25
MINISTARSTVO KULTURE Uprava za zaštitu kulturnih dobara Programi zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima u 2015. godini Odobreni programi zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima u 2015. godini - jednogodišnji Županija Broj programa Ukupno odobrena sredstva u 2015. godini 1 Bjelovarsko-bilogorska 15 1.973.450,00 2 Brodsko-posavska 23 1.438.000,00 3 Dubrovačko-neretvanska 14 3.120.000,00 4 Grad Zagreb 4 835.000,00 5 Istarska 34 4.154.500,00 6 Karlovačka 26 3.300.000,00 7 Koprivničko-križevačka 23 2.490.000,00 8 Krapinsko-zagorska 24 4.346.875,00 9 Ličko-senjska 28 2.270.000,00 10 Međimurska 8 820.000,00 11 Osječko-baranjska 40 3.838.850,00 12 Požeško-slavonska 11 1.400.000,00 13 Primorsko-goranska 25 5.247.200,00 14 Sisačko-moslavačka 69 3.309.500,00 15 Splitsko-dalmatinska 68 6.638.100,00 16 Šibensko-kninska 21 1.510.000,00 17 Varaždinska 37 2.910.000,00 18 Virovitičko-podravska 6 920.000,00 19 Vukovarsko-srijemska 16 1.547.170,00 20 Zadarska 20 1.919.155,00 21 Zagrebačka 28 2.171.690,00 Ukupno 540 56.159.490,00

Ukupno odobrena sredstva u 2015. Broj programa godini · 15 Slavonski Brod, Ljetnikovac i povijesni vrt slikara Josipa Muravića Lidija Kovačević 40.000,00 16 Slavonski Brod, Tvrđava

  • Upload
    others

  • View
    10

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Ukupno odobrena sredstva u 2015. Broj programa godini · 15 Slavonski Brod, Ljetnikovac i povijesni vrt slikara Josipa Muravića Lidija Kovačević 40.000,00 16 Slavonski Brod, Tvrđava

MINISTARSTVO KULTURE Uprava za zaštitu kulturnih dobara

Programi zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima u 2015. godini

Odobreni programi zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima u 2015. godini - jednogodišnji

Županija Broj programa

Ukupno odobrena

sredstva u 2015.

godini

1 Bjelovarsko-bilogorska 15 1.973.450,00

2 Brodsko-posavska 23 1.438.000,00

3 Dubrovačko-neretvanska 14 3.120.000,00

4 Grad Zagreb 4 835.000,00

5 Istarska 34 4.154.500,00

6 Karlovačka 26 3.300.000,00

7 Koprivničko-križevačka 23 2.490.000,00

8 Krapinsko-zagorska 24 4.346.875,00

9 Ličko-senjska 28 2.270.000,00

10 Međimurska 8 820.000,00

11 Osječko-baranjska 40 3.838.850,00

12 Požeško-slavonska 11 1.400.000,00

13 Primorsko-goranska 25 5.247.200,00

14 Sisačko-moslavačka 69 3.309.500,00

15 Splitsko-dalmatinska 68 6.638.100,00

16 Šibensko-kninska 21 1.510.000,00

17 Varaždinska 37 2.910.000,00

18 Virovitičko-podravska 6 920.000,00

19 Vukovarsko-srijemska 16 1.547.170,00

20 Zadarska 20 1.919.155,00

21 Zagrebačka 28 2.171.690,00

Ukupno 540 56.159.490,00

Page 2: Ukupno odobrena sredstva u 2015. Broj programa godini · 15 Slavonski Brod, Ljetnikovac i povijesni vrt slikara Josipa Muravića Lidija Kovačević 40.000,00 16 Slavonski Brod, Tvrđava

Bjelovarsko-bilogorska županijaKonzervatorski odjel u Bjelovaru

Br. Naziv programa Nositelj programa Odobreni iznos u kn

1 Bjelovar, Graditeljski sklop katedrale sv. Terezije Bjelovarsko-križevačka biskupija 100.000,00

2 Čazma, Crkva sv. Marije Magdalene Župni ured sv. Marije Magdalene - Čazma 500.000,00

3 Daruvar, Blatno kupalište

Daruvarske toplice, Specijalna bolnica za medicinsku

rehabilitaciju 100.000,00

4 Daruvar, Dvorac Janković Grad Daruvar 100.000,00

5 Donja Kovačica, Crkva sv. Petke (Marije Magdalene) SPC u Hrvatskoj, Eparhija zagrebačko - ljubljanska 80.000,00

6 Donja Vrijeska, Manastirska crkva sv. Ane SPC u Hrvatskoj, Eparhija Slavonska 150.000,00

7 Đulovac, Utvrda Stupčanica Općina Đulovac 100.000,00

8 Grubišno Polje, Crkva sv. Josipa Župa sv. Josipa, Grubišno Polje 100.000,00

9 Križ Gornji, Crkva sv. Križa Župa sv. Mihaela ark. 120.000,00

10 Podgarić, Stari grad Garić-grad Hrvatski restauratorski zavod 180.000,00

11 Sirač, Stari grad Sirač Općina Sirač 50.000,00

12 Tomašica, Crkva sv. Tome apostola Župa sv. Tome Apostola 143.450,00

13 Veliki Grđevac, Crkva Sošestvija Sv. Duha (Svete Trojice) SPC u Hrvatskoj, Eparhija zagrebačko - ljubljanska 100.000,00

14 Veliko Vukovje, Crkva sv. Luke SPC u Hrvatskoj, Eparhija zagrebačko - ljubljanska 50.000,00

15 Zrinski Topolovac, Župni dvor i crkva Ranjenog Isusa Župa sv. Mihaela ark. 100.000,00

Ukupno 1.973.450,00

Brodsko-posavska županija

Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu

Br. Naziv programa Nositelj programa Odobreni iznos u kn

1 Bebrina, Župna crkva sv. Marije Magdalene Župa sv. Marije Magdalene 70.000,00

2 Cernik, Dvorac Marković - Kulmer Barbara Kulmer 30.000,00

3 Cernik, Franjevački samostan Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda 50.000,00

4 Cernik, Srednjevjekovni grad Gračanica Hrvatsko planinarsko društvo Strmac 100.000,00

Page 3: Ukupno odobrena sredstva u 2015. Broj programa godini · 15 Slavonski Brod, Ljetnikovac i povijesni vrt slikara Josipa Muravića Lidija Kovačević 40.000,00 16 Slavonski Brod, Tvrđava

5 Garčin, Crkva sv. Mateja, apostola i evanđelista Župa sv. Mateja, apostola i evanđeliste 50.000,00

6 Grgurevići, Crkva sv. Filipa i Jakova Župa sv. Filipa i Jakova ap. , Odvorci 50.000,00

7 Klakar, Župna crkva sv. Jakova apostola RKT Župa sv. Jakova 50.000,00

8 Nova Kapela, Župna crkva sv. Marije Župa Blažene Djevice Marije 100.000,00

9 Oriovac, Župna crkva sv. Emerika Župa sv. Emerika u Oriovcu 100.000,00

10 Prvča, Kapela Svih Svetih u Prvči (groblje u Novoj Gradiški) Matica hrvatska, Ogranak u Novoj Gradiški 70.000,00

11 Rastušje, Rodna kuća Blaža i Dragutina Tadijanovića Društvo Dragutina Tadijanovića, Rastušje 25.000,00

12 Sibinj, Crkva sv. Ivana Krstitelja RKT Župa Rođenja sv. Ivana Krstitelja u Sibinju 100.000,00

13 Sibinj, Spomenik Sibinjskim žrtvama Općina Sibinj 20.000,00

14 Sikirevci, Zgrada stare općine i škole Općina Sikirevci 30.000,00

15 Slavonski Brod, Ljetnikovac i povijesni vrt slikara Josipa Muravića Lidija Kovačević 40.000,00

16 Slavonski Brod, Tvrđava Brod, drveni most Turistička zajednica grada Slavonskog Broda 100.000,00

17 Slavonski Brod, Tvrđava Brod, Sjeverno krilo kavalira Grad Slavonski Brod 50.000,00

18 Slavonski Šamac, Crkva sv. Petra i Pavla Općina Slavonski Šamac 150.000,00

19

Stara Gradiška, Tvrđava Stara Gradiška (zatvor i koncentracijski

logor), Kavalir (Kula) Spomen područje Jasenovac 80.000,00

20 Šušnjevci, Crkva svetog Mihovila RKT Župa sv. Marka ev. u Trnjanima 30.000,00

21 Vrpolje, Spomen galerija Ivana Meštrovića-muzejska građa Hrvatski restauratorski zavod 23.000,00

22 Vrpolje, Župna crkva sv. Ivana Krstitelja Općina Vrpolje 50.000,00

23 Zapolje, Crkva sv. Nikole Župa sv. Ivana Krstitelja 70.000,00

Ukupno 1.438.000,00

Dubrovačko-neretvanska županija

Konzervatorski odjel u Dubrovniku

Br. Naziv programa Nositelj programa Odobreni iznos u kn

1 Dubrovnik, Biskupska palača (Palača Sorkočević) Hrvatski restauratorski zavod 100.000,00

2 Dubrovnik, Crkva Gospe od Karmela (Karmena) Dubrovačka biskupija 200.000,00

3 Dubrovnik, Crkva sv. Nikole od Škvera Dubrovačka biskupija 150.000,00

4 Dubrovnik, Katedrala Uznesenja Marijina - riznica Hrvatski restauratorski zavod 100.000,00

Page 4: Ukupno odobrena sredstva u 2015. Broj programa godini · 15 Slavonski Brod, Ljetnikovac i povijesni vrt slikara Josipa Muravića Lidija Kovačević 40.000,00 16 Slavonski Brod, Tvrđava

5 Dubrovnik, Katedrala Uznesenja Marijina- retabl Dubrovačka biskupija 400.000,00

6 Dubrovnik, Samostan Dominikanaca i crkva sv. Dominika Dominikanski samostan sv. Dominika 50.000,00

7 Goveđari, Crkva sv. Marije i benediktinski samostan, Mljet Dubrovačka biskupija 150.000,00

8 Korčula, Katedrala sv. Marka Hrvatski restauratorski zavod 40.000,00

9 Korčula, Muzej Marka Pola Grad Korčula 100.000,00

10 Korčula, Palača Ismaeli-Gabrielis - Muzej Korčule Grad Korčula 300.000,00

11 Lopud, Crkva Gospe od Šunja Dubrovačka biskupija 430.000,00

12 Ston, Crkva sv. Vlaha Dubrovačka biskupija 900.000,00

13 Ston, Crkva sv. Mihajla Hrvatski restauratorski zavod 150.000,00

14 Trsteno, Ljetnikovac Gučetić (Arboretum) Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 50.000,00

Ukupno 3.120.000,00

Grad Zagreb

Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode

Br. Naziv programa Nositelj programa Odobreni iznos u kn

1 Zagreb, Crkva sv. Antuna, Stenjevec Hrvatska starokatolička crkva 85.000,00

2 Zagreb, Crkva sv. Petra i župni dvor Rkt Župa sv. Petra Apostola 200.000,00

3 Zagreb, Katedrala Pohođenja Blažene Djevice Marije Odbor Zagrebačke nadbiskupije za obnovu katedrale 400.000,00

4 Zagreb, Zgrada Hrvatskog glazbenog zavoda, Gundulićeva 6 i 6A Hrvatski glazbeni zavod 150.000,00

Ukupno 835.000,00

Istarska županija

Konzervatorski odjel u Puli

Br. Naziv programa Nositelj programa Odobreni iznos u kn

1 Barban, Arhitektonski sklop crkve sv. Nikole, Velih vrata i kule Hrvatski restauratorski zavod 150.000,00

2 Beram, Kapela sv. Marije na Škriljinah Hrvatski restauratorski zavod 100.000,00

Page 5: Ukupno odobrena sredstva u 2015. Broj programa godini · 15 Slavonski Brod, Ljetnikovac i povijesni vrt slikara Josipa Muravića Lidija Kovačević 40.000,00 16 Slavonski Brod, Tvrđava

3 Buje, Crkva sv. Servula Mučenika Župa sv. Servula, Buje 100.000,00

4 Buje, Objekt uz Kulu Sv.Martin Grad Buje-Buie 100.000,00

5 Červar-Porat, Lorun - villa rustica i figlina Zavičajni muzej Poreštine 63.500,00

6 Draguć, Crkva sv. Elizeja

Istarska županija - Regione Istriana, Upravni odjel za

kulturu - Assessorato alla cultura 30.000,00

7 Fažana, Crkva sv. Marije od Karmela Hrvatski restauratorski zavod 75.000,00

8 Galižana, Crkva Madonna sella Concetta Grad Vodnjan-Dignano 160.000,00

9 Gologorica, Crkva sv. Marije od Lokve Općina Cerovlje 65.000,00

10 Gračišće, Crkva sv. Vida i Modesta Općina Gračišće 50.000,00

11 Hum (Buzet), Crkva sv. Jeronima Udruga Hum – od utvrde do najmanjega grada na svijetu 100.000,00

12 Kanfanar, Ruševine srednjovjekovnog grada Dvigrada Općina Kanfanar 300.000,00

13 Kloštar, Samostan i crkva sv. Mihovila Općina Vrsar 90.000,00

14 Marčana, Rakalj kaštel i gradina Stari Rakalj Općina Marčana 50.000,00

15 Momjan, Kaštel Rotta Grad Buje-Buie 250.000,00

16 Mutvoran, Crkva sv. Marije Magdalene Općina Marčana 100.000,00

17 Oprtalj, Crkva sv. Silvestra Općina Oprtalj 120.000,00

18 Paz, Kaštel Hrvatski restauratorski zavod 50.000,00

19 Pazin, Crkva sv. Nikole Hrvatski restauratorski zavod 200.000,00

20 Pazin, Kaštel Hrvatski restauratorski zavod 25.000,00

21 Peroj, Crkva sv. Foške Grad Vodnjan-Dignano 25.000,00

22 Plomin, Istočna kula bedema, Povijesna urbanistička cjelina Općina Kršan 100.000,00

23 Poreč, Most na ulazu u povijesnu jezgru Grad Poreč 20.000,00

24 Pula, Katedrala sv. Marije Hrvatski restauratorski zavod 300.000,00

25 Pula, Mletačka utvrda - Kaštel

Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale

dell´Istria 150.000,00

26 Pula, Samostan sv. Franje, rimski mozaik u kapeli Sv. Ivana Samostan sv. Franje 350.000,00

27 Rovinj, Crkva sv. Ciprijana GRAD ROVINJ-ROVIGNO 150.000,00

28 Rovinj, Turnina - srednjovjekovna kula Hrvatski restauratorski zavod 300.000,00

29 Svetvinčenat, Crkva sv. Vinčenta Hrvatski restauratorski zavod 100.000,00

30 Svetvinčenat, Kaštel Morosini-Grimani Općina Svetvinčenat 100.000,00

31 Valtura, Crkva Majke Božje, Kostanjica Župa sv. Ivana Valtura 160.000,00

32 Vodnjan, Crkva sv. Katarine Hrvatski restauratorski zavod 50.000,00

Page 6: Ukupno odobrena sredstva u 2015. Broj programa godini · 15 Slavonski Brod, Ljetnikovac i povijesni vrt slikara Josipa Muravića Lidija Kovačević 40.000,00 16 Slavonski Brod, Tvrđava

33 Završje (Grožnjan), Crkva sv. Juraja na groblju OPCINA GROŽNJAN 150.000,00

34 Završje (Grožnjan), Crkva sv. Prima i Felicijana OPCINA GROŽNJAN 21.000,00

Ukupno 4.154.500,00

Karlovačka županija

Konzervatorski odjel u Karlovcu

Br. Naziv programa Nositelj programa Odobreni iznos u kn

1 Barilović, Stari grad Barilović Hrvatski restauratorski zavod 100.000,00

2 Bosiljevo, Stari grad Bosiljevo Općina Bosiljevo 100.000,00

3 Draganić, Kapelica sv. Trojstva u Goljaku Župa sv. Jurja 105.000,00

4 Drežnik Grad, Stari grad Drežnik Općina Rakovica 100.000,00

5 Gornje Dubrave, Parohijski dom uz crkvu sv. Georgija

SPC u Hrvatskoj, Eparhija gornjokarlovačka, Crkvena

općina Ogulin 115.000,00

6

Karlovac, Crkva Majke Božje Snježne s pavlinskim samostanom,

Kamensko Hrvatski restauratorski zavod 100.000,00

7 Karlovac, Crkva Presvetog Trojstva s franjevačkim samostanom Franjevački samostan u Karlovcu 100.000,00

8 Karlovac, Crkva sv. Tri kralja Župa sv. Tri Kralja 100.000,00

9 Karlovac, Dubovac, Crkva Bl. Dj. Marije Snježne Župa Blažene Djevice Marije Snježne 100.000,00

10

Karlovac, Kulturno-povijesna cjelina grada Karlovca, Barakova

zgrada, Vranicanijeva 6

SPC u Hrvatskoj, Eparhija gornjokarlovačka, Crkvena

općina Karlovac 50.000,00

11 Karlovac, Mauzolej Vranyczany Renata Vranyczany Azinović 100.000,00

12

Karlovac, Povijesna urbanistička cjelina Karlovac, Zgrada

eparhijskog i parohijskog dvora, Radićeva 14

Srpska pravoslavna crkva, Eparhija gornjokarlovačka,

Eparhijski upravni odbor 120.000,00

13 Karlovac, Stari grad Dubovac Grad Karlovac 100.000,00

14 Kolarić, Crkva sv. Petke Srpska pravoslavna crkvena općina Kolarić 100.000,00

15 Mahićno, Crkva Pohoda Blažene Djevice Marije Župa Pohoda BDM 100.000,00

16 Modruš, Stari grad Modruš Općina Josipdol 200.000,00

17 Novigrad na Dobri, Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije Župa Uznesenja BDM 100.000,00

18 Novigrad na Dobri, Stari grad "Novigrad" Općina Netretić 100.000,00

19 Ogulin, Parohijski dom uz crkvu sv. Georgija

SPC u Hrvatskoj, Eparhija gornjokarlovačka, Crkvena

općina Ogulin 180.000,00

Page 7: Ukupno odobrena sredstva u 2015. Broj programa godini · 15 Slavonski Brod, Ljetnikovac i povijesni vrt slikara Josipa Muravića Lidija Kovačević 40.000,00 16 Slavonski Brod, Tvrđava

20 Ozalj, Etno park Ozalj - muzej na otvorenom Zavičajni muzej Ozalj 100.000,00

21 Ozalj, Stari grad Ozalj Družba "Braća Hrvatskoga Zmaja" 700.000,00

22 Plaški, Crkva Vavedenja Bogorodice (Saborna crkva) Srpska pravoslavna crkvena općina Plaški 100.000,00

23 Srednji Poloj, Crkva Uspenija Presvete Bogorodice Srpska pravoslavna crkvena općina Kolarić 70.000,00

24 Tounj, Crkva Sv. Ivana Krstitelja Rkt župa sv. Ivana Krstitelja 60.000,00

25 Vrhovac, Crkva Sv. Kuzme i Damjana Župa sv. Kuzme i Damjana 100.000,00

26 Zadobarje, Kapela Sv. Antuna pustinjaka Župni ured Uzvišenja sv. Križa 100.000,00

Ukupno 3.300.000,00

Koprivničko-križevačka županija

Konzervatorski odjel u Bjelovaru

Br. Naziv programa Nositelj programa Odobreni iznos u kn

1 Donja Glogovnica, Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije Župa uznesenje BDM.-Glogovnica 40.000,00

2 Đurđevac, Stari grad Đurđevac - sanacija krovišta Centar za kulturu, Đurđevac - Galerija "Stari Grad" 100.000,00

3 Erdovec, Crkva sv. Katarine Grad Križevci 120.000,00

4 Gornja Glogovnica, Crkva Uznesenja Marijina Grad Križevci 180.000,00

5 Gornja Glogovnica, Kamena plastika "Barbarica" Grad Križevci 50.000,00

6 Gornja Rijeka, Grad Mali Kalinik Općina Gornja Rijeka 80.000,00

7 Kalnik, Crkva sv. Brcka Hrvatski restauratorski zavod 50.000,00

8 Kalnik, Crkva sv. Brcka biskupa Općina Kalnik 150.000,00

9 Kalnik, Stari grad Veliki Kalnik Općina Kalnik 100.000,00

10 Kamešnica, Kapela sv. Andrije Općina Kalnik 150.000,00

11 Koprivnica, Crkva Sošestvija sv.Duha - sv.Trojce Grad Koprivnica 160.000,00

12 Koprivnica, Kuća Malančec Muzej grada Koprivnice 180.000,00

13 Koprivnica, Samostan i crkva sv. Antuna Padovanskog Grad Koprivnica 125.000,00

14

Koprivnica, Tvornica kemijske industrije i spomen područje

"Danica", radničke stambene zgrade Grad Koprivnica 75.000,00

15 Koprivnica, Židovsko groblje Koprivnica Grad Koprivnica 50.000,00

16 Koprivnički Ivanec, Crkva sv. Ivana Krstitelja RKT župa sv. Ivana Krstitelja 40.000,00

Page 8: Ukupno odobrena sredstva u 2015. Broj programa godini · 15 Slavonski Brod, Ljetnikovac i povijesni vrt slikara Josipa Muravića Lidija Kovačević 40.000,00 16 Slavonski Brod, Tvrđava

17 Koprivnički Ivanec, Crkva sv. Ivana Krstitelja Hrvatski restauratorski zavod 150.000,00

18 Križevci, Crkva sv. Florijana Grad Križevci 180.000,00

19 Križevci, Grkokatolička katedrala sv. Trojice s biskupskim dvorom Hrvatski restauratorski zavod 80.000,00

20 Kuzminec (Rasinja), Crkva sv. Kuzme i Damjana Hrvatski restauratorski zavod 80.000,00

21 Legrad, Crkva sv. Trojstva Župa Presvetog Trojstva 180.000,00

22 Legrad, Zavjetni pil sv. Florijana Hrvatski restauratorski zavod 120.000,00

23 Molve, Crkva Uznesenja Marijina Župa Uznesenja BDM 50.000,00

Ukupno 2.490.000,00

Krapinsko-zagorska županija

Konzervatorski odjel u Krapini

Br. Naziv programa Nositelj programa Odobreni iznos u kn

1 Belec, Crkva sv. Jurja Hrvatski restauratorski zavod 200.000,00

2 Donje Oroslavje, Dvorac Donje Oroslavje Hrvatski restauratorski zavod 100.000,00

3 Gornja Plemenšćina, Kapela sv. Ane Župni ured Pregrada 100.000,00

4 Grtovec, Stari grad Milengrad (16. st.) Bratovština Milengrad 150.000,00

5 Hršak Breg, Kapela sv. Antuna RKT župa Presvetog Trojstva 300.000,00

6 Ivanić Miljanski, Kapela sv. Ivana Hrvatski restauratorski zavod 50.000,00

7 Klanjec, Kapela sv. Florijana Župa navještenja B.D. Marije 150.000,00

8 Konjščina, Stari grad Konjščina Općina Konjščina 150.000,00

9 Krapina, Crkva sv. Katarine i samostan franjevaca Hrvatski restauratorski zavod 50.000,00

10 Lobor, Crkva Majke Božje Gorske Župa sv. Ane 250.000,00

11 Lobor, Crkva Sv. Ane Župa sv. Ane 100.000,00

12 Lobor, Kapela sv. Petra u Petrovoj Gori Župa sv. Ane 100.000,00

13 Mače, Kurija župnog dvora Župa Bezgrešnog Začeća BD Marije 50.000,00

14 Marija Bistrica, Kapela Majke Božje, Vinski Vrh Župni ured Uznesenja BDM 226.875,00

15 Marija Bistrica, Zavjetni pil Anđela Čuvara Hrvatski restauratorski zavod 100.000,00

16 Martinšćina, Crkva sv. Martina Hrvatski restauratorski zavod 100.000,00

17 Pregrada, Crkva Uznesenja Marijina Župni ured Pregrada 150.000,00

Page 9: Ukupno odobrena sredstva u 2015. Broj programa godini · 15 Slavonski Brod, Ljetnikovac i povijesni vrt slikara Josipa Muravića Lidija Kovačević 40.000,00 16 Slavonski Brod, Tvrđava

18 Risvica, Kapela Majke Božje Snježne Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije 20.000,00

19 Stubičke Toplice, Kupališna zgrada "Maksimilijan"

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke

Toplice 500.000,00

20 Sveti Križ Začretje, Dvorac Začretje Zagorski metalac d.o.o. 1.000.000,00

21 Sveti Matej, Crkva sv. Mateja Rkt Župa Sv. Andrije Apostola 100.000,00

22 Trški Vrh, Crkva sv. Marije Jeruzalemske Hrvatski restauratorski zavod 200.000,00

23 Tuhelj, Crkva sv. Josipa Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije 100.000,00

24 Velika Erpenja, Župni dvor Župa Sv. Tri Kralja Velika Erpenja 100.000,00

Ukupno 4.346.875,00

Ličko-senjska županija

Konzervatorski odjel u Gospiću

Br. Naziv programa Nositelj programa Odobreni iznos u kn

1 Boričevac, Crkva Rođenja Bl.Dj. Marije Boričevac Gospićko-senjska biskupija, Župa Rođenja Bl.Dj. Marije 200.000,00

2 Brinje, Crkva sv. Vida Općina Brinje 90.000,00

3 Brinje, Mlinica Brinje Općina Brinje 50.000,00

4 Brinje, Stari grad Sokolac Hrvatski restauratorski zavod 100.000,00

5 Bukovac Perušićki, Crkva sv.Trojice Župa uzvišenja presvetog Križa 150.000,00

6 Caska, Tunera u Caski Grad Novalja 20.000,00

7 Čovići, Mitrej na Rajanovom griču Gacko pučko otvoreno učilište Otočac 25.000,00

8 Donji Kosinj, Crkva Svetog Oca Nikolaja SPC u Hrvatskoj, Eparhija Gornjokarlovačka, CO Korenica 150.000,00

9

Gospić, Crkva Navještenja Blažene Djevice Marije, Kipovi sv.

Petar i Pavao Župa Navještenja BDM 45.000,00

10 Gospić, Kapela sv. Ivana Nepomuka Župa Navještenja BDM 70.000,00

11 Gospić, Kip Marta Vodarica Župa Navještenja BDM 50.000,00

12

Gospić, Reljef "Pali graničari" na Katedrali Navještenja BDM u

Gospiću Župa Navještenja BDM 45.000,00

13 Jošan, Hram sv.Jovana Krstitelja SPC u Hrvatskoj, Eparhija Gornjokarlovačka, CO Korenica 80.000,00

14 Kaluđerovac, Crkva sv. Nikole Župa uzvišenja presvetog Križa 100.000,00

Page 10: Ukupno odobrena sredstva u 2015. Broj programa godini · 15 Slavonski Brod, Ljetnikovac i povijesni vrt slikara Josipa Muravića Lidija Kovačević 40.000,00 16 Slavonski Brod, Tvrđava

15

Karlobag, Arheološki lokalitet Gradina-Vidovgrad s ostacima crkve

sv. Vida Hrvatski restauratorski zavod 60.000,00

16 Korenica, Crkva Uspenja Presvete Bogorodice, Vrelo SPC u Hrvatskoj, Eparhija Gornjokarlovačka, CO Korenica 200.000,00

17 Lički Ribnik, Drveni mlin kašikar Mjesni odbor Lički Ribnik 70.000,00

18 Mušaluk, Crkva sv. Duha Župa sv. Josipa u Ličkom Osiku 50.000,00

19 Nebljusi, Hram sv. Ilije

SPC u Hrvatskoj, Eparhija Gornjokarlovačka, CO Donji

Lapac 50.000,00

20 Otočac, Crkva sv.velikomučenika Georgija Srpska pravoslavna crkvena općina Otočac 100.000,00

21 Perušić, Crkva sv. Roka Župa uzvišenja presvetog Križa 100.000,00

22 Plitvička Jezera, Arheo. lok. gradina Kozjak Hrvatski restauratorski zavod 80.000,00

23 Prozor, Mitrej na lokalitetu Oltari ili Kraljev Stolac Gacko pučko otvoreno učilište Otočac 25.000,00

24

Senj, Ljetna škola (radionica) dokumentiranja i interpretiranja

graditeljskog naslijeđa Senj 2015.-2017. Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 30.000,00

25 Sinac, Crkve sv. Ilije proroka Župa svetog Ilije proroka Sinac 70.000,00

26 Staro Selo (Otočac), Crkva Svetog Jovana Srpska pravoslavna crkvena općina Otočac 80.000,00

27 Štikada, Hram sv. ap. Petra i Pavla Srpska pravoslavna crkvena opština Gračac 80.000,00

28 Vrhovine, Crkva svetog Arhangela Mihaila i Gavrila Srpska pravoslavna crkvena općina Otočac 100.000,00

Ukupno 2.270.000,00

Međimurska županija

Konzervatorski odjel u Varaždinu

Br. Naziv programa Nositelj programa Odobreni iznos u kn

1 Belica, Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije Župa Uznesenja Bl.Dj.Marije 50.000,00

2 Draškovec, Crkva sv. Roka Župni ured sv. Roka 50.000,00

3 Kotoriba, Crkva 7 Žalosti BDM i sv. Križa Župa 7 Žalosti B.D. Marije i sv. Križa 312.000,00

4 Lopatinec, Crkva sv. Jurja Hrvatski restauratorski zavod 38.000,00

5 Nedelišće, Crkva sv. Trojstva župa presvetog trojstva nedelišće 30.000,00

Page 11: Ukupno odobrena sredstva u 2015. Broj programa godini · 15 Slavonski Brod, Ljetnikovac i povijesni vrt slikara Josipa Muravića Lidija Kovačević 40.000,00 16 Slavonski Brod, Tvrđava

6 Pribislavec, Crkva svetog Florijana Varaždinska biskupija, Župa svetog Florijana - Pribislavec 100.000,00

7 Štrigova, Crkva sv. Jeronima Hrvatski restauratorski zavod 150.000,00

8 Štrigova, Crkva sv. Marije Magdalene Župa sv. Marije Magdalene 90.000,00

Ukupno 820.000,00

Osječko-baranjska županija

Konzervatorski odjel u Osijeku

Br. Naziv programa Nositelj programa Odobreni iznos u kn

1 Bilje, Pustara Zlatna Greda, Upravna zgrada pustare Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek 180.000,00

2 Bolman, Kripta sa spomenikom palim borcima NOR-a Općina Jagodnjak 200.000,00

3 Budimci, Crkva Svetog Vaznesenja Gospodnjeg Srpska pravoslavna crkvena općina Budimci 70.000,00

4 Dalj, Crkva sv. Dimitrija SPCO Dalj 100.000,00

5 Darda, crkva sv. Arhanđela Mihaila Hrvatski restauratorski zavod 30.000,00

6 Donji Miholjac, Dvor Prandau-Majlath, restauracija vitraja kapelice Grad Donji Miholjac 100.000,00

7 Donji Miholjac, Stari dvorac Majlath- obnova pročelja Grad Donji Miholjac 70.000,00

8 Dragotin, Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije Rimokatolički župni ured Našašća Sv. Križa 100.000,00

9 Đakovo, Biskupski dvor - Dijecezanski muzej, zid Nadbiskupija đakovačko-osječka 100.000,00

10 Đurđenovac, Vila Neuschloss Općina Đurđenovac 100.000,00

11 Đurđenovac, Zgrada parne pilane Hrvatski restauratorski zavod 100.000,00

12 Feričanci, Crkva sv. Duha Hrvatski restauratorski zavod 20.000,00

13 Gazije, Crkva Silazak sv. Trojice

Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj, Eparhija slavonska,

Crkvena općina Gazije 50.000,00

14 Gorjani, Kapela sv. Tri Kralja Hrvatski restauratorski zavod 70.000,00

15 Ivanovac, Srednjovjekovni grad Kolođvar Hrvatski restauratorski zavod 30.000,00

16 Jagodnjak, Crkva sv. Nikolaja Srpska pravoslavna crkvena općina Jagodnjak 300.000,00

17 Koprivna (Šodolovci), Crkva Male Gospojine u Koprivni SPC u Hrvatskoj, Crkvena opština Petrova Slatina 120.000,00

Page 12: Ukupno odobrena sredstva u 2015. Broj programa godini · 15 Slavonski Brod, Ljetnikovac i povijesni vrt slikara Josipa Muravića Lidija Kovačević 40.000,00 16 Slavonski Brod, Tvrđava

18

Kotlina, Reformirana kršćanska crkva sa župnim stanom i

gospodarskom zgradom

Reformirana Kršćanska-Kalvinska Crkva u Hrvatskoj,

Biskupski ured, Lug 120.000,00

19 Laslovo, Crkva reformiranih Reformatorska crkvena općina Laslovo 15.000,00

20 Luč, Crkva sv. Marije Magdalene Župni ured sv. Marije Magdalene 120.000,00

21 Lug, Crkva reformiranih (srednjovjekovna kula)

Reformirana Kršćanska-Kalvinska Crkva u Hrvatskoj,

Biskupski ured, Lug 50.000,00

22 Marijanci, Crkva sv. Petra i Pavla apostola Župa sv. Petra i Pavla apostola, Marijanci 70.000,00

23 Našice, Crkva sv. Antuna Padovanskog i samostan Franjevaca Franjevački samostan Našice 150.000,00

24 Osijek, Zgrada, Franje Kuhača 11 Agencija za obnovu osječke Tvrđe 45.000,00

25 Osijek, Bastioni sv. Karla i sv. Eugena s Vodenim vratima Agencija za obnovu osječke Tvrđe 300.000,00

26 Osijek, Crkva sv. Jakova Apostola Kapucinski samostan 50.000,00

27 Osijek, Crkva sv. Križa sa samostanom Franjevaca Franjevački samostan sv. Križa 15.000,00

28 Osijek, Crkva sv. Petra i Pavla - "Katedrala" Župni ured sv. Petra i Pavla 100.000,00

29 Osijek, Kapela sv. Roka, Trg N.Tesle Hrvatski restauratorski zavod 8.850,00

30 Osijek, Kuća Plemić Hrvatski restauratorski zavod 50.000,00

31 Osijek, Kuća Sekulić-Plavšić Hrvatski restauratorski zavod 50.000,00

32 Osijek, Tvrđa, dokumentiranje Agencija za obnovu osječke Tvrđe 150.000,00

33 Osijek, Ugaona katnica, F. Markovića 2 Agencija za obnovu osječke Tvrđe 35.000,00

34 Osijek, Zgrada oružarnice Grad Osijek 300.000,00

35 Osijek, Zgrada, Franje Kuhača 29 Agencija za obnovu osječke Tvrđe 55.000,00

36 Poganovci, Crkva sv. Ilije

Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj, Eparhija

Osječkopoljska i baranjska, Crkvena općina Poganovci sa

sjedištem u Budimcima 70.000,00

37 Suza, Reformatorska crkva Reformatska Crkvena Općina Suza 100.000,00

38 Sveti Đurađ (Donji Miholjac), Crkva sv. Jurja Župa sv. Martina Biskupa, Podgajci Podravski 150.000,00

39 Šljivoševci, Crkva sv. Grgura Velikog Župa sv. Grgura Velikog pape 70.000,00

40 Topolje (Draž), Tradicijska kuća i okućnica, Ulica Republike 73 Društvo prijatelja baranjskih starina „Ižip“ 25.000,00

Ukupno 3.838.850,00

Page 13: Ukupno odobrena sredstva u 2015. Broj programa godini · 15 Slavonski Brod, Ljetnikovac i povijesni vrt slikara Josipa Muravića Lidija Kovačević 40.000,00 16 Slavonski Brod, Tvrđava

Požeško-slavonska županija

Konzervatorski odjel u Požegi

Br. Naziv programa Nositelj programa Odobreni iznos u kn

1 Čečavac, Ostaci benediktinskog samostana, Rudine Hrvatski restauratorski zavod 150.000,00

2 Gaj (Lipik), Crkva sv. Katarine Župa Sv. Katarine 100.000,00

3 Kaptol, Stari grad Kaptol Požeška biskupija, Stolni Kaptol Sv. Petra 150.000,00

4

Lipik, Narodne kupke - Specijalna bolnica za med. rehabilitaciju

Lipik - Narodne kupke Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Lipik 100.000,00

5 Pakrac, Crkva sv. Duha (sv. Trojice)

Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj, Eparhija slavonska,

Eparhijski Upravni Odbor 250.000,00

6 Pakrac, Episkopski dvor

Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj, Eparhija slavonska,

Eparhijski Upravni Odbor 200.000,00

7 Pakrac, Trenkov dvor Grad Pakrac 100.000,00

8 Požega, Crkva sv. Duha i Franjevački samostan Franjevački samostan Požega 100.000,00

9 Požega, Skulptura fra Luke Ibrišimovića Sokola Grad Požega, Gradsko poglavarstvo 50.000,00

10 Požega, Zgrada nekadašnjeg svratišta "Kruni" Tomica Lešković 50.000,00

11 Velika, Crkva sv. Augustina Župni ured sv. Augustina 150.000,00

Ukupno 1.400.000,00

Primorsko-goranska županija

Konzervatorski odjel u Rijeci

Br. Naziv programa Nositelj programa Odobreni iznos u kn

1 Cres, Benediktinski samostan sv. Petra Benediktinski samostan sv. Petra 100.000,00

2 Cres, Crkva i samostan sv. Franje Samostan sv. Frane 100.000,00

3 Cres, Crkva sv. Marije Velike Župa sv. Marije Velike 100.000,00

4 Cres, Palača Moise Grad Cres 200.000,00

Page 14: Ukupno odobrena sredstva u 2015. Broj programa godini · 15 Slavonski Brod, Ljetnikovac i povijesni vrt slikara Josipa Muravića Lidija Kovačević 40.000,00 16 Slavonski Brod, Tvrđava

5 Čavle, Kuća Linić, kbr. 166 Ivica Horvat 50.000,00

6 Delači, Kuća Ožanić-Žižek Danica Žižek 250.000,00

7 Gerovo, Crkva sv. Hermagora i Fortunata Župa sv. Hermagora i Fortunata 100.000,00

8 Grižane-Belgrad, Gradina Badanj Muzej grada Crikvenice 80.000,00

9 Grobnik (Čavle), Kaštel s naseljem Općina Čavle 150.000,00

10 Kampor, Franjevački samostan sv. Bernardina Sijenskog Franjevački samostan sv. Eufemije 500.000,00

11 Kraljevica, Frankopanski kaštel Grad Kraljevica 200.000,00

12 Krk, Frankopanski kaštel; Austrijska kula Primorsko-goranska županija 67.200,00

13 Lipa (Matulji), Zavičajni muzej Lipa Općina Matulji 745.000,00

14 Lovran, Crkva sv. Juraja Hrvatski restauratorski zavod 150.000,00

15 Malinska, Samostan sv. Marije, Glavotok Samostan sv. Marije, Glavotok 470.000,00

16 Moravička Sela, Crkva Majke Božje Škapularske Župa sv. Nikole 80.000,00

17 Opatija, Crkva sv. Ane, Volosko Župa sv. Ane, Volosko 100.000,00

18 Osor, Katedrala sv. Marije Biskupija krčka, Župni ured Sv. Gaudencija B. Osor 380.000,00

19 Punat, Franjevački samostan sa crkvom, Košljun Franjevački samostan, Košljun 115.000,00

20 Rab, Crkva sv. Justine Župni ured Rab 200.000,00

21 Rab, Crkva sv. Katarine Grad Rab 200.000,00

22 Rijeka, Kaštel Trsat Grad Rijeka 200.000,00

23 Rijeka, Crkva sv. Nikole

Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj, Eparhija

gornjokarlovačka, Crkvena općina Rijeka, Crkvena općina

Rijeka 100.000,00

24 Rtić, Crkva Sv. Franje Ksaverskog Hrvatski restauratorski zavod 110.000,00

25 Vrbnik, Crkva Marijina Uznesenja Hrvatski restauratorski zavod 500.000,00

Ukupno 5.247.200,00

Sisačko-moslavačka županija

Konzervatorski odjel u Sisak

Br. Naziv programa Nositelj programa Odobreni iznos u kn

1 Bok Palanječki, Drvena kuća, Bok Palanječki 41 Mijo Malović 20.000,00

2 Bok Palanječki, Kapela sv. Petra i Pavla Župa sv. Kvirina biskupa 200.000,00

3 Čigoč, Povijesna seoska cjelina naselja, Čigoč 72 Katica Nikšić 7.500,00

Page 15: Ukupno odobrena sredstva u 2015. Broj programa godini · 15 Slavonski Brod, Ljetnikovac i povijesni vrt slikara Josipa Muravića Lidija Kovačević 40.000,00 16 Slavonski Brod, Tvrđava

4 Desni Dubrovčak, Tradicijska kuća, Desni Dubrovčak 18 Ivica Mlađenović 15.000,00

5 Desni Dubrovčak, Tradijska okućnica, Desni Dubrovčak 33 Slavko Posilović 15.000,00

6 Divuša, Crkva sv. Katarine Župa sv. Katarine u Divuši 40.000,00

7 Donja Gračenica, Crkva sv. Fabijana i Sebastijana Župa sv. Antuna Padovanskog u Voloderu 50.000,00

8 Drenov Bok, Stambena kuća, Drenov Bok 113 Darko Lončarević 10.000,00

9 Drenov Bok, Tradicijska kuća, Drenov Bok 72 Petar Majdandžić 7.000,00

10 Dvor, Povijesni krajolik - Konzervatorska studija Općina Dvor 7.000,00

11 Glina, Kulturno-povijesna cjelina Grad Glina 100.000,00

12

Glina, Kulturno-povijesna cjelina- "Kapelnikov stan", Trg P.

Krešimira IV bb Grad Glina 50.000,00

13 Glina, Zgrada vatrogasnog spremišta, Frankopanska 22 Dobrovoljno vatrogasno društvo Glina 20.000,00

14 Gora, Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije Sisačka biskupija 60.000,00

15 Gora, Obiteljska kuća Đureković Marija Đureković 50.000,00

16 Gornja Letina, Tradicijska katnica, Gornja Letina 13 Zvonimir Sović 50.000,00

17 Gornji Javoranj, Crkva sv. Petke Paraskeve

SPC u Hrvatskoj, Eparhija gornjokarlovačka, Crkvena

općina Javoranj 40.000,00

18 Gušće, Drvena kuća, Gušće 42 Josip Pavlović 50.000,00

19 Gušće, Tradicijska kuća, Gušće 108 Darko Radušević 15.000,00

20 Gušće, Tradicijska kuća, Gušće 132 Anka Ciprijanović 15.000,00

21 Gušće, Tradicijska kuća, Gušće 219 Mirjana Šapina 40.000,00

22 Hrastelnica, Tradicijska kuća, Hrastelnica 59 Štefica Vuković 40.000,00

23 Hrvatska Kostajnica, Hotel "Central" UP Central d.o.o. 70.000,00

24 Hrvatska Kostajnica, Kulturno povijesna cjelina Grad Hrvatska Kostajnica 200.000,00

25 Hrvatski Čuntić, Kula Čuntić Hrvatski restauratorski zavod 100.000,00

26 Ilova, Tradicijska kuća, Ilova 85 Damir Vidale 10.000,00

27 Jasenovac, Ustaški koncentracioni logor - IV "Kožara" Općina Jasenovac 70.000,00

28 Klinac, Stari grad "Klinac grad"- ruševine Hrvatski restauratorski zavod 20.000,00

29 Krapje, Crkva sv. Antuna Padovanskog Župa Uznesenja BDM i SV. Nikole 50.000,00

30 Krapje, Drvena kuća, Krapje 48 Ljiljana Palaić 20.000,00

31 Krapje, Ruralna cjelina naselja Općina Jasenovac 40.000,00

32 Kratečko, Tradicijska drvena katnica, Čigoč 48 Mijo Mačković 30.000,00

33 Kratečko, Tradicijska kuća, Čigoč 17 Slavica Mioković 7.000,00

34 Kratečko, Tradicijska kuća, Čigoč 70 Saša Begović Matošković 40.000,00

35 Kratečko, Vatrogasni toranj i dom Dobrovoljno vatrogasno društvo Kratečko 20.000,00

Page 16: Ukupno odobrena sredstva u 2015. Broj programa godini · 15 Slavonski Brod, Ljetnikovac i povijesni vrt slikara Josipa Muravića Lidija Kovačević 40.000,00 16 Slavonski Brod, Tvrđava

36 Kutina, Crkva sv. Marije Sniježne RKT. Župa Majke Božje Snježne 100.000,00

37 Lijevo Željezno, Tradicijska drvena kuća, Lijevo Željezno 8 Ana Pokasić 30.000,00

38 Lonja, Crkva sv. Duha Župa Uznesenja BDM i SV. Nikole 20.000,00

39 Mahovo, Tradicijska kuća, Mahovo 29 Ivan Matleković 40.000,00

40 Mahovo, Tradicijska kuća, Mahovo 38 Andrija Belovarić 10.000,00

41 Mala Gorica (Petrinja), Drvena kuća, Mala Gorica 22 Slava Ugrin 20.000,00

42 Mužilovčica, Tradicijska kuća, Mužilovčica 37 Marijela Palaić 40.000,00

43 Perna, Tradicijska okućnica, Perna 21 Pero Sokolović 40.000,00

44 Pešćenica, Crkva Uznesenja BDM Sisačka biskupija 30.000,00

45 Petrinja, Parohijski dom Eparhija Gornjokarlovačka, Crkvena općina Petrinja 20.000,00

46 Setuš, Spomenik Danu antifašističke borbe 22.lipnja (Ž. Janeš)

Zajednica udruga antifašističkih boraca i antifašista

Sisačko-moslavačke županije 100.000,00

47 Sisak, "Vila Mira", Zagrebačka 10 Marija Dolenec 50.000,00

48 Sisak, Arheo. lok. Siscia in situ Gradski muzej Sisak 20.000,00

49 Sisak, Arheo. park sv. Kvirin, Kapele Sv. Kvirina Gradski muzej Sisak 30.000,00

50 Sisak, Holandska kuća Grad Sisak 100.000,00

51 Sisak, Kuća Striegl, S.S.Kranjčevića 9 Gradska galerija Striegl 100.000,00

52

Sisak, Park skulptura nastalih u sklopu Kolonije likovnih umjetnika

Željezara Sisak Gradska galerija Striegl 40.000,00

53 Sisak, Povijesna zidanica, Šetalište Vladimira Nazora 3 Marijan Bogatić 20.000,00

54 Sisak, Spomenik A. Augustinčića "Zastava" na groblju Grad Sisak 50.000,00

55 Sisak, Stambena zgrada, I.K. Sakcinskog 18 Zoran Burojević 50.000,00

56 Sisak, Stari grad Sisak Gradski muzej Sisak 235.000,00

57 Sisak, Tradicijska kuća, Tišina Erdedska 107 Ivan Ivičinec 20.000,00

58 Sisak, Tradicijska zgrada, Dr. Ante Starčevića 61 Mladen Sopić 10.000,00

59 Stupovača, Crkva sv. Dimitrija

SPC u Hrvatskoj, Eparhija zagrebačko-ljubljanska, CO

Stupovača 100.000,00

60 Suvoj, Tradicijska kuća, Suvoj 24 Marija Mikulčić 20.000,00

61 Suvoj, Tradicijski gospodarski objekt, Suvoj 30 Ljerka Obradović 10.000,00

62 Šišinec, Crkva sv. Marte Djevice Župa sv. Marta 20.000,00

63 Topusko, Kompleks ruševina cistercitske opatije Hrvatski restauratorski zavod 100.000,00

64 Topusko, Zgrada žandarmerije Općina Topusko 20.000,00

65 Utolica, Drvena katnica, Utolica 114 Ivan Božić 10.000,00

66 Velika Ludina, Crkva sv. Mihaela Župa Velika Ludina 60.000,00

Page 17: Ukupno odobrena sredstva u 2015. Broj programa godini · 15 Slavonski Brod, Ljetnikovac i povijesni vrt slikara Josipa Muravića Lidija Kovačević 40.000,00 16 Slavonski Brod, Tvrđava

67 Veliko Svinjičko, Tradicijska kuća, Svinjičko 155 Ivan Delač 10.000,00

68 Vurot, Crkva sv. Fabijana i Sebastijana Župa sv. Antuna pustinjaka, Odra Sisačka 150.000,00

69 Zrin, Crkva sv. Margarete (Marije Magdalene) Hrvatski restauratorski zavod 56.000,00

Ukupno 3.309.500,00

Splitsko-dalmatinska županija

Konzervatorski odjel u Imotskom

Br. Naziv programa Nositelj programa Odobreni iznos u kn

1 Cista Provo, Crkva Sv. Ante Padovanskog, Svib Župni ured Sv. Ante Padovanskog, Svib 150.000,00

2 Cista Provo, Sklop Vuletić, Dobranje Općina Cista Provo 30.000,00

3 Donji Proložac, Mlinica na Perinuši Vjekoslav Franceschi 60.000,00

4 Donji Proložac, Ostaci samostana na otočiću Manastir Župni ured sv. Franje Asiškog 35.000,00

5 Imotski, Kompleks stare zdravstvene stanice Dinko Vučak 40.000,00

6 Imotski, Tvrđava Topana Grad Imotski 45.000,00

7 Kozica, Crkva sv. Ilije Župa sv. Ilije 20.000,00

8 Poljica (Podbablje), Sklop Domljan Žarko Domljan 20.000,00

9 Vrgorac, Elezove kuće Grad Vrgorac 100.000,00

Konzervatorski odjel u Splitu

1 Bobovišća, Crkva sv. Jurja Župni ured sv. Jurja u Bobovišću 80.000,00

2 Bol, Dominikanski samostan sv. Marije Milosne Dominikanski samostan sv. Marije Milosne 270.000,00

3 Donji Dolac, Crkva sv. Roka Župni ured sv. Martina Biskupa 30.000,00

4 Drvenik (Gradac), Crkva sv. Jurja Mučenika Umjetnička akademija Split 15.250,00

5 Grohote, Crkva sv. Mihovila u Šoltanskom polju Općina Šolta 20.000,00

6 Grohote, Crkva sv. Mihovila, Šoltansko polje Hrvatski restauratorski zavod 40.000,00

7 Hvar, Crkva sv. Ivana Krstitelja Grad Hvar 200.000,00

8 Hvar, Franjevački samostan i crkva Gospe od Milosti Hrvatski restauratorski zavod 16.200,00

9 Hvar, Katedrala sv. Stjepana Župni ured sv. Stjepana I., pape i mučenika 160.000,00

10 Hvar, Palača Radošević (Vukašinović-Dojmi) Grad Hvar 120.000,00

Page 18: Ukupno odobrena sredstva u 2015. Broj programa godini · 15 Slavonski Brod, Ljetnikovac i povijesni vrt slikara Josipa Muravića Lidija Kovačević 40.000,00 16 Slavonski Brod, Tvrđava

11 Jelsa, Crkva sv. Ivana Umjetnička akademija Split 60.000,00

12 Jelsa, Zgrada općine Općina Jelsa 60.000,00

13 Klis, Srednjovjekovna tvrđava (Providurov stan) Općina Klis 200.000,00

14 Komiža, Crkva sv. Nikole-Munstir Župni ured sv. Nikole 160.000,00

15 Kostanje, Kula Jerončić Gradski muzej Omiš 70.000,00

16 Nerežišća, Pustinja Blaca Centar za kulturu Brač, Muzej otoka Brača 200.000,00

17 Omiš, Crkva sv. Petra na Priku Župa sv. Petra Apostola 50.000,00

18 Omiš, Kuća Bilić, Donji Dolac Društvo Poljičana sv. Jure, Priko 50.000,00

19 Omiš, Kuća Pavišić Davorka Deur 150.000,00

20 Omiš, Tvrđava Starigrad (Fortica) Gradski muzej Omiš 70.000,00

21

Ostrvica (Omiš), Arheo. lok. Miri, stamb.-gospod. sklop (kasna

antika) Kulturna udruga "Vila rustika", Ostrvica 60.000,00

22 Postira, Arheo. lok. Mirje (6. st.) Općina Postira 60.000,00

23 Sinj, Kuća Lovrić Vjekoslav Lovrić 150.000,00

24 Sinj, Tvrđava Grad Grad Sinj 150.000,00

25 Slatine, Crkva Gospe od Prizidnica i eremitorij Hrvatski restauratorski zavod 30.000,00

26 Split, Antička kanalizacija Dioklecijanove palače Grad Split 140.000,00

27 Split, Crkva sv. Križa Župni ured sv. Križa 70.000,00

28 Split, Dioklecijanova palača Hrvatski restauratorski zavod 70.000,00

29 Split, Dioklecijanova palača Grad Split 100.000,00

30 Split, Dioklecijanova palača, antički luk u Bulićevoj ulici Grad Split 130.000,00

31 Split, Dioklecijanova palača, Decumanus Grad Split 200.000,00

32 Split, Dioklecijanova palača, Južni zid Grad Split 80.000,00

33 Split, Palača kraj Zlatnih vrata Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata 200.000,00

34 Split, Stambena zgarda, Lukačićeva 6 Grad Split 400.000,00

35 Splitska, Crkva Uznesenja Marijina Župa Uznesenja BDM 69.900,00

36 Stari Grad, Crkva sv. Nikole Župa Sv. Stjepana I. pape i mučenika 120.000,00

37 Stari Grad, Crkva sv. Stjepana Župa Sv. Stjepana I. pape i mučenika 180.000,00

38 Stari Grad, Crkva sv. Stjepana Umjetnička akademija Split 91.000,00

39 Stari Grad, Dominikanski samostan sv. Petra Mučenika Dominikanski samostan sv. Petra Mučenika 60.000,00

40 Stari Grad, Kuća i mauzolej don Šime Ljubića Grad Stari Grad 50.000,00

41 Stari Grad, Kulturni krajolik Starogradsko polje; Obnova suhozida Agencija za upravljanje Starogradskim poljem 41.750,00

Page 19: Ukupno odobrena sredstva u 2015. Broj programa godini · 15 Slavonski Brod, Ljetnikovac i povijesni vrt slikara Josipa Muravića Lidija Kovačević 40.000,00 16 Slavonski Brod, Tvrđava

42 Škrip, Crkva sv. Jelene Župa sv. Jelene Križarice 90.000,00

43 Škrip, Kaštel Cerineo Katja Cukrov 90.000,00

44 Škrip, Kaštel Cerineo Rajka Metličić 60.000,00

45 Škrip, Kaštel Radojković Centar za kulturu Brač, Muzej otoka Brača 120.000,00

46 Škrip, Župna kuća Hrvatski restauratorski zavod 30.000,00

47 Trilj, Tvrđava Nutjak Muzej triljskog kraja 30.000,00

48 Vis, Crkva Gospe od Spilice Hrvatski restauratorski zavod 50.000,00

49 Vrboska, Crkva sv. Marije (crkva-tvrđava) Općina Jelsa 100.000,00

50 Zadvarje, Tvrđava Zadvarje Općina Zadvarje 60.000,00

51 Zvečanje, Kuća Miličević Nikola Milićević 50.000,00

52 Žrnovnica, Mlinica Aljinović (Benzonova) Marko Aljinović 70.000,00

Konzervatorski odjel u Trogiru

1 Donji Muć, Crkva Sv. Mihovila Župa Male Gospe 40.000,00

2 Kaštel Kambelovac, Ulazna vrata Grada, kaštel obitelji Cambi Grad Kaštela 40.000,00

3 Kaštel Lukšić, Crkva Uznesenja BDM Župa uznesenja BDM, Kaštel Lukšić 254.000,00

4 Marina, Crkva Gospe od sniga na Dridu Župa Sv. Jakova Apostola 100.000,00

5 Seget Donji, Sjeveroistočna kula Ruzarija Špika 30.000,00

6 Trogir, Katedrala sv. Lovre Župni ured sv. Lovre 350.000,00

Ukupno 6.538.100,00

Šibensko-kninska županija

Konzervatorski odjel u Šibeniku

Br. Naziv programa Nositelj programa Odobreni iznos u kn

1 Betina, Crkva i zvonik sv. Frane Šibenska biskupija 50.000,00

2 Biskupija, Crkva Naše Gospe

Franjevačka Provincija Presvetog Otkupitelja-Samostan

Knin 50.000,00

3 Grebaštica, Obrambeni zid i ruševine crkve sv. Duha Grad Šibenik 50.000,00

4 Kijevo, Utvrda Glavaš Općina Kijevo 100.000,00

5 Kistanje, Manastir sv. Arkanđela Mihaila (Krka) Srpski pravoslavni manastir Krka 100.000,00

6 Knin, Kninska tvrđava, Loredanova vrata Kninski muzej Knin 40.000,00

Page 20: Ukupno odobrena sredstva u 2015. Broj programa godini · 15 Slavonski Brod, Ljetnikovac i povijesni vrt slikara Josipa Muravića Lidija Kovačević 40.000,00 16 Slavonski Brod, Tvrđava

7 Krapanj, Samostan sv. Križa Samostan sv. Križa, Krapanj 220.000,00

8 Pirovac, Crkva Gospe od Karmela Općina Pirovac 20.000,00

9 Pirovac, Kultruno-povijesna cjelina Pirovac Općina Pirovac 170.000,00

10 Šibenik, Crkva sv. Ivana Biskupija šibenska 60.000,00

11 Šibenik, Crkva sv. Ivana, restauracija lunete Šibenska biskupija 20.000,00

12 Šibenik, Crkva Uspenja Presvete Bogorodice Srpska pravoslavna crkvena opština 50.000,00

13 Šibenik, Hrvatsko narodno kazalište Grad Šibenik 70.000,00

14 Šibenik, Kuća s peterokutnom kulom Bojan Krvavica 30.000,00

15 Šibenik, Palača Divnić - Kečkemet Grad Šibenik 100.000,00

16 Šibenik, Palača Mattiazzi Grad Šibenik 30.000,00

17 Šibenik, Tvrđava sv. Ane (sv. Mihovila) Grad Šibenik 70.000,00

18 Šibenik, Tvrđava sv. Nikole Grad Šibenik 100.000,00

19 Široke, Crkva sv. Jerolima, Široke Župa sv. Jeronima 30.000,00

20 Tisno, Crkva sv. Duha sa zvonikom Župa sv. Duha 100.000,00

21 Zlarin, Crkva sv. Roka Župa Uznesenja Marijina 50.000,00

Ukupno 1.510.000,00

Varaždinska županija

Konzervatorski odjel u Varaždinu

Br. Naziv programa Nositelj programa Odobreni iznos u kn

1 Čalinec, Plemićka kurija Općina Maruševec 150.000,00

2 Čukovec (Ludbreg), Crkva sv. Oca Nikolaja Hrvatski restauratorski zavod 130.000,00

3 Donja Voća, Crkva sv. Martina Župa sv. Martina 50.000,00

4 Donja Voća, Crkva sv. Tome Župa sv. Martina 80.000,00

5 Dubrava Križovljanska, Pil Tužnog Krista Općina Cestica 50.000,00

6 Hrastovljan, Crkva sv. Benedikta Hrvatski restauratorski zavod 100.000,00

7 Ivanec, Crkva sv. Marije Magdalene Župa sv. Marije Magdalene 60.000,00

8 Križovljan, Crkva sv. Križa Hrvatski restauratorski zavod 100.000,00

9

Lepoglava, Crkva Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije,

bivši pavlinski samostan i Gostinjac Hrvatski restauratorski zavod 50.000,00

Page 21: Ukupno odobrena sredstva u 2015. Broj programa godini · 15 Slavonski Brod, Ljetnikovac i povijesni vrt slikara Josipa Muravića Lidija Kovačević 40.000,00 16 Slavonski Brod, Tvrđava

10

Lepoglava, Crkva Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije,

bivši pavlinski samostan i Gostinjac Hrvatski restauratorski zavod 70.000,00

11 Lepoglava, Kapela sv. Jurja Hrvatski restauratorski zavod 100.000,00

12 Ludbreg, arheo. lok. Vrt Somođi (kasnoant. kompleks) Grad Ludbreg 100.000,00

13 Ludbreg, Crkva sv. Trojstva Hrvatski restauratorski zavod 20.000,00

14 Ludbreg, Kapela Majke Božje Žalosne Grad Ludbreg 50.000,00

15 Mali Lovrečan, Crkva sv. Lovre Općina Cestica 100.000,00

16 Marčan, Crkva sv. Marka i kurija župnog dvora Općina Vinica 100.000,00

17 Martijanec, Crkva sv. Martina RKT Župa sv. Martina 30.000,00

18 Meljan, Kapela sv. Tri Kralja, Ravna Gora Župa Uznesenja Bl. Dj. Marije 70.000,00

19 Natkrižovljan, Crkva sv. Barbare i kurija župnog dvora Općina Cestica 100.000,00

20 Novi Marof, Dvorac Erdody Opća bolnica Varaždin 70.000,00

21 Pišćanovec, Tradicijska drvena građevina - vinogradarska klijet Ana Ivanek 15.000,00

22 Radovec, Crkva Uzvišenja sv. Križa i kurija župnog dvora Župa Uzvišenja svetog Križa 30.000,00

23 Radovec, Crkva Uzvišenja sv. Križa i kurija župnog dvora Općina Cestica 150.000,00

24 Rukljevina, Crkva sv. Marije Župa sv. Tri kralja 50.000,00

25 Svibovec Podravski, Kapela sv. Benedikta RKT župa sv. Mihaela ark. 80.000,00

26 Varaždin, Žitnica Gradski muzej Varaždin 30.000,00

27 Varaždin, Crkva sv. Florijana i xenodochium Hrvatski restauratorski zavod 100.000,00

28 Varaždin, Crkva sv. Ivana Krstitelja Hrvatski restauratorski zavod 100.000,00

29 Varaždin, Kameni spomenik sv. Ivana Nepomuka Hrvatski restauratorski zavod 30.000,00

30 Varaždinske Toplice, crkva sv. Duha Župa sv. Martina 50.000,00

31 Varaždinske Toplice, Crkva sv. Martina Hrvatski restauratorski zavod 75.000,00

32 Varaždinske Toplice, Prališće Grad Varaždinske Toplice, Varaždinske Toplice 180.000,00

33 Veliki Bukovec, Perivoj i dvorac Drašković Nikolaus Peter grof Draskovich 20.000,00

34 Vidovec, Kapela na groblju Općina Vidovec 70.000,00

35 Vinica Breg, Arheološki lokalitet Stari grad (Burg) Vinica Općina Vinica 70.000,00

36 Vinica, Dvorac Opeka, Marčan Hrvatski restauratorski zavod 200.000,00

37 Vinica, Dvorac Opeka, Marčan Općina Vinica 80.000,00

Ukupno 2.910.000,00

Page 22: Ukupno odobrena sredstva u 2015. Broj programa godini · 15 Slavonski Brod, Ljetnikovac i povijesni vrt slikara Josipa Muravića Lidija Kovačević 40.000,00 16 Slavonski Brod, Tvrđava

Virovitičko-podravska županija

Konzervatorski odjel u Požegi

Br. Naziv programa Nositelj programa Odobreni iznos u kn

1 Duzluk, Manastir sv. Nikole

Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj, Eparhija slavonska,

Eparhijski Upravni Odbor 70.000,00

2 Nova Bukovica, Crkva uznesenja BDM Župa Uznesenja BDM 200.000,00

3 Orahovica, Crkva Našašća sv. Križa Župa Našašća Svetog križa 150.000,00

4 Orahovica, Ostaci plemićke kurije (Curiae Nobilitaris) Radlovac d.d. 100.000,00

5 Slatinski Drenovac, Crkva sv. Georgija

Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj, Eparhija slavonska,

Eparhijski Upravni Odbor 200.000,00

6 Virovitica, Crkva sv. Roka s franjevačkim samostanom Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda 200.000,00

Ukupno 920.000,00

Vukovarsko-srijemska županija

Konzervatorski odjel u Vukovaru

Br. Naziv programa Nositelj programa Odobreni iznos u kn

1 Bapska, Crkva Rođenja Marijina Župa sv. Jurja mučenika 200.000,00

2 Bobota, Crkva sv. Velikomučenika Georgija Srpska pravoslavna crkvena općina Bobota 100.000,00

3 Borovo, Crkva Prvomučenika i Arhiđakona Stefana Srpska pravoslavna crkvena općina Borovo, Borovo 80.000,00

4 Ilok, Crkva sv. Ivana Kapistrana i franjevački samostan Hrvatski restauratorski zavod 31.170,00

5 Ilok, Crkva sv. Ivana Kapistrana i franjevački samostan Franjevački samostan sv. Ivana Kapistrana 100.000,00

6 Ilok, Rodna kuća Julija Benešića Grad Ilok 50.000,00

7 Ilok, Secesijska prizemnica, o. M. Barbarića 9 Grad Ilok 50.000,00

8 Ivankovo, Crkva Rođenja sv. Ivana Krstitelja Župa sv. Ivana Krstitelja 80.000,00

9 Novi Mikanovci, Crkva sv. Bartolomeja Rkt. Župa Vođinci - Filijalna crkvasv. Bartola 200.000,00

Page 23: Ukupno odobrena sredstva u 2015. Broj programa godini · 15 Slavonski Brod, Ljetnikovac i povijesni vrt slikara Josipa Muravića Lidija Kovačević 40.000,00 16 Slavonski Brod, Tvrđava

10 Nuštar, Dvorac Khuen-Belassy Općina Nuštar 100.000,00

11 Privlaka (Vinkovci), Crkva sv. Martina biskupa Župa sv. Martina Biskupa 80.000,00

12 Šarengrad, Crkva sv. Petra i Pavla sa samostanom Župa sv. Petra i Pavla 100.000,00

13 Štitar, Crkva sv. Mateja Apostola i Evanđeliste Župa sv. Mateja 76.000,00

14 Vinkovci, Crkva Sv. Euzebija i Poliona Župa sv. Euzebija i Poliona 100.000,00

15 Vukovar, Gašparova apoteka Jocić Borislav 100.000,00

16 Vukovar, Franjevački samostan i crkva sv. Filipa i Jakova Franjevački samostan Vukovar 100.000,00

Ukupno 1.547.170,00

Zadarska županija

Konzervatorski odjel u Zadru

Br. Naziv programa Nositelj programa Odobreni iznos u kn

1 Benkovac, Grobna kapela obitelji Meštrović Grad Benkovac 100.000,00

2 Bruvno, Crkva Rođenja sv. Jovana Preteče Srpska pravoslavna crkvena opština Gračac 100.000,00

3 Islam Grčki, Sklop kule Janković Stojana dr. sc. Uroš Desnica 150.000,00

4 Korlat, Crkva Uznesenja BDM, Groblje Runjavica Nadbiskupija zadarska, Zadar 100.000,00

5 Medviđa, Crkva sv. Ivana Krstitelja Nadbiskupija zadarska, Župa Prikazanja BDM Medviđa 100.000,00

6 Nin, Gradski bedemi Grad Nin 50.000,00

7

Novigrad (Zadar), Zadružni magazin "Dežderatovica" za Muzej

ribarstva Općina Novigrad 80.000,00

8 Novigrad, Tvrđava "Fortica" Općina Novigrad 200.000,00

9 Obrovac, Kulturno-povijesna cjelina grada Obrovca, centar Grad Obrovac 100.000,00

10 Pag, Crkva Marijina Uznesenja u gradu (nova)

Nadbiskupija zadarska, Župa Uznesenja Blažene Djevice

Marije Pag 150.000,00

11 Pag, Ljubačka tvrđava "Fortica" Grad Pag 150.000,00

12 Premuda, Komunjski magazin (Stara uljara) Grad Zadar - Mjesni odbor Premuda 50.000,00

13 Raštević (Benkovac), Utvrda Kličevica Zavičajni muzej Benkovac 69.250,00

14 Silba, Crkva Gospe od Karmela Zadarska nadbiskupija, Nadbiskupski Ordinarijat 33.000,00

Page 24: Ukupno odobrena sredstva u 2015. Broj programa godini · 15 Slavonski Brod, Ljetnikovac i povijesni vrt slikara Josipa Muravića Lidija Kovačević 40.000,00 16 Slavonski Brod, Tvrđava

15 Silba, Crkva sv. Ivana Krstitelja Nadbiskupija zadarska, župa Rođenja Bl. Dj. Marije, Silba 50.000,00

16 Turanj, Kula Općina Sveti Filip i Jakov 50.000,00

17 Ugljan, Crkva sv. Hipolita Zadarska nadbiskupija, Nadbiskupski Ordinarijat 80.000,00

18 Zadar, Episkopalni kompleks, Sv. Donat Arheološki muzej Zadar 78.000,00

19 Zadar, Crkva sv. Krševana Hrvatski restauratorski zavod 48.905,00

20 Zadar, Kula Grad Zadar 80.000,00

Ukupno 1.819.155,00

Zagrebačka županija

Konzervatorski odjel u Zagrebu

Br. Naziv programa Nositelj programa Odobreni iznos u kn

1 Božjakovina, Dvorac Drašković Božjakovina d.d. 100.000,00

2 Brdovec, Župna crkva sv. Vida Župa sv. Vida 20.000,00

3 Buševec, Čardak obitelji Peternac Ogranak "Seljačke sloge" 40.000,00

4 Dol, Crkva Majke Božje (proštenjarska crkva) RKT župa sv. Siksta 40.000,00

5 Gornja Bistra, Dvorac Oršić Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi 70.000,00

6 Gradec, Biskupski dvorac Hrvatski restauratorski zavod 33.000,00

7 Jakovlje, Park skulptura Jakovlje Hrvatsko društvo likovnih umjetnika 28.000,00

8 Jastrebarsko, Crkva sv. Nikole Grad Jastrebarsko 100.000,00

9 Jastrebarsko, Franjevački samostan i crkva BDM Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda 50.000,00

10 Jastrebarsko, Napoleonova bolnica Grad Jastrebarsko 100.000,00

11 Komin (Sv. Ivan Zelina), Crkva sv. Tri kralja Hrvatski restauratorski zavod 25.000,00

12 Komin (Sveti Ivan Zelina), Crkva sv. Tri kralja Rkt. župa Sv. Marije Magdalene Bisag 80.000,00

13 Komin, Kapela sv. Tri kralja Bjelovarsko-križevačka biskupija 25.000,00

14 Lijevi Štefanki, Crkva sv. Jurja Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije 150.000,00

15 Rozga, Župni dvor Općina Dubravica 250.000,00

Page 25: Ukupno odobrena sredstva u 2015. Broj programa godini · 15 Slavonski Brod, Ljetnikovac i povijesni vrt slikara Josipa Muravića Lidija Kovačević 40.000,00 16 Slavonski Brod, Tvrđava

16 Rude, Mlin vodenica Pukšar Kulturno- umjetničko društvo " Oštrc", Samobor 15.000,00

17 Samobor, Crkva sv. Mihalja, Gornji kraj Hrvatski restauratorski zavod 43.000,00

18 Samobor, Franjevački samostan sa crkvom Uznesenja BDM Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda 85.000,00

19 Samobor, Stari grad Samobor GRAD SAMOBOR 50.000,00

20 Samobor, Starogradska ulica GRAD SAMOBOR 135.000,00

21 Slavetić, Crkva sv. Antuna Pustinjaka Župni ured sv. Antuna Pustinjaka 100.000,00

22

Sveta Helena (Sveti Ivan Zelina), Kurija Adamovich-Hellenbach-

Mikšić Grad Sveti Ivan Zelina 40.000,00

23 Sveti Ivan Zelina, Crkva sv. Ivana Krstitelja Rkt. župa Sv. Ivana Krstitelja Sv. Ivan Zelina 70.000,00

24 Sveti Ivan Zelina, Stari grad Zelingrad Muzej Sveti Ivan Zelina 70.000,00

25 Sveti Martin pod Okićem, Crkva sv. Martina Grad Samobor 142.690,00

26 Velika Mlaka, Crkva sv. Barbare Župni ured sv. Barbare 100.000,00

27 Vrbovec, Crkva sv. Vida Župa sv. Vida 10.000,00

28 Zaprešić, Dvorac Novi Dvori Zaprešićki Grad Zaprešić 200.000,00

Ukupno 2.171.690,00