of 48 /48
ULUSLAR ARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ (UR-GE) PROGRAMI

ULUSLAR ARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ (UR-GE) PROGRAMI

  • Author
    raisie

  • View
    46

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ULUSLAR ARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ (UR-GE) PROGRAMI. PROGRAM DAYANAĞI Ekonomi Bakanlığı’nın 2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’’. PROGRAM AMACI - PowerPoint PPT Presentation

Text of ULUSLAR ARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ (UR-GE) PROGRAMI

Slayt 1

ULUSLAR ARASI REKABETLN GELTRLMES (UR-GE) PROGRAMI

PROGRAM DAYANAIEkonomi Bakanlnn 2010/8 sayl Uluslararas Rekabetiliin Gelitirilmesinin Desteklenmesi Hakknda Tebli PROGRAM AMACIirketlerin uluslar aras pazarlarda rekabet gcn artrmaya ynelik eitim danmanlk giderleri ile ibirlii kurulularnn proje bazl giderlerinin desteklenmesi

Hedefler:

Proje kapsamnda farkl blgelerde yerleik faaliyet gsteren firmalar baznda;

retici firmalarn ihracat yapma kapasitelerinin gelitirilmesi Potansiyel ihracatlarn ortaya karlmas Firmalarn hedef pazarlara ynlendirilmesi Bu firmalarn dzenli ihracat yapmalarnn salanmas

birlii Kuruluu

DESTEK KAPSAMI

htiya AnaliziEitim ve DanmanlkYurtd Pazarlama Program ve Alm HeyetistihdamBireysel Danmanlk

DESTEK SREC

birlii Kuruluu Proje Sunumu htiya Analizi ve stihdam Eitim ve/veya Danmanlk Program Yurtd Pazarlama Program ve/veya Alm Heyeti Bireysel Danmanlk

htiya AnaliziEitim / DanmanlkYurt D PazarlamaAlm HeyetistihdamBireysel DanmanlkDestek Oran75%75%75%75%75%70%Desteklenen Kurumbirlii Kuruluu birlii Kuruluu birlii Kuruluubirlii Kuruluubirlii KuruluuirketlerDestek Tutar (USD)400.000150.000 (Program Bana)100.000 (Program Bana)Emsal Brt cret50.000ProgramProgram sresince (Maks. 36 Ay)10 Adet10 Adet2 Kii3 Yl

HTYA

ANALZ

Proje Hazrlk Evresi

Ortak Vizyon Oluturma Evresi

Makro & Mikro Rekabetilik Analizleri

Sektrdeki Trendler

Firma Analizleri

Yurtd Pazar Frsatlar

Proje Yol Haritas (3 Yllk Stratejik Planlama)

Destek Miktar : 400.000 ABD Dolar (Eitim ile birlikte)Destek Oran : %75

ETM VEDANIMANLIK PROGRAMLARID Ticaret Ynetimi Uluslararas Pazarlama ve Elektronik Ticaret Markalama Inovasyon ve Kmelenme Kurumsallama ve nsan Kaynaklar Ynetimi Bilgi ve letiim Teknolojileri Finansal Ynetim ve Risk Ynetimi Kalite ve Verimlilik Proje Ynetimi ve Stratejik YnetimSektre zel konular

Destek Miktar : 400.000 ABD Dolar Destek Oran : %75

YURTDII PAZARLAMAPROGRAMLARIDesteklenen Faaliyetler

Ortak pazar aratrmalar Pazar ziyaretleri Ticaret heyetleri Yurtd fuar ziyaretleri Eletirme faaliyeti Kme tantm faaliyetleri

Destek Miktar : Program bana 150.000 ABD Dolar Destek Oran : %75

ALIM

HEYET

PROGRAMLARIDesteklenen Faaliyetler

Yurtdnda yerleik ithalat firmalarn, kurum ve kurulularn, basn mensuplarnn Trkiyeye davet edilerek

kili i grmeleri gerekletirmeleri Tesis ziyaretleri Meslek kuruluu ziyaretleri desteklenir.

Destek Miktar : Program bana 100.000 ABD Dolar Destek Oran : %75

STHDAM

Desteklenen Faaliyet

Proje kapsamnda yrtlen programlarn organizasyonun ve koordinasyonunun salanmas amacyla 2 kiinin ibirlii kuruluu tarafndan istihdam edilmesi

Destek Miktar : 2 PersonelDestek Oran : %75

RKETLER

N

BREYSEL DANIMANLIK Hedef Grup

Proje Bazl Destee Katlan Firmalar

Desteklenen Faaliyetler

Bilgi ve letiim Teknolojileri Finansal Ynetim ve Risk Ynetimi Kalite ve Verimlilik retim ve Tedarik Zinciri Ynetimi Sektrn Geliimine zel Konular

Destek Miktar : 50.000 ABD DolarDestek Oran : %75

TSAB NEDEN UR-GEDE?

Sektrde faaliyet gsteren irketlerin uluslararas pazarlarda rekabet gcn arttrarak, lkemizin gerekte var olan retim kapasitesi ile orantl bir ekilde ykseltmek gerekmektedir.

ye firmalarmzn genel anlamda; Eitim, Danmanlk, Pazar Aratrmas ve Uluslararas Ticaret Kurallar ve Uygulamalar gibi konularda altyapya ve bilgiye ihtiyalar sz konusu olabilmektedir.

yelerimizin UR-GE programlarna katlmalar suretiyle bu eksikliklerin giderilebilecei dnlmektedir.

Bu nedenle TSAB ULUSLARARASI REKABETLN GELTRLMESNN DESTEKLENMES (UR-GE) Programna katlm salamaktadr. TSAB NEDEN UR-GEDE?

ANTALYA TOHUMCULUK SEKTRNN GELTRLMES PROJESTSABIN LK UR-GE PROJES

ANTALYA TOHUMCULUK SEKTRNN GELTRLMES PROJESProjedeki Amalar Nelerdir?KURUMSALLAMAAR-GE KAPASTELERNN ARTTIRILMASIHRACATA ENGEL OLAN EKSKLKLERN TAMAMLANMASIHEDEF PAZARLARA RNLERN SUNMALARIULUSLAR ARASI PAZARLAMAYI RENMELERHEDEF PAZAR VE MEVZUAT ALIMALARIYLA FRMALARIN BLGLENDRLMES VE YURTDII PAZARLAMA FAALYETLERHRACAT POTANSYELNN GELTRLMES

Projenin ihtiya analizi ile balyor olmas firmalarn mevcut durumlarn anlamalarna ve yeni hedefler belirlemelerine yardmc olurhtiya analizi ile belirlenen ortak sorunlarn, proje kapsamnda ortak renme ve ortak pazarlama yaklam ile proje devam ederken zlmesi firmalarn projeden en st dzeyde faydalanmasn salarProje kapsamnda belirlenen ortak vizyon ve stratejiler hem firmalar hem de blge rekabeti iin yol gstericidirFirmalarn hali hazrda etkin kullanlamayan kaynaklar daha verimli kullanlrProje kapsamnda verilecek eitim ve danmanlk faaliyetleri ile firmalarn kurumsallamasna katk salanrURGE Projelerinin firmalar iin faydalar nelerdir?ANTALYA TOHUMCULUK SEKTRNN GELTRLMES PROJES

Yurtdnda bulunan potansiyel alclarn veya hedef pazarlarn profesyonel anlamda belirlenmesi, firmalarn ihracatlarn arttrabilmek iin daha etkin yol haritas izilmesini salar

hracat kapasitelerinin arttrlmasna ynelik almalar srasnda uzman desteine sahip olunmas firmalarn hedef odakl adm atabilmelerini salar

Yurtd pazarlama faaliyetlerinin gerekletirilmesi ile reticilerin vizyon kazanmas ve uluslar aras pazarn istekleri dorultusunda retim yaplmasnn salanr

Firmalarn kendi aralarndaki rekabeti belirleyen koullarn yansra, uluslar aras rekabetin koullar ve neminin proje kapsamnda anlatlr ve ortak hareket etme kltr firmalara yerleirURGE Projelerinin firmalar iin faydalar nelerdir?ANTALYA TOHUMCULUK SEKTRNN GELTRLMES PROJES

PROJEDE BUGNE KADAR NELER YAPTIK?ANTALYA TOHUMCULUK SEKTRNN GELTRLMES PROJES

ANTALYA TOHUMCULUK SEKTRNN GELTRLMES PROJES1HTYA ANALZ PROJE BAVURUSU PROJE KABUL

HTYA ANALZ ALIMASI NEDEN NEMLDR?1

ANTALYA TOHUMCULUK SEKTRNN GELTRLMES PROJES

HTYA ANALZ ALIMASI PROJENN YOL HARTASIDIR

PROJENN ETM, DANIMANLIK, YURTDII PAZARLAMA VE ALIM HEYET FAALYETLER BU ALIMANIN SONULARINA GRE PLANLANMI VE YRTLMEKTEDR1

ANTALYA TOHUMCULUK SEKTRNN GELTRLMES PROJES

HTYA ANALZ ALIMASINDA ZLENEN SRE NEDR?Projeye katlm beyan vermi olan firmalar ile birlikte

FRMALARA YNELK ANKETLERSEKTRE YNELK MASA BAI ARATIRMALARORTAK ALITAYLARKL GRMELERFRMA ZYARETLER

yaplmtr.1

ANTALYA TOHUMCULUK SEKTRNN GELTRLMES PROJES

HTYA ANALZ ALIMASINDA ZLENEN SRE NEDR?

Yaplan almann sonucunda firmalarn ihtiya duyduklar ncelikli Eitim, Danmanlk konular saptanm, Yurtd pazarlama faaliyetlerine ilikin ncelikli lkeler tespit edilmitir.1

ANTALYA TOHUMCULUK SEKTRNN GELTRLMES PROJES

ORTAYA IKAN ANA FAALYET KONULARI NELERDR?1

ANTALYA TOHUMCULUK SEKTRNN GELTRLMES PROJES

ETM PROJELER

Yeni rn Gelitirmeye Ynelik Teknik Kapasite Gelitirme Eitimleri- Bitki Islah ve eit Gelitirme- eit performans denemeleri ve eit salm- Nve tohumluk stoklarnn idame ettirilmesi ve elit- ebeveyn tohumluklarn retilmesi-Sertifikal/standart tohumluklarn yetitirilmesi ve ilenmesi- Tohumluklarn sertifikalandrlmas- Tohumluklarn depolanmas: Tohumluk testlemeleri ve analizleri

ANTALYA TOHUMCULUK SEKTRNN GELTRLMES PROJES

ETM PROJELER

Firmalarn Kurumsal Kapasitelerinin Gelitirilmesi

- Stratejik Planlama ve letme Ynetimi- D Ticaret- Proje Ynetimi- Risk ve Kriz Ynetimi Stratejileri- Tohumluk Pazarlamas ve Sat Teknikleri- Finansman ve Muhasebe- Temel Ynetim Becerileri

ANTALYA TOHUMCULUK SEKTRNN GELTRLMES PROJES

TANITIM VE DI TCARETE YNELK PROJELER

- Hedef lkelerde d ticarete ynelik mevzuat almas- Hedef Pazarlarn Analizi- Ortak Pazar Ziyaretleri- Alm Heyetleri- Yurtd Fuar katlmlar

ANTALYA TOHUMCULUK SEKTRNN GELTRLMES PROJES

PROJE FAALYETLER ETMDANIMANLIKKurumsal Kapasitern GelitirmeFirmalara Toplu DanmanlkHedef Pazar almalarHedef Pazar AnalizleriPazarlamaYnetimSebze IslahKaliteBelirlenen Hedef Pazarda Mevzuat almasALIM HEYETLERYURTDII PAZARLAMA

ANTALYA TOHUMCULUK SEKTRNN GELTRLMES PROJES

PROJEDE BUGNE KADAR GEREKLEEN FAALYETLER NELERDR?2

ANTALYA TOHUMCULUK SEKTRNN GELTRLMES PROJES

9-12 Ekim 2012 Temel D Ticaret Eitimi

ANTALYA TOHUMCULUK SEKTRNN GELTRLMES PROJES

15-16 Ocak 2013 Sebze Islah Giriimcilii ve Temel Yaklamlar

ANTALYA TOHUMCULUK SEKTRNN GELTRLMES PROJES

25-26 Mart 2013 Kamu Desteklerinden Yararlanma Eitimi

ANTALYA TOHUMCULUK SEKTRNN GELTRLMES PROJES

18-19 Nisan 2013 Tohumculukta Kalite Eitimi

ANTALYA TOHUMCULUK SEKTRNN GELTRLMES PROJES

14-15 Austos 2013 Sebze Islahnda Haploid retimi ve Dihaploidizasyon Tekniinin Kullanm Eitimi

ANTALYA TOHUMCULUK SEKTRNN GELTRLMES PROJES

24-26 Eyll 2013 NLP-Temel Sat, Etkileme ve kna Teknikleri Eitimi

ANTALYA TOHUMCULUK SEKTRNN GELTRLMES PROJES

25-27 Kasm 2013 Molekler Markr Teorik Eitimi ve Haploidi Teknikleri ve Molekler Markrlarn Kullanm Uygulamal Eitimi

ANTALYA TOHUMCULUK SEKTRNN GELTRLMES PROJES

25-26 Mart 2014 Fiyat-Strateji -letiim Eitimi

ANTALYA TOHUMCULUK SEKTRNN GELTRLMES PROJES

1-6 Aralk 2013 Alm Heyeti Cezayir(2) Polonya (4), talya (4), Ukrayna (1), Fas (1), Bosna Hersek (7), Krgzistan (3), Kazakistan (2)

ANTALYA TOHUMCULUK SEKTRNN GELTRLMES PROJES

19-24 Ocak 2014 Hollanda/Fransa Uluslar aras Keif gezisi ve Yurtd Pazarlama FaaliyetiHollanda Wageningen Tohum Merkezi, Hollanda Naktuinbouw, Fransa INRA kurulularn ziyaret ve Fransz firmalarla birebir i grmeleri

ANTALYA TOHUMCULUK SEKTRNN GELTRLMES PROJES

ANTALYA TOHUMCULUK SEKTRNN GELTRLMES PROJESBAARILI PROJE UYGULAMASIMARMARA BLGESTOHUMCULUK SEKTRNN GELTRLMES PROJES ANADOLU BLGES TOHUMCULUK SEKTRNN GELTRLMES PROJES

MARMARA BLGESTOHUMCULUK SEKTRNN GELTRLMES PROJES4-5-6 ubat 2014 Temel D Ticaret EitimiHTYA ANALZ ALIMALARIPROJE BAVURUSU VE ONAYI

4-5-6 Mart 2014 Temel D Ticaret EitimiHTYA ANALZ ALIMALARIPROJE BAVURUSU VE ONAYI ANADOLU BLGES TOHUMCULUK SEKTRNN GELTRLMES PROJES

PROJELERN DER BLGELERE YAYGINLATIRILMASI ALIMALARI

1GNEYDOU ANADOLU, DOU ANADOLU VE DOU AKDENZ BLGES TOHUMCULUK SEKTRNN GELTRLMES PROJES2EGE BLGES TOHUMCULUK SEKTRNN GELTRLMES PROJES

TANITIM TOPLANTILARIKATILIM BEYAN FORMLARININ ALINMASIPROJE BAVURU YAPILMASIHTYA ANALZ ALIMALARIONAY

Siz de blgenizdeki UR-GE Projesine katlmak isterseniz

Proje Ek-I-C

Proje Ek-I-Bhtiya Analizinden sonra yaplan bavurular kabul grmeyecektir!!!