of 31 /31

Ugdymo karjerai paslaugų (toliau - UKP) poreikio tyrimas

 • Upload
  abby

 • View
  66

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“. Ugdymo karjerai paslaugų (toliau - UKP) poreikio tyrimas. Tyrimo koncepcija 1. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Ugdymo karjerai paslaugų (toliau - UKP) poreikio tyrimas

Page 1: Ugdymo karjerai paslaugų (toliau - UKP) poreikio tyrimas
Page 2: Ugdymo karjerai paslaugų (toliau - UKP) poreikio tyrimas
Page 3: Ugdymo karjerai paslaugų (toliau - UKP) poreikio tyrimas

Karjeros paslaugų poreikio tyrimo mokykloje esmė – sužinoti, koks yra pradinis gimnazijos ugdymo karjerai lygis, kokie yra mokinių, jų tėvų, mokytojų karjeros paslaugų poreikiai ir nuostatos į karjeros mokymus. Pradinio lygio žinojimas leidžia tinkamai ruošti mokymo programas bei vertinti ugdymo karjerai mokymų efektyvumą.

Page 4: Ugdymo karjerai paslaugų (toliau - UKP) poreikio tyrimas

Sužinojus bendrą situaciją, gimnazija, vadovaudamasi Ugdymo karjerai modeliu 32.2. paragrafu, nustatys prioritetines karjeros kompetencijų ugdymosi kryptis, siektinus rezultatus bei įgyvendinimo būdus.

Page 5: Ugdymo karjerai paslaugų (toliau - UKP) poreikio tyrimas

Tyrimo tikslasIštirti gimnazijos bendruomenės narių poreikį, nuostatas bei pradinį informacijos lygį Ugdymo

Karjerai srityje Ugdymo Karjerai Sistemos sukūrimui, palaikymui ir tobulinimui.

UždaviniaiNustatyti mokinių karjeros paslaugų esamą

situaciją gimnazijoje.Nustatyti mokinių karjeros paslaugų

poreikį gimnazijoje.

Page 6: Ugdymo karjerai paslaugų (toliau - UKP) poreikio tyrimas

Tikslinė grupėMažeikių rajono Viekšnių gimnazijoje

besimokantys asmenys nuo 14 metų:

8 - IV klasių mokiniai

Page 7: Ugdymo karjerai paslaugų (toliau - UKP) poreikio tyrimas

Metodika

Duomenų rinkimo įrankis – anketa. Klausimai buvo pateikti elektronine forma

per apklausų organizavimo elektroninį puslapį.

Page 8: Ugdymo karjerai paslaugų (toliau - UKP) poreikio tyrimas

Tyrimo organizavimasKarjeros koordinatoriai gimnazijoje gavo:Nuorodą į anketą (arba gali naudotis popierine jos versija);Visą informaciją ir instrukcijas tyrimo organizavimui;Tyrimo grupės bei karjeros konsultantų kontaktus ir reikalingą pagalbą.

Page 9: Ugdymo karjerai paslaugų (toliau - UKP) poreikio tyrimas

Mažeikių rajono Viekšnių gimnazijos UKP tyrimo rezultatai

1. Ar žinai kokia veikla užsiimsi suaugęs(usi)?

Kol kas nežinau 33.12%

Renkuosi iš kelių skirtingų variantų 19.75%

Daugmaž žinau 36.31%

Tvirtai žinau 10.83%

Page 10: Ugdymo karjerai paslaugų (toliau - UKP) poreikio tyrimas

2. Karjera yra:Darbas 57,47 %Šeima 13.49 %Draugai 7.54 %Sveikata 4,37 %

Dvasinis tobulėjimas

17,46 %

Page 11: Ugdymo karjerai paslaugų (toliau - UKP) poreikio tyrimas

3. Ką planuoji baigęs(usi) mokyklą?

Mokysiuos 65,64%Dirbsiu 6,76%Savanoriausiu 2,03%Nesu apsisprendęs(usi)?

18,92%Važiuosiu į užsienį studijuoti

3,38%Važiuosiu į užsienį dirbti

3,38%

Page 12: Ugdymo karjerai paslaugų (toliau - UKP) poreikio tyrimas

4. Kur planuoji mokytis?Stosiu į aukštąją mokyklą

87,21%Stosiu į profesinę mokyklą

12,79%

Page 13: Ugdymo karjerai paslaugų (toliau - UKP) poreikio tyrimas

5. Ar žinai, kokie mokomieji dalykai, gebėjimai reikalingi Tavo ateities studijoms?

Taip 48,18 %Ne 10,00 %

Nesu tikras 41,82 %

Page 14: Ugdymo karjerai paslaugų (toliau - UKP) poreikio tyrimas

6. Su kokiais sunkumais susiduri planuodamas savo ateitį? (Pažymėk iki 3 teiginių)

Page 15: Ugdymo karjerai paslaugų (toliau - UKP) poreikio tyrimas

7. Kas daro didžiausią įtaką Tavo ateities planams?

Page 16: Ugdymo karjerai paslaugų (toliau - UKP) poreikio tyrimas

8. Kas padėtų Tau sėkmingiau plėtoti savo karjerą – kelti ir siekti karjeros tikslų? (Pažymėk 5 svarbiausias priežastis)

Page 17: Ugdymo karjerai paslaugų (toliau - UKP) poreikio tyrimas

9. Kaip vertini savo gebėjimus ir žinias šiose srityse? (Pažymėk tinkamą langelį

Page 18: Ugdymo karjerai paslaugų (toliau - UKP) poreikio tyrimas

10.Įvardink kokioms ugdymo karjerai veikloms Tu teiktum pirmenybę:(pažymėk 5, tavo nuomone, svarbiausias ugdymo karjerai veiklas)

11. Įvardink, kokioms ugdymo karjerai veikloms mokykloje Tu teiktum pirmenybę: (pažymėk 5, tavo nuomone, svarbiausias ugdymo karjerai veiklas)

11. Įvardink, kokioms ugdymo karjerai veikloms mokykloje Tu teiktum pirmenybę: (pažymėk 5, tavo nuomone, svarbiausias ugdymo karjerai veiklas)

Page 19: Ugdymo karjerai paslaugų (toliau - UKP) poreikio tyrimas

11.Pažymėk žemiau išvardintas ugdymo karjerai veiklas, kurios mokykloje vyksta, kurios – ne:

Page 20: Ugdymo karjerai paslaugų (toliau - UKP) poreikio tyrimas

12.Įvertink, kiek Tau padeda ši gimnazijoje gaunama karjeros pagalba:(Pažymėk tinkamą

langelį)

Page 21: Ugdymo karjerai paslaugų (toliau - UKP) poreikio tyrimas

13.Įvertink, kiek Tau padeda ši mokykloje gaunama karjeros pagalba: (Pažymėk tinkamą langelį)

Page 22: Ugdymo karjerai paslaugų (toliau - UKP) poreikio tyrimas

14. Ar savo mokykloje lankai kokias nors pamokas, daugkartinius ar kitus užsiėmimus, kurie skirti Tavo karjeros kompetencijų (žinių, gebėjimų, nuostatų) ugdymui: savęs pažinimo, mokymosi ir darbo pasaulio pažinimo, karjeros planavimo ir įgyvendinimo?

Page 23: Ugdymo karjerai paslaugų (toliau - UKP) poreikio tyrimas

15. Ar savo mokykloje turi galimybę išsamiai pasikonsultuoti su specialistais Tau rūpimais mokymosi, profesijos, tarpusavio santykių ir kt. klausimais?

Page 24: Ugdymo karjerai paslaugų (toliau - UKP) poreikio tyrimas

16. Ar per praėjusius mokslo metus esi savo mokykloje konsultavęsis su karjeros specialistais?

Page 25: Ugdymo karjerai paslaugų (toliau - UKP) poreikio tyrimas

17. Jeigu esi konsultavęsis, kiek ši konsultacija(os) Tau padėjo?

Page 26: Ugdymo karjerai paslaugų (toliau - UKP) poreikio tyrimas

18. Ar bendrauji, pasitari su mokytojais Tau rūpimais mokymosi, profesijos pasirinkimo klausimais?

Page 27: Ugdymo karjerai paslaugų (toliau - UKP) poreikio tyrimas

Pradinio lygio žinojimas leidžia tinkamai

ruošti mokymo programas bei vertinti ugdymo karjerai mokymų efektyvumą. Naudodamiesi surinkta informacija gimnazijoje,UKC darbo grupė:

• planuoja Ugdymo karjerai veiklas gimnazijoje;• ruošia ugdymo turinį (mokymo programas);• remdamiesi gautais rezultatais ir

atsižvelgdami į ugdytinių poreikius, kuria ir diegia Ugdymo karjerai sistemą.

Page 28: Ugdymo karjerai paslaugų (toliau - UKP) poreikio tyrimas

Analizuojant gautus rezultatus prašome nepamiršti, kad tai yra

subjektyvi respondentų nuomonė.

Tai nėra absoliuti tiesa, tad planuojant veiklas, vadovausimės savo

išradingumu, teigiama nuostata į mokyklą bei

mokinius, generuosime originalias idėjas.

Page 29: Ugdymo karjerai paslaugų (toliau - UKP) poreikio tyrimas

Duomenų panaudojimas keliant strateginius tikslus:Siekiame, kad paskutiniųjų klasių moksleivių bei

profesinių mokyklų mokinių dalis, kurie į pirmąjį klausimą „Ar žinai, kokia veikla užsiimsi suaugęs(-usi)?“ atsakė “Tvirtai žinau”, 2013 gegužės mėn. padidėtų iki 30 proc.

Siekiame, jog keistųsi požiūris į karjeros sąvoką: kad atsakant į klausimą „Kas yra karjera“ atsakiusių dalis, kurie rinkosi atsakymą „Darbas “, mažėtų iki 40 proc., o procentiškai didėtų atsakymų: Šeima, Draugai, Sveikata bei Dvasinis tobulėjimas.\

Page 30: Ugdymo karjerai paslaugų (toliau - UKP) poreikio tyrimas

Duomenų panaudojimas keliant strateginius tikslus:. Siekiama, kad 2013 mokslo metų viduryje

baigiamųjų klasių moksleivių dalis į klausimą „Ar žinai, kokie mokomieji dalykai, gebėjimai reikalingi Tavo ateities studijoms?“ variantus „Nežinau“ ir „Nesu tikras“ rinktųsi ne daugiau nei 10 proc.

4. Iki 2013 m. gegužės mėn. turime pasiekti, kad mokinių atsakymai apie ugdymo karjerai veiklas, kurios vyksta ar nevyksta mokykloje, atitiktų tikrovę.

Page 31: Ugdymo karjerai paslaugų (toliau - UKP) poreikio tyrimas

Kai kurių klausimų rezultatų naudojimas kuriant Ugdymo karjerai sistemą

Nagrinėjant klausimo “Pažymėk žemiau išvardintas ugdymo karjerai veiklas, kiek jos yra arba būtų naudingos” – 71 proc. visų Viekšnių gimnazijos mokinių atsakė, kad naudingas būtų savęs išbandymas praktinėje veikloje. Tai patvirtina projekto nuostatą skirti dėmesį patyriminiams vizitams.