9

 · Ujedinjenih nacija o ugovorima o medunarodnoj prodaji robe iz 1980. godine (Beöka konvencija). Ugovor, Ugovor, koji je dio sluéaja, predvida da ée se svaki spor u vezi sa predmetnim

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1:  · Ujedinjenih nacija o ugovorima o medunarodnoj prodaji robe iz 1980. godine (Beöka konvencija). Ugovor, Ugovor, koji je dio sluéaja, predvida da ée se svaki spor u vezi sa predmetnim
Page 2:  · Ujedinjenih nacija o ugovorima o medunarodnoj prodaji robe iz 1980. godine (Beöka konvencija). Ugovor, Ugovor, koji je dio sluéaja, predvida da ée se svaki spor u vezi sa predmetnim
Page 3:  · Ujedinjenih nacija o ugovorima o medunarodnoj prodaji robe iz 1980. godine (Beöka konvencija). Ugovor, Ugovor, koji je dio sluéaja, predvida da ée se svaki spor u vezi sa predmetnim
Page 4:  · Ujedinjenih nacija o ugovorima o medunarodnoj prodaji robe iz 1980. godine (Beöka konvencija). Ugovor, Ugovor, koji je dio sluéaja, predvida da ée se svaki spor u vezi sa predmetnim
Page 5:  · Ujedinjenih nacija o ugovorima o medunarodnoj prodaji robe iz 1980. godine (Beöka konvencija). Ugovor, Ugovor, koji je dio sluéaja, predvida da ée se svaki spor u vezi sa predmetnim
Page 6:  · Ujedinjenih nacija o ugovorima o medunarodnoj prodaji robe iz 1980. godine (Beöka konvencija). Ugovor, Ugovor, koji je dio sluéaja, predvida da ée se svaki spor u vezi sa predmetnim
Page 7:  · Ujedinjenih nacija o ugovorima o medunarodnoj prodaji robe iz 1980. godine (Beöka konvencija). Ugovor, Ugovor, koji je dio sluéaja, predvida da ée se svaki spor u vezi sa predmetnim
Page 8:  · Ujedinjenih nacija o ugovorima o medunarodnoj prodaji robe iz 1980. godine (Beöka konvencija). Ugovor, Ugovor, koji je dio sluéaja, predvida da ée se svaki spor u vezi sa predmetnim
Page 9:  · Ujedinjenih nacija o ugovorima o medunarodnoj prodaji robe iz 1980. godine (Beöka konvencija). Ugovor, Ugovor, koji je dio sluéaja, predvida da ée se svaki spor u vezi sa predmetnim