of 9 /9
Nikši ć, 22.11.2018. god. Učenik: Ilija Mićanović VIII 2 JU OŠ „Olga Golovi ć“ - Nikšić

Učenik: Ilija Mićanović VIII2...Mašinski elementi za vezu (razdvojive i nerazdvojive veze) • Mašinski elementi se dijele na: mašinske elemente za vezu mašinske elemente za

 • Upload
  others

 • View
  12

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Učenik: Ilija Mićanović VIII2...Mašinski elementi za vezu (razdvojive i nerazdvojive veze) •...

 • Nikšić, 22.11.2018. god.

  Učenik: Ilija Mićanović VIII2

  JU OŠ „Olga Golović“ - Nikšić

 • Mašinski elementi za vezu(razdvojive i nerazdvojive veze)

  • Mašinski elementi se dijele na: mašinske elemente za vezumašinske elemente za prenos snagemašinske elemente za obrtno kretanje

  • Mašinski elementi treba da obavljaju svoju funkciju sigurno ibezbjedno.

  • Mašinski elementi treba da imaju dovoljnu sposobnost da sesuprostave svim vidovima razaranja kao što su: kidanje, lom,plastične i velike elastične deformacije.

  • Veze mogu biti razdvojive i nerazdvojive.• Razdvojive veze omogućavaju lako vazivanje mašinskih

  djelova u jednu cjelinu i lako razdvajanje bez pojaveoštećenja.

  • Nerazdvojive veze kada se jednom ostvare, ne mogu serazdvojiti bez razaranja ili oštećenja djelova koji su vezani.

 • Zavrtanjska veza je razdvojiva veza, koja se lako formira i lako razdvaja bez pojave oštećenja djelova koji se spajaju.

  Osnovni djelovi zavrtanjske veze su navrtka i zavrtanj. Zavrtanjske veze mogu biti pokretne i nepokretne. Za pritezanje zavrtanjske veze koriste se alati – ključevi.

  • Navoj je površina zavojnog oblika.• Klinovi se koriste za spajanje zupčanika, lančanika i drugih

  obrtnih točkova sa vratilom.

  Za vezu klinovima, u spajanim djelovima formiraju se odgovarajuči žljebovi.

  Zavrtanj i navrtka

 • • Opruge se koriste za elastično vezivanje mašinskih elemenata u cilju: Prenošenje opterećenja i amortizacije udara – automobili, votovi, avioni...

  Akumulacije energije: mehanički časovnici, ventili...

  Mjerenje sile (dinamometri).

  • Zakivanje je nerazdvojivo vezivanje limova. Primjenjuje se u mostogradnji, brodogradnji, vazduhoplovstvu i drugim oblastima u cilju prenošenja opterećenja i postizanja hermetičnosti. Ove veze ostvaruju se posebnim mašinskim djelovima –zakovicama.

  • Danas se postupak vezivanja limova zakovicama sve više zamjenjuju postupkom zavarivanja koji je jednostavniji, brži i jeftiniji.

  Opruga

  Amortizer

  Nosač

  Vrste opruga

 • Mašinski elementi za obrtno kretanje• Prenos obrtnog kretanja i opterećenja kod mašina ostvaruje se obrtnim mašinskim elementima

  kao što su: osovine vratila ležaji Spojnice

  Osovine i vratila su mašinski elementi kojima se ostvaruje rotaciono kretanje. Osovine služe samo za nošenje opterećenja a vratila, osim za nošenje opterećenja, služe i za

  prenos snage.

  Ležaji su mašinski elementi koji obezbjeđuju obrtno kretanje i oslanjanje osovina i vratila.Na osnovu konstrukcionog oblika, ležaji mogu biti kotrljajni i klizni. Svaki

  ležaj ima pokretni i nepokretni dio.

  Da bi se smanjilo trenje i zagrijavanje izmađu pokretnih i nepokretnih djelova ležaja, ležaji se podmazuju uljima i mastima.

  Kotrljajni ležaj

 • • Često se između pogonske i radne mašine nalaze mašinski elementi za prenos i transformaciju snage – prenosioci snage.

  • Prema principu rada, mehanički prenosnici se dijele na:– zupčaste,– frikcione,– ramene i– lančane.

  • Zupčasti prenosnici snage, u poređenju s drugim prenosnicima snage, imaju najveću primjenu. Kod zupčastih prenosnika snage prenos i transformacija snage obavljaju se zupčastim parovima.

  • Osnovna karakteristika zupčanog para je prenosni odnos.

 • • U zavisnosti od oblika zubaca i međusobnog položaja osa vratila, postoji više vrsta zupčastih parova:

  – cilindrični,– konusni i– pužni.

  • Frikcioni prenosnici su mehanički prenosnici koji prenose snagu zahvaljujući otporu trenja na dodirnim površinama dva frikciona točka.

  • Kaišni prenosioci snage primjenjuju se za prenošenje snage i obrtnog kretanja između vratila koja se nalaze na većem osnom rastojanju.

  • Lančani prenosnici snage primjenjuju se za prenos snage i obrtnog kretanja između vratila koje se nalaze na većem osnom rastojanju.

  Lančani prenosnik

 • Istu funkciju

  M Omogućava rotaciono kretanje

  Veze mogu biti

  R A Z D V O J I V E

  Š R

  I A

  Mehanički prenosnici

  L A N Č A N E T

  S I

  K Zupčasti par

  L

  I C A

  Omogućuju oslanjanje osovina

  L E Ž A J I

  L L

  Mehanički prenosnici

  /// R E M E N I

  M N

  E D

  N Elastično vezivanje

  O P R U G E

  T I

  I Č

  N

  I

 • SI

  Dužina m(metar)

  Masa kg(kilogram)

  Vrijeme s(sekunda)

  Temperatura

  K (kelvin)

  Jačina električne

  struje

  A (amper)

  Jačina svjetlosti

  cd(kandela)

  Količina supstancije

  m (mol)Međunarodni sistem jedinica (SIsistem) (fra. SystèmeInternational d'Unités)predstavlja u fizicinajrasprostranjeniji sistemmjernih jedinica za fizikalnejedinice. U većini državaupotreba međunarodnog sistemajedinica je propisana zakonom, što posebno važi za trgovinu.