of 14 /14

 · U ovom dokumentu predoðen je poslovni plan Libertas — Dubrovnik d.o.o. za prijevoz putnika za 2020. godinu u kojemu su obradeni temeljni podaci o poduzeéu, plan fizidkog obima

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)