Click here to load reader

UGOVOR O PRIJEVOZU PRTLJAGE MOREM ... 2 UGOVOR O PRIJEVOZU PRTLJAGE MOREM 3UWOMDJDMHVYDNDVWYDU XNOMXþXMXüL LYR]LORNRMHVH prevozi na temelju ugovora o prijevozu, osim: a) Stvari i

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UGOVOR O PRIJEVOZU PRTLJAGE MOREM ... 2 UGOVOR O PRIJEVOZU PRTLJAGE MOREM 3UWOMDJDMHVYDNDVWYDU...

 • 1

  UGOVOR O PRIJEVOZU PRTLJAGE MOREM

 • 2

  UGOVOR O PRIJEVOZU PRTLJAGE MOREM

  • Prtljaga je svaka stvar, uključujući i vozilo koje se prevozi na temelju ugovora o prijevozu, osim:

  a) Stvari i vozila koje se prevoze na temelju ugovora o zakupu, na temelju teretnice, ili ugovora koji se u prvom redu odnosi na prijevoz stvari, i

  b) Živih životinja Ručna prtljaga Prtljaga koju putnik ima u svojoj kabini ili koju on

  čuva ili nadzire, uključujući i prtljagu koja se nalazi u vozilu ili na vozilu

 • 3

  PRIJEVOZNE ISPRAVE KOD PRIJEVOZA PRTLJAGE

  • Prtljažnica za predanu prtljagu ( izdavanje na zahtjev putnika, oboriva predmnjeva vezana uz sadržaj prtljažnice); • Potvrda o preuzetim dragocjenostima na čuvanje

 • 4

  PRAVO RETENCIJE PRIJEVOZNIKA NA PRTLJAZI I DRAGOCJENOSTIMA

  • U svrhu osiguranja tražbina iz ugovora o prijevozu putnika i prtljage, te naknade za čuvanje dragocjenosti • Čuvanje i prodaja protekom roka od 30 dana,

  izuzetno i prije toga

 • 5

  ODGOVORNOST ZA PRTLJAGU

  • Odgovornost za manjak, gubitak ili oštećenje prtljage;

  • Odgovornost za zakašnjenje u predaji prtljage (ne postoji ako je zakašnjenje pruzročeno radničkim sporovima)

 • 6

  TKO ODGOVARA?

  1. Prijevoznik 2. Stvarni prijevoznik 3. Njihovi radnici i zastupnici • Prijevoznik i stvarni prijevoznik odgovaraju

  samo za ona djela svojih radnika koja su počinjena u okviru obavljanja dužnosti

  • Solidarna odgovornost više osoba • ISTE ODGOVORNE OSOBE KAO I U POGLEDU

  PUTNIKA

 • 7

  PRINCIPI ODGOVORNOSTI • RUČNA PRTLJAGA – isto kao i kod odgovornosti za

  putnike – dokazana krivnja uz izuzetke pretpostavljene krivnje kod brodoloma, sudara, nasukanja, eksplozije, požara, prevrnuća ili mane broda; • OSTALA PRTLJAGA – uvijek pretpostavljena krivnja • Obveza podnošenja pisanog prigovora za štetu na

  prtljazi u propisanim rokovima – kršenje obveze podnošenja pisanog prigovora → oboriva pretpostavka da je prtljaga predana uredno

  • Posebna pravila za izgubljenu prtljagu (izjava nakon 30 dana, mogućnost povrata ako se pronađe u roku od godine dana od isplate naknade zbog gubitka

 • 8

  ISKLJUČENJE I UBLAŽENJE ODGOVORNOSTI PRIJEVOZNIKA

  • Ako prijevoznik dokaže da je šteta prouzročena krivnjom putnika ili njegovim neuobičajenim ponašanjem

 • 9

  POSEBNO OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

  Ručna prtljaga: • 1 800 SDR po putniku i putovanju (PZ) • 2 250 SDR po putniku i putovanju (AK 2002)

  Za vozila i stvari u ili na vozilu

  • 10 000 SDR po vozilu i putovanju (PZ) • 12 700 SDR po vozilu i putovanju (AK 2002) Za ostalu prtljagu

  • 2 700 SDR po putniku i putovanju (PZ) • 3 375 SDR po putniku i putovanju (AK 2002) • Dragocjenosti – sporazumna granica • Dopuštena mogućnost ugovaranja viših granica • Nedopustivost ugovaranja “olakotnih” klauzula za

  prijevoznika prije nastanka štetnog događaja

 • 10

  ODBITNA FRANŠIZA

  • Vozila: do 300 (PZ) odnosno 330 (AK 2002) SDR • Druga prtljaga: 135 (PZ) odnosno 149 (AK 2002) SDR

 • 11

  GUBITAK POVLASTICE OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI

  • Šteta je nastala zbog radnje ili propusta koji je prijevoznik učinio, bilo u namjeri da prouzroči štetu, bilo bezobzirno znajući da bi šteta vjerojatno mogla nastati (PZ, čl. 623.)

 • ZASTARA TRAŽBINA • PZ: Dvije godine; počevši: - Kod predane prtljage: od dana predaje prtljage ili dana

  kad je prtljaga trebala biti predana

  - Kod ručne prtljage: od dana iskrcaja putnika, a u slučaju smrti putnika u tijeku prijevoza - od dana kad je brod stigao, odnosno trebao stići u odredišnu luku

  • AK 2002 : Dvije godine, počevši od dana iskrcaja ili dana kada je iskrcaja trebao biti obavljen, ovisno što je kasnije

  - Apsolutni zastarni rok od 5 godina od dana iskrcaja (ili dana kada je iskrcaja trebao biti obavljen); ili 3 godine od putnikova saznanja za nezgodu i štetu (primjenjuje se rok koji prije protekne)

  12

 • IZRAVAN PRIJEVOZ PRTLJAGE odgovornost za štetu na prtljazi

  • Ručna prtljaga: odgovornost prijevoznika na čijem dijelu puta je šteta nastala • Predana prtljaga: solidarna odgovornost 1. Prijevoznika koji je sklopio ugovor

  2. Prijevoznika koji je preuzeo prtljagu i izdao

  prtljažnicu 3. Prijevoznika na čijem dijelu puta je šteta nastala

  4. Prijevoznika koji predaje prtljagu putniku

  13

 • IZRAVAN PRIJEVOZ PRTLJAGE odgovornost za zakašnjenje

  • Odgovaraju prijevoznik koji je sklopio ugovor i prijevoznik koji je predao prtljagu

  14

Search related