Tvorba www str ánok

  • Published on
    30-Dec-2015

  • View
    32

  • Download
    1

DESCRIPTION

Tvorba www str nok. Zaname. Nzov (max 64 znakov) Vitajte na mojej strnke! .

Transcript

Tvorba www strnokZaname Nzov (max 64 znakov) Vitajte na mojej strnke! Nastavenie pozadia Farba pozadiaFarba textuObrzok na pozadZafixovanie pozadiaFarbyFF0000FF0033FF0066FF0099FF00CCFF00FFFF3300FF3333FF3366FF3399FF33CCFF33FFFF6600FF6633FF6666FF6699FF66CCFF66FFFF9900FF9933FF9966FF9999FF99CCFF99FFFFCC00FFCC33FFCC66FFCC99FFCCCCFFCCFFFFFF00FFFF33FFFF66FFFF99FFFFCCFFFFFFFarby0000000000330000660000990000CC0000FF0033000033330033660033990033CC0033FF0066000066330066660066990066CC0066FF0099000099330099660099990099CC0099FF00CC0000CC3300CC6600CC9900CCCC00CCFF00FF0000FF3300FF6600FF9900FFCC00FFFFFarby9900009900339900669900999900CC9900FF9933009933339933669933999933CC9933FF9966009966339966669966999966CC9966FF9999009999339999669999999999CC9999FF99CC0099CC3399CC6699CC9999CCCC99CCFF99FF0099FF3399FF6699FF9999FFCC99FFFFFormt psma ... ... ... ... ... ... TunKurzvaDoln indexHorn indexNasleduje zdrojov kd3 atribty farba color="red" font face="Arial CE vekos size="+2" prava textu ... a ... ... ... Zalomenie riadkuNadpisyslovan zoznamPoloka Neslovan zoznamslovan zoznam - spsob slovania poloiek zoznamu a - malmi psmenami abecedy - a,b,c A - vekmi psmenami abecedy - A,B,C i - rmskmi slicami (mal psmen) - i, ii, iii I - rmskmi slicami (vek psmen) - I, II, III 1 - arabskmi slicami (implicitne) - 1, 2, 3 Neslovan zoznam vzhad grafickch symbolov zahajujcich poloky zoznamu disk bodka (implicitne) circle przdny kruh square tvorec Odkazy ... prov znakaRelatvna adresa Absoltna adresa Odkaz na strnky fakultyFarba odkazov Nekliknut odkazOdkaz navtven v minulostiAktvny odkazObrzky neprov znakasrc je loktor obrzku Tabuky1. bunka, 1. r. 2. bunka, 1. r. 1. bunka, 2. r. 2. bunka, 2. r. 1. bunka, 1. r.2. bunka, 1. r.1. bunka, 2. r.2. bunka, 2. r.Tabukytext Zluovanie buniek