Click here to load reader

TXORIERRIKO MANKOMUNITATEKO OINARRIZKO GIZARTE 2017...PDF fileBizkaiko udalerri guztiek dute Oinarrizko Gizarte Zerbitzua. Batzuetan, Bizkaiko udalerriek erabaki dute elkartzea eta

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of TXORIERRIKO MANKOMUNITATEKO OINARRIZKO GIZARTE 2017...PDF fileBizkaiko udalerri guztiek dute...

 • 1

  TXORIERRIKO MANKOMUNITATEKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEI BURUZKO 2017KO TXOSTENA OINARRIZKO GIZARTE-ZERBITZUAK Gizarte-zerbitzuetako sistemaren oinarrizko unitateak dira Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak. Inolako bereizkeriarik egin gabe, herritar guztientzat dira. Jarduera-unitate balioanitzak eta diziplina anitzekoak dira Oinarrizko Gizarte-Zerbitzuak. Erkidegoaren aldeko ekintzak garatzea da beren helburu nagusia. Horretarako, beren eraginpeko eremuetan, gizarte zerbitzuetako sistemako maila guztietara iristeko modua koordinatu eta kudeatu behar dute. Bizkaiko udalerri guztiek dute Oinarrizko Gizarte Zerbitzua. Batzuetan, Bizkaiko udalerriek erabaki dute elkartzea eta Oinarrizko Gizarte Zerbitzu bakarra osatzea. Kasu horietan, Oinarrizko Gizarte Unitateak osa daitezke, eta horiek dira dagozkion udalerriko jendeari arreta eskaintzeko bulegoak. Halaber, udalerri handietan, Oinarrizko Gizarte Zerbitzua deszentralizatu egiten da eta auzoetako Oinarrizko Gizarte Unitateak sortzen dira. Egitekoak:

   Gure gizartean ditugun eskubide eta baliabideei buruzko informazioa, balioespena eta argibideak ematea biztanleei.

   Elkarbizitza-zerbitzuak edo programak eta etxean bertan laguntza eskaintzea.

   Norbanakoak, familiak eta taldeak gizarteratzeko baliabideak eta bitartekoak eskaintzeko esku-hartze programak garatzea eta lehentasuna ematea bazterketa-egoerei aurrea hartzeari.

   Sentsibilizazioa areagotzeko eta gizartearen partaidetza sustatzeko programak egitea.

   Prestazio ekonomikoen izapideak kudeatzea.

   Informazio homogeneoa, koordinatua eta sistematikoa prestatzea.

   Beren jarduera-eremuan dauden gizarte premiak antzematea.

 • 2

  Oinarrizko Gizarte Zerbitzuek honako izapide hauek egin dituzte 2017.

  urtean: 1- GIZARTERATZEA / DIRU-LAGUNTZAK ETA PRESTAZIOAK - DIRU-SARRERAK BERMATZEKO ERRENTA (SBE)

  Oinarrizko beharrizanak asetzeko behar beste diru ez duten pertsonei eta familiei euren beharrak asetzeko ematen zaien prestazio ekonomikoa da.

  Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta aldizkako prestazio ekonomikoa da,

  oinarrizko beharrizanak asetzeko behar beste diru ez duten pertsonei eta familiei euren beharrak asetzeko ematen zaiena.

  LANBIDEn eskatzen da.

  2017ko hileko zenbatekoak:

  UNITATEKO PERTSONEN DIRU SARRERARIK EZ DUEN UNITATE KOPURUA BATI DAGOKION GEHIENEZKO HILEKO ZENBATEKOA

  1 693€ 2 889,88€ 3 edo gehiago 984,38€

  Honako hauek izan ziren pentsio osagarri gisa bermatutako gutxienezko

  zenbatekoak:

  UNITATEKO PERTSONEN DIRU SARRERARIK EZ DUEN UNITATE BATI KOPURUA DAGOKION GEHIENEZKO HILEKO ZENBATEKOA

  1 787,51€ 2 984,38€ 3 edo gehiago 1.063,13€

  Honako Familia Unitate hauek jasotzen dute laguntza:

 • 3

  urtarrila abendua

  Loiu 25 24

  Sondika 62 63

  Derio 87 84

  Zamudio 71 66

  Lezama 21 29

  Larrabetzu 31 30

  - ETXEBIZITZAKO GASTUETARAKO PRESTAZIO OSAGARRIA (EGPO)

  Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarria, eskubide subjektibo gisa abenduaren 23ko 18/2008 Legean eraturikoa, prestazio ekonomikoa, aldizkakoa da, eta Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta –edozein izanik ere modalitatea– osatzeko eratu da, prestazio horien titularren ohiko etxebizitza edo bizitokiarekin zerikusia duten premiei aurre egiteko helburuaz.

  Askoz jota laguntza hileko 250€koa da. LANBIDEn eskatzen da.

  Honako Familia Unitate hauek jasotzen dute laguntza:

  urtarrila abendua

  Loiu 6 7

  Sondika 30 32

  Derio 33 32

  Zamudio 30 35

  Lezama 8 12

  Larrabetzu 15 16

 • 4

  - GIZARTE LARRIALDIKO DIRU-LAGUNTZAK (GLL)

  Laguntza ekonomiko hauek gastu arruntei edo bereziei aurre egiteko

  baliabide nahikorik ez duten pertsonei ematen zaizkie, eta gastuok bazterkeria sozialeko egoerak arintzeko edo ekiditeko beharrezkoak direnean.

  Laguntzok eskatzailearen udalerriko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuan eskatzen

  dira. Larrialdi Sozialeko Laguntzak Udaleko edo Mankomunitateko Oinarrizko

  Gizarte Zerbitzuak emango edo ukatuko ditu.

  1- Errentaren gastuak.

  2- Etxebizitza edo bizitokia erosteko, gizarte-larrialdiko egoera baino lehen eskatutako maileguaren interesak ordaindu edo amortizatzeko sortutako gastuak.

  3- Etxebizitza erabiltzeko eta mantentzeko beharrezkoak diren gastuak.

  4- Gama zuriko etxe-tresna elektrikoen eta altzarien gastuak.

  5- Etxebizitza konpontzeko, egokitzeko edo/eta etxebizitzetan oinarrizko

  instalazioak egiteko gastuak. 6- Elkarbizitza independenteko unitate ekonomikoko pertsona baten edo

  gehiagoren lehen mailako premiek eragindako gastuak, hala nola jantziak, hezkuntza, prestakuntza eta osasun-laguntza jasotzea, baldin eta sistema publikoek eskaintzen ez badizkiete zerbitzu horiek.

  7- Gorago aipatutako gastu-moduren batengatik lehenago zorpetuta

  egoteagatik sortutako gastuak.

 • 5

  Eusko Jaurlaritzak Mankomunitate osorako ematen duen diru-laguntzari, 137.088€koa, hainbat Entitate, Alderdi Politikoak eta Udal bat eman dutena gehitu beharko da, guztira 181.728€.

  Aurrekontu osoa gastatu da modu honetan:

  Loiu 10.865€ (EJ) 10.865€

  Sondika 34.589€ (EJ) + 800€ (Entitatea) + 1.944€ (Bildu) + 2.500€ (Ayto)

  39.833€

  Derio 43.281€ (EJ) + 10.000€ (Udala) 53.281€

  Zamudio 24.086€ (EJ) + 25.000€ (Udala) 49.086€

  Lezama 13.220€ (EJ) + 3.500€ (Entitatea) 16.720€

  Larrabetzu 11.047€ (EJ) 11.047€

  Kontuan izanik dagoen aurrekontu txikia, aurkezten diren eskabide gehienen zenbatekoak 6 hilabetera murriztu dira eta ez dira aurreikusten zenbait kontzeptu, esaterako, dentista-gastuak; beraz, kasu horietan ez dira betetzen eskatzen diren beharrizanak.

  Uste dugu urteko aurrekontua ez dela nahikoa, beti egoten baitira ase gabeko beharrak; izan ere, urtez urte eskaerek gora egin dute, batez ere gutxieneko pentsioak dituzten helduenak eta baliabide ekonomiko urriak dituzten etorkinenak.

 • 6

  Beraz, Gizarte langileek uste dute beharrezkoa litzatekeela Mankomunitateak dirua ematea eskainitako aurrekontua osatzeko eta, horrela, urte barruan sortzen diren Gizarte Larrialdiko Laguntzak eman ahal izango dira, aspaldi honetan EAEko Udal/Mankomunitate gehienetan egiten den bezalaxe. - GIZARTE INKLUSIORAKO LAGUNTZA BEREZIAREN ESKABIDEA Gizarteratzeko inklusiorako laguntza berezia Aldian behingo diru-laguntza finalista eta subsidiario honen helburua oinarrizko beharrizanak betetzea eta bazterkeria sozialeko egoeran edo arriskuan dauden pertsonen gizarteratzea erraztea da. Kideen arabera, honako laguntza hauek ematen dira: UNITATEKO PERTSONEN DIRU SARRERARIK EZ DUEN UNITATE BATI KOPURUA DAGOKION GEHIENEZKO HILEKO ZENBATEKOA

  1 341,38€

  2 432,36€

  3 edo gehiago 484,92€

  Loiuko herrian 7 eskaera onartu dira eta Sondikan 2. - KOTIZAZIO GABEKO PENTSIOAK. Kotizazio gabeko elbarritasun-pentsioak Aldian aldiko prestazio ekonomikoa da, eta gradu jakin bateko minusbaliotasuna dutenei eta errenta edo sarrera nahikorik ez dutenei ematen zaizkie. Onuradunak izango dira akats fisiko edo psikikoak, seguruenik betiko izango direnak, jaiotzetikoak zein bestelakoak, izateagatik ahalbide fisiko edo psikikoak urrituta dituzten pertsonak, eta, gainera, % 65eko edo gehiagoko minusbaliotasun maila dutenak. Kotizatu gabeko erretiro-pentsioa Aldian aldiko prestazio ekonomikoa da, eta 65 urtetik gorakoei eta errenta edo sarrera nahikorik ez dutenei ematen zaizkie.

 • 7

  - GIZARTE-ONGIZATEKO FONDOKO PENTSIOAK. Aldizkako prestazio ekonomikoa da, gizarte zerbitzuen osagarria, adina edo ezintasuna dela eta, oinarrizko beharrizanak asetzeko ez lanik egin ez sarrerarik lortu ezin duten pertsonei ematen zaiena. Bi pentsio mota daude: zahartasunekoa eta ezintasunekoa. - CARITASI BIDERATZEAK.

  Loiu 4

  Sondika 9

  Derio 9

  Zamudio 8

  Lezama 13

  Larrabetzu 4

  - GURUTZE GORRIA.

  2017. urtean eta norberaren eta etxeko garbitasunerako, eta haurren elikadura eta garbitanesurako lote hauek banandu dira:

  Loiu 8

  Sondika 26

  Derio 59

  Zamudio 51

  Lezama 9

  Larrabetzu 14

  Honetaz aparte aurten birritan jakiak banandu dituzte:

  Loiu 5

  Sondika 20

  Derio 54

  Zamudio 47

  Lezama 8

  Larrabetzu 12

 • 8

  Gurutze Gorriak Eskolako Arrakastaren Programan tailer bat abiarazi du

  2017ko ikasturtean eskolako laguntza emateko Zamudio udalerrian.Tailer hori tokian tokiko eskola publikoeta