of 24 /24
Ugotovitve izvedbe in spremljave zaključnega izpita 2013 Marjan Zaletelj DK ZI Breda Zupanc DK ZI Posvet za predsednike in tajnike šolskih komisij za zaključni izpit, marec 2014

Ugotovitve izvedbe in spremljave zaključnega izpita 2013

  • Upload
    nita

  • View
    40

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ugotovitve izvedbe in spremljave zaključnega izpita 2013. Marjan Zaletelj DK ZI Breda Zupanc DK ZI. Državna komisija za zaključni izpit. Vse informacije o zaključnem izpitu najdete na spletni strani RICa /zaključni izpiti : - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Ugotovitve izvedbe in spremljave zaključnega izpita 2013

Ugotovitve izvedbe in spremljave zaključnega

izpita 2013

Marjan Zaletelj DK ZI

Breda Zupanc DK ZI

Posvet za predsednike in tajnike šolskih komisij za zaključni izpit,

marec 2014

Page 2: Ugotovitve izvedbe in spremljave zaključnega izpita 2013

Državna komisija za zaključni izpit

Vse informacije o zaključnem izpitu najdete na spletni strani RICa/zaključni izpiti :

http://www.ric.si/zakljucni_izpiti/splosne_informacije/

Posvet za predsednike in tajnike šolskih komisij za zaključni izpit,

marec 2014

Page 3: Ugotovitve izvedbe in spremljave zaključnega izpita 2013

http://www.ric.si/zakljucni_izpiti/koledar_zakljucnega_izpita/

Posvet za predsednike in tajnike šolskih komisij za zaključni izpit,

marec 2014

Page 4: Ugotovitve izvedbe in spremljave zaključnega izpita 2013

Zbiranje statističnih podatkov Statistični podatki za poročilo o zaključnih

izpitih se zbirajo z računalniško aplikacijo RIC-a.

Spletno aplikacijo in navodila za uporabo najdete na https://eric.ric.si, v zavihku ZAKLJUČNI IZPIT.

Spletna aplikacija je odprta ob vsakem izpitnem roku samo določen čas.

Kasneje je aplikacija zaklenjena (onemogočen dostop).

Posvet za predsednike in tajnike šolskih komisij za zaključni izpit,

marec 2014

Page 5: Ugotovitve izvedbe in spremljave zaključnega izpita 2013

Termini v 2014, ko bo aplikacija odprta spomladanski izpitni rok 2014

od 26. maja 2014 do 7. julija 2014

jesenski izpitni rok 2014 od 18. avgusta 2014 do 29. septembra 2014

zimski izpitni rok 2015 od 19. januarja 2015 do 9. marca 2015

Posvet za predsednike in tajnike šolskih komisij za zaključni izpit,

marec 2014

Page 6: Ugotovitve izvedbe in spremljave zaključnega izpita 2013

Rezultati zaključnega izpita 2013 Obsegajo:

spomladanski izpitni rok 2013 in jesenski izpitni rok 2013.

Vključujejo rezultate kandidatov: dijaki (redni), drugi (odrasli udeleženci izobraževanja in

kandidati brez statusa).

Posvet za predsednike in tajnike šolskih komisij za zaključni izpit,

marec 2014

Page 7: Ugotovitve izvedbe in spremljave zaključnega izpita 2013

Obseg izobraževalnih programov

Podatki in rezultati izobraževalnih programov (v nadaljevanju IP)

nižjega poklicnega izobraževanja (NPI)

srednjega poklicnega izobraževanja (SPI)

so letos prvič podani skupaj za nove oziroma prenovljene in za iztekajoče se programe. Večina neprenovljenih izobraževalnih programov se je končala.

Posvet za predsednike in tajnike šolskih komisij za zaključni izpit,

marec 2014

Page 8: Ugotovitve izvedbe in spremljave zaključnega izpita 2013

Uspeh v zadnjem letniku

Podatki o splošnem uspehu v zadnjem letniku izobraževanja v šolskem letu 2013 (SIR+JIR)

Posvet za predsednike in tajnike šolskih komisij za zaključni izpit,

marec 2014

Page 9: Ugotovitve izvedbe in spremljave zaključnega izpita 2013

Osnovni podatki o ZI 2013Osnovni podatki o kandidatih (mladina in odrasli udeleženci

izobraževanja) po IP za spomladanski in jesenski izpitni rok 2013 skupaj

Program

opravljalo opravilo %

NPI 295 294 99,66

SPI 3314 3245 97,91

Skupaj

3609 3539 98,06

Page 10: Ugotovitve izvedbe in spremljave zaključnega izpita 2013

Osnovni podatki o ZI 2013Število kandidatov, ki so opravljali zaključni izpit v celoti v

posameznem izpitnem roku

Page 11: Ugotovitve izvedbe in spremljave zaključnega izpita 2013

Uspešnost na zaključnem izpitu 2013 Število kandidatov, ki so opravljali ZI v programih nižjega in

srednjega poklicnega izobraževanja v spomladanskem in jesenskem izpitnem roku 2013 in ga opravili

295

3314

294

3245

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

NPI SPI

opravljali

opravili

Posvet za predsednike in tajnike šolskih komisij za zaključni izpit,

marec 2014

Page 12: Ugotovitve izvedbe in spremljave zaključnega izpita 2013

Uspešnost na zaključnem izpitu 2013 Pregled uspešnih kandidatov v posameznem izpitnem roku

2013, po vrstah programov “odstotek uspešnih”

99,6100

99,4

89,5

84,0

86,0

88,0

90,0

92,0

94,0

96,0

98,0

100,0

102,0

SIR JIR

NPI

SPI

Posvet za predsednike in tajnike šolskih komisij za zaključni izpit,

marec 2014

Page 13: Ugotovitve izvedbe in spremljave zaključnega izpita 2013

Status kandidatov, izpitni rokiPregled deležev udeleženih kandidatov po statusu izobraževanja v posameznih izpitnih rokih 2013

 

 

Posvet za predsednike in tajnike šolskih komisij za zaključni izpit,

marec 2014

Page 14: Ugotovitve izvedbe in spremljave zaključnega izpita 2013

Status kandidatov, vrste IPPregled deležev udeleženih kandidatov po statusu izobraževanja v posameznih vrstah izobraževalnih programov

za spomladanski in jesenski izpitni rok 2013

Posvet za predsednike in tajnike šolskih komisij za zaključni izpit,

marec 2014

Page 15: Ugotovitve izvedbe in spremljave zaključnega izpita 2013

TrendiVpis se z leti spreminja….. Število vpisanih (dijakov in odraslih udeležencev

izobraževanja) v zaključnih letnikih v NPI in SPI v obdobju 2009 do 2013

5384

46964419

3810 3958

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2009 2010 2011 2012 2013

število vpisanih

število kandidatov

Posvet za predsednike in tajnike šolskih komisij za zaključni izpit,

marec 2014

Page 16: Ugotovitve izvedbe in spremljave zaključnega izpita 2013

Uspešnost na ZI Število kandidatov, ki so se prijavili na ZI v programih NPI in SPI v

spomladanskem in jesenskem izpitnem roku skupaj in bili uspešni v obdobju od 2009 do 2013

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2009 2010 2011 2012 2013

število prijavljenih

uspešni

Posvet za predsednike in tajnike šolskih komisij za zaključni izpit,

marec 2014

Page 17: Ugotovitve izvedbe in spremljave zaključnega izpita 2013

Dosežki Število kandidatov, ki so dosegli izjemni splošni uspeh v

obdobju od 2009 do 2012

167

230

263

281

0

50

100

150

200

250

300

2009 2010 2011 2012

število izjemnih

Posvet za predsednike in tajnike šolskih komisij za zaključni izpit,

marec 2014

Page 18: Ugotovitve izvedbe in spremljave zaključnega izpita 2013

Neposredna spremljava

Neposredna spremljava je obsegala: delovanje šolskih izpitnih komisij za zaključni

izpit, izvedbo izpita iz izdelka oziroma storitve in

zagovora v novih oziroma prenovljenih izobraževalnih programih srednjega poklicnega izobraževanja.

Izvedena je bila: na 6 šolah in 7 izobraževalnih programih.

Posvet za predsednike in tajnike šolskih komisij za zaključni izpit,

marec 2014

Page 19: Ugotovitve izvedbe in spremljave zaključnega izpita 2013

Šolske izpitne komisije

Šolske izpitne komisije so delovale v skladu: z izpitnim redom, ki je sestavni del šolskih pravil

ocenjevanja, na vsaki šoli drugačen (različen).

Sestava ŠIK ZI bila številčno pravilna, vloga posameznih članov komisije ni bila vedno

definirana, skromno sodelovanje delodajalcev,

šole se morajo bolj angažirati za sodelovanje delodajalcev.

Posvet za predsednike in tajnike šolskih komisij za zaključni izpit,

marec 2014

Page 20: Ugotovitve izvedbe in spremljave zaključnega izpita 2013

Pomanjkljivosti delovanja ŠIK ZI

Opažene pomanjkljivosti: vprašanja zastavljali vsi člani komisije,

ločeno tehnologija, varstvo pri delu, materiali,.. prekoračen čas trajanja zagovora, neustrezno izbran prostor, občasna odsotnost člana ŠIK ZI (med

zagovorom opravljali druge naloge), neprimeren odnos izpraševalca do kandidata.

Posvet za predsednike in tajnike šolskih komisij za zaključni izpit,

marec 2014

Page 21: Ugotovitve izvedbe in spremljave zaključnega izpita 2013

Šolski koledar Objava šolskega koledarja izvajanja ZI

vse šole objavile šolske koledarje, zagovor (v skladu z zaklepanjem spletne

aplikacije za vnos podatkov o ZI na eRIC). Mesto objave šolskega koledarja različna

oglasna deska, v elektronski obliki (spletne učilnice za ZI).

V primeru da so bili dijaki na PUD v prvi polovici šolskega leta je bila objava tem in izdaja sklepov prepozna.

Posvet za predsednike in tajnike šolskih komisij za zaključni izpit,

marec 2014

Page 22: Ugotovitve izvedbe in spremljave zaključnega izpita 2013

Ugotovitve DK ZI Spomladanski in jesenski izpitni rok ZI 2013 je bil

izpeljan v skladu z veljavno zakonodajo. Kandidati s posebnimi potrebami so opravljali ZI v

skladu z odločbami. V spomladanskem in jesenskem izpitnem roku je

skupaj opravljalo ZI 3609 kandidatov ( v letu 2012 3389 kandidatov).

V spomladanskem in jesenskem izpitnem roku je skupaj uspešno opravilo ZI 3539 kandidatov (v letu 2012 3313 kandidatov).

Pri izvedbi izpitov so sodelovali zunanji ocenjevalci (socialni partnerji) v majhnem številu.

Posvet za predsednike in tajnike šolskih komisij za zaključni izpit,

marec 2014

Page 23: Ugotovitve izvedbe in spremljave zaključnega izpita 2013

Sklepi, ocene in predlogi DK ZI

Podrobne analize bodo lahko narejene kasneje, po uradni predstavitvi rezultatov iz letnega poročila ZI 2013.

Vmesni rezultati kažejo na veliko uspešnost kandidatov.

Pokazali so se določeni problemi pri vnašanju podatkov in rezultatov v spletno aplikacijo, kar bo potrebno odpraviti.

Posvet za predsednike in tajnike šolskih komisij za zaključni izpit,

marec 2014

Page 24: Ugotovitve izvedbe in spremljave zaključnega izpita 2013

Hvala za vašo pozornost!

Posvet za predsednike in tajnike šolskih komisij za zaključni izpit,

marec 2014