Uitwerken van een educatief pakket

  • View
    49

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Uitwerken van een educatief pakket

1. Uitwerken van een educatief pakket met de handen in het haar 2. TWIE = Technisch, Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed Bakkerijmuseum: bakkersambacht technisch erfgoed Afbeelding: De broodbakker / Le Boulanger Kemink & zoon Utrecht 3. Hoe TWIE overdragen aan komende generaties? 1. Opstellen educatief pakket start bij de te bereiken doelgroep ! Wie wil je bereiken? rekening houden met leeftijden onderverdeling in leeftijdsgroepen / graden 4. Onderverdeling leeftijdsgroepen / graden basisonderwijs Kleuters 3-6 jaar (kleuterklas) Kinderen 6-8 jaar (1ste graad LO) Kinderen 8-10 jaar (2de graad LO) Kinderen 10-12 jaar (3de graad LO) Op voorhand bepalen welke leeftijdsgroep/graad je wil bereiken 5. Handige tips inspiratiegids De schatten van Vlieg - 2012 (tips opstellen schattenjacht) Soorten schattenjachten: Schattenjacht met vragen - Foto-schattenjacht - Schattenjacht die aanzet tot creativiteit Schattenjachten voor verschillende leeftijdsgroepen: Kleuters: - volgen van parcours aan de hand van pijlen, ballonnen, Vliegjes - tips maken aan de hand van afbeeldingen Voor iets oudere kinderen (+10 jaar): - woordspelletjes / rebussen - bericht in geheimtaal - 6. inspiratiegids Vlieg - 2014 leuke ideen voor het verstoppen van een schatkist, opstellen van een zoektocht te downloaden op website cultuurnet http://www.cultuurnet.be/pers/schatten-van-vlieg 7. 2. Zicht op doelgroep inhoudelijk vooronderzoek welke leerinhouden wil ik meegeven? ontwikkelingsdoelen / eindtermen (lezing M. Defreyne) ! Betrouwbare bronnen en dubbel checken ! Gevarieerde bronnen (niet enkel internet, maar ook boeken, tijdschriften, brochures) 8. Niets is zo constant als verandering Iedere leerling heeft eigen leerstijl, dus variren in lesstijl en werkvormen ! 3 Leerinhouden aanbrengen a.d.h.v. actieve, didactische werkvormen 9. Didactische werkvormen = activiteiten of werkwijzen van LKR gericht op het verwerven van kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen bij LLN LEERKRACHTGESTUURD OF LEERLINGGESTUURD VOORBEELDEN: vertellen, uitleggen, demonstreren, vragen stellen, beurten geven, opdrachten geven en leerlingen laten samenwerken 10. Uitersten in leerstijlen bestaan vermoedelijk niet. Bijna altijd is er sprake van iets meer zus, iets minder zo. Onmogelijk om met alle leerstijlen tegelijk rekening te houden ! regelmatig variren in werkvormen om zoveel mogelijk LLN aan hun trekken te laten komen 11. Praktisch voorbeeld Leerlingen luisteren de eerste vijf minuten naar een uitleg van de leerkracht, maken vervolgens een opdracht, bespreken in groepjes van twee die opdracht , daarna laat de leerkracht enkele dias over het onderwerp zien en als afsluiting maken de leerlingen in groepen van vier een collage. 12. Hoe kiezen tussen didactische werkvormen? In elk leerproces staan de te bereiken doelen / competenties centraal werkvorm kiezen i.f.v. bereiken/ nastreven bepaalde doel/competentie Voorbeeld: LKR wil de sociale doelstelling de leerling kan samenwerken en houdt daarbij rekening met anderen nastreven passende werkvorm gebruiken, bijv. groepswerk. 13. Bij keuze werkvorm, rekening houden met Situatiekenmerken lln. (= beginniveau, leertype, motivatie) Huidige jeugd groeit op met nieuwe media! (internet, smsen, gamen, twitteren .) manier van leren en informatie verwerken verschilt van vorige generaties! (in klas: gebruik van dvd, internet, tablet) ideale manier om LLN zelfstandig te laten werken 14. Beschikbare tijd anders kan doel helemaal verloren gaan (!) groepswerk vraagt meer tijd dan individuele opdracht Groepsgrootte groepen kun je op manieren indelen (opstelling banken) Beschikbare ruimte 15. DUS Veel gevarieerde werkvormen creren van rijke leeromgeving voor iedereen! 16. Structuur lessenpakket? Opstellen in themas (+- 1 lesuur) Themas los van elkaar opstellen leerkracht hoeft pakket niet strikt te volgen Eindtermen / ontwikkelingsdoelen aanduiden per thema Praktische uitwerking: *overzicht eindtermen / ontwikkelingsdoelen *handleiding voor leerkracht *werkbundel voor leerlingen *evt. aanvullend materiaal (bijv. educatieve koffer ) praktische koffer! 17. Op voorhand bedrag vastleggen + eventuele buffer voorzien Ook belangrijk bij samenwerking met hogeschoolstudenten (BACHELORPROEF) (contractje) 18. Samenwerken met hogeschoolstudenten: heel wat voordelen ! + veel tijd gespaard + goede begeleiding door docenten + troef naar onderwijs toe (!) maar goede afspraken maken goede vrienden (kostprijs, leerinhouden bespreken, deadlines (Erasmus!)) TIP: e-mailverkeer goed bijhouden! 19. Pakket op voorhand uittesten met beoogde doelgroep! Na test evalueren en mening vragen aan doelgroep en begeleidende leerkracht. Uittesten: kan met klasgroep uit de buurt (eventueel een korting toestaan of voordeel voor school) 20. Voorwaarden bij uitlenen Waarborg? Maximumduur voor uitlenen? vastleggen in contract en door beide partijen laten ondertekenen! Overzicht materialen in educatief pakket en controleren bij elke uitlening 21. Pakketten kenbaar maken ! Kenbaar maken naar publiek via mailing, folder opstellen, via de gemeente/stad, vermelden op website Bij promotie: vermelden dat pakket gebaseerd is op recente leerplannen Een beeld zegt meer dan woorden (korte en krachtige titel!) Altijd promotie blijven voeren 22. Folder overzicht educatieve pakketten 23. Bronnen Afbeelding De broodbakker: http://www.achterdegevelsvandelft.nl/huizen/Choorstraat%209.html Afbeelding handen in het haar: https://www.google.be/search?q=metde+handen+in+het+haar&rlz=1C2ARAB_nlBE530BE530&source=ln ms&tbm=isch&sa=X&ei=q6tXU_PAFMOJ4gTFqICIBg&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1920&bih=971#q=handen %20in%20het%20haar&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=jIVz_iY5SoGSwM%253A%3BWMaoWXJqkSkS 3M%3Bhttp%253A%252F%252F1.bp.blogspot.com%252F- io0fdVwYmqw%252FUuvUKBlo3rI%252FAAAAAAAAAAw%252FsoF8JpLg2PU%252Fs1600%252Fmet%252B de%252Bhandenin%252Bhet%252Bhaar%252B- %252Bstress(1).PNG%3Bhttp%253A%252F%252Fblogmakenvoordummies.blogspot.com%252F%3B323%3 B301 Inspiratiebrochures VLIEG www.cultuurnet.be