of 30 /30

Ugdymo karjerai programos tikslas -

  • Upload
    ada

  • View
    61

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“. Ugdymo karjerai programos tikslas -. sudaryti sąlygas mokiniams pažinti save ir kuo įvairesnes profesijas, - PowerPoint PPT Presentation

Text of Ugdymo karjerai programos tikslas -

Page 1: Ugdymo karjerai programos tikslas -
Page 2: Ugdymo karjerai programos tikslas -

Ugdymo karjerai programos tikslas -

sudaryti sąlygas mokiniams pažinti save ir kuo įvairesnes profesijas, kad sėkmingi sprendimai lydėtų tolimesnę karjerą ir nuolatinį tobulėjimą.Siekiama sukurti ir išplėtoti nuoseklią, vientisą, darnią karjeros paslaugų (profesinio orientavimo) sistemą bendrajame ugdyme ir profesiniame mokyme.

Page 3: Ugdymo karjerai programos tikslas -

Ugdymo karjerai specialistų darbo grupė gimnazijoje:

• Dir. pavaduotoja L. Vaičiulytė;• IC vadovė L. Šuklienė;• Soc. pedagogė L. Jankauskaitė;• Psichologė J. Gerbenienė;• Mokytoja A. Grincevičienė;• Mokytoja R. Gabšytė.

Page 4: Ugdymo karjerai programos tikslas -
Page 5: Ugdymo karjerai programos tikslas -

Karjeros paslaugų poreikio tyrimo mokykloje esmė – sužinoti, koks yra pradinis mokyklų ugdymo karjerai lygis, kokie yra mokinių, jų tėvų, mokytojų karjeros paslaugų poreikiai ir nuostatos į karjeros mokymus. Pradinio lygio žinojimas leidžia tinkamai ruošti mokymo programas bei vertinti ugdymo karjerai mokymų efektyvumą.

Page 6: Ugdymo karjerai programos tikslas -

Sužinojus bendrą situaciją, mokyklos, vadovaujantys Ugdymo karjerai modeliu 32.2. paragrafu, nustato prioritetines karjeros kompetencijų ugdymosi kryptis, siektinus rezultatus bei įgyvendinimo būdus.

Page 7: Ugdymo karjerai programos tikslas -

Tyrimo tikslasIštirti ugdymo įstaigos bendruomenės narių

poreikį, nuostatas bei pradinį informacijos lygį Ugdymo Karjerai srityje Ugdymo Karjerai

Sistemos sukūrimui, palaikymui ir tobulinimui.

UždaviniaiNustatyti mokinių karjeros paslaugų esamą

situaciją ugdymo įstaigoje.Nustatyti mokinių karjeros paslaugų

poreikį ugdymo įstaigoje.

Page 8: Ugdymo karjerai programos tikslas -

Tikslinė grupė

Apklausoje dalyvavo 255 I – IV gimnazijos klasių mokiniai.

Page 9: Ugdymo karjerai programos tikslas -

Metodika

Tyrimo duomenys renkami naudojant apklausos raštu metodą. Duomenų rinkimo

įrankis – anketa. Klausimai pateikiami elektronine forma per apklausų

organizavimo elektroninį puslapį arba naudojama popierinė anketos versija.

Page 10: Ugdymo karjerai programos tikslas -

Tyrimo organizavimasKarjeros koordinatoriai mokyklose gauna:Nuorodą į anketą (arba gali naudotis popierine jos versija);Visą informaciją ir instrukcijas tyrimo organizavimui;Tyrimo grupės bei karjeros konsultantų kontaktus ir reikalingą pagalbą.

Page 11: Ugdymo karjerai programos tikslas -

Duomenų apdorojimasGauti duomenys suvedami į santykinių dažnių lenteles,

kur pateikiamas respondentų atsakymų pasiskirstymas procentais. Procentai skaičiuojami nuo visų dalyvavusių tyrime respondentų skaičiaus. Neatsakiusiųjų į atskirą klausimą procentas lentelėse nepateikiamas, todėl procentų suma eilutėje gali būti nelygi 100 proc.

Analizuojant duomenis porinių santykinių dažnių

lentelių pagalba, galime palyginti, pvz.: kaip skiriasi respondentų požiūris į Ugdymą karjerai skirtinguose regionuose arba skirtingų tipų mokyklose (gimnazijose, progimnazijose ar kitose įstaigose).

Page 12: Ugdymo karjerai programos tikslas -

Ar žinai, kokia veikla užsiimsi suaugęs(-usi)?

Kol kas nežinau

27%Renkuosi iš

kelių skirtingų variantų

31%

Daugmaž žinau35%

Tvirtai žinau

7%

Page 13: Ugdymo karjerai programos tikslas -

Karjera yra:

Darbas65%

Dvasinis tobulėjimas

14%

Šeima10%

Sveikata4%

Draugai7%

Page 14: Ugdymo karjerai programos tikslas -

Ką planuoji veikti baigęs(-usi) mokyklą?

Nesu apsisprendęs(-usi)

11%

Važiuosiu į užsienį studijuoti

6%

Važiuosiu į užsienį dirbti

6%

Mokysiuos73%

Dirbsiu3%

Savanoriausiu1%

Page 15: Ugdymo karjerai programos tikslas -

Kur planuoji mokytis?

Stosiu į aukštąją mokyklą

92%

Stosiu į profesinę mokyklą

8%

Page 16: Ugdymo karjerai programos tikslas -

Ar žinai, kokie mokomieji dalykai, gebėjimai reikalingi Tavo ateities studijoms?

Nesu tikras34%

Ne4%

Taip62%

Page 17: Ugdymo karjerai programos tikslas -

Su kokiais sunkumais susiduri planuodamas savo ateitį?

16,50%

40,80%

62,40%

21,20%

12,20%

35,70%

45,10%

Man mokykla nepadeda apsispręsti

Nežinau, kur galėčiau save realizuoti

Sunku planuoti savo ateitį

Neturiu rimtų sunkumų

Nesutampa mano ir Tėvų požiūris į būsimą karjerą

Per mažai pažįstu save (dar gerai nežinau, ko noriu,ką galiu, kas man svarbu)

Turiu daug pasirinkimų, bet negaliu išsirinktigeriausio

Page 18: Ugdymo karjerai programos tikslas -

Kas daro didžiausią įtaką Tavo ateities planams?

56,10%

24,30%

4,70%

4,30%

50,20%

0,80%

Apsisprendžiu pats

Šeima

Mokykla

Draugai

Mokymosi rezultatai

Šeimos tradicijos

Page 19: Ugdymo karjerai programos tikslas -

Kas padėtų Tau sėkmingiau plėtoti savo karjerą – kelti ir siekti karjeros tikslų?

60,80%

37,60%

45,10%

24,30%

36,50%

23,50%

17,60%

31,40%

17,60%

39,60%

18,00%

27,10%

32,90%

24,30%

30,60%

32,90%

Aiškesnis žinojimas, ko noriu

Didesnis pasitikėjimas savimi

Gebėjimas efektyviau mokytis

Gebėjimas planuoti savo veiklą

Savo gabumų ir stipriųjų pusių žinojimas

Gebėjimas efektyviai pristatyti save

Galimybė pačiam priimti sprendimus

Supratimas, kas man gyvenime yra svarbu

Savo asmenybės savybių žinojimas

Supratimas, kokie darbai bus paklausūs ateityje

Gebėjimas kurti svarbius mano karjerai asmeninius ryšius

Gebėjimas derinti savo mokymąsi ir laisvalaikį

Mažesnis jaudulys dėl galimų pasekmių netinkamai pasirinkus karjerą

Geresni sprendimų priėmimo įgūdžiai (mokėjimas greitai ir teisingai apsispręsti)

Daugiau informacijos apie karjeros (darbo, mokymosi, profesijos, savanorystės) galimybes

Patikimos ir tikslios informacijos suradimas apie karjeros (darbo, mokymosi, profesijos,savanorystės) galimybes

Page 20: Ugdymo karjerai programos tikslas -

Kaip vertini savo gebėjimus ir žinias šiose srityse?

1,60%

3,50%

4,70%

4,70%

3,50%

12,20%

35,30%

36,50%

36,10%

34,90%

63,10%

55,70%

51,40%

48,20%

50,60%

23,10%

5,60%

7,50%

11,00%

11,00%

Savęs pažinimas

Tolimesnio mokymosigalimybės, jų pažinimas

Darbų ir veiklų įvairovė beiypatumai, jų pažinimas

Gebėjimas planuoti savoateities planus/karjerą

Gebėjimas įgyvendinti savoateities/karjeros planus

Labai siplnai Silpnai Gerai Labai gerai

Page 21: Ugdymo karjerai programos tikslas -

Įvardink, kokioms ugdymo karjerai veikloms mokykloje Tu teiktum pirmenybę:

33,70%

31,80%

35,30%

29,40%

44,30%

21,60%

39,20%

19,20%

45,10%

51,40%

37,30%

60,80%

51,00%

Karjeros dienos

Pagalba ieškantis savanoriškos veiklos, darbo vasarosatostogų metu

Karjeros plano sudarymas

Kad mokytojai supažindintų su savo dalyko pritaikymugyvenime

Ekskursijos į organizacijas

Privalomos karjeros pamokos (kaip ir kitos pamokos)

Karjeros paskaitos/seminarai

Karjeros būreliai, klubai, diskusijų forumai

Karjeros informacijos suteikimas

Konsultacijos su karjeros specialistais

Pasirenkamos karjeros pamokos

Savęs išbandymas praktinėje veikloje

Karjeros renginiai (pvz.: susitikimas su aukštųjų/profesiniųmokyklų atstovais; žymiais žmonėmis

Page 22: Ugdymo karjerai programos tikslas -

Ugdymo karjerai veiklos, kurios mokykloje vyksta, kurios - ne:

8,60%

20,80%

22,00%

31,00%

34,50%

47,50%

24,70%

62,90%

19,20%

36,90%

12,50%

16,50%

61,20%

38,40%

31,80%

29,40%

25,50%

17,60%

38,40%

15,30%

49,00%

25,50%

48,20%

36,90%

30,20%

40,80%

46,30%

39,20%

40,00%

34,10%

36,90%

21,60%

31,40%

37,60%

39,20%

46,70%

Privalomos karjeros pamokos

Pasirenkamos karjeros pamokos

Karjeros būreliai, klubai, diskusijų forumai

Karjeros paskaitos/seminarai

Karjeros dienos

Konsultacijos su karjeros specialistais

Mokytojai supažindina su savo dalyko pritaikymu gyvenime

Karjeros renginiai (pvz.: susitikimas su aukštųjų/profesinių mokyklų atstovais;žymiais žmonėmis)

Savęs išbandymas praktinėje veikloje

Ekskursijos į organizacijas

Pagalba ieškantis savanoriškos veiklos, darbo vasaros atostogų metu

Karjeros plano sudarymas

Vyksta Nevyksta Nežinau, ar vyksta

Page 23: Ugdymo karjerai programos tikslas -

Ugdymo karjerai veiklos, kiek jos yra arba būtų naudingos:

8,60%

4,70%

5,50%

3,90%

5,10%

3,90%

4,70%

5,50%

5,90%

5,10%

5,50%

6,70%

11,00%

9,80%

3,70%

9,40%

8,60%

9,40%

13,70%

5,50%

9,40%

10,60%

7,50%

10,20%

48,60%

37,60%

48,20%

32,50%

37,60%

21,20%

42,70%

24,70%

34,10%

40,80%

24,30%

37,30%

31,80%

47,80%

32,20%

54,10%

48,60%

65,50%

38,00%

64,30%

50,60%

43,10%

62,70%

54,90%

Privalomos karjeros pamokos

Pasirenkamos karjeros pamokos

Karjeros būreliai, klubai, diskusijų forumai

Karjeros paskaitos/seminarai

Karjeros dienos

Konsultacijos su karjeros specialistais

Mokytojai supažindina su savo dalyko pritaikymu gyvenime

Savęs išbandymas praktinėje veikloje

Ekskursijos į organizacijas

Karjeros plano sudarymas

Karjeros renginiai (susitikimai su aukštųjų/profesinių m-klų atstovais; žymiaisžmonėmis)

Pagalba ieškantis savanoriškos veiklos, darbo vasaros atostogų metu

Visai nenaudinga Beveik nenaudinga Truputį naudinga Labai naudinga

Page 24: Ugdymo karjerai programos tikslas -

Įvertink, kiek Tau padeda ši mokykloje gaunama karjeros pagalba:

19,60%

52,50%

16,90%

5,50%

21,20%

31,40%

18,80%

7,80%

16,10%

41,20%

29,00%

8,60%

15,70%

31,40%

25,50%

8,60%

Labai padeda

Truputį padeda

Beveik nepadeda

Visai nepadeda

Ar pamokos Tau padeda geriau pažinti ir suprasti save? Ar popamokinė veikla Tau padeda geriau pažinti ir suprasti save?

Ar pamokos Tau padeda geriau suprasti darbo pasaulį, įvairias profesijas? Ar popamokinė veikla Tau padeda geriau suprasti darbo pasaulį, profesijas?

Page 25: Ugdymo karjerai programos tikslas -

Ar savo mokykloje lankai kokias nors pamokas, daugkartinius ar kitus užsiėmimus, kurie skirti Tavo karjeros kompetencijų (žinių, gebėjimų, nuostatų) ugdymui: savęs pažinimo, mokymosi ir darbo pasaulio pažinimo, karjeros planavimo ir įgyvendinimo?

14,10%

16,10%

68,60%

Dabar lankau

Аnksčiau lankiau

Ne

Page 26: Ugdymo karjerai programos tikslas -

Ar savo mokykloje turi galimybę išsamiai pasikonsultuoti su specialistais Tau rūpimais mokymosi, profesijos, tarpusavio santykių ir kt. klausimais?

57,60%

18,40%

23,90%

Taip

Ne

Nežinau

Page 27: Ugdymo karjerai programos tikslas -

Ar per praėjusius mokslo metus esi savo mokykloje konsultavęsis su karjeros specialistais?

30,20%

69,80%

Taip

Ne

Page 28: Ugdymo karjerai programos tikslas -

Jeigu esi konsultavęsis, kiek ši konsultacija(os) Tau padėjo?

3,90%

21,20%

4,30%

0,80%

Labai padėjo

Truputį padėjo

Beveik nepadėjo

Visai nepadėjo

Page 29: Ugdymo karjerai programos tikslas -

Ar bendrauji, pasitari su mokytojais Tau rūpimais mokymosi, profesijos pasirinkimo klausimais?

16,00%

43,50%

20,80%

29,40%

Dažnai

Kartais

Retai

Niekada

Page 30: Ugdymo karjerai programos tikslas -

Pradinio lygio žinojimas leidžia tinkamai ruošti mokymo programas bei vertinti ugdymo karjerai mokymų efektyvumą. Naudodamiesi surinkta informacija konkrečioje mokymo įstaigoje, Karjeros specialistai (koordinatoriai ir konsultantai): •planuoja Ugdymo karjerai veiklas ugdymo įstaigose;•ruošia ugdymo turinį (mokymo programas);•remdamiesi gautais rezultatais ir atsižvelgdami į ugdytinių poreikius, kuria ir diegia Ugdymo karjerai sistemą.