Click here to load reader

UFO- UFO ---NYTT NYTT NYTT - Norsk Ufosenter ... UFO-UFO ---NYTT NYTT NYTT NYHETSBREV FRA NETI NR. 1 – 2008 Kjære medlemmer. Årets første utgave for 2008 er klar Tilbakemeldinger

 • View
  12

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of UFO- UFO ---NYTT NYTT NYTT - Norsk Ufosenter ... UFO-UFO ---NYTT NYTT NYTT NYHETSBREV FRA NETI NR. 1...

 • UFOUFOUFOUFO----NYTT NYTT NYTT NYTT

  NYHETSBREV FRA NETI NR. 1 – 2008

  Kjære medlemmer. Årets første utgave for 2008 er klar ☺

  Tilbakemeldinger gis til mailadr: [email protected] eller i brevpost: Kjell Arne Høviskeland, Rute 571, 2850 Lena. Tlf. 4734 8316. Sjekk våre nettsider: www.neti.ws INNHOLD: Side 1 Redaktørens spalte Side 2 Innkalling til årsmøte i NETI søndag 30.mars kl 12.00 Side 3-5 Eksklusivt intervju med Jesse Marcel Jr. Side 6-11 Informasjon om Dr. Steven M. Greers arbeid, av Helene Bøe Side 12-15 Kommunikasjon med utenomjordiske, av K.S.Thorstensen Side 15-17 En glødende ring i Delphos, Kansas, i 1971 Side 17-18 Sheriffens bil truffet av UFO, i Minnesota, i 1979 Side 19-20 Jeg så en diger UFO, Aftenposten 09.11.07 Side 20-21 Japans forsvarsminister forbereder muligheten til et UFO-angrep Side 22 Planeten Vega, av Tore Alfstad Side 22-23 Tur til Hessdalen 12.-15.juni & 15.-17.august 2008 Side 23-24 Salg av DVDèr fra NETIs 10 års feiring i Oslo Side 24 Bilde av resultatet fra ”handleturen” i Leeds, okt-2007 REDAKTØRENS SPALTE. I skrivende stund strømmer det inn innbetalinger for fornyelse av medlemskapet i NETI. Vi håper at dere alle fornyer medlemskapet for 2008, et år som blir like aktivt som 2007. Vi kommer til å arrangere minst 2 turer til Hessdalen, det jobbes med å få til en 10 års markering av NETI på vestlandet, en tur til UFO-konferansen i Leeds medio oktober måned er høyst aktuelt samt andre spennende prosjekter som vi jobber med i tillegg. Hvis dere har noen gode forslag til oss vedr. aktiviteter, så tar vi imot dette med stor takk. Nå i slutten av måneden er det alternativmesse i Bergen og i april er vi også på plass for første gang i Trondheim. Årsmøtet er satt til søndag 30.mars og vi håper mange av dere kommer da til en hyggelig ufo-prat. Håper dere finner mye spennende lesestoff i denne utgaven, og er det ufo-stoff dere savner, så kom med dine ønsker til undertegnede. Neste utgave kommer før påsken! Vennlig Jordisk hilsen fra Kjell Arne Høviskeland

 • 2

  Leder: Kjell Arne Høviskeland, Rute 571 – 2850 Lena.

  Tlf. kontor: 611 68679, mob. 4734 8316, mail: [email protected]

  INNKALLING TIL ÅRSMØTE Det innkalles til årsmøte i NETI søndag 30. mars 2008. Møtestart kl. 1200. Årsmøtet avholdes i lokalene til Unity, adr. Møllergata 23, Oslo, inngang fra Hospitalgaten. Til behandling foreligger:

  1. Åpning 2. Godkjenning av møteinnkalling 3. Konstituering

  a. Valg av møteleder b. Valg av sekretær c. Valg av tellenemnd d. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen e. Godkjenning av forretningsorden

  4. Årsberetning for 2007 5. Årsregnskap for 2007 6. Innkomne saker 7. Evt. godtgjøring til styremedlemmer 8. Valg av styremedlemmer

  a. Valg av leder for 1 år b. Valg av 3 styremedlemmer for 2 år c. Valg av et varamedlem for 2 år d. Valg av valgkomité: 3 medlemmer og 3 varamedlemmer

  Velkommen skal du være! Etter møte vil vi vise en ufo-dokumentar og ta imot/svare på spørsmål fra medlemmer. Ring undertegnede hvis du har problemer med å finne frem til alternativhuset Unity. Lena 16.02.08 På vegne av styret i NETI Kjell Arne Høviskeland Leder Sign. ___________________________________________________________________________

  Hjemmeside: www.neti.ws Bank. 0531.50.26182 Mail: [email protected] NORSK ORGANISASJON FOR STUDIET AV UTENOMJORDISK INT ELLIGENS

 • 3

  EKSKLUSIVT INTERVJU MED JESSE MARCEL JR. NETI v/Høviskeland fikk en eksklusiv intervjuavtale med hovedpersonen selv under ufo-konferansen i Leeds i oktober-07 der også Tharald Beck var en av intervjuerne. Beck kom med sine spørsmål først: TB: Da du tok i vrakrestene av den styrtede ufoen, følte du noe prikking i fingrene, vondt i hodet, svimmelhet eller følte du deg uvel? JM: Jeg følte ikke noe ubehag av noe slag når jeg holdt i vrakdelene. Jeg følte bare sterk nysgjerrighet. TB: Jeg har sett faksimilen av avisen som presenterte historien om at myndighetene nå hadde en styrtet ufo i sin besittelse, dette er jo en kjempenyhet! Mens dagen etter så presenterte avisen en helt annen historie hvor de sa at det var en værballong. Selv er jeg opptatt av historie – dette skjedde i en setting rett etter avslutningen av 2.verdenskrig og hvor det kommer en ufo-bølge som starter med Kenneth Arnolds observasjon. Dette ble kalt for flyvende tallerkener den gangen. Det var ingen ufo-bølge i Norge på dette tidspunkt. Derimot hadde vi observasjoner av det som ble kalt for ”spøkelsesraketter”. Hvorpå Jesse Marcel jr. svarer: ”Ja, jeg har hørt om dem”. Så fortsetter Tharald: Jeg vet at din far var en svært profesjonell militær person. Jeg kan fortelle deg at hvis jeg måtte forandre min historie fra den ene dagen til den andre, så ville jeg ikke klare å holde meg nøytral.

  Tharald Beck til høgre som intervjuer Jesse Marcel Jr. Foto: Ola Hansen

 • 4

  JM: Har du sett bildet hvor min far holder de angivelige delene som er fra en værballong. Har du sett ansiktsuttrykket hans på det bildet? Hvis du ser på ansiktet til min far, så virker han svært ukomfortabel og morsk. Han tilhørte eliten av eliten og fulgte bare de ordrer han fikk. TB: Det ble beordret til å bygge små kister til ”de” små menneskene eller hva man skal kalle dem. Hvis dette hadde fulgt en militær prosedyre, ville det ikke blitt gjort på denne måten. Var det sheriffen som først bestilte disse og så kom militæret etterpå og tok over og sa at vi skal gjøre det på en militær måte? Vi må huske på at dette er rett etter 2.verdenskrig hvor det militæret har stor erfaring med slike spørsmål. JM: Det er det militæres portør (porter) som bestilte kistene fordi det militæret ikke hadde barnekister i sitt lager. Vi skal huske på at det ikke er barn med i militære operasjoner eller i forbindelser med militære flykrasj. Derfor måtte de bestille kistene fra en sivil. TB: Hvordan var vrakrestene? Så delene nye ut? Så de ut som de kom rett fra ”fabrikken” eller så de ut som de hadde vært i bruk i 10-15 år? (Tharald bruker eksempel ny bil/brukt bil) JM: Delene så nye ut – de så ikke ut som de var utsatt for vær eller vind men så ut til å være helt nye (fresh). Tharald Beck tar Jesse Marcel jr. i hånden og takker for intervjuet.

  Så kommer Høviskeland med sine spørsmål: KAH: Mange i Norge har lurt på om du selv har sett en UFO utenom vrakrester etter dette berømte kræsjet? JM: Nei, har aldri sett en genuin UFO selv men har sett ting på himmelen jeg ikke kan forklare men har selvfølgelig et stort ønske om å kunne se en UFO! KAH: Hva tenker du om mennesker som påstår de har kontakt med utenomjordiske, blir besøkt av de? JM: Jeg har et åpent sinn og jeg er meget skeptisk til dette. Jeg ser ikke bort fra dette at det kan stemme, men tviler. KAH: Tror du at det militæret i USA har et samarbeid med utenomjordiske og utveksler teknologi seg imellom? JM: Jeg tviler selv sterkt på det, selvfølgelig har det militæret mange hemmelige prosjekter men et slikt samarbeid tviler jeg på eksisterer.

 • 5

  KAH: Hva med Area 51? Hva foregår der? JM: Der foregår det mange prosjekter og tester men jeg tror ikke at det er noen utenomjordiske ufoer der. Jeg tror alle de forskjellige testflyene der er våre egne. KAH: Mitt siste spørsmål: Hvor kommer de utenomjordiske fra, tror du? JM: Jeg skulle ønske at jeg visste svaret! Det å kunne stille spørsmålet om hvordan de reiser i tid og rom. KAH: Det dukket opp et spørsmål i hodet mitt her og det er om menneskene som kjente til det hemmelige rundt Roswell-kræsjet, om de forandret seg på noen måte de første 10 årene etter episoden?

  (Kjell Arne & Jesse Marcel jr. Foto: Ola Hansen) Vart livet annerledes i Roswell? JM: Nei, vi levde våre egne liv som vi alltid har gjort. De holdt munn og visste hva dette var, men sa ikke noe siden de ble truet til taushet. Det lå alltid i hukommelsen vår. Vi som var med på dette, fikk påvirket våre liv for all framtid. Kjell Arne tar Jesse Marcel jr. i hånden og takker for intervjuet og vi alle ønsker han en trygg reise hjem til USA. Jesse Marcel jr. ber meg hilse til alle NETI-medlemmer i Norge. ___________________________________________________________________________ FORSKJELLIGE ALIEN-RASER

  ___________________________________________________________________________

 • 6

  SAMMENDRAG

  OVERSETTELSE TIL NORSK

  Skrevet av Helene Bøe

  Revetal, 22.12.2007

  av:

  TTHHEE DDIISSCCLLOOSSUURREE PPRROOJJEECCTT AAVVSSLLØØRRIINNGGSS-- PPRROOSSJJEEKKTTEETT

  som ledes av Dr. Steven M. Greer www.DisclosureProject.org

  Formålet med å presentere et kort sammendrag på norsk av The Disclosure

  Project er å gi Nordmenn en introduksjon av denne omfattende informasjonen på eget språk. På denne måten vil det være lettere å sette seg inn i hva dette dreier seg om og å forstå dette som Dr. Steven M. Greer er så

  opptatt av at folk må få vite. Med dette sammendraget henviser jeg til Dr. Greer sine sider på Internett www.DisclosureProject.org for tilgang til hans bok ”Hidden Truth – Forbidden Knowledge”, og annet materiell som DVD

  med vitneforklaringer og dokumenter.

  Dr. Steven M. Greer og The Disclosure Project, som ble satt i gang i 1990, er et

Search related