Tvorba www str ánok

 • View
  32

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tvorba www str nok. Zaname. Nzov (max 64 znakov) Vitajte na mojej strnke! .

Transcript

 • Tvorba www strnok

 • Zaname Nzov (max 64 znakov) Vitajte na mojej strnke!

 • Nastavenie pozadia

  Farba pozadia

  Farba textu

  Obrzok na pozad

  Zafixovanie pozadia

 • Farby

  FF0000FF0033FF0066FF0099FF00CCFF00FFFF3300FF3333FF3366FF3399FF33CCFF33FFFF6600FF6633FF6666FF6699FF66CCFF66FFFF9900FF9933FF9966FF9999FF99CCFF99FFFFCC00FFCC33FFCC66FFCC99FFCCCCFFCCFFFFFF00FFFF33FFFF66FFFF99FFFFCCFFFFFF

 • Farby

  0000000000330000660000990000CC0000FF0033000033330033660033990033CC0033FF0066000066330066660066990066CC0066FF0099000099330099660099990099CC0099FF00CC0000CC3300CC6600CC9900CCCC00CCFF00FF0000FF3300FF6600FF9900FFCC00FFFF

 • Farby

  9900009900339900669900999900CC9900FF9933009933339933669933999933CC9933FF9966009966339966669966999966CC9966FF9999009999339999669999999999CC9999FF99CC0099CC3399CC6699CC9999CCCC99CCFF99FF0099FF3399FF6699FF9999FFCC99FFFF

 • Formt psma ... ... ... ... ... ... TunKurzvaDoln indexHorn indexNasleduje zdrojov kd3 atribty farba color="red" font face="Arial CE vekos size="+2"

 • prava textu

  ... a ... ... ... Zalomenie riadkuNadpisy

  slovan zoznamPoloka Neslovan zoznam

 • slovan zoznam - spsob slovania poloiek zoznamu a - malmi psmenami abecedy - a,b,c A - vekmi psmenami abecedy - A,B,C i - rmskmi slicami (mal psmen) - i, ii, iii I - rmskmi slicami (vek psmen) - I, II, III 1 - arabskmi slicami (implicitne) - 1, 2, 3

 • Neslovan zoznam vzhad grafickch symbolov zahajujcich poloky zoznamu disk bodka (implicitne) circle przdny kruh square tvorec

 • Odkazy ... prov znakaRelatvna adresa Absoltna adresa Odkaz na strnky fakulty
 • Farba odkazov

  Nekliknut odkaz

  Odkaz navtven v minulosti

  Aktvny odkaz

 • Obrzky neprov znakasrc je loktor obrzku

 • Tabuky

  1. bunka, 1. r. 2. bunka, 1. r. 1. bunka, 2. r. 2. bunka, 2. r.

  1. bunka, 1. r.2. bunka, 1. r.1. bunka, 2. r.2. bunka, 2. r.

 • Tabuky

  text

 • Zluovanie buniek