând. De fapt vorbea tare,dar eu, cum nu aud, \l v`d gesticulând isteric. M-am apropiat s`\i spun mai clar c` nu aud. El tot a[a, nervos fiindc` credea c`l-am ignorat de la \nceput. Am ]ipat la el «NU AUD. Ce vre]i s`fac?! Asta e situa]ia mea». A r`mas blocat câteva secunde, dup`care [i-a dat masca jos [i \mi spunea clar c` trebuie s` spun ceam nevoie. Mi-a explicat, apoi, c` pot lua cazierul de la sec]iadin Copou. I-am mul]umit [i am plecat, dar nu f`r` s` m` uit \njurul meu. Toate privirile oamenilor prezen]i erau a]intite asupramea, sub masc` am sim]it ro[ea]` \n obraji, m-am sim]it a[a der`u”, a mai povestit ie[eanca Marinela Axinte.

  Masca de protec]ie \ngreuneaz` situa]iapersoanelor cu dizabilit`]i de vorbire [i auz din Ia[i

  Pe de alt` parte, pe persoanele cu deficien]e auditive sau delimbaj nu pandemia COVID-19 \i pune \n a[a mare dificultate zide zi, pe cât o face purtarea m`[tii de protec]ie. Astfel, comunicarea\ntre angaja]ii institu]iilor din Ia[i [i persoanele cu aceste dizabilit`]ieste mult mai \ngreunat`. „|n plin` pandemie, nu COVID-19 necreeaz` panic`, ci masca aceea care acoper` \n totalitate expresiilefaciale, mi[carea buzelor. |n magazine e la fel când avem nevoies` rezolv`m ni[te probleme. Eu [tiu limba român` [i \n scris [iverbal. Sunt un caz fericit, ca s` spun a[a. Al]ii, care [tiu doaro singur` limb`, pe cea a semnelor, renun]` la tot ce presupune

  dificult`]i de comunicare, evit` s` intre \n contact cu cei careaud. Sunt singuri”, a explicat Marinela Axinte.

  Ie[enii cu dizabilit`]i de vorbire [i auz seconfrunt` cu indiferen]a personalului, \nc` de la intrarea \n institu]ii

  Totodat`, pentru a fi siguri c` problema este rezolvat`, persoanelecu deficien]e de vorbire [i auz din Ia[i trebuie s` se lupte cunep`sarea angaja]ilor, \nc` de la intrarea \n institu]ii. |n lipsa interpre]ilormimico-gestuali [i a unor explica]ii care s` le dea de \n]eles ce aude f`cut, multe persoane cu dizabilit`]i de vorbire [i auz risc` s`r`mân` cu problemele nerezolvate. „Acum dou` s`pt`mâni am fostla DGASPC Ia[i s` las extrasul de cont, c` am schimbat banca. Nuera interpret, iar portarul a venit, a luat foaia [i a zis s` plec acas`.Cum a[a?! Nu am vrut, am fost la registratur` [i cu \n]elegere mi-au explicat c` mai trebuie [i o cerere pe lâng` acel extras de cont.Se poart` nep`s`tori la intrare. Pân` la urm` am rezolvat, cred... S`fie interpret de limbaj mimico-gestual, s` se oblige ca la registratur`,unde ai nevoie de \n]elegere, s` \nve]e minim câteva semne. Sup`rareamea este mai mare pentru c` la DGASPC Ia[i, unde avem de rezolvatcele mai multe probleme, nu mi s-a explicat nimic ca s` pot \n]elegesitua]ia. Nu m` a[tept la nimic altceva decât s` \[i fac` treaba. |nschimb, la banca unde mi-am f`cut cont, de[i nu aveau interpret,nu m-au gr`bit [i nu m-au l`sat s` plec f`r` s` \n]eleg, au scris cetrebuia ca s` convers`m”, a spus ie[eanca Violeta Leon.

  Alexandra ABONICESEI

  SPECIALI{TI |N ECONOMIE, cutitluri academice \n ]ar` [istr`in`tate precum [i atest`riprofesionale \n domeniulfinanciar-contabil, prest`murm`toarele servicii: * Analizaeconomico-financiar`, studii defezabilitare planuri de afaceri; *Expertize contabile judiciare [iextrajudiciare; * Evalu`ripatrimoniale [i bunuri mobile; *Misiuni de administrare [iarbitraje - lichid`ri societ`]i; *Auditare societ`]i, fondurieuropene; * Consultan]`economico-financiar`, dreptcomercial parte economic`; *Transformare, fuziune, dizolvarevoluntar` societ`]i; * Comunicare[i rela]ii publice, resurse umane;* Management, contabilitate [iinformatic` de gestiune. Rela]iila tel/fax: 0232.218842,0723.364346.

  Expert contabil cu bogat` experien]a îndomeniul contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [iverific eviden]a contabil` la SC, ONG, PFA.

  Ofer consultan]` în probleme economice[i reprezentare cu ocazia oric`ror controale.

  Pre]uri rezonabile. www.contaexpertis.ro,email: [email protected], tel.0766.490.019

  Miercuri, 30 septembrie 6SOCIAL

  GRAFIC BETAINVESTSERVICII

  TIPOGRAFICE

  LA CELE MAIMICI PRETURI,

  Trimite ocerere deoferta la:

  [email protected]

  www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

  Persoanele cu deficien]e de vorbire [iauz `ntâmpin\ tot mai multe probleme`n institu]iile publice din Ia[i: ıCump\[e[te într-o institu]ie, se simte maihandicapat decât înainte de a veni‰

 • BIO-PANCENTRU MEDICAL

  Str. V. Alecsandri, Nr. 9Programari la telefoanele:0232.210.728; 0745.643.908;

  0726.655.750* UROLOGIE- SEXOLOGIE:

  dr. Constantin Liviu Panainte(doctor in stiinte medicale)

  * PSIHOLOGIE: Florescu Daniela-Psiholog- Psihoterapeut

  * PSIHIATRIE- dr. Lungu SimionContract cu CAS

  Se acorda consulatii si la domiciliu.

  CABINET INDIVIDUAL DE LIBERA PRACTICA

  „PSIHOLOGIE CLINICA“ - CAUIAFLORENTINA

  COPII- ADULTI - SERVICIIPSIHOLOGICE POST CRIZA COVID

  SUPPORT DE REINTEGRARE

  SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.Telefon: 0732.806.569

  INGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU:

  • Kinetoterapie• Perfuzii

  • sonda urinara• sonda nasogastrica• pansamente• tratamentul durerii.• Policlinica CFR;

  Telefon: 0753.313.034; 0758.063.500

  ACTUALITATE7 Miercuri, 30 septembrie

  www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

  SERVICII MEDICALE

  ’Nea Costic` tractoristul este unul dintre ceimai vechi tractori[ti din Ia[i, care acum câ[tig`mai bine decât românii pleca]i s` munceasc` \nstr`in`tate. El este unul dintre oamenii de baz`din ferm`, iar meseria sa, de tractorist, este unadintre cele mai c`utate \n prezent, datorit` salariilordeloc de neglijat oferite de angajatori. Pentru c`agricultorii au nevoie de oameni de \ncrederecare s` manevreze tractoare de sute de mii deeuro, ace[tia \i pl`tesc cu sume cuprinse \ntre1.000 [i 2.000 de euro lunar.

  Povestea lui ‚nea Costic` tractoristul, penumele s`u Costic` Cibotaru, ie[ean din comuna}ig`na[i, \ncepe \n urm` cu 25 de ani când,dup` ce s-a v`zut cu diploma de electrician \nmân`, a aflat c` trebuie s` plece \n armat`. Nua mai plecat s` slujeasc` patria [i s-a angajat catractorist la ferma lui Aurel Placinschi, unuldintre cei mai mari agricultori din Ia[i. „Se f`ceaarmat`, nu ca acum, domni[oar`! Eu nu am maiplecat pentru c` a[a s-a decis. M` duceam, dac`era nevoie. Dar, imediat dup` ce am aflat, amvenit aici, la domnul Placinschi, [i m-am angajat.Iar de atunci sunt la ferm`. De 25 de ani”, spuneCostic` Cibotaru.

  ’Nea Costic` tractoristul \[iaminte[te de primul tractor pecare l-a condus: „Am prins untractor 650, tractoarele aleavechi. Cu ele s-a f`cutagricultura”

  Ie[eanul poveste[te c` meseria lui, demecanizator agricol \n acte sau tractorist, cumo cunoa[te toat` lumea, e grea, dar frumoas`.„Lucrez de 25 de ani pe postul de mecanizatoragricol [i am prins drag de meseria asta. Chiardac` la baz` sunt electrician, am venit la tractoare[i combine pentru c` atunci se c`uta un ompentru asta. {i pentru c` mi-a pl`cut, am r`masaici, la ferm`. Când eram pe la \nceput, am prinsun tractor 650, nu cred c` ai auzit de el,domni[oar`! Tractoarele alea vechi. Cu ele s-a

  f`cut agricultura. A fost greu atunci, nu se g`seaupiese de schimb când se schimba tractorul orise g`seau foarte greu. Dar nu am dat \napoi,am r`mas tractorist”, \[i aminte[te ie[eanul \ntimp ce se uit` la tractoarele de sute de mii deeuro din curtea fermei unde sunt parcate utilajeleagricole.

  ’Nea Costic` tractoristul se uit` la fiecaredin utilajele agricole din curte [i ochii \i r`mânfixa]i pe un tractor Class, de 300.000 de euro.„Am continuat s` lucrez cu el, cu 650, pân` auap`rut astea noi. Uita]i-v`, astea ce le vede]i, a[amari. Am primit [i eu un tractor Action 940. Are370 de cai putere. E mare, e puternic. Lucrezifoarte bine cu el. |l programezi, \[i face treaba,iar tu numai stai \n cabin`”, spune ie[eanul.Regulile sunt clare pentru Costic` Cibotaru \naintede a se urca \n tractor. „Te descal]i \nainte s`intri \n cabin` pentru c` e ca [i cum ar fi casata. Stai acas` mai pu]in ca pe tractor sau combin`.Eu am grij` de ele ca de copiii mei. |n ‚95, cândam primit combina Class 420, am \ngrijit-o cape copilul meu. Are 18 ani combina [i e \n starebun`. O cheam` Georgiana. E un nume care mi-a pl`cut [i care mi-a venit \n minte atunci”,poveste[te ie[eanul.

  Costic` Cibotaru: „Pe tractor l-am botezatSuleyman. E puternic, e mare, e feble]ea mea”

  Acesta \[i continu` povestea [i spune c` abotezat [i tractorul. „Pe tractor l-am botezatSuleyman. E puternic, e mare, e feble]ea mea.Nu vreau s`-l dau la nimeni. Nu lucreaz` altcinevacu el, \nafar` de mine [i colegul de schimb. Nuse urc` nimeni \n el. Eu m` trezesc la 5-6diminea]a, vin la munc`, dac` tractorul e laferm`, \l iau [i m` duc unde am treab`. La aratmerg 14-15 hectare, \n fiecare zi. Dac` ]ii latractor, mergi doar atât, dac` nu, mergi 17hectare, mai mult. Tractorul func]ioneaz`, merge,dar nu trebuie s` tragi de el pentru c` banii \i

  câ[tigi cu el, nu trebuie s`-l omori. Deci, trebuiep`strat [i \ngrijit ca [i copilul t`u”, explic` Costic`Cibotaru.

  |n vârst` de 48 de ani, ‚nea Costic` tractoristulspune c` ar vrea s` ias` la pensie dac` ar puteadin aceast` meserie. Ar fi vrut s` \l vad` peSuleyman [i reporterii BZI, \ns` tractorul seodihnea \n alt` parte. „Suleyman al meu e laTab`ra acum. Nu vi-l pot ar`ta, dar e ca tractorulClass ce \l vede]i. L-am l`sat acolo pentru c` emai aproape de terenul unde lucrez. Dup` cese opre[te ploaia m` duc iar la treab`, nu, domnulinginer?”, \i spune [efului s`u mai mic cu 25ani, care are grij` de utilajele agricole din fermade pe aproximativ 5.000 de hectare.

  Meseria de tractorist estepl`tit` la Ia[i cu sume cuprinse \ntre 1.000 [i 2.000 de euro lunar

  Tractori[tii sunt la mare c`utare pentru c`,odat` cu apari]ia utilajelor scumpe, de sute demii de euro bucata, fermierii din Ia[i au nevoiede oameni de \ncredere care s` le manevreze[i \i pl`tesc cu sume cuprinse \ntre 1.000 [i 2.000de euro lunar. Vlad Miron, [ef sec]ie mecanizare,

  din cadrul fermei de la }ig`na[i, care are 50 deangaja]i \n subordine [i utilaje agricole de 10milioane de euro, spune c` tractori[tii sunt pecâmp [i iarna, când trebuie s` se fac` diverselucr`ri. „|ntr-adev`r, nu exist` program fix [i uniiau lucrat [i 14 ore pe zi când era campania,\ns` e o meserie pe care o po]i face cu pl`cere,a[a cum o fac [i eu acum. Am terminat facultatea[i am vrut s` plec din }ig`na[i, dar pentru c`am primit posibilitatea s` m` angajez aici, s`r`mân \n comuna natal`, s` nu mai pl`tesc naveta,m-am angajat aici”, spune Vlad Miron.

  Una dintre ie[encele care a înv`]at totuldespre tractoare este M`d`lina Roman, o tân`r`în vârsta de 29 de ani, inginer agronom, caremanevreaz` tractoare scumpe pentru care fermieriiau pl`tit sute de mii de euro bucata. |n ultimiiani, din cauza cererii mari de pe pia]`, tot maimul]i tineri din mediul rural se îndreapt` spremeseria de tractorist, deoarece este bine pl`tit`[i ofer` o siguran]` a locului de munc`. Lacursurile organizate de Direc]ia Agricol` Ia[i seînscriu zeci de persoane în fiecare an, tineri carevor s` urmeze cursurile pentru a primi atestatulnecesar angaj`rii ca tractorist.

  Raluca COSTIN

  Un tractorist dintr-un sat din Ia[i esteinvidiat de [oferii bolizilor de lux! Zilnicarat\ cum e s\ ai 300.000 de euro. Nicimarii afaceri[ti nu `[i permit a[a ceva

 • ACTUALITATE Miercuri, 30 septembrie 8

  Sute de consilieri locali auob]inut noi mandate \njude]ul Ia[i dup` alegerilelocale 2020. Forma]iunilepolitice care au avutcandida]i \n jude]ul Ia[i auprins posturi de ale[i locali\n toate cele 98 de unit`]iadministrativ teritoriale. Ceimai mul]i ale[i locali auvenit din partea PNL [i PSD.|n total, \n jude]ul Ia[i aufost distribuite 1,359 demandate de consilieri locali.Citi]i \n rândurile de mai joscum au fost distribuite, pefiecare partid \n parte,mandatele de ale[i localipentru perioada 2020-2024

  |n urma alegerilor locale 2020, la niveluljude]ului Ia[i au fost distribuite mandatele deale[i locali \n toate unit`]ile administrativ- teritoriale.Marile partide din jude]ul Ia[i au reu[it s` ob]in`peste 500 de mandate fiecare din totalul acestora.|n schimb, PMP a reu[it s` se claseze pe podium[i s` ob]in` aproape 100 de mandate de consilierilocali \n jude]ul Ia[i. Au fost, \ns`, [i unele suprize\n câteva localit`]i ie[ene.

  PNL [i PSD [i-au \mp`r]itmandatele de consilieri locali.Surprizele din jude]ul Ia[i

  |n urma alegerilor locale 2020, organiza]iaPNL Ia[i a adunat 574 mandate de consilierilocali. PNL a prins posturi de consilieri locali \n

  97 de localit`]i. Singura comun` unde PNL nuva avea reprezentare \n Consiliul Local este Ipatele.|n schimb, PSD Ia[i a adunat 514 mandate deconsilieri locali dup` alegerile din 27 septembrie2020. Pe podium se afl` PMP cu 98 de mandate,urmat de USR- PLUS cu 73 de consilieri locali.

  |n urma alegerilor din Ia[i au mai ob]inutposturi de consilieri [i forma]iuni ceva mai mici.De exemplu, Alian]a Uniunea Românilor (AUR)a prins trei mandate, dintre care dou` la Todire[ti[i un mandat la Dume[ti.

  Partidul Puterii Umaniste (PPU) Social Liberala prins patru mandate, câte dou` la Schitu Duca[i }ib`ne[ti.

  Partidul Ecologist Român (PER) a adunat treimandate, dintre care dou` la }ibana [i unul laGrajduri. |mpreun` pentru Moldova (|PM) a prinsdoi consilieri locali, la Erbiceni [i Mogo[e[ti Ia[i.Un alt partid de buzunar, Partidul Na]ional}`r`nesc(PN}), Maniu Mihalache a ob]inut unmandat \n comuna R`chiteni.

  Cum arat` structurileconsiliilor locale din ora[elejude]ului Ia[i? Majoritate PNLla Podu Iloaiei

  La Prim`ria Ia[i, componen]a noului ConsiliuLocal va fi compus` din 11 consilieri locali PNL,al]i nou` consilieri USR- PLUS, cinci PSD [i doiPMP. Structura viitorului CL ,coordonat de primarulMihai Chirica, va cuprinde [i doi viceprimari. Celmai probabil, \n cursul s`pt`mânii viitoare, consilieriilocali vor depune jur`mântul la Palatul Roznovanu.

  La Podu Iloaiei, alegerile locale 2020 au adusun nou primar [i o structur` diferit` a consiliuluilocal. Prim`ria a fost preluat` de Ionel Alexa(PNL), care l-a \nvins pe Gabriel Istrate (PSD).Componen]a noului Consiliu Local va avea 17ale[i, din care 11 PNL, cinci PSD [i un PMP.

  |n ora[ul Hârl`u, din cele 17 mandate, celemai multe au ajuns la PSD. Social democra]ii au

  luat [ase mandate dup` alegerile locale 2020,iar PNL a ob]inut cinci astfel de mandate. PMPa ob]inut dou` mandate, \n timp ce Pro Româniaa adunat alte dou` mandate. Partida Romilor aadunat dou` mandate pentru viitorul deliberatival ora[ului Hârl`u. Nici aici, alian]a USR- PLUSnu a ob]inut niciun mandat.

  |n municipiul Pa[cani, prim`ria a fost câ[tigat`de liberalul Marius Pintilie. Componen]a nouluiCL este compus` din opt ale[i PNL, opt PSD,doi Pro România [i un consilier PMP. USR-PLUSnu a reu[it s` intre \n componen]a noului ConsiliuLocal la Pa[cani, filiala adunând undeva la 800de voturi la alegerile locale 2020.

  La Târgu Frumos, dintr-un total de 17 consilierilocali, PSD are 11 posturi \n deliberativul local.PNL a prins patru consilieri locali, PMP are unales, iar Comunitatea Ru[ilor Lipoveni a adunatun mandat.

  Au fost [i patru consilieri independen]i, câteun loc \n }ig`na[i, Butea, O]eleni [i Probota.

  Componen]a consiliilor locale din zona metropolitan`Ia[i. PNL are majoritateaale[ilor locali

  |n ceea ce prive[te localit`]ile din zonametropolitan` Ia[i, PNL a reu[it \n majoritareaunit`]ilor adminstrativ teritoriale s` impun` ale[ilocali. |n comuna Tome[ti, componen]a nouluiCL va cuprinde 12 ale[i locali. Dintre ace[tia,[apte sunt consilieri PNL, doi USR- PLUS, doiPSD [i un ales PMP. Noua structur` politic` vada majoritate absolut` celor de la PNL, care voravea [i dou` treimi. |n comuna Aroneanu, noulCL va fi compus din 13 ale[i locali, respectiv[ase PNL, trei PSD, doi USR- PLUS, un PMP [iun ales PRO România. La Aroneanu constituireaunei majorit`]i \nc` nu a fost conturat`.

  |n localitatea Ciurea, din noul Consiliu Localvor face parte 17 persoane. Dintre ace[tia, nou`

  vor fi ale[i locali PSD, al]i cinci sunt ale[i localiUSR- PLUS, iar trei sunt de la PNL. |n acestecondi]ii, ale[ii PSD vor avea majoritatea simpl`\n structura noului Consiliu Local din Ciurea.

  {i \n comuna Dobrov`], PNL a ob]inut omajoritate confortabil`. Din 11 mandate ale ale[ilorlocali, PNL a adunat [apte noi locuri \n CL, \nvreme ce PSD a ob]inut dou` mandate, PartidulVerde are un mandat, iar PMP un mandat.

  |n comuna Le]cani, noul CL va avea \ncomponen]` 15 mandate. Dintre ace[tea, nou`sunt PNL, cinci sunt PSD, iar un loc a revenitPMP.

  Aproape 100 de ale[i localiPMP \n localit`]ile din jude]ulIa[i. Cum se distribuiemandatele \n toat` regiunea?

  PMP Ia[i a reu[it s` scoat` aproape 100 deale[i locali, dup` alegerile locale 2020. |n plus,organiza]ia PMP Ia[i a reu[it s` ob]in` [i unmandat de primar prin Maricel Turcu, de laAndrie[eni. PMP a ob]inut mandate de ale[i locali\n toate cetrele urbane din jude]ul Ia[i. {i PartidulVerde a prins câteva zeci de ale[i locali. PartidulVerde a ob]inut, \n urma acestor alegeri locale,20 de mandate de consilieri locali. Forma]iuneapolitic` a reu[it s` impun` trei consilieri locali\n comuna Todire[ti, precum [i doi consilieri \n}u]ora. |n plus, Partidul Verde a ob]inut unmandat de ales local [i \n localitatea Gol`e[ti,precum [i dou` la Mogo[e[ti- Ia[i. Forma]iuneaa scos un consilier local \n M`dârjac, al]i doi laDr`gu[eni, un alt consilier local la Mo[na [i doi\n localitatea Bârnova. Partidul Verde a mai scosun consilier local \n localitatea Lespezi, dar [ial]i doi la Miroslove[ti. Partidul Verde a maireu[it s` scoat` un consilier local la Ruginoasa,un alt ales la Dobrov`] [i \nc` un ales la Cozme[ti.

  Vlad [email protected]

  Total mandateConsiliul Local:1.359 `n jude]ul Ia[i

  PNL Ia[i 574 mandatePSD Ia[i 514 mandatePMP Ia[i 98 mandateUSR- PLUS Ia[i 73 mandatePRO România 44 mandatePartidul Verde 20 mandateALDE 15 mandatePPU- SL 4 mandateAUR 3 mandatePER 3 mandatePartida Romilor 3 mandate|PM 2 mandateRu[ii Lipoveni 1 mandatPN} Maniu Mihalache 1 mandatIndependen]i 4 mandate

  www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

  Lista final\ la alegerile locale 2020.Iat\ cum s-au `mp\r]it mandatele deconsilieri locali `n toate localit\]iledin jude]ul Ia[i. Surprize de propor]ii`n cele mai mari centre urbane

 • ACTUALITATE9 Miercuri, 30 septembrie

  www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

  Detaliile care \]i dau fiori! O manevr` gre[it`a unui [ofer de TIR a omorât ieri trei oamenila Ia[i! Putea avea loc un adev`rat carnagiu!Autorit`]ile ie[ene au declan[at ieri diminea]`Planul Ro[u de interven]ie, dup` ce au fostanun]ate de producerea impactului devastator depe „{oseaua mor]ii”. Ieri diminea]`, în localitateaLe]cani, din jude]ul Ia[i, a avut loc un accidentrutier extrem de grav. Potrivit anchetatorilor, unTIR a intrat \ntr-un autobuz. Dup` impact, autobuzuls-a r`sturnat peste un microbuz, [ase persoanefiind r`nite. Dou` dintre acestea au fost încarcerate.Instantaneu, traficul rutier a fost blocat.

  Ce au spus poli]i[tii despreproducerea impactuluidevastator

  La scurt timp, autorit`]ile ie[ene au fostanun]ate despre producerea accidentului rutier.La fa]a locului s-au deplasat mai multe echipajeSMURD [i ale Poli]iei Rutiere.

  „În aceast` (ieri) diminea]`, în jurul orei 6:00,poli]i[tii rutieri au fost sesiza]i cu privire la unaccident care a avut loc pe raza localit`]ii Le]cani.Din primele cercet`ri efectuate de poli]i[ti la fa]alocului a rezultat faptul c` [oferul unui TIR nu arfi oprit [i nu ar fi acordat prioritate de trecereunui autobuz. Ulterior, acesta a fost proiectat într-un microbuz. În urma accidentului rutier a rezultat

  decesul a dou` persoane, precum [i r`nirea altora.|n cauz`, poli]i[tii continu` cercet`rile, sub aspectuls`vâr[irii infrac]iunilor de ucidere din culp` [i av`t`m`rii corporale din culp`, în vederea stabiliriiîntregii situa]ii de fapt. Doi dintre [oferii implica]i\n accident au fost testa]i alcoolscopic, rezultatelefiind negative. Având în vedere c` avem de-a facecu un carosabil umed, poli]i[tii le recomand` tuturor[oferilor s` p`streze o distan]` mai mare fa]` decelelalte autoturisme, astfel încât s` poat` opri încondi]ii de siguran]`, dac` situa]ia o impune”, adeclarat ieri Anca Vîjac, purt`torul de cuvânt alInspectoratului de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Ia[i.

  Autorit`]ile ie[ene au precizat ieri c`, \n total,\n urma impactului au rezultat 13 victime, dintrecare patru au fost încarcerate, iar [ase au fosttransportate de urgen]` la spital.

  „La ora 5:53 s-a produs un accident rutier înzona intersec]iei Le]cani între un TIR, un autobuz[i un microbuz. Au rezultat 13 victime, dintrecare patru au fost descarcerate, iar [ase au fosttransportate la spital. Din partea Inspectoratuluipentru Situa]ii de Urgen]`, începând cu ora 6:00,a fost activat Planul Ro[u de interven]ie [i aufost trimise dou` autospeciale transport victimemultiple, trei echipaje de prim-ajutor [i unul deTerapie Intensiv` mobil` cu un medic, o autospecial`pentru descarcerare [i o autospecial` de stingere,cu descarcerare. La interven]ii au participat 20

  de militari, iar din partea IPJ Ia[i au fost treiechipaje de prim` interven]ie”, a spus ierisublocotenentul Georgic` Onofreiasa, purt`torulde cuvânt al Inspectoratului pentru Situa]ii deUrgen]` (ISU) Ia[i.

  Accidente rutiere grave pe„{oseaua mor]ii”!

  La fa]a locului, [oferul de TIR le-a povestitoamenilor legii faptul c`, în momentul în care ap`truns pe E85, ar fi r`mas f`r` frâne [i, de[i aîncercat s` evite impactul, s-a izbit într-un autobuz.

  Persoanele transportate la spital erau cinci b`rba]i[i o femeie, cu vârste cuprinse între 29 [i 44 deani. De asemenea, [oferul de pe microbuz, unb`rbat în vârst` de 55 de ani, a decedat. A maimurit [i una dintre cele [ase persoane duse laspital, aceasta intrând \n stop cardio-respirator.Medicii nu au mai putut face nimic pentru victim`.

  De remarcat este faptul c`, \n ultimii ani, peDN 28 au avut loc multiple accidente rutieregrave. Acesta este [i motivul pentru care drumulcare trece prin Le]cani a fost denumit popular,„{oseaua mor]ii”.

  Ciprian NEDELCU

  O manevr\ gre[it\ a unui [ofer de TIR aomorât trei oameni la Ia[i! Putea avea locun adev\rat carnagiu pe ı{oseaua mor]ii‰!

 • www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

  PUBLICITATE Miercuri, 30 septembrie

  MICA PUBLICITATE

  10VÅNZåRI DIVERSE

  PFA „Culea Marcel” vinde metaleneferoase aluminiu, alama,cupru, hârtie [i altele \nlocalitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.Telefon mobil: 0752.472.546;0722.446.981.

  Vând la pre]uri mici arbori [iarbu[ti ornamentaliaclimatiza]i: TUIA, MAGNOLII,MESTECENI, PINI, IENUPERI,CATALPA, TEI, STEJAR,arbu[ti de gard viu etc.Plantele sunt crescute \n câmpdeschis. Telefon:0762.061.555.

  8000 mp sau parcelat 500/700mp cu vedere la lac Ezareni, str.Joldea Vod`, la 1 km deExpomobila. Proprietar unic.0757.101371 sau 0232.230016.

  VÅND PINI (pin negru, pinsilvestru) 1,5 - 2,5 metri\n`l]ime. TUIA, magnolie,mesteceni, tei, etc. Detalii la0762.061555.

  Teren blocuri - Moara de Foc /Octav Bancil`, 4446mp, 74mdeschidere, PUZ locuin]ecolective / birouri, PUG - L3M,\n`l]ime - nelimitat, lâng`viitorul magazin Lidl.0758.250396.

  MIERE DE ALBINE (Poliflor`)Natural` 100% (ECO). Pre]: 20RON/Kg. Rela]ii 0765.394295sau 0754.607385. |n Ia[itransportul se asigur` gratuitindiferent de cantitate. Se emite[i factur`.

  VÅNZåRI IMOBILIARE

  Proprietar direct, vând parcel`teren \n Valea Adânca-35euro/mp (Str.Veseliei). Tel.0744581068.

  BREAZU-Vând 2 parcele, cutoate utilit`]ile, de 521mprespectiv 835mp. Tel:0765.855565.

  Proprietar vând apartament cu 1camer` \n complex reziden]ialnou - construc]ie 2014, zona Sf.Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:gresie, faian]`, parchet, CTproprie. Pre]uri de la 1200Euro/mp. Tel: 0785.219334.

  Proprietar vând apartament cu 2camere \n complex reziden]ialnou - construc]ie 2014, zona Sf.Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:gresie, faian]`, parchet, CTproprie. Pre]uri de la 1200Euro/mp. Tel: 0785.219334.

  Proprietar vând apartament cu 3camere \n complex reziden]ialnou - construc]ie 2014, zona Sf.Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:gresie, faian]`, parchet, CTproprie. Pre]uri de la 1200Euro/mp. Tel: 0785.219334.

  Proprietar vând apartament cu 4camere \n complex reziden]ialnou - construc]ie 2014, zona Sf.Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:gresie, faian]`, parchet, CTproprie. Pre]uri de la 1300

  Euro/mp. Tel: 0785.219334.

  De vânzare 2000 mp in satPietr`ria, comuna Bârnova, cutoate utilit`]ile (curent, ap`,gaz, canalizare), amplasat incentrul satului. Detalii la tel.0747.982.597.

  Vând apartament 2 SD, etajintermediar, Podu Ro[. Tel.0745.034543.

  Apartament cu 2 camere delux, stil rustic-austriac, et. 2,suprafata: 56 mp, locatie:Aleea Tudor Neculai, pret:55.000 euro, negociabil. Detaliila: 0751.589.488.

  Teren blocuri - Moara de Foc /Octav Bancil` 4446mp, 74mdeschidere, PUZ locuin]ecolective / birouri, PUG - L3M,\n`l]ime - nelimitat, lâng` viitorulmagazin Lidl. 0758.250396.

  Apartament cu 1 CAMERåcomplex reziden]ial 2015.Apartament bloc nou, construc]ie2015, structur` pe cadre debeton, decomandat,compartimentat pentru aeficientiza cât mai bine suprafa]`util` de 37 mp. Complexul esteamplasat \ntr-o zona lini[tit`,beneficiaz` de un cadru intim [ide o priveli[te deosebit`. Pre]promo]ional: 37900 euro. Pentrumai multe detalii: 0746.785621.

  Spa]iu comercial de vânzare cucomision 0%, T`t`ra[i str. Ciric36-42. 65mp cu toate utilit`]ile,cu vitrin` mare (15ml) pretabilpentru diferite activit`]i. FD21027Tel: 0746.222244.

  De vânzare spa]iu de birouamenajat, compartimentat \n 2\nc`peri, 2 aparate de aercondi]ionat, contorizare separat`curent electric 50000Euro.FD769 Tel: 0746.222244.

  Apartament nou, 2 camere, 53mp. Construc]ie 2016, structur`pe cadre, Fidelia Residence estesituat \n zona T`t`ra[i (alimentaraFlux). Dot`ri: gresie, faian]`,parchet, central` termic` deapartament, obiecte sanitare \nbaie, u[i de lemn interior, u[`metalic` la intrare. FD20415.Detalii la: 0746.222244.

  Vând teren 1200 mp intravilansat Rediu Aldei, com. Aroneanu,intabulat, utilit`]i, zona p`durilacuri la 8 km de Ia[i, 5E/ mp.Rela]ii la: 0734.162016.

  CARTIER VI{OIANU -APARTAMENTE DE LUX.Ansamblul Reziden]ial Vi[oianu -apartamente cu 1, 2 sau 3camere decomandate; suprafe]ecuprinse \ntre 30-80 mp; baia [ibuc`t`ria complet utilat`.Facilit`]i: racordare la utilit`]i,dot`ri interioare de lux: u[i,gresie, faian]`, central` termic`,internet, tv, telefon, locuri deparcare incluse \n pre]. Detalii la:0743.700400.

  Vând cas` \n comunaRuginoasa, str. {tefan cel Tân`r,nr.5, aproape de centru, dinbol]ari - 96 mp, an construc]ie1994, finalizat` la cheie. Anexe -

  3 camere \n suprafa]` de 106mp, beci, 2 compartimente,fântân`, livad` pruni, vita de vie< teren \n total 1760 mp. Rela]iila telefon: 0741.485024.

  VÅND CASå P < 1, integralc`r`mid` pe 800 mp, intabulat`,certificat energetic, liber` desarcini. Locuin]a are 196 mplocuibili. Este situat` \n satulPåUN - la 150 m de stradaprincipal`. Pe timp de iarn`accesul este facil. Rela]ii la tel.0762.780991.

  Vând apartament 2 camere,decomandat, confort 1 m`rit, 60mp, bloc beton din anul 1986,etaj 1/4, 2 vederi, 2 balcoane,central`, tevi de cupru, tâmpl`rieREHAU - 3 straturi, garaj [i box`,Dancu, str. Dasc`lilor, nr. 10.Pre]: 36.000 euro, negociabil.Telefoane: 0332.108872 [i0755.848685.

  Persoan` fizic` vând garsonier`24 mp - NICOLINA I, etaj IV dinV bloc izolat termic, camer`video, interfon, gresie, faian]`,parchet, geam termopan, u[`metalic`. Pre] negociabil. Tel.0767.983165.

  Magnolia Residence \]i ofer`pre]uri promo]ionale pentruapartamentele cu 2 camere,finisate 100%, cu rate ladezvoltator. Acum apartament cu2 camere de 52 mp la doar43.000 euro. Profit` de ofert`!Rela]ii la telefon: 0755.122000.

  Proprietar vând apartament cu 1camer` \n complex reziden]ialnou - construc]ie 2014, zona Sf.Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:gresie, faian]`, parchet, CTproprie. Pre]uri de la 1200Euro/mp. Tel: 0785.219334.

  Proprietar vând apartament cu 2camere \n complex reziden]ialnou - construc]ie 2014, zona Sf.Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:gresie, faian]`, parchet, CTproprie. Pre]uri de la 1200Euro/mp. Tel: 0785.219334.

  Proprietar vând apartament cu 3camere \n complex reziden]ialnou - construc]ie 2014, zona Sf.Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:gresie, faian]`, parchet, CTproprie. Pre]uri de la 1200Euro/mp. Tel: 0785.219334.

  Proprietar vând apartament cu 4camere \n complex reziden]ialnou - construc]ie 2014, zona Sf.Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:gresie, faian]`, parchet, CTproprie. Pre]uri de la 1300Euro/mp. Tel: 0785.219334.

  |NCHIRIERI

  Concesionez pe 10 ani,apartament cu 2 camere,decomandat \n zona ComplexuluiComercial Ciurchi-Ia[i. Facilit`]i:central`, frigider, aragaz, ma[in`de sp`lat, TV \n fiecare camer`,mobil` nou` [i recondi]ionat`, u[inoi moderne, parter. Actele prinnotariat. Telefon: 0729921577.

  Ofer spre \nchiriere spa]iipentru birouri [i depozit situate

  \n Ia[i, str. C.A. Rosetti, nr.12-14 [i str. A. Panu. Rela]ii latelefon 0758.046.130 [i0740.993.747.

  |nchiriez camer` \n apartamentde 3 camere, liber` de la data de15 aprilie 2018, 120 euro pe lunautilit`]i incluse. 0743.953.040.

  Ofer spre \nchiriere apartamentcu dou` camere, completmobilat [i utilat, Centru, stradaL`pu[neanu. Chiria: 300 europe lun`

 • MICA PUBLICITATEcontabilit`]ii [i salariz`rii ]in [iverific eviden]a contabil` la SC,ONG, PFA. Ofer consultan]` înprobleme economice [ireprezentare cu ocazia oric`rorcontroale. Pre]uri rezonabile.www.contaexpertis.ro, email:[email protected],tel. 0766.490019.

  BIROU DE MEDIATOR ROXANA-ALICE HORGA, Str. Sf. Laz`r, nr.4, bl. Pene[ Curcanul, ALDOOffice Center, biroul nr. 11, IA{I,TEL./FAX 0232.260.210; mobil:0742.137.500; e-mail:[email protected];[email protected] SERVICII DE CALITATE,PROFESIONALISM,CONFIDEN}IALITATE. MEDIERE|N DOMENIILE: DREPTULFAMILIEI (divor], partaj,exercitarea autorit`]ii p`rinte[timinori, stabilire locuin]` minori,program vizitare, etc),CONFLICTE COMERCIALE;DREPT CIVIL (succesiuni,granituire, revendicare, preten]ii,evacuare, partaje, obliga]ia de aface), INFRAC}IUNI LAPLÅNGEREA PREALABILå(lovire, v`t`mare corporal`, furt\ntre so]i, abuz de \ncredere,violare de domiciliu, tulburare deposesie, abandon de familie),INFRAC}IUNI PENTRU CARE|MPåCAREA PåR}ILOR|NLåTURå RåSPUNDEREAPENALå, ACCIDENTE DECIRCULA}IE, MALPRAXIS,LITIGII DE MUNCå, PROTEC}IACONSUMATORULUI,PROTEC}IA INTELECTUALå,EDUCA}IE {I |NVå}åMÅNT, etc.CU NOI VE}I REU{I CE VåPROPUNE}I. ACCEPTåDIALOGUL – GåSE{TE SOLU}IA– REZOLVå CONFLICTUL.Informarea [i eliberareacertificatului de informare suntgratuite!!!!

  EXPERT solu]ioneaz` dosare cu\mprumuturi \n franci elve]ieni.Tel. 0232.218842, 0723.364346.

  SERVICII CONSTRUC}II

  Execut`m amenaj`ri interioare -exterioare, gresie, faian]`, rigips,zugr`vit, plac`ri cu piatr` alei,etc. Rela]ii la tel. 0784.027262.

  Meseria[i disciplina]i execut`mcase la ro[u, la cheie, faian]`,gresie, zugr`veli, pavele, parchet,rigips, garduri, lucr`ri din piatr` [igranit, beciuri cu bolt` din piatr`.De]inem piatr`. Rela]ii la0745.535871 [i 0760.199630.

  LOCURI DE MUNCå

  Societate comercial` angajeaz`muncitori necalifica]i. Relsuplimentare la tel:0232/230.113 sau 0744/614.180

  }i-ar placea un stil de via]`luxuriant, outfituri glam [istabilitate financiara? Studio20 î]i ofer` un job full-time caonline entertainer, non-adult!Beneficii: - 5.000 lei/lunagarantat; - bonus de angajareîn valoare de 1.500 lei; - venit

  mediu de 13.000 lei/luna; -cazare; - cursuri gratuite delimba engleza; - [edin]egratuite de make-up [ihairstyle; - [edin]e fotoprofesionale; - cei maiprofesioni[ti traineri dinindustrie [i suport constant; -camere modern decorate, cuaparatur` de ultim` genera]ie;- seriozitate, legalitate,siguran]`. Sun` acum lanum`rul de telefon:0748.802.020.

  EVOPLAN INSOLV IPURL, \ncalitate de lichidator judiciar aldebitoarei S.C DOROCA SA,c`utam inginer cadastrist pentrua efectua lucr`ri de cadastru \nDorohoi, jud. Boto[ani.TELEFON: 0742/109899,0745/308671.

  GRåDINI}A EXCELLENCEangajeaz` educator cuexperien]` \n condi]ii salarialeavantajoase. CV-urile se pottrimite la adres[email protected]. Rela]iisuplimentare la tel:0741.050.800.

  CAUT PERSOANE PENTRUCUSUT MANUAL|NCåL}åMINTE LA DOMICILIU.INFORMA}II LA TELEFON:0766.815.253.

  SC CONSTRUC}II GENERALEMOLDOVA SRL Bac`uangajeaz` pentru execu]ieinginer CFDP cu sau f`r`experien]`. CV pe email:[email protected].

  Cabinet contabilitate angajeaz`absolven]i studii superioare cuprofil economic [i cuno[tin]eoperare WIN MENTOR.Experien]a \n domeniu constituieavantaj. CV uri la [email protected].

  SC ANGAJEAZå ECHIPåFORMATå DIN: MAISTRU,LåCåTU{I MECANICI {ISUDORI CONFEC}II METALICE{I }EAVå. REL. LA TEL/FAX:0348.445460.

  SC angajeaz` pompieri cuatestat. Telefon 0745.867.002.

  Companie specializat`,angajeaz` operatori decur`]enie pentru sedii bancare\n Ia[i. Salariu atractiv,contract pe perioad`nedeterminat`. Detalii lanum`rul de telefon:0751.113.011.

  Suha Mobila Ia[i, angaj`mmontator mobilier din PAL [iMDF. Cerin]e: Montaj mobilierPAL/ MDF. Experien]` deproduc]ie sau montaj mobilierPAL/ MDF/ lemn masiv constituieun avantaj. (salariu negociabil).Oferim carte de munc`. Program8.00-16.00. Responsabilit`]i:monteaz` mobilierul în atelier;monteaz` mobilierul la clien]ii dinIa[i; lucreaz` ca operator peutilajele noastre. Salariul 1500 lei-3000 lei. Permisul de conducere[i orice form` de \nv`]`mântterminat` cu data de 01.01.2013prezint` un avantaj. Pentru detalii

  contacta]i-ne telefonic:0787.627.228.

  Societate multina]ional` cu filiala\n Ia[i angajeaz` Redactordocumenta]ie tehnic` pentrudomeniul auto. Sunt necesarecuno[tin]e foarte bune de limbaenglez` [i experien]` \n domeniu.Rug`m trimite]i CV la adresa:[email protected].

  Angaj`m lucr`tor comercialpentru magazin de carne,personal de cur`]enie (femeiede serviciu), m`celar. Telefon:0742.183.687.

  S.C IASI CONF S.A, cu sediul \ncalea Chi[in`ului nr.26, IA{I, (fa]`\n fa]` cu magazinul Carrefour -Felicia), angajeaz` persoane cuexperien]` [i pensionari la limitade vârsta \n meseriile /activitatile: -CONFEC}IONERI {I/SAU MUNCITORI NECALIFICA}I|N CONFEC}II. Se ofer`: -pachetsalarial atractiv; -tichete demas`; -decontare cheltuielitransport; -alte avantajeprev`zute \n contractul colectivde munc`. Rela]ii suplimentarese ob]in la sediul firmei sau latelefon: 0232.231478,0232.277953 INT.166.

  Recrut`m urgent [oferi categoriaB cu disponibilitate de \ncepereimediat` \n Southampton-MareaBritanie. Salariu cuprins \ntre1440£ [i 1920£ pe lun`. Cazarea[i ma[ina sunt asigurate deangajator. Cerin]e: Vârsta deminin 25 de ani; Permis deconducere cu vechime de minim2 ani; Diponibilitate de lucru 6zile pe s`pt`mân`; Nivel englez`-\ncep`tor. Cei interesa]i suntruga]i s` ne contacteze la:[email protected];0044(7472)288178 StefanaDOSOFTEI.

  ANGAJåM PERSONALCURå}ENIE PENTRUDECATHLON IA{I. RELA}II LATELEFON 0751.113.011.

  SC angajeaz` inginer servicecentrale termice, cu sau f`r`experien]`, permis auto categ. B.Rela]ii la tel/fax 0232.236.341,email: [email protected].

  Angaj`m vânz`toare pentrurulot` preparate din carne, zonaDacia-Zimbru. Detalii la telefon:0742.183687 sau 0751.697856.

  Angaj`m [ofer tir pentrutransport na]ional [i interna]ional1900-2100 Euro, contact0758.558411.

  Angaj`m \ngrijitori b`trâni Italia1100 Euro, contact0770.357607.

  Societate comercial` angajeaz`lucr`tor comercial, cu sau f`r`experien]`, pentrucafenea/sp`l`torie. Rela]iisuplimentare la telefon0747270691.

  Caut`m coleg` coafez` cuexperien]` pentru a \mp`r]i chiria(250 lei) si cheltuielile, \n zonaDacia. Salonul este situat lastrada principal`. Pentru maimulte informa]ii suna]i la num`rulde telefon: 0743 544 551 (Alex).

  SC SELCA SA PITESTIangajeaz`: dulgheri, zidari,asfaltatori, pavatori, electricieni,fierari-betoni[ti, mecanic utilaje(terasamente, turnare mixtur`).Oferim cazare, salariu motivant [ibonuri de mas`. Tel:0248.636442; 0724.447691,mail:[email protected].

  S.C. VIAROM CONSTRUCTSRL – AGEN}IA IA{IANGAJEAZå PERSONALPENTRU URMåTOARELEMESERII: CONDUCåTORIAUTO PENTRUAUTOBASCULANTE 8x4;CONDUCåTOR AUTOPENTRU AUTOCAMION;MECANIC DESERVENTREPARTIZATOR ASFALT;MECANIC DESERVENTBULDOEXCAVATOR;REGLORI A{TERNEREASFALT; ASFALATATORI.DORITORII POT TRIMITE CV-uri PE ADRESA DE [email protected]. DETALII LATELEFON 0747.234987.

  Firm` cu sediul \n Londraangajeaz` [oferi cu categoriaB [i minim 25 de ani. Se cereexperien]`, englez` nivelmediu, o bun`

  conduit`, seriozitate [ipunctualitate. Specifica]ii job:Mut`ri de locuin]e; Livrare [iasamblare mobilier. ProgramLuni-Sâmb`t`. Se ofer`: -Salariu400£/s`pt`mân`; -Ma[in` deserviciu; -Telefon de serviciu; -Bonus s`pt`mânal \n func]ie detargetul atins; -Colaborare petermen lung. V` rug`m trimite]icv cu poz` [i 1 recomandare dela fostul angajator pe adresa [email protected].

  Alpaccess angajeaz` muncitornecalificat [i schelar cuexperien]`. A[tept`m CV-uldvs. la adresa de [email protected]]ii la tel: 0344.141.445.

  SC angajeaz` inginer servicecu/f`r` experien]`, permisauto categoria B. Rel. suplim.la tel. 0232.236341 sau email:[email protected].

  POWER CONCEPT angajeaz`[oferi categoriile C

 • www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

  PUBLICITATE Miercuri, 30 septembrie

  MICA PUBLICITATE

  12Asistent manager, studii medii,cu experien]`, DAF TRADINGIMPEX SRL. Rela]ii la:0743351585;[email protected].

  Asistent rela]ii publice [icomunicare, studii medii, f`r`experien]` precizat`, ALMAVIVASERVICES SRL. Rela]ii la:0332.880108;[email protected].

  Barman, studii medii, f`r`experien]` precizat`, ART CLUB90 SRL. Rela]ii la:0745898790;[email protected].

  Biolog, absolvent studiisuperioare, LUMISAN SRL.Rela]ii la: [email protected].

  Buc`tar, persoan` peste 50 anidisponibilizat` \n perioada st`riide urgen]`/ alert`, EXPRESSOMARTINI SRL. Rela]ii la:0754834278.

  Buc`tar, studii medii, experien]`1 an, REMAYENY SRL. Rela]ii la:0742627378;[email protected].

  Calcatoreasa lenjerie, studiimedii, f`r` experien]` precizat`,STEFANA SRL. Rela]ii la:0232241127;[email protected].

  Coafor, calificare, BELLISSIMATOP SALON BY ELENA. Rela]iila: 0742685232;[email protected].

  Coafor, studii medii, experien]` 1an, II SPIRIDON MIHAELA. Rela]iila: 0745255223;[email protected].

  Confec]ioner, f`r` studii [iexperien]` precizate, BELUMDAN SRL. Rela]ii la:0742.973815;[email protected].

  Confec]ioner, [coalaprofesional`, f`r` experien]`precizat`, CRISTIAN ABC SRL.Rela]ii la: 0232.217037;[email protected].

  Confec]ioner asamblor articoledin textile, 8 clase,experien]` 3ani, MAXWRLL TEXTILES SRL.Rela]ii la: 0771623993;[email protected].

  Confec]ioner asamblor articoledin textile, f`r` studii [iexperien]` precizate, posturilesunt pentru Pa[cani, STEFI TEXSRL. Rela]ii la: 0740202877;[email protected].

  Consilier juridic, studii superioare,f`r` experien]` precizata,TERMO-SERVICE SA IA{I. Rela]iila: 0232/212230;[email protected].

  Contabil, studii medii, cuexperien]`, CONTABIL DANSRL. Rela]ii la: 0787253745;[email protected].

  Contabil junior, studiimedii/superioare, f`r` experien]`precizat`, cuno[tin]e PC, limbaenglez` nivel mediu,FISCONTEXPERT CONSULT

  SRL. Rela]ii la: 0746.295847;0332.818587;[email protected].

  Controlor calitate, studii medii,f`r` experien]` precizat`,STEFANA SRL. Rela]ii la:0232241127;[email protected].

  Cosmetician, calificare,BELLISSIMA TOP SALON BYELENA. Rela]ii la: 0742685232;[email protected].

  Croitor, studii medii, cuexperien]`, AG CREATIVEOUTFITS SRL. Rela]ii la:0770256131;[email protected].

  Croitor, studii medii, f`r`experien]` precizat`, STEFANASRL. Rela]ii la: 0232241127;[email protected].

  Croitor-confec]ioner\mbr`c`minte dup` acomanda,studii medii, f`r` experien]`precizat`, STEFANA SRL. Rela]iila: 0232241127;[email protected].

  Curier, studii profesionale, f`r`experien]` precizat`,DENTOMEDICAL&EST SRL.Rela]ii la: 0740270767.

  Curier/ portar bagajist, studiimedi; cu/f`r` experien]`,COMPLEX HOTELIER UNIREAS.A. Rela]ii la: 0232205005,[email protected].

  Designer pagini web, studiimedii,f`r` experien]` precizat`,UTILDECO GROUP SRL. Rela]iila: 0232/275568;[email protected].

  Director economic, studii medii,cu experien]`, CONTABIL DANSRL. Rela]ii la: 0787253745;[email protected].

  Dulgher, f`r` studii [i experien]`precizate, IASIDOR CONSTRUCTSRL. Rela]ii la: 0757029849;[email protected].

  Dulgher, f`r` studii [i experien]`precizate,posturile sunt pentruBucure[ti-Timi[oara, PROJECTCONSTRUCT DRAGOMIR SRL.Rela]ii la: 0742487190;0755682259.

  Dulgher, f`r`studii/profesional/liceal, f`r`experien]`/\ncep`tor/ 3-5 ani/5-10 ani, activ. se desf`[oar` pe[antierele din Germania, RCBETON BAU SRL. Rela]ii la:0757365804;[email protected].

  Dulgher, studii de specialitate,experien]` 5 ani, VIA PONTINVEST SRL. Rela]ii la:0742146976;[email protected].

  Dulgher (exclusiv restaurator),studii medii, calificare, f`r`experien]` precizat`, DAS SRL.Rela]ii la: 0232.230637;0232.262800; [email protected].

  Dulgher (exclusiv restaurator),studii

  generale/medii/profesionale;cu/f`r` experien]`,WOODEN&ROOFING SRL.Rela]ii la: 0742129778;0721409622; 0772169364;[email protected].

  Economist, studii superioare,experien]` 1 an, BMS HOLDINGENTERPRISE SRL. Rela]ii la:0756648921;[email protected].

  Economist, studii superioare, f`r`experien]` precizat`, TERMO-SERVICE SA IASI. Rela]ii la:0232/212230; [email protected].

  Electrician, studii medii,f`raexperien]` precizat`, BSRESTATE SRL. Rela]ii la:0740301722;[email protected].

  Electrician, scoala profesional`/curs calificare, f`r` experien]`precizat`, DAS SERVICE SRL.Rela]ii la: 0232/230637;0232/262800; 0744275627;[email protected].

  Electrician \n construc]ii, studiimedii, calificare, f`r` experien]`precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:0232.230637; 0232.262800;[email protected].

  Electrician \ntre]inere, studiimedii;cu experien]` min.3 ani,GREENFIBER INTERNATIONALSA. Rela]ii la: 0332/411852;0332/411853;[email protected].

  Faiantar, studii medii,f`r`experien]` precizat`, QUALITYGRANIT SRL. Rela]ii:0741717921;[email protected].

  Femeie de serviciu, studiigenerale, f`r` experien]`precizat`, DENTOMEDICAL&ESTSRL. Rela]ii la: 0740270767.

  Fierar betonist, f`r` studiiprecizate, experien]` 1 an, ARTDIZAIN FOREVER SRL. Rela]ii la:0743157463;[email protected].

  Fierar betonist, studii medii,calificare, f`r` experien]`precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:0232.230637; 0232.262800;[email protected].

  Fierar betonist, f`r` studii [iexperien]` precizate, IASIDORCONSTRUCT SRL. Rela]ii la:0757029849;[email protected].

  Fierar betonist, f`r` studii [iexperien]` precizate, posturilesunt pentru Bucure[ti- Timi[oara,PROJECT CONSTRUCTDRAGOMIR SRL. Rela]ii la:0742487190; 0755682259.

  Fierar betonist, f`r`studii/profesional/liceal, f`r`experien]`/ \ncep`tor/3-5 ani/5-10 ani, activ.se desf`[oar` pe[antierele din Germania, RCBETON BAU SRL. Rela]ii la:0757365804;[email protected].

  Fierar betonist, studii despecialitate, experien]` 3 ani, VIAPONT INVEST SRL. Rela]ii la:0742146976;[email protected].

  Finisor, f`r` studii [i experien]`precizate, posturile sunt pentruBucure[ti- Timi[oara, PROJECTCONSTRUCT DRAGOMIR SRL.Rela]ii la: 0742487190;0755682259.

  Fochist clasa A, studii medii; cuexperien]` min.3 ani,GREENFIBER INTERNATIONALSA. Rela]ii la: 0332/411852;0332/411853;[email protected].

  Frizer, calificare, BELLISSIMATOP SALON BY ELENA. Rela]iila: 0742685232;[email protected].

  Func]ionar informa]ii clien]i,absolvent liceu, MX8 EXPRESSAGENCY SRL. Rela]ii la:0746709704;[email protected].

  Geograf, studii superioare, f`r`experien]` precizat`, ARCADISEXCELLENCE CENTERROMANIA SA. Rela]ii la:0232/232483;[email protected].

  Inginer autovehicule rutiere, studiisuperioare, f`r` experien]`precizata, GPL SERVICEAUTOFICINA SRL. Rela]ii la:0741057468.

  Inginer CCIA, studii superioare,experien]` 5 ani, BMS HOLDINGENTERPRISE SRL. Rela]ii la:0756648921;[email protected].

  Inginer CCIA, studii superioare,f`r` experien]` precizat`, DASSRL. Rela]ii la: 0232.230637;0232.262800; [email protected].

  Inginer CCIA, studii superioare,f`r` experien]`/\ncep`tor/3-5ani/5-10 ani, activ.se desf`soar`pe [antierele din Germania, RCBETON BAU SRL. Rela]ii la:0757365804;[email protected].

  Inginer construc]ii CFDP, studiisuperioare, experien]` 1 an, VIAPONT INVEST SRL. Rela]ii la:0742146976;[email protected].

  Inginer construc]ii civile, studiisuperioare,experien]` 2 ani,CONEST SA. Rela]ii la:0232/230694;[email protected].

  Inginer construc]ii hidrotehnice,studii superioare, f`r` experien]`,ARCADIS EXCELLENCECENTER ROMANIA SA. Rela]iila: 0232/232483;[email protected].

  Inginer ecolog, studii superioare,f`r` experien]`, ARCADISEXCELLENCE CENTERROMANIA SA. Rela]ii la:0232/232483;[email protected].

  Inginer energetician, studiisuperioare, f`r` experien]`precizat`, DAS SERVICE SRL.Rela]ii la: 0232.230637;0232.262800; [email protected].

  Inginer instala]ii pentruconstruc]ii, studii superioare, f`r`experien]` precizat`, DAS SRL.Rela]ii la: 0232.230637;0232.262800; [email protected].

  Inginer instala]ii pentruconstruc]ii, studii superioare,experien]` 1 an, CONEST SA.Rela]ii la: 0232/230694;[email protected].

  Inginer mecanic, studiisuperioare, f`r` experien]`precizat`, DAS SERVICE SRL.Rela]ii la: 0232.230637;0232.262800; [email protected].

  Inginer instala]ii pentruconstruc]ii, studii superioare, f`r`experien]` precizat`, DAS SRL.Rela]ii la: 0232/230637;0232/262800; [email protected].

  Inginer mecanic, studiisuperioare, f`r` experien]`precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:0232/230637; 0232/262800;[email protected].

  Inginer proiectant CFDP, studiisuperioare, f`r` experien]`,ARCADIS EXCELLENCECENTER ROMANIA SA. Rela]iila: 0232/232483;[email protected].

  Ingrijitor animale, studii medii,f`r` experien]` precizat`, BSRESTATE SRL. Rela]ii la:0740301722;[email protected].

  Ingrijitor cl`diri, studii medii, f`r`experien]` precizat`, TERMO-SERVICE SA IASI. Rela]ii la:0232/212230; [email protected].

  Ingrijitor spa]ii verzi, studii medii,f`r` experien]` precizat`, BSRESTATE SRL. Rela]ii la:0740301722;[email protected].

  Ingrijitor spa]ii verzi, studii medii,f`r` experien]` precizat`,CROSS WORK SRL. Rela]ii la:0232/242811; [email protected].

  Ingrijitor spa]ii verzi, abs.scoalaprofesionala/liceu tehnic, f`r`experien]` precizat`, SERVICIIPUBLICE IASI SA. Rela]iila:0232/267392; 0232/277650;[email protected].

  Instalator, studii medii, f`r`experien]` precizat`, TERMO-SERVICE SA IASI. Rela]ii la:0232/212230; [email protected].

  Instalator, scoal`profesionala/curs calificare, f`r`experien]` precizat`, DASSERVICE SRL. Rela]ii la:0232/230637; 0232/262800;0744275627; [email protected].

  Instalator, studii medii, f`r`experien]` precizat`, BSR

 • PUBLICITATEMiercuri, 30 septembrie13MICA PUBLICITATE

  ESTATE SRL. Rela]ii la:0740301722;[email protected].

  Instalator apa canal, studii medii,f`r` experien]` precizat`,calificare, CROSS WORK SRL.Rela]ii la: 0232/242811;[email protected].

  L`c`tu[ confec]ii metalice, studiimedii, calificare, f`r` experien]`precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:0232.230637; 0232.262800;[email protected].

  Instalator re]ele termice [isanitare, studiigenerale/medii/profesionale;cu/f`r` experien]`WOODEN&ROOFING SRL.Rela]ii la: 0742129778;0721409622; 0772169364;[email protected].

  L`c`tu[, studii medii, cuexperien]`, DAF TRADINGIMPEX SRL. Rela]ii la:0743351585;[email protected].

  L`c`tu[ confec]ii metalice,[coal` profesional`/ curscalificat, f`r` experien]`precizat`, DAS SERVICE SRL.Rela]ii la: 0232/230637;0232/262800; 0744275627;[email protected].

  L`c`tu[ confec]ii metalice, studiimedii,calificare, f`r` experien]`precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:0232/230637; 0232/262800;0744275627; [email protected].

  L`c`tu[ mecanic, f`r` studii [iexperien]` precizate, AGIPPREST SERVICE SRL. Rela]ii la:0232/230164;[email protected].

  L`c`tu[ mecanic, f`r` studii [iexperien]` precizate,CALORISAVE SRL. Rela]ii la:0732946177;[email protected].

  L`c`tu[ mecanic, studii medii,experien]` 5 ani, CHAMBONSRL. Rela]ii la: 0332/418701;0332/418702; [email protected].

  L`c`tu[ mecanic, studii medii; cuexperien]` min.3 ani,GREENFIBER INTERNATIONALSA. Rela]ii la: 0332/411852;0332/411853;[email protected].

  L`c`tu[ mecanic, studii medii,experien]` 1 an, PRIMACONSTRUCT SRL. Rela]ii la:0755084856;[email protected].

  Leg`tor manual, studii medii, f`r`experien]` precizat`, peroane cudizabilit`]i, CASA AUTO SRL.Rela]ii la: 0232/933;[email protected].

  Lucr`tor buc`t`rie, studii medii,f`r` experien]` precizat`, ARTCLUB 90 SRL. Rela]ii la:0745898790;[email protected].

  Lucr`tor buc`t`rie, f`r` studii [iexperien]` precizat`, PEPPO

  DULCE SRL. Rela]ii la:0757656346 [email protected].

  Lucr`tor comercial, f`r` studii [iexperien]` precizate,NEOHEALTH MED SRL. Rela]iila: 0259/476818; 0728240480;[email protected].

  Lucr`tor comercial, studii medii,cu experien]`, persoan` peste45 ani, PUB EXPRESS SRL.Rela]ii la: 0734098888;[email protected].

  Lucr`tor finisor pentruconstruc]ii, studii medii, cuexperien]`, DAF TRADINGIMPEX SRL. Rela]ii la:0743351585;[email protected].

  Macaragiu, f`r`studii/profesional/liceal,f`r`experien]`/ \ncep`tor/3-5 ani/5-10 ani, activ.se desf`soar` pe[antierele din Germania, RCBETON BAU SRL. Rela]ii la:0757365804;[email protected].

  Manager, studii medii, cuexperien]`, CONTABIL DANSRL. Rela]ii la: 0787253745;[email protected].

  Manager, studii superioare,experien]` 5 ani, limba englez`avansat, HCL TEHNOLOGIESROMANIA SRL. Rela]iila:0749198732;[email protected].

  Manager proiect, studiisuperioare, experien]` 1 an,limbagerman`, limba engleza avansat,HCL TEHNOLOGIES ROMANIASRL. Rela]ii la:0749198732;[email protected].

  Manichiurist, calificare,BELLISSIMA TOP SALONELENA. Rela]ii la: 0742685232;[email protected].

  Manipulator marfuri, scoal`gimnazial`/ profesional`, f`r`experien]` precizat`, LIFE-INDSRL. Rela]ii la: 0232/216347;0730581290;[email protected].

  Manipulator marfuri, studii medii,experien]` 6 luni,PLASTIC&PAPER DISTRIBUTIONSRL. Rela]ii la: 0790674929;[email protected].

  Manipulator marfuri, studii medii,f`r` experien]` precizat`,QUALITY GRANIT SRL. Rela]ii la:0741717921;[email protected].

  Manipulator marfuri, studii medii[i experien]` precizate, ROMTECAUSTRIA SRL. Rela]ii la:0332/808730; 0232/227054.

  Ma[inist ma[ini pentruterasamente, [coalaprofesional`, curs calificare, f`r`experien]` precizat`, DAS SRL.Rela]ii la: 0232.230637;0232.262800; [email protected].

  Mecanic auto, studii medii, f`r`experien]` precizat`, GPLSERVICE AUTOFICINA SRL.Rela]ii la: 0741057468.

  Mecanic utilaj, studii de

  specialitate, experien]` 3 ani,CONEST SA. Rela]ii la:0232/230694;[email protected].

  Mecanic utilaj, studii medii, f`r`experien]` precizat`, QUALITYGRANIT SRL. Rela]ii la:0741717921;[email protected].

  Mecanic utilaj, studii despecialitate, experien]` 5 ani, VIAPONT INVEST SRL. Rela]ii la:0742146976;[email protected].

  Medic stomatolog, studiisuperioare/postliceale, f`r`experien]` precizat`,DENTOMEDICAL&EST SRL.Rela]ii la: 0740270767.

  Montator pere]i [i plafoane dinghips-carton, studiigenerale/medii/profesionale; cu/f`r` experien]`WOODEN&ROOFING SRL.Rela]ii la: 0721409622;[email protected].

  Montator sisteme tâmpl`rietermoizolant`,studiigenerale/medii/profesionale; cu/f`r` experien]`,WOODEN&ROOFING SRL.Rela]ii la:; 0721409622;[email protected].

  Montator subansamble, studiimedii, experien]` 6 luni, M&DRETAIL IASI SRL. Rela]ii la:0742398450; [email protected].

  Muncitor necalificat, f`r` studiiprecizate, experien]` 1 an, ARTDIZAIN FOREVER SRL. Rela]ii la:0743157463;[email protected].

  Muncitor necalificat, f`r` studii [iexperien]` precizate,AUTOMATIC INVEST SRL. Rela]iila: 0747168057;[email protected].

  Muncitor necalificat, f`r` studii [iexperien]` precizat`, CATYAXCONSTRUCT. Rela]ii la:0747419092;[email protected].

  Muncitor necalificat, studiimedii,cu experien]`, DAFTRADING IMPEX SRL. Rela]ii la:0743351585;[email protected].

  Muncitor necalificat, 8-10 clase.f`r` experien]` precizat`, DASSERVICE SRL. Rela]ii la:0232/230637; 0232/262800;0744275627; [email protected].

  Tinichigiu sisteme Muncitornecalificat, f`r` studii [iexperien]` precizate, DAS SRL.Rela]ii la: 0232.230637;0232.262800; [email protected].

  Muncitor necalificat, f`r` studii [iexperien]` precizate, IASIDORCONSTRUCT SRL. Rela]ii la:0757029849;[email protected].

  Muncitor necalificat,f`r` studii [iexperien]` precizate, KARMICWOOD SRL. Rela]ii la:

  0748021871;[email protected].

  Muncitor necalificat, f`r` studiiprecizate,