UK¥¾AD NERWOWY NARZ¤â€‍DY ZMYS¥¾£â€œW 2020. 3. 26.¢  I- Nervus olfactorius- w¤â„¢chowy II- Nervus Opticus

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UK¥¾AD NERWOWY NARZ¤â€‍DY...

 • UKŁAD NERWOWY NARZĄDY ZMYSŁÓW

 • MÓZGOWIE - ENCEPHALON

   Jest częścią ośrodkowego układu nerwowego położoną wewnątrz jamy czaszki.

   Składa się z pięciu części:

  - kresomózgowie

  - międzymózgowie

  - śródmózgowie

  - tyłomózgowie wtórne

  - rdzeniomózgowie

 • KRESOMÓZGOWIE

   Składa się z: - dwóch półkul mózgu oddzielonych od

  siebie przez szczelinę podłużną mózgu, w głębi której znajduje się ciało modzelowate łączące obie półkule.

   Każda półkula składa się: - kory mózgu – jest to istota szara zbudowana z komórek nerwowych i tworzy zewnętrzną warstwę półkuli

  - istoty białej – utworzona jest przez wypustki komórek nerwowych i znajduje się wewnątrz półkuli

  - jąder kresomózgowia - komory bocznej – znajdującej się wewnątrz półkuli

 • KRESOMÓZGOWIE

   W korze mózgu rozróżnia się płaty, które są od siebie oddzielone bruzdami:

  - płat czołowy

  - płat ciemieniowy

  - płat skroniowy

  - płat potyliczny

  - wyspa

  - płat limbiczny

 • KRESOMÓZGOWIE

   ośrodki korowe - części kory kontrolujące określone czynności ustroju

  - ośrodek korowy ruchu – płat czołowy (zakręt przedśrodkowy), w nim zaczynają się drogi, od których zależą ruchy dowolne przeciwległej połowy ciała

  - ośrodek korowy czucia – płat ciemieniowy (zakręt zaśrodkowy), odbiera wrażenia czuciowe z przeciwległej połowy ciała, w nim kończą się drogi czuciowe

  - ośrodek korowy wzroku – płat potyliczny

  - ośrodek korowy słuchu – płat skroniowy

 • MIĘDZYMÓZGOWIE

   Wzgórze – na jego powierzchni dolnej uwypuklają się – ciało kolankowate przyśrodkowe i ciało kolankowate boczne

   Podwzgórze – czynnościowo dzielimy na część wzrokową, guzową i suteczkową przysadka mózgowa (hypophysis cerebri)

   Komora trzecia – ventriculus tertius, jest to szczelina ograniczona po bokach przez wzgórze i podwzgórze

   Szyszynka (corpus pineale)

 • MIĘDZYMÓZGOWIE

 • MIĘDZYMÓZGOWIE

  - podkorowy ośrodek czucia – wzgórze - przyjmuje wrażenia czuciowe z różnych części ciała i przekazuje je do ośrodków korowych. - podkorowy ośrodek wzroku - ciało kolankowate boczne

  - podkorowy ośrodek słuchu – ciało kolankowate przyśrodkowe

   Przekazują one wrażenia wzroku i słuchu do ośrodków korowych

 • PODWZGÓRZE

  - podkorowy ośrodek układu autonomicznego (część przednia podwzgórza związana z układem przywspółczulnym a część tylna z układem współczulnym); kieruje on czynnościami wegetatywnymi ustroju:

  -termoregulacja -regulacja pobierania pokarmu i wody (ośrodek głodu i pragnienia) -regulacja czynności płciowych -emocje -regulacja snu i czuwania

 • MIĘDZYMÓZGOWIE

 • ŚRÓDMÓZGOWIE

   Część brzuszna: - konary mózgu (nakrywka i odnogi mózgu) - dół międzykonarowy

   Część grzbietowa: - blaszka czworacza (lamina tecti):

  a) wzgórki górne - podkorowy ośrodek wzroku

  b) wzgórki dolne - podkorowy ośrodek słuchu

   wodociąg mózgu (aquaeductus cerebri) jest to wąski kanał, łączący komorę trzecią z komorą czwartą

 • TYŁOMÓZGOWIE WTÓRNE

   Most (pons)

   Móżdżek (cerebellum), który składa się z - robaka (vermis) - półkul móżdżku (hemispherium cerebelli)

 • Czynność móżdżku:

  - utrzymanie równowagi (istnieje ścisłe powiązanie z narządem równowagi)

  - utrzymywanie napięcia mięśni szkieletowych, od których zależy postawa ciała

  - koordynacja ruchowa

 • RDZENIOMÓZGOWIE

   rdzeń przedłużony (medulla oblongata), który ku górze łączy się z mostem, a ku dołowi przechodzi w rdzeń kręgowy.

   Na powierzchni brzusznej posiada dwie wyniosłości zwane piramidami utworzone przez włókna drogi korowo- rdzeniowej. Powierzchnia grzbietowa stanowi dno komory czwartej.

 • PIEŃ MÓZGU

   śródmózgowie

   most

   rdzeń przedłużony

  W pniu mózgu znajdują się:

  - jądra nerwów czaszkowych od III – XII

  - ośrodek krążenia i oddychania /leżą w tworze siatkowatym rdzenia przedłużonego/

  - drogi korowo-rdzeniowe /piramidowe/ - są to drogi świadomych ruchów dowolnych

  - drogi czucia powierzchownego i głębokiego

 • RDZEŃ KRĘGOWY – MEDULLA SPINALIS

   Leży w kanale kręgowym

   Jest przedłużeniem rdzenia przedłużonego i kończy się na wysokości II kręgu lędźwiowego przechodząc w nić końcową sięgającą do II kręgu guzicznego

   Wyróżniamy część szyjną, piersiową, lędźwiową, krzyżową i guziczną rdzenia kręgowego

   Z bruzd bocznych rdzenia wychodzą korzenie przednie /ruchowe/ i tylne /czuciowe/ tworzące nerwy rdzeniowe /31 par/

   Korzenie n.rdzeniowych otaczające w kanale krzyżowym nić końcową tworzą wraz z nią tzw. koński ogon

 • RDZEŃ KRĘGOWY

   Budowa wewnętrzna:

  - istota biała – położona obwodowo i w niej znajdują się drogi nerwowe biegnące z mózgowia do rdzenia lub odwrotnie

  - istota szara – położona centralnie, otacza kanał środkowy i tworzy węższy róg tylny /mieszczą się komórki czuciowe/, z których wychodzą korzenie tylne, szerszy róg przedni /mieszczą się komórki ruchowe/, z których wychodzą korzenie przednie oraz róg boczny w odcinku piersiowym /C8 – L2/ zawierający komórki współczulne, w odcinku krzyżowym /S2 – S4/ leżą komórki przywspółczulne

 • OPONY MÓZGOWIA – MENINGES ENCEPHALI

   opona twarda (dura mater)  opona pajęcza (arachnoidea)  opona miękka (pia mater)

  Przestrzenie pomiędzy oponami: - przestrzeń podtwardówkowa - między oponą twardą a pajęczą - przestrzeń podpajęczynówkowa - między oponą pajęczą a oponą miękką

  Przestrzeń ta miejscami się rozszerza wytwarzając zbiorniki podpajęczynówkowe /zbiornik móżdżkowo- rdzeniowy, mostowo-rdzeniowy/ i wypełniona jest płynem mózgowo-rdzeniowym

 • OPONA TWARDA

   Położona jest najbardziej zewnętrznie i przylega do wewnętrznej powierzchni czaszki

   Składa się z dwóch blaszek, które przylegają do siebie z wyjątkiem zatok żylnych:

  - blaszki zewnętrznej, która przylega do kości czaszki i pełni funkcję okostnej

  - blaszki wewnętrznej, włóknistej, która wytwarza wypustki:

 • OPONY MÓZGOWIA – MENINGES ENCEPHALI

   opona twarda  opona pajęcza  opona miękka

  Przestrzenie pomiędzy oponami:

  - przestrzeń podtwardówkowa - między oponą twardą a pajęczą

  - przestrzeń podpajęczynówkowa - między oponą pajęczą a oponą miękką

 • OPONA PAJĘCZA I MIĘKKA

   Opona pajęcza - przezroczysta, cienka błona osłaniająca całe mózgowie. Nie ma naczyń krwionośnych.

   Wytwarza ziarnistości pajęczynówki, które wnikają do światła zatok opony twardej. Przez nie następuje filtracja i odpływ płynu mózgowo-rdzeniowego

   Opona miękka otacza naczynia krwionośne zaopatrujące mózgowie w krew. Przylega bezpośrednio do mózgowia, wnika do wszystkich jego zagłębień i do komór mózgu wraz z naczyniami tworząc sploty naczyniówkowe komór.

 • PŁYN MÓZGOWO-RDZENIOWY – LIQUOR CEREBROSPINALIS

   Jest bezbarwną, przejrzystą cieczą,

  wypełnia przestrzeń podpajęczynówkową

   Miejscem wytwarzania płynu są sploty naczyniówkowe komór

   Ilość płynu w warunkach prawidłowych wynosi 130 – 150ml. Dobowa objętość wytwarzanego płynu wynosi ok. 550ml

 • KOMORY MÓZGOWIA

   Komora boczna

   Komora trzecia

   Komora czwarta

 • KOMORA TRZECIA

   Jest to szczelinowata przestrzeń leżąca w płaszczyźnie pośrodkowej w międzymózgowiu.

   Jej ścianę boczną tworzą przyśrodkowe powierzchnie wzgórza i podwzgórza

   Z komorami bocznymi łączy się za pośrednictwem parzystego otworu międzykomorowego

   Z komorą czwartą łączy się za pomocą wodociągu mózgu – jest to wąski kanał leżący w śródmózgowiu

 • KOMORA CZWARTA  Leży w tyłomózgowiu wtórnym i

  rdzeniomózgowiu, ku dołowi przechodzi w kanał środkowy rdzenia przedłużonego a ten przedłuża się w kanał środkowy rdzenia kręgowego

   Dno komory tworzy powierzchnia grzbietowa mostu i rdzenia przedłużonego tzw. dół równoległoboczny

   Strop utworzony jest głównie przez móżdżek i znajdują się w nim trzy otwory: nieparzysty otwór pośrodkowy i parzyste otwory boczne, poprzez które komora komunikuje się z przestrzenią podpajęczynówkową mózgowia i rdzenia kręgowego

 • KRĄŻENIE PŁYNU MÓZGOWO- RDZENIOWEGO

   sploty naczyniówkowe komór mózgu  pod wpływem różnicy ciśnienia płyn z

  komór bocznych przez otwory międzykomorowe przep