Click here to load reader

Udbudsmateriale Hovedgårdsvej 5

 • View
  227

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Salgsmateriale på det forhenvaerende turistbureau

Text of Udbudsmateriale Hovedgårdsvej 5

 • 1 Bebyggetareal210m

  Samletbygningsareal417m+93mklder

  Uudnyttettagetage

  Slgestilbutiks-ogrestaurationsformlsamtliberalterhverv

  Tilbudsfristfredag15.februar2013kl.12.00

  Mindstepris7.000.000kr.

  UDBUD

  Ejendommen Hovedgrdsvej 5, 8600 Silkeborg

 • 2Indhold 1. Vilkr for

  afgivelse af tilbud ........................................................4

  2. Salgsvilkr ...................................................................6

  3. Kbstilbud Hovedgrdsvej 5 Silkeborg ......................8

  4. Beskrivelse af ejendommen ....................................10

  5. BBR oplysninger ......................................................11

  6. Offentlige vurderinger ............................................11

  7. Gldende lokalplan .................................................12

  8. Servitutter ................................................................12

  9. Besigtigelse ..............................................................12

  10. Bilag: Diverse fotos ..................................................13

 • 3Thors

  -

  vej

  Regins-vej

  vejSkjolds

  -

  girsvej

  Adils-

  vej

  Heim-

  dalsvej

  Gimlesvej

  Hugin

  s-ve

  jGr

  anes

  -ve

  j

  Mime

  rs-

  vej

  Rolf K

  rakes

  Vej

  Sagasvej

  Gefions-vej

  Odinsvej Hvinningdalvej

  Bjarke

  svej

  Balders-vej

  Holbl-vej

  Egern-

  sund-

  vej

  Broager-

  vej

  Dybblvej

  Hader-slevvej

  Snderborgvej

  Hjervej

  Nordborg

  vej

  Krusvej

  Mommarkvej

  Udgrds-vnget

  Valkyrieve

  jTrym

  s-vej

  Fyllasvej

  Sleipnersvej

  Vidars-vej

  Freja

  svej

  Lang

  sve

  jVe

  stre

  Ring

  vej

  Ved SenKrvej

  Lysbrogade

  Skov

  hegn

  etSk

  ovst

  ien

  Skovbrynet

  Skovfo gedvejLysvej

  Farmen

  Husumvej

  Eidervej

  Jels

  vej

  Rdd

  ing-

  vej

  Kollu

  ndve

  j

  Tndervej

  Risumvej

  Ladelundsvej

  Hedebyvej

  Tnn

  ingv

  ejM

  ysun

  deve

  j

  Hesselhjvej

  Slienvej

  Krsgrdsvej

  Sles

  vigv

  ejIstedvej

  Duedalsvej

  GrnningenBalle

  Kirk

  evejBakkev

  nget

  VesterbakkenTofte-

  bakken

  ster Bordingvej

  Lille Ballevej

  Frank JgersVej

  Ved

  Hegnet

  Bror

  sons

  vej

  KajMunks

  Vej

  Hesteskoen

  Chr.

  Win

  ther

  s Ve

  j

  Asge

  r Jor

  ns V

  ej

  JohanSkjoldborgs Vej

  Rasmus Mortensens

  Nis Pete

  rsens

  Vej

  Vej

  Gustav W

  ieds

  I. P.

  Jac

  obse

  ns V

  ejVej

  Kjeld Abells

  Vej

  Hjb

  oTv

  rv

  ej

  BallevejHjbovej

  Navervej

  Glarmestervej

  Garvervej

  Hnd

  vrk

  erve

  j

  Herman Bangs Vej

  Peder Niel-

  sens Vej

  Hjorth Nielsens Vej

  Albert Dams Vej

  H. C.

  Branne

  rs

  Vej

  Jeppekjrs

  Vej

  Hestehave-

  vej

  Brunbakkevej

  Busk

  elun

  dvej

  Karen

  Blixe

  ns Ve

  j

  Jordkrvej

  Sindingvej

  ste

  r Bor

  ding

  vng

  et

  Sinding Hovvej

  Sind

  ing

  Byga

  de

  Mausingvej

  Charlottenlundvej Sin

  ding

  -v

  nget Tand

  skov

  vej

  Sinding Hedevej

  Sk

  gk

  rv

  nget

  Sejli

  ng-

  Sejli

  ngsv

  inge

  t

  vng

  et

  Mosegrdvej

  Sejlingvej

  Sejlin

  g Mll

  evej

  Ebstrup

  vej

  Ebstrup Tvrvej

  Bjrnholtvej

  Nisset Snderhede

  Resendalvej

  Nebelgrdsvej

  Dalvejen

  Dalsvinget

  Dalbrinken

  Dal

  toft

  en

  Dalva

  ngen

  Viborgvej

  Nordtoften

  Nordkrogen

  Dalstrget Brokbjergvej

  Bredhj-

  svinget

  Bredhjvej

  Nordre Hjmarksvej

  Stagehjvej

  Lillehjvej

  Stagehj Tvrvej

  Kastaniehjvej

  Frichsvej

  Thri

  gesv

  ej

  Hagemann

  svej

  Bohrsvej

  rstedvej

  Brogesvej

  Tietgensvej

  Tingvejen

  Hellebjergvej

  Helletoften

  Helleb

  akken

  Nrre

  skov B

  akke

  Helles

  tien

  Hj

  mar

  ken

  Fersken-vejVindruevej

  Kirsebrvej

  stre Hjmarksvej

  Blomm

  evej

  Kvdevej

  Morelvej

  Mirabelle-vej

  F. L. Smidths Vej

  Mads Clausens Vej

  Poul

  Larsen

  s

  Vej

  Bergsesvej

  A. C. Illums

  Vej

  Priorsvej

  Sabr

  oesv

  ej

  Ebstrup Tvrvej

  Holmbladsvej

  Pasteursvej

  Kejls

  trupv

  ej

  Sejling Hedevej

  Stockholmsvej

  Malm

  vej

  Sortenborgvej

  Aren

  dalsv

  ej

  Harsnablundvej

  Gdvad

  Mlke

  vej

  Sming

  evej

  Stidalsvej

  Dybdal

  svej

  Dybdalen

  Dybdalsvnget

  Forrs-

  vej

  rsvejEfter-

  Hstvej

  Midsom

  mervej

  Skrb

  kvej

  Stavangervej

  Sho

  lt P

  arkv

  ej

  Snd

  er-

  Hjst

  rupvej

  Gdvad Bakke

  vang

  Bavnevej

  Gdvad-

  vnget

  Gdvad-toften

  Bavnehjvej

  Bergen

  svej

  Rugvnget

  Havrev

  nget

  Havre-toften

  Hvede-

  vnget

  Bygvnget

  Kornvnget

  Granhjvej

  Rande

  rsvej

  Boikenvej

  borgvejGuld-

  Boskopvej

  Plat

  anve

  j

  Poppelsvinget

  Popp

  el-

  vng

  etPopp

  elve

  j

  Syre

  nvej

  Ege All

  Rnne All

  Sholt All

  stre All

  Tjrnevej

  Egev

  ng

  etEgep

  arke

  n

  Lindevnget

  Lindeparken

  Gran

  svin

  get

  Gran

  -v

  nget

  Gran All

  Bge-AllElme-

  All

  Ahorns All

  Mosevej

  Enghave

  vej

  Frge-

  bakken

  Frgevej

  VedSkrn

  ten

  Kejls

  trup

  vej

  Anemonevej

  Violvej

  Valmuevej

  Bellisvej

  Bregnevej

  Laven

  delve

  j

  Ansvej

  Resedavej

  Lupinvej

  Tulip

  anve

  j

  Kirkevej

  Rosen

  gade

  Mlled

  ams-

  gade

  Borgergade

  Bomh

  olts

  Plads

  Grd

  Bomh

  olts

  Herho

  lts-

  vejGuldbergsgade

  Chr. Fisc-

  hers Gade

  Nrre-torv

  Falstersgade

  Lollandsgade

  Sjllandsgade

  Danm

  arks-gade

  Fynsgade

  Kors gade

  Slystvej

  Jyllandsgade

  Lang

  elin

  ie

  Vinkelvej

  Fibigers-gade

  Lunds- gade

  Slv-gade

  Finsensgade

  GrndalsvejW

  arm

  ings

  vej

  Nrre

  gadegade

  Gustavs-

  Nylandsvej

  Sandvejen

  Grn

  dals

  -v

  nget

  Sportsvej

  BorgervngetParallelvej

  Nrrev

  nget

  Ravnholtsvej

  Plantagevej

  Ring-grdsvej

  Nybovej

  Engsvinget

  Nyvangen

  Hjtoftevej

  Krshj

  vej

  Flens-borgvej

  Nordre Ringvej

  stre Ringvej

  Svej

  Sgade

  God

  hs-bt

  ster g

  ade

  LilleSg

  ade

  Torvet

  SkoletorvetSndertorvet

  Fredensgade

  Sndergade

  Tvrgade

  Rdhus-

  gade

  Nygade

  Markeds

  -

  gade

  Bindslev

  s Plads

  Mllegad

  e

  Amalie-

  gade

  Hostrupsgade

  Estrupsgade

  Toldbodgade

  Vesterga

  de

  Skolega

  de

  Grnnegade

  DrewsensvejFrydensg

  ade

  Gesners-

  vej

  Pandu-

  rosvej

  Drechsels-

  vejKalgrdsvej

  Vester-brogade

  Hern

  ingv

  ej

  Ewaldsvej

  Dalgasgade

  Wessel-vej

  Valdemarsgade

  Knudsgade

  Absalon

  sgade

  Saxo-

  gade

  Lyngs-

  vnget-

  Wibergsgade

  Landlystvej

  Baggesensvej

  Rolighedsvej

  Solbakkevej

  Heibergsvej

  rnsvej

  Vester-

  vnget

  Sndre Ringvej

  Vesterled

  Kroghsvej

  Mariehjvej

  Parkvng

  et

  Vestre All

  Sol-stien

  Parkvej

  Alminds-vnget

  Solhjsvej

  Alm

  inds

  vej

  Lyngbyga

  de

  Ryes-gade

  Klwersgade

  Helm

  svej

  Bryndumsvej

  Lssegade

  Holbergs-gade

  Blichers

  Gade

  Richtersvej

  Steen

  Fred

  erik

  sber

  ggad

  e

  Rosen-rnsAll

  havevej

  Adler

  Lunds

  Gade

  gade

  Remstru

  pvej

  havevej have

  All

  Gudenv

  ejAlder

  srovej

  StadionAll

  Marienlundsvej

  SanatorievejVejlsvej

  Sejsvej

  Zeltnersvej

  Chris

  tian

  8.s

  Vej

  Hov

  edg

  rdsv

  ej

  Smed

  ebak

  ken

  Ternevej

  SneppevejGlentevej

  Hejre

  vej

  Falk

  evej

  Mg

  evej

  Vibevej

  rhusvej

  Spttevej

  Solsortvej

  Hg

  evej

  Rylevej

  Lrkevej

  DrosselvejTra

  nevej

  Hjejlevej

  Nattergalev

  ej

  Sejsvej

  Nylkkev

  ej

  Fund

  er S

  kole

  vej

  Liguster-vej

  Dreje

  grd

  svej

  FunderTv

  rvej

  Funder-v

  nget

  bel

  vejFun

  der Ba

  kke

  Funder Markv

  ej

  Funder Skovvej

  Funder-

  toften

  Nrhedevej

  Funder Veste

Search related