of 79/79
UKŁAD NERWOWY NARZĄDY ZMYSŁÓW

UKŁAD NERWOWY NARZĄDY ZMYSŁÓW · 2020. 3. 26. · I- Nervus olfactorius- węchowy II- Nervus Opticus - wzrokowy III- Nervus Oculomotorius - okoruchowy IV- Nervus Trochlearis -

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UKŁAD NERWOWY NARZĄDY ZMYSŁÓW · 2020. 3. 26. · I- Nervus olfactorius- węchowy II- Nervus...

 • UKŁAD NERWOWYNARZĄDY ZMYSŁÓW

 • MÓZGOWIE - ENCEPHALON

  Jest częścią ośrodkowego układu nerwowego położoną wewnątrz jamy czaszki.

  Składa się z pięciu części:

  - kresomózgowie

  - międzymózgowie

  - śródmózgowie

  - tyłomózgowie wtórne

  - rdzeniomózgowie

 • KRESOMÓZGOWIE

  Składa się z:- dwóch półkul mózgu oddzielonych od

  siebie przez szczelinę podłużną mózgu, w głębi której znajduje się ciało modzelowate łączące obie półkule.

  Każda półkula składa się:- kory mózgu – jest to istota szarazbudowana z komórek nerwowych i tworzy zewnętrzną warstwę półkuli

  - istoty białej – utworzona jest przez wypustki komórek nerwowych i znajduje się wewnątrz półkuli

  - jąder kresomózgowia- komory bocznej – znajdującej się wewnątrz półkuli

 • KRESOMÓZGOWIE

  W korze mózgu rozróżnia się płaty, które są od siebie oddzielone bruzdami:

  - płat czołowy

  - płat ciemieniowy

  - płat skroniowy

  - płat potyliczny

  - wyspa

  - płat limbiczny

 • KRESOMÓZGOWIE

  ośrodki korowe - części kory kontrolujące określone czynności ustroju

  - ośrodek korowy ruchu –płat czołowy (zakręt przedśrodkowy), w nim zaczynają się drogi, od których zależą ruchy dowolne przeciwległej połowy ciała

  - ośrodek korowy czucia –płat ciemieniowy (zakręt zaśrodkowy), odbiera wrażenia czuciowe z przeciwległej połowy ciała, w nim kończą się drogi czuciowe

  - ośrodek korowy wzroku –płat potyliczny

  - ośrodek korowy słuchu –płat skroniowy

 • MIĘDZYMÓZGOWIE

  Wzgórze – na jego powierzchni dolnej uwypuklają się – ciało kolankowate przyśrodkowe i ciało kolankowate boczne

  Podwzgórze – czynnościowo dzielimy na część wzrokową, guzową i suteczkową przysadka mózgowa (hypophysis cerebri)

  Komora trzecia – ventriculus tertius, jest to szczelina ograniczona po bokach przez wzgórze i podwzgórze

  Szyszynka (corpus pineale)

 • MIĘDZYMÓZGOWIE

 • MIĘDZYMÓZGOWIE

  - podkorowy ośrodek czucia – wzgórze -przyjmuje wrażenia czuciowe z różnych części ciała i przekazuje je do ośrodków korowych. - podkorowy ośrodek wzroku - ciało kolankowate boczne

  - podkorowy ośrodek słuchu – ciało kolankowate przyśrodkowe

  Przekazują one wrażenia wzroku i słuchu do ośrodków korowych

 • PODWZGÓRZE

  - podkorowy ośrodek układu autonomicznego(część przednia podwzgórza związana z układem przywspółczulnym a część tylna z układem współczulnym);kieruje on czynnościami wegetatywnymi ustroju:

  -termoregulacja -regulacja pobierania pokarmu i wody(ośrodek głodu i pragnienia) -regulacja czynności płciowych -emocje -regulacja snu i czuwania

 • MIĘDZYMÓZGOWIE

 • ŚRÓDMÓZGOWIE

  Część brzuszna:- konary mózgu (nakrywka i odnogi mózgu)- dół międzykonarowy

  Część grzbietowa: - blaszka czworacza (lamina tecti):

  a) wzgórki górne - podkorowy ośrodek wzroku

  b) wzgórki dolne - podkorowy ośrodek słuchu

  wodociąg mózgu (aquaeductus cerebri) jest to wąski kanał, łączący komorę trzecią z komorą czwartą

 • TYŁOMÓZGOWIE WTÓRNE

  Most (pons)

  Móżdżek (cerebellum), który składa się z- robaka (vermis)- półkul móżdżku (hemispherium cerebelli)

 • Czynność móżdżku:

  - utrzymanie równowagi (istnieje ścisłe powiązanie z narządem równowagi)

  - utrzymywanie napięcia mięśni szkieletowych, od których zależy postawa ciała

  - koordynacja ruchowa

 • RDZENIOMÓZGOWIE

  rdzeń przedłużony (medulla oblongata), który ku górze łączy się z mostem, a ku dołowi przechodzi w rdzeń kręgowy.

  Na powierzchni brzusznejposiada dwie wyniosłości zwane piramidami utworzone przez włókna drogi korowo-rdzeniowej. Powierzchnia grzbietowa stanowi dno komory czwartej.

 • PIEŃ MÓZGU

  śródmózgowie

  most

  rdzeń przedłużony

  W pniu mózgu znajdują się:

  - jądra nerwów czaszkowych od III – XII

  - ośrodek krążenia i oddychania /leżą w tworze siatkowatym rdzenia przedłużonego/

  - drogi korowo-rdzeniowe /piramidowe/ - są to drogi świadomych ruchów dowolnych

  - drogi czucia powierzchownego i głębokiego

 • RDZEŃ KRĘGOWY – MEDULLA SPINALIS

  Leży w kanale kręgowym

  Jest przedłużeniem rdzenia przedłużonego i kończy się na wysokości II kręgu lędźwiowego przechodząc w nić końcową sięgającą do II kręgu guzicznego

  Wyróżniamy część szyjną, piersiową, lędźwiową, krzyżową i guziczną rdzenia kręgowego

  Z bruzd bocznych rdzenia wychodzą korzenie przednie /ruchowe/ i tylne/czuciowe/ tworzące nerwy rdzeniowe /31 par/

  Korzenie n.rdzeniowych otaczające w kanale krzyżowym nić końcową tworzą wraz z nią tzw. koński ogon

 • RDZEŃ KRĘGOWY

  Budowa wewnętrzna:

  - istota biała – położona obwodowo i w niej znajdują się drogi nerwowe biegnące z mózgowia do rdzenia lub odwrotnie

  - istota szara – położona centralnie, otacza kanał środkowy i tworzy węższy róg tylny /mieszczą się komórki czuciowe/, z których wychodzą korzenie tylne, szerszy róg przedni /mieszczą się komórki ruchowe/, z których wychodzą korzenie przednie oraz róg boczny w odcinku piersiowym /C8 – L2/ zawierający komórki współczulne, w odcinku krzyżowym /S2 – S4/ leżą komórki przywspółczulne

 • OPONY MÓZGOWIA – MENINGES ENCEPHALI

  opona twarda (dura mater) opona pajęcza (arachnoidea) opona miękka (pia mater)

  Przestrzenie pomiędzy oponami:- przestrzeń podtwardówkowa - między oponą twardą a pajęczą- przestrzeń podpajęczynówkowa - między oponą pajęczą a oponą miękką

  Przestrzeń ta miejscami się rozszerza wytwarzając zbiorniki podpajęczynówkowe /zbiornik móżdżkowo-rdzeniowy, mostowo-rdzeniowy/ i wypełniona jest płynem mózgowo-rdzeniowym

 • OPONA TWARDA

  Położona jest najbardziej zewnętrznie i przylega do wewnętrznej powierzchni czaszki

  Składa się z dwóch blaszek, które przylegają do siebie z wyjątkiem zatok żylnych:

  - blaszki zewnętrznej, która przylega do kości czaszki i pełni funkcję okostnej

  - blaszki wewnętrznej, włóknistej, która wytwarza wypustki:

 • OPONY MÓZGOWIA – MENINGES ENCEPHALI

  opona twarda opona pajęcza opona miękka

  Przestrzenie pomiędzy oponami:

  - przestrzeń podtwardówkowa -między oponą twardą a pajęczą

  - przestrzeń podpajęczynówkowa -między oponą pajęczą a oponą miękką

 • OPONA PAJĘCZA I MIĘKKA

  Opona pajęcza - przezroczysta, cienka błona osłaniająca całe mózgowie. Nie ma naczyń krwionośnych.

  Wytwarza ziarnistości pajęczynówki, które wnikają do światła zatok opony twardej. Przez nie następuje filtracja i odpływ płynu mózgowo-rdzeniowego

  Opona miękka otacza naczynia krwionośne zaopatrujące mózgowie w krew. Przylega bezpośrednio do mózgowia, wnika do wszystkich jego zagłębień i do komór mózgu wraz z naczyniami tworząc sploty naczyniówkowe komór.

 • PŁYN MÓZGOWO-RDZENIOWY –LIQUOR CEREBROSPINALIS

  Jest bezbarwną, przejrzystą cieczą,

  wypełnia przestrzeń podpajęczynówkową

  Miejscem wytwarzania płynu są sploty naczyniówkowe komór

  Ilość płynu w warunkach prawidłowych wynosi 130 – 150ml. Dobowa objętość wytwarzanego płynu wynosi ok. 550ml

 • KOMORY MÓZGOWIA

  Komora boczna

  Komora trzecia

  Komora czwarta

 • KOMORA TRZECIA

  Jest to szczelinowata przestrzeń leżąca w płaszczyźnie pośrodkowej w międzymózgowiu.

  Jej ścianę boczną tworzą przyśrodkowe powierzchnie wzgórza i podwzgórza

  Z komorami bocznymi łączy się za pośrednictwem parzystego otworu międzykomorowego

  Z komorą czwartą łączy się za pomocą wodociągu mózgu – jest to wąski kanał leżący w śródmózgowiu

 • KOMORA CZWARTA Leży w tyłomózgowiu wtórnym i

  rdzeniomózgowiu, ku dołowi przechodzi w kanał środkowy rdzenia przedłużonego a ten przedłuża się w kanał środkowy rdzenia kręgowego

  Dno komory tworzy powierzchnia grzbietowa mostu i rdzenia przedłużonego tzw. dół równoległoboczny

  Strop utworzony jest głównie przez móżdżek i znajdują się w nim trzy otwory: nieparzysty otwór pośrodkowy i parzyste otwory boczne, poprzez które komora komunikuje się z przestrzenią podpajęczynówkową mózgowia i rdzenia kręgowego

 • KRĄŻENIE PŁYNU MÓZGOWO-RDZENIOWEGO

  sploty naczyniówkowe komór mózgu pod wpływem różnicy ciśnienia płyn z

  komór bocznych przez otwory międzykomorowe przepływa do

  komory trzeciej, a z niej przez wodociąg mózgu do

  komory czwartej; Z komory czwartej mała ilość płynu odpływa do

  kanału środkowego rdzenia kręgowego,

  większość odpływa poprzez otwór pośrodkowy i otwory boczne w stropie komory czwartej do

  zbiornika móżdżkowo-rdzeniowego i do całej przestrzeni podpajęczynówkowej mózgowia i rdzenia kręgowego

  ziarnistości pajęczynówki zatoki żylne opony twardej

 • PŁYN MÓZGOWO-RDZENIOWY

  Czynność płynu mózgowo-rdzeniowego:

  - spełnia rolę ochronną tworząc poduszkę płynową dookoła mózgowia i rdzenia kręgowego; zabezpiecza je przed urazami mechanicznymi

  - reguluje ciśnienie wewnątrzczaszkowe

  - odprowadza nadmiar ciepła- odżywia mózgowie i odprowadza produkty przemiany materii

 • UNACZYNIENIE MÓZGOWIA

  tętnice szyjne wewnętrzne, które odchodzą od tętnic szyjnych wspólnych i zaopatrują w krew korę półkul mózgu z wyjątkiem płata potylicznego

  tętnice kręgowe, które pochodzą od tętnic podobojczykowych i zaopatrują w krew pień mózgu, wzgórzomózgowie, móżdżek i płat potyliczny

  Połączenie układu tętnic szyjnych i tętnic kręgowych tworzy u podstawy mózgowia tzw. koło tętnicze mózgu

 • UNACZYNIENIE TĘTNICZE

  Aorta

  Tętnica szyjna wspólna(a. carotis communis)

  Tętnica szyjna wewnętrzna(a. carotis interna)

  Tętnica podobojczykowa(a. subclavia)

  Tętnica kręgowa(a. vertebralis)

 • KOŁO TĘTNICZE MÓZGU Tętnice kręgowe - tętnica

  podstawna mostu - tętnice mózgu tylne (a. cerebri posterior)

  Tętnice łączące tylne

  Tętnica szyjna wewnętrzna – tętnica mózgu środkowa(a. cerebri media)

  Tętnica mózgu przednia(a. cerebri anterior)

  Tętnica łącząca przednia (a. communicans anterior)

 • ODPROWADZENIE KRWI ŻYLNEJ

 • ODPROWADZENIE KRWI ŻYLNEJ

  Zatoka esowata

  Żyła szyjna wewnętrzna (v. jugularis interna)

  Żyła ramienno-głowowa (v. brachiocephalica)

  Żyła główna górna (v. cava superior)

  Przedsionek prawy serca (atrium dextrum cordis)

 • ODPROWADZENIE KRWI ŻYLNEJ

 • UKŁAD NERWOWY OBWODOWY

  Składa się z dwóch odrębnych układów

  - somatycznego (łączy OUN z narządami)

  - autonomicznego (koordynuje czynność narządów wewnętrznych)

  Układ somatyczny nerwami czuciowymi doprowadza bodźce z eksteroreceptorów i proprioreceptorów do ośrodków mózgowia, a nerwami ruchowymi prowadzi bodźce ruchowe z korowych ośrodków ruchowych do mięśni poprzecznie prążkowanych

 • UKŁAD SOMATYCZNY

  Składa się z:

  - nerwów czaszkowych

  - nerwów rdzeniowych

  Nerwy te maja charakter: ruchowy

  czuciowy

  mieszany (włókna ruchowe, czuciowe i autonomiczne)

  Unerwia ruchowo mięśnie poprzecznie prążkowane oraz czuciowo skórę

 • OBWODOWY UKŁAD NERWOWY

  Komórki nerwowe mieszczą się w pniu mózgu (jądra 12 par nerwów czaszkowych); wypustki tych komórek nerwowych biegną tworząc 12 par nerwów czaszkowych

  Komórki nerwowe mieszczą się w rdzeniu kręgowym (rogi przednie– komórki ruchowe, rogi tylne– komórki czuciowe); wypustki tych komórek nerwowych po wyjściu z rdzenia tworzą 31 par nerwów rdzeniowych

 • NERW RDZENIOWY – NERVUS SPINALIS

  Składa się:

  - korzenia tylnego /grzbietowego/ o charakterze czuciowym

  - korzenia przedniego /brzusznego/ o charakterze ruchowym

  Oba korzenie łączą się tworząc nerw rdzeniowy /ruchowo-czuciowy/ i przez otwór międzykręgowy opuszcza kanał kręgowy i następnie dzieli się na gałąź przednią /brzuszną/ i tylną

  /grzbietową/

  Wyróżniamy:

  - 8 nerwów szyjnych ,12 nerwów piersiowych, 5 nerwów lędźwiowych, 5 nerwów krzyżowych i 1 nerw guziczny

 • SPLOTY NERWOWE

  Wyróżniamy:

  - splot szyjny – plexus cervicalis

  - splot ramienny – plexus brachialis

  - nerwy międzyżebrowe – nervi

  intercostales

  - splot lędźwiowy – plexus lumbalis

  - splot krzyżowy – plexus sacralis

 • SPLOT SZYJNY – PLEXUS CERVICALIS

  Powstaje z gałęzi brzusznych nerwów rdzeniowych (C1-C4).

  Leży w okolicy bocznej szyi na mięśniach głębokich, pod mięśniem mostkowo-obojczykowo-sutkowym

  Unerwia mięśnie i skórę szyi

 • NERW PRZEPONOWY- Nervus phrenicus

  Najdłuższym nerwem jest nerw przeponowy –ruchowo unerwia przeponę

 • SPLOT RAMIENNY –PLEXUS BRACHIALIS

  Powstaje z gałęzi brzusznych nerwów rdzeniowych (C5-Th1)

  Dzieli się na:- część nadobojczykową- część podobojczykową

  Część nadobojczykowa leży w trójkącie bocznym szyi

  Nerwy tej części unerwiają mięśnie obręczy kończyny górnej oraz powierzchowne mięsnie grzbietu i klatki piersiowej

 • SPLOT RAMIENNY

  Część podobojczykowa leży w jamie pachowej; tworzy pęczki:

  Pęczek boczny- nerw mięśniowo-skórny- korzeń boczny nerwu pośrodkowego

  Pęczek przyśrodkowy- korzeń przyśrodkowy nerwu pośrodkowego

  - nerw łokciowy

  Pęczek tylny- nerw pachowy- nerw promieniowy

 • NERWY MIĘDZYŻEBROWE – NERVI INTERCOSTALES

  Gałęzie brzuszne nerwów rdzeniowych (Th1-Th12) nie tworzą splotów i nazywane są nerwamimiędzyżebrowymi

  Leżąc w przestrzeniach międzyżebrowych razem z naczyniami tworzą triadę międzyżebrową.

  Unerwiają mięśnie międzyżebrowe i mięśnie brzucha

 • SPLOT LĘDŹWIOWY – PLEXUS LUMBALIS

  Powstaje z gałęzi brzusznych nerwów rdzeniowych (L1-L4). Leży wewnątrz mięśnia lędźwiowego większego

  Unerwia mięśnie obręczy i kończyny dolnej oraz mięśnie brzucha (gałęzie krótkie)

  Największymi nerwami są:

  - nerw udowy- unerwia mięśnie przedniej grupy uda

  - n. zasłonowy– unerwia mięśnie grupy przyśrodkowej uda

 • SPLOT KRZYŻOWY – PLEXUS SACRALIS

  Powstaje z gałęzi brzusznych nerwów rdzeniowych (L5-Co1)

  Leży w miednicy mniejszej na powierzchni miednicznej kości krzyżowej

  Unerwia mięśnie obręczy kończyny dolnej, tylną grupę mięsni uda oraz mięsnie podudzia i stopy

  Największym nerwem tego splotu jest nerw kulszowy

 • NERW KULSZOWY –NERVUS ISCHIADICUS

  nerw piszczelowy nerw strzałkowy wspólny

  Nerw piszczelowy unerwia grupę tylną mięśni uda, podudzia i mięśnie stopy

  Nerw strzałkowy wspólny dzieli się na:

  - nerw strzałkowy powierzchowny – unerwia grupę boczną mięśni podudzia

  - nerw strzałkowy głęboki –unerwia grupę przednią mięśni podudzia

 • I- Nervus olfactorius- węchowy

  II- Nervus Opticus - wzrokowy

  III- Nervus Oculomotorius - okoruchowy

  IV- Nervus Trochlearis - bloczkowy

  V1- Nervus Ophthalmicus- oczny

  V2- Nervus Maxillaris- szczękowy

  V3- Nervus Mandibularis- żuchwowy

  VI- Nervus Abducens- odwodzący

  VII- Nervus Facialis- twarzowy

  VIII- Nervus Vestibulocochlearis- przedsionkowo-ślimakowy

  IX- Nervus Glossopharyngeus- językowo-gardłowy

  X- Nervus Vagus- błędny

  XI- Nervus Accessorius- dodatkowy

  XII- Nervus Hypoglossus- podjęzykowy

  NERWY CZASZKOWE

 • UKŁAD AUTONOMICZNY

  Reguluje pracę narządów wewnętrznych; działa niezależnie od naszej woli

  Kieruje czynnościami związanymi z trawieniem, oddychaniem, przemianą materii itp.

  Dzieli się na dwie części działające względem siebie antagonistycznie:- część współczulną- część przywspółczulną

  Unerwia mięśnie gładkie, mięsień sercowy i gruczoły

 • UKŁAD WSPÓŁCZULNY

  Komórki nerwowe- odcinek piersiowy rdzenia kręgowego-rogi boczne (C8-L2)- jądro pośrednio-boczne

  Wypustki tych komórek biegną z korzeniami brzusznymi razem z nerwami rdzeniowymi opuszczają kanał kręgowy; odłączają się i dochodzą do zwojów współczulnych leżących po obu stronach kręgosłupa, połączonych włóknami międzyzwojowymi; tworzą pień współczulny

 • UKŁAD PRZYWSPÓŁCZULNY

  Komórki nerwowe mieszczą się w:

  - mózgowiu – w jądrach nerwów czaszkowych

  - w odcinku krzyżowym rdzenia kręgowego (S2-S4) w istocie szarej pośredniej - jądro krzyżowe przywspółczulne

 • NARZĄDY ZMYSŁÓW

  Węchu

  Smaku

  Czucia

  Wzroku

  Słuchu

  Równowagi

 • Narząd wzroku

  Oko (oculus)- gałka oczna (bulbus oculi)- nerw wzrokowy (nervus opticus)

  Narządy dodatkowe (organa oculi accessoria)- mięśnie gałki ocznej- aparat ochronny:

  powieki spojówka narząd łzowy

 • Gałka oczna – bulbus oculi

  Ściana- błona zewnętrzna –włóknista- środkowa – naczyniowa- wewnętrzna – nerwowa

  Komory (wypełnione cieczą wodnistą):- przednia- tylna

  Soczewka

  Ciało szkliste

 • BŁONA WŁÓKNISTA

  Rogówka - przezroczysta, silnie załamujaca światło, o dużym promieniu krzywizny

  Twardówka - większa część błony włóknistej, przechodzi z tyłu w pochewkę nerwu wzrokowego

 • Błona naczyniowa –tunica vasculosa bulbi

  Naczyniówka – chorioideawyściela twardówkę od wewnątrz, odżywia siatkówkę

  Ciało rzęskowe – corpus ciliare

  Tęczówka - iris

 • Ciało rzęskowe

  Wyrostki rzęskowe (processus ciliares) tworzące wieniec rzęskowy (corona ciliaris)

  Włókna obwódkowe

  W bocznej części (przy rogówce) leży mięsień rzęskowy

 • Mięsień rzęskowy

  Skurcze m. rzęskowego powodują zmiany kształtu soczewki i adaptację oka do widzenia ostrego z bliska lub z daleka –akomodacja

  Skurcze m. rzęskowego wspomagają aktywne przemieszczanie cieczy wodnistej do zatoki żylnej twardówki

 • Tęczówka - iris

  Przednia część błony naczyniowej

  Zawiera centralny otwór – źrenica (pupilla)

  Zawiera dwa mięśnie regulujące dopływ światła do wnętrza oka (adaptacja)

 • Siatkówka - retina

  Część przednia – ślepa

  Część tylna –światłoczuła (wzrokowa)

 • Siatkówka – budowa

  Zawiera neurony drogi wzrokowej

  Komórki zmysłowe posiadają wypustki:- czopki- pręciki

 • Siatkówka – budowa

  Delikatna błona luźno przyciśnięta do naczyniówki

  Histologicznie wyróżnia się 10 warstw- warstwa światłoczuła przylega do naczyniówki,- warstwa włókien nerwowych od strony ciała szklistego

 • Siatkówka – część światłoczuła

  Barwa różowa

  Plamka ślepa – 1.5 mm do środka i do góry od bieguna tylnego gałki, barwy białej – tarcza nerwu wzrokowego

  Plamka żółta (macula lutea) z dołkiem środkowym (fovea centralis)

 • Soczewka - lens

  Twór przejrzysty, dwuwypukły, sprężysty

  Silnie załamuje światło

  Pomiędzy tęczówką a ciałem szklistym zawieszona na włóknach obwódkowych ciała rzęskowego

  Rola – skupianie promieni świetlnych i kierowanie ich na plamkę żółtą

 • Ciało szkliste – corpus vitreum

  Przezroczysta, bezbarwna masa

  Konsystencja galaretowata

  Położona do tyłu od soczewki

  Rola- utrzymywanie ciśnienia śródocznego- przyciska siatkówkę do naczyniówki- jest elementem układu optycznego

 • Powieki - palpebrae

  Budowa, warstwy:- skóra- cz. powiekowa m. okrężnego oka- tarczka i gruczoły tarczkowe- spojówka

  Mięśnie związane z powieką:- mięsień tarczkowy górny lub dolny (unerwienie współczulne)- m. dźwigacz powieki górnej (n.III)- m. okrężny oka (n.VII)

 • Spojówka – tunica conjunctiva

  Delikatna błona śluzowa wyściełająca wewnętrzną powierzchnię powiek oraz powierzchnię przednią gałki ocznej

  Przejście spojówki gałkowej w powiekową tworzy tzw. sklepienie spojówki

  Całość powierzchni tworzy tzw. worek spojówkowy

  Rola: chroni gałkę, zmniejsza tarcie, zawiera gruczoły

 • Narząd łzowy – apparatus lacrimalis

  Gruczoł łzowy (glandula lacrimalis)

  Drogi odprowadzające:- kanaliki łzowe- woreczek łzowy- przewód nosowo-łzowy

 • Mięśnie zewnętrzne gałki ocznej

  Mięsień prosty- przyśrodkowy – m. rectus medialis- boczny – m. rectus lateralis- górny – m. rectus superior- dolny – m. rectus inferior

  Mięsień skośny- górny – m. obliquus superior- dolny – m. obliquus inferior

  Mięsień dźwigacz powieki górnejm. levator palpebrae superioris

  Mięsień oczodołowy – m. orbitalis

 • NARZĄD PRZEDSIONKOWO-ŚLIMAKOWY

  Jest narządem zmysłowym położonym w kości skroniowej (części skalistej),służącym do odbioru dźwięków i informacji o położeniu ciała i zmianach położenia głowy

  Składa się z:

  - ucha zewnętrznego

  - ucha środkowego

  - ucha wewnętrznego- zawiera narząd słuchu i równowagi

  Ucho zewnętrzne i środkowe należą wyłącznie do narządu słuchu i służą do przewodzenia fal dźwiękowych

 • UCHO (AURIS) ZEWNĘTRZNE

  Składa się z:

  - małżowiny usznej –boczna powierzchnia małżowiny jest wklęsła i bogato wymodelowana

  - przewód słuchowy zewnętrzny służy do przewodzenia fal dźwiękowych; jego koniec zamknięty jest błoną bębenkową

 • UCHO ŚRODKOWE Składa się z:

  - jama bębenkowa leżąca w kości skroniowej, zawierająca kosteczki słuchowe (młoteczek, kowadełko, strzemiączko – służące do przewodzenia fali akustycznej)- błona bębenkowa- trąbka słuchowa-łącząca jamę bębenkową z gardłem- jama sutkowa i komórki sutkowe położone do tyłu od jamy bębenkowej

 • UCHO WEWNĘTRZNE

  Składa się z:

  - błędnika kostnego

  - błędnika błoniastego- znajdującego się w błędniku kostnym

  Pomiędzy błędnikiem kostnym, a błoniastym zawarta jest przestrzeń przychłonkowa wypełniona przychłonką (perilympha)

  Wewnątrz błędnika błoniastego znajduje się śródchłonka (endolympha)

 • BŁĘDNIK KOSTNY Składa się z:

  - przedsionka – tu znajdują się wejścia do kanałów półkolistych oraz do ślimaka.

  - ślimaka łączącego się od przodu z przedsionkiem i zawierający kanał spiralny ślimaka- trzech kanałów półkolistych, łączących się z przedsionkiem od tyłu; ustawionych w trzech prostopadłych płaszczyznach- przewód słuchowywewnętrzny

 • BŁĘDNIK KOSTNY

  Na bocznej ścianie przedsionka znajduje się- okienko owalne (przedsionka) zamknięte przez podstawę strzemiączka- okienko okrągłe (ślimaka) zamknięte błoną bębenkową wtórną

 • BŁĘDNIK BŁONIASTY

  woreczek i łagiewka -zawierają plamki pokryte nabłonkiem zmysłowym odpowiadającym za równowagę statyczną

  przewody półkoliste –z grzebieniami bańkowymi pokrytymi nabłonkiem zmysłowym odpowiadającym za równowagę kinetyczną

  przewód ślimakowy, w którym mieści się narząd spiralny odbierający drgania i przetwarzający je na impulsy nerwowe

 • Droga impulsu dzwiękowego

  Środowisko zewnętrzne (fala dźwiękowa) Otwór słuchowy zewnętrzny Przewód słuchowy zewnętrzny Błona bębenkowa (impuls mechaniczny) Młoteczek Kowadełko Strzemiączko – okienko przedsionka Przychłonka Błędnik błoniasty (przewód ślimakowy) Śródchłonka Narząd spiralny (impuls nerwowy) Nerw ślimakowy (część nerwu VIII) … ośrodek słuchu – płat skroniowy