U^EBNA 2012/2013 GOD. - ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKI na...¢  2012. 10. 1.¢  U^EBNA 2012/2013 GOD. - ZIMSKI

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of U^EBNA 2012/2013 GOD. - ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKI na...¢  2012. 10. 1.¢  U^EBNA...

 • U^EBNA 2012/2013 GOD. - ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKI STUDII (4 GOD) MA[INSKI FAKULTET - SKOPJE STUDISKA PROGRAMA: (PI, MV, HIMV, AUS) PARALELKA: A SEMESTAR: I (PRVI)

  ^as

  Ponedelnik

  Vtornik

  Sreda

  ^etvrtok

  Petok

  8

  IN@ENERSKA GRAFIKA

  MATEMATIKA 1

  Matematika 1

  9

  -,,-RISTO TA[EVSKI 225

  Ma{inski materijali 1 -,,- ALEKSA MAL^ESKI 310

  3,4 gr. BOJAN PRANGOSKI -,,- 224

  10

  Matematika 1

  -,,- Elisaveta Don~eva 3,4 gr. 123

  Statika 1,2 gr

  In`en. grafika

  In`ener. grafika

  Angliski jazik

  Germanski jazik

  11

  -,,- BOJAN PRANGOSKI 1,2 gr. 124

  MA[INSKI MATERIJALI 1

  In`ener grafika

  In`ener grafika

  M. XIDROV -,,- 123

  1 gr N. AVRAMOV

  2 gr. -,,- T. RIZOV

  -,,- 225 Grupa 1

  -,,- 310

  12

  Statika -,,- JOVAN GO^EV 310

  3 gr. K.JAKIMO VSKA

  4 gr. N. AVRAMOV

  Ma{inski materijali1

  -,,- 309 -,,- (U~.2) Sm.centar

  Angliski jazik

  Italijanski jazik

  13

  M. XIDROV -,,- 3,4 gr 124

  -,,- Sm.c. (U~.2)

  -,,- Sm.c. (U~.1)

  -,,- E.DON^EVA 1,2 gr. 123

  -,,- 225 Grupa 2

  -,,- 311

  14

  STATIKA

  15

  -,,- DAME KORUNOSKI 310

  16

  MATEMATIKA 1 ALEKSA MAL^ESKI 310

  17

  18

  19

  20

  NAPOMENA: Predavawa ( so golemi bukvi ); Ve`bi ( so mali bukvi )

 • U^EBNA 2012/2013 GOD. - ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKI STUDII (4 GOD) MA[INSKI FAKULTET - SKOPJE Ma{inski materijali - Filip Zdravevski STUDISKA PROGRAMA: (TI, EE, MHT) PARALELKA: B SEMESTAR: I (PRVI)

  ^as

  Ponedelnik

  Vtornik

  Sreda

  ^etvrtok

  Petok

  8

  MATEMATIKA 1 LAZO DIMOV

  IN@ENERSKA GRAFIKA

  9

  -,,- 225 - ,, - RISTO TA[EVSKI 310

  10

  MA[INSKI MATERIJALI 1

  In`en. grafika Matematika 1 5,6 grupa

  In`en. grafika

  Angliski jazik

  Germanski jazik

  11

  -,,- DIMITRI KOZINAKOV 225

  -,,- 7 gr -,,- M.PETRU[EV. 123

  -,,- 8 gr. J. MICEVSKA

  -,,- 225 Grupa 1

  -,,- 310

  12

  STATIKA

  -,,- J.mICEVSKA 309

  -,,-(U~.1) Sm.centar

  Angliski jazik

  Italijanski jazik

  13

  -,,- IVAN MICKOSKI 225

  -,,- 225 Grupa 2

  -,,- 311

  14

  In`en. graf. 5 gr.

  In`en. graf. 6 gr.

  Matemat. 1

  7,8 gr. 124 MATEMATIKA 1 LAZO DIMOV AMF

  15

  -,,- T.RIZOV

  -,,- J.MICEVSKA

  -,,- M.PETRU[EVS KI

  Statika 7,8 gr.

  Ma{. Materij. 1

  16

  -,,-

  (U~.2) Sm.c.

  -,,-

  312 -,,- M.XIDROV

  124 -,,-F.ZDRAVEV. 5,6 gr. F2-6

  17

  Statika 5,6 gr.

  Ma{. Materij. 1

  18

  -,,- M.XIDROV 224

  -,,-F.ZDRAVEV. 7,8 gr 124

  19

  20

  NAPOMENA: Predavawa ( so golemi bukvi ); Ve`bi ( so mali bukvi )

 • U^EBNA 2012/2013 GOD. - ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKI STUDII (4 GOD) MA[INSKI FAKULTET - SKOPJE Ma{inski materijali 1 -BOJANA TRAJANOSKA STUDISKA PROGRAMA: (TML, MSKI, IIM) PARALELKA: V SEMESTAR: I (PRVI)

  ^as

  Ponedelnik

  Vtornik

  Sreda

  ^etvrtok

  Petok

  8

  Matematika 1 9,10 gr.

  9

  -,, BOJAN PRANGOSKI 224

  10

  Angliski jazik

  Germanski jazik

  11

  -,,- 225 Grupa 1

  -,,- 310

  12

  Angliski jazik

  Italijanski jazik

  13

  MATEMATIKA 1 ALEKSA MAL^ESKI 224

  -,,- 225 Grupa 2

  -,,- 311

  14

  IN@ENERSKA GRAFIKA

  MATEMATIKA 1 MA[INSKI MATERIJALI 1

  15

  -,,- RISTO TA[EVSKI 310

  STATIKA -,,- ALEKSA MAL^ESKI 225

  -,,- ZORAN BOGATINOSKI AMF

  16

  Matemat. 1

  11,12 g. Ma{in. materij. 1

  -,,- NA]E BABAMOV 225

  In`en. grafika

  In`en. grafika

  In`en. grafik.

  In`en. grafika

  Statika G. TASEVSKI

  17

  -,,- B.PRANGOSKI

  123 -,,- 9,10 gr.

  224 Statika 9,10 gr.

  Ma{in. materij. 1

  .-,,- 11 g. T.RIZOV

  .-,,- 12 g. K.JAKIMOVSKA

  .-,,- 10 gr. N.AVRAMOV

  .-,,- 9 g. K.JAKIM OVSKA

  -,,- 11,12

  225

  18

  -,,- G.TASEVSKI

  225 -,,- 11,12 gr.

  123 -,,-(U~,2) Sm.cent

  -,,- 309 -,,-(U~,2) Sm.cent.

  -,,- 312

  19

  20

  NAPOMENA: Predavawa ( so golemi bukvi ); Ve`bi ( so mali bukvi )

 • U^EBNA 2012/2013 GOD. - ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKI STUDII (3 GOD) MA[INSKI FAKULTET - SKOPJE STUDISKA PROGRAMA: PROIZVODNA INFORMATIKA (PINF) PARALELKA: G SEMESTAR: I (PRVI)

  ^as

  Ponedelnik

  Vtornik

  Sreda

  ^etvrtok

  Petok

  8

  In`enerska grafika

  9

  -“- 13 gr.

  10

  -“- TA[KO RIZOV (U~. 2) Sm..cen.

  MATERIJ. TEHN. I ISPITUVAWE

  11

  -“- DIMITRI KOZINAKOV 225

  12

  IN@ENERSKA GRAFIKA

  PROIZVODNI I USLU@NI PROCESI

  In`enerska matematika

  Proizodni i uslu`ni procesi

  13

  -“-RISTO TA[EVSKI 224

  TEHNI^KA MEHANIKA 1

  -“- Q. DUDESKI J.^ALOSKA A1-5

  -“- M.PETRU[EVSKI 310

  -“- T. VELKOVSKI A1-3

  14

  Materijali,tehn i ispit -“- VIKTOR GAVRILOSKI 225

  15

  -“- FILIP ZDRAVESKI 225

  IN@ENERSKA MATEMATIKA

  16

  Tehni~ka mehanika 1

  -“- NIKOLA TUNESKI

  17

  -“- JOVANA JOVANOVA 225 -“- AMF

  18

  Tehni~ka mehanika -“- korekc. 225

  19

  20

  NAPOMENA: Predavawa ( so golemi bukvi ); Ve`bi ( so mali bukvi )

 • U^EBNA 2012/2013 GOD. - ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKI STUDII (3 GOD) MA[INSKI FAKULTET - SKOPJE STUDISKA PROGRAMA: INDUSTRISKI DIZAJN (IND) PARALELKA: G SEMESTAR: I (PRVI)

  ^as

  Ponedelnik

  Vtornik

  Sreda

  ^etvrtok

  Petok

  8

  In`ener. gra