15
Skor Kementerian Pendidikan Malaysia Ujian PascaProTiM Tahun 4 2015 Bahagian A Kemahiran Menulis Jangan buka kertas soalan ini sehingga diberitahu Bahagian Pembangunan Kurikulum Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak Nama Murid : ___________________________________________ Tahun 4 :___________________________ SULIT SULIT Masa: 1 jam

Ujian PascaProTiM Tahun 4 2015 - jpnperak.moe.gov.myjpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/3042/Instrumen Menulis... · Kementerian Pendidikan Malaysia Ujian PascaProTiM Tahun

  • Upload
    lynga

  • View
    250

  • Download
    5

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Ujian PascaProTiM Tahun 4 2015 - jpnperak.moe.gov.myjpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/3042/Instrumen Menulis... · Kementerian Pendidikan Malaysia Ujian PascaProTiM Tahun

Skor

Kementerian Pendidikan Malaysia

Ujian PascaProTiM Tahun 4

2015 Bahagian A

Kemahiran Menulis

Jangan buka kertas soalan ini sehingga diberitahu

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak

Nama Murid : ___________________________________________

Tahun 4 :___________________________

SULIT

SULIT

Masa: 1 jam

Page 2: Ujian PascaProTiM Tahun 4 2015 - jpnperak.moe.gov.myjpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/3042/Instrumen Menulis... · Kementerian Pendidikan Malaysia Ujian PascaProTiM Tahun

Instrumen Menulis Ujian PascaProTiM Tahun 4/2015

Arahan kepada guru:

Sebelum ujian dijalankan guru mestilah:

1. Membacakan arahan dengan jelas supaya murid memahami

kehendak soalan dengan tepat.

2. Membantu murid dengan menyebut grafik bagi setiap soalan tetapi

tidak boleh membantu mereka menjawab soalan.

3. Peruntukan masa selama 1 jam kepada murid untuk menjawab

soalan.

ii

Page 3: Ujian PascaProTiM Tahun 4 2015 - jpnperak.moe.gov.myjpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/3042/Instrumen Menulis... · Kementerian Pendidikan Malaysia Ujian PascaProTiM Tahun
Page 4: Ujian PascaProTiM Tahun 4 2015 - jpnperak.moe.gov.myjpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/3042/Instrumen Menulis... · Kementerian Pendidikan Malaysia Ujian PascaProTiM Tahun
Page 5: Ujian PascaProTiM Tahun 4 2015 - jpnperak.moe.gov.myjpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/3042/Instrumen Menulis... · Kementerian Pendidikan Malaysia Ujian PascaProTiM Tahun
Page 6: Ujian PascaProTiM Tahun 4 2015 - jpnperak.moe.gov.myjpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/3042/Instrumen Menulis... · Kementerian Pendidikan Malaysia Ujian PascaProTiM Tahun
Page 7: Ujian PascaProTiM Tahun 4 2015 - jpnperak.moe.gov.myjpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/3042/Instrumen Menulis... · Kementerian Pendidikan Malaysia Ujian PascaProTiM Tahun
Page 8: Ujian PascaProTiM Tahun 4 2015 - jpnperak.moe.gov.myjpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/3042/Instrumen Menulis... · Kementerian Pendidikan Malaysia Ujian PascaProTiM Tahun
Page 9: Ujian PascaProTiM Tahun 4 2015 - jpnperak.moe.gov.myjpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/3042/Instrumen Menulis... · Kementerian Pendidikan Malaysia Ujian PascaProTiM Tahun
Page 10: Ujian PascaProTiM Tahun 4 2015 - jpnperak.moe.gov.myjpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/3042/Instrumen Menulis... · Kementerian Pendidikan Malaysia Ujian PascaProTiM Tahun
Page 11: Ujian PascaProTiM Tahun 4 2015 - jpnperak.moe.gov.myjpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/3042/Instrumen Menulis... · Kementerian Pendidikan Malaysia Ujian PascaProTiM Tahun
Page 12: Ujian PascaProTiM Tahun 4 2015 - jpnperak.moe.gov.myjpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/3042/Instrumen Menulis... · Kementerian Pendidikan Malaysia Ujian PascaProTiM Tahun
Page 13: Ujian PascaProTiM Tahun 4 2015 - jpnperak.moe.gov.myjpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/3042/Instrumen Menulis... · Kementerian Pendidikan Malaysia Ujian PascaProTiM Tahun
Page 14: Ujian PascaProTiM Tahun 4 2015 - jpnperak.moe.gov.myjpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/3042/Instrumen Menulis... · Kementerian Pendidikan Malaysia Ujian PascaProTiM Tahun
Page 15: Ujian PascaProTiM Tahun 4 2015 - jpnperak.moe.gov.myjpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/3042/Instrumen Menulis... · Kementerian Pendidikan Malaysia Ujian PascaProTiM Tahun