of 1 /1
ŠPORTNA DVORANA TRATA, MAlA DVORANA, FRANkOVO NAselje 51, 4220 ŠkOFjA lOkA Turnir je odprt za vse igralce. TURNIR ŠTeje zA: PRVeNsTVO ObčINe ŠkOFjA lOkA V ŠAhU 2019 (upoštevajo se rezultati občanov Škofje Loke) zA POkAle 39. ŠPORTNO RekReAcIjskIh IgeR (tekmujejo ekipe dveh igralcev brez teritorialne omejitve) TOčkOVANje zA POkAl POljANske DOlINe 2019 (1/8) IgRAlNI čAs: 10 minut na igralca, 9 kol, švicar. NAgRADe: Medalje za najboljše igralce iz občine Škofja Loka. Kategorija absolutno: 1. mesto: 300 € bruto na TRR zmagovalca (MINERVO d.d.), 2. mesto: 40 € bruto, 3. mesto: 25 € bruto ter praktične nagrade po naslednjih kriterijih: najboljši do ratinga 2000, 1800, 1600, najboljši senior (U-60), najboljši mladinec (U-15), najboljši igralec UE Škofja Loka, najboljši po doseženih ratinških točkah na turnirju. Vsi sodelujoči dobijo športne nogavice Športne zveze Škofja Loka Turnir bo ratingiran za SLO rating. PRIjAVNINA: 10 € odrasli, 3 € mladina, mlajši od 18 let iz občine Škofja Loka, če se prijavijo do četrtka 28. februarja brezplačno, drugače 3 €. RAzPIs: www.sah-zveza.si/koledar/ in TELETEXT 599. VAbljeNI! POkAl POljANske DOlINe MINeRVO 2019 PReDPRIjAVe do četrtka, 28. februarja 2019 na [email protected] ali na telefon 041/799 770. »TURNIR V POsPeŠeNeM ŠAhU« sObOTA, 2. MARec 2019, Ob 15. URI www.pokalpoljanskedoline.si

»TURNIR V POsPeŠeNeM ŠAhU« · ŠPORTNA DVORANA TRATA, MAlA DVORANA, FRANkOVO NAselje 51, 4220 ŠkOFjA lOkA Turnir je odprt za vse igralce. TURNIR ŠTeje zA: PRVeNsTVO ObčINe

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of »TURNIR V POsPeŠeNeM ŠAhU« · ŠPORTNA DVORANA TRATA, MAlA DVORANA, FRANkOVO NAselje 51, 4220...

 • ŠPORTNA DVORANA TRATA, MAlA DVORANA, FRANkOVO NAselje 51, 4220 ŠkOFjA lOkA

  Turnir je odprt za vse igralce.

  TURNIR ŠTeje zA: PRVeNsTVO ObčINe ŠkOFjA lOkA V ŠAhU 2019 (upoštevajo se rezultati občanov Škofje Loke) zA POkAle 39. ŠPORTNO RekReAcIjskIh IgeR (tekmujejo ekipe dveh igralcev brez teritorialne omejitve)

  TOčkOVANje zA POkAl POljANske DOlINe 2019 (1/8)

  IgRAlNI čAs: 10 minut na igralca, 9 kol, švicar. NAgRADe: Medalje za najboljše igralce iz občine Škofja Loka.

  Kategorija absolutno: 1. mesto: 300 € bruto na TRR zmagovalca (MINERVO d.d.), 2. mesto: 40 € bruto, 3. mesto: 25 € brutoter praktične nagrade po naslednjih kriterijih: najboljši do ratinga 2000, 1800, 1600, najboljši senior (U-60), najboljši mladinec (U-15),

  najboljši igralec UE Škofja Loka, najboljši po doseženih ratinških točkah na turnirju. Vsi sodelujoči dobijo športne nogavice Športne zveze Škofja Loka

  Turnir bo ratingiran za SLO rating.

  PRIjAVNINA: 10 € odrasli, 3 € mladina, mlajši od 18 let iz občine Škofja Loka, če se prijavijo do četrtka 28. februarja brezplačno, drugače 3 €.

  RAzPIs: www.sah-zveza.si/koledar/ in TELETEXT 599. VAbljeNI!

  POkAl POljANske DOlINe MINeRVO 2019

  PReDPRIjAVe do četrtka, 28. februarja 2019 na [email protected] ali na telefon 041/799 770.

  »TURNIR V POsPeŠeNeM ŠAhU«sObOTA, 2. MARec 2019, Ob 15. URI

  www.pokalpoljanskedoline.si