of 26 /26
UNIVERZITET UMETNOSTI U BEOGRADU, FAKULTET MUZIČKE UMETNOSTI 11000 BEOGRAD, KRALJA MILANA 50 U akademskoj 2019/20. godini studenti četvrte godine pohadjaju nastavu po ovom programu Osnovne akademske studije - Studijski program za Džez i popularnu muziku Modul Džez bubnjevi Šifra predmet Aktivna Ostali časov P V DON Šifra predmet Aktivna Ostali časov P V DON 1

U akademskoj 2019/20. godini studenti četvrte … · Web viewU akademskoj 2019/20. godini studenti četvrte godine pohadjaju nastavu po ovom programu Osnovne akademske studije -

  • Author
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of U akademskoj 2019/20. godini studenti četvrte … · Web viewU akademskoj 2019/20. godini studenti...

UNIVERZITET UMETNOSTI U BEOGRADU, FAKULTET MUZIČKE UMETNOSTI

11000 BEOGRAD, KRALJA MILANA 50

U akademskoj 2019/20. godini studenti četvrte godine pohadjaju nastavu po ovom programu

Osnovne akademske studije - Studijski program za Džez i popularnu muziku

Modul Džez bubnjevi

R.br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta

S

Tip

Status

Aktivna nastava

Ostali časovi

ESPB

P

V

DON

PRVA GODINA

1

JBB01

Džez bubnjevi 1

1

UM

OM

1

0

1

0

12

2

JIP01

Džez improvizacija 1

1

TU

OM

1

1

0

0

2

3

LRS01

Džez ritam 1

1

UM

OM

1

1

0

0

2

4

LSO01

Džez solfeđo 1

1

TU

OM

1

1

0

0

2

5

JUK01

Džez harmonija na klaviru 1

1

TU

OM

2

0

0

0

2

6

JHR01

Džez harmonija 1

1

TU

OM

1

1

0

0

2

7

ANS01

Džez ansambli 1

1

UM

OM

2

0

0

0

2

8

GIJ01

Pregled pravaca u istoriji džeza 1

1

TU

OM

2

0

0

0

2

9

JPM01

Analiza pop muzike 1

1

TU

OM

1

1

0

0

2

10

GIS01

Izborni predmet S1 ( bira se 1 od 4 )

1

IBM

2

0

0

0

2

GEN01

Engleski jezik 1

1

DH

I

2

0

0

0

2

GFR01

Francuski jezik 1

1

DH

I

2

0

0

0

2

GNE01

Nemački jezik 1

1

DH

I

2

0

0

0

2

GRU01

Ruski jezik 1

1

DH

I

2

0

0

0

2

11

JBB02

Džez bubnjevi 2

2

UM

OM

1

0

1

0

12

12

JIP02

Džez improvizacija 2

2

TU

OM

1

1

0

0

2

13

LRS02

Džez ritam 2

2

UM

OM

1

1

0

0

2

14

LSO02

Džez solfeđo 2

2

TU

OM

1

1

0

0

2

15

JUK02

Džez harmonija na klaviru 2

2

TU

OM

2

0

0

0

2

16

JHR02

Džez harmonija 2

2

TU

OM

1

1

0

0

2

17

ANS02

Džez ansambli 2

2

UM

OM

2

0

0

0

2

18

GIJ02

Pregled pravaca u istotiji džeza 2

2

TU

OM

2

0

0

0

2

19

JPM02

Analiza pop muzike 2

2

TU

OM

1

1

0

0

2

20

GIS02

Izborni predmet S 2 ( bira se 1 od 4 )

2

IBM

2

0

0

0

2

GEN02

Engleski jezik 2

2

DH

I

2

0

0

0

2

GFR02

Francuski jezik 2

2

DH

I

2

0

0

0

2

GNE02

Nemački jezik 2

2

DH

I

2

0

0

0

2

GRU02

Ruski jezik 2

2

DH

I

2

0

0

0

2

Ukupno časova aktivne nastave:

20

Ukupno ESPB:

60

R.br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta

S

Tip

Status

Aktivna nastava

Ostali časovi

ESPB

P

V

DON

DRUGA GODINA

21

JBB03

Džez bubnjevi 3

3

UM

OM

1

0

1

0

12

22

JIP03

Džez improvizacija 3

3

TU

OM

1

1

0

0

2

23

LSO03

Džez solfeđo 3

3

TU

OM

1

1

0

0

2

24

JUK03

Džez harmonija na klaviru 3

3

TU

OM

2

0

0

0

2

25

JHR03

Džez harmonija 3

3

TU

OM

1

1

0

0

2

26

ANS03

Džez ansambli 3

3

UM

OM

2

0

0

0

2

27

GIJ03

Pregled pravaca u istoriji džeza 3

3

TU

OM

2

1

0

0

2

28

GIM01

Istorija muzike 1

3

DH

OM

2

0

0

0

3

29

GIS03

Izborni predmet S 3 ( bira se 1 od 4 )

3

IBM

2

0

0

0

2

GEN03

Engleski jezik 3

3

DH

I

2

0

0

0

2

GFR03

Francuski jezik 3

3

DH

I

2

0

0

0

2

GNE03

Nemački jezik 3

3

DH

I

2

0

0

0

2

GRU03

Ruski jezik 3

3

DH

I

2

0

0

0

2

30

LIC01

Izborni predmet C1 ( bira se 1 od 2 )

3

IBM

1

1

0

0

2

LRS03

Džez ritam 3

3

UM

I

1

1

0

0

2

JPM03

Analiza pop muzike 3

3

TU

I

1

1

0

0

2

31

JBB04

Džez bubnjevi 4

4

UM

OM

1

0

1

0

10

32

JIP04

Džez improvizacija 4

4

TU

OM

1

1

0

0

2

33

LSO04

Džez solfeđo 4

4

TU

OM

1

1

0

0

2

34

JUK04

Džez harmonija na klaviru 4

4

TU

OM

2

0

0

0

2

35

JHR04

Džez harmonija 4

4

TU

OM

1

1

0

0

2

36

ANS04

Džez ansambli 4

4

UM

OM

2

0

0

0

2

37

GIM02

Istorija muzike 2

4

DH

OM

2

0

0

0

3

38

GIJ04

Pregled pravaca u istoriji džeza 4

4

TU

OM

2

1

0

0

2

39

LIC02

Izborni predmet C2 ( bira se 1 od 2 )

4

IBM

2

0

0

0

2

LRS04

Džez ritam 4

4

UM

I

1

1

0

0

2

JPM04

Analiza pop muzike 4

4

TU

I

1

1

0

0

2

40

GIS04

Izborni predmet S4 ( bira se 1 od 4 )

4

IBM

2

0

0

0

2

GEN04

Engleski jezik 4

4

DH

I

2

0

0

0

2

GFR04

Francuski jezik 4

4

DH

I

2

0

0

0

2

GNE04

Nemački jezik 4

4

DH

I

2

0

0

0

2

GRU04

Ruski jezik 4

4

DH

I

2

0

0

0

2

Ukupno časova aktivne nastave:

20

Ukupno ESPB:

60

R.br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta

S

Tip

Status

Aktivna nastava

Ostali časovi

ESPB

P

V

DON

TREĆA GODINA

41

JBB05

Džez bubnjevi 5

5

UM

OM

1

0

1

0

12

42

JIP05

Džez improvizacija 5

5

TU

OM

1

1

0

0

2

43

LSO05

Džez solfeđo 5

5

TU

OM

1

1

0

0

2

44

ANS05

Džez ansambli 5

5

UM

OM

2

0

0

0

2

45

JAR01

Džez aranžiranje 1

5

TU

OM

2

0

0

2

2

46

GIM03

Istorija muzike 3

5

DH

OM

2

0

0

0

3

47

JOR01

Big bend 1

5

UM

OM

4

0

0

0

3

48

XINS1

Paralelni instrument 1 ( bira se 1 od 2 )

5

IBM

2

0

0

0

2

OMH1

Džez hor 1

5

UM

I

2

0

0

0

2

XVIB1

Vibrafon - uporedni instrument

5

UM

I

2

0

0

0

2

49

XJPD1

Izborni predmet A1 ( bira se 1 od 2 )

5

IBM

1-2

0-1

0

0

2

PIU01

Opšti pregled istorije umetnosti 1

5

DH

I

2

0

0

0

2

GEX01

Uvod u primenjenu estetiku

5

DH

I

1

1

0

0

2

50

JBB06

Džez bubnjevi 6

6

UM

OM

1

0

1

0

12

51

JIP06

Džez improvizacija 6

6

TU

OM

1

1

0

0

2

52

LSO06

Džez solfeđo 6

6

TU

OM

1

1

0

0

2

53

ANS06

Džez ansambli 6

6

UM

OM

2

0

0

0

2

54

GIM04

Istorija muzike 4

6

DH

OM

2

0

0

0

3

55

JOR02

Big bend 2

6

UM

OM

4

0

0

0

3

56

JAR02

Džez aranžiranje 2

6

TU

OM

2

0

0

0

2

57

XINS2

Paralelni instrument 2 ( bira se 1 od 2 )

6

IBM

2

0

0

0

2

OMH2

Džez hor 2

6

UM

I

2

0

0

0

2

XVIB2

Vibrafon - uporedni instrument

6

UM

I

2

0

0

0

2

58

XJPD2

Izborni predmet A2 ( bira se 1 od 2 )

6

IBM

1-2

0-1

0

0

2

PIU02

Opšti pregled istorije umetnosti 2

6

DH

I

2

0

0

0

2

GEX02

Primenjena estetika i nauke o umetnostima

6

DH

I

1

1

0

0

2

Ukupno časova aktivne nastave:

20

Ukupno ESPB:

60

R.br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta

S

Tip

Status

Aktivna nastava

Ostali časovi

ESPB

P

V

DON

ČETVRTA GODINA

59

JBB07

Džez bubnjevi 7

7

UM

OM

1

0

1

0

10

60

ANS07

Džez ansambli 7

7

UM

OM

2

0

0

0

2

61

JAR03

Džez aranžiranje 3

7

TU

OM

2

0

0

0

2

62

GIM05

Istorija muzike 5

7

DH

OM

2

0

0

0

3

63

GPS01

Psihologija

7

DH

OM

2

0

0

0

3

64

LMOG1

Metodika opšteg muzičkog obrazovanja 1

7

TU

OM

2

4

0

0

5

65

GSC01

Sociologija kulture 1

7

DH

OM

2

0

0

0

2

66

ASU01

Tehnologija snimanja muzike 1

7

TU

OM

2

0

0

0

2

67

XJMT1

Metodika nastave džez instrumenata 1

7

TU

OM

2

0

0

0

2

Izborni predmet 1 ( bira se 1 od 2 )

JOR03/1

Big bend 3

7

UM

I

2

0

0

0

2

GIU03

Istorija umetnosti 3

7

DH

I

2

0

0

0

2

OADN1

Uvod u digitalnu notografiju

7

TU

I

2

1

0

0

2

68

JBB08

Džez bubnjevi 8

8

UM

OM

1

0

1

0

8

69

ANS08

Džez ansambli 8

8

UM

OM

2

0

0

0

2

70

JAR04

Džez aranžiranje 4

8

TU

OM

2

0

0

0

2

71

GIM05

Istorija muzike 6

8

DH

OM

2

0

0

0

3

72

GPD01

Pedagogija

8

DH

OM

2

0

0

0

3

73

LMOG2

Metodika opšteg muzičkog obrazovanja 2

8

TU

OM

2

4

0

0

5

74

GSC02

Sociologija kulture 2

8

DH

OM

2

0

0

0

2

75

ASU02

Tehnologija snimanja muzike 2

8

TU

OM

2

0

0

0

2

76

XJMT2

Metodika nastave džez instrumenata 2

8

TU

OM

2

0

0

0

2

Izborni predmet 1 ( bira se 1 od 2 )

JOR04/1

Big bend 4

8

UM

I

2

0

0

0

2

GIU04

Istorija umetnosti 4

8

DH

I

2

0

0

0

2

OAPC1

Osnove rada u programu Cubase

8

TU

I

2

1

0

0

2

Ukupno časova aktivne nastave:

22

Ukupno ESPB:

60

Modul Džez kontrabas

R.br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta

S

Tip

Status

Aktivna nastava

Ostali časovi

ESPB

P

V

DON

PRVA GODINA

1

JBS01

Džez kontrabas 1

1

UM

OM

1

0

1

0

12

2

JIP01

Džez improvizacija 1

1

TU

OM

1

1

0

0

2

3

LRS01

Džez ritam 1

1

UM

OM

1

1

0

0

2

4

LSO01

Džez solfeđo 1

1

TU

OM

1

1

0

0

2

5

JUK01

Džez harmonija na klaviru 1

1

TU

OM

2

0

0

0

2

6

JHR01

Džez harmonija 1

1

TU

OM

1

1

0

0

2

7

GIJ01

Pregled pravaca u istoriji džeza 1

1

TU

OM

2

0

0

0

2

8

JPM01

Analiza pop muzike 1

1

TU

OM

1

1

0

0

2

9

ANS01

Džez ansambli 1

1

UM

OM

2

0

0

0

2

10

GIS01

Izborni predmet S1 ( bira se 1 od 4 )

1

IBM

2

0

0

0

2

GEN01

Engleski jezik 1

1

DH

I

2

0

0

0

2

GFR01

Francuski jezik 1

1

DH

I

2

0

0

0

2

GNE01

Nemački jezik 1

1

DH

I

2

0

0

0

2

GRU01

Ruski jezik 1

1

DH

I

2

0

0

0

2

11

JBS02

Džez kontrabas 2

2

UM

OM

1

0

1

0

12

12

JIP02

Džez improvizacija 2

2

TU

OM

1

1

0

0

2

13

LRS02

Džez ritam 2

2

UM

OM

1

1

0

0

2

14

LSO02

Džez solfeđo 2

2

TU

OM

1

1

0

0

2

15

JUK02

Džez harmonija na klaviru 2

2

TU

OM

2

0

0

0

2

16

JHR02

Džez harmonija 2

2

TU

OM

1

1

0

0

2

17

GIJ02

Pregled pravaca u istoriji džeza 2

2

TU

OM

2

0

0

0

2

18

JPM02

Analiza pop muzike 2

2

TU

OM

1

1

0

0

2

19

ANS02

Džez ansambli 2

2

UM

OM

2

0

0

0

2

20

GIS02

Izborni predmet S2 ( bira se 1 od 4 )

2

IBM

2

0

0

0

2

GEN02

Engleski jezik 2

2

DH

I

2

0

0

0

2

GFR02

Francuski jezik 2

2

DH

I

2

0

0

0

2

GNE02

Nemački jezik 2

2

DH

I

2

0

0

0

2

GRU02

Ruski jezik 2

2

DH

I

2

0

0

0

2

Ukupno časova aktivne nastave:

20

Ukupno ESPB:

60

R.br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta

S

Tip

Status

Aktivna nastava

Ostali časovi

ESPB

P

V

DON

DRUGA GODINA

21

JBS03

Džez kontrabas 3

3

UM

OM

1

0

1

0

12

22

JIP03

Džez improvizacija 3

3

TU

OM

1

1

0

0

2

23

LSO03

Džez solfeđo 3

3

TU

OM

1

1

0

0

2

24

JUK03

Džez harmonija na klaviru 3

3

TU

OM

2

0

0

0

2

25

JHR03

Džez harmonija 3

3

TU

OM

1

1

0

0

2

26

GIJ03

Pregled pravaca u istoriji džeza 3

3

TU

OM

2

1

0

0

2

27

ANS03

Džez ansambli 3

3

UM

OM

2

0

0

0

2

28

GIS03

Izborni predmet S3 ( bira se 1 od 4 )

3

IBM

2

0

0

0

2

GEN03

Engleski jezik 3

3

DH

I

2

0

0

0

2

GFR03

Francuski jezik 3

3

DH

I

2

0

0

0

2

GNE03

Nemački jezik 3

3

DH

I

2

0

0

0

2

GRU03

Ruski jezik 3

3

DH

I

2

0

0

0

2

29

GIM01

Istorija muzike 1

3

DH

OM

2

0

0

0

3

30

LIC01

Izborni predmet C1 ( bira se 1 od 2 )

3

IBM

1

1

0

0

2

LRS03

Džez ritam 3

3

UM

I

1

1

0

0

2

JPM03

Analiza pop muzike 3

3

TU

I

1

1

0

0

2

31

JBS04

Džez kontrabas 4

4

UM

OM

1

0

1

0

10

32

JIP04

Džez improvizacija 4

4

TU

OM

1

1

0

0

2

33

LSO04

Džez solfeđo 4

4

TU

OM

1

1

0

0

2

34

JUK04

Džez harmonija na klaviru 4

4

TU

OM

2

0

0

0

2

35

JHR04

Džez harmonija 4

4

TU

OM

1

1

0

0

2

36

GIJ04

Pregled pravaca u istoriji džeza 4

4

TU

OM

2

1

0

0

2

37

ANS04

Džez ansambli 4

4

UM

OM

2

0

0

0

2

38

LIC01

Izborni predmet C1 ( bira se 1 od 2 )

4

IBM

1

1

0

0

2

LRS04

Džez ritam 4

4

UM

I

1

1

0

0

2

JPM04

Analiza pop muzike 4

4

TU

I

1

1

0

0

2

39

GIS04

Izborni predmet S4 ( bira se 1 od 4 )

4

IBM

2

0

0

0

2

GEN04

Engleski jezik 4

4

DH

I

2

0

0

0

2

GFR04

Francuski jezik 4

4

DH

I

2

0

0

0

2

GNE04

Nemački jezik 4

4

DH

I

2

0

0

0

2

GRU04

Ruski jezik 4

4

DH

I

2

0

0

0

2

40

GIM02

Istorija muzike 2

4

DH

OM

2

0

0

0

3

Ukupno časova aktivne nastave:

20

Ukupno ESPB:

60

R.br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta

S

Tip

Status

Aktivna nastava

Ostali časovi

ESPB

P

V

DON

TREĆA GODINA

41

JBS05

Džez kontrabas 5

5

UM

OM

1

0

1

0

12

42

JIP05

Džez improvizacija 5

5

TU

OM

1

1

0

0

2

43

LSO05

Džez solfeđo 5

5

TU

OM

1

1

0

0

2

44

ANS05

Džez ansambli 5

5

UM

OM

2

0

0

0

2

45

JAR01

Džez aranžiranje 1

5

TU

OM

2

0

0

2

2

46

GIM03

Istorija muzike 3

5

DH

OM

2

0

0

0

3

47

JOR01

Big bend 1

5

UM

OM

4

0

0

0

3

48

XINS1

Paralelni instrument 1 ( bira se 1 od 2 )

5

IBM

2

0

0

0

2

OMH1

Džez hor 1

5

UM

I

2

0

0

0

2

XVIB1

Vibrafon - uporedni instrument

5

UM

I

2

0

0

0

2

49

XJPD1

Izborni predmet A1 ( bira se 1 od 2 )

5

IBM

1-2

0-1

0

0

2

PIU01

Opšti pregled istorije umetnosti 1

5

DH

I

2

0

0

0

2

GEX01

Uvod u primenjenu estetiku

5

DH

I

1

1

0

0

2

50

JBS06

Džez kontrabas 6

6

UM

OM

1

0

1

0

12

51

JIP06

Džez improvizacija 6

6

TU

OM

1

1

0

0

2

52

LSO06

Džez solfeđo 6

6

TU

OM

1

1

0

0

2

53

ANS06

Džez ansambli 6

6

UM

OM

2

0

0

0

2

54

JAR02

Džez aranžiranje 2

6

TU

OM

2

0

0

0

2

55

GIM04

Istorija muzike 4

6

DH

OM

2

0

0

0

3

56

JOR01

Big bend 1

6

UM

OM

4

0

0

0

3

57

XINS2

Paralelni instrument 2 ( bira se 1 od 2 )

6

IBM

2

0

0

0

2

OMH2

Džez hor 2

6

UM

I

2

0

0

0

2

XVIB2

Vibrafon - uporedni instrument

6

UM

I

2

0

0

0

2

58

XJPD2

Izborni predmet A2 ( bira se 1 od 2 )

6

IBM

1-2

0-1

0

0

2

PIU02

Opšti pregled istorije umetnosti 2

6

DH

I

2

0

0

0

2

GEX02

Primenjena estetika i nauke o umetnostima

6

DH

I

1

1

0

0

2

Ukupno časova aktivne nastave:

20

Ukupno ESPB:

60

R.br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta

S

Tip

Status

Aktivna nastava

Ostali časovi

ESPB

P

V

DON

ČETVRTA GODINA

59

JBS07

Džez kontrabas 7

7

UM

OM

1

0

1

0

10

60

ANS07

Džez ansambli 7

7

UM

OM

2

0

0

0

2

61

JAR03

Džez aranžiranje 3

7

TU

OM

2

0

0

0

2

62

GSC01

Sociologija kulture 1

7

DH

OM

2

0

0

0

2

63

GPS01

Psihologija

7

DH

OM

2

0

0

0

3

64

GIM05

Istorija muzike 5

7

DH

OM

2

0

0

0

3

65

XJMT1

Metodika nastave džez instrumenata 1

7

TU

OM

2

0

0

0

2

66

LMOG1

Metodika opšteg muzičkog obrazovanja 1

7

TU

OM

2

4

0

0

5

67

ASU01

Tehnologija snimanja muzike 1

7

TU

OM

2

0

0

0

2

Izborni predmet 1 ( bira se 1 od 2 )

JOR03/1

Big bend 3

7

UM

I

2

0

0

0

2

GIU03

Istorija umetnosti 3

7

DH

I

2

0

0

0

2

OADN1

Uvod u digitalnu notografiju

7

TU

I

2

1

0

0

2

68

JBS08

Džez kontrabas 8

8

UM

OM

1

0

1

0

8

69

ANS08

Džez ansambli 8

8

UM

OM

2

0

0

0

2

70

JAR04

Džez aranžiranje 4

8

TU

OM

2

0

0

0

2

71

GSC02

Sociologija kulture 2

8

DH

OM

2

0

0

0

2

72

GIM06

Istorija muzike 6

8

DH

OM

2

0

0

0

3

73

XJMT2

Metodika nastave džez instrumenata 2

8

TU

OM

2

0

0

0

2

74

LMOG2

Metodika opšteg muzičkog obrazovanja 2

8

TU

OM

2

4

0

0

5

75

ASU02

Tehnologija snimanja muzike 2

8

TU

OM

2

0

0

0

2

76

GPD01

Pedagogija

8

DH

OM

2

0

0

0

3

Izborni predmet 1 ( bira se 1 od 2 )

JOR04/1

Big bend 4

8

UM

I

2

0

0

0

2

GIU04

Istorija umetnosti 4

8

DH

I

2

0

0

0

2

OAPC1

Osnove rada u programu Cubase

8

TU

I

2

1

0

0

2

Ukupno časova aktivne nastave:

22

Ukupno ESPB:

60

Modul Džez pevanje

R.br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta

S

Tip

Status

Aktivna nastava

Ostali časovi

ESPB

P

V

DON

PRVA GODINA

1

JPV01

Džez pevanje 1

1

UM

OM

1

0

1

0

12

2

ANS01

Džez ansambli 1

1

UM

OM

2

0

0

0

2

3

JIP01

Džez improvizacija 1

1

TU

OM

1

1

0

0

2

4

LSO01

Džez solfeđo 1

1

TU

OM

1

1

0

0

2

5

JHR01

Džez harmonija 1

1

TU

OM

1

1

0

0

2

6

GIJ01

Pregled pravaca u istoriji džeza 1

1

TU

OM

2

0

0

0

2

7

LRS01

Džez ritam 1

1

UM

OM

1

1

0

0

2

8

JPM01

Analiza pop muzike 1

1

TU

OM

1

1

0

0

2

9

GIS01

Izborni predmet S1 ( bira se 1 od 4 )

1

IBM

2

0

0

0

2

GEN01

Engleski jezik 1

1

DH

I

2

0

0

0

2

GFR01

Francuski jezik 1

1

DH

I

2

0

0

0

2

GNE01

Nemački jezik 1

1

DH

I

2

0

0

0

2

GRU01

Ruski jezik 1

1

DH

I

2

0

0

0

2

10

JUK01

Džez harmonija na klaviru 1

1

TU

OM

2

0

0

0

2

11

JPV02

Džez pevanje 2

2

UM

OM

1

0

1

0

12

12

ANS02

Džez ansambli 2

2

UM

OM

2

0

0

0

2

13

JIP02

Džez improvizacija 2

2

TU

OM

1

1

0

0

2

14

LSO02

Džez solfeđo 2

2

TU

OM

1

1

0

0

2

15

JHR02

Džez harmonija 2

2

TU

OM

1

1

0

0

2

16

GIJ02

Pregled pravaca u istoriji džeza 2

2

TU

OM

2

0

0

0

2

17

LRS02

Džez ritam 2

2

UM

OM

1

1

0

0

2

18

JPM02

Analiza pop muzike 2

2

TU

OM

1

1

0

0

2

19

GIS02

Izborni predmet S2 ( bira se 1 od 4 )

2

IBM

2

0

0

0

2

GEN02

Engleski jezik 2

2

DH

I

2

0

0

0

2

GFR02

Francuski jezik 2

2

DH

I

2

0

0

0

2

GNE02

Nemački jezik 2

2

DH

I

2

0

0

0

2

GRU02

Ruski jezik 2

2

DH

I

2

0

0

0

2

20

JUK02

Džez harmonija na klaviru 2

2

TU

OM

2

0

0

0

2

Ukupno časova aktivne nastave:

20

Ukupno ESPB:

60

R.br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta

S

Tip

Status

Aktivna nastava

Ostali časovi

ESPB

P

V

DON

DRUGA GODINA

21

JPV03

Džez pevanje 3

3

UM

OM

1

0

1

0

12

22

ANS03

Džez ansambli 3

3

UM

OM

2

0

0

0

2

23

JIP03

Džez improvizacija 3

3

TU

OM

1

1

0

0

2

24

LSF03

Džez solfeđo 3

3

TU

OM

1

1

0

0

2

25

JHR03

Džez harmonija 3

3

TU

OM

1

1

0

0

2

26

GIJ03

Pregled pravaca u istoriji džeza 3

3

TU

OM

2

1

0

0

2

27

GIM01

Istorija muzike 1

3

DH

OM

2

0

0

0

3

28

GIS03

Izborni predmet S3 ( bira se 1 od 4 )

3

IBM

2

0

0

0

2

GEN03

Engleski jezik 3

3

DH

I

2

0

0

0

2

GFR03

Francuski jezik 3

3

DH

I

2

0

0

0

2

GNE03

Nemački jezik 3

3

DH

I

2

0

0

0

2

GRU03

Ruski jezik 3

3

DH

I

2

0

0

0

2

29

JUK03

Džez harmonija na klaviru 3

3

TU

OM

2

0

0

0

2

30

LIC01

Izborni predmet C1 ( bira se 1 od 2 )

3

IBM

1

1

0

0

2

LRS03

DŽez ritam 3

3

UM

OM

1

1

0

0

2

JPM03

Analiza pop muzike 3

3

TU

OM

1

1

0

0

2

31

JPV04

Džez pevanje 4

4

UM

OM

1

0

1

0

10

32

ANS04

Džez ansambli 4

4

UM

OM

2

0

0

0

2

33

JIP04

Džez improvizacija 4

4

TU

OM

1

1

0

0

2

34

LSF04

Džez solfeđo 4

4

TU

OM

1

1

0

0

2

35

JHR04

Džez harmonija 4

4

TU

OM

1

1

0

0

2

36

GIJ04

Pregled pravaca u istoriji džeza 4

4

TU

OM

2

1

0

0

2

37

GIM02

Istorija muzike 2

4

DH

OM

2

0

0

0

3

38

LIC02

Izborni predmet C2 ( bira se 1 od 2 )

3

IBM

1

1

0

0

2

LRS04

DŽez ritam 4

3

UM

OM

1

1

0

0

2

JPM04

Analiza pop muzike 4

3

TU

OM

1

1

0

0

2

39

GIS04

Izborni predmet S4 ( bira se 1 od 4 )

4

IBM

2

0

0

0

2

GEN04

Engleski jezik 4

4

DH

I

2

0

0

0

2

GFR04

Francuski jezik 4

4

DH

I

2

0

0

0

2

GNE04

Nemački jezik 4

4

DH

I

2

0

0

0

2

GRU04

Ruski jezik 4

4

DH

I

2

0

0

0

2

40

JUK04

Džez harmonija na klaviru 4

4

TU

OM

2

0

0

0

2

Ukupno časova aktivne nastave:

20

Ukupno ESPB:

60

R.br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta

S

Tip

Status

Aktivna nastava

Ostali časovi

ESPB

P

V

DON

TREĆA GODINA

41

JPV05

Džez pevanje 5

5

UM

OM

1

0

1

0

12

42

ANS05

Džez ansambli 5

5

UM

OM

2

0

0

0

2

43

JIP05

Džez improvizacija 5

5

TU

OM

1

1

0

0

2

44

LSO05

Džez solfeđo 5

5

TU

OM

1

1

0

0

2

45

JAR01

Džez aranžiranje 1

5

TU

OM

2

0

0

2

2

46

JOR01

Big bend 1

5

UM

OM

4

0

0

0

3

47

GIM03

Istorija muzike 3

5

DH

OM

2

0

0

0

3

48

XINS1

Paralelni instrument 1 ( bira se 1 od 2 )

5

IBM

2

0

0

0

2

OMH1

DŽez hor 1

5

UM

I

2

0

0

0

2

XVIB1

Vibrafon - uporedni instrument

5

UM

I

2

0

0

0

2

49

XJPD1

Izborni predmet A1 ( bira se 1 od 2 )

5

IBM

1-2

0-1

0

0

2

PIU01

Opšti pregled istorije umetnosti 1

5

DH

I

2

0

0

0

2

GEX01

Uvod u primenjenu estetiku

5

DH

I

1

1

0

0

2

50

JPV06

Džez pevanje 6

6

UM

OM

1

0

1

0

12

51

ANS06

Džez ansambli 6

6

UM

OM

2

0

0

0

2

52

JIP06

Džez improvizacija 6

6

TU

OM

1

1

0

0

2

53

LSO06

Džez solfeđo 6

6

TU

OM

1

1

0

0

2

54

JAR02

Džez aranžiranje 2

6

TU

OM

2

0

0

0

2

55

JOR02

Big bend 2

6

UM

OM

4

0

0

0

3

56

GIM04

Istorija muzike 4

6

DH

OM

2

0

0

0

3

57

XINS2

Paralelni instrument 2 ( bira se 1 od 2 )

5

IBM

2

0

0

0

2

OMH2

DŽez hor 2

5

UM

I

2

0

0

0

2

XVIB1

Vibrafon - uporedni instrument

5

UM

I

2

0

0

0

2

58

XJPD2

Izborni predmet A2 ( bira se 1 od 2 )

5

IBM

1-2

0-1

0

0

2

PIU02

Opšti pregled istorije umetnosti 2

6

DH

I

2

0

0

0

2

GEX02

Primenjena estetika i nauke o umetnostima

6

DH

I

1

1

0

0

2

Ukupno časova aktivne nastave:

20

Ukupno ESPB:

60

R.br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta

S

Tip

Status

Aktivna nastava

Ostali časovi

ESPB

P

V

DON

ČETVRTA GODINA

59

JPV07

Džez pevanje 7

7

UM

OM

1

0

1

0

10

60

XJMT1

Metodika nastave džez instrumenata 1

7

TU

OM

2

0

0

0

2

61

ANS07

Džez ansambli 7

7

UM

OM

2

0

0

0

2

62

JAR03

Džez aranžiranje 3

7

TU

OM

2

0

0

0

2

63

GPS01

Psihologija

7

DH

OM

2

0

0

0

3

64

GSC01

Sociologija kulture 1

7

DH

OM

2

0

0

0

2

65

GIM05

Istorija muzike 5

6

DH

OM

2

0

0

0

3

66

LMOG1

Metodika opšteg muzičkog obrazovanja 1

7

TU

OM

2

4

0

0

5

67

ASU01

Tehnologija snimanja muzike 1

7

TU

OM

2

0

0

0

2

Izborni predmet 1 ( bira se 1 od 2 )

JOR03/1

Big bend 3

7

UM

I

2

0

0

0

2

GIU03

Istorija umetnosti 3

7

DH

I

2

0

0

0

2

OADN1

Uvod u digitalnu notografiju

7

TU

I

2

1

0

0

2

68

JPV08

Džez pevanje 8

8

UM

OM

1

0

1

0

8

69

XJMT2

Metodika nastave džez instrumenata 2

8

TU

OM

2

0

0

0

2

70

ANS08

Džez ansambli 8

8

UM

OM

2

0

0

0

2

71

JAR04

Džez aranžiranje 4

8

TU

OM

2

0

0

0

2

72

GPD01

Pedagogija

8

DH

OM

2

0

0

0

3

73

GSC02

Sociologija kulture 2

8

DH

OM

2

0

0

0

2

74

LMOG2

Metodika opšteg muzičkog obrazovanja 2

8

TU

OM

2

4

0

0

5

75

GIM06

Istorija muzike 6

8

DH

OM

2

0

0

0

3

76

ASU02

Tehnologija snimanja muzike 2

8

TU

OM

2

0

0

0

2

Izborni predmet 1 ( bira se 1 od 2 )

JOR04/1

Big bend 4

8

UM

I

2

0

0

0

2

GIU04

Istorija umetnosti 4

8

DH

I

2

0

0

0

2

OAPC1

Osnove rada u programu Cubase

8

TU

I

2

1

0

0

2

Ukupno časova aktivne nastave:

22

Ukupno ESPB:

60

Modul Džez gitara

R.br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta

S

Tip

Status

Aktivna nastava

Ostali časovi

ESPB

P

V

DON

PRVA GODINA

1

JGT01

Džez gitara 1

1

UM

OM

1

0

1

0

12

2

ANS01

Džez ansambli 1

1

UM

OM

2

0

0

0

2

3

JIP01

Džez improvizacija 1

1

TU

OM

1

1

0

0

2

4

LSO01

Džez solfeđo 1

1

TU

OM

1

1

0

0

2

5

GIJ01

Pregled pravaca u istoriji džeza 1

1

TU

OM

2

0

0

0

2

6

LRS01

Džez ritam 1

1

UM

OM

1

1

0

0

2

7

JHR01

Džez harmonija 1

1

TU

OM

1

1

0

0

2

8

JPM01

Analiza pop muzike 1

1

TU

OM

1

1

0

0

2

9

GIS01

Izborni predmet S1 ( bira se 1 od 4 )

1

IBM

2

0

0

0

2

GEN01

Engleski jezik 1

1

DH

I

2

0

0

0

2

GFR01

Francuski jezik 1

1

DH

I

2

0

0

0

2

GNE01

Nemački jezik 1

1

DH

I

2

0

0

0

2

GRU01

Ruski jezik 1

1

DH

I

2

0

0

0

2

10

JUK01

Džez harmonija na klaviru 1

1

TU

OM

2

0

0

0

2

11

JGT02

Džez gitara 2

2

UM

OM

1

0

1

0

12

12

ANS02

Džez ansambli 2

2

UM

OM

2

0

0

0

2

13

JIP02

Džez improvizacija 2

2

TU

OM

1

1

0

0

2

14

LSO02

Džez solfeđo 2

2

TU

OM

1

1

0

0

2

15

GIJ02

Pregled pravaca u istoriji džeza 2

2

TU

OM

2

0

0

0

2

16

LRS02

Džez ritam 2

2

UM

OM

1

1

0

0

2

17

JHR02

Džez harmonija 2

2

TU

OM

1

1

0

0

2

18

JPM02

Analiza pop muzike 2

2

TU

OM

1

1

0

0

2

19

GIS02

Izborni predmet S2 ( bira se 1 od 4 )

2

IBM

2

0

0

0

2

GEN02

Engleski jezik 2

2

DH

I

2

0

0

0

2

GFR02

Francuski jezik 2

2

DH

I

2

0

0

0

2

GNE02

Nemački jezik 2

2

DH

I

2

0

0

0

2

GRU02

Ruski jezik 2

2

DH

I

2

0

0

0

2

20

JUK02

Džez harmonija na klaviru 2

2

TU

OM

2

0

0

0

2

Ukupno časova aktivne nastave:

20

Ukupno ESPB:

60

R.br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta

S

Tip

Status

Aktivna nastava

Ostali časovi

ESPB

P

V

DON

DRUGA GODINA

21

JGT03

Džez gitara 3

3

UM

OM

1

0

1

0

12

22

ANS03

Džez ansambli 3

3

UM

OM

2

0

0

0

2

23

JIP03

Džez improvizacija 3

3

TU

OM

1

1

0

0

2

24

LSO03

Džez solfeđo 3

3

TU

OM

1

1

0

0

2

25

GIJ03

Pregled pravaca u istoriji džeza 3

3

TU

OM

2

1

0

0

2

26

JHR03

DŽez harmonija 3

3

TU

OM

1

1

0

0

2

27

GIS03

Izborni predmet S3 ( bira se 1 od 4 )

3

IBM

2

0

0

0

2

GEN03

Engleski jezik 3

3

DH

I

2

0

0

0

2

GFR03

Francuski jezik 3

3

DH

I

2

0

0

0

2

GNE03

Nemački jezik 3

3

DH

I

2

0

0

0

2

GRU03

Ruski jezik 3

3

DH

I

2

0

0

0

2

28

JUK03

Džez harmonija na klaviru 3

3

TU

OM

2

0

0

0

2

29

GIM01

Istorija muzike 1

3

DH

OM

2

0

0

0

3

30

LIC01

Izborni predmet C1 ( bira se 1 od 2 )

3

IBM

1

1

0

0

2

LRS03

DŽez ritam 3

3

UM

OM

1

1

0

0

2

JPM03

Analiza pop muzike 3

3

TU

OM

1

1

0

0

2

31

JGT04

Džez gitara 4

4

UM

OM

1

0

1

0

10

32

ANS04

Džez ansambli 4

4

UM

OM

2

0

0

0

2

33

JIP04

Džez improvizacija 4

4

TU

OM

1

1

0

0

2

34

LSO04

Džez solfeđo 4

4

TU

OM

1

1

0

0

2

35

GIJ04

Pregled pravaca u istoriji džeza 4

4

TU

OM

2

1

0

0

2

36

JHR04

Džez harmonija 4

4

TU

OM

1

1

0

0

2

37

LIC02

Izborni predmet C2 ( bira se 1 od 2 )

4

IBM

1

1

0

0

2

LRS04

DŽez ritam 4

4

UM

OM

1

1

0

0

2

JPM04

Analiza pop muzike 4

4

TU

OM

1

1

0

0

2

38

GIS04

Izborni predmet S4 ( bira se 1 od 4 )

4

IBM

2

0

0

0

2

GEN04

Engleski jezik 4

4

DH

I

2

0

0

0

2

GFR02

Francuski jezik 4

4

DH

I

2

0

0

0

2

GNE04

Nemački jezik 4

4

DH

I

2

0

0

0

2

GRU02

Ruski jezik 4

4

DH

I

2

0

0

0

2

39

JUK04

Džez harmonija na klaviru 4

4

TU

OM

2

0

0

0

2

40

GIM02

Istorija muzike 2

4

DH

OM

2

0

0

0

3

Ukupno časova aktivne nastave:

20

Ukupno ESPB:

60

R.br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta

S

Tip

Status

Aktivna nastava

Ostali časovi

ESPB

P

V

DON

TREĆA GODINA

41

JGT05

Džez gitara 5

5

UM

OM

1

0

1

0

12

42

ANS05

Džez ansambli 5

5

UM

OM

2

0

0

0

2

43

JIP05

Džez improvizacija 5

5

TU

OM

1

1

0

0

2

44

LSO04

Džez solfeđo 5

5

TU

OM

1

1

0

0

2

45

JAR01

Džez aranžiranje 1

5

TU

OM

2

0

0

2

2

46

JOR01

Big bend 1

5

UM

OM

4

0

0

0

3

47

GIM03

Istorija muzike 3

5

DH

OM

2

0

0

0

3

48

XINS1

Paralelni instrument 1 ( bira se 1 od 2 )

5

IBM

2

0

0

0

2

OMH1

Džez hor 1

5

UM

I

2

0

0

0

2

XVIB1

Vibrafon - uporedni instrument

5

UM

I

2

0

0

0

2

49

XJPD1

Izborni predmet A1 ( bira se 1 od 2 )

5

IBM

1-2

0-1

0

0

2

PIU01

Opšti pregled istorije umetnosti 1

5

DH

I

2

0

0

0

2

GEX01

Uvod u primenjenu estetiku

5

DH

I

1

1

0

0

2

50

JGT06

Džez gitara 6

6

UM

OM

1

0

1

0

12

51

ANS06

Džez ansambli 6

6

UM

OM

2

0

0

0

2

52

JIP06

Džez improvizacija 6

6

TU

OM

1

1

0

0

2

53

LSO06

Džez solfeđo 6

6

TU

OM

1

1

0

0

2

54

JAR02

Džez aranžiranje 2

6

TU

OM

2

0

0

0

2

55

JOR02

Big bend 2

6

UM

OM

4

0

0

0

3

56

GIM04

Istorija muzike 4

6

DH

OM

2

0

0

0

3

57

XINS2

Paralelni instrument 2 ( bira se 1 od 2 )

6

IBM

2

0

0

0

2

OMH2

Džez hor 2

6

UM

I

2

0

0

0

2

XVIB2

Vibrafon - uporedni instrument

6

UM

I

2

0

0

0

2

58

XJPD2

Izborni predmet A2 ( bira se 1 od 2 )

6

IBM

1-2

0-1

0

0

2

PIU02

Opšti pregled istorije umetnosti 2

6

DH

I

2

0

0

0

2

GEX02

Primenjena estetika i nauke o umetnostima

6

DH

I

1

1

0

0

2

Ukupno časova aktivne nastave:

20

Ukupno ESPB:

60

R.br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta

S

Tip

Status

Aktivna nastava

Ostali časovi

ESPB

P

V

DON

ČETVRTA GODINA

59

JGT07

Džez gitara 7

7

UM

OM

1

0

1

0

10

60

XJMT1

Metodika nastave džez instrumenata 1

7

TU

OM

2

0

0

0

2

61

ANS07

Džez ansambli 7

7

UM

OM

2

0

0

0

2

62

JAR03

Džez aranžiranje 3

7

TU

OM

2

0

0

0

2

63

GPS01

Psihologija

7

DH

OM

2

0

0

0

3

64

GSC01

Sociologija kulture 1

7

DH

OM

2

0

0

0

2

65

LMOG1

Metodika opšteg muzičkog obrazovanja 1

7

TU

OM

2

4

0

0

5

66

ASU01

Tehnologija snimanja muzike 1

7

TU

OM

2

0

0

0

2

67

GIM05

Istorija muzike 5

7

DH

OM

2

0

0

0

3

Izborni predmet 1 ( bira se 1 od 2 )

JOR03/1

Big bend 3

7

UM

I

2

0

0

0

2

GIU03

Istorija umetnosti 3

7

DH

I

2

0

0

0

2

OADN1

Uvod u digitalnu notografiju

7

TU

I

2

1

0

0

2

68

JGT08

Džez gitara 8

8

UM

OM

1

0

1

0

8

689

XJMT2

Metodika nastave džez instrumenata 2

8

TU

OM

2

0

0

0

2

70

ANS08

Džez ansambli 8

8

UM

OM

2

0

0

0

2

71

JAR04

Džez aranžiranje 4

8

TU

OM

2

0

0

0

2

72

GPD01

Pedagogija

8

DH

OM

2

0

0

0

3

73

GSC02

Sociologija kulture 2

8

DH

OM

2

0

0

0

2

74

LMOG2

Metodika opšteg muzičkog obrazovanja 2

8

TU

OM

2

4

0

0

5

75

ASU02

Tehnologija snimanja muzike 2

8

TU

OM

2

0

0

0

2

76

GIM06

Istorija muzike 6

8

DH

OM

2

0

0

0

3

Izborni predmet 1 ( bira se 1 od 2 )

JOR04/1

Big bend 4

8

UM

I

2

0

0

0

2

GIU04

Istorija umetnosti 4

8

DH

I

2

0

0

0

2

OAPC1

Osnove rada u programu Cubase

8

TU

I

2

1

0

0

2

Ukupno časova aktivne nastave:

22

Ukupno ESPB:

60

Modul Džez klavir

R.br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta

S

Tip

Status

Aktivna nastava

Ostali časovi

ESPB

P

V

DON

PRVA GODINA

1

JKL01

Džez klavir 1

1

UM

OM

1

0

1

0

12

2

ANS01

Džez ansambli 1

1

UM

OM

2

0

0

0

2

3

JIP01

Džez improvizacija 1

1

TU

OM

1

1

0

0

2

4

LSO01

Džez solfeđo 1

1

TU

OM

1

1

0

0

2

5

JHR01

Džez harmonija 1

1

TU

OM

1

1

0

0

2

6

GIJ01

Pregled pravaca u istoriji džeza 1

1

TU

OM

2

0

0

0

2

7

LRS01

Džez ritam 1

1

UM

OM

1

1

0

0

2

8

JPM01

Analiza pop muzike 1

1

TU

OM

1

1

0

0

2

9

GIS01

Izborni predmet S1 ( bira se 1 od 4 )

1

IBM

2

0

0

0

2

GEN01

Engleski jezik 1

1

DH

I

2

0

0

0

2

GFR01

Francuski jezik 1

1

DH

I

2

0

0

0

2

GNE01

Nemački jezik 1

1

DH

I

2

0

0

0

2

GRU01

Ruski jezik 1

1

DH

I

2

0

0

0

2

10

JUK01

Džez harmonija na klaviru 1

1

TU

OM

2

0

0

0

2

11

JKL02

Džez klavir 2

2

UM

OM

1

0

1

0

12

12

ANS02

Džez ansambli 2

2

UM

OM

2

0

0

0

2

13

JIP02

Džez improvizacija 2

2

TU

OM

1

1

0

0

2

14

LSO02

Džez solfeđo 2

2

TU

OM

1

1

0

0

2

15

JHR02

Džez harmonija 2

2

TU

OM

1

1

0

0

2

16

GIJ02

Pregled pravaca u istoriji džeza 2

2

TU

OM

2

0

0

0

2

17

LRS02

Džez ritam 2

2

UM

OM

1

1

0

0

2

18

JPM02

Analiza pop muzike 2

2

TU

OM

1

1

0

0

2

19

GIS02

Izborni predmet S2 ( bira se 1 od 4 )

2

IBM

2

0

0

0

2

GEN02

Engleski jezik 2

2

DH

I

2

0

0

0

2

GFR02

Francuski jezik 2

2

DH

I

2

0

0

0

2

GNE02

Nemački jezik 2

2

DH

I

2

0

0

0

2

GRU02

Ruski jezik 2

2

DH

I

2

0

0

0

2

20

JUK02

Džez harmonija na klaviru 2

2

TU

OM

2

0

0

0

2

Ukupno časova aktivne nastave:

20

Ukupno ESPB:

60

R.br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta

S

Tip

Status

Aktivna nastava

Ostali časovi

ESPB

P

V

DON

DRUGA GODINA

21

JKL03

Džez klavir 3

3

UM

OM

1

0

1

0

12

22

ANS03

Džez ansambli 3

3

UM

OM

2

0

0

0

2

23

JIP03

Džez improvizacija 3

3

TU

OM

1

1

0

0

2

24

LSF03

Džez solfeđo 3

3

TU

OM

1

1

0

0

2

25

JHR03

Džez harmonija 3

3

TU

OM

1

1

0

0

2

26

GIJ03

Pregled pravaca u istoriji džeza 3

3

TU

OM

2

1

0

0

2

27

GIM01

Istorija muzike 1

3

DH

OM

2

0

0

0

3

28

GIS03

Izborni predmet S3 ( bira se 1 od 4 )

3

IBM

2

0

0

0

2

GEN03

Engleski jezik 3

3

DH

I

2

0

0

0

2

GFR03

Francuski jezik 3

3

DH

I

2

0

0

0

2

GNE03

Nemački jezik 3

3

DH

I

2

0

0

0

2

GRU03

Ruski jezik 3

3

DH

I

2

0

0

0

2

29

JUK03

Džez harmonija na klaviru 3

3

TU

OM

2

0

0

0

2

30

LIC01

Izborni predmet C1 ( bira se 1 od 2 )

3

IBM

1

1

0

0

2

LRS03

DŽez ritam 3

3

UM

OM

1

1

0

0

2

JPM03

Analiza pop muzike 3

3

TU

OM

1

1

0

0

2

31

JKL04

Džez klavir 4

4

UM

OM

1

0

1

0

10

32

ANS04

Džez ansambli 4

4

UM

OM

2

0

0

0

2

33

JIP04

Džez improvizacija 4

4

TU

OM

1

1

0

0

2

34

LSF04

Džez solfeđo 4

4

TU

OM

1

1

0

0

2

35

JHR04

Džez harmonija 4

4

TU

OM

1

1

0

0

2

36

GIJ04

Pregled pravaca u istoriji džeza 4

4

TU

OM

2

1

0

0

2

37

GIM02

Istorija muzike 2

4

DH

OM

2

0

0

0

3

38

LIC02

Izborni predmet C2 ( bira se 1 od 2 )

4

IBM

1

1

0

0

2

LRS04

Džez ritam 4

4

UM

OM

1

1

0

0

2

JPM04

Analiza pop muzike 4

4

TU

OM

1

1

0

0

2

39

GIS04

Izborni predmet S4 ( bira se 1 od 4 )

4

IBM

2

0

0

0

2

GEN04

Engleski jezik 4

4

DH

I

2

0

0

0

2

GFR04

Francuski jezik 4

4

DH

I

2

0

0

0

2

GNE04

Nemački jezik 4

4

DH

I

2

0

0

0

2

GRU04

Ruski jezik 4

4

DH

I

2

0

0

0

2

40

JUK04

DŽez harmonija na klaviru 4

4

TU

OM

2

0

0

0

2

Ukupno časova aktivne nastave:

20

Ukupno ESPB:

60

R.br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta

S

Tip

Status

Aktivna nastava

Ostali časovi

ESPB

P

V

DON

TREĆA GODINA

41

JKL05

Džez klavir 5

5

UM

OM

1

0

1

0

12

42

ANS05

Džez ansambli 5

5

UM

OM

2

0

0

0

2

43

JIP05

Džez improvizacija 5

5

TU

OM

1

1

0

0

2

44

LSO05

Džez solfeđo 5

5

TU

OM

1

1

0

0

2

45

JAR01

Džez aranžiranje 1

5

TU

OM

2

0

0

2

2

46

JOR01

Big bend 1

5

UM

OM

4

0

0

0

3

47

GIM03

Istorija muzike 3

5

DH

OM

2

0

0

0

3

48

XINS1

Paralelni instrument 1 ( bira se 1 od 2 )

5

IBM

2

0

0

0

2

OMH1

Džez hor 1

5

UM

I

2

0

0

0

2

XVIB1

Vibrafon - uporedni instrument

5

UM

I

2

0

0

0

2

49

XJPD1

Izborni predmet A1 ( bira se 1 od 2 )

5

IBM

1-2

0-1

0

0

2

PIU01

Opšti pregled istorije umetnosti 1

5

DH

I

2

0

0

0

2

GEX01

Uvod u primenjenu estetiku

5

DH

I

1

1

0

0

2

50

JKL06

Džez klavir 6

6

UM

OM

1

0

1

0

12

51

ANS06

Džez ansambli 6

6

UM

OM

2

0

0

0

2

52

JIP06

Džez improvizacija 6

6

TU

OM

1

1

0

0

2

53

LSO06

Džez solfeđo 6

6

TU

OM

1

1

0

0

2

54

JAR02

Džez aranžiranje 2

6

TU

OM

2

0

0

0

2

55

JOR02

Big bend 2

6

UM

OM

4

0

0

0

3

56

GIM04

Istorija muzike 4

6

DH

OM

2

0

0

0

3

57

XINS2

Paralelni instrument 2 ( bira se 1 od 2 )

6

IBM

2

0

0

0

2

OMH2

Džez hor 2

6

UM

I

2

0

0

0

2

XVIB2

Vibrafon - uporedni instrument

6

UM

I

2

0

0

0

2

58

XJPD2

Izborni predmet A2 ( bira se 1 od 2 )

6

IBM

1-2

0-1

0

0

2

PIU02

Opšti pregled istorije umetnosti 2

6

DH

I

2

0

0

0

2

GEX02

Primenjena estetika i nauke o umetnostima

6

DH

I

1

1

0

0

2

Ukupno časova aktivne nastave:

20

Ukupno ESPB:

60

R.br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta

S

Tip

Status

Aktivna nastava

Ostali časovi

ESPB

P

V

DON

ČETVRTA GODINA

59

JKL07

Džez klavir 7

7

UM

OM

1

0

1

0

10

60

XJMT1

Metodika nastave džez instrumenata 1

7

TU

OM

2

0

0

0

2

61

ANS07

Džez ansambli 7

7

UM

OM

2

0

0

0

2

62

JAR03

Džez aranžiranje 3

7

TU

OM

2

0

0

0

2

63

GPS01

Psihologija

7

DH

OM

2

0

0

0

3

64

GSC01

Sociologija kulture 1

7

DH

OM

2

0

0

0

2

65

GIM05

Istorija muzike 5

7

DH

OM

2

0

0

0

3

66

LMOG1

Metodika opšteg muzičkog obrazovanja 1

7

TU

OM

2

4

0

0

5

67

ASU01

Tehnologija snimanja muzike 1

7

TU

OM

2

0

0

0

2

Izborni predmet 1 ( bira se 1 od 2 )

JOR03/1

Big bend 3

7

UM

I

2

0

0

0

2

GIU03

Istorija umetnosti 3

7

DH

I

2

0

0

0

2

OADN1

Uvod u digitalnu notografiju

7

TU

I

2

1

0

0

2

68

JKL08

Džez klavir 8

8

UM

OM

1

0

1

0

8

69

XJMT2

Metodika nastave džez instrumenata 2

8

TU

OM

2

0

0

0

2

70

ANS08

Džez ansambli 8

8

UM

OM

2

0

0

0

2

71

JAR04

Džez aranžiranje 4

8

TU

OM

2

0

0

0

2

72

GSC02

Sociologija kulture 2

8

DH

OM

2

0

0

0

2

73

GPD01

Pedagogija

8

DH

OM

2

0

0

0

3

74

GIM06

Istorija muzike 6

8

DH

OM

2

0

0

0

3

75

LMOG2

Metodika opšteg muzičkog obrazovanja 2

8

TU

OM

2

4

0

0

5

76

ASU02

Tehnologija snimanja muzike 2

8

TU

OM

2

0

0

0

2

Izborni predmet 1 ( bira se 1 od 2 )

JOR04/1

Big bend 4

8

UM

I

2

0

0

0

2

GIU04

Istorija umetnosti 4

8

DH

I

2

0

0

0

2

OAPC1

Osnove rada u programu Cubase

8

TU

I

2

1

0

0

2

Ukupno časova aktivne nastave:

22

Ukupno ESPB:

60

Modul Džez saksofon

R.br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta

S

Tip

Status

Aktivna nastava

Ostali časovi

ESPB

P

V

DON

PRVA GODINA

1

JSX01

Džez saksofon 1

1

UM

OM

1

0

1

0

12

2

ANS01

Džez ansambli 1

1

UM

OM

2

0

0

0

2

3

JIP01

Džez improvizacija 1

1

TU

OM

1

1

0

0

2

4

LSO01

Džez solfeđo 1

1

TU

OM

1

1

0

0

2

5

JHR01

Džez harmonija 1

1

TU

OM

1

1

0

0

2

6

GIJ01

Pregled pravaca u istoriji džeza 1

1

TU

OM

2

0

0

0

2

7

LRS01

Džez ritam 1

1

UM

OM

1

1

0

0

2

8

JPM01

Analiza pop muzike 1

1

TU

OM

1

1

0

0

2

9

GIS01

Izborni predmet S1 ( bira se 1 od 4 )

1

IBM

2

0

0

0

2

GEN01

Engleski jezik 1

1

DH

I

2

0

0

0

2

GFR01

Francuski jezik 1

1

DH

I

2

0

0

0

2

GNE01

Nemački jezik 1

1

DH

I

2

0

0

0

2

GRU01

Ruski jezik 1

1

DH

I

2

0

0

0

2

10

JUK01

Džez harmonija na klaviru 1

1

TU

OM

2

0

0

0

2

11

JSX02

Džez saksofon 2

2

UM

OM

1

0

1

0

12

12

ANS02

Džez ansambli 2

2

UM

OM

2

0

0

0

2

13

JIP02

Džez improvizacija 2

2

TU

OM

1

1

0

0

2

14

LSO02

Džez solfeđo 2

2

TU

OM

1

1

0

0

2

15

JHR02

Džez harmonija 2

2

TU

OM

1

1

0

0

2

16

GIJ02

Pregled pravaca u istoriji džeza 2

2

TU

OM

2

0

0

0

2

17

LRS02

Džez ritam 2

2

UM

OM

1

1

0

0

2

18

JPM02

Analiza pop muzike 2

2

TU

OM

1

1

0

0

2

19

GIS02

Izborni predmet S2 ( bira se 1 od 4 )

2

IBM

2

0

0

0

2

GEN02

Engleski jezik 2

2

DH

I

2

0

0

0

2

GFR02

Francuski jezik 2

2

DH

I

2

0

0

0

2

GNE02

Nemački jezik 2

2

DH

I

2

0

0

0

2

GRU02

Ruski jezik 2

2

DH

I

2

0

0

0

2

20

JUK02

Džez harmonija na klaviru 2

2

TU

OM

2

0

0

0

2

Ukupno časova aktivne nastave:

20

Ukupno ESPB:

60

R.br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta

S

Tip

Status

Aktivna nastava

Ostali časovi

ESPB

P

V

DON

DRUGA GODINA

21

JSX03

Džez saksofon 3

3

UM

OM

1

0

1

0

12

22

ANS03

Džez ansambli 3

3

UM

OM

2

0

0

0

2

23

JIP03

Džez improvizacija 3

3

TU

OM

1

1

0

0

2

24

LSO03

Džez solfeđo 3

3

TU

OM

1

1

0

0

2

25

JHR03

Džez harmonija 3

3

TU

OM

1

1

0

0

2

26

GIJ03

Pregled pravaca u istoriji džeza 3

3

TU

OM

2

1

0

0

2

27

GIM01

Istorija muzike 1

3

DH

OM

2

0

0

0

3

28

GIS03

Izborni predmet S3 ( bira se 1 od 4 )

3

IBM

2

0

0

0

2

GEN03

Engleski jezik 3

3

DH

I

2

0

0

0

2

GFR03

Francuski jezik 3

3

DH

I

2

0

0

0

2

GNE03

Nemački jezik 3

3

DH

I

2

0

0

0

2

GRU03

Ruski jezik 3

3

DH

I

2

0

0

0

2

29

JUK03

DŽez harmonija na klaviru 3

3

TU

OM

2

0

0

0

2

30

LIC01

Izborni predmet C1 ( bira se 1 od 2 )

3

IBM

1

1

0

0

2

LRS03

Džez ritam 3

3

UM

OM

1

1

0

0

2

JPM03

Analiza pop muzike 3

3

TU

OM

1

1

0

0

2

31

JSX04

Džez saksofon 4

4

UM

OM

1

0

1

0

10

32

ANS04

Džez ansambli 4

4

UM

OM

2

0

0

0

2

33

JIP04

Džez improvizacija 4

4

TU

OM

1

1

0

0

2

34

LSO04

Džez solfeđo 4

4

TU

OM

1

1

0

0

2

35

JHR04

Džez harmonija 4

4

TU

OM

1

1

0

0

2

36

GIJ04

Pregled pravaca u istoriji džeza 4

4

TU

OM

2

1

0

0

2

37

GIM02

Istorija muzike 2

4

DH

OM

2

0

0

0

3

38

LIC02

Izborni predmet C2 ( bira se 1 od 2 )

4

IBM

1

1

0

0

2

LRS04

Džez ritam 4

4

UM

OM

1

1

0

0

2

JPM04

Analiza pop muzike 4

4

TU

OM

1

1

0

0

2

39

GIS04

Izborni predmet S4 ( bira se 1 od 4 )

4

IBM

2

0

0

0

2

GEN04

Engleski jezik 4

4

DH

I

2

0

0

0

2

GFR02

Francuski jezik 4

4

DH

I

2

0

0

0

2

GNE04

Nemački jezik 4

4

DH

I

2

0

0

0

2

GRU02

Ruski jezik 4

4

DH

I

2

0

0

0

2

40

JUK04

Džez harmonija na klaviru 4

4

TU

OM

2

0

0

0

2

Ukupno časova aktivne nastave:

20

Ukupno ESPB:

60

R.br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta

S

Tip

Status

Aktivna nastava

Ostali časovi

ESPB

P

V

DON

TREĆA GODINA

41

JSX05

Džez saksofon 5

5

UM

OM

1

0

1

0

12

42

ANS05

Džez ansambli 5

5

UM

OM

2

0

0

0

2

43

JIP05

Džez improvizacija 5

5

TU

OM

1

1

0

0

2

44

LSO05

Džez solfeđo 5

5

TU

OM

1

1

0

0

2

45

JOR01

Big bend 1

5

UM

OM

4

0

0

0

3

46

JAR01

Džez aranžiranje 1

5

TU

OM

2

0

0

0

2

47

GIM03

Istorija muzike 3

5

DH

OM

2

0

0

0

3

48

XINS1

Paralelni instrument 1 ( bira se 1 od 2 )

5

IBM

2

0

0

0

2

OMH1

DŽez hor 1

5

UM

I

2

0

0

0

2

XVIB1

Vibrafon - uporedni instrument

5

UM

I

2

0

0

0

2

49

XJPD1

Izborni predmet A1 ( bira se 1 od 2 )

5

IBM

1-2

0-1

0

0

2

PIU01

Opšti pregled istorije umetnosti 1

5

DH

I

2

0

0

0

2

GEX01

Uvod u primenjenu estetiku

5

DH

I

1

1

0

0

2

50

JSX06

Džez saksofon 6

6

UM

OM

1

0

1

0

12

51

ANS06

Džez ansambli 6

6

UM

OM

2

0

0

0

2

52

JIP06

Džez improvizacija 6

6

TU

OM

1

1

0

0

2

53

LSF06

Džez solfeđo 6

6

TU

OM

1

1

0

0

2

54

JOR02

Big bend 2

6

UM

OM

4

0

0

0

3

55

JAR02

Džez aranžiranje 2

6

TU

OM

2

0

0

0

2

56

GIM04

Istorija muzike 4

6

DH

OM

2

0

0

0

3

57

XINS2

Paralelni instrument 2 ( bira se 1 od 2 )

6

IBM

2

0

0

0

2

OMH2

Džez hor 2

6

UM

I

2

0

0

0

2

XVIB2

Vibrafon - uporedni instrument

6

UM

I

2

0

0

0

2

58

XJPD2

Izborni predmet A2 ( bira se 1 od 2 )

6

IBM

1-2

0-1

0

0

2

PIU02

Opšti pregled istorije umetnosti 2

6

DH

I

2

0

0

0

2

GEX02

Primenjena estetika i nauke o umetnostima

6

DH

I

1

1

0

0

2

Ukupno časova aktivne nastave:

20

Ukupno ESPB:

60

R.br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta

S

Tip

Status

Aktivna nastava

Ostali časovi

ESPB

P

V

DON

ČETVRTA GODINA

59

JSX07

Džez saksofon 7

7

UM

OM

1

0

1

0

10

60

XJMT1

Metodika nastave džez instrumenata 1

7

TU

OM

2

0

0

0

2

61

ANS07

Džez ansambli 7

7

UM

OM

2

0

0

0

2

62

JAR03

Džez aranžiranje 3

7

TU

OM

2

0

0

0

2

63

GPS01

Psihologija

7

DH

OM

2

0

0

0

3

64

GSC01

Sociologija kulture 1

7

DH

OM

2

0

0

0

2

65

GIM05

Istorija muzike 5

7

DH

OM

2

0

0

0

3

66

LMOG1

Metodika opšteg muzičkog obrazovanja 1

7

TU

OM

2

4

0

0

5

67

ASU01

Tehnologija snimanja muzike 1

7

TU

OM

2

0

0

0

2

Izborni predmet 1 ( bira se 1 od 2 )

JOR03/1

Big bend 3

7

UM

I

2

0

0

0

2

GIU03

Istorija umetnosti 3

7

DH

I

2

0

0

0

2

OADN1

Uvod u digitalnu notografiju

7

TU

I

2

1

0

0

2

68

JSX08

DŽez saksofon 8

8

UM

OM

1

0

1

0

8

69

XJMT2

Metodika nastave džez instrumenata 2

8

TU

OM

2

0

0

0

2

70

ANS08

Džez ansambli 8

8

UM

OM

2

0

0

0

2

71

JAR04

Džez aranžiranje 4

8

TU

OM

2

0

0

0

2

72

GPD01

Pedagogija

8

DH

OM

2

0

0

0

3

73

GSC02

Sociologija kulture 2

8

DH

OM

2

0

0

0

2

74

GIM06

Istorija muzike 6

8

DH

OM

2

0

0

0

3

75

LMOG2

Metodika opšteg muzičkog obrazovanja 2

8

TU

OM

2

4

0

0

5

76

ASU02

Tehnologija snimanja muzike 2

8

TU

OM

2

0

0

0

2

Izborni predmet 1 ( bira se 1 od 2 )

JOR04/1

Big bend 4

8

UM

I

2

0

0

0

2

GIU04

Istorija umetnosti 4

8

DH

I

2

0

0

0

2

OAPC1

Osnove rada u programu Cubase

8

TU

I

2

1

0

0

2

Ukupno časova aktivne nastave:

22

Ukupno ESPB:

60

Modul Džez trombon

R.br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta

S

Tip

Status

Aktivna nastava

Ostali časovi

ESPB

P

V

DON

PRVA GODINA

1

JTO01

Džez trombon 1

1

UM

OM

1

0

1

0

12

2

ANS01

Džez ansambli 1

1

UM

OM

2

0

0

0

2

3

JIP01

Džez improvizacija 1

1

TU

OM

1

1

0

0

2

4

LSO01

Džez solfeđo 1

1

TU

OM

1

1

0

0

2

5

JHR01

Džez harmonija 1

1

TU

OM

1

1

0

0

2

6

GIJ01

Pregled pravaca u istoriji džeza 1

1

TU

OM

2

0

0

0

2

7

LRS01

Džez ritam 1

1

UM

OM

1

1

0

0

2

8

JPM01

Analiza pop muzike 1

1

TU

OM

1

1

0

0

2

9

GIS01

Izborni predmet S1 ( bira se 1 od 4 )

1

IBM

2

0

0

0

2

GEN01

Engleski jezik 1

1

DH

I

2

0

0

0

2

GFR01

Francuski jezik 1

1

DH

I

2

0

0

0

2

GNE01

Nemački jezik 1

1

DH

I

2

0

0

0

2

GRU01

Ruski jezik 1

1

DH

I

2

0

0

0

2

10

JUK01

Džez harmonija na klaviru 1

1

TU

OM

2

0

0

0

2

11

JTO02

Džez trombon 2

2

UM

OM

1

0

1

0

12

12

ANS02

Džez ansambli 2

2

UM

OM

2

0

0

0

2

13

JIP02

Džez improvizacija 2

2

TU

OM

1

1

0

0

2

14

LSO02

Džez solfeđo 2

2

TU

OM

1

1

0

0

2

15

JHR02

Džez harmonija 2

2

TU

OM

1

1

0

0

2

16

GIJ02

Pregled pravaca u istoriji džeza 2

2

TU

OM

2

0

0

0

2

17

LRS02

Džez ritam 2

2

UM

OM

1

1

0

0

2

18

JPM02

Analiza pop muzike 2

2

TU

OM

1

1

0

0

2

19

GIS02

Izborni predmet S2 ( bira se 1 od 4 )

2

IBM

2

0

0

0

2

GEN02

Engleski jezik 2

2

DH

I

2

0

0

0

2

GFR02

Francuski jezik 2

2

DH

I

2

0

0

0

2

GNE02

Nemački jezik 2

2

DH

I

2

0

0

0

2

GRU02

Ruski jezik 2

2

DH

I

2

0

0

0

2

20

JUK02

Džez harmonija na klaviru 2

2

TU

OM

2

0

0

0

2

Ukupno časova aktivne nastave:

20

Ukupno ESPB:

60

R.br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta

S

Tip

Status

Aktivna nastava

Ostali časovi

ESPB

P

V

DON

DRUGA GODINA

21

JTO03

Džez trombon 3

3

UM

OM

1

0

1

0

12

22

ANS03

Džez ansambli 3

3

UM

OM

2

0

0

0

2

23

JIP03

Džez improvizacija 3

3

TU

OM

1

1

0

0

2

24

LSO03

Džez solfeđo 3

3

TU

OM

1

1

0

0

2

25

JHR03

Džez harmonija 3

3

TU

OM

1

1

0

0

2

26

GIJ03

Pregled pravaca u istoriji džeza 3

3

TU

OM

2

1

0

0

2

27

GIM01

Istorija muzike 1

3

DH

OM

2

0

0

0

3

28

GIS03

Izborni predmet S3 ( bira se 1 od 4 )

3

IBM

2

0

0

0

2

GEN03

Engleski jezik 3

3

DH

I

2

0

0

0

2

GFR03

Francuski jezik 3

3

DH

I

2

0

0

0

2

GNE03

Nemački jezik 3

3

DH

I

2

0

0

0

2

GRU03

Ruski jezik 3

3

DH

I

2

0

0

0

2

29

JUK03

Džez harmonija na klaviru 3

3

TU

OM

2

0

0

0

2

30

LIC01

Izborni predmet C1 ( bira se 1 od 2 )

3

IBM

1

1

0

0

2

LRS03

DŽez ritam 3

3

UM

OM

1

1

0

0

2

JPM03

Analiza pop muzike 3

3

TU

OM

1

1

0

0

2

31

JTO04

Džez trombon 4

4

UM

OM

1

0

1

0

10

32

ANS04

Džez ansambli 4

4

UM

OM

2

0

0

0

2

33

JIP04

Džez improvizacija 4

4

TU

OM

1

1

0

0

2

34

LSO04

Džez solfeđo 4

4

TU

OM

1

1

0

0

2

35

JHR04

Džez harmonija 4

4

TU

OM

1

1

0

0

2

36

GIJ04

Pregled pravaca u istoriji džeza 4

4

TU

OM

2

1

0

0

2

37

GIM02

Istorija muzike 2

4

DH

OM

2

0

0

0

3

38

LIC02

Izborni predmet C2 ( bira se 1 od 2 )

4

IBM

1

1

0

0

2

LRS04

Džez ritam 4

4

UM

OM

1

1

0

0

2

JPM04

Analiza pop muzike 4

4

TU

OM

1

1

0

0

2

39

GIS04

Izborni predmet S4 ( bira se 1 od 4 )

4

IBM

2

0

0

0

2

GEN04

Engleski jezik 4

4

DH

I

2

0

0

0

2

GFR04

Francuski jezik 4

4

DH

I

2

0

0

0

2

GNE04

Nemački jezik 4

4

DH

I

2

0

0

0

2

GRU04

Ruski jezik 4

4

DH

I

2

0

0

0

2

40

JUK04

DŽez harmonija na klaviru 4

4

TU

OM

2

0

0

0

2

Ukupno časova aktivne nastave:

20

Ukupno ESPB:

60

R.br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta

S

Tip

Status

Aktivna nastava

Ostali časovi

ESPB

P

V

DON

TREĆA GODINA

41

JTO05

Džez trombon 5

5

UM

OM

1

0

1

0

12

42

ANS05

Džez ansambli 5

5

UM

OM

2

0

0

0

2

43

JIP05

Džez improvizacija 5

5

TU

OM

1

1

0

0

2

44

LSO05

Džez solfeđo 5

5

TU

OM

1

1

0

0

2

45

JOR01

Big bend 1

5

UM

OM

4

0

0

0

3

46

JAR01

Džez aranžiranje 1

5

TU

OM

2

0

0

2

2

47

GIM03

Istorija muzike 3

5

DH

OM

2

0

0

0

3

48

XINS1

Paralelni instrument 1 ( bira se 1 od 2 )

5

IBM

2

0

0

0

2

OMH1

Džez hor 1

5

UM

I

2

0

0

0

2

XVIB1

Vibrafon - uporedni instrument

5

UM

I

2

0

0

0

2

49

XJPD1

Izborni predmet A1 ( bira se 1 od 2 )

5

IBM

1-2

0-1

0

0

2

PIU01

Opšti pregled istorije umetnosti 1

5

DH

I

2

0

0

0

2

GEX01

Uvod u primenjenu estetiku

5

DH

I

1

1

0

0

2

50

JTO06

Džez trombon 6

6

UM

OM

1

0

1

0

12

51

ANS06

Džez ansambli 6

6