12
ARAHAN : Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan objektif. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan mengandungi pilihan jawapan A, B dan C. Pilih SATU jawapan yang sesuai. Soalan 1 hingga 6. Pilih huruf yang sama. 1. 2. 3. 4. 5. 6. h A. A B. H C. N i A. q B. p C. d A. n B. w C. m A. I B. L C. M Q M T d A. B B. P C. D A. t B. w C. e

Ujian Sumatif Bm Pemahaman Tahun 1 2015

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KSSR

Citation preview

Page 1: Ujian Sumatif Bm Pemahaman Tahun 1 2015

ARAHAN : Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan objektif. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan mengandungi pilihan jawapan A, B dan C. Pilih SATU jawapan yang sesuai.

Soalan 1 hingga 6. Pilih huruf yang sama.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

hA. AB. HC. N

i

A. qB. pC. d

A. nB. wC. m

A. IB. LC. M

Q

M

T

dA. BB. PC. D

A. tB. wC. e

Page 2: Ujian Sumatif Bm Pemahaman Tahun 1 2015

Soalan 7 hingga 12. Lengkapkan suku kata berikut.

7.

8.

9.

10.

…... la

A. baB. beC. bo

…... pi

A. toB. piC. ko

…… ta

A. maB. moC. me

Page 3: Ujian Sumatif Bm Pemahaman Tahun 1 2015

11.

12.

…. tik

A. eB. aC. i

…. yah

A. eB. aC. i

Page 4: Ujian Sumatif Bm Pemahaman Tahun 1 2015

Soalan 13 hingga 16. Pilih jawapan yang betul.

13.

14.

15.

16.

Soalan 17 hingga 22 . Susun suku kata berdasarkan

gambar.

ular

itik

ikan

ulat

A. B. C.

A. B. C.

A. B. C.

A. B. C.

Page 5: Ujian Sumatif Bm Pemahaman Tahun 1 2015

17.

18.

19.

20.

A. ke re ta

B. re ta ke

C. ta ke re

A. si ku re

B. ke ru si

C. ke si ru

A. se te ri ka

B. ka ri te se

C. se ri ka te

A. le fon te

B. fon te le

C. te le fon

Page 6: Ujian Sumatif Bm Pemahaman Tahun 1 2015

pokok Ini kayu

A. Ini pokok kayu.B. kayu. pokok IniC. pokok kayu Ini.

.

. ikan Ini

A. emas ikan.iniB. Ini ikan emas.C. .ikan emas ini

emas

21.

22.

Soalan 23 hingga 26 . Susun perkataan berikut.

23.

24.

25.

A. kal ba si

B. si kal ba

C. ba si kal

A. ger ji ga

B. ger ga ji

C. ga ji ger

saya itik .

A. saya itik Itu.B. Itu itik saya.C. itik Itu saya.

Itu

Page 7: Ujian Sumatif Bm Pemahaman Tahun 1 2015

26.

Soalan 27 hingga 30. Lengkapkan ayat berdasarkan gambar.

27. Emak beli

28. Kakak pakai

29. Abang beli

30. Adik minum

A. ayamB. udangC. ikan

A. bajuB. susuC. kasut

A. mejaB. kerusiC. telefon

A. kopiB. susuC. pipi

besar . Lori

A. itu Lori besar.B. besar itu Lori.C. Lori itu besar.

itu

Page 8: Ujian Sumatif Bm Pemahaman Tahun 1 2015

Soalan 31 hingga 35. Jawab soalan berdasarkan petikan.

31. Ini apa?

32. Badan gajah ?

33. Gajah makan apa?

34. Gajah ini berwarna ?

35. Ekor gajah?

Ini gajah.

Badan gajah besar.

Gajah makan tebu.

Gajah ini berwarna kelabu.

Ekor gajah pendek.

A. kambingB. ularC. gajah

A. kecilB. comelC. besar

A. tebuB. ikanC. epal

A. hitamB. kelabuC. biru

A. panjangB. pendekC. kurus

Page 9: Ujian Sumatif Bm Pemahaman Tahun 1 2015

Soalan 36 hingga 40. Jawab soalan berdasarkan petikan.

36. Ini siapa?

37. Ayah bekerja sebagai apa?

38. Ayah memakai apa?

39. Ayah seorang yang ___________?

40. Ayah ke kerja memakai apa?

-SOALAN TAMAT-

Ini ayah saya.

Ayah bekerja sebagai guru.

Ayah memakai kaca mata.

Ayah seorang yang rajin.

Ayah ke kerja memakai tali leher.

A. EmakB. AdikC. Ayah

A. doktorB. guruC. petani

A. kaca B. keretaC. kaca mata

A. rajinB. tamakC. cermat

A. tali leherB. jubahC. kereta