Click here to load reader

UAB „Eventus Pro“ (atest. Nr. 5916) į. k. 300591759 ...€¦ · 9.Pastato aukštis m 8,58 5,56 Padidėjo Statinio projekto vadovas: Ieva Leinartaitė-Gerliakienė, atest. Nr

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UAB „Eventus Pro“ (atest. Nr. 5916) į. k. 300591759 ...€¦ · 9.Pastato aukštis m 8,58 5,56...

 • STATYTOJO (UŽSAKOVO) PAVADINIMAS

  UAB „Eventus Pro“ (atest. Nr. 5916) į. k. 300591759 Tauro g. 12, LT–01114 Vilnius Tel.: 2123075; e. paštas: [email protected]

  DOKUMENTĄ RENGUSIO GEN. PROJEKTUOTOJO PAVADINIMAS

  UAB „Eventus Pro“ (atest. Nr. 5916) į. k. 300591759 Tauro g. 12, LT–01114 Vilnius Tel.: 2123075; e. paštas: [email protected]

  DOKUMENTĄ RENGUSIO PROJEKTUOTOJO PAVADINIMAS

  UAB „Eventus Pro“ (atest. Nr. 5916) į. k. 300591759 Tauro g. 12, LT–01114 Vilnius Tel.: 2123075; e. paštas: [email protected]

  STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Vienbučio gyvenamojo namo, Gvazdikų g. 4, Vilniuje, statybos projektas

  STATINIO PROJEKTO NR. 2018.01

  STATINIO PROJEKTO ETAPAS PP (projektiniai pasiūlymai)

  STATINIO (STATINIŲ) PAVADINIMAS Vienbutis gyvenamasis namas

  STATINIO PROJEKTO DALIS BD (bendroji)

  BYLOS (SEGTUVO) ŽYMUO BD-1

  BYLOS (SEGTUVO) LAIDA A

  BYLOS (SEGTUVO) IŠLEIDIMO DATA 2018 11 05

  VARDAS, PAVARDĖ, ATESTATO NR. PARAŠAS

  UAB „EVENTUS PRO“ DIREKTORIUS Sigitas Sparnaitis

  PROJEKTO VADOVAS Ieva Leinartaitė-Gerliakienė, A1825

 • VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO, GVAZDIKŲ G. 4, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS

  A LAIDOS LEIDIMO PAKEITIMAI

  A laida leidžiama, nes pasikeitė pastato kontūras ir aukštų skaičius. Pakeista pastato abs. alt. 0.00=112.00. Taip pat pastatas priblokuojamas prie projektuojamo pastato sienos sklype Gvazdikų g. 2 ( kad nr.0101/0014:847). Kadangi padidėjo naudingasis pastato plotas ir padidėjo reikiamų stovėjimo vietų automobiliams skaičius. Požeminiame garaže projektuojamos 3 vietos, o dar keturios projektuojamos pietinėje sklypo dalyje. Inžineriniai tinklai nesikeitė.

  Pavadinimas Mato

  vienetas Kiekis. A laida

  Kiekis. O laida

  Pastabos

  1. Sklypo užstatymo intensyvumas koef. 0,26 0,16 Padidėjo

  2. Sklypo užstatymo tankis % 28 28 Nepakito

  3. Pastato bendrasis plotas* m 444,88 366,47 Padidėjo

  4. Pastato antžeminės dalies plotas m2 307,61 191,04 Padidėjo

  5. Pastato požeminės dalies plotas m2 137,27 175,43. Sumažėjo

  6. Pastato naudingasis plotas m2 307,61 366,47 Sumažėjo

  7. Pastato tūris m3 2729 1997 Padidėjo

  8. Aukštų skaičius vnt. 2 1 Padaugėjo

  9. Pastato aukštis m 8,58 5,56 Padidėjo

  Statinio projekto vadovas:

  Ieva Leinartaitė-Gerliakienė, atest. Nr. A1825, 2018 11 05

  (vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) Tvirtinu/patvirtinu:

  UAB „Eventus Pro“ direktorius Sigitas Sparnaitis

  (vardas, pavardė, parašas)

 • VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO, GVAZDIKŲ G. 4, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS

  A 2018 11 05 Statybos leidimui, konkursui - perprojektavimas pasikeitus poreikiams

  0 2018 06 18 Statybos leidimui, konkursui

  LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

  KVAL. PATV. DOK. NR.

  UAB „Eventus Pro“ Tauro g. 12, LT-01114 Vilnius

  Tel.: 2123075; faks.: 2617368 [email protected]

  STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

  Vienbučio gyvenamojo namo, Gvazdikų g. 4, Vilniuje, statybos projektas

  STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

  Vienbutis gyvenamasis namas A1825 PV Ieva Leinartaitė-Gerliakienė

  DOKUMENTO PAVADINIMAS

  Bendrieji statinio rodikliai

  LAIDA

  A

  LT

  STATYTOJAS UAB „Eventus Pro“ Tauro g. 12, LT-01114 Vilnius Tel.: 2123075; e. paštas: [email protected]

  DOKUMENTO ŽYMUO

  2018.01-PP-BD_BSR

  LAPAS LAPŲ

  1 2

  3. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

  Šiame dokumente nurodomi žemės sklypo ir statinių rodikliai bendruoju atveju. Projekte nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai.

  Pavadinimas Mato

  vienetas Kiekis Pastabos

  I SKYRIUS. SKLYPAS

  1. Sklypo plotas m2 1200

  2. Sklypo užstatymo intensyvumas koef. 0,26

  Visų pastatų antžeminės dalies patalpų bendrojo ploto sumos santykis su žemės sklypo plotu: 307,61/ 1200 = 0,26

  (leidžiamas intensyvumas – 0,4)

  3. Sklypo užstatymo tankis % 28

  Pastatų ir turinčių stogą inžinerinių statinių antžeminė dalimi užstatomo ploto, nustatomo pagal išorinių sienų ar kitų atitvarų projekciją į žemės paviršių, santykis su žemės sklypo plotu:334,00

  1 / 1200 x 100 %= 28%

  1statinių antžemine dalimi užstatomas plotas

  (leidžiamas tankis – 38%)

  II SKYRIUS. PASTATAI

  1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos,kitos planuojamos ūkinės veiklos,paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų,bendras ir aptarnaujamų žmonių skaičius,kiti rodikliai)

  Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas

  2. Pastato bendrasis plotas* m 444,88

  1.3. Pastato antžeminės dalies plotas* m2 307,61

  Pagal Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių 147p. skaičiuojant pastato vidaus plotus uždarų laiptinių plotai neįskaičiuojami.

  1.4. Pastato požeminės dalies plotas* m2 137,27

  Pagal Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių 147p. skaičiuojant pastato vidaus plotus uždarų laiptinių plotai neįskaičiuojami.

  3. Pastato naudingasis plotas* m2 307,61

  4. Pastato tūris* m3 2729

  5. Aukštų skaičius* vnt. 2

  mailto:[email protected]

 • VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO, GVAZDIKŲ G. 4, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS

  DOKUMENTO ŽYMUO

  2018.01-PP-BD_BSR

  LAPAS LAPŲ LAIDA

  2 2 A

  6. Pastato aukštis* m 8,58

  7. Butų skaičius (gyvenamajame name) vnt. 1

  8. Energinio naudingumo klasė A+

  9. Pastato (patalpų) akustinio komfortosąlygų klasė

  C

  10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis II

  11. Kiti papildomi pastato rodikliai -

  III SKYRIUS. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

  1. Keliai (valstybinės ir vietinės reikšmės):

  1.1. Kelio kategorija -

  1.2. Kelio ilgis* km -

  1.3. Kelio juostos plotis m -

  1.4. Eismo juostų skaičius vnt. -

  1.5. Eismo juostos plotis m -

  1.6. Tilto, viaduko ar estakados ilgis m -

  2. Geležinkeliai:

  2.1. Kategorija -

  2.2. Ilgis* km -

  2.3. Apsaugos zonos plotis m -

  3. Gatvės:

  3.1. Kategorija -

  3.2. Ilgis* m -

  3.3. Važiuojamosios dalies plotis m -

  3.4. Eismo juostų skaičius m -

  3.5. Eismo juostos plotas m -

  IV SKYRIUS. INŽINERINIAI TINKLAI (nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas ir rodikliai)

  1. Elektros tinklų laidininkų skerspjūvis vnt.;mm2 4;120

  V SKYRIUS. KITI STATINIAI

  1. Nuotekų valykla

  Nesudėtingas, II grupė. Valymo įrenginiai statomi sklype, adresu

  Gvazdikų g. 2, Vilnius, kad. nr. 0101/0014:847. Sutikimą žiūr. Bendrosios dalies aiškinamojo rašto prieduose.

  PASTABA: sklypai kad. Nr. 0101/0014:847 (Gvazdikų g. 2) ir kad. Nr. 0101/0014:760 (Gvazdikų g. 4) priklauso tam pačiam savininkui UAB „Eventus Pro“

  * Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastroduomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39].

  Statinio projekto vadovas:

  Ieva Leinartaitė-Gerliakienė, atest. Nr. A1825, 2018 11 05

  (vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) Tvirtinu/patvirtinu:

  UAB „Eventus Pro“ direktorius Sigitas Sparnaitis

  (vardas, pavardė, parašas)

 • VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO, GVAZDIKŲ G. 4, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS

  PROJEKTAVIMO (TECHNINĖ) UŽDUOTIS

  Projektavimo (techninė) užduotis

  2018 m. lapkričio mėn. 2 d.

  1. Užsakovo pavadinimas: UAB „Eventus Pro“2. Statinio (statinių) pavadinimas: vienbutis gyvenamasis namas3. Adresas: Gvazdikų g. 4, Vilnius (kad. Nr. 0101/0014:760)4. Projekto rengimo etapas: techninis projektas – A laida5. Statybos rūšis: nauja statyba6. Statinio kategorija: neypatingas statinys7. Projektuotojo pavadinimas: UAB „Eventus Pro“, Tauro g. 12, LT-01114 Vilnius8. Projektavimo paslaugų apimtys:

  a. Bendroji dalis (BD);b. Architektūros dalis (SA);c. Lauko vandentiekio ir buitinių nuotekų bei lietaus nuotekų šalinimo dalis (LVN);d. Lauko elektrotechninė dalis (LE).

  9. Projektuojamo objekto charakteristika:Numatomi pagrindiniai rodikliai: suprojektuoti vienbutį gyvenamąjį namą iki 450m2 bendrojo ploto.Pagrindiniai reikalavimai architektūriniam planiniam sprendimui: pastatas turi natūraliai įsilieti į esamą gamtinį

  karkasą, nepažeidžiant medžių grupių; namas vieno aukšto su požeminiu garažu, sutapdintu stogu. Numatyti šias patalpas: tėvų miegamąjį, vaiko miegamąjį, erdvią svetainę sujungtą su virtuvės zona ir valgomuoju, sanitarinius mazgus, požeminį garažą, techninę patalpą, sandėliuką konteineriams.

  Pagrindiniai reikalavimai konstruktyviniam sprendimui, medžiagoms: trisluoksnio gelžbetonio sienos su izoliacine medžiaga. Pastato apdaila – tinkas. Stogo danga – ruloninė bituminė danga.

  Nurodymai dėl inžinerinių tinklų projektavimo, sklypo tvarkymo: inžineriniai tinklai projektuojami pagal išduotas atitinkamų žinybų projektavimo sąlygas. Sklype numatyti betoninių plytelių dangą prieigai prie pastato, stambios skaldos nuogrindas, medines terasas.

  10. Pirminiai dokumentai:a. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas;b. Žemės sklypo planas;c. Toponuotrauka.

  TVIRTINU: užsakovas UAB „Eventus Pro“ direktorius Sigitas Sparnaitis

  SUDERINTA: projekto vadovė Ieva Leinartaitė-Gerliakienė

 • 111.08

  109.94

  109.94

  109.97

  110.12

  110.06

  110.15

  110.14

  110.33

  110.59

  110.92

  111.33

  111.51

  111.83

  111.96

  111.85

  111.61

  111.15

  110.53

  110.31

  109.83

  109.83

  109.79

  109.90

  109.91

  110.10

  110.03

  109.99

  109.98

  109.93

  109.81

  109.62

  109.62

  109.75

  109.72

  109.98

  109.87

  110.11

  110.08

  108.57

  110.71

  109.96

  109.19

  109.35

  108.54

  108.74

  109.76

  109.80

  109.27

  110.00

  109.16

  109.18

  109.27

  109.43

  109.27

  109.35

  109.33

  109.20

  109.16

  109.74

  109.03

  108.57

  108.67

  108.48

  111.08

  110.95

  111.18

  111.19

  111.44

  108.45

  108.68

  108.92

  108.98

  108.93

  108.95

  109.83

  109.16

  110.66

  111.17

  110.03

  111.04

  109.74

  110.75

  111.21

  109.51

  109.46

  111.96

  111.91

  111.76

  111.91

  111.37

  111.87

  111.36

  110.90

  111.36

  111.72

  111.86

  111.88

  111.59

  111.77

  111.76

  108.71

  108.87

  111.17

  109.14

  108.67

  108.67

  108.74

  109.07

  109.03

  111.69

  108.94

  111.81

  111.69

  111.99

  111.75

  111.94

  111.64

  111.80

  110.35

  111.35

  109.91

  111.19

  111.97

  111.89

  111.72

  111.88

  109.06

  111.63

  111.72

  111.55

  111.60

  109.19

  111.46

  111.69

  111.90

  111.31

  110.92

  111.30

  111.60

  111.61

  110.89

  111.06

  111.33

  111.31

  111.29

  111.25

  110.45

  110.92

  111.13

  111.17

  111.14

  111.45

  111.49

  111.48

  111.36

  111.50

  111.48

  111.58

  111.60

  111.51

  111.32

  111.14

  111.26

  111.93

  111.81

  111.63

  111.22

  110.86

  110.75

  110.61

  108.63

  108.69

  108.77

  108.65

  108.63

  108.62

  108.64

  108.59

  108.58

  108.65

  108.61

  108.78

  110.84

  110.75

  111.08

  110.84

  110.96

  111.06

  108.75

  108.66

  108.61

  108.73

  109.12

  109.71

  108.58

  108.63

  109.04

  109.16

  110.76

  110.75

  109.93

  109.64

  109.72

  109.74

  110.31

  111.09

  110.55

  110.10

  109.73

  109.62

  110.29

  110.41

  110.74

  110.77

  110.12

  110.14

  110.14

  110.06

  110.05

  109.95

  109.83

  108.91

  108.80

  108.93

  108.94

  109.22

  109.05

  109.02

  109.16

  109.11

  108.63

  109.19

  109.03

  111.10

  110.97

  110.93

  110.80

  110.69

  110.83

  111.19

  111.33

  111.02

  110.92

  111.03

  111.33

  111.25 C

  o

  k

  .

  1

  1

  2

  .

  0

  7

  54 - C - 13

  54 - C - 14

  54 - C - 9

  54 - C - 10

  30300

  34300

  30200

  34300

  30250

  34200

  792

  791

  795

  794

  N

  N

  2MG

  G

  10

  MG

  N

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  c

  A

  A

  A

  A

  A

  G

  v

  a

  z

  d

  ik

  ų

  g

  .

  N

  e

  m

  e

  n

  č

  i

  n

  ė

  s

  p

  l

  .

  u

  p

  l

  .

  U

  p

  e

  l

  ė

  (

  K

  a

  i

  r

  a

  )

  201/4

  201/3

  35

  d

  2

  5

  0

  d

  3

  5

  0

  d

  2

  0

  0

  P

  l

  n

  d

  2

  1

  9

  P

  E

  d

  1

  0

  0

  Miškas

  Miškas

  77/33 - 0052

  77/33 - 0032

  VH 108.56

  VH 108.48

  2016-11-11

  2016-11-11

  010100140847

  010100130089

  010100141120

  010100140920

  010100140596

  010100140630

  010100140760

  6069550

  587950

  6069500

  587850

  P

  E

  d

  1

  2

  5

  v

  .

  s

  .

  P

  E

  d

  1

  2

  5

  v

  .

  s

  .

  P

  E

  d

  1

  2

  5

  v

  .

  s

  .

  P

  E

  d

  1

  2

  5

  v

  .

  s

  .

  P

  E

  d

  1

  2

  5

  v

  .

  s

  .

  P

  E

  d

  1

  2

  5

  v

  .

  s

  .

  P

  E

  d

  1

  2

  5

  v

  .s

  .

  P

  E

  d

  1

  2

  5

  v

  .

  s

  .

  P

  E

  d

  1

  2

  5

  v

  .s

  .

  P

  E

  d

  1

  2

  5

  v

  .s

  .

  vv110.37

  vv109.72

  vv109.23

  vv109.23

  vv108.97

  vv108.76

  vv108.67

  vv107.12

  vv107.16

  vv108.73

  vv109.11

  vv110.30

  vv108.88

  vv111.30

  vv111.01

  P

  E

  d

  1

  2

  5

  v

  .s

  .

  P

  E

  d

  1

  2

  5

  v

  .s

  .

  112.65

  112.65

  112.64

  112.66

  112.65

  112.55

  112.65

  112.62

  112.66

  112.43

  112.44

  112.37

  112.21

  112.26

  112.04

  112.12

  111.89

  111.91

  111.65

  111.82

  111.65

  111.57

  111.52

  111.82

  112.61

  Tr

  Ž

  MG

  12

  P

  V

  C

  d

  1

  0

  0

  P

  E

  d

  6

  3

  P

  E

  d

  6

  3

  P

  E

  d

  6

  3

  Ž

  112.73

  KS-11742

  112.73

  112.62

  112.55

  112.50

  112.48

  112.49

  112.49

  112.48

  112.17

  112.14

  112.13

  112.14

  112.07

  111.90

  112.33

  112.83

  112.48

  112.15

  A

  A

  X=6069500Y=

  588000

  X=6069450Y=

  587850

  Š

  Š

  77/33 - 0053

  77/33 - 0033

  77/33 - 0032

  77/33 - 0052

  MG

  KAD.NR. 010100140920

  S

  B

  "

  G

  V

  A

  Z

  D

  IK

  A

  S

  "

  T

  E

  R

  IT

  O

  R

  IJ

  O

  S

  R

  IB

  A

  KAD.NR. 010100141120

  KAD. NR. 010100130089

  KAD.NR. 010100140596

  KAD. NR. 010100140760

  ADRESAS: GVAZDIKŲ G. 4

  S

  B

  "

  G

  V

  A

  Z

  D

  I

  K

  A

  S

  "

  T

  E

  R

  I

  T

  O

  R

  I

  J

  O

  S

  R

  I

  B

  A

  N

  N

  G

  N

  2MG

  KAD. NR. 010100140847

  ADRESAS: GVAZDIKŲ G. 2

  KAD.NR. 010100140630

  SB "GVAZDIKAS" TERITORIJA

  F

  1

  KAD.NR. 010100140475

  KAD.NR. 010100140923

  2

  3

  1

  2

  ,

  5

  0

  ANKŠČIAU SUPROJEKTUOTI VALYMO

  ĮRENGINIAI, SUDERINTI SU LEIDIMU

  STATYBAI NR. LN-I180710082759989,

  2018 07 10.

  SITUACIJOS SCHEMA

  LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

  KVAL.

  PATV.

  DOK.

  NR.

  A 823

  A1825

  SP PDV

  PV

  Vytenis Gerliakas

  Ieva Leinartaitė-Gerliakienė

  STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

  0 Statybos leidimui, konkursui

  STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

  LAPŲLAPASDOKUMENTO ŽYMUO

  2018.01-PP-SP_BR.01 1 1

  A

  STATYTOJAS

  UAB "Eventus Pro", į.k. 300591759

  Tauro g. 12, LT-01114 Vilnius

  Tel.: 2123075, e. paštas: [email protected]

  LT

  Vienbutis gyvenamasis namas

  Vienbučio gyvenamojo namo, Gvazdikų g. 4, Vilniuje,

  statybos projektas

  UAB "Eventus Pro"

  Tauro g. 12, LT-01114 Vilnius

  Tel.: 2123075; faks.: 2617368

  [email protected]

  2018 06 18

  594x420

  Gretimų sklypų ribos

  SB "Gvazdikas" riba

  Sklypo kadastrinis numeris

  Patekimas į sklypą

  KAD. NR.

  Griaunamas sodo pastatas,

  (kategorija: nesudėtingas, II grupė).

  Unikalus nr. 1397-4005-9010

  Griaunami kiti inžineriniai statiniai.

  Unikalus nr. 1397-4005-9021

  Patekimas į gretimą sklypą

  Sklypo riba

  Darbų vykdymo riba

  Vaismedžiai

  PAVADINIMAS

  Menkaverčiai lapuočiai

  KIEKIS

  7 vnt.

  2 vnt.

  Spygliuočiai (iki Ø8cm) 6 vnt.

  Sklypai KAD. NR. 010100140847 (Gvazdikų g. 2) ir KAD. NR. 010100140760 (Gvazdikų g. 4)

  priklauso tam pačiam savininkui UAB "Eventus Pro".

  PASTABOS

  1. Esamas sodo pastatas ir kiti inžineriniai statiniai

  griaunami.

  2. Matmenys pateikiami metrais (m).

  Gatvės raudonosios linijos

  A 2018 10 30

  PASTABA: Visi brėžinyje esantys nuorašai yra

  tikri. PV Ieva Leinartaitė-Gerliakienė

  20

  10

  0

  Pušis (Ø30cm) 1 vnt.

  1

  Pušis (Ø30cm)

  2

  3

  Pušis (Ø20cm)

  1 vnt.

  1 vnt.

  PAVADINIMAS KIEKIS

  STATYBAI NR. LN-I180710082759989,

  2018 07 10

  Spygliuočiai (iki Ø8cm) 15 vnt.

  Statybos leidimui, konkursui- perprojektavimas pasikeitus poreikiams

 • 111.08

  109.94

  109.94

  109.97

  110.12

  110.06

  110.15

  110.14

  110.33

  110.59

  110.92

  111.33

  111.51

  111.83

  111.96

  111.85

  111.61

  111.15

  110.53

  110.31

  109.83

  109.83

  109.79

  109.90

  109.91

  110.10

  110.03

  109.99

  109.98

  109.93

  109.81

  109.62

  109.62

  109.75

  109.72

  109.98

  109.87

  110.11

  110.08

  108.57

  110.71

  109.96

  109.19

  109.35

  108.54

  108.74

  109.76

  109.80

  109.27

  110.00

  109.16

  109.18

  109.27

  109.43

  109.27

  109.35

  109.33

  109.20

  109.16

  109.74

  109.03

  108.57

  108.67

  108.48

  111.08

  110.95

  111.18

  111.19

  111.44

  108.45

  108.68

  108.92

  108.98

  108.93

  108.95

  109.83

  109.16

  110.66

  111.17

  110.03

  111.04

  109.74

  110.75

  111.21

  109.51

  109.46

  111.96

  111.91

  111.76

  111.91

  111.37

  111.87

  111.36

  110.90

  111.36

  111.72

  111.86

  111.88

  111.59

  111.77

  111.76

  108.71

  108.87

  111.17

  109.14

  108.67

  108.67

  108.74

  109.07

  109.03

  111.69

  108.94

  111.81

  111.69

  111.99

  111.75

  111.94

  111.64

  111.80

  110.35

  111.35

  109.91

  111.19

  111.97

  111.89

  111.72

  111.88

  109.06

  111.63

  111.72

  111.55

  111.60

  109.19

  111.46

  111.69

  111.90

  111.31

  110.92

  111.30

  111.60

  111.61

  110.89

  111.06

  111.33

  111.31

  111.29

  111.25

  110.45

  110.92

  111.13

  111.17

  111.14

  111.45

  111.49

  111.48

  111.36

  111.50

  111.48

  111.58

  111.60

  111.51

  111.32

  111.14

  111.26

  111.93

  111.81

  111.63

  111.22

  110.86

  110.75

  110.61

  108.63

  108.69

  108.77

  108.65

  108.63

  108.62

  108.64

  108.59

  108.58

  108.65

  108.61

  108.78

  110.84

  110.75

  111.08

  110.84

  110.96

  111.06

  108.75

  108.66

  108.61

  108.73

  109.12

  109.71

  108.58

  108.63

  109.04

  109.16

  110.76

  110.75

  109.93

  109.64

  109.72

  109.74

  110.31

  111.09

  110.55

  110.10

  109.73

  109.62

  110.29

  110.41

  110.74

  110.77

  110.12

  110.14

  110.14

  110.06

  110.05

  109.95

  109.83

  108.91

  108.80

  108.93

  108.94

  109.22

  109.05

  109.02

  109.16

  109.11

  108.63

  109.19

  109.03

  111.10

  110.97

  110.93

  110.80

  110.69

  110.83

  111.19

  111.33

  111.02

  110.92

  111.03

  111.33

  111.25 C

  o

  k

  .

  1

  1

  2

  .

  0

  7

  54 - C - 13

  54 - C - 14

  54 - C - 9

  54 - C - 10

  30300

  34

  30

  0

  30200

  34

  30

  0

  30250

  34

  20

  0

  792

  791

  795

  794

  N

  N

  2MG

  G

  10

  MG

  N

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  c

  A

  A

  A

  A

  A

  G

  v

  a

  z

  d

  ik

  ų

  g

  .

  N

  e

  m

  e

  n

  č

  i

  n

  ė

  s

  p

  l

  .

  u

  p

  l

  .

  U

  p

  e

  l

  ė

  (

  K

  a

  i

  r

  a

  )

  201/4

  201/3

  35

  d

  2

  5

  0

  d

  3

  5

  0

  d

  2

  0

  0

  P

  l

  n

  d

  2

  1

  9

  P

  E

  d

  1

  0

  0

  Miškas

  Miškas

  77/33 - 0052

  77/33 - 0032

  VH 108.56

  VH 108.48

  2016-11-11

  2016-11-11

  010100140847

  010100130089

  010100141120

  010100140920

  010100140596

  010100140630

  010100140760

  6069550

  58

  79

  50

  6069500

  58

  78

  50

  P

  E

  d

  1

  2

  5

  v

  .

  s

  .

  P

  E

  d

  1

  2

  5

  v

  .

  s

  .

  P

  E

  d

  1

  2

  5

  v

  .

  s

  .

  P

  E

  d

  1

  2

  5

  v

  .

  s

  .

  P

  E

  d

  1

  2

  5

  v

  .

  s

  .

  P

  E

  d

  1

  2

  5

  v

  .

  s

  .

  P

  E

  d

  1

  2

  5

  v

  .s

  .

  P

  E

  d

  1

  2

  5

  v

  .

  s

  .

  P

  E

  d

  1

  2

  5

  v

  .s

  .

  P

  E

  d

  1

  2

  5

  v

  .s

  .

  vv110.37

  vv109.72

  vv109.23

  vv109.23

  vv108.97

  vv108.76

  vv108.67

  vv107.12

  vv107.16

  vv108.73

  vv109.11

  vv110.30

  vv108.88

  vv111.30

  vv111.01

  P

  E

  d

  1

  2

  5

  v

  .s

  .

  P

  E

  d

  1

  2

  5

  v

  .s

  .

  112.65

  112.65

  112.64

  112.66

  112.65

  112.55

  112.65

  112.62

  112.66

  112.43

  112.44

  112.37

  112.21

  112.26

  112.04

  112.12

  111.89

  111.91

  111.65

  111.82

  111.65

  111.57

  111.52

  111.82

  112.61

  Tr

  Ž

  MG

  12

  P

  V

  C

  d

  1

  0

  0

  P

  E

  d

  6

  3

  P

  E

  d

  6

  3

  P

  E

  d

  6

  3

  Ž

  112.73

  KS-11742

  112.73

  112.62

  112.55

  112.50

  112.48

  112.49

  112.49

  112.48

  112.17

  112.14

  112.13

  112.14

  112.07

  111.90

  112.33

  112.83

  112.48

  112.15

  A

  A

  X=6069500Y=

  58

  80

  00

  X=6069450Y=

  58

  78

  50

  Š

  77/33 - 0053

  77/33 - 0033

  77/33 - 0032

  77/33 - 0052

  3.5

  3

  .

  5

  MG

  KAD.NR. 010100140920

  S

  B

  "

  G

  V

  A

  Z

  D

  IK

  A

  S

  "

  T

  E

  R

  IT

  O

  R

  IJ

  O

  S

  R

  IB

  A

  KAD.NR. 010100141120

  KAD. NR. 010100130089

  KAD.NR. 010100140596

  KAD. NR. 010100140760

  ADRESAS: GVAZDIKŲ G. 4

  S

  B

  "

  G

  V

  A

  Z

  D

  I

  K

  A

  S

  "

  T

  E

  R

  I

  T

  O

  R

  I

  J

  O

  S

  R

  I

  B

  A

  N

  N

  G

  N

  2MG

  1.2

  KAD. NR. 010100140847

  ADRESAS: GVAZDIKŲ G. 2

  KAD.NR. 010100140630

  3

  .7

  1.0

  2.6

  3

  .

  4

  5

  .

  5

  5.0

  5.0

  2

  SB "GVAZDIKAS" TERITORIJA

  5

  4

  3

  KAD.NR. 010100140475

  KAD.NR. 010100140923

  0.8

  1.0

  1

  2

  G

  G

  3

  4

  3

  A

  5

  F

  D

  F

  5

  4

  C

  C

  B

  2

  ,

  5

  0

  3

  .

  1

  ANKŠČIAU SUPROJEKTUOTI VALYMO

  ĮRENGINIAI, SUDERINTI SU LEIDIMU

  STATYBAI NR. LN-I180710082759989,

  2018 07 10.

  1

  SITUACIJOS SCHEMA

  LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

  KVAL.

  PATV.

  DOK.

  NR.

  A 823

  A1825

  SP PDV

  PV

  Vytenis Gerliakas

  Ieva Leinartaitė-Gerliakienė

  STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

  0 Statybos leidimui, konkursui

  STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

  DOKUMENTO PAVADINIMAS

  Sklypo planas.

  LAIDA

  LAPŲLAPASDOKUMENTO ŽYMUO

  2018.01-PP-SP_BR.02 1 1

  STATYTOJAS

  UAB "Eventus Pro", į.k. 300591759

  Tauro g. 12, LT-01114 Vilnius

  Tel.: 2123075, e. paštas: [email protected]

  LT

  Vienbutis gyvenamasis namas

  Vienbučio gyvenamojo namo, Gvazdikų g. 4, Vilniuje,

  statybos projektas

  UAB "Eventus Pro"

  Tauro g. 12, LT-01114 Vilnius

  Tel.: 2123075; faks.: 2617368

  [email protected]

  594x420

  STATINYS

  Gyvenamasis namas Neypatingas Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai

  KATEGORIJA PASKIRTISKIEKIS

  1 vnt.

  EKSPLIKACIJA

  Proj. vienbutis gyvenamasis namas su požeminiu garažu

  Proj. vandens gręžinys

  1

  2

  3

  4

  Sklypai KAD. NR. 010100140847 (Gvazdikų g. 2) ir KAD. NR. 010100140760 (Gvazdikų g. 4)

  priklauso tam pačiam savininkui UAB "Eventus Pro".

  Proj. šulinys su siurbliuku

  Proj. buitinių nuotekų valymo įrenginiai

  5

  Proj. išvalyto vandens kaupimo talpa

  A

  2018 06 18

  A 2018 10 30

  1 vnt.

  PASTABA: Visi brėžinyje esantys nuorašai yra

  tikri. PV Ieva Leinartaitė-Gerliakienė

  SPD-2 BETONIN DANGA

  SPD-1 BETONIN TRIN DANGA

  Betono trinkelės 200x100x80

  Skaldos atsijos

  Skaldos pagrindo sluoksnis (0/45)

  Smėlis SG (kf. ≥ 1.5x10-5 m/s)

  Betono plytelės 375 x 375

  Skaldos atsijos

  Skaldos pagrindo sluoksnis (0/45)

  Smėlis SG (kf. ≥ 1.0x10-5 m/s)

  Skaldos sluoksnis (11/32)

  Smėlis SG (kf. ≥ 1.0x10-5 m/s)

  PASTABA:

  Kairėje stulpelio pusėje nurodyti deformacijų moduliai Ev2

  , MPa;

  Dešinėje atskirų sluoksių storiai, cm.

  3

  8

  39

  45

  15

  120

  100

  3

  8

  25

  45

  15

  120

  100

  5-6

  45

  15

  Įėjimas į ūkinę patalpą su konteineriais

  Patekimas į gretimą sklypą

  Griaunamas sodo pastatas ir

  kiti inžineriniai statiniai

  Gretimų sklypų ribos

  SB "Gvazdikas" riba

  Sklypo kadastrinis numerisKAD. NR.

  Pagrindinis įėjimas į pastatą

  Sklypo riba

  Darbų vykdymo riba

  Gatvės raudonosios linijos

  Patekimas į sklypą bei požeminį garažą

  Pastato požeminės dalies kontūras

  Upės apsaugos juosta

  Vejos korys su 4 automobilių stovėjimo vietomis.

  SKLYPO PLOTAS

  PASTATO BENDRASIS PLOTAS

  PASTATO BENDRAS

  ANTŽEMINĖS DALIES

  PLOTAS

  1200 m

  2

  (KAD. NR. 010100140760)

  RODIKLIS KIEKIS

  444,88 m

  2

  307,61 m

  2

  P

  b

  = P

  gp

  + P

  bn

  + P

  r

  + P

  gr

  P

  gp

  - visų gyvenamųjų patalpų plotas;

  P

  bn

  - bendro naudojimo patalpų plotas;

  P

  r

  - rūsio (pusrūsio) patalpų plotas;

  P

  gr

  - garažo patalpų plotas.

  UŽSTATYMO TANKIS

  28%

  (max. 28%)

  Pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 2 str. 40 p.: -

  pastatų ir turinčių stogą inžinerinių statinių atnžeminė dalimi užstatomo ploto,

  nustatomo pagal išorinių sienų ar kitų atitvarų projekciją į žemės paviršių,

  santykis su žemės sklypo plotu.

  PASTATO BENDRAS

  POŽEMINĖS DALIES

  PLOTAS

  137,27 m

  2

  PASTATAIS ANTŽEMINE

  DALIMI UŽSTATOMAS PLOTAS

  334,00 m

  2

  Skaičiuojamas antžeminės dalies pastato išorinių sienų kontūras, terasos.

  UŽSTATYMO INTENSYVUMAS

  Pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 2 str. 39 p.:

  - visų pastatų antžeminės dalies patalpų, įskaitant cokolinių aukštų ir

  naudojamų pastogių patalpas, bendrojo ploto sumos santykis su žemės sklypo

  plotu.

  0,26

  (max. 0,4)

  SK

  LY

  PA

  SP

  AS

  TA

  TA

  S

  PASTATO NAUDINGASIS

  PLOTAS

  PASTATO TŪRIS

  AUKŠTŲ SKAIČIUS

  PASTATO AUKŠTIS

  ENERGINIO NAUDINGUMO

  KLASĖ

  2

  8,58 m

  A+

  KIETOS DANGOS SKLYPE

  13,35 m

  2

  KIETOS DANGOS UŽ SKLYPO

  Įskaičiuota: šaligatviai, terasos, nuogrinda

  Betoninių plytelių danga (šaligatviai)

  Terasos18,01 m

  2

  69,38 m

  2

  Nuogrinda (įskaičiuotas plotas po terasomis)

  Įskaičiuota: važiuojamoji dalis, šaligatviai

  168,42 m

  2

  15,57 m

  2

  Betoninių trinkelių danga (važiuojamoji dalis)

  Betoninių trinkelių danga (sklype KAD. NR. 010100140847)

  DA

  NG

  OS

  APŽELDINAMAS PLOTAS

  SKLYPE

  Pagal Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo priedą

  privalomai 25% nuo sklypo ploto, įskaitant veją ir gėlynus (300m

  2

  ).

  811,38 m

  2

  (68%)

  2729 m

  3

  307,61 m

  2

  Pagal Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų

  surinkimo bei tikslinimo taisyklių 98.8 p.: pastato aukštų skaičius – pagal

  antžeminių aukštų kiekį, neskaitant požeminių aukštų, pastogės patalpų,

  antstatų. Jeigu prie esamo pastato pristatytame priestate yra didesnis

  antžeminių aukštų skaičius (neskaitant rūsių, pusrūsių (cokolinių aukštų),

  pastogės patalpų ir antstatų) negu pagrindiniame pastate, viso pastato aukštų

  skaičius nustatomas pagal priestato aukštų skaičių.

  20

  10

  0

  82,90 m

  2

  Vejos korys, su 4 automobilių stovėjimo vietomis

  Terasuojamas plotas SB "Gvazdikas" teritorijoje

  Atraminė siena

  DANGOS

  Betoninės plytelės sklypo ribose

  Betoninės trinkelės už sklypo ribų

  Terasos danga

  Nuogrinda - stambios frakcijos skalda

  Veja sklypo ribose

  Veja už sklypo ribų

  Statybos leidimui, konkursui- perprojektavimas pasikeitus poreikiams

 • 111.08

  109.94

  109.94

  109.97

  110.12

  110.06

  110.15

  110.14

  110.33

  110.59

  110.92

  111.33

  111.51

  111.83

  111.96

  111.85

  111.61

  111.15

  110.53

  110.31

  109.83

  109.83

  109.79

  109.90

  109.91

  110.10

  110.03

  109.99

  109.98

  109.93

  109.81

  109.62

  109.62

  109.75

  109.72

  109.98

  109.87

  110.11

  110.08

  108.57

  110.71

  109.96

  109.19

  109.35

  108.54

  108.74

  109.76

  109.80

  109.27

  110.00

  109.16

  109.18

  109.27

  109.43

  109.27

  109.35

  109.33

  109.20

  109.16

  109.74

  109.03

  108.57

  108.67

  108.48

  111.08

  110.95

  111.18

  111.19

  111.44

  108.45

  108.68

  108.92

  108.98

  108.93

  108.95

  109.83

  109.16

  110.66

  111.17

  110.03

  111.04

  109.74

  110.75

  111.21

  109.51

  109.46

  111.96

  111.91

  111.76

  111.91

  111.37

  111.87

  111.36

  110.90

  111.36

  111.72

  111.86

  111.88

  111.59

  111.77

  111.76

  108.71

  108.87

  111.17

  109.14

  108.67

  108.67

  108.74

  109.07

  109.03

  111.69

  108.94

  111.81

  111.69

  111.99

  111.75

  111.94

  111.64

  111.80

  110.35

  111.35

  109.91

  111.19

  111.97

  111.89

  111.72

  111.88

  109.06

  111.63

  111.72

  111.55

  111.60

  109.19

  111.46

  111.69

  111.90

  111.31

  110.92

  111.30

  111.60

  111.61

  110.89

  111.06

  111.33

  111.31

  111.29

  111.25

  110.45

  110.92

  111.13

  111.17

  111.14

  111.45

  111.49

  111.48

  111.36

  111.50

  111.48

  111.58

  111.60

  111.51

  111.32

  111.14

  111.26

  111.93

  111.81

  111.63

  111.22

  110.86

  110.75

  110.61

  108.63

  108.69

  108.77

  108.65

  108.63

  108.62

  108.64

  108.59

  108.58

  108.65

  108.61

  108.78

  110.84

  110.75

  111.08

  110.84

  110.96

  111.06

  108.75

  108.66

  108.61

  108.73

  109.12

  109.71

  108.58

  108.63

  109.04

  109.16

  110.76

  110.75

  109.93

  109.64

  109.72

  109.74

  110.31

  111.09

  110.55

  110.10

  109.73

  109.62

  110.29

  110.41

  110.74

  110.77

  110.12

  110.14

  110.14

  110.06

  110.05

  109.95

  109.83

  108.91

  108.80

  108.93

  108.94

  109.22

  109.05

  109.02

  109.16

  109.11

  108.63

  109.19

  109.03

  111.10

  110.97

  110.93

  110.80

  110.69

  110.83

  111.19

  111.33

  111.02

  110.92

  111.03

  111.33

  111.25 C

  o

  k

  .

  1

  1

  2

  .

  0

  7

  54 - C - 13

  54 - C - 14

  54 - C - 9

  54 - C - 10

  30300

  34300

  30200

  34300

  30250

  34200

  792

  791

  795

  794

  N

  N

  2MG

  G

  10

  MG

  N

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  c

  A

  A

  A

  A

  A

  G

  v

  a

  z

  d

  ik

  ų

  g

  .

  N

  e

  m

  e

  n

  č

  i

  n

  ė

  s

  p

  l

  .

  u

  p

  l

  .

  U

  p

  e

  l

  ė

  (

  K

  a

  i

  r

  a

  )

  201/4

  201/3

  35

  d

  2

  5

  0

  d

  3

  5

  0

  d

  2

  0

  0

  P

  l

  n

  d

  2

  1

  9

  P

  E

  d

  1

  0

  0

  Miškas

  Miškas

  77/33 - 0052

  77/33 - 0032

  VH 108.56

  VH 108.48

  2016-11-11

  2016-11-11

  010100140847

  010100130089

  010100141120

  010100140920

  010100140596

  010100140630

  010100140760

  6069550

  58

  79

  50

  6069500

  58

  78

  50

  P

  E

  d

  1

  2

  5

  v

  .

  s

  .

  P

  E

  d

  1

  2

  5

  v

  .

  s

  .

  P

  E

  d

  1

  2

  5

  v

  .

  s

  .

  P

  E

  d

  1

  2

  5

  v

  .

  s

  .

  P

  E

  d

  1

  2

  5

  v

  .

  s

  .

  P

  E

  d

  1

  2

  5

  v

  .

  s

  .

  P

  E

  d

  1

  2

  5

  v

  .s

  .

  P

  E

  d

  1

  2

  5

  v

  .

  s

  .

  P

  E

  d

  1

  2

  5

  v

  .s

  .

  P

  E

  d

  1

  2

  5

  v

  .s

  .

  vv110.37

  vv109.72

  vv109.23

  vv109.23

  vv108.97

  vv108.76

  vv108.67

  vv107.12

  vv107.16

  vv108.73

  vv109.11

  vv110.30

  vv108.88

  vv111.30

  vv111.01

  P

  E

  d

  1

  2

  5

  v

  .s

  .

  P

  E

  d

  1

  2

  5

  v

  .s

  .

  112.65

  112.65

  112.64

  112.66

  112.65

  112.55

  112.65

  112.62

  112.66

  112.43

  112.44

  112.37

  112.21

  112.26

  112.04

  112.12

  111.89

  111.91

  111.65

  111.82

  111.65

  111.57

  111.52

  111.82

  112.61

  Tr

  Ž

  MG

  12

  P

  V

  C

  d

  1

  0

  0

  P

  E

  d

  6

  3

  P

  E

  d

  6

  3

  P

  E

  d

  6

  3

  Ž

  112.73

  KS-11742

  112.73

  112.62

  112.55

  112.50

  112.48

  112.49

  112.49

  112.48

  112.17

  112.14

  112.13

  112.14

  112.07

  111.90

  112.33

  112.83

  112.48

  112.15

  A

  A

  X=6069500Y=

  58

  80

  00

  X=6069450Y=

  58

  78

  50

  Š

  Š

  77/33 - 0053

  77/33 - 0033

  77/33 - 0032

  77/33 - 0052

  MG

  KAD.NR. 010100140920

  S

  B

  "

  G

  V

  A

  Z

  D

  IK

  A

  S

  "

  T

  E

  R

  IT

  O

  R

  IJ

  O

  S

  R

  IB

  A

  KAD.NR. 010100141120

  KAD. NR. 010100130089

  KAD.NR. 010100140596

  KAD. NR. 010100140760

  ADRESAS: GVAZDIKŲ G. 4

  S

  B

  "

  G

  V

  A

  Z

  D

  I

  K

  A

  S

  "

  T

  E

  R

  I

  T

  O

  R

  I

  J

  O

  S

  R

  I

  B

  A

  N

  N

  G

  N

  2MG

  X = 6069513.736

  Y = 587901.677

  X = 6069499.248

  Y = 587908.991

  X = 6069493.191

  Y = 587927.800

  X = 6069489.366

  Y = 587926.568

  X = 6069495.542

  Y = 587890.744

  X = 6069488.624

  Y = 587896.587

  X = 6069496.143

  Y = 587905.505

  KAD. NR. 010100140847

  ADRESAS: GVAZDIKŲ G. 2

  KAD.NR. 010100140630

  3

  .7

  1.0

  2.6

  3

  .

  4

  5.0

  5.0

  2

  SB "GVAZDIKAS" TERITORIJA

  5

  4

  3

  KAD.NR. 010100140475

  KAD.NR. 010100140923

  3

  .

  5

  2

  0

  .1

  1

  1

  .7

  7

  .1

  2

  1

  .

  8

  4

  .

  6

  0.8

  X = 6069512.227

  Y = 587904.188

  X = 6069486.723

  Y = 587902.489

  1.0

  X = 6069491.479

  Y = 587897.507

  1

  2

  G

  G

  3

  4

  3

  A

  5

  F

  D

  F

  5

  4

  C

  C

  B

  2

  ,

  5

  0

  3

  .

  1

  ANKŠČIAU SUPROJEKTUOTI VALYMO

  ĮRENGINIAI, SUDERINTI SU LEIDIMU

  STATYBAI NR. LN-I180710082759989,

  2018 07 10.

  1

  SITUACIJOS SCHEMA

  LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

  KVAL.

  PATV.

  DOK.

  NR.

  A 823

  A1825

  SP PDV

  PV

  Vytenis Gerliakas

  Ieva Leinartaitė-Gerliakienė

  STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

  STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

  DOKUMENTO PAVADINIMAS

  Sklypo planas.

  LAIDA

  LAPŲLAPASDOKUMENTO ŽYMUO

  2018.01-PP-SP_BR.03 1 1

  A

  STATYTOJAS

  UAB "Eventus Pro", į.k. 300591759

  Tauro g. 12, LT-01114 Vilnius

  Tel.: 2123075, e. paštas: [email protected]

  LT

  Vienbutis gyvenamasis namas

  Vienbučio gyvenamojo namo, Gvazdikų g. 4, Vilniuje,

  statybos projektas

  UAB "Eventus Pro"

  Tauro g. 12, LT-01114 Vilnius

  Tel.: 2123075; faks.: 2617368

  [email protected]

  594x420

  PASTABOS

  EKSPLIKACIJA

  Proj. vienbutis gyvenamasis namas

  su požeminiu garažu

  Proj. vandens gręžinys

  1

  2

  3

  Įėjimas į ūkinę patalpą su konteineriais

  4

  Patekimas į gretimą sklypą

  Griaunamas sodo pastatas ir

  kiti inžineriniai statiniai

  Gretimų sklypų ribos

  SB "Gvazdikas" riba

  Sklypo kadastrinis numerisKAD. NR.

  Pagrindinis įėjimas į pastatą

  Sklypo riba

  Darbų vykdymo riba

  Gatvės raudonosios linijos

  Proj. šulinys su siurbliuku

  Proj. buitinių nuotekų valymo įrenginiai

  5

  Proj. išvalyto vandens kaupimo talpa

  Patekimas į sklypą bei požeminį garažą

  Pastato požeminės dalies kontūras

  Upės apsaugos juosta

  1. Esamas sodo pastatas ir kiti inžineriniai statiniai

  griaunami.

  2. Matmenys pateikiami metrais (m).

  3. Brėžinyje pateikiamos ašių susikirtimo koordinatės.

  4. Sklypas apjuosiamas segmentine 1,5m tvora ties

  sklypo riba.

  20

  10

  0

  Atraminė siena

  Vejos korys su 4 automobilių stovėjimo vietomis.

  Terasuojamas plotas SB "Gvazdikas" teritorijoje

  DANGOS

  Betoninės plytelės sklypo ribose

  Betoninės trinkelės už sklypo ribų

  Terasos danga

  Nuogrinda - stambios frakcijos skalda

  Veja sklypo ribose

  Veja už sklypo ribų

  0 Statybos leidimui, konkursui

  Sklypai KAD. NR. 010100140847 (Gvazdikų g. 2) ir KAD. NR. 010100140760 (Gvazdikų g. 4)

  priklauso tam pačiam savininkui UAB "Eventus Pro".

  2018 06 18

  A 2018 10 30

  Statybos leidimui, konkursui- perprojektavimas pasikeitus poreikiams

 • 111.08

  109.94

  109.94

  109.97

  110.12

  110.06

  110.15

  110.14

  110.33

  110.59

  110.92

  111.33

  111.51

  111.83

  111.96

  111.85

  111.61

  111.15

  110.53

  110.31

  109.83

  109.83

  109.79

  109.90

  109.91

  110.10

  110.03

  109.99

  109.98

  109.93

  109.81

  109.62

  109.62

  109.75

  109.72

  109.98

  109.87

  110.11

  110.08

  108.57

  110.71

  109.96

  109.19

  109.35

  108.54

  108.74

  109.76

  109.80

  109.27

  110.00

  109.16

  109.18

  109.27

  109.43

  109.27

  109.35

  109.33

  109.20

  109.16

  109.74

  109.03

  108.57

  108.67

  108.48

  111.08

  110.95

  111.18

  111.19

  111.44

  108.45

  108.68

  108.92

  108.98

  108.93

  108.95

  109.83

  109.16

  110.66

  111.17

  110.03

  111.04

  109.74

  110.75

  111.21

  109.51

  109.46

  111.96

  111.91

  111.76

  111.91

  111.37

  111.87

  111.36

  110.90

  111.36

  111.72

  111.86

  111.88

  111.59

  111.77

  111.76

  108.71

  108.87

  111.17

  109.14

  108.67

  108.67

  108.74

  109.07

  109.03

  111.69

  108.94

  111.81

  111.69

  111.99

  111.75

  111.94

  111.64

  111.80

  110.35

  111.35

  109.91

  111.19

  111.97

  111.89

  111.72

  111.88

  109.06

  111.63

  111.72

  111.55

  111.60

  109.19

  111.46

  111.69

  111.90

  111.31

  110.92

  111.30

  111.60

  111.61

  110.89

  111.06

  111.33

  111.31

  111.29

  111.25

  110.45

  110.92

  111.13

  111.17

  111.14

  111.45

  111.49

  111.48

  111.36

  111.50

  111.48

  111.58

  111.60

  111.51

  111.32

  111.14

  111.26

  111.93

  111.81

  111.63

  111.22

  110.86

  110.75

  110.61

  108.63

  108.69

  108.77

  108.65

  108.63

  108.62

  108.64

  108.59

  108.58

  108.65

  108.61

  108.78

  110.84

  110.75

  111.08

  110.84

  110.96

  111.06

  108.75

  108.66

  108.61

  108.73

  109.12

  109.71

  108.58

  108.63

  109.04

  109.16

  110.76

  110.75

  109.93

  109.64

  109.72

  109.74

  110.31

  111.09

  110.55

  110.10

  109.73

  109.62

  110.29

  110.41

  110.74

  110.77

  110.12

  110.14

  110.14

  110.06

  110.05

  109.95

  109.83

  108.91

  108.80

  108.93

  108.94

  109.22

  109.05

  109.02

  109.16

  109.11

  108.63

  109.19

  109.03

  111.10

  110.97

  110.93

  110.80

  110.69

  110.83

  111.19

  111.33

  111.02

  110.92

  111.03

  111.33

  111.25 C

  o

  k

  .

  1

  1

  2

  .

  0

  7

  54 - C - 13

  54 - C - 14

  54 - C - 9

  54 - C - 10

  30300

  34300

  30200

  34300

  30250

  34200

  792

  791

  795

  794

  N

  N

  2MG

  G

  10

  MG

  N

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  c

  A

  A

  A

  A

  A

  G

  v

  a

  z

  d

  ik

  ų

  g

  .

  N

  e

  m

  e

  n

  č

  i

  n

  ė

  s

  p

  l

  .

  u

  p

  l

  .

  U

  p

  e

  l

  ė

  (

  K

  a

  i

  r

  a

  )

  201/4

  201/3

  35

  d

  2

  5

  0

  d

  3

  5

  0

  d

  2

  0

  0

  P

  l

  n

  d

  2

  1

  9

  P

  E

  d

  1

  0

  0

  Miškas

  Miškas

  77/33 - 0052

  77/33 - 0032

  VH 108.56

  VH 108.48

  2016-11-11

  2016-11-11

  010100140847

  010100130089

  010100141120

  010100140920

  010100140596

  010100140630

  010100140760

  6069550

  58

  79

  50

  6069500

  58

  78

  50

  P

  E

  d

  1

  2

  5

  v

  .

  s

  .

  P

  E

  d

  1

  2

  5

  v

  .

  s

  .

  P

  E

  d

  1

  2

  5

  v

  .

  s

  .

  P

  E

  d

  1

  2

  5

  v

  .

  s

  .

  P

  E

  d

  1

  2

  5

  v

  .

  s

  .

  P

  E

  d

  1

  2

  5

  v

  .

  s

  .

  P

  E

  d

  1

  2

  5

  v

  .s

  .

  P

  E

  d

  1

  2

  5

  v

  .

  s

  .

  P

  E

  d

  1

  2

  5

  v

  .s

  .

  P

  E

  d

  1

  2

  5

  v

  .s

  .

  vv110.37

  vv109.72

  vv109.23

  vv109.23

  vv108.97

  vv108.76

  vv108.67

  vv107.12

  vv107.16

  vv108.73

  vv109.11

  vv110.30

  vv108.88

  vv111.30

  vv111.01

  P

  E

  d

  1

  2

  5

  v

  .s

  .

  P

  E

  d

  1

  2

  5

  v

  .s

  .

  112.65

  112.65

  112.64

  112.66

  112.65

  112.55

  112.65

  112.62

  112.66

  112.43

  112.44

  112.37

  112.21

  112.26

  112.04

  112.12

  111.89

  111.91

  111.65

  111.82

  111.65

  111.57

  111.52

  111.82

  112.61

  Tr

  Ž

  MG

  12

  P

  V

  C

  d

  1

  0

  0

  P

  E

  d

  6

  3

  P

  E

  d

  6

  3

  P

  E

  d

  6

  3

  Ž

  112.73

  KS-11742

  112.73

  112.62

  112.55

  112.50

  112.48

  112.49

  112.49

  112.48

  112.17

  112.14

  112.13

  112.14

  112.07

  111.90

  112.33

  112.83

  112.48

  112.15

  A

  A

  X=6069500Y=

  58

  80

  00

  X=6069450Y=

  58

  78

  50

  Š

  Š

  77/33 - 0053

  77/33 - 0033

  77/33 - 0032

  77/33 - 0052

  MG

  pr. alt. 111,60

  es. alt. 110,93

  pr. alt. 111,98

  es. alt. 111,23

  pr. alt. 111,98

  es. alt. 111,53

  pr. alt. 111,98

  es. alt. 111,15

  pr. alt. 111,50

  es. alt. 110,35

  pr. alt. 111,50

  es. alt. 110,45

  pr. alt. 111,50

  es. alt. 111,10

  pr. alt. 109,10

  es. alt. 109,16

  KAD.NR. 010100140920

  S

  B

  "

  G

  V

  A

  Z

  D

  IK

  A

  S

  "

  T

  E

  R

  IT

  O

  R

  IJ

  O

  S

  R

  IB

  A

  KAD.NR. 010100141120

  KAD. NR. 010100130089

  KAD.NR. 010100140596

  KAD. NR. 010100140760

  ADRESAS: GVAZDIKŲ G. 4

  S

  B

  "

  G

  V

  A

  Z

  D

  I

  K

  A

  S

  "

  T

  E

  R

  I

  T

  O

  R

  I

  J

  O

  S

  R

  I

  B

  A

  N

  N

  G

  N

  2MG

  1

  1

  1

  ,5

  0

  1

  1

  1

  ,

  0

  0

  1

  1

  0

  ,

  0

  0

  1

  1

  0

  ,

  5

  0

  1

  0

  9

  ,

  5

  0

  KAD. NR. 010100140847

  ADRESAS: GVAZDIKŲ G. 2

  KAD.NR. 010100140630

  5.0

  5.0

  SB "GVAZDIKAS" TERITORIJA

  5

  4

  3

  KAD.NR. 010100140475

  KAD.NR. 010100140923

  0.8

  1

  2

  G

  G

  3

  4

  3

  A

  5

  F

  D

  F

  5

  4

  C

  C

  B

  2

  ,

  5

  0

  ANKŠČIAU SUPROJEKTUOTI VALYMO

  ĮRENGINIAI, SUDERINTI SU LEIDIMU

  STATYBAI NR. LN-I180710082759989,

  2018 07 10.

  1

  2

  pr. alt. 109,10

  es. alt. 109,16

  SITUACIJOS SCHEMA

  LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

  KVAL.

  PATV.

  DOK.

  NR.

  A 823

  A1825

  SP PDV

  PV

  Vytenis Gerliakas

  Ieva Leinartaitė-Gerliakienė

  STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

  STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

  DOKUMENTO PAVADINIMAS

  Sklypo planas.

  Vertikalus planas, M1:500

  LAIDA

  LAPŲLAPASDOKUMENTO ŽYMUO

  2018.01-PP-SP_BR.04 1 1

  STATYTOJAS

  UAB "Eventus Pro", į.k. 300591759

  Tauro g. 12, LT-01114 Vilnius

  Tel.: 2123075, e. paštas: [email protected]

  LT

  Vienbutis gyvenamasis namas

  Vienbučio gyvenamojo namo, Gvazdikų g. 4, Vilniuje,

  statybos projektas

  UAB "Eventus Pro"

  Tauro g. 12, LT-01114 Vilnius

  Tel.: 2123075; faks.: 2617368

  [email protected]

  594x420

  PASTABOS

  1. Esamas sodo pastatas ir kiti inžineriniai statiniai

  griaunami.

  2. Matmenys pateikiami metrais (m).

  Projektuojama altitudė

  Esama altitudė

  pr.alt.

  es.alt.

  EKSPLIKACIJA

  Proj. vienbutis gyvenamasis namas

  su požeminiu garažu

  Proj. vandens gręžinys

  1

  2

  3

  Įėjimas į ūkinę patalpą su konteineriais

  4

  Patekimas į gretimą sklypą

  Griaunamas sodo pastatas ir

  kiti inžineriniai statiniai

  Gretimų sklypų ribos

  SB "Gvazdikas" riba

  Sklypo kadastrinis numerisKAD. NR.

  Pagrindinis įėjimas į pastatą

  Sklypo riba

  Darbų vykdymo riba

  Gatvės raudonosios linijos

  Proj. šulinys su siurbliuku

  Proj. buitinių nuotekų valymo įrenginiai

  5

  Proj. išvalyto vandens kaupimo talpa

  Patekimas į sklypą bei požeminį garažą

  Pastato požeminės dalies kontūras

  Upės apsaugos juosta

  20

  10

  0

  Atraminė siena

  Vejos korys su 4 automobilių stovėjimo vietomis.

  Terasuojamas plotas SB "Gvazdikas" teritorijoje

  DANGOS

  Betoninės plytelės sklypo ribose

  Betoninės trinkelės už sklypo ribų

  Terasos danga

  Nuogrinda - stambios frakcijos skalda

  Veja sklypo ribose

  Veja už sklypo ribų

  A

  0 Statybos leidimui, konkursui

  Sklypai KAD. NR. 010100140847 (Gvazdikų g. 2) ir KAD. NR. 010100140760 (Gvazdikų g. 4)

  priklauso tam pačiam savininkui UAB "Eventus Pro".

  2018 06 18

  A 2018 10 30

  Statybos leidimui, konkursui- perprojektavimas pasikeitus poreikiams

 • 111.08

  109.94

  109.94

  109.97

  110.12

  110.06

  110.15

  110.14

  110.33

  110.59

  110.92

  111.33

  111.51

  111.83

  111.96

  111.85

  111.61

  111.15

  110.53

  110.31

  109.83

  109.83

  109.79

  109.90

  109.91

  110.10

  110.03

  109.99

  109.98

  109.93

  109.81

  109.62

  109.62

  109.75

  109.72

  109.98

  109.87

  110.11

  110.08

  108.57

  110.71

  109.96

  109.19

  109.35

  108.54

  108.74

  109.76

  109.80

  109.27

  110.00

  109.16

  109.18

  109.27

  109.43

  109.27

  109.35

  109.33

  109.20

  109.16

  109.74

  109.03

  108.57

  108.67

  108.48

  111.08

  110.95

  111.18

  111.19

  111.44

  108.45

  108.68

  108.92

  108.98

  108.93

  108.95

  109.83

  109.16

  110.66

  111.17

  110.03

  111.04

  109.74

  110.75

  111.21

  109.51

  109.46

  111.96

  111.91

  111.76

  111.91

  111.37

  111.87

  111.36

  110.90

  111.36

  111.72

  111.86

  111.88

  111.59

  111.77

  111.76

  108.71

  108.87

  111.17

  109.14

  108.67

  108.67

  108.74

  109.07

  109.03

  111.69

  108.94

  111.81

  111.69

  111.99

  111.75

  111.94

  111.64

  111.80

  110.35

  111.35

  109.91

  111.19

  111.97

  111.89

  111.72

  111.88

  109.06

  111.63

  111.72

  111.55

  111.60

  109.19

  111.46

  111.69

  111.90

  111.31

  110.92

  111.30

  111.60

  111.61

  110.89

  111.06

  111.33

  111.31

  111.29

  111.25

  110.45

  110.92

  111.13

  111.17

  111.14

  111.45

  111.49

  111.48

  111.36

  111.50

  111.48

  111.58

  111.60

  111.51

  111.32

  111.14

  111.26

  111.93

  111.81

  111.63

  111.22

  110.86

  110.75

  110.61

  108.63

  108.69

  108.77

  108.65

  108.63

  108.62

  108.64

  108.59

  108.58

  108.65

  108.61

  108.78

  110.84

  110.75

  111.08

  110.84

  110.96

  111.06

  108.75

  108.66

  108.61

  108.73

  109.12

  109.71

  108.58

  108.63

  109.04

  109.16

  110.76

  110.75

  109.93

  109.64

  109.72

  109.74

  110.31

  111.09

  110.55

  110.10

  109.73

  109.62

  110.29

  110.41

  110.74

  110.77

  110.12

  110.14

  110.14

  110.06

  110.05

  109.95

  109.83

  108.91

  108.80

  108.93

  108.94

  109.22

  109.05

  109.02

  109.16

  109.11

  108.63

  109.19

  109.03

  111.10

  110.97

  110.93

  110.80

  110.69

  110.83

  111.19

  111.33

  111.02

  110.92

  111.03

  111.33

  111.25 C

  o

  k

  .

  1

  1

  2

  .

  0

  7

  54 - C - 13

  54 - C - 14

  54 - C - 9

  54 - C - 10

  30300

  34

  30

  0

  30200

  34

  30

  0

  30250

  34

  20

  0

  792

  791

  795

  794

  N

  N

  2MG

  G

  10

  MG

  N

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  c

  A

  A

  A

  A

  A

  G

  v

  a

  z

  d

  ik

  ų

  g

  .

  N

  e

  m

  e

  n

  č

  i

  n

  ė

  s

  p

  l

  .

  u

  p

  l

  .

  U

  p

  e

  l

  ė

  (

  K

  a

  i

  r

  a

  )

  201/4

  201/3

  35

  d

  2

  5

  0

  d

  3

  5

  0

  d

  2

  0

  0

  P

  l

  n

  d

  2

  1

  9

  P

  E

  d

  1

  0

  0

  Miškas

  Miškas

  77/33 - 0052

  77/33 - 0032

  VH 108.56

  VH 108.48

  2016-11-11

  2016-11-11

  010100140847

  010100130089

  010100141120

  010100140920

  010100140596

  010100140630

  010100140760

  6069550

  58

  79

  50

  6069500

  58

  78

  50

  P

  E

  d

  1

  2

  5

  v

  .

  s

  .

  P

  E

  d

  1

  2

  5

  v

  .

  s

  .

  P

  E

  d

  1

  2

  5

  v

  .

  s

  .

  P

  E

  d

  1

  2

  5

  v

  .

  s

  .

  P

  E

  d

  1

  2

  5

  v

  .

  s

  .

  P

  E

  d

  1

  2

  5

  v

  .

  s

  .

  P

  E

  d

  1

  2

  5

  v

  .s

  .

  P

  E

  d

  1

  2

  5

  v

  .

  s

  .

  P

  E

  d

  1

  2

  5

  v

  .s

  .

  P

  E

  d

  1

  2

  5

  v

  .s

  .

  vv110.37

  vv109.72

  vv109.23

  vv109.23

  vv108.97

  vv108.76

  vv108.67

  vv107.12

  vv107.16

  vv108.73

  vv109.11

  vv110.30

  vv108.88

  vv111.30

  vv111.01

  P

  E

  d

  1

  2

  5

  v

  .s

  .

  P

  E

  d

  1

  2

  5

  v

  .s

  .

  112.65

  112.65

  112.64

  112.66

  112.65

  112.55

  112.65

  112.62

  112.66

  112.43

  112.44

  112.37

  112.21

  112.26

  112.04

  112.12

  111.89

  111.91

  111.65

  111.82

  111.65

  111.57

  111.52

  111.82

  112.61

  Tr

  Ž

  MG

  12

  P

  V

  C

  d

  1

  0

  0

  P

  E

  d

  6

  3

  P

  E

  d

  6

  3

  P

  E

  d

  6

  3

  Ž

  112.73

  KS-11742

  112.73

  112.62

  112.55

  112.50

  112.48

  112.49

  112.49

  112.48

  112.17

  112.14

  112.13

  112.14

  112.07

  111.90

  112.33

  112.83

  112.48

  112.15

  A

  A

  X=6069500Y=

  58

  80

  00

  X=6069450Y=

  58

  78

  50

  Š

  Š

  77/33 - 0053

  77/33 - 0033

  77/33 - 0032

  77/33 - 0052

  E

  1

  V

  1

  MG

  KAD.NR. 010100140920

  S

  B

  "

  G

  V

  A

  Z

  D

  IK

  A

  S

  "

  T

  E

  R

  IT

  O

  R

  IJ

  O

  S

  R

  IB

  A

  KAD.NR. 010100141120

  KAD. NR. 010100130089

  KAD.NR. 010100140596

  KAD. NR. 010100140760

  ADRESAS: GVAZDIKŲ G. 4

  S

  B

  "

  G

  V

  A

  Z

  D

  I

  K

  A

  S

  "

  T

  E

  R

  I

  T

  O

  R

  I

  J

  O

  S

  R

  I

  B

  A

  N

  N

  G

  N

  2MG

  KAD. NR. 010100140847

  ADRESAS: GVAZDIKŲ G. 2

  KAD.NR. 010100140630

  3

  .7

  1.0

  2.6

  3

  .

  4

  5.0

  5.0

  SB "GVAZDIKAS" TERITORIJA

  5

  4

  F

  1

  3

  E

  1

  E

  1

  E

  1

  E

  1

  E

  1

  E

  1

  E

  1

  E

  1

  E

  1

  E

  1

  E

  1

  E

  1

  E

  1

  E

  1

  E

  1

  E

  1

  E

  1

  E

  1

  E

  1

  E

  1

  E

  1

  E

  1

  E

  1

  KAD.NR. 010100140475

  KAD.NR. 010100140923

  A

  B

  E

  1

  A

  B

  E

  1

  A

  B

  E

  1

  0.8

  1.0

  1

  2

  G

  G

  3

  4

  3

  A

  5

  F

  D

  F

  5

  4

  C

  C

  B

  2

  ,

  5

  0

  3

  .

  1

  ANKŠČIAU SUPROJEKTUOTI VALYMO

  ĮRENGINIAI, SUDERINTI SU LEIDIMU

  STATYBAI NR. LN-I180710082759989,

  2018 07 10.

  ANKŠČIAU SUPROJEKTUOTAS

  ELEKTROS ĮVADAS, SUDERINTAS SU

  LEIDIMU STATYBAI NR.

  LN-I180710082759989, 2018 07 10.

  1

  2

  SITUACIJOS SCHEMA

  LAIDAIŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

  KVAL.

  PATV.

  DOK.

  NR.

  A 823

  A1825

  SP PDV

  PV

  Vytenis Gerliakas

  Ieva Leinartaitė-Gerliakienė

  STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

  0 Statybos leidimui, konkursui

  STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

  DOKUMENTO PAVADINIMAS

  Sklypo planas.

  LAIDA

  LAPŲLAPASDOKUMENTO ŽYMUO

  2018.01-PP-SP_BR.05 1 1

  STATYTOJAS

  UAB "Eventus Pro", į.k. 300591759

  Tauro g. 12, LT-01114 Vilnius

  Tel.: 2123075, e. paštas: [email protected]

  LT

  Vienbutis gyvenamasis namas

  Vienbučio gyvenamojo namo, Gvazdikų g. 4, Vilniuje,

  statybos projektas

  UAB "Eventus Pro"

  Tauro g. 12, LT-01114 Vilnius

  Tel.: 2123075; faks.: 2617368

  [email protected]

  2018 03 27

  Sklypai KAD. NR. 010100140847 (Gvazdikų g. 2) ir KAD. NR. 010100140760 (Gvazdikų g. 4)

  priklauso tam pačiam savininkui UAB "Eventus Pro".

  Proj. 0,4 kV elektros kabelis

  Proj. buitinių nuotekų linija

  Proj. vandentiekio tinklas

  Proj. 0,4 kV elektros kabelio apsaugos zona

  Proj. 0,4 kV abonentinis elektros kabelis

  Projektuojama altitudė

  Esama altitudė

  pr.alt.

  es.alt.

  EKSPLIKACIJA

  Proj. vienbutis gyvenamasis namas

  su požeminiu garažu

  Proj. vandens gręžinys

  1

  2

  3

  Įėjimas į ūkinę patalpą su konteineriais

  4

  Patekimas į gretimą sklypą

  Griaunamas sodo pastatas ir

  kiti inžineriniai statiniai

  Gretimų sklypų ribos

  SB "Gvazdikas" riba

  Sklypo kadastrinis numeris

  Patekimas į sklypą bei požeminį garažą

  KAD. NR.

  Pagrindinis įėjimas į pastatą

  Sklypo riba

  Darbų vykdymo riba

  Gatvės raudonosios linijos

  PASTABOS

  1. Esamas sodo pastatas ir kiti inžineriniai statiniai

  griaunami.

  2. Matmenys pateikiami metrais (m).

  3. Sklypas apjuosiamas segmentine 1,5m tvora ties

  sklypo riba.

  V1

  F1

  E1

  Proj. šulinys su siurbliuku

  Proj. buitinių nuotekų valymo įrenginiai

  5

  Proj. išvalyto vandens kaupimo talpa

  ABE1

  Pastato požeminės dalies kontūras

  Upės apsaugos juosta

  20

  10

  0

  Atraminė siena

  Vejos korys su 4 automobilių stovėjimo vietomis.

  Terasuojamas plotas SB "Gvazdikas" teritorijoje

  DANGOS

  Betoninės plytelės sklypo ribose

  Betoninės trinkelės už sklypo ribų

  Terasos danga

  Nuogrinda - stambios frakcijos skalda

  Veja sklypo ribose

  Veja už sklypo ribų

  A

  A 2018 10 30

  Statybos leidimui, konkursui- perprojektavimas pasikeitus poreikiams

 • GSPublisherVersion 17.6.97.13

  LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

  KVAL.PATV.DOK.NR.

  A823A1825

  PDVPV

  Vytenis GerliakasIeva Leinartaitė-Gerliakienė

  STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

  Statybos leidimui, konkursui

  STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

  LAPŲLAPASDOKUMENTO ŽYMUO

  2018.01-PP-SA_BR.01

  A

  STATYTOJASUAB "Eventus Pro", į.k. 300591759Tauro g. 12, LT-01114 VilniusTel.: 8 5 2123075, e. paštas: [email protected]

  LT

  Vienbu s gyvenamasis namas

  Vienbučio gyvenamojo namo, Gvazdikų g. 4,Vilniuje, statybos projektas

  ARCH Sigitas Sparnai s

  UAB "Eventus Pro"Tauro g. 12, LT-01114 Vilnius

  Tel.: 8 5 2123075; faks.: [email protected]

  0 2018 04 13A 2018 10 29

  Rūsio planas M1:150

  11

  Statybos leidimui, konkursui - perprojektavimas pasikeitus poreikiams

  PATALPŲ ŽINIARAŠTIS

  Rūsys

  NR.

  R-1

  R-2

  R-3

  PATALPA

  Požeminis garažas

  Laiptinė

  Geoterminė katilinė

  PLOTAS, m²

  118,38

  2,21

  16,68

  137,27 m²

  VD-021,00x2,10

  VD-030,90x2,10

  11 0

  96

  5602 660 230

  15 4

  55

  6 35

  1

  7 110

  3 13

  6

  7 610

  3 434

  21 8

  06

  16 2

  36

  4 99

  0

  2 3506 200

  6 200 2 350 19 760

  19 760

  9 89

  51

  600

  2 42

  0

  6 200

  -3,30

  -4,50

  FS-01

  Geoterminisšildymas Geoterminisšildymas

  i=18

  %

  R-3

  R-2

  R-1

  B B

  CC

  A

  A12

  2

  3

  3

  4

  4

  5

  5

  A

  D

  F

  G

  G

  B

  E

  A'

  C

  1-1

  -3.20

  SUTARINIAI ŽYMĖJIMAI

  pagrindinis įėjimas į pastatąįėjimas į pagalbinę patalpą

  patalpos numerisužbaigtų grindų al tudė

  anga grindyseanga lubose

  trapas

  betoninės grindysterasinės lentos

  bendri

  konstrukcijos

  grindų dangos

  pjūvio vieta

  perdanga viršuje

  gipso kartono a tvara |100, 125mm

  gelžbetonis

  fasadinė sistema su kolonomiss klinė a tvara | 20mm

  A

  PASTABOS:1. ±0,00 = abs. alt. 112,00.2. Angos iki d=200mm gręžiamos vietoje.

  mūras | 200-250mm

  prieduobė rūsyje

  mūro blokelių a tvara | 100mmšilumos izoliacija | 50-350mm

  Š-1A

  HORIZONTALAUS PJŪVIO VIETA

 • GSPublisherVersion 17.6.97.13

  LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

  KVAL.PATV.DOK.NR.

  A823A1825

  PDVPV

  Vytenis GerliakasIeva Leinartaitė-Gerliakienė

  STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

  Statybos leidimui, konkursui

  STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

  LAPŲLAPASDOKUMENTO ŽYMUO

  2018.01-PP-SA_BR.02

  A

  STATYTOJASUAB "Eventus Pro", į.k. 300591759Tauro g. 12, LT-01114 VilniusTel.: 8 5 2123075, e. paštas: [email protected]

  LT

  Vienbu s gyvenamasis namas

  Vienbučio gyvenamojo namo, Gvazdikų g. 4,Vilniuje, statybos projektas

  ARCH Sigitas Sparnai s

  UAB "Eventus Pro"Tauro g. 12, LT-01114 Vilnius

  Tel.: 8 5 2123075; faks.: [email protected]

  0 2018 04 13A 2018 10 29

  Pirmo aukšto planas M1:150

  11

  Statybos leidimui, konkursui - perprojektavimas pasikeitus poreikiams

  V-13,50x2,10

  LD-010,90x2,10

  VD-0

  10,

  95x3

  ,30

  VD-010,95x3,30

  VD-01

  0,95x3,30

  VD-010,95x3,30

  1 345 1 320 1 320 1 320 1 320 1 345 5 230 1 345 1 320 1 320 1 320 1 320 1 320 1 320 1 320 1 320 1 320 1 325 390

  3901 3251 3201 3201 3201 3453 9101 3451 3201 3201 3201 3201 3201 3201 745

  2 55

  01

  345

  1 32

  01

  320

  1 32

  01

  320

  1 32

  01

  320

  1 32

  7

  14 4

  95

  4 06

  01

  345

  1 32

  01

  345

  1 95

  5

  4 99

  0

  16 2

  36

  13 2

  69

  7 970 20 170

  3 347

  21 8

  06

  1 560 900 585 3 505 560 21 940

  4 460

  3 150

  6 200 2 350 19 760

  2 42

  01

  600

  9 89

  5

  5601 330 1 330

  21 8

  06

  6 200 2 350 19 760

  29 050

  4 06

  04

  010

  1 82

  54

  600

  ±0,00 = abs. alt. 112,00

  -0,02

  B B

  CC

  A

  A18,01 m2

  FS-11

  FS-12

  FS-1

  3

  FS-14

  FS-15

  FS-16FS-17

  FS-1

  8

  FS-17*

  maisto gaminimas

  židinysi=

  18%

  1-6

  1-1

  1-5

  1-3

  1-2

  1-4

  12

  2

  3

  3

  4

  4

  5

  5

  A

  D

  F

  G

  G

  B

  E

  A'

  C

  Pirmas aukštas

  1-1

  1-2

  1-3

  1-4

  1-5

  1-6

  Holas su koridoriais

  San. mazgas

  Miegamasis

  MiegamasisSvetainė - virtuvė suvalgomuojuPagalbinės patalpos

  68,68

  8,22

  18,87

  15,68

  78,03

  7,30

  196,78 m²

  PATALPŲ ŽINIARAŠTIS

  NR. PATALPA PLOTAS, m²1-1

  -3.20

  SUTARINIAI ŽYMĖJIMAI

  pagrindinis įėjimas į pastatąįėjimas į pagalbinę patalpą

  patalpos numerisužbaigtų grindų al tudė

  anga grindyseanga lubose

  trapas

  betoninės grindysterasinės lentos

  bendri

  konstrukcijos

  grindų dangos

  pjūvio vieta

  perdanga viršuje

  gipso kartono a tvara |100, 125mm

  gelžbetonis

  fasadinė sistema su kolonomiss klinė a tvara | 20mm

  A

  PASTABOS:1. ±0,00 = abs. alt. 112,00.2. Angos iki d=200mm gręžiamos vietoje.

  mūras | 200-250mm

  prieduobė rūsyje

  mūro blokelių a tvara | 100mmšilumos izoliacija | 50-350mm

  Š1A

  HORIZONTALAUS PJŪVIO VIETA

 • GSPublisherVersion 17.6.97.13

  LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

  KVAL.PATV.DOK.NR.

  A823A1825

  PDVPV

  Vytenis GerliakasIeva Leinartaitė-Gerliakienė

  STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

  Statybos leidimui, konkursui

  STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

  LAPŲLAPASDOKUMENTO ŽYMUO

  2018.01-PP-SA_BR.03

  A

  STATYTOJASUAB "Eventus Pro", į.k. 300591759Tauro g. 12, LT-01114 VilniusTel.: 8 5 2123075, e. paštas: [email protected]

  LT

  Vienbu s gyvenamasis namas

  Vienbučio gyvenamojo namo, Gvazdikų g. 4,Vilniuje, statybos projektas

  ARCH Sigitas Sparnai s

  UAB "Eventus Pro"Tauro g. 12, LT-01114 Vilnius

  Tel.: 8 5 2123075; faks.: [email protected]

  0 2018 04 13A 2018 10 29

  Antro aukšto planas M1:150

  11

  Statybos leidimui, konkursui - perprojektavimas pasikeitus poreikiams

  1-1

  -3.20

  SUTARINIAI ŽYMĖJIMAI

  pagrindinis įėjimas į pastatąįėjimas į pagalbinę patalpą

  patalpos numerisužbaigtų grindų al tudė

  anga grindyseanga lubose

  trapas

  betoninės grindysterasinės lentos

  bendri

  konstrukcijos

  grindų dangos

  pjūvio vieta

  perdanga viršuje

  gipso kartono a tvara |100, 125mm

  gelžbetonis

  fasadinė sistema su kolonomiss klinė a tvara | 20mm

  A

  PASTABOS:1. ±0,00 = abs. alt. 112,00.2. Angos iki d=200mm gręžiamos vietoje.

  mūras | 200-250mm

  prieduobė rūsyje

  mūro blokelių a tvara | 100mmšilumos izoliacija | 50-350mm

  PATALPŲ ŽINIARAŠTIS

  NR. PATALPA PLOTAS, m²

  VD-010,95x3,30

  VD-0

  10,

  95x3

  ,30

  VD-0

  10,

  95x3

  ,30

  VD-010,95x3,30

  VD-010,95x3,30

  VD-010,95x3,30

  i=2,

  98%

  i=2,00%

  i=2,00%

  i=5,

  96%

  i=2,00%

  i=5,

  96%

  i=5,

  77%

  i=2,00%i=5,

  77%

  i=2,00%i=

  4,73

  %i=

  4,73

  %

  i=2,00%

  i=3,

  89%

  i=3,

  89%

  DRW

  B B

  CC

  A

  A

  3 450

  9 89

  51

  600

  2 42

  0

  4 99

  0

  16 2

  36

  26 2

  78

  6 200 2 350 19 760

  2 350 19 760

  28 140

  7 990 20 150

  14 4

  95

  9 89

  51

  600

  2 42

  0

  37 458

  6 364 21 9209 222

  559

  995

  1 38

  36

  262

  1 32

  01

  320

  1 32

  01

  320

  1 32

  01

  320

  1 32

  01

  320

  1 32

  01

  320

  1 32

  01

  302

  255

  9 88

  64

  670

  +4,20

  FS-2

  1

  2-13

  2-12

  2-10

  2-7

  2-8

  2-9

  2-11

  12

  2

  3

  3

  4

  4

  5

  5

  A

  D

  F

  G

  G

  B

  E

  A'

  C

  Š

  HORIZONTALAUS PJŪVIO VIETA

  2A

  Antras aukštas

  2-7

  2-8

  2-9

  2-10

  2-11

  2-12

  2-13

  Koridorius

  Miegamasis

  Darbo kambarys

  San. mazgas

  San. mazgas

  Skalbykla

  Miegamasis

  23,93

  23,85

  17,57

  9,03

  4,29

  3,47

  28,69

  110,83 m²

 • GSPublisherVersion 17.6.97.13

  LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

  KVAL.PATV.DOK.NR.

  A823A1825

  PDVPV

  Vytenis GerliakasIeva Leinartaitė-Gerliakienė

  STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

  Statybos leidimui, konkursui

  STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

  LAPŲLAPASDOKUMENTO ŽYMUO

  2018.01-PP-SA_BR.04

  A

  STATYTOJASUAB "Eventus Pro", į.k. 300591759Tauro g. 12, LT-01114 VilniusTel.: 8 5 2123075, e. paštas: [email protected]

  LT

  Vienbu s gyvenamasis namas

  Vienbučio gyvenamojo namo, Gvazdikų g. 4,Vilniuje, statybos projektas

  ARCH Sigitas Sparnai s

  UAB "Eventus Pro"Tauro g. 12, LT-01114 Vilnius

  Tel.: 8 5 2123075; faks.: [email protected]

  0 2018 04 13A 2018 10 29

  Stogo planas M1:150

  11

  Statybos leidimui, konkursui - perprojektavimas pasikeitus poreikiams

  B B

  CC

  A

  A

  21 2

  26

  3 450

  2 08

  0

  2 420

  2 350 19 760

  6 200 2 350 19 760

  10 2

  201

  600

  2 42

  0

  +8,32

  12

  2

  3

  3

  4

  4

  5

  5

  A

  D

  F

  G

  G

  B

  E

  A'

  C

  1-1

  -3.20

  SUTARINIAI ŽYMĖJIMAI

  pagrindinis įėjimas į pastatąįėjimas į pagalbinę patalpą

  patalpos numerisužbaigtų grindų al tudė

  anga grindyseanga lubose

  trapas

  betoninės grindysterasinės lentos

  bendri

  konstrukcijos

  grindų dangos

  pjūvio vieta

  perdanga viršuje

  gipso kartono a tvara |100, 125mm

  gelžbetonis

  fasadinė sistema su kolonomiss klinė a tvara | 20mm

  A

  PASTABOS:1. ±0,00 = abs. alt. 112,00.2. Angos iki d=200mm gręžiamos vietoje.

  mūras | 200-250mm

  prieduobė rūsyje

  mūro blokelių a tvara | 100mmšilumos izoliacija | 50-350mm

  Š

  HORIZONTALAUS PJŪVIO VIETA

 • GSPublisherVersion 17.6.97.13

  594x420

  LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

  KVAL.PATV.DOK.NR.

  A823A1825

  PDVPV

  Vytenis GerliakasIeva Leinartaitė-Gerliakienė

  STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

  Statybos leidimui, konkursui

  STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

  DOKUMENTO PAVADINIMAS

  Architektūriniai pjūviai M1:100

  LAIDA

  LAPŲLAPASDOKUMENTO ŽYMUO

  2018.01-PP-SA_BR.05

  A

  STATYTOJASUAB "Eventus Pro", į.k. 300591759Tauro g. 12, LT-01114 VilniusTel.: 8 5 2123075, e. paštas: [email protected]

  LT

  Vienbu s gyvenamasis namas

  Vienbučio gyvenamojo namo, Gvazdikų g. 4,Vilniuje, statybos projektas

  ARCH Sigitas Sparnai s

  UAB "Eventus Pro"Tauro g. 12, LT-01114 Vilnius

  Tel.: 8 5 2123075; faks.: [email protected]

  0 2018 04 13A 2018 10 29

  11

  Statybos leidimui, konkursui - perprojektavimas pasikeitus poreikiams

  B GC

  -3,30

  ±0,00 = abs. alt. 112,00

  +3,30

  +4,20

  +7,50

  +8,58

  -3,60

  16 236

  -4,50

  +8,32

  Apšiltintos perdangos apačia lauke turibūti viename lygyje su pakabinamomis

  lubomis viduje.

  Apšiltintos perdangos apačia lauke turibūti viename lygyje su pakabinamomis

  lubomis viduje.

  stogas

  antras aukštas

  pirmas aukštas

  rūsio aukštas

  VANDENS LYGIS

  2 3 4 5

  +/- 0,00=abs.alt.112,00

  +3,30

  +7,50

  +8,58

  +4,20

  0.00

  +4,28

  +3,30

  6 200 2 350 19 760

  -0,67

  -3,30

  +8,32

  ±0,00

  +3,30

  +4,04

  2 420 1 600

  +4,28antras aukštas

  pirmas aukštas

  F E D

  B B

  CC

  A

  A

  PASTABOS:1. ±0,00 = abs. alt. 112,00.2. Sienų sluoksniai bus tikslinami TP metu.3. Patikslinus perdangų storius gali kisti tarpaukštis.4. Interjero sprendiniai bus tiklsinami TP metu.

  SUTARINIAI ŽYMĖJIMAI

  al tudėbendri

  konstrukcijos

  pjūvio vietaA

  +4,20

  VERTIKALAUS PJŪVIO VIETA

  Architektūrinis pjūvis A-A, M1:100

  Architektūrinis pjūvis B-B, M1:100

  Architektūrinis pjūvis C-C, M1:100

 • GSPublisherVersion 17.6.97.13

  LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

  KVAL.PATV.DOK.NR.

  A823A1825

  PDVPV

  Vytenis GerliakasIeva Leinartaitė-Gerliakienė

  STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

  Statybos leidimui, konkursui

  STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

  LAPŲLAPASDOKUMENTO ŽYMUO

  2018.01-PP-SA_BR.06

  A

  STATYTOJASUAB "Eventus Pro", į.k. 300591759Tauro g. 12, LT-01114 VilniusTel.: 8 5 2123075, e. paštas: [email protected]

  LT

  Vienbu s gyvenamasis namas

  Vienbučio gyvenamojo namo, Gvazdikų g. 4,Vilniuje, statybos projektas

  ARCH Sigitas Sparnai s

  UAB "Eventus Pro"Tauro g. 12, LT-01114 Vilnius

  Tel.: 8 5 2123075; faks.: [email protected]

  0 2018 04 13A 2018 10 29

  Fasadai M1:100

  11

  Statybos leidimui, konkursui - perprojektavimas pasikeitus poreikiams

  16 236

  -0,74

  +/-0.00=abs,alt.112,00 -0,02

  +3,30

  +8,58

  -2,90

  +8,58

  ŠVOK grotelės

  G Cabs.alt.109,10

  -2,68

  +3,30

  +8,58

  FS-18 FS-13FS-12

  FS-21

  Blok

  uoja

  ma

  sien

  a su

  gre

  timo

  skly

  po p

  asta

  to s

  iena

  FS-01

  D E F

  abs.alt.109,10

  abs.alt.111,50

  E-A

  1-6

  A-E

  6-1

  PASTABOS:

  1. ±0,00 = abs. alt. 112,00.2. Sienų sluoksniai bus tikslinami TP metu.3. Patikslinus perdangų storius gali kisti tarpaukštis.4. Interjero sprendiniai bus tiklsinami TP metu.5. Fasadų spalvos ir kitų apdailos elementų spalvosderinamos su architektais.6.Visi skardinimai: parapetų, langų palangės, vėdinimošachtų ir t.t - tamsiai pilkos spalvos. Spalva derinamasu architektais.7. Visos apdailos medžiagos turi atitikti priešgaisrinius ,higienos ir saugos reikalavimus. Prieš prieš pradedantmontavimo / įrengimo darbus vykdytojas turi pateiktivisus būtinus medžiagų sertifikatus.

  Fasadinis tinkas; tinkas su spalvospigmentu; spalva - balta

  Stiklinės vitrinos

  SUTARINIAI ŽYMĖJIMAI

  fasadinės medžiagos

  2

  Vakarų fasadas (E-A), M1:200

  Rytų fasadas (A-E), M1:200

  FASADO IŠKLOTINIŲ VIETOS

 • GSPublisherVersion 17.6.97.13

  LAPŲLAPASDOKUMENTO ŽYMUO

  2018.01-PP-SA_BR.06

  2

  +0,03

  -2,68

  +3,32 +3,30

  +8,58

  +4,28

  2 350 6 200

  FS-15 FS-14 FS-12

  FS-01

  4 3

  abs.alt.111,50

  abs.alt.109,10

  +/- 0,00=112.00

  28 310

  6 200 2 350 19 760

  ±0,00

  +3,30

  +8,58

  +2,11

  +4,28

  +8,58

  FS-17 FS-16FS-17*

  FS-11

  V-1LD-01

  2 3 4 5

  abs.alt.111,50abs.alt.111,98

  Šiaurės fasadas (5-1) , M1:200

  Pietų fasadas (1-5) , M1:200

  22