of 12/12
7/23/2019 Umanismul Renaşterii În Ţările Române http://slidepdf.com/reader/full/umanismul-renasterii-in-tarile-romane 1/12 Umanismul renaşterii în Ţările Române  În Ţările Române apariţia şi afrmarea unui curent umanist de gândire se situează (cu excepţia unor cazuri sporadice) mai târziu decât în Occident: în secolul al !""#lea şi continuând să se afrme şi în secolul următor$ %auza acestei situaţii de  întârziere culturală este legată de târzia apariţie a oraşelor& a 'ormării unei clase urgeze& a persistenţei unor structuri 'eudale încă puternice$ O altă cauză consta  în presiunea unui mediu de cultură izantină de la noi& care permitea împrumuturi din Occident # în artă& în literatură& în oiceiurile de la curte& ş$ a$ # dar numai cu condiţia respectării stricte a tradiţiei şi 'ără aateri pe plan doctrinar$ În schimb în Transilvania,  dez*oltarea oraşelor si a mediului cultural& religia clasei dominante& catolicismul& precum şi contactele mai intense& pe de o parte cu lumea italiană # ai cărei exponenţi erau prezenţi& cu 'uncţii la curţile episcopale catolice& # iar pe de altă parte cu cea germană (prin intermediul saşilor)& au favorizat receptarea curentului umanist începând chiar din secolul al X! lea" În epoca Renaşterii& se dez*oltă urgezia& începe emanciparea ţărănimii& iar noilimea pierde treptat supremaţia economică& păstrându#şi doar preeminenţă politico#socială$ %u excepţia "taliei şi a +ermaniei& de exemplu& în care 'ărâmiţarea politică s#a menţinut multă *reme& se 'ormează statele centralizate în ,urul monariei (-ranţa& .pania& /nglia)& care încura,ează expansiunea comercială& prote,ează creditul şi spri,ină industria$ În epoca Renaşterii au loc marile descoperiri geografce (călătoriile lui 0enric 1a*igatorul& !asco da +ama& %risto'or %olum& -ernando de 2agellan ş$a$)& care au spart limitele *ecii lumi cunoscute& punând azele comerţului mondial şi grăind& prin exploatarea noilor teritorii cucerite& procesul acumulării capitalului$ %a urmare a acestor scimări din economie şi din structura socială& încep să apară statele naţionale moderne& care corespund cel mai ine cerinţelor de dez*oltare a relaţiilor capitaliste şi a noii clase urgeze$ .tatele moderne cu interesele lor naţionale se sustituie pe arena europeană celor două mari entităţi cu *ocaţie uni*ersală 3 4iserica catolică şi "mperiul 3 a căror ri*alitate pentru egemonie dispare$ /cestor trans'ormări social#economice şi politice pro'unde le#a corespuns un a*ânt 'ără precedent şi în domeniul culturii& o perioadă de în5orire a artei& literaturii& ştiinţei& gândirii social#politice şi flozofce$ 6urtătorii noii culturi şi ideologii& ei& umaniştii& au considerat epoca lor o epocă de 7renaştere8 spirituală& întemeiată pe reîn*ierea culturii antice greco#romane& după o lungă perioadă de întuneric şi de decădere$ 9maniştii au creat o cultură nouă& pro'ană& în centrul căreia se a5a omul& opusă culturii impregnate de dogmele i în*ăţăturile ecleziastice ale societăţii medie*ale$ /scetismului şi pesimismului medie*al& Renaşterea i#a opus o concepţie

Umanismul Renaşterii În Ţările Române

 • View
  224

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Umanismul Renaşterii În Ţările Române

 • 7/23/2019 Umanismul Renaterii n rile Romne

  1/12

  Umanismul renaterii n rile Romne

  n rile Romne apariia i afrmarea unui curent umanist de gndire sesitueaz (cu excepia unor cazuri sporadice) mai trziu dect n Occident: n secolul

  al !""#lea i continund s se afrme i n secolul urmtor$ %auza acestei situaii dentrziere cultural este legat de trzia apariie a oraelor& a 'ormrii unei claseurgeze& a persistenei unor structuri 'eudale nc puternice$ O alt cauz consta

  n presiunea unui mediu de cultur izantin de la noi& care permitea mprumuturidin Occident # n art& n literatur& n oiceiurile de la curte& $ a$ # dar numai cucondiia respectrii stricte a tradiiei i 'r aateri pe plan doctrinar$

  n schimb n Transilvania,dez*oltarea oraelor si a mediului cultural& religiaclasei dominante& catolicismul& precum i contactele mai intense& pe de o parte culumea italian # ai crei exponeni erau prezeni& cu 'uncii la curile episcopale

  catolice& # iar pe de alt parte cu cea german (prin intermediul sailor)& aufavorizat receptarea curentului umanist ncepnd chiar din secolul al X!lea"

  n epoca Renaterii& se dez*olt urgezia& ncepe emanciparea rnimii& iarnoilimea pierde treptat supremaia economic& pstrndu#i doar preeminenpolitico#social$ %u excepia "taliei i a +ermaniei& de exemplu& n care 'rmiareapolitic s#a meninut mult *reme& se 'ormeaz statele centralizate n ,urulmonariei (-rana& .pania& /nglia)& care ncura,eaz expansiunea comercial&prote,eaz creditul i spri,in industria$ n epoca Renaterii au loc marile descoperirigeografce (cltoriile lui 0enric 1a*igatorul& !asco da +ama& %risto'or %olum&

  -ernando de 2agellan $a$)& care au spart limitele *ecii lumi cunoscute& punndazele comerului mondial i grind& prin exploatarea noilor teritorii cucerite&procesul acumulrii capitalului$

  %a urmare a acestor scimri din economie i din structura social& ncep s aparstatele naionale moderne& care corespund cel mai ine cerinelor de dez*oltare arelaiilor capitaliste i a noii clase urgeze$ .tatele moderne cu interesele lornaionale se sustituie pe arena european celor dou mari entiti cu *ocaieuni*ersal 3 4iserica catolic i "mperiul 3 a cror ri*alitate pentru egemoniedispare$

  /cestor trans'ormri social#economice i politice pro'unde le#a corespuns un a*nt'r precedent i n domeniul culturii& o perioad de n5orire a artei& literaturii&tiinei& gndirii social#politice i flozofce$ 6urttorii noii culturi i ideologii& ei&umanitii& au considerat epoca lor o epoc de 7renatere8 spiritual& ntemeiat peren*ierea culturii antice greco#romane& dup o lung perioad de ntuneric i dedecdere$ 9manitii au creat o cultur nou& pro'an& n centrul creia se a5a omul&opus culturii impregnate de dogmele i n*turile ecleziastice ale societiimedie*ale$ /scetismului i pesimismului medie*al& Renaterea i#a opus o concepie

 • 7/23/2019 Umanismul Renaterii n rile Romne

  2/12

  nou& optimist& despre lume& ptruns de ncrederea n om i n natur& de idealulunei 'ericiri terestre$ n*aii Renaterii au 'cut elogiul culturii& al studiilorumaniste ca mi,loc de nnoilare i de des*rire a omului& au 'ormulat idealul uneidez*oltri multilaterale a personalitii& a omului uni*ersal& ntrucipat n fgura unortitani ai creaiei i ai aciunii& ca ;eonardo da !inci& 2icelangelo sau $%ampanella)$

  /ritectura Renaterii se caracterizeaz prin re*enirea la principiile constructi*eromane& cu dominana orizontal i zidurile pline$ n sec$ [email protected] s#au adoptat (prinrenumiii ariteci ;$4$ /lerti& -$ 4runellesci) elemente antice& ca arcadesemicirculare& coloane etc$ n sec$ ?A s#a dez*oltat tema planului central cu ele*aiepiramidal (

 • 7/23/2019 Umanismul Renaterii n rile Romne

  3/12

  /ntonio de .angala& 2aderna (ultimul a adaugat 'aada la inceputul secolului !"")$Jste cea mai mare iserica din toata lumea crestina : supra'aa azei este de H?IIIm$p$& lungime [email protected] m& inalimea totala ?KK m& incapand in ea circa KI$III de oameniL are in total [email protected] de altare$

  %upola centrala& inalta numai ea de @H m& este imitata dupa cea a lui 4runellescide la

 • 7/23/2019 Umanismul Renaterii n rile Romne

  4/12

  "n5uenta 4izantului se exercita asupra aritecturii noastre isericesti pe mai multecai: direct& prin mesteri adusi de la %onstantinopol de primii nostri *oie*ozi& feindirect& prin mesteri *eniti din regiunile ortodoxe sud#dunarene (4ulgaria& .eria si2untele /tos) sau din Orient (>urcia si /rmenia)$

  a) %ele mai *eci iserici romanesti de zid (piatra si caramida)& pastrate panaastazi& sunt isericile .an#1icoara si .'$ 1icolae domnesc din %urtea de /rges&construite in epoca intemeierii >arii Romanesti (inainte de anul [email protected])$ /mandouareprezinta tipul izantino#constantinopolitan& adica stilul izantin cel mai pur& 'ormatin capitala imperiului in epoca imparatilor 2acedoneni (secolele "#")$

  ) "n a doua ,umatate a secolului "!& cuceririle trucesti in 4alcani pun capatin5uentei izantine *enite direct din %onstantinopol si o inlocuiesc cu cele *eniteprin .eria si 4ulgaria$

  /par ast'el la noi o serie de iserici de tip saro#izantin& ca isericile 'ostelor

  manastiri !odita ""& zidita de calugarul 1icodim pe la ?KCI (azi numai ruine)&>ismana& zidita putin mai tarziu (re'acuta in secolele !"& !""" si ")& %ozia& ziditade 2ircea cel 2are pe la ?KDA (cea mai importanta si mai ine pastrata)& 4radet si%otmeana (in ,udetul /rges)& amele construite tot in *remea lui 2ircea cel 2are$

  .istemul saresc de acoperire a naosului se caracterizeaza prin aceea ca oltaprincipala a naosului (turla cu cupola) se spri,ina in interior pe patru arcuri mari(doua longitudinale mai inguste si doua trans*ersale mai late)& dar pilastrii care lesustin nu mai sunt in interiorul naosului& ca la .'$ 1icolae din %urtea de /rges& cisunt adosati& adica alipiti de 'ata interioara a zidurilor laterale& lasand ast'el lier totspatiul din naos$ .istemul acesta *a f adoptat defniti*& find generalizat la toate

  isericile romanesti$

  c) ;a inceputul secolului al !"#lea s#au creat in >ara Romaneasca douamonumente& care din punct de *edere aritectonic par sa fe opera unor mestericonstructori autotoni& dar care in decorul sculptural al 'atadelor tradeaza *aditein5uente orientale& de origine turceasca& armeana si georgiana$ J *ora de isericamanastirii argo*iste& zidita de Radu cel 2are in ,urul anului [email protected]& si*estita iserica a manastirii din %urtea de /rges& zidita de 1eagoe 4asara [email protected]?H # [email protected]?C& pe locul *ecii catedrale mitropolitane a tarii& din sec$ "!& sirestaurata in a doua ,umatate a secolului trecut& de aritectul 'rancez /ndre;ecomte du 1ou$ /mele pastreaza planul tre5at al isericilor de tip siro#izantin&

  dar aduc o largire a pronaosului$

  d) O ultima 'aza a in5uentei izantine indirecte se exercita asupra aritecturiinoastre isericesti prin fliera .'antului 2unte& in *remea lui 1eagoe 4asara& care actitorit& in a'ara de minunea de la %urtea de /rges& doua monumente de tip atonit:iserica actuala a manastirii .nago* (zidita in locul celei *eci& pe la [email protected]?C) si 'ostacatedrala mitropolitana din >argo*iste$

 • 7/23/2019 Umanismul Renaterii n rile Romne

  5/12

  e) .ecolul !" constituie 'aza de 'ormatie a unei scoli locale in aritecturaisericeasca din >ara Romaneasca L se dez*olta asa numitul stil *eci romanesc saumuntenesc$ .e 'ormeaza o scoala de mesteri constructori& sculptori si decoratoriastinasi& care nu mai copiaza modele straine& ci recurg la imitarea *ecilorconstructii din tara& trans'ormand elementele straine intr#un spirit nou& adaptat la

  gusturile& posiilitatile si conditiile locale$ .e inalta ast'el o numeroasa grupa deiserici de mici dimensiuni& cele mai multe la tara& si& in ma,oritate& ctitorii oieresti$%a element nou apare acum& deocamdata sporadic& la 'atada de apus& prid*orul pearcade descise$

  itesti& ,udetul /rges (zidita de 6etru !oie*odul&zis Radu 6aisie& la [email protected])& iserica din .tanesti#!alcea (zidita in acelasi an& de oierii4uzesti)& olnita manastirii %ozia (zidita la [email protected] de Radu 6aisie)& iserica %urtea!ece din 4ucuresti (zidita de 2ircea %ioanul& inainte de [email protected]@M)& iserica 'osteimanastiri 4uco*at de langa %raio*a (zidita de anul .te'an la [email protected])& iserica 'ostei

  mianastiri %oia ([email protected])& iserica 'ostei manastiri >utana din ,udetul /rges ([email protected])&iserica 'ostei manastiri 2arcuta de langa 4ucuresti ([email protected]#[email protected]& cu modifcariulterioare)& dar mai ales iserica 'ostei manastiri 2iai#!oda din 4ucuresti (ctitoriedin [email protected]? a lui 2iai !iteazul)$

  ') .ecolul !"" reprezinta o epoca de in5orire a aritecturii noastre isericesti& maiales su domnia lui 2atei 4asara (?AKH#[email protected])$ %onstructiile noi reprezinta planuri'oarte *ariate& creind insa un tip nou de iserici& specifc acestei epoci : plan simplu&dreptungiular (mai rar triloat)& 'ormat din naos cu o singura asida poligonala& osingura turla#clopotnita pe olta pronaosului si prid*or descis& sustinut pe coloaneoctogonale sau circulare$ /mintim& dintre isericile acestei grupe : isericamanastirii /rnota (ctitorita in ?AKK de 2atei 4asara)& iserica din %alinesti#6rao*a(ctitoria aceluiasi& din ?AKA)& iserica 'ostei manastiri .treaia (idem& [email protected])& iserica'ostei manastiri 4reu#6rao*a (idem& [email protected])& 6lumuita de langa 4ucuresti (?AGC)&iserica manastirii 6olo*ragi (ctitoria marelui postelnic argo*iste& ctitoria lui !asile ;upu din [email protected]& care reprezinta un exemplu de priceputaiminare a elementelor& muntenesti cu cele moldo*enesti$

  "ntre [email protected]#[email protected] se zideste iserica 2itropoliei din 4ucuresti (actuala catedrala

  patriarala)& care reprezinta o noua interpretare a planului isericii lui 1eagoe de la%urtea de /rges (plan tre5at& pronaos largit& cu ?H stalpi& patru turle)& la careadauga in plus prid*orul descis& spri,init pe stalpi puternici de zid (restaurata in?MAI)$

  g) / doua ,umatate a secolului !"" aduce o noua dez*oltare in e*olutia stiluluiromanesc& prin monumentele ctitorite de oierii %antacuzinesti (iserica manastirii%otroceni& iserica

 • 7/23/2019 Umanismul Renaterii n rile Romne

  6/12

  .inaia& iserica din -ilipestii de 6adure#6rao*a& iserica din -undenii#

 • 7/23/2019 Umanismul Renaterii n rile Romne

  7/12

  plan triconc& inspirat din planimetria isericii !odia ""& reluat ulterior i n alteconstrucii (mitropolia din 4ucureti& iserica 'ostei mnstiri %otroceni& mnstirea

  >ismana etc$)$

  6rintre cele mai *eci aezri de care *orete istoria noastr se numr i %urtea

  de /rge cu mpre,urimile ei$ n *eacul al """#lea& nalta cetate a 6oenarilor& cu'ortifcaiile sale de piatr i puul care o lega direct cu alia rului de ,os& 'cuse sa,ung& pn departe& 'aima acestor locuriL iar pe la ,umtatea secolului urmtor&curtea 4asarailor i iserica Q.'ntul 1icolae rgo*ite$

 • 7/23/2019 Umanismul Renaterii n rile Romne

  8/12

  4ouUuet i ;ancelot& ale cror nsemnri de cltorii i stampe au 'cut s circule in a'ara granielor rii 'aima mnstirii lui 1eagoe 4asara$

 • 7/23/2019 Umanismul Renaterii n rile Romne

  9/12

  cat si din exterior& o parte& in 'orma de trilo (triloata)& cu trei aside egale&cuprinde altarul si naosul& dupa principiile de la %ozia$

  "n exterior& iserica este asezata pe o plat'orma pardosita cu lespezi de piatra&inaltata cu trei trepte deasupra solului si marginita de o alustrada de piatra noua&

  cioplita insa dupa modelul celei *eci$

 • 7/23/2019 Umanismul Renaterii n rile Romne

  10/12

  #anastirea &urtea de $r'es ! portretele ctitorilor

  1eagoe 4asara si 'amilia # "ntemeietorul isericii& 1eagoe 4asara& este in'atisat intaloul *oti* impreuna cu

 • 7/23/2019 Umanismul Renaterii n rile Romne

  11/12

  #anastirea &urtea de $r'es ! chipuri de s(nti

  .'antul "oan 4otezatorul # este in'atisat in 'orma tipica a "naintemergatorului inestudiat din punct de *edere anatomic& fgura slaa& incadrata de o ara naturala&cu parul stu'os ce#i cade in plete pe umeri$

 • 7/23/2019 Umanismul Renaterii n rile Romne

  12/12