Click here to load reader

Ucenje Vrste Ucenja i Karakteristike Predavanje 2

 • View
  51

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

vrsteucenja

Text of Ucenje Vrste Ucenja i Karakteristike Predavanje 2

 • UENJEDr Mirjana Nikoli

 • CILJEVI I ISHODI TEMECiljevi teme:- Upoznavanje studenta sa pojmom uenja, osnovnim vrstama uenja i njihovom primenom u vaspitno-obrazovnom radu u vrtiuIshodi teme:- Studeti znaju karakteristike: senzitizacije i habituacije, klasinog uslovljavanja, instrumentalnog uenja, uenja uvianjem i uenja po modelu- Studenti su osposobljeni da zakonitosti vrsta uenja prepoznaju i primene u vaspitno-obrazovnom radu

 • Uenje je:Kognitivni procesProces koji dovodi do neke promene

 • Promena u procesu uenja je:Promena u aktivnosti ili iskustvu pojedincaRelativno trajnaProgresivna ili regresivnaPosledica aktivnosti ili iskustva

 • ta se ui?Verbalna gradiva i vetineEmocije i novi motiviStavovi i vrednostiNovi oblici ponaanjaSocijalne vetineJezike vetineNaini zadovoljenja potreba

 • Vrste uenjaSenzitizacija i habituacijaKlasino uslovljavanjeInstrumentalno uenjeUenje uvianjemUenje po modelu

 • Senzitizacija i habituacijaNajprostiji oblici uenjaSenzitizacija-poveana osetljivost organizma koja nastaj usled ponavljanja intenzivnih i opasnih draiHabituacija-prestanak reagovanja na drai koje se ponavljaju ili niu od znaaja

 • Klasino uslovljavanje-bazini pojmoviBezuslovna dra (BD)Bezuslovna reakcija (BR, UR)Uslovna dra (UD)Uslovna reakcija (UR)SticanjeGaenje

 • Pavlov

 • Uslovna i bezuslovna dra

 • ta se sve moe uslovljavati?Spoljanje motorne reakcijeReakcije unutranjih organaImunoloke reakcijeEmocionalne reakcije

 • Emocionalno uslovljavanje: eksperiment sa malim Albertom

 • Emocionalno uslovljavanje-odlikeLako se stieTeko se gasiLako se generalizujeUe se i negativne emocijeKoristi se u bihejvioralnoj terapiji

 • Instrumentalno uenjePostupno uenjeUenje potkrepljenjemBez uea viih kognitivnih procesaAsocijacionistika S- R objanjenjaZakon efekta

 • Torndajkov eksperiment

 • Zakon efekta-TorndajkRadnje koje dovode do zadovoljenja postojeih motiva bivaju automatski utisnute, uvrene, dok one radnje kojima se to ne postie, ili, pak, koje dovode do neprijatne kazne, bivaju eliminisane

 • Princip potkrepljenjaPod potkrepljenjem se obino misli na nagradu koja dovodi do zadovoljenja nekog motiva i do jaanja nagraivanog naina ponaanjaPonaanje koje se eli uvrstiti treba dosledno nagraivati (potkrepljivati), a ponaanje koje se eli oslabiti ili eliminisati ne treba nagraivati, ve kanjavati

 • Znaaj instrumentalnog uenja Objanjenje nekih osobina linostiObjanjenje karakteristika ponaanjaObjanjenje nekih osobina intelektualnog funkcionisanja

 • Uenje uvianjemUenje iz jednog pokuajaUe se odnosiPostoji transfer nauenogUestvuju vii kognitivni procesiKognitivistika i getaltistika objanjenja

 • Kelerovi eksperimenti

 • Uvianje i uenjeVeoma efikasan nain uenjaDominantan nain uenja kod oveka

 • LiteraturaRot, N., Radonji, S. (2007). Psihologija za drugi razred Gimnazije, Zavod za udbenike i nastavna sredstva, Beograd (strane 54-67)