of 5 /5
Sulit. Pendidikan Moral Tahun 1 Objektif : Bulatkan pada jawapan yang betul. 1) Keluarga Edward saling sayang- menyayangi antara satu sama lain. Keluarga sangat ........................ . A. Garang B. Baagia !. "edi #. Gembira $) "aya .............. aya saya men%abut rumput di kawasan ruma. A. &embantu B. &en'lak !. &em't'ng #. &embimbing () ika kita bekerjasama sesuatu tugas menjadi lebi A. Berat B. "usa !. *ingan #. "ederana +) "ebelum keluar tandas, pastikan pili air ditutup supaya tidak . A. ertumpa B. ilang !. Berjimat #. memba/ir 0) Kamu terambil buku rakan, kamu perlu . A. &enjadikan buku itu milik kamu B. Beri buku tersebut kepada ibu kamu, !. &enyimpan buku tersebut di perpustakaan. #. &emulangkan buku itu kepada rakan. ) egar ber%ita-%ita menjadi d'kt'r. Apa yang perlu dilakukannya supaya %ita- %itanya ter%apai. a) &en'nt'n tele2isyen dengan lebi kerap. b) &emba%a buku mengenai pekerjaan p'lis. %) *ajin mengulang kaji pelajaran. d) *ajin memeratikan kawan. 3) 4bu membeli 5 biji bua limau. "aya adil sekiranya ............... . A. "aya mengambil + biji dan beri kepada adik saya + biji. B. "aya mengambil ( biji dan memberi adik 0 biji. !. "aya memberi kesemuanya kepada adik saya. #. "aya megambil kesemuanya . 5) *akan saya mengejek saya gemuk saya perlu.............. A. &emukul rakan 1

Ujian Pend. Moral 1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

UJAN MORAL TAHUN 1

Text of Ujian Pend. Moral 1

Sulit. Pendidikan Moral Tahun 1Objektif : Bulatkan pada jawapan yang betul.

1) Keluarga Edward saling sayang-menyayangi antara satu sama lain. Keluarga sangat ........................ .A. Garang B. Bahagia

C. Sedih

D. Gembira 2) Saya .............. ayah saya mencabut rumput di kawasan rumah.A. Membantu

B. Menolak

C. Memotong

D. Membimbing3) Jika kita bekerjasama sesuatu tugas menjadi lebih A. Berat

B. Susah

C. Ringan

D. Sederhana

4) Sebelum keluar tandas, pastikan pili air ditutup supaya tidak .A. Tertumpah

B. Hilang

C. Berjimat

D. membazir 5) Kamu terambil buku rakan, kamu perlu .A. Menjadikan buku itu milik kamu

B. Beri buku tersebut kepada ibu kamu,

C. Menyimpan buku tersebut di perpustakaan.D. Memulangkan buku itu kepada rakan.

6) Tegar bercita-cita menjadi doktor. Apa yang perlu dilakukannya supaya cita-citanya tercapai.a) Menonton televisyen dengan lebih kerap.b) Membaca buku mengenai pekerjaan polis.c) Rajin mengulang kaji pelajaran.

d) Rajin memerhatikan kawan.

7) Ibu membeli 8 biji buah limau. Saya adil sekiranya ............... .

A. Saya mengambil 4 biji dan beri kepada adik saya 4 biji.

B. Saya mengambil 3 biji dan memberi adik 5 biji.

C. Saya memberi kesemuanya kepada adik saya.

D. Saya megambil kesemuanya .

8) Rakan saya mengejek saya gemuk saya perlu..............

A. Memukul rakanB. Menegur sikap rakan

C. Berdiam diri

D. Menangis

9) Guru meminta saya berucap di perhimpunan sekolah. Saya akan .

A. Menolak permintaan guru

B. Menyuruh rakan menggantikan saya

C. Berani untuk berucap.

D. Menangis.

10) Apakah kesan tindakan murid pada 11) di atas?

A. Alam sekeliling akan menjadi kotor.

B. Pokok akan tumbuh.

C. Kawasan menjadi cantik.

D. Haiwan akan mendapat makanan secukupnya.

12) Apakah ucapan yang sesuai ketika bertemu guru?A. Selamat malam, ayah

B. Selamat pagi, cikgu

C. Silakan duduk, pakcik

D. Silalah masuk, abang

13) Antara berikut yang manakah menunjukkan sikap yang sederhana?A. Ali membeli sepuluh batang pensel.B. Mary mempunyai banyak alat permainanC. Johan membelanjakan semua wang sakunya.D. Baju Kamala lusuh tetapi bersih.14) Jika kita bermain pisau kita akan...........

A. Sakit gigi

B. Selamat

C. Kemalangan

D. Demam

15) Apakah maksud jujur?

A. Tidak ikhlas

B. Bercakap benarC. Tidak amanahD. Bercakap bohong

16) Jika kita melakukan kesalahan kita perlu............................A. Menepatinya

B. Mengakuinya

C. Melupakannya

D. Memulangkannya

17) Apakah nilai murni dalam pantun di atas?

A. Ikhlas B. Kejujuran

C. Berterima kasih

D. Baik hati

18) Anda melihat serong tua berdiri di dalam bas. Anda patut .....................A. Memandang sahaja

B. Menutup muka

C. Senyum kepadanya

D. Mempelawanya duduk.

19) Saya membantu ibu ............... dapur.

A. MemotongB. Menyusun

C. Mengangkat

D. Mengemaskan

20) Buku-buku di perpustakaan boleh dibaca dan............... oleh semua orang.

A. Dibaca

B. Dikoyak

C. Disembunyikan

D. Dibuang

BAHAGIAN B

Labelkan peralatan membersihkan diri di bawah.

SabuntualaSikat

Pengetip kukuUbat gigiBerus gigi

Isi tempat kosong dengan perkataan yang betul1. Jika saya bersikap j _ j _ r, saya akan dipercayai oleh semua orang ramai..

2. Jika saya menepati j ..... nj ,,,,,, kawan akan suka.

3. Saya akan m.... ng.... k.... bahawa saya telah memecahkan cermin tingkap kelas.

4. Saya tidak akan men.... p..... ibu bahawa saya sudah mengulangkaji.

5. Saya perlu bercakap be..... ..... .....r pada setiap masa.6. Jika saya menggunakan buku perpustakaan saya perlu menggunakannya dengan b.... ik.7. Ibu s......y......ng kami sekeluarga.

8. Pokok itu ialah ciptaan t...., h...... n .

9. Nani membahagikan kuih kepada adii-adiknya secara a.... d..... l.

10. Kita perlu h..... ......r m......t orang yang lebih tua daripada kita.Suaikan pernyataan dengan gambar yang betul

Rajin pergi sekolah,

Dapat nombor satu,

Kawan kita susah

Mesti kita bantu

Mengelap tingkap

Menyapu sampah

Membersihkan perabot

Mengemop lantai

Mencuci pinggan mangkuk

4