of 10 /10
UiTM Negeri Pahang– Kampus Raub Nama Projek: CADANGAN MEREKABENTUK, MEMBINA, MENYIAPKAN DAN MENTAULIAH PEMBANGUNAN KAMPUS UiTM DI MUKIM GALI, DAERAH RAUB, PAHANG DARUL MAKMUR Kapasiti Akademik Fakulti Sains Komputer & Matematik Fakulti Sains Pentadbiran & Pengajian Polisi Fakulti Pengurusan Perniagaan 1000 Pelajar 1000 Pelajar 1000 Pelajar Tarikh mula pembinaan 01 November 2012 Tarikh siap 31 Oktober 2015

UiTM Negeri Pahang–Kampus Raub · Padang Bola Sepak. UiTM PAHANG PANDANGAN UDARA KAMPUS RAUB GAMBAR KEMAJUAN KERJA Bangunan Asrama ... Microsoft PowerPoint - ~5613016.ppt [Compatibility

Embed Size (px)

Text of UiTM Negeri Pahang–Kampus Raub · Padang Bola Sepak. UiTM PAHANG PANDANGAN UDARA KAMPUS RAUB...

Page 1: UiTM Negeri Pahang–Kampus Raub · Padang Bola Sepak. UiTM PAHANG PANDANGAN UDARA KAMPUS RAUB GAMBAR KEMAJUAN KERJA Bangunan Asrama ... Microsoft PowerPoint - ~5613016.ppt [Compatibility

UiTM Negeri Pahang– Kampus Raub

Nama Projek: CADANGAN MEREKABENTUK, MEMBINA, MENYIAPKAN DANMENTAULIAH PEMBANGUNAN KAMPUS UiTM DI MUKIM GALI, DAERAH RAUB,PAHANG DARUL MAKMUR

Kapasiti Akademik‐ Fakulti Sains Komputer & Matematik‐ Fakulti Sains Pentadbiran & Pengajian Polisi‐ Fakulti Pengurusan Perniagaan

1000 Pelajar1000 Pelajar1000 Pelajar

Tarikh mula pembinaan 01 November 2012

Tarikh siap 31 Oktober 2015

Page 2: UiTM Negeri Pahang–Kampus Raub · Padang Bola Sepak. UiTM PAHANG PANDANGAN UDARA KAMPUS RAUB GAMBAR KEMAJUAN KERJA Bangunan Asrama ... Microsoft PowerPoint - ~5613016.ppt [Compatibility

PANDANGAN UDARAUiTM PAHANG

KAMPUS RAUB

CADANGAN MEREKABENTUK, MEMBINA, MENYIAPKAN DAN MENTAULIAH PEMBANGUNAN KAMPUS UiTM DI MUKIM GALI, DAERAH RAUB, PAHANG DARUL MAKMUR

Page 3: UiTM Negeri Pahang–Kampus Raub · Padang Bola Sepak. UiTM PAHANG PANDANGAN UDARA KAMPUS RAUB GAMBAR KEMAJUAN KERJA Bangunan Asrama ... Microsoft PowerPoint - ~5613016.ppt [Compatibility

PANDANGAN UDARAUiTM PAHANG

KAMPUS RAUB

CADANGAN MEREKABENTUK, MEMBINA, MENYIAPKAN DAN MENTAULIAH PEMBANGUNAN KAMPUS UiTM DI MUKIM GALI, DAERAH RAUB, PAHANG DARUL MAKMUR

Page 4: UiTM Negeri Pahang–Kampus Raub · Padang Bola Sepak. UiTM PAHANG PANDANGAN UDARA KAMPUS RAUB GAMBAR KEMAJUAN KERJA Bangunan Asrama ... Microsoft PowerPoint - ~5613016.ppt [Compatibility

PANDANGAN UDARAUiTM PAHANG

KAMPUS RAUBGAMBAR KEMAJUAN KERJA

Tangki air & kawasan parkirkenderaan (bas)

Hostel Perempuan

Page 5: UiTM Negeri Pahang–Kampus Raub · Padang Bola Sepak. UiTM PAHANG PANDANGAN UDARA KAMPUS RAUB GAMBAR KEMAJUAN KERJA Bangunan Asrama ... Microsoft PowerPoint - ~5613016.ppt [Compatibility

PANDANGAN UDARAUiTM PAHANG

KAMPUS RAUBGAMBAR KEMAJUAN KERJA

Ruang Persada Ilmiah & Pandangan hadapan DewanSerbaguna

Bangunan Akademik (Fakulti)

Page 6: UiTM Negeri Pahang–Kampus Raub · Padang Bola Sepak. UiTM PAHANG PANDANGAN UDARA KAMPUS RAUB GAMBAR KEMAJUAN KERJA Bangunan Asrama ... Microsoft PowerPoint - ~5613016.ppt [Compatibility

PANDANGAN UDARAUiTM PAHANG

KAMPUS RAUBGAMBAR KEMAJUAN KERJA

Susur jalan kaki berbumbungdi antara Bangunan Akademikdan Asrama

Gambar Unit Kesihatan & Asrama

Page 7: UiTM Negeri Pahang–Kampus Raub · Padang Bola Sepak. UiTM PAHANG PANDANGAN UDARA KAMPUS RAUB GAMBAR KEMAJUAN KERJA Bangunan Asrama ... Microsoft PowerPoint - ~5613016.ppt [Compatibility

PANDANGAN UDARAUiTM PAHANG

KAMPUS RAUBGAMBAR KEMAJUAN KERJA

Bangunan Akademik& Surau

Padang Bola Sepak

Page 8: UiTM Negeri Pahang–Kampus Raub · Padang Bola Sepak. UiTM PAHANG PANDANGAN UDARA KAMPUS RAUB GAMBAR KEMAJUAN KERJA Bangunan Asrama ... Microsoft PowerPoint - ~5613016.ppt [Compatibility

PANDANGAN UDARAUiTM PAHANG

KAMPUS RAUBGAMBAR KEMAJUAN KERJA

Bangunan Asrama

Pandangan hadapanBangunan Akademik (North & South)

Page 9: UiTM Negeri Pahang–Kampus Raub · Padang Bola Sepak. UiTM PAHANG PANDANGAN UDARA KAMPUS RAUB GAMBAR KEMAJUAN KERJA Bangunan Asrama ... Microsoft PowerPoint - ~5613016.ppt [Compatibility

PANDANGAN UDARAUiTM PAHANG

KAMPUS RAUBGAMBAR KEMAJUAN KERJA

Gelanggang Sukan

Bangunan AsramaPerempuan

Page 10: UiTM Negeri Pahang–Kampus Raub · Padang Bola Sepak. UiTM PAHANG PANDANGAN UDARA KAMPUS RAUB GAMBAR KEMAJUAN KERJA Bangunan Asrama ... Microsoft PowerPoint - ~5613016.ppt [Compatibility

PANDANGAN UDARAUiTM PAHANG

KAMPUS RAUBGAMBAR KEMAJUAN KERJA

Jalan dan Pintu masukUtama

Jalan di dalam kampussedang dalam pembinaan