of 15 /15
Udruženje građana povratnika u Banjaluku K.K.Žrtava 98, 78000 Banjaluka – BiH telefon/faks: + 387 51 413 233 mob.: + 387 65 203 581 e-mail: [email protected] www.ugp-banjaluka.com NAZIV PROJEKTA Descriptive Project Title IZGRADNJA PREHRAMBENO-PROIZVODNE HALE ZA SMJEŠTAJ: CONSTRUCTION OF FOOD PROCESSING HALL AND ACCOMODATION OF: - prehrambenog pogona za sušenje voća i povrća sa hladnjačom kapaciteta 220 t. - cold store plant with storage capacity of 220 t. - food processing industry plant for production of dry fruit and vegetables; - proizvodnog pogona mašinsko-bravarske radionice; - locksmith's workshops; - proizvodnog pogona za izradu ugostiteljske opreme (šankovi, retro pultevi od rostfraja) - machines for catering equipment made (tap-rooms, retro-stainless steel banchboards)

Udruženje građana povratnika u Banjaluku · Izvedbeni projekat elektro i gromobranske instalacije „ 10/8/2010. 27.8.2010. „Elit invest“ preduzeće za inţinjering BLuka PROJEKAT

 • Author
  others

 • View
  7

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Udruženje građana povratnika u Banjaluku · Izvedbeni projekat elektro i gromobranske instalacije...

 • Udruženje građana povratnika

  u Banjaluku K.K.Žrtava 98, 78000 Banjaluka – BiH telefon/faks: + 387 51 413 233 mob.: + 387 65 203 581 e-mail: povratni[email protected] www.ugp-banjaluka.com

  NAZIV PROJEKTA Descriptive Project Title IZGRADNJA PREHRAMBENO-PROIZVODNE HALE ZA SMJEŠTAJ: CONSTRUCTION OF FOOD PROCESSING HALL AND ACCOMODATION OF:

  - prehrambenog pogona za sušenje voća i povrća sa hladnjačom kapaciteta 220 t. - cold store plant with storage capacity of 220 t. - food processing industry plant for production of dry fruit and vegetables;

  - proizvodnog pogona mašinsko-bravarske radionice; - locksmith's workshops;

  - proizvodnog pogona za izradu ugostiteljske opreme (šankovi, retro pultevi od rostfraja) - machines for catering equipment made (tap-rooms, retro-stainless steel banchboards)

 • 2

  1.0 Naziv organizacije/NAME OF YOUR ORGANIZATION

  1.1 Naziv organizacije Name of Organization

  UDRUŢENJE GRAĐANA POVRATNIKA U BANJA LUKU ASSOCIATION OF RETURNEES OF BANJA LUKA (UGP)

  1.2 Adresa organizacije Address of Organization

  BANJA LUKA, K.K.ţrtava 98

  1.3 Kontakt telefon Telephone

  051/413-233; 065/203-581

  1.4 Fax 051/413-233

  1.5 Web/e-mail adresa Web/E-Mail Address

  [email protected]; www.ugp-banjaluka.com

  2.0 Prijedlog projekta/PROPOSED PROJECT

  2.1 Naziv projekta Descriptive Project Title

  I FAZA IZGRADNJA PREHRAMBENO-PROIZVODNE HALE za smještaj:

  II FAZA -prehrambenog pogona za sušenje voća i povrća sa hladnjaĉom kapaciteta 220 t.

  III FAZA - proizvodnog pogona mašinsko-bravarske radionice; - proizvodnog pogona za izradu ugostiteljske opreme (šankovi,retro pultevi od rosfraja) CONSTRUCTION OF FOOD PROCESSING HALL AND ACCOMODATION OF: -cold store plant with storage capacity of 220 t -food processing industry plant for production of dry fruit and vegetables; -locksmith's workshops; -machines for catering equipment made (tap-rooms, retro-stainless steel banchboards)

  2.2 Početak projekta * Project Start Date

  april 2010. godine April 2010

  2.3 Kraj projekta * Project End Date

  septembar 2012. godine September 2012

  6.0 Partneri na projektu/

  Organizacija ORGANIZATION

  Pozicija POSITION

  Ukljuĉeni u projekat od:

  Udruţenje graĊana povratnika u Banjaluku

  Nosilac projekta 01. aprila 2009.

  GRAD BANJALUKA Partner na projektu 01. septembar 2010.

  Ministarstvo ljudskih prava i izbjeglica BiH

  Partner na projektu 05. juli 2010.

 • 3

 • 4

  SUTEREN OBJEKTA:

  SUTEREN OBJEKTA: 1. MANIPULATIVNI PROSTOR SA ULAZOM m2 210,00 2. KOTLOVNICA m

  2 15,00

  3. SUŠARA ZA VOĆE,POVRĆE m2 45,00

  4,5,6. HLADNJAĈE m2 180,00

  UKUPNO: m2 450,00

  Hladnjaĉa-komora 70 tona

  Hladnjaĉa –komora 70 tona Hodnik

  Hladnjaĉa-komora Hladnjaĉa-komora

  30 tona 30 tona

  MANIPULATIVNI PROSTOR

  Kotlovnica Sušara za voće,povrće sa dodatnom opremom

  15000

  3

  0

  0

  0

  0

 • 5

 • 6

  Finansiranja projekta/PROJECT BUDGET Stavke Item(s) to be purchased

  Iznos finansiran od UGP-a Amount funded by UGP

  Iznos finansiran od drugih donatora Amount funded by other donors

  TOTAL (KM)

  zabilješke

  Notes

  GraĎevinsko zemljište Construction site

  440.000,00 440.000, 00 -

  Izgradnja hale Construction of industrial hall

  315.273,80 315.273,80 -

  Troškovi ureĎenja graĎevinskog zemljišta Land development costs

  48.000, 00 48.000, 00 -

  Troškovi komunalnih taksi Public utility taxes

  88.599, 00

  88.599, 00 -

  Troškovi izrade projektne dokumentac. Costs of project documentation drafting

  39.633, 00

  39.633,51 -

  Svega izgradnja hale Total Construction of industrial hall

  568.232, 00 363.273,80

  931.505,80

  Prehrambeni pogon: Food processing plant: -Pogon sušenja; Drier store plant -Pogon hladnjače; Cold storage plant

  53.961, 00

  387.000, 00

  53.961, 00

  387.000, 00

  - -

  Proizvodni pogon-oprema Industrial plant equipment

  - - -

  **Uvozna oprema Import equipment

  SVEGA PREHR.POG. TOTAL Food processing plant:

  53.961, 00 387.000, 00 440.961, 00

  TOTAL PROJECT COST

  622.193, 00 750.273,80 1.372.466,80

  Dodatna pojašnjenja; BUDGET NOTES

  - *detaljno u prilogu „Investicijski program“ For more details see the Investment Programme attached - **Uvozna oprema; Proizvodni pogon ostaje za III fazu, First phase: Import equipment; Second phase: Construction of industrial plant

 • 7

  Ovim potvrĎujem da su informacije o ovom planu finansiranja tačne i potpune. I certify that to the best of my knowledge the information presented on this budget are correct and complete Potpis/Signature Kemal Gunić s.r. datum/Date marta 2009. godine

  INVESTICIJSKI PROGRAM IZGRADNJE PREHRAMBENO-PROIZVODNE HALE INVESTMENT PROGRAMME CONSTRUCTION OF FOOD PROCESSING HALL

  Banjaluka, marta 2009. godine *izmjene septembar 2010. godine

  INVESTITOR: Udruţenje graĊana povratnika u Banja Luku ADRESA: Banja Luka, Ulica K.K.ţrtava 98 ŠIFRA DJELATNOSTI: 91330 OSNOVNA BANKA INVESTITORA: Volks bank-Banja Luka, Raiffeisen bank Banja Luka JIB: 4402113140009 KAPITAL: 745.562,00 KM

  INVESTICIJSKI PROGRAM

  IZGRADNJE POSLOVNE HALE MONTAŢNO-DEMONTAŢNOG TIPA

  VELIČINA: 15,00x30,00x4,00 (S+P) ADRESA OBJEKTA: B. Dojĉina bb (k.ĉ. 2892 K.O. Banjaluka 8) PL.1359/3

  NAMJENA OBJEKTA: Prizemlje objekta: - mašinsko-bravarska radionica, - pogon proizvodnje ugradbene opreme za kuhinje od inox materijala, - kancelarijski prostor, - izloţbeno-prodajni prostor

 • 8

  Suteren objekta: - sušara za voće i povrće na ĉvrsto gorivo kapacitet 1000 kg, - sušara za voće i povrće solarni pogon kapacitet 300 kg. - hladnjaĉa za voće i povrće kapacitet 200 t, - magacinski prostor I FAZA - IZGRADNJA POSLOVNE HALE (vrijednost zemljišta,troškovi dokumentacije, i izgradnja hale) 1.1. GraĊevinsko zemljište 2000 m/2 x 220,00 KM.: = 440.000,00

  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ SVEGA KM: 440.000,00 1.2.Poslovni objekat 15,00x30,00 (S+P) visine 4,00 m. graĊevinska cijena – prema najpovoljnijoj ponudi izvoĊaĉa: SUTEREN objekta 450,00m² x 250,00 = 150.383,80 PRIZEMLJE objekta 465,90m² x 350,00 = 164.890,00

  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ SVEGA KM: 315.273,80 1.3. Troškovi ureĊenja graĊevinskog zemljišta PUTEVI pristupni 25.000,00 PRIKLJUĈCI: Vodo-kanalizacioni = 10.000,00 Elektro prikljuĉak = 8.000,00 Telefonski prikljuĉak = 5.000,00

  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ SVEGA KM: 48.000,00

  1.4.Troškovi komunalnih taksi – obaveze prema gradskoj upravi Banja Luka TROŠKOVI UREĐENJA ZEMLJIŠTA 900 m² = 59.286, 00 RENTA jednokratna 900m² = 28.199, 00 DOPRINOS na katastar 900m² = 1.114, 00

  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ SVEGA KM: 88.599,00

  1.5. Troškovi izrade projektne dokumentacije 39.633,00 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

  SVEGA KM: 39.633,00

  1.0 UKUPNO: 931.505,80

 • 9

  II FAZA – NABAVKA OPREME

  2.2. PREHRAMBENI POGON 2.2.1. ODJEL ZA SUŠENJE VOĆA,POVRĆA I LJEKOVITOG BILJA

  - sušara za voće i povrće kapacitet 1000 kg kom.1= 25.600 KM

  - sušara za voće i povrće kapacitet 300 kg kom.1= 12.811 KM

  - higijenski sto kom.1= 3.500 KM

  - rezaĉica kom.1= 3.800 KM

  - vakum pakerica kom.1= 5.500 KM

  - vakum pakerica kom.1= 2.400 KM

  - vaga kom.1= 350 KM

  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

  SVEGA KM: 53.961 KM

  2.2.2. ODJEL HLADNJAĈE ZA VOĆE I POVRĆE - hladnjaĉa kapacitet 220 t kom.1= 320.000,00 KM

  - elektriĉni viliĉar kom.1= 14.000,00 KM

  - ruĉni viliĉar kom.2= 7.000,00 KM

  - digitalna vaga 1500 kg kom.1= 12.000,00 KM

  - digitalna vaga 10 kg. kom.1= 4.000,00 KM

  - plastiĉne box palete 150 kg kom.1000= 15.000 KM

  - kartonska kutija kom.10000= 10.000 KM

  - gajba jabuĉar 9 kg kom.10000= 5.000 KM

  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

  SVEGA: 387.000,00

  2.0 UKUPNO: 440.961,00

  2.0 OPREMA PROIZVODNOG POGONA I PREHRAMBENOG ODJELA

  2.1.PROIZVODNJA UGRADBENE UGOSTITELJSKE OPREME*

  - Trumf mašina za izradu pozicija kom.1= ________________KM

  - Aparat za argonsko zavarivanje kom.1= ________________KM

  - Makaze za isijecanje pozicija kom.1= ________________KM

  - Presa za kantovanje kom.1= ________________KM

  - Mašina za kutno isijecanje kom.1= ________________KM

  - Traĉna pila za metal kom.1= ________________KM

  - Sitni alati ________________KM

  SVEGA KM: __________________ *nabavka i instalacija opreme vrši se u III fazi, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.

 • 10

  2.2. PREHRAMBENI POGON 2.2.1. ODJEL ZA SUŠENJE VOĆA,POVRĆA I LJEKOVITOG BILJA

  - sušara za voće i povrće kapacitet 1000 kg kom.1= 25.600,00

  - sušara za voće i povrće kapacitet 300 kg. kom.1= 12.811,00

  - higijenski sto kom.1= 3.500,00

  - rezaĉica kom.1= 3.800,00

  - vakum pakerica kom.1= 5.500,00

  - vakum pakerica kom.1= 2.400,00

  - vaga kom.1= 350,00

  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ SVEGA KM: 53.961,00

  2.2.2. ODJEL HLADNJAĈE ZA VOĆE I POVRĆE

  - hladnjaĉa kapacitet 100 t kom. 2 = 320.000,00

  - elektriĉni viliĉar kom. 1 = 14.000,00

  - ruĉni viliĉar kom. 2 = 7.000,00

  - digitalna vaga 1500 kg kom. 1 = 12.000,00

  - digitalna vaga 10 kg kom. 1 = 4.000,00

  - plastiĉne box palete 150 kg kom.1000 = 15.000,00

  - kartonska kutija kom.10000 = 10.000,00

  - gajba jabuĉar 9 kg kom.10000 = 5.000,00

  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ SVEGA: 387.000,00

  SVEUKUPNO 440.961,00

  REKAPITULACIJA

  Stavke: SVEGA KM. STRUKTURA INVESTICIJA

  Udruţenje povratnika

  % Ostali donatori

  %

  -Izgradnja hale za proizvodno-prehrambene djelatnosti sa izgradnjom infrastrukture, obaveza prema gradskoj upravi, izrade projektne dokument i zemljišta

  910,008,80

  566.000,00 62%

  344.008,80

  38%

  Proizvodni pogon-oprema

  - - - - -

  Prehrambeni pogon-oprema

  440.961,00 53.961,00 12% 387.000,00 88%

  UKUPNO KM 1.350.969,80 19.961,00 6% 731.008,80 54%

 • 11

  OdraĊene aktivnosti na realizaciji izgradnje poslovne hale do aprila 2011. godine

  NAZIV aktivnosti Broj,datum predaje zahtjeva

  Rješenje-akt donio,datum, I broj

  Ugovorni organ-izrade projekata i dr.

  Izmjena regulacionog plana „SUTURLIJA2“

  Juli2008 Gradska skupš Mart 2009.

  Idejno urbanistiĉko rješenje 03-364-1656 17.6.2009.

  Komisija za prezentaciju urban-teh.usl. 03-221/09 od 12.11.2009.

  Projektni biro „Planing“-Banjaluka

  URBANISTIĈKO-TEHNIĈKI USLOVI ZA IZGR.POSL.OBJ

  03-364-1656 17.6.2009..

  Odjeljenje za prost.ureĊ.GU 03-315/09 od 12.11.2009.

  Rješenje o urbanistiĉkoj saglasnosti

  „ Odjeljenje za prost.ureĊenje 03-364-1656/09 Od 26.3.2010.

  Elektro saglasnost na UT uslove

  111/10 15.01.2010

  „Elektrokrajina“ 446/10LS od 28.01.2010.

  Vodovodna saglasnost na UT uslove

  „ „Vodovod“ 02/1-EB-365/2-10 od 5.2.2010.

  Toplifikacijska saglasnost na UT uslove

  „ „Toplana“BLuka 01-854-2/10 Od 29.1.2010.

  TT saglasnost na UT uslove „ MTel RS-a 1-05/01-79-367/10 od 3.2.2010.

  IZMJENA URB-TEH.USLOVA (promjena horizon.gabarita)

  155/10 20.05.2010

  Odjeljenje za prost.ureĊ. 03-364-1491/10 od 17.6.2010.

  Projektni biro „Planing“ Banjaluka

  Rješenje o izmjeni pravosnaţnog rješenja o UTsagl(1656/09)

  Odjelj.za prostorno ureĊ. 1491/10-14.7.10

  ELABORAT o geomehaniĉkim Svojstvima zemljišta

  79/10 23.08.2010

  16/10 23.8.2010

  Doo“Geomehanika“ Banjaluka

  IDEJNI PROJEKAT 19/10 13.04.2010

  „Projekt89“ 29G/10 Avgusta 2010

  „Projekat89“Srbac

  GLAVNI PROJEKAT IZGRADNJE POSL.OBJEKTA

  „ „Projekt89“ 30.G/10

  „Projekat89“Srbac

 • 12

  SEPTEM.2010

  Projekat unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije

  „ 30 G/10 Septem2010

  „Projekt89“Srbac

  Izvedbeni projekat elektro i gromobranske instalacije

  „ 10/8/2010. 27.8.2010.

  „Elit invest“ preduzeće za inţinjering BLuka

  PROJEKAT za izvoĊenje saobraćajnice i vanjskog ureĊenja

  80/10 05.09.2010

  4165/10 SEPTEM-2010

  „Timarac-projekat“ Banjaluka

  Elaborat mjera zaštite od poţara

  92/10 05.10.2010

  Prilog projektu 30G710

  „Preventiva“-Banjaluka

  Izvedbeni PROJEKAT mašinskih instalacija (centralno grijanje)

  „ 13-08/10 Septembar2010

  „TERMO-VENT“ Kotor Varoš

  Projekat za izvoĊenje elektro prikljuĉka –izgradnja TS

  89/10 25.9.2010

  Septembar2010 „Elbing“-Banjaluka

  Kontrola projektne dokumentacije

  10-789-9/10 04.10.2010.

  Zavod za izgradnju Banjaluka

  Protivpoţarna saglasnost 08-D/P-4-215-1494 od 22.10.10

  Centar javne bezbjednosti B.Luka

  Elektro saglasnost na projektnu dokumentaciju

  8734/10 11.11.2010.

  „Elektrodistribucija“ Banjaluka

  Vodovodna saglasnost na projektnu saglasnost

  02/1-EB-4597/2-10 8.11.2010.

  „Vodovod“-Banjaluka

  TT saglasnost na projektnu saglasnost

  1-05/01-79-5158/10 od 01.11.2010.

  „M-TEL RS-a“

  Dokazi za ekološku dozvolu 96/10 27.10.2010

  14/10 8.11.2010

  Doo“Ekodozvola“

  ProvoĊenje nove parcele kroz katastar i ZK ured

  179/10 05.12.10

  127/10 22.12.2010

  Katastarski ured i ZK ured

  Zahtjev GU za dobijanje ekološke dozvole

  180/10 od 18.11.2010.

  03-360-922/10 10.01.2011

  Gradska uprava BLuka

  Zahtjev GU za dobijanje graĊevinske dozvole

  181/10 07.12.2010

  GU-Odjeljenje za prostorno ureĊenje

  Zahtjev za izmjenu namjene zemljišta

  182/10 31.12.2010

  02-330-770/10 Od 31.12.2010

  GU-Odjeljenje za privredu

  Zahtjev za saglasnost za prikljuĉak na javni put

  183/10 29.12.10

  03-345-8641/10 Od 29.12.2010

  JP“Putevi RS-a“

  Objava ekološke dozvole 184/10 5.1.2011

  Objavljeno 6.1.2011.

  NIGRO „Glas“Bluka

  - Sva potrebna dokumentacija za dobijanje graĊevinske dozvole predana u Gradsku upravu – prostorno ureĊenje pod brojem 03-360-970/10 od 07.12.2010. godine

  Još je ostalo neriješeno plaćanje korištenja gradskog graĊevinskog zemljišta i rente.

 • 13

  FINANSIJSKI IZDATCI na realizaciji izgradnje poslovne hale do aprila 2011. godine

  NAZIV aktivnosti DATUM/KORISNIK ISPLATE

  NAMJENA ISPLATE

  IZNOS U KM

  Izmjena regulacionog plana „SUTURLIJA2“

  05.08.2009 Geodetski servis „FaĊan“ BLuka.

  Premjer zemljišta 1.200,00

  Idejno urbanistiĉkog rješenja i urbanis.tehniĉkih uslova

  09.02.2010.. Projektni biro „Planing“BLuka

  Izrada UTU 2.000, 00

  Rješenje o urbanistiĉkoj saglasnosti

  06.03.2010. Gradska uprava BL.

  Izrada Rješenja 03-364-1656/09

  102, 00

  Elektro saglasnost na UT uslove

  19.02.2010. „Elektrokrajina“

  Saglasnost 446/10LS od 28.01.2010.

  35,10

  Vodovodna saglasnost na UT uslove

  09.02.2010. „Vodovod“BLuka

  Saglasnost 02/1-EB-365/2-10 od 5.2.2010.

  113,49

  Koriĉenje i kopiranje projekta

  09.03.2010. „Borton“ BLuka

  Koriĉenje/kop 33, 00

  VaĊenje novih ZK i PL-a 19.05.2010. Gr.uprava i Osn.sud

  Taksa za nove ZK i PL 110, 00

  IZMJENA URB-TEH.USLOVA (promjena horizon.gabarita)

  20.07.2010. Gradska uprava BL

  Taksa za izmjenu rješenja .

  102, 00

  Geomehaniĉka svojstva zemljišta

  25.08.2010. „Geomehanika“BL

  Izrada geomehan elaborata

  1.406, 00

  GLAVNI PROJEKAT IZGRADNJE POSL.OBJEKTA

  06.10.2010. „Projekt89“Srbac

  Izrada gl.projek. 30.G/10 SEPTEM.2010

  8.350, 00

  PROJEKAT za izvoĊenje saobraćajnice i vanjskog ureĊenja

  06.10.2010. „Timarac-projekt“ Banjaluka

  Izrada projekta 4165/10 4.656,60

  Elaborat mjera zaštite od poţara

  06.10.2010. „Preventiva“ BL

  Prilog projektu 30G710

  1.053, 00

  Projekat za izvoĊenje elektro prikljuĉka –izgradnja TS

  06.10.2010. „Elbing“BLuka

  Izrada projekta Izg.trafo stanice

  2.200, 00

  Kontrola projektne dokumentacije

  06.10.2010. Zavod za izgradnjuBLuka

  Revizija proj. dokumentacije 10-789-9/10 04.10.2010.

  2.315,47

 • 14

  Protivpoţarna saglasnost 13.10.2010. CJB Banjaluka

  Izrada saglasn. 08-D/P-4-215-1494 od 22.10.10

  120, 00

  Elektro saglasnost na projektnu dokumentaciju

  11.11.2010. „Elektrodistribucija“

  Taksa/Izrada saglas. 8734/10 11.11.2010.

  58,50

  Vodovodna saglasnost na projektnu saglasnost

  08.11.2010. „Vodovod“BLuka

  Taksa/Izrada saglas. 02/1-EB-4597/2-10 8.11.2010.

  134,55

  Dokazi za ekološku dozvolu 08.11.2010. „Ekodozvola“BL

  Izrada eko elab.

  1.636, 00

  Zahtjev GU za dobijanje ekološke dozvole

  18.11.2010. Gradska uprava BL.

  Izrada eko dozvole 52, 00

  SALDO 18.11.2010. 25.677,71

  Geodetsko snimanje lokacije

  Geoastor Izrada situacionog plana

  702, 00

  Formiranje graĊ.parcele Katastar i ZK ured ProvoĊenje nove parcele kroz katastar i ZK knjige

  200, 00

  Zahtjev GU za dobijanje graĊevinske dozvole

  07.12.2010. Odjeljenje za prost.ureĊenje

  Izrada graĊevinske dozvole

  122, 00

  Izmjenu namjene zemljišta 31.12.2010. Gradska uprava

  Porez o promjeni namjene poljoprivredno u graĊevinsko

  2.461,30

  Taksa za izmjenu „ Taksa 7, 00

  Ovjera fotokopija GU 10, 00

  Objava ekološke dozvole NIGRO „Glas“ Banjaluka

  05.1.2011. Oglas

  175,50

  SALDO 11.01.2011. 29.355,51

  Renta za prikljuĉak na javni put

  26.01.2011. JP“Putevi RS“

  Saglasnost za prikljuĉak na javni put

  9.900, 00

  Zakup putnog zemljišta 26.01.2011. JP“Putevi RS“

  Taksa (godišnja) za zakup puta

  378, 00

  SALDO 26.04.2011.

  39.633,51

 • 15

  Banjaluka 26.04.2011. PS/PS PREDSJEDNIK: Kemal Gunić s.r.