of 25 /25
UCAPAN YAS DATOWAN MOHD NOR BIN HJ IBRAHIM KETUA PENGARAH JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA SEMPENA MAJLIS PERHIMPUNAN BULANAN BULAN JUN 2013 PADA 14 JUN 2013 (JUMAAT) MASA 9.00 PAGI TEMPAT DEWAN SUTERA

UCAPAN YAS DATO WAN MOHD NOR BIN HJ IBRAHIM KETUA …

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UCAPAN YAS DATO WAN MOHD NOR BIN HJ IBRAHIM KETUA …

KETUA PENGARAH
1Malaysia.
YS PKPjB Mohammad Hamdan bin Hj.
Wahid
selaku Pengerusi Penganjur Majlis
3
Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat
dalam Majlis Perhimpunan Bulanan Peringkat
Ibu Pejabat bagi Bulan Jun 2013. Pada
kesempatan ini, saya mengucapkan tahniah
dan syabas kepada pihak penganjur iaitu
Bahagian Latihan yang telah bertungkus
lumus memastikan perjalanan majlis pada hari
ini berjalan dengan lancar.
dihormati sekalian,
pengetahuan supaya seseorang individu
Namun begitu, definisi ini adalah terlalu luas
dan ia boleh juga digunakan untuk
mendefinisikan pendidikan dan pembangunan
satu proses yang sistematik khusus untuk
memberikan pengetahuan, kemahiran dan
tugas atau pekerjaan. Ini bermakna latihan
menjurus kepada sesuatu yang spesifik dan
menumpu kepada prestasi masa yang
terdekat.
5
dapat melahirkan pekerja yang lebih baik dan
akhir sekali dapat meningkatkan hasil kepada
organisasi. Oleh itu, program latihan yang
baik memerlukan perancangan dan
dilakukan dengan pendekatan sistem.
Pendekatan sistem merupakan satu
input, proses, output dan maklum balas.
Membentuk program latihan yang berkesan
dengan menggunakan pendekatan sistem
6
memberikan pelbagai jenis input
kepada program latihan yanng
yang mana merupakan suatu
kepada fasa reka bentuk
maklum balas tentang
dihormati sekalian,
boleh diberikan kepada pegawai dan anggota
JBPM. Oleh itu, sesebuah organisasi perlu
tahu apakah jenis latihan yang diperlukan, di
mana latihan diperlukan, siapa yang perlu
menghadiri latihan dan apakah kaedah yang
terbaik untuk menyampaikan latihan kepada
pegawai JBPM.
pendekatan sistematik untuk mengenalpasti
Terdapat tiga analisis yang perlu dilakukan
iaitu analisis organisasi, analisis tugas dan
analisis pekerja.
persekitaran, strategi dan sumber-
persekitaran atau sumber organisasi
akan mewujudkan keperluan kepada
latihan. Analisis organisasi perlu
dan kemahiran.
adalah amat berguna dalam
memberikan maklumat yang berkaitan.
Maklumat tentang piawaian prestasi
apakah tahap prestasi yang dianggap
10
diperlukan dalam sesebuah pekerjaan.
terdapat pekerjaan yang telah
mengalami perubahan akibat perubahan
teknologi dan sebagainya yang
menjadikan mereka yang melakukan
adalah bertujuan untuk mengenalpasti
11
daripada mereka. Perkara pertama
Walau bagaimanapun, maklumat
penilaian prestasi seringkali
yang kurang baik. Maklumat ini adalah
penting kerana tidak semua masalah
prestasi boleh diselesaikan dengan
dihormati sekalian,
dan reka bentuk latihan, akan tetapi
hubungan antara organisasi dengan latihan
adalah amat penting dimana kefahaman yang
mendalam tentang konsep organisasi itu
penting kerana pengurusan latihan dan
organisasi merupakan satu hubungan yang
tidak dapat dipisahkan. Wujudnya sesebuah
organisasi itu sama ada organisasi kecil atau
besar, swasta atau awam memerlukan
pengurusan latihan atau pengendalian aktiviti-
aktiviti organisasi.
memberi sumbangan terhadap teori
organisasi. Ianya perlakuan menekankan
dorongan, dan struktur kumpulan yang
mempengaruhi prestasi pekerja. Ini
tersebut dimana terdapat 14 Prinsip yang
dikemukakan oleh Fayol adalah :-
Work: Pembahagian kerja dapat
kuasa untuk menarik seseorang
supaya menurut arahan itu.
menurut arahan dan prosedur serta
menghormati persetujuan yang telah
kakitangannya.
Fayol percaya bahawa seseorang
pekerja mesti menerima arahan-
arahan daripada seorang ketua
sahaja. Ini dapat mengelakkan
daripada berlakunya kekeliruan dan
pemberian arahan.
Aktiviti yang mempunyai objektif yang
sama hendaklah disatukan di dalam
satu rancangan dan diurus oleh
seorang ketua sahaja.
6. Mengutamakan kepentingan
organisasi Subordination of
individual interest: Kepentingan
organisasi hendaklah diutamakan
diperolehi daripada pekerja yang
diberi bayaran sewajar dengan
cukup untuk menjalankan tugas
(Line of Authority): Rantai
bawahan di dalam struktur
menunjukkan arah aliran komunikasi
formal di dalam organisasi.
manusia itu hendaklah ditempatkan
yang tepat.
berjaya mempunyai kumpulan
Keharmonian di kalangan
kakitangan mewujudkan perpaduan
dan keteguhan organisasi.
dihormati sekalian,
dari aspek kualiti latihan yang telah sedia ada,
kita boleh bergerak lebih jauh ke hadapan
dengan pengetahuan dan teknologi terkini
yang kita persiapkan kepada setiap pegawai.
Saya berharap agar usaha ini dapat terus
20
keperluan latihan serta penyelidikan dan
pembangunan latihan yang akan dapat
dilaksanakan pada masa akan datang.
Suka saya mengingatkan sekali lagi
sepertimana ucapan saya yang terdahulu
bahawa “we want to be a high performance
organization, not just an ordinary
organisation”. Untuk merealisasikan hasrat
Sejajar dengan itu, latihan yang komprehensif
dan terkini dari pakar-pakar terkemuka dalam
sesuatu bidang perlu diberikan secara
21
mereka yang menunjukkan bahawa mereka
mengaplikasikan apa yang mereka pelajari
dalam pekerjaan mereka. Ini bukan bermakna
latihan yang mereka jalani itu adalah tidak
berguna, tetapi di atas beberapa sebab yang
tertentu mereka tidak memindahkan
tempat kerja. Pemindahan latihan yang
bermaksud pengaplikasian yang berkesan
22
melihat keberkesanan latihan.
pelbagai bentuk perubahan dari segi ekonomi,
teknologi dan trend sosial. Ini telah
menjadikan latihan sebagai satu perkara yang
sangat penting bagi memastikan prestasi dan
produktiviti pekerja yang tinggi. Oleh yang
demikian, semua pihak dalam organisasi perlu
terlibat dalam membentuk program latihan
supaya latihan yang disediakan betul-betul
memenuhi keperluan organisasi dan akan
memberi pulangan yang sepatutnya kepada
Jabatan khususnya.
dihormati sekalian,
effisien, kehebatan bertindak, kesungguhan,
satu pasukan terus disemai, tumbuh,
kembang dan mewangi dalam jabatan ini.
Itulah tonggak peradaban bangsa yang
mampu mencapai kecemerlangan.
untuk merakamkan setinggi-tinggi
jawatankuasa penganjur di atas usaha dan
inisiatif mereka menjayakan majlis kita pada
pagi ini. Mudah-mudahan, tahun 2013 ini
menjanjikan pelbagai lagi kejayaan buat kita
semua.
Wassalamualaikum Warahmatullahi