Ukraina și România - 1916 - Zamfir C. Arbure

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/2/2019 Ukraina i Romnia - 1916 - Zamfir C. Arbure

  1/45

  I O K _ Y V H Y E K Y E I K , I E _ V Y I L K F I ^ H V I HY A V H K E I *P H D G K V C % H V F Y V I

  Y A V H K E HV M D H E K H

  E 8 8 8>Km

  F Y C _ _ V I S _ K]_ K ^ M J V H G K H C Y V _ K * V I J H L I , G % J F L G l l8 ; , S t v h o h V i j h l j , 8 ;v 7 9 ; 8 ; 8 7 %

  8

 • 8/2/2019 Ukraina i Romnia - 1916 - Zamfir C. Arbure

  2/45

  I O K _ Y V H Y E K Y E I K I E _ V Y I L K F I V H V I HY A V H K E I (P H D G K V C % H V F Y V I

  Y A V H K E HV M D H E K H

  t >m >m 8F Y C Y V I _ K

  _ K ^ X J V H G K H C Y V _ K K V I J H L I , G % M D D % 8 8 88 ; , S t v h o h V i j h l k , 8 ;8 ; 8 7 % p 7 s

 • 8/2/2019 Ukraina i Romnia - 1916 - Zamfir C. Arbure

  3/45

  m"m

  m

  m

  m" mm h mm

  K %O $ E y L E % K M V J H S K O $ V y L V H C M W S A [

  D t k e t y k t m v y l h w i e k t i h s og v h g i h s m l t m h t i e i h d y v k l i , s k e ys h l i o y s d h e i h s i l t %S g % H y j y s t k e " O m t h t i h O m d e y l y k + %O m k g v y e t h s k h k l y d i k e m h s t v i c y l t i o % ~ v m g i s m v E %K m v j h k s k l % _ h c b i K m e i s c y h y s c v k s s k h y w m v f k t o i ~ it v k f y e h ~ h v l h d i e t y l y k o i s ~ v i Y a v h k e h k ~ m ~ m v y l Y a v h k $e i h e 1 h t h t K e s h c i l o k e t h k m d o i m c y l t y v h d h ` i , c h tc i l o k e y v d h m d o i d h v i t h l i e t h y o h t o m w i p ke i t h j h o y k t i c c y e m s c g m h v t i ~ y t k e c b i s t k y e i h Y a v h k e i h e h %o h c h g v y e t h s k k e i t h j h o y k t k h k ~ h t y v i k e m h s t v i c y l t is t k y h s h o i ~ y t k e o i s ~ v i ~ m ~ m v y g Y a v h k e i h e , h ~ m k , g i v i s t i ,i l ~ h t y v h ~ i c h v i m v i ~ v i p k e t h h c i s t k l y c i h g i v k h k e t i l i c $t y h l k t h t i k e m h s t v i t m d h e i s t k s t k i s k d h k ~ y t k e %C h h d k c h l ~ m ~ m v y l y k v y t i h e , h s y ~ v k t k s y f ` y j h t , c v i oo i o h t m v k h d i h S K l y d k e i p , ~ i c h t k d k i s t i c h ~ y t k e t h ,K e t y e i v k c y l c i k e w h l y i h c i h s t h i b i s t k y e i k e d k e t i h ~ h t y v i ke m h s t v i c y l t i %O % ~ v m g i s m v E % K m v j h K e v i w k s t h s h " E i h d y l V m d i d i s c ,w m v f k e o o i s ~ v i f v m s y v h 0 V y s k h v h v k s t o , ~ v i s k e t h t h o i d k e im ~ k e k i k ~ y f l k c i v e d h e i , v i s y d i h p h h s t $ g i l ~ h v i v k l i s h l ik s t m v k c i o i s ~ v i ~ m ~ m v y l Y a v h k e i h e 0 c V y t i e k k h y e t c y e m s $t c y t k k e m k k o y s d h e k o k e F y c m w k e h , c h v k , g h w m v k s h t k , o k e

  m m"m

  m m m

 • 8/2/2019 Ukraina i Romnia - 1916 - Zamfir C. Arbure

  4/45

  ?& v h s ~ y t i v k , o i h o d k e k s t v h t k h k d ~ i v k h l H h F y c m w k e i k , e i m c y ~ h s h t i l i , e i o i s e h t k m e h l k p i h p H t k e i v i t y l , e i v h ~ i s ic x c m l k l i , e i K e c h l c H o v i ~ t y v k l i , e i h s c y e o i r k s t i e t h ~ v k e? s t h t k s t k c i d h s l y k t i %c W i c b k s k d ~ h t k k e y i h h = F v m ~ v h h o y c i m b h v t H % Y v a h k e h c y 3 2 % > > > % > > > o ic l m c y k t m v k , d i v j i M d , K e C h d h s , l y h e o t m h t H , c m e s t h D h v k E i j v i , ~ l y s y e d h v i c m l o k e F h s e v h f k h s y o k c h ,

  * C y C i t h t i h $ H l f b c y t m t %c 8 > % ~ m e t i K e c b k ~ y k m v k c k e i c i g i v k i k v i h v g k ~ i e t v y e m k k ec w k k t m v s h g k d [ e c b k > k e t v i c i k ~ h t v y w h s h l k h k J i v d h e k i kc ~ v k e h j i e t y v h o k e h s t k c h o k e W k i e h 0 Y e j y v k k , ^ m l m e k k , V y $ t i e y k F y l j h v k k , y e k k c h y t m e m d k h 8 k k c k e o i ~ i e o i e t k % O h v s H s ~ y e i d o m y h c y w k e t i o i s ~ v i t i d i k y l k s t m v k cc h l h c i s t m v v i w k e o k c h t k k % C y l t y v h , w k h t h , ~ m l k t k c h v y s i h s c h h y ~ m v e k t , b k W i s t y l* C y w i c b i f h p h i t e k c H t v h c h % ^ v k e c v i > k e k s d k h l t i k e $ g l y i e t i f k p h e t k e i , C b k i w y l h ~ v i o m d k e h t d e t y % H ~ m k h yh w i e k t _ h t h v k k % O k e k e e i c y l l m v , V y > k h y v h s h v k t s y f t& g k v d h d m s c m w k t b % O h v W i s t y l v y t i h e h v h d h s L k t y h e k i k , y e k t H M l c y ^ m l m e k h % % _ H v H e k d i h h ~ v m t i s t h t ~ v k e v h s $ c m h l h o k e c h v i h y k i > t C h p h c k k , c h v k s * h y k e t k e s ~ H e H l h C y f h e % H ~ m k s * h h d i s t i c h t H y s t v k h % H ` y e j i h t h t ~ i e t v y h w m v f k o i h l t h t v h o k t k i = S k m o i m $ s i f k v i o k h l i c t h t b ~ i e t v y h w m v f k o i h l t H l k d f H = H t y e c k h w i d > m l k d f H d m l o m w i e i h s c H > m e i w m k i* o i S t h t s i ~ h v h t k s t h D m l o m w i k %c S k t i t v i p i > k c h l h W k i e h s * m v g k j H e o k t > l h h c i h s t h % % %V i p y d h t h h s t g i l k s t m v k h y e y k ~ m ~ m v s y j v y d h t o i y e; k v l y e j o i k e k c b k t h t k k s t m v k c i , e y d h k s k d ~ h t k c h ~ i e t v y c i le i o v i ~ t h t k t e y ~ m h t i g k 0 K e c i l h c i ~ v k w i x t i c m e s k o i v h t k hh v y t i e k k , ~ m l m e k k , y e j y v k k , f y l j h v k k , j i v d h e k k > d y l t i h l t ie i h d y v k h v g k o y x d h e k i y e m s i y g k h k ~ m ~ h v y l y k e m s t v y

 • 8/2/2019 Ukraina i Romnia - 1916 - Zamfir C. Arbure

  5/45

  9m c v i o h f s m l y t j v i s k t 1 o y s d j e k h 8 e t v i ~ m ~ m h v i i md j s c m c k v i h c l h s i l m v s e ~ v h ~ y s i , s k h c i h s t j o y s d j e k i k e

  c m e s c k k e t h s k d k e t i h s j e j t m h s h h ~ m ~ m v y l y k v m d k e K l l ti r k s t h % O m w h o h g m l a s c l m v y l e m s t v y v m j k t t e , K e c h v i s i m j l k e $o i s t i f l k t e o i t i h s k o v h j m s t i h h o i w h v h t c v i s t k e i h s c H h e i h $d y l y k e m s t v y , c h v i e * h g m s t e k c k m o h t h s k e y i s t i e k c k h e t k $d h j b k h v e k c k h e t k f y l j h v , h e t k j v i c , h e t k j i v d h e s h y h e t k $s i d k t S k d ~ h t k k w i c b k e i o m ` i e i s t i o % ~ v m g i s m v % I k s k = H s h i s t i % E h s c y t l h C i v e h y t , h d ~ i t v i c y t c m ~ k l h v k h d i h K e c h s t i l e lo k e C v h s e h h f h v m e y l y k D h e m l h c b i S t H v c i h , y e c b k y l d i l ts k h c m l m t m w h v h s k k o i ` m h c h * d k $ h y g m s t c m ~ k k o i t h v h e kv m d t t e k s k v y t i e k % O * h c k o $ l i K m v j h o h t i h p h w i c b k k s b e $~ h t k k e y i h s h = % I k f k e i , t m c d h k o i h c m l m s t k y , c j e yi r k s t h K e c m e s i e t e i h d y l y k d i y o y s d h e k h ~ i e t v y ^ m $~ m e k v y t i h e 1 ~ v i c y d e y i r k s t j e k c k j i v d h e m g m f k h , e k c kh e t k s k d k t k s d % _ m h t i h c i s t i h % y e k e h t k m e h l i s y e t e j s c m c k t io i c h t v i c i k , ~ i e t v y c h v k o k w k o i i t k d ~ i v h i s t i l i k t $ e h m t k w y lc m e c i ~ t k y e k l m v l m v e h t k m e h l i % E y i s t i w k e h ~ m ~ m v y l y k v h t i h eo k e F y c m w k e h , c h K e l y ~ t h s h ~ i e t v y i r k s t i e t h , i l h j h s k tK e ~ h t y v h s h s y ~ v h ~ y s h d h k d y l t j o v h j m s t i , d h k d y l t jh f e i j h t k y e i s k ` i v t g h ~ i e t v y e i w m k l i s h l i c y l t y v h l i s ki c m e m d k c i , o i c j t h j h s k t e i h d y l e m s t v y v m d H e K e ~ j t y v hs h s y ~ v h ~ y s h % O * h c k x c m l k v y t i e i s t k , k e s t k t y t k y e k o i c y l t y v je e d i v m h s i , d k k o i f k f l k m t i c k v y t i e i s t k , d y p i i , i t c % k e F y c m $w k e h , h t s t o i s j v h c j K e s c m l k v m d h e i s t k s k k e s t k t y t k y e k l io i c y l t y v j v m v e j e i h s c h % C h k l y s t v h t k i ~ m t k e w m c h k e h c i h s t j ,~ v k w k e t h g h ~ t y l c j l h s y f s c v k ~ t k y e i h o m e h t k y e k l m v ~ i e t v yk e t i d i k i v i h s k s y s t k e i v i h m v g i l k e h t y l y k v m d H e o k e C i v e h y t k ,e y s * h ~ y t y t m f t k e i e k c k y e f h e o i l h h w y t k k e m s t v k s kc s k e j y v y l v i ~ h y s h t y l I y j i e k y C h v h o h h g m s t h c i l h C h v i

  h o m e h t 8 6 % > > > l i k ~ v k e k e t i v d i o k y l d i y , v i ~ h y s h t y l y k f h v m eE % B y v d y p h c b k , c y d e h t y l d i y % V y t i e k k % o k e F y c m w k e h h y

 • 8/2/2019 Ukraina i Romnia - 1916 - Zamfir C. Arbure

  6/45

  7h w y t o m k d i t i e h t k v y t i e k c h v k h y ` i v t g k t d k l k m h e i ~ i e t v yk e s t k t y t k y e k l i c y l t y v h l i v y t i e i s t k %

  h t y e c k ( % % % v y t i e k k s y e t o i w k e h c h e k s i v h ~ i s is c m l k l i , e k s i o i s e h t k m e h l k s i h p h t k e i v i t y l = % % %K e c i k h c i ~ v k w i s t i b h v t h , t k ~ h v k t h o i d k e i s k ~ i c h v io % ~ v m g i s m v K m v j h h w h p y t i h h c i h s t h b h v t h c y ~ v k e o i y ed h v i c m l t o k e F h s h v h f k h c y C i t h t i h $ H l f h c y t m t , h ~ m ks i w i o i h k s t m v k c k h e y l e m s t v y e * h c k t k t h ~ i g v m e t k s ~ k c k y lb h v t i k i s t i t k ~ h v k t c h c i h s t h b h v t h i ~ y v i t e m j v h g k c h , c ke y ~ m l k t k c h % B h v t h i g h c y t h o y ~ h l y c v h v i h l y k o $ v y l V % h t e i v , %c h v i h s i h p h ~ i v y t i e k k e ~ v " , ~ m v t k i o i 8 " > - > k e s y o y lF h s h v h f k i kH t y e c k ;K e g k e i k e c b k ~ y k v i h c y c h v i o % E % K m v j h k s ~ v h w i s t i h v $t k c m l h s y l s y d l h s h h f s m l y t k e o k g i v i e t , ~ i e t v y i h l hh c i h s t h k e c b k ~ y k v i h d o i v h s ~ y e s c y h l t h k e c b k ~ y k v i d y l td h k v i h l h k d y l t d h k j v m h p e k c h 0 L k ~ m e t i K e c b k ~ y km v k c k e i c i g i v k c k v i h v g k ~ i e t v y e m k v m v e h e k k k e w k k t i v s hg k d 8 e c b k k k e t v i c i k ~ h t v y w h s h l k h k V y s k i k , ~ v k e h j i e t y v ho k e h s t k c h h B m l s t i k e i l m v o k e ^ i t v m j v h o 0 Y e j y v k t ,

  ^ m l m e k k k F y l j h v k k , y e k k ? h y t m e m d k , h l t k k l k e o i ~ i e o i e t k - + %8 + L y c v h g m h v t i c k y o h t o h v s k g m h v t i l m j k c % K e ~ v k w k e t h k e o i ~ i e $o i e t i k ^ m l m e k i k k Y a v h k e i k , o % E % K m v j h e h t k m e h l k s t s i h ~ v m ~ k i $ ~ i v g i c to i f k e i K e ~ l v i v k o i o % O v % V h c m w s a k , l i h o i v y l s m c k h l $ o i d m c v h t k i ko k e V m d k k e k h %O v % V h c m w s a k s i v k i K e h c i h s t k k ~ v k w k e l h c h 0 v i s t h f k l k v i h Y a v h k e i k %c i m y t m ~ k i %c E y s l k d o h c h y a v h k e i e k k e y ~ v i g i v h ~ v i g h c i v i h V y , s k i k k e s o s kc s t h t g i o i v h l % ^ i y v d h o i y e o i s i t v h j i c m e c l y p k y e i h c h z i s t k d $c ~ i v k y e m y % e i w h g k h l k h t h l : O i c i s h e y g k i h l k h t y l V y s k i k c y i he ~ v i y e h , c m y o y s i o i h c i l h s k e t i v i s c h ~ k t h l k s t , s h e h p y k h s c h s ~ v ij y v k l i O y e h v i k k C m e s t h e t k e m ~ m l i % k o i h o c m e c l y p k h i g k v i , h s c h , o i s k o k e ~ y e c t y l o i w i o i v i i t k cl y i v y v k l i s i K e c y v c h H y s t v k h c h v i ~ h v i c h s ~ v k ` k e i s t i v i w i e o k c h v k l i

 • 8/2/2019 Ukraina i Romnia - 1916 - Zamfir C. Arbure

  7/45

  C h v m v h j d o k e F h s h v h f k h ~ v i g i v k e g l y i e t h v i j k d y l y k i y $v m ~ i h e h l K d ~ i v k y l y k H y s t v k h c k e v h y v k v i k v i j k d y l y k h s k h t k ch l h f s m l y t k s d y l y k v y s i s c % ^ v i g i v k e t h i l m j k c K ~ i l k t v y m e c im d c y d k e t i h s H e h t m h s h %H c i s t i p k s i s i t v i c l h o i m s i f k v k i s i e t k h l i c i i r k s t K e t v id m o y l d i y o i h g k e h t k m e h l k s t % k h c i l h h l i v y o k t y l y k e m s t v yk s t m v k c k h e %

  M

  :

  ty a v h k e i e k l m v , h v s ~ v k ` k e l o i s k j y v s k v i g m l y t k h s m c k h l K e V y s k h % % kh t y m c k 8 % % % O i h l t g i l , D h i s t v y D h v r h g m s t t m t o i h y e h ~ i e t v y i l k f i $

  v h v i h ^ m l m e k i k , g v h ~ v k w k h % c i h s t i l k f i v h v i o k e ~ y e c t y l o i w i o h v ic h ~ k t h l k s t v y s s h y j i v d h e % O h v D h v r h d y v k t s k o h c h v g k t v v t k t o is k j y v h e * h v g k g m s t d h v r k s t %

 • 8/2/2019 Ukraina i Romnia - 1916 - Zamfir C. Arbure

  8/45

  X X> > >

  X X> > >

  > X> > >

  X> > >

  X

  K K %E H _ K Y E I H 8 M D I E K V I H

  D y l t i o k e k o i k l i ~ m l k t k c i s k v i l k j k m h s i s dt v i k g h p i o k s t k e i t i 0 l h k e c i ~ y t ~ i e t v y h c i s t i k o i k ~ v m d m $t m v k k l m v , k o i m l m j k k s k ~ v m p i l k t k k s y e t ~ i v s i c y t h t k , h v y e i h t kK e t i d e k t i , t v k d k s k K e m i e i s h y v h s t k j e k t k ~ i c v y i i 1 h ~ m k* k e h o m y h % g h r i c k o i k h ~ v m ~ h j h t H o m d k e l y d i h s k o i w k e iy e h o k e t i d i l k k l i s t h t y l y k x k h t y e c k s i d h e k g i s t h t v i k hg h r o K e c h v i K e e y d i l i k o i k k c i o m d e i s t i ~ i s t i t m t s y e t~ i v s i c y t h t k c i k i h v k e i h j H h c i h s t k o i i %H s t $ g i l s * h k e t H d ~ l h t c y t m h t i v i l k j k k l i o i s t h t k % o h c hh d g k h o y e h t m s j d k e t i l i t y t y l m v m h d i e k l m v c h v k h y g m s ty i k s k K e s i c m l y l K W s k W ~ i t k d ~ y l o k s c y t k y e k l m v ~ v k w k $t m h v i l h o m j d i l i f k s i v k i i s t k , h ~ m k h d g k ~ y t y t g m v d h mK e t v i h j & w i v k j ? o i d y e t k 1 ~ y t k e d h k k e c m h c i K e s i c m l i l iR K , R K K s k R W , o k e m s i d k e t i l i m h d i e k l m v y c k s k K e e y d i l if k s i l k c i k c h t m l k c i s * h v ~ y t i h k e h l t h y e e m y D m e t F l h e c %K e s g i v h ~ m l k t k i i k e h t k m e h l k p d y l t v i c i s k i l k e k s t m v k hs h ~ v k e t v i k g h p i o k s t k e c t i %K e g h p h k e t i l k h o e s y l e y i s t i m ~ y s h l t v y k s d y l y k s ks m l k o h v k t i k a k y d h e i 1 K e g h p h h o m y h o i w k e i k e t i d i i t m v y ly e i k c y l t y v k o i m s i f k t i ~ i e t v y g k i c h v i e i h d , k h v K e g h p hh t v i k h k e e y d i l i l y k s i v m f i s c / k s i k o i s e h t k m e h l a i h t i kh l t i e i h d y v k , h l t i ~ m ~ m h v i 1 k , h c i h s t h h t v i k h g h p h o i $

  > > >

  X > > >

  m > > >

  X X> > >

  X > > > > > > >

 • 8/2/2019 Ukraina i Romnia - 1916 - Zamfir C. Arbure

  9/45

  8 >w k e i ~ v m ~ v k y p k s h e t k t i p h k o i k i k o k e g h p h k e t k l k h h o i s w m l $

  t h v i k s h l i %O i ~ k l h % l y ~ t h Y e j y v k l m v c y H y s t v k h c k k o i l h 8 2 ? 2~ i e t v y e i h t t k v e h v i h e h t k m e h l h h Y e j h v k i k , e i h v h t h e h t k m $e h l k p d y l k e k e t o k h g h p h h o i s { m l t h v i k s h l i , k h v h s t h p k Y e $j h v l h l k f i v h s k k e o i ~ i e o i e t h c k l e o s t v k w i s t i k e k d k c i s t i~ i g v h t k k d e t v k k o i ~ i s t i d y e t k K e e y d i l i e h t k m e h l k p d y l y kD h j b k h v , i s t i g k v i s t i k e h t v i k h g h p h h k o i k i k e h t k m e h l i %K s t m v k h l k f i v h v i k K t h l k i k o i s y f ` y j y l h y s t v k h c h g m f t m~ m i v e j % i v m k c h K e c h v i k s t m v k h h k e v i j k s t v h t ~ i v s m e h l k t k l t k l it k t h e k c i c h D h p p k e k , J h v k f h l o k , D h v c H y v i l k y , S h g k , ^ k h e m v k^ k s h c h e c %L y ~ t h t m v k k c h v k y v d h y ~ i h c i s t k l y c i h g i v k h k K t h l k i k y v $

  c H e o y $ s i ~ i i s h w m o s h y d y v k e o ~ i u ~ y l o i l y ~ t h c h e $t h e c y e m s c y t y l h e t i c k t h l k h e %S k h d w i e y t k h d m v k v ~ i v e m s t v m l k o mI v h e t v i i i e t m , i v h e j k m w h e k i g m v t k 0I F m e m d m v t k 8

  H ~ m k o y ~ H t v k t i d i k i v i h K t h l k i k s k d h k c y s i h d h K e y l $t k d k k 3 > h e k K e K t h l k h d m o i v e h s * h g m v d h t s k s h m v j h e k p h ty e ~ h v t k o k e p ~ i v k h l k s t h l c h v y k d i v y f v k k o i c l h v k k e o y $ s i o ie h t k m e h l k s t k k t h l k i e k , g m v d i h p h y e t k ~ o i o ` k e j m c h v k c v i ok e d i e k v i h c k w k l k p h t m h v i h v h p f m k t t l y k % I k ~ v m ~ m w h o k t k i s mc h w h v s h v i h o i s g t e j i g h c i e h t k y e i h d h k f h v f h t i h s c h d h $v k e o i l h e y l ~ h t v k m t k s d y l y k %O i w k p h h c i s t y k o ` k e j m i s t i c m e w k e j i v i 0 i h h t y e c k c k l e oe h t k y e i h k e c i ~ i h o i j i e i v h , k h t v i f y k i s h c h y t i s h l w h v i hk e t v * y e v h p f m k y c h v i s k e j h v ~ m h t i s h m v i j i e i v i p i " V h ~ ~ h $~ m v t $ o * H e e y e p k m + %O i s ~ v i h c i h s t h o i w k p h D h c C y l l h b s i v k i 0 E m k h d k y f k td y l t h d c m d ~ h t k v e k t ~ i g v y d m h s h K t h l k i h c y d 9 > h e k ,8 8 C 8 8 8 8 8 w i o i d c h e i h d K e s i l h t c h e o h d c v i p y t K e l h c v h $

 • 8/2/2019 Ukraina i Romnia - 1916 - Zamfir C. Arbure

  10/45

  8 8

  d k l i , i k , e i $ h d l e s i l h t c h l k f i v t h t i h w h g k y e l i h c ~ i e t v yv h e k l i h o g t e c k h l i K t h l k i k h s t h p k I y v m ~ h k e t v i h j h w i o ic y d K t h l k h h l t h o h t H , v m f k t h s t h k e g h t h k i k c h m s y v h t kg h v H o i v y s k e i %H c i h s t h i s t i ~ h v i v i h y e y k i e j l i p % O h v ` h t h y e k t h l k h eg k y l d h v i l y k J k y s i ~ i J h v k f h l o k % C k ~ v k h e k J h v k f h l o k c h v is c v k ~ o i s ~ v i e h t k m e h l k s d y l k t h l k h e o k e p k l i l i e m h s t v i 0 E h t k m e h l k s t k k e m s t v k w m i s c v h p f m k y ~ i e t v y c h s y e t c m e $w k e s k c h v h p f m k y l w h v i j i e i v h e h t k y e i h o h v c i g i l o i v h p $f m k y ~ m h t i s h g k i K e _ v k ~ m l k t h e k h h e o m t k c i k t h l k h ec h _ y v c k h e * h v i m d h v k e h , Z h v i ~ y t k e t h s h t v k d k t h K e _ v k $~ m l k s m h v d h t h %

  % p O ` k e j m k t h l k h e k e y e o h t h v h c y t p k h v i t k ~ h v k t i k e c h v id k c k c k m c e k v k ~ i d h l y l _ v k ~ m l k t h e k i k s y e t t v h e s g m v d h t i k ed h v k l y ~ t i 1 O ` k e j m s t v k j h o i s ~ v i t v k y d g y l e m s t v y h e o t k d C y t m t k k c h h v d h t h e m h s t v h s i l y ~ t h s y f s c y t y l t y $e y v k l m v g l m t i k k t h l k i e i % L y d i h k e t v i h j h c h v i e i ~ v k w i s t i v l o i k ~ i t v i c i % S y e t i d h o i w H v h t k _ h v t h v i e k o k e _ h v h s c m e , c h v i h t t~ y v i i s l h w H e h t y l l i k l m v 1 k d h k o i ~ h v t i t m t C k ~ v k h e kJ h v k f h l o k p k c i H c y d i h v y e c h t h t e e m v m k y s o e j ig v y d m h s h t v h o k " k i h e h t k y e i k k t h l k i e i l o s h t o e m y h ~ v k et i s t h d i e t o i c o t v i f h t v o e y l d i y t h t o J k y s i ~ i J h v k f h l o k % H l t h o h t h e m k l y h d h v d i l i K e d H e h ~ i e t v y h , ~ h v h v i h

  e h t k y e k l m v s y f ` y j h t i , h l t h o h t h e i $ h d l y ~ t h t ~ i e t v y l k f i v $t h t i h , h l t H , o h t h t k e i v i t y l k t h l k h e c h o i h ~ i h d ~ y l o i l y ~ t h~ i e t v y o i s v m f k v i h H d i v k c i k , ^ m l m e k i k , J $ v i c k i ks i ~ i e t v y l k f i v t h t i , h c i s t i ` i v k g i s g k e t i e k c k m o h t h e * h yc i v y t e k c k m c m d ~ i e s h t k i , e k c k m v i c m d ~ i e j 1 h s t g i l hg m s t e h t k m e h l k p d y l e m s t v y k t h l k h e h e o h s c v k s ~ h j k e i l io i h y v h k s t m v k i k K t h l k i k d m o i v e i 1 h l t h o h t h ~ m ~ m v y lk t h l k h e ` i v t g i h g l m h v i h t k e i v i t y l y k s h y ~ i e t v y h v y ~ i l h e $t y v k l i o i ~ i ~ k c k m h v i l i ~ m ~ m h v i l m v s y f ` y j h t i k h v h c y d k e

 • 8/2/2019 Ukraina i Romnia - 1916 - Zamfir C. Arbure

  11/45

  8 6e y d i l i e h t k y e i k t v k y d g h t m h v i e m L y c k o i d ` i g y k d ~ if k i t k k h v h f k %K e h c i s t i c k t h t k y e k w i o i d c y d s i m j l k e o i s c c i l i t v i kg h l i h k o i k i k e h t k m e h l i %G k v i x t i c h , g h p h h t v i k h h e h t k m e h l k p d y l y k e y i s t i >e y ~ m h t i s h g k i y e s t k d y l h t m v e h s c y t o k e s y g l i t y l ~ m $~ m v y l y k , c k s i k e m c y l i h p h ~ i c m e > k k e t h ~ m ~ m v y l y k k e t m t $o i h y e h o i c h t v i c i k c h v k c y l i j g v y c t i l i h f i v h t k y e i k c m e $s t k k e t i k k e t y e i c h t i h y e i k e h t k y e k c i ~ m v e i > i k e v h p f m ko i c y c i v k v i %H s t g i l k e v h p f m k y l t v k ~ m l k t h e h l K t h l k c k s i x t k i c h v m l y lo i g v y e t i h ` y c h t f h e c h o k e s V m d h ~ v i c y d k e v h p f m k y lV y s k o c y @ h ~ m e k h v m l y l c m w h v > t m v h ` y c h t f h e c h V y s m $G v h e c i r i k k h v K e v h p f m k y l o k e D h v m c f h e c h o i ^ h { s b h s %K e v h p f m k y l k t h l k h e f h e c h o k V m d h h w h e o k e _ v y e t i hs h ~ i f h e c b i v y l ^ h c i l l k h y k d ~ k e s K t h l k h k e h c i s t v h p f m kt m c d h k K e d m d i e t y l h e o o k e c h y p h y e m v s ~ i c y l h t k e e kv k s c h t i , h c i h f h e c h t v i f y k h s h o i h g h l k d i e t %

  H ~ m k o y ~ h c i s * h y d h c i l h v k t p i c k d k o i d k k o i h v h f k ,c h e o s * h y o k s t v y s s y t i > s y t i o i s h t i h v h f i t k , c g t e o s * h ye i c k e s t k t g i d i k s * h y y c k s c m ~ k k , K t h l k h k e t v i h j h h h g l h t t h ,' d h h c y c i v k t m t h v h o i e k s k ~ > o i ~ k i t v i , c h h t h t o k e~ y e c t y l o i w i o i v i h j v k c m l c h t > o k e ~ y e i t y l o i w i o i v ic m d i v c k h l M v h c y c i v k t h e * h v i e k c k m w h l m h v i k i h ~ i e t v yK t h l k h h v g k d y l t d h k f k e i o h c h ~ h v h l i l i c b i l t y k t i ~ i e t v yh c i s t v h s f m k y s * h v g k K e t v i f y k e t h t ~ i e t v y k e g k k e t h v i h o ix c m l k , o i s ~ k t h l i , o i o v y d y v k , o i c h k g i v h t i e y k e _ v k ~ m $l k t h e k h c k k e S k c k l k h > S h v o k e k h %K e K t h l k h i r k s t h ~ v m w k e c k k c h v i e y d k t * v h : > > - M o i h e h l $g h f i t k 1 k e s h t i l i d h k ` m s o i W i e i t k h h ~ h ~ m t h f k l h s i h o y c iK e l y e t v i , > d h l h v k h o i i k d h ~ m ~ m v h t k y e i h C h l h f v k i k %H c m l m e k p h _ v k ~ m l k t h e k h c y K t h l k i e k c h v k g m v d i h p h ~ v k $s m s y l ~ m ~ y l h t k y e i k K t h l k i k e y s i w h ~ y t i a o i m h v i c i c m $

 • 8/2/2019 Ukraina i Romnia - 1916 - Zamfir C. Arbure

  12/45

  8 3l m e k s t y t k t h l k h e , d y e c k t m v , w k j y v m s , ~ v i g i v h H d i v k c h c y s m l y li k f m j h t y e o i s i s k h s i h p k % H s t g i l o h v k e t v i j v h s f m k y lt v k ~ m l k t h e h l K t h l k i k e y i s t i c l i h t m s ~ i c y l h v k p i e i e i c k e $s t k t h h f h e c b i v k l z k t h l k i e k %C y h t h t d h k d y l t c h K e c b k h v K t h l k h i r k s t h t i v k t m v k k c ym ~ m ~ m v h t k y e i o i s t y l o i v h v k b e ~ m ~ m v h v i h h c i s t m v ~ v m $w k e c k k h v g k d y l t d h k g m l m s k t m h v i k d y l t d h k v i h l i %O y ~ h s ~ y s i l i l y k D h c C y l l h b , l y ~ t h k t h l k i e k l m v o k e _ v k $~ m l k s s i ~ m h t i v i p y d h K e y v d h t m v y l d m o , c i l ~ y t k e K ec i k h c i ~ v k w i s t i m v h s y l _ v k ~ m l k s 0H v d h t h l y v i o k e _ v k ~ m l k s e * h g m s t , o i m h v i c i h~ l i c h t t m h t o %L h l y h k i h m v h s y l y k l o e j h f h t i v k k e y s * h j h s k t e k c ky e m d %G m v t y v k l i m v h s y l k t k i v h y c y o i s h w o v % s k v i k e m g i e s k w i~ i e t v y g l m t h k t h l k h e h c h v i h f m e p f h v o h tH s h o h v , k t h l k i e k g h y l y h t y e m v h s ~ h v h s k t o i h ~ h v h $t m v k k s h k %

  K e p k h v y l Z i s t d k e s t i v J h p i t t i t y l y e k l i M c t m d f v k i ,E m i d f v k i k O i c i d f v k i o k e h e h l 8 ; 8 3 s y e t t k ~ h v k t i c m $v i s ~ m e o i e M l i h c i s t y k i e j l i p , k e c h v i s i o i s c v k y t m h t im v m v k l i s h w h v s k t i o i c h t v i h v d h t h k t h l k h e h ~ v k e s h t i l i h v h f i %C m v i s ~ m e o i e t y l % ~ m w i s t i s t i c y d s i v j i e t k k k t h l k i e k m d m v h yc h t i 8 > s k 6 > h v h f k k e m g i e s k w k , g h v h h v d i k % h ~ m k s i l h y o h yc y k s f h e p k l i v i ~ y v t h t i 1 k e c b i k i c m v i s ~ m e o i e M l i s h l i D h cC y l l h b c h y v d h t m h v i l i c y w k e t i 0 M v m v k l i c h v i l i $ h d w h y l te p * h y g h c y t s i c * s c m t g m t m j v h g k k l h g h a p l m c y l y k ~ i e t v y c hl y d i h c k w k l k p h t h h w i i p o v i ~ t y l s i k e h e c t c v i h o h o i m h v i c ii v h w m v f h o i y e ~ m ~ m v c k w k l k r h t , o i y e ~ m ~ m v i y v m ~ i h e %H s t g i l o h v e k s i K e g h M s i h p h e ? k m e h l k s d y l k e g h p h 3 $ h

  h d h e k g i s t h t k y e i k s h l i k s t m v k c i %G h v h c h s k e c i v c o i h k e s k v h t m h t i i l i d i e t i l i o k e $ c h v is i c m d ~ y e i c i s t k y e i h e h t k m e h l h , d h d h v j k e i s c h ~ v i e y $

 • 8/2/2019 Ukraina i Romnia - 1916 - Zamfir C. Arbure

  13/45

  8 ?

  e h l v c i l i o m y h i l i d i e t i i s i e t k h l i s k o i c h ~ i t i e k i % ~ i c h v is i t e t i d i k h p h c m e c i ~ t k h e h t k m e h 8 9 % h e y d i , v h s h kV h s h c h t k ~ s k l k d f h c h g m v d h ~ s i b k i h h c m l i c t k w y l e ke h g k m e h l %/ % k e h k e t i o i t m h t i e y t v i f y k i s h h d i s t i c h d e h C k m e h $l k s d y l i y ~ h t v k m t $ d y o o i m h v i c i i r k s t m o i m s i f k v i i s i e $t k h l h k e t v i h c i s t i o m y H c m e c i ~ t k k %H s t g i l , e m k w i o i d c h v i ~ y f l k c h i l w i t k h e h i s t i c m d ~ y s ho k e t v i k e h t k m e h l k t h t k 0 c i h j i v d h e k c h , g v h e c i p h s k k t h l k h e h ,o h v ~ h t v k m t k p d y l i l w i t k h e y l y k i s t i y e y l s k h i i l h s ~ i e t v yc i l i 3 e h t k m e h l k t h t k g l i m s i f k t i %C i s t k y e i h e h t k m e h l h K e c m e c i ~ t k h s h i s i e t k h l k t e * h v i ~ v m $

  ~ v k y p k s K e k d k c k o i h l p s t , e k d k m K e h l t h t m v k e s i e s y l l h v jy d h e k t h v , ~ v i c y d K K h v i o i i r i d ~ l y w i c b i h g m v d y l h o i $d m c v h t k i k i y v m ~ i e i l k f i v t h t i h , i j h l k t h t i h , g v h t i v e k t h t i h 1c i s t k y e i h e h t k m e h l h h s i d i e i h e * h v i k e i h e k d k m o i d m c v h t k c %~ i e t v y c h o i s t i ~ t h v i h e h t k m e h l h e y k e k ~ y e i e i h ~ h v h t w v i * ms c b k d f h v i K e s i e s y l o i d m c v h t k c h v i l h t k y e k l m v v i c k ~ v m c ig h v i c l h s i l i s m c k h l i , s m l k o h v k t h t i h k e t v i i h v k k e s k k e y l y e c ke h t k y e k s i K e t i d i k h p h e y d h k s k e y d h k ~ i b m t h v t k v i h t y t y l m vo i h ~ h s t v h l k e p f h s k v h s h x k % e k d k m d h k d y l t %O i e i c k h t m c d h k e h t k m e h l k s t ~ m h t i s h g k i y e f m k i v o if h s t k e k k s k y e h f h o i h K m e m v k s k c h v i %O v i ~ t h t i h K e e h t k m e h l k s d e y i s t i o v i ~ t h t i h m v e i e k v i kk e t v i j k , c k o v i ~ t h t i h c h v i K d f v h t k s i h p H e y d h k s k e y d h k~ i y e c m l i c t k w c k v c y d s c v k s K e t v * y e ~ m ~ m v o i h c i l h s t k ~ s ko i h c i k h s k l k d f h %H c i h s t h o v i ~ t h t i e y i s t i k e b i v i e t h e y d h k s m c t i t h t i ky d h e i x k m w i o i d d h e k g i s t g t e o y $ s i s k ~ v k e t v i h l t i w k i $t y k t m h v i o i ~ i ~ h k e h e t , o i s k o i , k j y v e y k e t v * y e d m o h s ho i c m e s t k i e t i h l h m d 1 h s t g i l e h t y v h l k s t k k h o i s i m v k h y o i $s c v k s s k o i s c v k y k e s t k e c t y l e h t k m e h l k s t K e t v i o k g i v k t i s ~ i c k ko i h e k d h l i s h l f h t k c i , h v h t H e o c z e t y v d i l i o i t h y v k s k

 • 8/2/2019 Ukraina i Romnia - 1916 - Zamfir C. Arbure

  14/45

  8 9f k p m e k k e H d i v k c h h ~ h v h c h k e w i v s y e h v i ~ h s y e i l i l m v k ec m e t v h k e c h l c h v k l m v h l t m v t y v e i o i t h y v k s k f k p m e k 1 h s t g i lt i v d k t k k o k e H k v k c h , y e g i l o i g y v e k c k d h v k , h ~ h v h g y v e k $c h v k k l i l m v o i e h w h l h h l t m v s m c k i t h t k o i g y v e k c k ,^ v m w m c h t m v k k d k s c h v k l m v o i v i o i s t i ~ t h v i h e h t k m e h l h , i v m k ks * k d h v t k v k k l y ~ t i l m v ~ i e t v y e i h t h v e h v i h e h t k m e h l h h o i s i m v kc o e o e h t k m e h l k p d y l h t v i c y t k e g h p h h t v i k h h o i s w m l t h v i k

  s h l i s i t v h e s g m v d h k e c o l h k s k t k v h e k h l h l t m v e h t k y e kv h i k o v i ~ t h t i h c h v i s t k d k t l h ~ i h c i s t k i v m k s k d h v t k v k e h $t k m e h l k h g m s t o v i ~ t h t i h ~ i e t v y e h t k y e i h l m v s k e y o v i ~ $t h t i h ~ i e t v y t m g t 1 o i h c i k h V y s k h c h v i h s y g i v k t ` y j y lh t h v K e c y v j i v i h o i o m e h s i c m l i , l k f i v h e o y $ s i o i s y fh c i s t ` y j , h s t h p k h s y ~ v i s t i ~ m ~ m v y l ^ m l m e > ~ m ~ m v y l Y a v h k $e k h e , ~ m ~ m v y l g k e l h e o i p s k V m d h e o k e F h s h v h f k h %B h t k m e h l k p d y l d h k h v i , G k j b k e k m e y l o i h s i ~ v i t hh o i s i h m v k s k o i h o i w i e k m h v d h o m c k l h k e d h k e k l i c i l m vk e t i v i s h t k o i h ~ i s c y * t k e h ~ h t y l f y v i , k s t m v k h e i h v h t hc h v i h c t k m e h v k k o k e l y d i e k e t v i h j h h o h ~ m s t k t k s y f s c y t y lc l i v k c h l k , d y l y k s h y h f s m l y t k p d y l y k c i l y k d h k s l f h t i c

  k e t m t o i h y e h s i h s c y e o s y f d h s c h e h t k m e h l k p d y l y k 1 k ej i e i v h l ~ y t i d m f s i v w h c h k e h d k c k k y e y k k o i h l , o y s $d h e h k o i k l m v y e k h e k t h v i t m t o i h y e h j h s i s c y t k l s h v i c y v j hl h t i d i l k h p m m l m j k c h h c i s t k y e i k e h t k m e h l i , ~ i e t v y h i r c k t hy v h d k v i ~ m ~ m h v i s h y ~ i e t v y h K e o i ~ h v t h h t i e t k y e i hd y l " k e p i k o i l h c i s t k y e k l i l c k y e t v k c i t k c c i l i s m c k h l i g k ic i l i ~ m l k t k c i %E z t k m e h l k p d y l s i ~ v i t i h p h l h h c i s t i d h e m ~ i v i k e t i v i s h t i ,o i w k e i y e i l t h o m c k l h K e d h k e k l i c i l m v v h k , t m c d h k ~ i e t v yc h k e i s i e g h s h d k o y c i c y s k e i c i v k e a l i k e h l t i y d h e ic k o k e c m e t v h h o i s i m v k s i ~ y e i o i $ h c y k d i p k s y l h c i s t m vc i v k e t , i , ~ i e t v y c c ( o v i ~ t h t i h k e g k i v i e h g k m e h l k s d y l y k

  s i h g l h s k l k t h h s i ~ y e i K e c m e g l k c t c y d h l t h o v i ~ t h t iy d h e '

 • 8/2/2019 Ukraina i Romnia - 1916 - Zamfir C. Arbure

  15/45

  8 7H v h t h e o k e v i p y d h t ~ h v t i h e i j h t k w h h e h t k m e h l k s d y l y ks h e i g i v k d h ` y o i c h h c i h s t h c i s t k y e i e y d h k k e y d h ko k e ~ y e c t y l o i w i o i v i e i j h t k w , c h c k w m d g k e i o v i ~ t kw m d j v i j k $ c m e o h d e o e o e h g k m e h l k s d y l ~ i t i d i k y l h c i s t m vh v j y d i e t i e i j h t k w i %S h e y ~ i v o i d o k e w i o i v i i h o h c h e y i r k s t h o m y k k e o k w k p ko k e h c i l h s d i o k y s m c k h l i o y c h t k K e h c i l h s d m o , h ~ h v t k e h e oh c i l i k h s k e h t k y e k , i h v k s h s i h s i d i e i , h ~ m k o i m s i f k v i hk e o k w k o y h l k t h t k l m v c m l i c t k w i i s t i k d h k h o h e c h s k d h k o i m $s i f k t h 1 s k ~ v i c y d g k i c h v i k e o k w k o y h l k t h t i y v e h e h h o y c ic y s k e i K e w k k t h d i o k y l y k s h k l % s m c k h l , K e c i v c y l s i d i e k l m vs h k s y g l i t y l , k e t i l i i t y l s o y o i m s i f k t , h ~ m k % i y h t h t d h k d y l tm e h t k y e i , y e ~ m ~ m v , o i m s i f k t h o y c i ] c y s k e i k e o k w k o y h l = $ $t h t i h s h e h t k m e h l h , s y g l i t y l s h y c m l i c t k w ~ i c h v i 8 8 v i w h v s hK e t i s h y v y l m e p i e k v i k k e t v i j k %K o i k l i j i e i v h l i y d h e i , ~ v m j v i s y l = t v h w i v s h l s t k e t v i p y l $t h e t h h c t k w k t h t i k o k w i v s i l m v e h t k y e k h l i I y v m ~ i k 1 o i ~ g k g k i $c h v i o k e h 7 i s t i e h t k m e h l k t h t k l k h y g m v d h t d m o h l s h y o ih ~ v k w k l y c v y v k l i , c m o y l $ s h y d m v h l / k h k e t v y ~ h t g v y d m s y l

  ~ i i h , o i m s i f k t i k e t v * y e d m o o i m s i f k t %L y e j h o y v h t k e t y e i v k c y l ~ i l y d i * H e h h h ~ h v y t s m h $v i l i i y l t y v i k I y v m ~ i e i s k c h t h f m j h t k i s y g l i t i h s c h s * hh c y d y l h t ~ i e t v y h o h e h s t i v i h c i s t m v c y l t y v k v h g k e h t ii y v m ~ i e i 8 c o t i e x k y e k x 1 c t p t s t p e s x k s * h y v k s k ~ k t k eh d y v j y l c k w k l k p h t k y e i p e m h s t v i %H s h o h v , o h c h i s t i k e c m e t i s t h f k l c y d c h g k i c h v i e h t k m $e h l k t h t i h o y c i c y s k e i m o i m s i f k v i i s i e t k h l h k e c m d ~ l i r y lm d i e k v i k t e t v i j k , h ~ m k k e i d h k t h j h o y k t i s t i c h e y i r k s t h~ i l y d i e k i k y e ~ m ~ m v , e k c k m s k e j y v h e h v k y e i c h v i s h~ m h t o c y ~ v k e o i k e s k e i s y g l i t y l m e p i e k v i k k e t v i j k , c h v i s h~ m h t o k d f v t k { k / h k e t v i j y l h o i v h v / k h k e t v k t ~ h k e t v i j y l

  g v y e p m s % k c h c m e s i c k e t h h h c i s t y k h o i w h v k s t m v k c c h v i K e v i l k i g

 • 8/2/2019 Ukraina i Romnia - 1916 - Zamfir C. Arbure

  16/45

  8 :s i o i j h ` i h p h o k e s k e t i p h k s t m v k i k m d i e k v i k , w i o i d c j s ~ v iy e k v i h s ~ v i c m e t m ~ k v i h k h v e y s ~ v i o i s g k k e t h v i h e h t k y e i $ ,l m v ~ h s i s t i w k h t h I y v m ~ i k o i l h h ~ y s , h o k c j s ~ v i h y t m $e m d k h e c t t k y e k l m v , s ~ v i g i o i v h t k y e i h e h t k y e k l m v o k e c h v is i c m d ~ y e i m d i e k v i h %G k v i s t i c h e m k c m e t k d ~ m v h e k k d h k t v h k d K e h s y f k e $g l y i e t h k o i k l m v w i c b k , s y f s k l e k c k h d i t m o i l m v f v y t h l i o ih c t k y e i , o h v w k h t h s m c k h l c h v i s i k e c b k h j h o i ` h k d ~ v i $` y v e l e m s t v y e i h v h t h c h l c h ~ i c h v i d i v j i m d i e k v i h %O k e h c i h s t h w k h t h s m c k h l h s i o i j h ` i h p j o i ` h d h v i h s k e t i p hh h o y e h v i k m d i e k v i k k e t v i j k ~ i e t v y v i p m l w h v i h c i s t k y e k l m vj i e i v h l i c h v k h t k e j o i m ~ m t v k w h g k i c h v i e h t k y e i o k e c h v ii s t i i m d ~ y s j m d i e k v i h 1 h s h , o h v e y s ~ v i k p m l h v i , e y s ~ v io y s e p h e k i , c k s ~ v i y e k v i k h v e p m e k i i s t i K e o v i ~ t h t hd k % s i h v i h k o i s t i ~ t h v i h e h t k m e h l h d i e k t h h v i g m v d h v h o k c h lw k h t h y t t k w i v s h l h h m d i e k v i k %H s h o h v , e y s ~ v i e k d k c k v i h e h t k m e h l k t h t k l m v ~ h s i s c h s t h p k~ m ~ m h v i l i , c k s ~ v i h ~ v m ~ k i v i h o k e t v i o k w i v s i l i e h t k m e h l k t h t k ,h ~ v m ~ k i v i d i e k t h h k d ~ h v t h s * t t i p h p t v y l h o y p p h t o i s ~ k v k t y lm d i e k v i k k s e t v i j p , i t t l y k g k i c h v i k e h t k m e h l k t h t k h c i h s t ho k e t v * m ~ h v t i , k h v o k e h l t h ~ h v t i h t y v e j K e t i p h y v y l m v e i $e k v i k f m j h t k k l i 3 y g l i t Z k o i m s i f k t i h k e o k w k o y h l k t h t k l m v e h $t k m e h l i 1 ~ i e t v y c h o k e h c i s t i o m e h k s w m h v i s y g l i t i s t ky e h h m d i e k v i k k e t v i j k , k h v h l t h h ' c h v o , e h t k y e k k eo i m s i f k s h , s i h o h ~ i K e t v i h j h s y g l h v i l y d k e h t j h m d i e k v i ko i ~ i ~ h v e H e t %O h c h h v y e c h d m ~ v k w k v i K e ` y v y l e m s t v y , o h c j h ~ l i c h v ey v i c b i h l h w m c i h d y l t k d i l m v c i s i h o y e j k e m v j h e k p h $t k y e k ~ m l k t k c i s k s m c k h l i % g m v d k o h f k l i , w i o i d i h m d i e k v i hK e t v * y e d m o e i o k s i y t h f k l ~ h s i s t i h s t h p k ~ i c , h l i h y e i k m v $j h e k p h t k y e k y e k w i v s h l i k e t i v e h t k m e h l i %C h y p i l i c h v k k d ~ k e j m d i e k v i h ~ i h c i h s t h i h l i s y e t 08 % O i s w m l t h v i h k K e d y l t k v i h i j k l m v o i c m d y e k c h t k i 1

  6

 • 8/2/2019 Ukraina i Romnia - 1916 - Zamfir C. Arbure

  17/45

  8 26 C m e s t h e t h K e t k e h i v i h ~ k i t i l m v k e t i v e h t k m e h l i 1

  _ v i ~ t h t h o k s ~ h v k t k y e i h o i m s i f k v k l m v i t e m j v h g k c i d y l $t y d k t h t i c b e k c i k k o i s c m ~ i v k v k l m v s t k k e t k g k c i c h v k o i w k e~ h t v k d m e k y l t y t y v m v e h t k y e k l m v 1 s kO i j t i ~ t h v i h c m e s t k k e t i k k e d h s i l i ~ m ~ m v e l y k d y l t y $d k t h k e s t v y c t k i k , c h v i k e c i t c h t i K e c ' g m v d i h , 0 * , h y e h / kh c i k h s k c m e $ Z k e t i v y d h e h j i e i v h l h %_ m h t i h c i s t i c h y p i o h y e h s t i v i y e m v m v j h e k p h t k y e k K e $t i v e h t k m e h l i c h v i e y s y e t h l t i i w h o i i h t s h d f y v i l i w k k $t m h v i k m v j h e k r h t k y e k s m c k h l i / k ~ m l k t k c i h e h t k y e k l m v k d k t ik e t i m s k e j y v h m d i e k v i 1 h s t g i l h w i d h s t h p k f k y v m y l k e t i v $e h t k m e h l h l ~ m s t i k , t i l i j v h g i l m v k c h k l m v g i v h t i l h F i v e h ,h l d y e c i k l h F h p i l , h l h j v k c y l t y v i k l h V m d h , h l b k j k i e i k

  l h ^ h v k s , h l c c v c i t h v k l m v d h v k t k d i l h C m ~ i e b h j h k h s hd h k o i ~ h v t i %O i s ~ v i l i j h t y v h K e t v i h c h o i d k k h l t i k e s t k t y t k y e kt k g k c i e k c k e y d h k w m v f i s c , o i m h v i c i h c i s t i k e s t k t y t k e e ko i d y l t o i ` h g m v d i h p h m k e s t k t y t k y e i k e t i v e h t k m e h l h %H s h o h v t k d ~ y l K e c h v i t v h k d t k e o i e y e y d h k l h ~ v k $c i ~ i v i h l y d i k c h v i e i k e c m e ` m h v h o h v > l h y e k v i h / 8 s m l k $o h v k t h t i h l h h s k d ~ h t k p h i h h c i h s t h l y d i k d ~ i v g i c t h %S k d ~ h t k h k e k w i v s h l h , ` h t h h c i l c k d i e t c h v i l i h j h ~ i v $s m h e h y d h e h c y e h t k y e i h x k e h t k y e k l i c h k e t v i h j h m d i $e k v i , c h v i y e i s t i ~ i g k i c h v i m d h ~ h v t i C y d y l t k d i h 1c h i k e k c k m o h t h , K e k s t m v k h m d k e k v i k c m h v o h ~ i v s m e h l h e * h

  w k f v h t h s h o i t h v i 1 e k i k m o h t h o m v y l k t v k s t i t h ~ i v s m e h l he * h y g m s t k e h s h , j v h o , v i p y e i t y l d g t b e k v i k ~ i e t v y c he k c k m o h t h k e c H m d y l e y s * h c m e w k e s h / h o i h o h e c o i s m l k $o h v k t h t i h k e t i v i s i l m v m d i e m t k %^ k i v p h e o ~ v k e s t k k e t h s ~ i v h e t h k e g i v k c k v i h o i o k e c m l m ,K e m d i e k v i m d y l o i h s t h p k w i o i c h ~ m h t i j h s k m ~ h v t k c k c ho k e h c i h s h t k s g h c t k i s y g l i t i h s c h , c h v i K K g v h d h e t h s k e yo h l k e k s t i %

 • 8/2/2019 Ukraina i Romnia - 1916 - Zamfir C. Arbure

  18/45

  8 ;

  K e s k d ~ h t k h ~ i e t v y e i h d m d i e k v i i l c h y t h c m e s m $l h t k y e i t e o m v y l s h e o y ~ h y e k o i h l % H t h s y g l i t y l e m s t v yc h t k t k k e t h e i s m ~ t i s c c j e y d h k k e o k h l d h k i s i h ~ h l i~ i e t v y m v k e h d m o i v e 1 s y g l i t y l e m s t v y t k e o i c h t v i h c i l i e h l t k d k s i e k e i k e w H v g y l c h v m v s t h c h s k d f m l m d i e k v i h %H c i s t i t m h t i t v i f y k s h e i h d k e t k d k e p k l i l i o i s H e j i ,o i l h c v h d k s k o i o m l k y , ~ v k e c h v i t v i c i m d i e k v i h , d y l t y $d k t j o m d e k i k c h ~ k t h l k s t i %G h v h h c i h s t h i v w k l k s h t k y e i h w h ~ k i e k m d i e k v i h s iw h k e t m h v c i s ~ v i s l b h t k v k i , ~ v i c y d h c i h s t h s * h k e t v k d ~ l h tk e K s t m v k i o i h t H t i h m v k % % %

 • 8/2/2019 Ukraina i Romnia - 1916 - Zamfir C. Arbure

  19/45

  mg m m m m

  8 + G m v t y e h t m g g , D % F % V h t e i v , i t c %

  m

  ^ M ^ M V Y L Y A V H K E K H ES y f o i e y d k v i h o i Y a v h k e i e k , V y t i e k , D h l m e x k , B m $c b m l k s h y V y j k d i v k o k m e h l k i t e m j v h g k k v i c y e m s c m e h t k y e io i v h s s l h w , c h v i l m c y Z i k e t v i j y l l k t m v h l o k e t v i _ k s s h" ~ h v t i h s y ~ i v k m h v h h * H h k y e l h h ~ y s y l C h v ~ h t k l m v k e Y e $j h e h k W k l l h l h O m e k e V y s k h 1 o i l h k h h l y v k l i E k i d i e y l y kK e V y s k h ~ e h l h D h v i h E i h j v % _ i v k t m v k y h c i s t h i c h , do i 8 3 % 9 > > d k l i j i m d i t v k c i ~ h t v h t i M % i d h k d h v i o i c t

  G v h e t h k e t v i h j h %O y ~ h o h t i l i s t h t k s t k c i 8 + Y a v h k e i e k k g m v d i h p h c m w v > $t m h v i h d h ` m v k t h t i k e y v d h t m h v i l i j y f i v e h d k e t i h l i k d ~ i $v k y l y k v y s 0j h f % ^ y l t h w h % %6 , 6 > - > o k e t m t h l y l l m c y k t m v k l m v^ m o m l k h % %8 , > )C b h v c m z % % 2 > , : )A k i z % % % : ; , 8 - mZ m l k e k h % % : > , 8 )I c h t i v k e m s l h w 7 2 , 2 )C i v e k j m z % % 7 7 , 2 > - > OK e c i l i o k e h v d h o m y h j y f i v e i d k e t i s y e t k e s h ` y o i t iy e o i Y a v h k e i e k k g m v d i h p h 2 2 , 2 ) o k e t m t h l y l ~ m ~ m v h $

  m m m

 • 8/2/2019 Ukraina i Romnia - 1916 - Zamfir C. Arbure

  20/45

  6 6t k y e k k % H ~ m k k e j y f i v e % B i v p m e l m c y i s c 9 3 , 7 > - > , K e j y f %C y f h e k ? : , ? _ m , K e C v k d i h ? 6 , 6 _ m " K e y e i l i l m c y v k 7 > , 7 > - > +Y a v h k e i e k % K e g k e i K e F h s h v h f k h k e o m y R ` y o i t i , l h H a i v $d h e 8 : , : - m > B m t k e 9 3 , > - > Y a v h k e i e k %K e H y s t v m $ Y e j h v k h s i e y d h v h o y ~ h s t h t k s t k c h m g k c k h l h~ i s t i ? % > > > % > > > Y a v h k e i e k > h e y d i k e J h l k t k h 3 % 9 8 6 % > > > ,F y c m w k e h ? 2 > % > > > , Y e j h v k h 9 6 > % > > > % H h % c h K e t m t h l ~ m $~ m v y l Y a v h k e i h e i s t i g m v d h t o k e ~ i s t i 2 ? d k l k m a e i o im h d i e k % ^ h d H e t y l l m i y k t o i h c i s t d h v i ~ m ~ m v i g m h v t ig i v t k l 1 e h t k y e i h h c i h s t h i K e p i s t v h t h o i e h t y v h c y d y l t ic h l k t h t k s y g l i t i > k %D h ` m v k t h t i h 8 k e j y k > k l m v s i v k m s k , g v y e t h > k s 8 h w k > k s i ~ v m $e y e t h ~ i e t v y o i s h w g k v > t h o i m s i f k v i h h c i s t i k e h t k y e k o ie h % t k y e i h d y s i h l k l m v % H s t g i l D k a l m s c b k t c b , h y t m v h l j v h d h $t k c i k c m d ~ h v h t k w i h l k d f i l m v s l h w i , L h z v m z s a { k % d y l t kh l t k s y e t o i h c i h s t h ~ h v i v i % O $ e y K m v j h , c h v i e y c y e m h > ie k c k y e h o k e l k d f i l i s l h w i , ~ m e t i o h v s E , s i y e i h s c h c y~ h v i v i h h h o i c m d ~ i t i e t h i h h c i k h h , l y k D k a l m s c b k t c b ,

  g h v h h d h k v h d k _ b i h k e v i j v i t h f k l h i v m h v i c h l k d f h v y $t i h e h i y e s k d ~ l y o k h l i c t % L k e j y k s t y l d m s c m w k t _ b t s l h k i g gm f s i v w h c h k o k m d y l v y t i h e s h o i m s i f i > i o i c i l d m s c m w k t~ v k e k e o i ~ i e o i e t h g m v d i l m v i t { d m l m j k c i K e o i c l k e h e k > k ec m e ` y j j v k , g m v d i c h v k s t k e t d h k w i c b k c h c i l i o k e k o k m d y ld m s c m w k t , h c i h s t h m t k i m e c i f h c h l h y v y o k e V y s k h %^ m i t y l j i v d h e F m o i e s c b t i o t , c y e m s c h t m v z b k l i h l l k t i $v h t y v i k v y s i t k , t v h o y c h t m v y l l y k ^ y a k e > L i v d m e t m g g~ v i c y d s k h c k k e t i c i l m v ~ m ~ y l h v i h Y a v h k e i k " O k i ^ m i $t k s c b i Y a v h k e i + e i p k c i 0 K l k d f h Y a v h k e i h e h i c i h d h kc h v d m e k m h s 7 ~ v k e t v i t m h t i l k d f k l i s l h w m e i > ~ m s i o h m d h v ic g l i r k f k l k t t i d y p k c h l h %c L k d f h % Y a v h k e i h , e h , c h v i i r k s t h t m c d h k K e c i e t v h c b k h v h l y d i k S l h w m e i , p k c i L m y a k t c b " S l h p w k s c b i F l h i t t i = + i s t ic c i h d h k k e t i l i h s h o i t m t k s l h w g k % I m l k d f h h e e m e k m h s h ,

 • 8/2/2019 Ukraina i Romnia - 1916 - Zamfir C. Arbure

  21/45

  6 3j v h t k m h s h s k c h v i s h o k s t k e j i k e g h d k l k h l k d f i l m v s l h w m e im ~ v k e g h ~ t y l c h s * h o m ~ t h l i s e i l h d y p k c h %

  M v k j k e h l k t h t i h l k d f i k Y a v h k e i e i s k h f s m l y t h s h o i m s i f k v io i l k d f h V y s i h s c H s i o i d m e s t v i h p h s k ~ v k e g h ~ t y l , c k k ,m ~ i v k l i s i v s i k e l k d f h v y t i h e h s i k t v h o y % , k e l k d f h v y s h ,~ v i c y d s k w k c i $ w i v s h , h l t $ g i l e y s i ~ m t i k t k o i c h t v i c i k ,i h v k e y c y e m s c y e h o k e h c i s t i l k d f k % H s t $ g i l ~ i e t v y c hv y s k k s % * ~ m h t h i k t k ~ m w i s t k v k l i ~ m ~ y l h v i s i v s i o i D h v c m $_ e z t c b m b , c i l i f v y l s c v k k t m v v y s _ y v j b i e i g g h g m s t s k l k ts h l i t v h o y c h k e l k d f h v y s H %K e g k e i C m v c k e i s * h k e o i l i t e k c k t c y c k t k v i h b t k s m h w i l m ve m h s t v i w i c b k s i v s i k e l k d f h ~ h l i m $ s l h w b , s t k i f k e * % i hb v k s m h w i l i o k e D y e t i e k h s y e t s c v k s i k e l k d f h ~ h l i m $ s l h w m $f y l j h v h , ` h v h c i l i o k e D m l o m w h k e l k d f h ~ h l i m $ s l h w m $ y a v h k $e i h e h , s k i h i d h v i o i m s i f k v i s k e k t v i h c i s t i o m y l k d f k %Y e ~ m ~ m v , m e h t k y e i c h v i ~ m s i o h l k d f % h s h ~ h v t k c y l h v hc h v i o y ~ h h g k v d h v i h c i l m v d h k c m d ~ i t i l j k s l h w ? t k , e yi s t i y e o k h l i c t ~ v i c y d e i o i c l h v m h d i e k k h f s m l y t e i c m d $~ i t i e t k K e g k l m l m j k h s l h w h , c k m l k d f h ~ v k e s k e i s t h t h t m h v it v i f y i s h g k h w y t m k s t m k k i h s h m v k j k e h l h %H c i h s t H k s t m v k i i r k s t H , c y t m h t h o i e i j h v i h o % E % K m v j h %^ m ~ m v y l Y a v h k e i h e h ~ k i v o y t o i d y l t e i h t H v e h v i h s h ,o h v , i y t m h t i h s t i h , i l ~ m s i o h m k s t m v k i l y e j s k j l m v k m h s h %K e s i c m l y l R K W s k R W Y a v h k e i e k k h y g m s t s y ~ y s k o m d e k i k~ m l k t k c i h ^ m l m e k i k , h ~ m k o i l h s i c m l y l R W K K i k h y c h p y ts y f o m d e k h D m s c m w k t h % O i h c i k h t m c d h k k s t m v k h Y a v h k e i ks i h g l j k e i c h t h k e k s t m v k h h c i s t m v o m y h s t h t i c m t v m ~ k t m h v i ,o i h c i k h k s t m v k h h c i s t y k ~ m ~ m v s l h { i s t i k e s y g k c k i e t c y e m s $c k l k h o i c h t v i y e k k k s t m v k c k h e k s k d h k c y s i h d h o i d h v i l i~ y f l k c %K e ~ i v k m o y l h e t i v k m v s i c m l y l y k h l R K K K $ l i h k s t m v k h e i

  h v h t l m g i o i v h t k y e i h m v h s i l m v l k f i v i v y s i > k e o i m s i f kh m v h s i l m v h s i p h t k K e V y s k h d i v k o k m e h l h % H c i s t i m v h s i s * h y

 • 8/2/2019 Ukraina i Romnia - 1916 - Zamfir C. Arbure

  22/45

  6 ?j v y ~ h t k e ` y v y l A k i w y l y k % H c i s t ~ i v k m o o k e k s t m v k h Y a v h k $e i k o i m f k c i k y i s t i c m e g k s c h t o i c h t v i k s t m v k c k h e k k v y s m g k l k~ v m g k t i o K e ~ i v k y l y k _ h v k l m v o k e k l l m s c m w h , o i s k h c i s tk d ~ i v k y * s k h v i m f v j i h s k m v k j k e h s h o k v i c t h K e D m s c m w hc y d y l t d h k v i c i e t h , o i m h v i $ c i e y o h t i h p o i i t o i l h8 3 6 2 % S t h t y l d m s c m w k t c y k e s t k t y t k y e k l i s h l i o i s ~ m t k c id h e o h v k e h l i , k e t i d i k h t i ~ i o k e t v i j s y f k e g l y i e t h t h t h v he * h y h f s m l y t e k d k c c m d y e c h c i l i h s i p h t i l h t i d i l k hm v j h e k p h t k y e i k ~ v k e c k ~ h t i l m v l k f i v i h V y s k i k d i v k o k m e h l is i ~ t i e t v k m e h l i o k e s i c m l k k R K s k R K K K % K e c i k h c i ~ v k $w i s t i k s t m v k h A k i w y l y k h ~ m k i h i s t i o k v i c t l i j h t h o i c i hh Y a v h k e i k c h p h c i s t k h t g k t ~ v k e l m c y l h c t k y e i k , c t s k ~ v k ev h s h g h ~ t y k t m v k l m v , h t t ~ v k e k e s t k t y t k y e k l i s h l i v i ~ y f l k c h e ic t k ~ v k e h s ~ k v h t k y e k l i k k o i h l y l ~ m l k t k c m $ s m c k h l 8 + %K e s i c m l k k K R s k R s c v k k t m v k k F { p h e t k e k s k H v h f k d i e $t k m e i h , p h k e h c t y h l h Y a v h k e h , ~ i d h l y v k l i O e k ~ v y l y ko k e c m l m o i O e k s t v y , ~ i d h l y v k l i D h v i k E i j v i k H p m zi r k s t i y e y k ~ m ~ m v v y s , c h v i ~ m s i o h ~ i h t y e c k o i ` h d y l t im v h s i , c h m ~ m ~ m v h t k i h j v k c m l h k c y m d k e m v k t h t i c h v ig m v d h c l h s h t v j m w i t k l m v , k c l h s h d k l k t h v h , h l c h t y k t h o k eo v y ` k e " c i t i + k e g v y e t i h c h v m v s i h g l h y A e i h p k k d h k d y l ts h k l d h k ~ y t k e k i l i c t k w k % ^ y t i v k l i A e i h p y l y k ~ v i t y t k e o i e k g y v hl k d k t h t i ~ v k e W i c i " h o y e h v i e ~ m ~ m v y l y k + k d i d f v k k o v y ` k e i k %H c i h s t h h l c t y k v i ~ m l k t k c m $ s m c k h l h s * h d i e t k e y t M l h l hk e w h p k h t h t h v k l m v %^ v k e c k ~ h t i l i " A e i h ` i s t w h + s * h y g m v d h t k e c i t y l c y k e c i t y lK e j v y ~ y v k c m v i s ~ y v t p h t m h v i h t v i k e h " k m e h l k t t k v y s i 0j v y ~ y l l h c t i $ J h b t k h e , c h v i c m ~ v k e o i h t i v k t m v k y l k e t v i jh l e h t k y e i k Y a v h k e i e i %j v y ~ y l ^ m l m t p i e , h V y s k i k h l f i f i e k t h o i e h t k y e i h

  f k i l m $ v y s %8 + C m s t m d h v m g g d m e m j v h g k i l i k s t m v k c i %

 • 8/2/2019 Ukraina i Romnia - 1916 - Zamfir C. Arbure

  23/45

  6 93 % j v h k e $ h V h p h e k $ Z l h o k d k v c y E m w j m v m o y l k e o i ~ i e $o i e t g m v d h t o k e ~ m ~ m h v i l i d m s c m w k t i h d i s t i c h t k t h v i c h~ m ~ m v y l g k e i s o i v h s h d m e j m l h 8 + %K e w h p k y e i h t h t h v k l m v h g m s t l h 8 6 3 2 8 6 ? > % ^ y t i v i hs y ~ v i d h l h h c c s t i b m h v o i s h l f h t k c i m o i t k e i h y B h e k k , c m e $s k o i v h t k c h v i ~ v i p i e t h e t k k l y k O y d e i p i y ~ i ~ h d h e t , o h vc h v m v t m t y i v h e i c i s h v o i h h w i h l h v h e o y l l m v k e t i v $d i o k h v k b h v i i l > ~ m ~ m h v i s y f ` y j h t i % O i h c i k h i k s ~ v k ` k $e i h y ~ v k w k l i j k k l i A e i h p k l m v k e c m e t v h o v i ~ t y v k l m v k l m ~ m v y l y k" Z i c i + % ^ v k e t v i ~ v k e c k ~ k k s h y A e i h ` k k g h w m v k t k h k B h e k l m vt h t h v h > k h y g m s t d h k c y s i h d h k e t h k A e i h ` k k % ~ v k e c k ~ h t y l y kZ l h o k d k v " o i ~ i A l k h s d h , h g l y i e t i l i v h y l y k M a h + h ~ m k ~ v k e $i k ~ k k s h y A e i h ` k k o k e D M s c m w h , c h v k t v k d i t i h y k e o h v B h $

  e k l m v g i t i g v y d m h s i , f h e k > h l t i c h o m y v k % ^ v k e c k ~ k k o k eA k i z v h d h s i v h d h k e i s y ~ y > , d h k y v s y p k g h t h o i B h e k >o i h c i k h g y v h ~ v k j m e k t k %O i h t y e c k , V y s k h o i l h E m v o $ V h s h v k t k e c i ~ i h g k e y $d k t h V y s k h $ D h v i , ` h v h ~ h v t i h d i v k o k m e h l h h ~ l h t m y l y k~ y v t h e y d i o i V y s k h $ D k c i k %% ^ v k e c k ~ h t i j v y ~ h t i k e ` y v y l ^ m l m t a y l y k e * h o g m s t c m $t v m ~ k t i o i t h t h v k > o i h c i k h t m c d h k h y g m s t e y d k t i V y s k h $H l f h % H c i h s t h ~ h v t i h v h d h s s k e j y v h l k f i l ) ~ * h t y e c k % O h e s hs * h y e k t h ~ m k c y L k t y h e k h , s y ~ y e h e o y $ s i h c i 8 m v h > A e i h p k %S l i k t h ~ v k e l y ~ t i c m e t k e y h c y t h t h v k , * V y s k h $ D k c h w i p yt i v k t m v k y l s h y d i v i y d k c ~ v h t , d h k c y s i h d h o y ~ h c i s * h

  s t k e s o k e h s t k h ~ v k e c k ~ k l m v J h l k c k % K e d k ` l m c y l s i c m l y l y k R K W^ m l m e k h h ~ y s d h e h ~ i J h l k t k h > k e h c i l h t k d ~ D m l o m w hh c e c i v k t m ~ h v t i f y e k c k c h o k e ^ m o m l k h , v i s t y l Y a v h k e i kc h d s y f o m d k e h t k y e i h ~ v k e c k ~ k l m v L k t m $ F k i l m $ V y s k i e k , ho k e h s t k i k J b i o i d k e m w k c k % H c i t k ~ v k e c k ~ k m c y ~ h v h A k i w y lx k * k o i t i v h t k t l y l o i D h v i $ o y c k h k L k t y h e k i k > h V y s k i k %; E % h s t m d h v m g g i Z v i d i e h y o i l d $ w i c i w h j m y a l h o h %

 • 8/2/2019 Ukraina i Romnia - 1916 - Zamfir C. Arbure

  24/45

  6 7Y e k t h t i h e h t k m e h l j s * h v i s t h f k l k t h t y e i k K e t v y c j t $ w h , o h v

  e y s y f g m v d h w i c b i g i o i v h t k w h , c k h o i w i e k t y e s t h t g i y o h l %H w h e t h ` y l K e s h o i c h v i s * h f y c y v h t h g m s t c h h s c h ~ h tc y y e s i c m l d h k o i w v i d i o i c h t V y s k h o i s y f j v m h p e k c hh ~ h s h v i s k ` y j h l t h t h v k l m v 1 h ~ m k h ~ y t y t s h * s k k e t k e o j b m $t h v i l i ~ k e j l h d h l y l D h v i k E i j v i , t i v k t m v k y l c m t v m ~ k t o ib m v o i l i f h v f h v k l m v , h w h e o h v o h t h t h v k l m v F t { $ B h e %^ i l h g k e i l i s i c m l y l y k R W e m k c m t v m ~ k t m v k e h w h l k v j ~ i s t i_ h v h c i h s t h h y g m s t t y v c k % ^ m ~ m v y l Y a v h k e k h e s i w i o is k l k t h g y j k o k e s ~ v i t i v k t m v k k d h v g t k d i , % m v h s i l i k s h t i l id i v k o k m e h l i s y e t ~ y s t k k t i % _ m c d h k o k e h c i s t d m d i e t k s t m v k c~ h v t i h d i v k o k m e h l h h L k t y h e i k c h ~ h t k k o i g k e k t k w e y d i o iY a v h k e h % F m i v k g i y o h l k o k e c i k d h k w k t i ` k , ~ i s c h v k

  t m v k o i t y v d i , c y o y v o h l h y d i v c h p h c k g j v h g v k c h $F y e t s k e j y v k c h v k v h d ? K e K e _ h v h c m t v m ~ k t h l L h e o i r c y v $s k y e k * H e h l h d h l y v k l i d h v i k , k ~ i s c y k e o k e v j y v k s h ew h e H e o w y l ~ k k s h v e y v k K e s t i ~ i e i d j v j k e k t i , c j s t k j hi r k s t i e t h %E i c i s k t h t i h y e c k l y ~ t i g h v h ~ v i j i t K e c m e t v h t y v c k l m v hd i e t k e y t m v j h e k s h M y e i h g i y o h k j , h ~ m k L k t y h e k h Y a v h k e hh y g m s t s k l k t i h s i y e k c y ^ m l m e k h % H v k s t m c v h t k h c i l m v t v i kt h v k ~ h v w k e i h K e t h v k h c i h s t h y e k v i l h L y f l k e ~ i l h 8 9 7 ; %O k e h s t k h J b i o i d k e m w k c k o k s ~ h v H e o , ^ m l m e k h c h ~ h t h ~ v i $~ m e o c v h e t h K k k y e k v i h k c i e t v y l w k i t i k ~ m l k t k c i s h t v h e s g i v hl h W h v s m w k h % Y a v h k e h h s t g i l o i w k e i M v h o i g v y e t h v k i h

  s t h t y l y k ~ m l m e % H v k s t m c v h t k h v y t i h e j s i ~ m l m e k s i h p h s k t v i c il h c h t m l k c k s d , K e h l t y l c l i v , y e k t c y h v k s t m c v h t k h ~ v k e k e v y o k v ic h y t j h s y ~ y e i f k s i v k c h m v t m o m r h o i l h V h s h v k t s y ~ v i $d h t k i k ^ h ~ i k " Y e ` h o i l h F v i s t o k e h e y l 8 9 ; 9 + %H e t h j m e k s d y l 8 e t v i w i c b i h h v k s t m c v h t k c , v i c y e m s c y t ho i c h t v i s t h t k i l i d i e t y l o i d m c v h t m s t h s i s c h c h p h c k l m v ,c h v i l h v h e o y l s h y c h y t h h c j s t k j h o v i ~ t y v k l i i j h l i c yh v k s t m c v h ) k h v i c y e m s c y t h o i s t h t h ~ m k h e t h j m e k s d y l K e t v i

 • 8/2/2019 Ukraina i Romnia - 1916 - Zamfir C. Arbure

  25/45

  6 % :h v k s t m c v h t k h k ~ h t y v h t h v h e i h s c h , s y ~ y s j k e c i t y l c h k e c i tc l h c h g i k k h ~ m k s c l h w k i k , y e k v i h o i l h F v i s t s y e t c h y p iy e m v v h s c m h l i t h v h e i s t k c h v k y d ~ l y ~ h j k e i l i k s t m v k i k Y a $v h k e i k o i l h g k e k t y l s i c m l y l y k h l R W K > ~ h e l h ` y d h t h t i hs i c m l y l y k h l R W K K $ l i h %C m d y e h g i o i v h t k w h h c h p h c k l m v o i ~ i O e k ~ v y e y d k t hS i i k " v y t i e i x t i S k i k h + h p h ~ m v m ` e i e k l m v 8 + o i w k e i j v m h p e k c y lh w h e ~ m s t h K e t v i j i k h v d h t i o i c h p h c k , h o k c j h t y t y l m vc i l m v m ~ v k d h t k , v i w m l t h t k s h y s y f ` y j y t k % H c i h s t h h v d h t hl y ~ t h i v m k c ~ i o m y h g v m e t y v k K e c m e t v h ^ m l m e k i k > K ec m e t v h _ y v c k l m v k _ h t h v k l m v %C h v i h g m s t v i p y l t h t y l g k e h l h h c i s t i k l y ~ t i y v k h i =C h p h c k d i h y a v h k e i h e h h v i y s k t s h o i f h v h s i p i e ~ v m h ~ iK e t v i h j h t h v h o i i l i d i e t h l ~ m l m e , k k e t v h v h l k f i v k M y f~ v m t i c t k y e i h D m s c m w i k , h o k c h o y ~ h ~ v m w i v f y l v y s i s c j h k ts c h ~ h t o k e g m c > h y ~ i v k t K e g l h c h v k ,^ v k e t v h t h t y l k e c b i k h t c y ~ v k e c k ~ h t y l D m s c m w i k l h 8 7 9 ?F m j o h e C b k v e i l e k t s a { , b h t d h e y l v i w m l y t k m e h v h h v d h t i kc h p h c k l m v p h ~ m v m ` e i e k > h k e t v i j i k Y a v h k e i k h c v i p y t c j , w hj h v h e t h k e t i j v k t h t i h k h y t m e m d k h ~ h t v k i k s h l i , h s k j y v h e o y $ k

  t m h t i l k f i v t h t k l i c k w k c i k ~ m l k t k c i ~ v k e y e k v i h c y D m s c m w h %F k i t y l m d e * h c y e m s c y t d i e t h l k t h t i h , w k c l i h e h d m e j m l k c hh d y s c h l k d i k % K e c y v h e o k e w k v t y t i h t v h t h t y l y k o k e H e o v y s m w" 8 7 7 ? + Y a v h k e h h g m s t K d ~ h v t h K e t v i ^ m l m e k h s k D m s c m w hc h v i ~ i e t v y K e o k h c h v h ~ y s i s i K e ~ v h c t k c h o i w k p h s h g h w m $v k t h 0 o k w k o i i t k d ~ i v h % O i h c i i h O e k ~ v y h o i w i e k t b m t h v y lo i o i s ~ h v t k v i k e t v i o m y h ~ h v t k h Y a v h k e i k , k h v ~ h v t i hd i e o k m e h l h h t h v k k d ~ h v t i h g m s t s y ~ y s h _ y v c k i k % Y e~ h v h j v h g s ~ i c k h l , c h v i s t k ~ y l h s i h c i h s t h 8 d ~ h v t k v i s y e h 0o z v t y l i t i v e " s t i ~ i + w h g k y e ` h o i o i s ~ h v t k v i 8 e t v i c i l it v i k s t h t i p %

  g l G m v t h v i h t h k e j v % o k t k k e t h v k t h , c m e s t v y k t o k e c m l m o i c h t h v h c t i" p h ~ m v m j h d k + O e k ~ v y l y k K e s i c m l R W K $ l i h %

 • 8/2/2019 Ukraina i Romnia - 1916 - Zamfir C. Arbure

  26/45

  6 2O y ~ h m f k c i k y l D m s c m w i k , y e t k d ~ m h v i c h v i h y t m e m d k hY a v h k e i k h g m s t d i e t k e y t h k e _ h v h B h t d h e k l m v , h o k c h o i

  ~ i t e h l y l s t v k e j h l O e k ~ v y l y k , ~ v i c y d s k k e S k o % O i l h^ i t v h $ c i l $ D h v i , t h v k k v i y s k v h s h h e k b k l i p i t m h t i l k f i v t h t k l ic h p h c i s t k % L h 8 : 7 9 _ h v h B h t d h e k l m v h g m s t v h ~ y s h o m d k $e h t k y e i k o i ~ l k e i h V y s k i k , k h v H l h 8 : : 9 S k c k p h ~ m v m ` e i h s c hh g m s t o k s t v y s h ~ v k e m v o k e h l k d ~ k t k v h t i s i k I c h t i v k h h K K %Y e c h e t i c ~ m ~ y l h v v h t i h e h d k e t i s t i o i s ~ v i h c i h s t h k e k $c b k t h t i k s t m v k c h k e y v d h t m h v i h s t v m g h o v h s t k i h 0l h v * g h v k e h C h t i v k e hC i h f l i s t i d h t hH o k s t v y s Y a v h k e h s k t v d h e h^ i e t v y w i c k e k c k iC y h t o k s ~ h v i h h y t m e m d k h ~ m l k t k c h h Y a v h k e i k K e j b k t k t ho i c i e t v h l k s h t k y e i h h y t m c v h t h h t h v k l m v , c y h t H t _ h v h e k d i hY a v h k e i h e h c h o i h o k e * i h k e c i d h k K e y k t s y f ` y j y l h v k s $t v m c v h t k i k % S t h v % G k e i l i , w i c b k , x i g k i l k j k f k l k h k c h p h c k l m v h yg m s t o i c l h v h t k o i K e m f k l k " o w m v i e k + o i c h t v i t h r k , c h v kg m v d h v h o k e i k s l y j k ~ l i c h t k % H ~ m k , c h e o s * h c m e s t v y k t ^ i t v m $j v h o , t h v k k t v k d k s i v h k e Y a v h k e h m l i j k y e i o i f m i v k $ ~ v m $~ v k i t h v k o i d m s k k " ^ m d z k l i , > , c j v m v h o h v y k v h s h t i k e t v i j kC y ~ h d k t e t k _ h v h e k k o i c l h v h t k v m f k " c v i ~ m s t v t k i + %^ i t v h $ c i l $ D h v i , I c h t i v k e h h K K , ^ h w i l s y e t k d ~ h v h t kc h v k h y e k t e k c k t Y a v h k e h %S y f h c i s t k t h v k , Y a v h k e h o i o k e c m l m o i O e k ~ v y c h o iK e c h m o h t h , s y f ` y j y k l y e i k h v k s t v m c v h t k k s t v h k e i 1 d m s k i v k kk e o k j i e k s h k e s t v h k e i h p h o i e h t k y e i , h l t h o h t h i k s i ~ v i $g h c y v h K e ~ m l m e k , ` h v h h c y d s h d i t h d m v g m p h v h K e d y s c h l k %_ h v h e k d i h o i ~ i v e h l y l o v i ~ t h O e k ~ v y l y k h c m e t k e y h ts h g k i s y f o m d k e h t k y e i h d h j e h t k l m v ~ m l m e k %^ i l h g k e h l i s i c m l y l y k R W K K s k k e c i ~ y t y l s i c m l y l y k R W K K Kt m t c i h d h k v h d h s o k e m v j h e k s h v i h c h p h c i h s c h e y k e c i t ho i h ~ v m t i s t h k e c m e t v h h c i s t i k o i ~ l m v h f k l i s t h v k s m c k h l i %

 • 8/2/2019 Ukraina i Romnia - 1916 - Zamfir C. Arbure

  27/45

  6 ;V h s c m h l i _ h v h e i s t k s i s y c c i o h y , * H e h l h g m v d k o h f k l h v h s $c m i o o i s y f ^ h l k k , i v m y l h c i s t m v v i w m l t i % K e c y v j i v i hs i c m l y l y k R W K K K W i t i o i t h v h e k v i w m l t h t k " B h k o h d h a k +~ y s i v h K e g k e i K e ~ v k d i ` o k i k e t v i j y l s t h t ~ m l m e % " B h k o h $d h c k e h o i O % D h v o m z p i z , 8 2 : > + %K d ~ j v h t i h s h I c h t i v k e h h K K k e t k e s i d k k e h s h o i ~ v m $t i c t k y e i h v a t v m c v h t k i k ~ m l m e i , t h v h e k k k b h k o h d h c k k h y g m s ts t v k w k t k c h h ` y t m v y l h v d h t i k v y s i , o h v ^ m l m e k h h v k s t v m c v h t h" s l i h b i t s c h + l h H e o y l i k s k d t k k e c y v H e o d h k d k d ~ h v h t i s i k %K e c y v H e o t h v k e h l y h ~ h v t i l h k d ~ h v t k v i h , v i j h t y l y k l y k^ m e k h t m w s a { % K e t v i h j h Y a v h k e h o k e ~ h v t i h o v i h ~ t h h O e k $~ v y l y k h g m s t h l k ~ k t h l h V y s k h , k h v h J h l k t k h , c h p y s y o o m d e k hH y s t v k i k " 8 : : 3 + %H s t $ g i l s * h v h ~ t K e o m y e i e m v m c k t h i v m k c h , Y a v h k e h 1J h l k k h h w y l y j e m v m c y l o i h c h o i h K e ~ h v t i h , y e y k s t h tc k w k l k s h t s k h c m l m s * h v i g y j k h t c y l t y v h e h t k m e h l h h ~ m ~ m v y l y kY a v h k e i h e , d i e k t h h t v h e s g m v d h K e w k k t m v h c i h f t h ~ h v t ih w i c b i k Y a v h k e i K e ^ k i d m e t y l w k k t m h v i k Y a v h k e i , i l k f i $v h t i ~ m h t i o i s y f ` y j y l h s k h t k c h l V y s k i k %o h c h Y a v h k e i e k k e * h y ~ y t y t v i h l k p h k o i h l y l l m v e h $t k m e h l , o h c h e * h y v i y M t h g m v d h y e s t h t v i ~ y f l k c h e 9 ko i d m c v h t , ~ v i c y d h y g m s t t i e o k e t i l i k h s ~ k v h t k y e k l i h c i s t 1 0 t k~ m ~ m v s l h { , h ~ m k c h y p h s i h g l h K e s k t y h t k y e i h j i m j v h g k c h ,h t i v k t m v k y l y k K m c y k t , h s i p h t k e o v y d y l d h v i h i d k j v h t k y e i k~ m ~ m h v i l m v e m d h o i , c h v k s h K d ~ k e j i h y K e d i v s y l l m v s ~ v iI y v m ~ h %H c i h s t h i c h y p h t y t y l m v o i p h s t v i l m v ~ m l k t k c i h Y a v h k e i k %E h t k m e h l k t h t i h Y a v h k e i h e h ~ v i s k e t h k e d m d i e t y l o ig h t h y e g i e m d i e s m c k h l % c y v k m s ^ m ~ y l h t k y e i h s h i o i~ i s t i 3 ? d k l k m h e i o i t j v h e k , c h v i ~ m s i o h m ~ h t y v h c y l t h ,c m e s t k i e t h e h t k m e h l k c i s t i k h w i o h o i h * s k c v i h m s k t y h t k y e i

  ~ m l k t k c h ~ v k e s k e i s t h t h t m h v i %_ i p h y v y l l k t i v h l h l Y a v h k e i k s i h g l h s t v k f s K e ~ m i p k k

 • 8/2/2019 Ukraina i Romnia - 1916 - Zamfir C. Arbure

  28/45

  3 >~ m ~ y l h v i , s e m h w i , ~ v m w i v f i , ~ m w i s t k v k k s t m v k c i % S y f h c i s tv h ~ m v t , ~ m ~ m v y l v y t i h e e y c i o c h p h e k c k y e y k h o k e ~ m ~ m h $v i l i i y v m ~ i e i 1 ~ m i p k h 8 k v k c t h v y t i V k l m v i v i d h v c h f k l hh t h t o k e ~ y e c t y l o i w i o i v i h k e s ~ k v h t k y e i k c h t s k h c h l k $t h t i k i h g m v d h 1 ~ m i p k h i ~ k c h s k d h k i y d h d h c i h k s t m v k c he y * s k h v i v k w h l h , o i c h t k e l k t i v h t y v h s i v f h k s ~ h e k m l h % O il h o v y ` k e i l i ~ h e h l h i w i e k d i e t i c i l i d h k v i c i e t i , c hv i w m l y t k y e i h h v k s t v m c v h t k i k d h j b k h v i o i l h 8 2 ? 2 , v i w m l y $t k y e i k ~ m l m e c o k e 8 2 7 3 , i d h e c k ~ h t k i k s i v w k l m v o k e J h l k t k ho i l h 8 2 ? 2 , i d h e c k ~ h t k y e i h h e h l m h j h o k e V y s k h o k e 8 2 7 8t m h t i h c i s t i d m d i e t i k s t m v k c i s h v i g l i c t h ~ i v g i c t k e~ m i p k h Y a v h k e i h e h %O $ e y F y s l h i z , ~ v m g i s m v c h e m s c y t o k e D m s c m w h i d k t iy v d h t m h v i h ~ h v i v i h y t m v k s h t h h s y ~ v h ~ m i p k i k i ~ k c i h v y $

  t i e k l m v 0" ^ m i p k h d h l m $ v y s k h e h i d h k c y s i h d h f m j h t h k e c h e t i i i k s t m v k c i o i d h v i w h l m h v i k k e o y d k " j h e o y v k + c h v k o h $ t i h p h o k e s i c m l k k R W K s k R W K K % O k e j i e i v h t k k k e j i e i $ v h t k k , i l i ~ h s t v i h p h h d k e t k v k ~ v i c k s i o i s ~ v i l y ~ t h ~ m ~ m $ v y l y k Y a v h k e i h e C c y t y v c k k , t h t h v k k k ~ m l m e k k % S y f h c i s t v h ~ m v t ~ m i p k h Y a v h k e i h e h ~ v i p k e t h y e c m d ~ l k d i e t i s i e $t k h l g h t h o i ~ m i p k h ~ m ~ y l h v h w i l k c m $ v y s h , c h v i i g m h v t is h v h c h k e t v h o k t k y e k k s t m v k c i % % O y e p h e i o h o k e h l t h ~ h v t i k o i k h l h c i j v h o l k d k t ~ m h t i s h h ` y e j h g h e t i p k h ~ m ~ m v y l y k , i o y c h t ~ v k e t i m w k h t h k s t m v k c h o i l y ~ t i y v k h s i %H % % V h d f h e o k e c h v t i h s h L h V y s s k i I ~ k j y i s i v k i 0 O k e ~ m w i s t k v k d h k d y l t o i c h t o k e c h e t i c k l i i ~ k c i s i ~ m e t i c y e m h s t i c h v h c t i v y l ~ m ~ m v y l y k Y a v h k e i h e % D h l m $ V y s k h s h o i m s k f i s t i i s i e t k h l o i V y s k h %D % D k e s a { c i l i f v y l c v k t k c l k t i v h l h l V y s k i k k e s t y o k k l io i s ~ v i o k e t i c y l l y k K j m v " S l m w m m ~ m l c y K j m v i w i + s i i r $~ v k d h h s t $ g i l 0C k e t i c y l l y p K j m v o i e m t h k e t i y e d m o b m t h v h t m v k j k e i h

 • 8/2/2019 Ukraina i Romnia - 1916 - Zamfir C. Arbure

  29/45

  3 8 s h d i v k o k m e h l h % G m v d h j v h t k m h s h h l k d f i k s h l i e i h d k e ,K t i t i k o k m d y l h c t y h l h Y a v h k e i k % C i l h k e s h c i w m v f Z i& d h k d h l t K m g h w m h v i h ~ v m w i e k i e t i k s h l i Y a v h k e i e i i s t i b h f k t e s ~ m ~ m v y l y k p y j v h w k t k e i e t y l % I s t i c i w h o y k m s ,& e m f k l k y d h e k e v h ~ m v t y v k e h t y v h l k h h c t m v k l m v o k e ~ m i d h 0 _ m t h l g h c i s h e i j e o k d l h V y s k h d i v k o k m e h l h , y e o i& h c y d s i j h s i > i i i w h o k e h c i s t y d h e k e m f k l K e g h d k l k k Y a v h e k i e i 1 y e o i v h ~ m h v t i b h v i s i r i s y e t k e t i d i k h t i ~ h h g i c t k y e i > e y ~ i g m v t h f v y t h l h s h y k e t i v i s , y e o i g i d i k h s i f y i y v h o i s t k d h o v i ~ t y v k l i o i m d % H o k c hh t m i d h k c i w h m ~ y s c i h g m s t k i s t i K e V y s k h , o i l h E m v oE m v o $ v h s h v k t , y e o i v h ~ m h v t i o i g h d k l k i s i o i m s k f i s c& ~ v k e j v m s m l h e k i k f v y t h l k t h t i , y e o i g i d i k h i s t i v i o y s h* l h s t h v i o i w k t h s h y o i h l t h e k d h l o m d i s t k c , > o v h j m s t i hl i s t v h k e ? o i c h p e k c k i % C m d ~ h v h , t k d m o h l o i h t v h k h t h v h e k l m v v y t i e k , h i l h s i k f y v j b i p i , h c m d i v c k h e t k l m v* h c i l m v l h l t i c l h s i i h h i i l i h > s t v h t y v k s m c k h l i o k e D m s c m $& w k h > w h { i t k c m e w k e j i c h l y k K j m v i o i m v k j k e iY a v h k e i h e h %

  C m l m v k l i ~ m i p k i kt k l y l y k , c h v h c t i v y l c y v h j k y l y k i h w h l i v i s i c i s i h g l h k e h c i h s t h k s t m v k c h ~ m i d h t m t y l h ~ v m ~ k i c H e t h l l y k K j m v o i h e t i c i l i c h p h i k l m v o k e Y a v h k e h % % % c h o Y a v h k e h h g m v d h t y e m v j h e k s d ~ m l k t k c o i m s i f k t , y e c l i g k i i h v i t v h k h k e w k h t h c m d y e h h t y t y l m v , s i o i s w m l t h t m t" t h ~ , o i l k f i v , ~ v i c y d l k f m v h g m s t h i v y l s t i ~ i l m v 1 k e o k w k o y l c y e m t i h f k e i h g h c i v k l i ~ h t v k i k s h l i , d k d h s h ~ h l ~ k t h K e y e k s m e c h d k d h % t h v i k % O i h c i k h ~ m i p k h ~ m ~ y l h v h h Y a v h k e i k $ > v i g l i c t h h h o i i v i o k e c k m s w k h t h k s t m v k c h h s t h t y l y k % C h t ~ m i p k i k e h c i h s t h k s t m v k i ~ m i t k c h " F i l k e s a k % M ~ i v k l i c m d ~ l i c t iK W w m l % 2 ; 6 6 7 ~ h j % + % M ~ m i p k i ~ m y l h v h k s t m v k c H o ih h w h l m h v i t v i f e k h s h o i h m l k t i v h t y v h e h t k m e h l H v i d h v $c h f k l h 1 k o h c h s * h k e t H d ~ l h t h l t g i l , h ~ m k c h y p h v i i o i k e

 • 8/2/2019 Ukraina i Romnia - 1916 - Zamfir C. Arbure

  30/45

  3 6k e t v i j k d i h s h k e c m e o k t k y e k ~ m l k t k c i e i g h s t i , c h v k h yo H v e k c k t ~ m ~ m v y l Y a v h k e i h e k e c y v j i v i h w v i d y v k l m v o ih * s k c v m k m m v j h e k s h t k y e i e h t k m e h l h l k f i v h s k k e o i ~ i e o i e t h { %_ m t y s , y t m h t i m f s t h c m l i k s t m v k c i , l k t i v h t y v h h c i s t y kd h v i ~ m ~ m v h o h t m d i e k v i k d y l t i d m e y d i e t i o i m e i $t h j h o y k t k t w h l m h v i % L k t i v h t y v h k e I y v m ~ h m v k i e t h l s * h e h s $c y t c y h ~ h v k t k y e i h c v i s t k e k s d y l y k , c h v i h g m s t k e t v m o y sl h A k i z ~ i l h g k e k t y l s i c m l y l y k R $ l i h S g % S c v k ~ t y v h , t v h $o y s h d y l t K e h k e t i k e l k d f h f y l j h v H , h g m s t h o y s H h o k o i~ v i o k c h t m v k % K e t H k h c h v t i c y e m s i y t h l h A k i z h g m s t s c v k s hk e l k d f h s t v h k e H ~ m ~ m v y l y k % H c i h s t h l k d f h f k s i v k c i h s c Hk d ~ i o k c h k e t v i f y k e t h v i h k o k m d y l y k e h t k m e h l k e l k t i v h t y v h %C y t m h t i h s t i h o k e s i c m l y l R K $ l i h l h A k i z , h ~ m k K e W h $l k e k h , l h J h l k c k s k C i v e k j m z K e c i ~ y v H s H h ~ H v H L i t m ~ k s k t i %G m v d i l i l k d f i k e h t k m e h l i K e c i ~ h h ~ h v i ~ v k e t v i l k e k k l k d f i kf k s i v k c i s t k , e h v h t k y e i h v i l k j k m h s h k o m j d h t k c h s i w i o id i v i e 8 e t v i v y ~ t h ~ v k h ~ m w i s t i h y e m v g h ~ t i v H s f m k e k c i ,~ v k e o k h - m j y v k , o k s c y v s i , ~ v m w i v f i , ~ v k e c b k h v w i v s y v k %H s t g i l h g m s t s c v k s l i t m ~ k s i t y l o k e Z m l k e k h $ J h l k c k % ^ v m g i s m v y l

  c y e m s c y t h l % D m s c m w i k o % S m l m w k i g g h s t g i l o i m s i f i s t ih c i s t l i t m ~ k s i t o i c i l i $ l h l t i 0 i ~ m w i s t k v i h c v m e k c h v y l y k d i v k $j o k m e h l s i o k s t k e j i o i c v m e k c h e m w j m v m o k h e h ~ v k e f m j h t k hj o i t h l k i l m v , ~ v k e s t k l y l ~ k t m v i s c , w k m k c k y e i h , ~ v k e c h v h c t i v y lc s h y h v t k s t k c , h s k ~ y t i h p k c i 0 L i t m ~ k s i t y l o k ec o i m s i f i s t i v e h k c y s i h d h ~ v k e g m v d h s h ~ m i t k c H % K d ~ m s k f k l o i h e y w i o i h h c m l m k e g l y i e t h e h t y v i k d i v k o k m e h l i s k hc h v h c t i v y l y k y e y k ~ m ~ m v o i m s i f k t % ^ i c f % e o ~ m w i s t k v i hc v m e k c h v y l y k o i S y p o h l " K e t h k y l c i y t v y w k k t m v y l y k ~ v k e c k ~ h th l D m s c m w i k + i s i h c h , w m v f h v i h t , g h v h g k h v t k s t k c h i hc c i h d i v k o k m e h l h %^ H v i v i h l y k S m l m w k i g g i s t i c H L i t m ~ k s i E 8 l y k E i s t m v ,8 + K s t m v k h V y s k i k t % K K K , ~ h j % 8 9 8 %

 • 8/2/2019 Ukraina i Romnia - 1916 - Zamfir C. Arbure

  31/45

  3 3c h > % c o e t y l l y k K j m v s y e t m ~ i v k l i w i c b i k Y a v h k e i % H c i s t im ~ i v k g m v d i h p h K e c i ~ y t y l l k t i v h t y v i k Y a v h k e i e i s k h y h w y tm k e g l y i e t h k e o k v i c t 7 , h s y ~ v h V y s k i k o i l h E m v o $ V h s v y k t %^ i f h p h h s h o i s m l k o c l o k t h l k t i v h t y v h Y a v h k e i h e h h~ y t y t t v i ~ t h t , t v i ~ t h t s h h ` y e j ? K e s i c m l y l l h r s j % o i hm ~ l i k h o h o i s c v k k t m v k o i k e t l h d e h , ~ v i c y d g t Y g m s tA m t l k h v i w s a { , J m j m l $ t h t h , C v y l h a $ H v t i d m z s a { , A z k t a h , _ p i v $t i l i z , F m o k h e s a { , i t c % s k k e g k e i _ h v h s i w c i e c m , d h v i l i~ m i t h l Y a v h k e i k , e k t s c y t l h 8 2 > ; s k d m v t $ l h 8 2 7 8 %D h v i l i ~ m i t Y a v h k e i h e i w c i e c m h g m s t ~ m i t ~ m ~ y l h vK e h o i w h v h t h l s i e s h l c y w e t y l y k % I l s * h e s i y t v m f hy e y k d m s k i v o k e j y w i v e h d i e t y l A k i z y l y k 1 m v g h e o i t h t hs k d h d h o k e c i h d h k g v h j i o , c m ~ k l h v k i i l h s y g i v k t t m h t i

  y d k l k e t i l i s k t m h $ t i s y g i v k e t i l i y e y k s c l h w 0 h g m s t l h c b i y ,h v j h t o i c y v t i , c k m f h e 1 s t h ~ e y l s y , m f s i v w e o c h o m $l i s c i e t y l ~ m s c o h , d h v i h ~ t k t y o k e i ~ i e t v y ~ k c t y v h s k c h l c y $l e o $ i h $ y e s c l h w , c h v i h v o i w i e k ~ k c t m v i l l t h l i e t k * h vh o y c i d h v i ~ v m g k t f h e i s c , t v k d k s i ~ i i w c i e c m l h ^ i t i v $s f y v j ~ i e t v y h k e w h t h ~ k c t y v h %L h ^ i t i v s f y v j " s h y ^ i t v m j v h o C Y D l * h f m t i p h t h c t y h l y lt h v v y s o k e g h d k l k h B m l s t i k e $ K g m v t m ~ + _ h v h s i w c i e c m hg h c y t c y e m s t k e t h c * m ~ l i k h o h o i t k e i v k ~ k c t m v k , i l i w k h k H c h $o i d k i k o i F i l l i H v t i s k K e g k e i h g m s t ~ v i p k e t h t c i l i f v y l y k~ k c t m v v y s o i ~ i h c i l i w v i d y v k F v y l m g g , c h v i h ` y t h t o i~ m i t y l v y s @ y a m z s a { , h s t v e s s y d h o i 8 % 9 > > v y f l i c y

  c h v i s y d h d h v i l i ~ m i t Y a v h k e i h e h g m s t v o s c y d ~ v h to k e $ v m f k i % i w c i e c m h k s ~ v h w k t s t y o k k l i s h l i l h H c h o i d k h o i F i l l iH v t i s k l h 8 2 ? > h h ~ j v y t k e t g t k y l s h y w m l y d o i ~ m i p k ks y f t k t l y l o i i l g m f r h v %^ i l h 8 2 ? 9 i w c i e c m v i c y e m s c y t c h ~ m i t o i d h v i w h l m h v i ,s * h s t h f k l k t l h A k i z y e o i o i w i e K h d k c h l y k A m s t m d h v m zk s t m v k c k h e v y s s k h l y A y l k s , c y e m s c y t y l ~ y f l k c k s t i t e m $3

 • 8/2/2019 Ukraina i Romnia - 1916 - Zamfir C. Arbure

  32/45

  3 ?j v h g % K t v g l y i e g , h , ~ i c h v i ~ m i t y l h i r i v c k t h t h s y ~ v h h c i s t m v

  m h d i e k o i s t k k e t j c y o v h j m s t i h s h e i t j v d y k t j ~ i e t v y ~ m ~ m vc y p i v h k d ~ l h c h f k l h k s g h * e t h K e c m e t v h _ h v k s d y l y kV y s k i k _ h v k s t i h y ~ v m o y s s k t v i f y k h s h ~ v m o y c h m v i w m $* t k t l i K e s y g l i t i l i l m v %` h t h i l A m s t m v e h v m z K d ~ v i y e h c y S i w c i e c m ~ y e l hc h l i g m v d h v i h y e i k s m c k i t h t k s i c v i t i ~ h e s l h w k s t % S m c k i t h t i hh c i h s t h h g m s t o i e y d k t j , G v h t k h A { v k l l m $ D i t m o k h e hh w i h o i s c m ~ 0? I d h e c k ~ h v i h ~ m ~ m v y l y k Y a v h k e i h e o k e v m f l i , v h s ~ h e $K o k v i h k e s t v y c t k i k ~ v k e t v i t h v h e k k Y a v h k e i e k , o i s t i ~ t h v i hH e h t k m e h l h h ~ m ~ m v y l y k _ @ a v h k e i h e %H c i h s t h y e k y e i ~ h e s l h w k s t , c m e i i ~ y t h l h A k i z e * h v i

  e k c k m h s i d h e h v i i e ~ h e s l h w k s d y l d y s c h l i s c %A m s t m d h v m z k i w i i e c m e y h o d k t i h y k e ~ v m j v h d y li l h f m v h t o i i k k e t m l i v i e t h f k p h e t k e j K e d h t i v k i v i l k j k m h s j ,e y h o d k t i h y h s i d i e i h e k c k i j i d m e k h y e y k ~ m ~ m v h s y ~ v hc i l m v $ l h l t i ~ m ~ m h v i c i k h c i s t h K e s c v k s o v i ~ t t i d i l k i K e~ v m j v h d y l ~ h e s l h w k s t h d y s c h l k l m v %^ h e s l h w k s d y l y d h e k t h v h l y k S i w c i e c m i s t i ~ i o i h e t v i j y li r ~ v k d h t K e ~ m i d y l s j y c B y s y , o i o k c h t l k k k h g g h v k a %H d k c k k l y k S i w c i e c m , g k v i s t i , K e c y v H e o o i w i e k v j w k c t k d iv i j k d y l y k o i s ~ m t k c h l V y s k i k % L h 8 2 ? : i k t m t k g y v h o i $e y e t h t k o i K y s i g m z k c k s ~ k m e y l ~ m l k t k i k , c h d i d f v k k y e i ks m c k i t h t k s i c v i t i %

  _ h v y l E k c y l h k K m v o m e h t v k d k t i v i h l m v K e i r k l % ^ m i t y lS i w c i e c m h g m s t k e v i j k d i e t h t c h s m l o h t K e t v * y e f h t h l k m e ,c h v i t k e i h j h v e k p m h e h l y t i g m v t h v i h t h d k c h o k e g y e o y lj y w i v e h d i e t y l y k I c h t i v k e m o h v % O y ~ j , m v o k e y l m o k m s h lt h v y l y k _ h v h s H 9 * i w i i e i m e * h w i h o v i ~ t o i h s i v k s k o i h , ~ k c t h %H c i s t m v o k e h l t h v y l y k E k c y l h k K , i s t i m c v k d h c m d k s hK e c m e t v h c y l t y v i k y d h e i , K e c m e t v h K e t v i j y l y k ~ m ~ m vY a v h k e i h e %

 • 8/2/2019 Ukraina i Romnia - 1916 - Zamfir C. Arbure

  33/45

  3 9E m y h h e k o i p k l i ~ m i t y l i w c i e c m e * h ~ y t y t s c v ke * h s c v k s e k d k c , g k k e o ~ h p k t o i h ~ v m h ~ i o i c h l h k k t h v y l y k ,i r i c y t m v k g k o i l k h k m v o k e y l y k s h y s h l f h t k c %H d e i s t k h t l h 8 2 9 : , f m l e h w ~ m i t y l v i w i e k t o k e i r k l s * hs t h f k l k t k h v ? k K e Y a v h k e h s h k y f k t , h e o i h s c v k s s y f l i d i l is h l i ~ m i p k k %O v i ~ t t i s t h d i e t , ~ i ~ h t y l o i d m h v t i i w c i e c m h l h s h t~ m ~ m v y l y k Y a v h k e i h e y v d h t m h v i h ~ m v y e c h 0

  ^ M V