of 13 /13
TURISTIČKA ZAJEDNICA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZAGREB COUNTY TOURIST BOARD KALENDAR DOGAĐANJA 2011. CALENDAR OF EVENTS IN 2011

TURISTIČKA ZAJEDNICA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE · PDF fileStepinčevo, obljetnica smrti blaženog Alojzija Stepinca *** Fašnik, DVD Kraši ... Ljetna pozornica 20.4. Predstavljanje „Eko

Embed Size (px)

Text of TURISTIČKA ZAJEDNICA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE · PDF fileStepinčevo, obljetnica smrti blaženog...

Page 1: TURISTIČKA ZAJEDNICA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE · PDF fileStepinčevo, obljetnica smrti blaženog Alojzija Stepinca *** Fašnik, DVD Kraši ... Ljetna pozornica 20.4. Predstavljanje „Eko

TURISTIČKA ZAJEDNICA ZAGREBAČKE ŽUPANIJEZAGREB COUNTY TOURIST BOARD

KALENDAR DOGAĐANJA 2011.

CALENDAR OF EVENTS IN 2011

Page 2: TURISTIČKA ZAJEDNICA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE · PDF fileStepinčevo, obljetnica smrti blaženog Alojzija Stepinca *** Fašnik, DVD Kraši ... Ljetna pozornica 20.4. Predstavljanje „Eko

Siječanj JanuaryDUGO SELO

*** Vincekovo na Martin Bregu, TZG Dugog Sela

IVANIĆ-GRAD 22. i 23.1. Obilježavanje Svetog Vinka i tradicijskih običaja, TZG Ivanić-Grada

JASTREBARSKO *** Novogodišnji koncert vatrogasnih puhačkih i tamburaških orkestara *** Vincekovo 2., 16, 30.1. Zimska brdska liga u planinskom trčanju Japetić, Vina Kolarić 8.1. Novogodišnji koncert puhačkog orkestra DVD-a Stankovo 16.1. Sanjkaški kup na Plešivici

KRIŽ *** Volonteri u knjižnici, akcija suradnje školskih knjižnica i učenika

SVETI IVAN ZELINA 22.1. Vincekovo u Zelinskom prigorju 28.1. Noć muzeja, Muzej Sv. Ivan Zelina

SVETA NEDELJA *** Vincekovo u Novakima, KUD Novaki *** Vincekovo, KUD Mala Gorica, Društveni dom Mala Gorica *** Napjevi za Sv. tri kralja, KUD Kerestinec, župna crkva Uzvišenja Sv. Križa *** Večer zimske noći, Zavičajno društvo Zagorec, Društveni dom Bestovje 16.1. Nacionalno prvenstvo u ciklokrosu, BK Sveta Nedelja, www.bksvn.hr

VRBOVEC *** Tjedan otvorenih vrata, 50 godina POU Vrbovec 15.1.-12.2. Radionica izrade tradicijskih ženskih oglavlja 28.1. Noć muzeja

ZAPREŠIĆ 4.-6.1. FIS Sljeme, www.bistra.hr 6.1. Koncert KUD-a Kupljenovo , Društveni dom Kupljenovo 7.1. Tradicionalni koncert zbora mladih “Stijene”, Crkva Svetog Ivana Krstitelja 11.1. Izložba “ Objektivno Grad”, aula Doma zdravlja 14.-26.1. Izložba HPD-a Zaprešić, Galerija “Razvid” POU 22.1. Vincekovo 28.1.-9.2. Uzvratna izložba: Daruvar, Galerija “Razvid” POU *** Gledaonica amaterskih filmova, AUKU Autsajder (svaki dan od 18 sati)

DUGO SELO *** St. Vincent’s Day on Martin Breg, Dugo Selo Tourist Board

IVANIĆ- GRAD 22 & 23 Jan Celebrating St. Vincent’s Day and traditional customs, Ivanić-Grad Tourist Board

JASTREBARSKO *** New Year’s concert by fire fighter wind and tamburitza orchestras *** St. Vincent’s Day 2, 16, 30 Jan Japetić Winter Mountain Running League, Vina Kolarić 8 Jan New Year’s concert, Stankovo Volunteer Fire Department wind orchestra 16 Jan Sledding Cup on Plešivica

KRIŽ *** Volunteering at the library, cooperation of school libraries and pupils

SVETI IVAN ZELINA 22 Jan St. Vincent’s Day in the Zelina hills 28 Jan Museum Night, Sv. Ivan Zelina Museum

SVETA NEDELJA *** St. Vincent’s Day in Novaki, Novaki Culture & Arts Society *** St. Vincent’s Day, Mala Gorica Culture & Arts Society *** Songs for Holy Three Kings Day, Kerestinec Culture & Arts Society, parish Church of the

Raising of the Holy Cross *** Winter Evening Nights, Zagorec Society, Bestovje Social Centre 16 Jan National Cycle-Cross Championship, Sveta Nedelja Cycling Club, www.bksvn.hr

VRBOVEC *** Open Door Week, 50th anniversary of the Vrbovec Open University 15 Jan-12 Feb Workshop to make traditional women’s headgear 28 Jan Museum Night

ZAPREŠIĆ 4-6 Jan FIS Sljeme, www.bistra.hr 6 Jan Concert, Kupljenovo Culture & Arts Society, Kupljenovo Social Centre 7 Jan Traditional concert by the Stijene Youth Choir, Church of St. John the Baptist 11 Jan Exhibit “Objective City”, Health Clinic 14-26 Jan Exhibit by the Zaprešić Mountaineering Society, Razvid Gallery 22 Jan St. Vincent’s Day 28 Jan-9 Feb Return exhibit: Daruvar, Razvid Gallery *** Amateur film screening, Autsajder (daily from 6 pm)

Page 3: TURISTIČKA ZAJEDNICA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE · PDF fileStepinčevo, obljetnica smrti blaženog Alojzija Stepinca *** Fašnik, DVD Kraši ... Ljetna pozornica 20.4. Predstavljanje „Eko

Veljača FebruaryDUGO SELO

*** Fašnik u Dugom Selu

IVANIĆ- GRAD *** Dječji fašnik - izložba maski, Fašnička udruga Žaba, TZG Ivanić-Grada, Udruga Prijatelja baštine *** Godišnja izložba Društva hrvatskih karikaturista, POU *** Valentinovo u Ivanić-Gradu, plesne večeri *** „Kup mladosti“, međunarodni turnir u karateu za djecu, KK Mladost *** Proglašenje sportaša godine, GZŠU

JASTREBARSKO 7., 13., 27.2. Zimska brdska liga u planinskom trčanju Japetić, Vina Kolarić

KRAŠIĆ 10.2. Stepinčevo, obljetnica smrti blaženog Alojzija Stepinca *** Fašnik, DVD Krašić

KRIŽ *** Fašnik okešinečki - kako je to bilo od 1948.

SAMOBOR 26.2.-8.3. 185. samoborski fašnik

VRBOVEC *** Tjedan otvorenih vrata - 50 godina rada POU Vrbovec i 45 godina rada Osnovne glazbene

škole Vrbovec 5. i 12. 2. Radionica izrade tradicijskih ženskih oglavlja, izrada rudeša i poculice, POU 14.2. 50 godina Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec, mala galerija POU 15.2. Izrada mobila, radionica za djecu, POU 16.2. „Don Quijote“, predstava za odrasle Kazališta Merlin, dvorana POU 17.2. Kreativna radionica za odrasle, POU 18.2. Svečani koncert i promocija monografije o radu učilišta, dvorana POU 23.2. Pričaonica za djecu, POU 24.2.-8.3. 16. vrbovečki fašnik 27.2. 5. samit slobodnih fašničkih republika

ZAPREŠIĆ 5. 2. Plemeniti taekwando turnir 11.-23.2. Uzvratna izložba: Lipik ,Galerija “Razvid” POU 14. 2. Valentinovo i Valentinovske špelancije 25.2.-23.3. Izložba: Dijana Kocica, Galerija “Razvid” POU *** Autsajder demo festival (vikendom)

DUGO SELO *** Carnival in Dugo Selo

IVANIĆ- GRAD *** Children’s Carnival - exhibit of masks, Žaba Carnival Association, Ivanić-Grad Tourist Board,

Friends of Heritage Association *** Annual exhibit by the Croatian Caricaturist Society, Open University *** St. Valentine’s Day in Ivanić-Grad, dance *** Mladost Cup, international children’s karate tournament, Mladost Karate Club *** Proclamation of Athlete of the Year, Town Sports Association

JASTREBARSKO 7, 13, 27 Feb Japetić Winter Mountain Running League, Vina Kolarić

KRAŠIĆ 10 Feb Stepinac Day, marking the anniversary of the death of the Blessed Alojzije Stepinac *** Carnival, Krašić Volunteer Fire Department

KRIŽ *** Carnival - as it was in 1948

SAMOBOR 26 Feb-8 Mar 185th Samobor Carnival

VRBOVEC *** Open Door Week, 50th anniversary of the Vrbovec Open University and 45th anniversary of the

Vrbovec Primary Music School 5 &12 Feb Workshop to make traditional women’s headgear, Open University 14 Feb 50th anniversary of the Vrbovec Open University, Open University, small hall 15 Feb Building mobiles, workshop for children, Open University 16 Feb Don Quijote, theatrical performance by the Merlin Theatre, Open University 17 Feb Creative workshop for adults, Open University 18 Feb Concert and promotion of the monograph on the work of Open University, Open University hall 23 Feb Story telling for children, Open University 24 Feb-8 Mar 16th Vrbovec Carnival 27 Feb 5th Summit of Free Carnival Republics

ZAPREŠIĆ 5 Feb Noble Tae Kwan Do Tournament 11-23 Feb Return exhibit: Lipik, Razvid Gallery, Open University 14 Feb Valentine’s Day celebration 25 Feb-23 Mar Exhibit: Dijana Kocica, Razvid Gallery, Open University *** Autsajder Demo Festival (weekends)

Page 4: TURISTIČKA ZAJEDNICA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE · PDF fileStepinčevo, obljetnica smrti blaženog Alojzija Stepinca *** Fašnik, DVD Kraši ... Ljetna pozornica 20.4. Predstavljanje „Eko

Ožujak/MarchIVANIĆ-GRAD

4.3. Maskenbal, Fašnička udruga Žaba, TZG Ivanić-Grada 8.3. Maskenbal, Udruga “Treća dob” *** Dan umjetnosti i ljepote, Udruga „Moda mladih“,

POU, društva i udruge

JASTREBARSKO 6.3. Fašnik u Jaski, fašnička povorka i program na trgu *** Susret puhačkih orkestara Zagrebačke županije *** Sajmeni dani - XC liga Gović, biciklističko

natjecanje

KRIŽ *** Izložba fotografija Božene Stojanović *** Predstavljanje knjige Tihomira Mraovića

SAMOBOR 6.3. Bitka kod Samobora

SVETA NEDELJA 5.3. Svetonedeljski fašnik, Trg Ante Starčevića, www.

svetanedelja.hr *** Smotra tamburaških orkestara i sastava, KUD

Kerestinec

SVETI IVAN ZELINA 4.3. Dječji fašnik, u suradnji sa školama i dječjim

vrtićima

VELIKA GORICA 5.-6.3. 102. turopoljski fašnik 20.3. Međunarodna turopoljska trka

VRBOVEC 7.3. Tradicionalni koncert pod maskama učenika

Osnovne glazbene škole, dvorana POU 8.3. Maskirana povorka djece, Ljetna pozornica 17.3. Međunarodni dan kazališta, predstava za djecu i

mlade „Ružno pače“, POU 23.3. Pričaonica za djecu, POU *** Mariji Jurić Zagorki u čast, priredba povodom

obljetnice rođenja *** „Oh, yeah!“, izložba slika Davora Gobca, mala

galerija POU

ZAPREŠIĆ 6.3. Fašnički špancir 19.3. Dan Ratne škole “Ban Josip Jelačić”, blagdan

Sv. Josipa. *** Natječaj fotografije „Sloboda ljudskog oka“,

AUKU Autsajder

IVANIĆ-GRAD 4 Mar Carnival, Žaba Carnival Association, Ivanić-Grad

Tourist Board 8 Mar Carnival, Association “Treća dob” *** Art and Beauty Day, Youth Fashion Association,

Open University, societies and associations

JASTREBARSKO 6 Mar Carnival in Jaska, carnival parade and programme

on the town square *** Gathering of wind orchestras of Zagreb County *** Fair Days - Gović XC league, cycling competition

KRIŽ *** Exhibit of photographs by Božena Stojanović *** Book presentation, Tihomir Mraović

SAMOBOR 6 Mar Battle at Samobor

SVETA NEDELJA 5 Mar Sveta Nedelja Carnival, Trg Ante Starčevića,

www.svetanedelja.hr *** Festival of Tamburitza Orchestras and

Ensembles, Kerestinec Culture & Arts Society

SVETI IVAN ZELINA 4 Mar Children’s Carnival, in cooperation with schools

and kindergartens

VELIKA GORICA 5-6 Mar 102nd Turopolje Carnival 20 Mar International Turopolje Race

VRBOVEC 7 Mar Traditional concerts in masks by pupils of the

Primary Music School, Open University hall 8 Mar Masked children’s parade, Summer stage 17 Mar International Theatre Day, performance of

the Ugly Duckling for children and youth, Open University

23 Mar Story Telling for Children, Open University *** In honour of Marija Jurić Zagorka, performance

to mark the anniversary of her birth *** “Oh, yeah!”, exhibit of paintings by Davor

Gobac, Open University, small hall

ZAPREŠIĆ 6 Mar Carnival parade 19 Mar Ban Josip Jelačić Military School Day, feast day

of St. Joseph *** “Freedom of the Human Eye”, photography

competition, Autsajder Association

TravanjDUGO SELO

*** Uskrsno bojanje jaja u parku grofova Drašković *** Dan planeta Zemlje

IVANIĆ-GRAD *** Dan otvorenih vrata kleti, promocija turističkih

puteva, TZG Ivanić-Grada, Udruga Brenta i Pustolovni klub

*** Dan planeta Zemlje

JASTREBARSKO 22.4. Dan planeta Zemlje, središnji događaj na glavnom

gradskom trgu *** Mjesec kulture, nastupi puhača, pjevačkih zborova

i folkloraša *** Regionalna smotra folklora, kino dvorana

Jastrebarsko *** Smotra pjevačkih zborova grada, kino dvorana

KRAŠIĆ *** Dan planete Zemlje *** Uskrsni običaji, paljenje vuzmenki, izrada i izložba

pisanica

KRIŽ *** Likovne radionice u knjižnici, slikanje na tkanini,

ukrašavanje salvetnom tehnikom, slikanje kineskom tehnikom

SAMOBOR 6.4. Bitka kod Samobora, Vugrinščak, TZG Samobora 15.4. 24. samoborska salamijada, Trg kralja Tomislava 16.-17.4. 7. samoborski proljetni sajam

SVETA NEDELJA 16.4. 5. oldtimer sajam i izložba vozila, Oldtimer klub

„Stari kotači“ Strmec *** Jurjevo v Strmcu, paljenje krijesa i program KUD-a

Strmec, Lovački dom „Jastreb“ *** Jurjevski običaji, KUD Mala Gorica, Društveni dom

Mala Gorica *** Jurjevski običaji, KUD Zvonko Lenard Pikić,

Društveni dom Rakitje *** Jurjevo u Novakima, KUD Novaki *** Korizmeni napjevi, koncert KUD-a Novaki *** Izložba slika Zavičajnog društva Zagorec,

Društveni dom Bestovje

*** 8. međunarodni Quantum CARP CUP, natjecanje u lovu na šarane, jezero Rakitje

VELIKA GORICA 25.4. Turopoljsko Jurjevo, Stari grad Lukavec

VRBOVEC *** Dan planeta Zemlje i početak akcije „Zeleni

cvijet“ 5.4. Uskrs - izrada pisanica od komušine, kreativna

radionica s. Samuele Premužić, POU 13.-26.4. „Uskrs i djeca“, izložba dječjih radova, mala galerija

POU 18.4. Dan planeta Zemlje, Varoški lug i šuma Novakuša,

predavanje, POU 19.4. „Ljubav zemlji“, glazbeno-scenski program i

likovna radionica, Ljetna pozornica 20.4. Predstavljanje „Eko bojanke“, POU 21.4 Koncert učenika osnovne glazbene škole

Vrbovec, dvorana POU 27.4. Mali koncert za najmlađe, POU 29.4. Obilježavanje 340. obljetnice pogibije hrvatskih

junaka Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana 30.4. „Putevima Zrinskih“, utrka djece u organizaciji AK

„Petar Zrinski“ Vrbovec 30.4. Komemorativna svečanost u spomen na

hrvatske velikane i mučenike Petra Zrinskog i Franu Krstu Frankopana

30.4. „Banu Zrinskom u čast“, koncert HKUD-a „Petar Zrinski“ Vrbovec, dvorana POU

ZAPREŠIĆ 17.4. Kristova muka, Novi dvori Jelačićevi 22.4. Dan planeta Zemlje 23.4.-4.5. Dan općine Pušća 25.4. Sv. Marko - Dan MO Kupljenovo 25.4. Motocross na Papačevom bregu 25.4.-4.5 Izložba iz fundusa galerije, 20. godina Galerij

“Razvid” POU *** Promocija DVD-a, Društvo multiple skleroza *** Radionice s djecom „ Kroz igru i crtež“, AUKU

Autsajder *** Pušćanska salamijada i špekijada

Page 5: TURISTIČKA ZAJEDNICA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE · PDF fileStepinčevo, obljetnica smrti blaženog Alojzija Stepinca *** Fašnik, DVD Kraši ... Ljetna pozornica 20.4. Predstavljanje „Eko

DUGO SELO *** Easter Egg painting in the Drašković Counts Park *** Planet Earth Day

IVANIĆ-GRAD *** Open Door Days of Wine Huts, promotion of

tourist roads, Ivanić-Grad Tourist Board, Brenta Association and the Adventure Club

*** Planet Earth Day

JASTREBARSKO 22 Apr Planet Earth Day, central events on the main town

square *** Culture Month, performance by wind ensembles,

choirs and folklore groups *** Regional folklore festival, Jastrebarsko movie

theatre *** Town choir festival, movie theatre

KRAŠIĆ *** Planet Earth Day *** Easter customs, lighting of the Easter candle,

creating and display of Easter eggs

KRIŽ *** Art workshop in the library, fabric painting, napkin

decorating, Chinese painting techniques

SAMOBOR 6 Apr Battle at Samobor, Vugrinščak, Samobor Tourist

Board 15 Apr 24th Samobor Salami Festival, Trg kralja

Tomislava 16-17 Apr 7th Samobor Spring Fair

SVETA NEDELJA 16 Apr 5th Oldtimer Fair and Vehicle Exhibit, Stari kotači

Oldtime Club, Strmec *** St. George’s Day in Strmec, lighting of the bonfire

and programme by the Strmec Culture & Arts Society, Jastreb Hunting Lodge

*** St. George’s Day customs, Mala Gorica Culture & Arts Society, Mala Gorica Social Centre

*** St. George’s Day customs, Zvonko Lenard Pikić Culture & Arts Society, Rakitje Social Centre

*** St. George’s Day in Novaki, Novaki Culture & Arts Society

*** Songs for Lent, concert by the Novaki Culture & Arts Society

SvibanjDUGO SELO

1.5. Obilježavanje međunarodnog praznika rada

IVANIĆ-GRAD *** Glazbene svečanosti Milke Trnine, POU *** Poučna stazu flora i fauna šume Žutice,

Pustolovni klub, TZG Ivanić-Grada

JASTREBARSKO *** Susret puhačkih orkestara Zagrebačke županije *** Vinske igre Kluba prijatelja dobrog vina *** „Tempera tura“, koncert u parku *** Mikloušićevi susreti, CZKJ i Grad Jastrebarsko *** „Okićka trešnja“, cjelodnevni program, običaji

okićkog kraja 24.5. Sv. Urban, zaštitnik vinograda i vinogradara

KRAŠIĆ 7.-8.5. Dani Krašićkog kraja, kulturno, umjetnička i

sportska manifestacija 8.5. Godišnjica rođenja bl. Alojzija Stepinca, sveta

misa i razni vjerski sadržaji *** Proslava Sv. Florijana, vatrogasci Krašića i Pribića

KRIŽ *** Izložba Alena Milera

SAMOBOR *** 7. dani samoborskih kremšnita

SVETA NEDELJA 15.5. 16. hrvatski classic marathon - rally oldtimera,

Oldtimer klub „Stari kotači“ Strmec *** „Proljetni zvuci“, tradicionalni koncert u organizaciji

KUD-a Strmec *** Proslava Majčinog dana, koncert KUD-a Antun

Mihanović, Društveni dom Bestovje *** Gradska smotra folklora, Zajednica kulturno-

umjetničkih udruga grada Svete Nedelje *** Ljetni koncert KUD-a Kerestinec *** Priredba dramske sekcije KUD-a Mala Gorica *** Obilježavanje međunarodnog dana plesa, Plesni

klub Balans *** Svetonedeljski maraton (100 km), BK Sveta

Nedelja

April *** Exhibit of paintings by the Zagorec Society,

Bestovje Social Centre *** 8th International Quantum CARP CUP, carp

fishing competition, Rakitje Lake

VELIKA GORICA 25 Apr St. George’s Day in Turopolje, Lukavec Old Town

VRBOVEC *** Planet Earth Day and start of the Green Flower

campaign 5 Apr Easter - making Easter eggs, creative workshop

with Sister Samuela Premužić, Open University 13-26 Apr Easter and Children, exhibit of children’s works,

Open University, small gallery 18 Apr Planet Earth Day, Varoški lug and Novakuša

forest, lecture, Open University 19 Apr Love for the Earth, music and theatre programme,

art workshop, summer stage 20 Apr Presenting “Eco colouring books”, Open

University 21 Apr Concert by pupils of the Vrbovec primary music

school, Open University, small hall 27 Apr Small concert for young children, Open University 29 Apr Commemorating the 340th anniversary of the

killing of Croatian heroes, Petar Zrinski and Fran Krsto Frankopan

30 Apr Zrinski roads, children’s race, organised by the Petar Zrinski Athletic Club, Vrbovec

30 Apr Commemorative ceremony in memory of Croatian greats and martyrs Petar Zrinski and Fran Krsto Frankopan

30 Apr In Honour of Ban Zrinski, concert by the Petar Zrinski Culture & Arts Society Vrbovec, Open University hall

ZAPREŠIĆ 17 Apr Passion of Christ, Jelačić Novi dvori 22 Apr Planet Earth Day 23 Apr-4 May Pušća Municipality Day 25 Apr St. Mark’s Day - Kupljenovo Municipality Day 25 Apr Motocross on Papačev Breg 25 Apr-4 May Exhibit from the gallery collection, 20th

anniversary of the Razvid Gallery, Open University *** Promotion of the DVD, Multiple Sclerosis Society *** “Through games and drawings”, workshop for

children, Autsajder Association *** Pušća Salami and Bacon Festival

SVETI IVAN ZELINA 20.-21.5. Međunarodni viteški turnir u Svetoj Heleni 26.-28.5. 30. recital suvremenog kajkavskog pjesništva

“Dragutin Domjanić“, dvorana “Kraluš” i “Ivana”, POU

VELIKA GORICA 4.-8.5. Brass festival 14.-15.5. Proljetni sajam *** Festival urbane kulture

VRBOVEC 12.5. Koncert Paganini benda i Tvrtka Stipića, dvorana

POU 25.5 Pričaonica za djecu, POU *** Vikend likovna kolonija

ZAPREŠIĆ 1.5. Uskrsno ribarenje u Lužnici 6- 8.5. 5. moto susret MK „Ban“ 6.-25.5. Izložba: Matija Tomšić i Veljko Posavec, Galerija

„Razvid” POU 10.5. Dan otvorenih vrata i projektne nastave, Srednja

škola Ban Josip Jelačić 20.-22.5. Dani Jelačića, obilježavanje godišnjice smrti bana

Josipa Jelačića (20.5.) 24.5. Marija Pomoćnica - Dan MO Ivanec 27.5. Dani multiple skleroze 27.-29.5. Međunarodna smotra folklora, susreti puhačkih

orkestara, KUD-ova i domaćih muzičkih sastava, kotlovinijada i „Zaprešićki kraluž”

27.5.-15.6. Izložba Iva Haramina, Galerija „Razvid” POU *** Izložba minijatura, misa, koncert *** Kup „Bana Josipa Jelačića”, teniski otvoreni turnir,

Tenis centar *** Županijska izložba cvijeća *** Dan MO Sjever i Novi dvori - Kalamiri *** Tradicionalni šaranski kup,

www.saran.zapresic.hr *** Smotra dječjeg folklora *** Peti reggae festival, Autsajder

Page 6: TURISTIČKA ZAJEDNICA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE · PDF fileStepinčevo, obljetnica smrti blaženog Alojzija Stepinca *** Fašnik, DVD Kraši ... Ljetna pozornica 20.4. Predstavljanje „Eko

DUGO SELO 1 May Celebration of International Labour Day

IVANIĆ-GRAD *** Milka Trnina Musical Festivities, Open University *** Žutica Forest Educational Flora and Fauna

Trail, Adventure Club, Ivanić-Grad Tourist Board

JASTREBARSKO *** Meeting of Zagreb County wind orchestras *** Wine Games, Friends of Good Wine Club *** “Temperatura”, concert in the park *** Mikloušić Meetings, Jastrebarsko *** Okić Cherry, full day programme, traditions of the

Okić region 24 May St. Urban’s Day, patron saint of vineyards and

viticulturalists

KRAŠIĆ 7-8 May Krašić Days, cultural, artistic and sports event 8 May Anniversary of the birth of the Blessed Alojzije

Stepinac, holy mass and religious programme *** Celebration of St. Florian’s Day, fire fighters of

Krašić and Pribić

KRIŽ *** Exhibit by Alena Milera

SAMOBOR *** 7th Samobor Kremšnita Days

SVETA NEDELJA 15 May 16th Croatian Classic Marathon - oldtimer rally,

Stari Kotači Oldtimer Club, Strmec *** Sounds of spring, traditional concert organised by

Strmec Culture & Arts Society *** Mother’s Day celebration, concert by the Antun

Mihanović Culture & Arts Society, Bestovje Social Centre

*** Town folklore festival, Association of Culture & Arts Societies of Sveta Nedelja

*** Summer concert, Kerestinec Culture & Arts Society

*** Performance by the drama section, Mala Gorica Culture & Arts Society

*** Celebration of International Dance Day, Balans Dance Club

LipanjDUGO SELO

*** Izložba vina

IVANIĆ-GRAD 4.-5.6. Posjeti Ivanić-Grad 8.6. Dan grada, svečana sjednica *** Lipanj u Ivaniću *** Smotra folklora Otoka Ivanića, KUD Ivanić *** Obrtnički sajam tradicijskih i umjetničkih obrta,

Udruženje obrtnika *** Ljetni žabarski karneval, Udruga „Žabe“ *** Izložba posavskih konja, Udruga uzgajivača

posavskih konja *** Godišnja likovna izložba grada, POU *** Dan lana, POU *** Memorijal Đure Stjepana Deželića, Vatrogasna

zajednica Ivanića *** Euro kup u field samostrelu, Streljački klub Ivanić *** Međunarodni kup limača, međunarodni turnir u

nogometu za djecu, MO Poljana i TZ *** Biciklijada, GD Crvenog križa i Biciklistički klub Ivanić *** „Sportom protiv droge“, humanitarni

malonogometni turnir SRC „Petek“

JASTREBARSKO *** Biciklijada na Crnu Mlaku *** 5. XC Jaska 2011, utrka kupa RH u brdskom

biciklizmu *** Rock retromania, rock ‘60., ‘70., ‘80., glazbena

slušaonica, restoran „K Lojzeku“ *** Tradicionalno druženje u selu Brebrovac,

sportska događanja, ples *** EURO-CRO-MX, prvenstvo Europe u

motocrossu, staza Mladina 20.6. Sv. Vid, crkveno proštenje u selu Hrašća

KRAŠIĆ 12.6. Quadcross, Moto klub Krašić, staza „Draga“ 19.6. Supercross, Moto klub Krašić staza „Draga *** Blagdan Presvetog Trojstva

KRIŽ *** Badalićevi dani *** Lipanjski susreti Milke Trnine u Vezišću

SAMOBOR *** 5. “Akvareli na skeli”, skela u Medsavama

SVETA NEDELJA 5.6. „Dragi naš kaj“, gastro-etno glazbeni festival s

prezentacijom kajkavske starine i glazbeni festival kaj scene, jezero Orešje

18.6 Dan grada Svete Nedelje, blagdan Presvetog Trojstva,Trg Ante Starčevića

*** Sveta Nedelja Marathon (100 km), Sveta Nedelja cycling club

SVETI IVAN ZELINA 20-21 May International Knight’s Tournament at Sveta

Helena 26-28 May 30th Dragutin Domjanić recital of contemporary

Kajkavian poetry, Open University

VELIKA GORICA 4-8 May Brass Festival 14-15 May Spring Fair *** Festival of Urban Culture

VRBOVEC 12 May Concert by the Paganini band and Tvrtka

Stipića, Open University 25 May Story telling for children, Open University *** Weekend art colony

ZAPREŠIĆ 1 May Easter fishing at Lužnica 6-8 May 5th Moto Meeting, Ban Moto club 6-25 May Exhibit: Matija Tomšić and Veljko Posavec,

Razvid Gallery Open University 10 May Open Door Days and teaching projects, Ban

Josip Jelačić Secondary School 20-22 May Jelačić Days, commemorating the anniversary of

the death of Ban Josip Jelačić (20 May) 24 May Our Lady of Perpetual Help - Ivanec Municipality

Day 27 May Multiple Sclerosis Day 27-29 May International Folklore Festival, meeting of wind

orchestras, culture & arts societies, local bands, pork&potato stew and the Zaprešić “kraluž”

27 May-15 Jun Exhibit by Ivo Haramin, Razvid Gallery Open University

*** Exhibit of miniatures, mass, concert *** Ban Josip Jelačić Cup, open tennis tournament,

tennis centre *** County Flower Fair *** Sjever and Novi dvori Municipality Days *** Traditional Carp Cup, www.saran.zapresic.hr *** Children’s Folklore Festival *** 5th Reggae Festival, Autsajder

May *** „Radost u pjesmi“, dječji glazbeni festival, Trg Ante Starčevića

*** Malogorički susreti, smotra folklora, KUD Mala Gorica

*** 6. svetonedeljska biciklijada, BK Sveta Nedelja, www.bksvn.hr

*** 8. dječji folklorni festival, smotra folklora, KD Sveta Nedjelja

*** Večer poezije, Zavičajno društvo Zagorec, Društveni dom Bestovje

*** Ljetni koncert KUD-a Kerestinec *** „Radost u druženju i pjesmi“, Zajednica kulturno-

umjetničkih udruga grada Svete Nedelje

SVETI IVAN ZELINA 23.-25.6. 6. svetoivanjski dani, 43. izložba vina kontinentalne Hrvatske, Svetoivanjska smotra folklora, proglašenje

dobitnika priznanja i nagrađenih u akciji Volim Hrvatsku - Zeleni cvijet

VELIKA GORICA 26.6. Ivanje u Buševcu 30.6.-3.7. Međunarodni festival folklora

VRBOVEC 1.6. Završni koncert učenika Osnovne glazbene

škole Vrbovec, dvorana POU 13.6.- 28.8. „Iz starog albuma“, izložba fotografija Celestine

Prochaska, rođ. Perin, Mala galerija POU 16.6. „Vesela udovica“, Baletna trupa Croatia, POU 29.6.-24.8. Praznici u POU Vrbovec - „Smiješak molim,

snimam te!“, foto radionica za djecu, „Crtajmo i pjevajmo zajedno“, likovna i glazbena radionica za djecu

*** Obilježavanje 100. obljetnice rođenja pjesnika Josipa Velebita

*** Dan grada Vrbovca, Župe sv. Vida, I. osnovne škole Vrbovec, Dan obrtnika

ZAPREŠIĆ 1.6. Kolonija “Akvarel na skeli” 2.-3.6. Dani ogranka MH Zaprešić, Dani Ante Kovačića

i Susret Ivica Kičmanović 17.-29.6. Likovna radionica crtanja, slikanja i modeliranja,

Galerija „Razvid” 24.6. Sv. Ivan Krstitelj - Dan MO Jablanovec 24.6. Ivanjski kres u Hruševcu Kupljenskom 24.-29.6 Od Ivanja do Petrova - Dan MO Centar i Stari

centar *** Susret pjevačkih zborova i malih vokalnih

sastava Zagrebačke županije *** Jelačić bal Plemićke mladeži *** Koncerti na otvorenom za kraj školske godine,

AUKU Autsajder

Page 7: TURISTIČKA ZAJEDNICA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE · PDF fileStepinčevo, obljetnica smrti blaženog Alojzija Stepinca *** Fašnik, DVD Kraši ... Ljetna pozornica 20.4. Predstavljanje „Eko

DUGO SELO *** Wine exhibit

IVANIĆ-GRAD 4-5 Jun Visits to Ivanić-Grad 8 Jun Town Day, official council session *** June in Ivanić *** Otok Ivanić Folklore Festival, Ivanić Culture &

Arts Society *** Fair of traditional and artistic crafts, Association

of Craftsmen *** Summer Carnival, Žabe Association *** Exhibit of Posavina horses, Association of

Posavina Horse Breeders *** Annual Art Exhibit, Open University *** Linen Days, Open University *** Đuro Stjepan Deželić Memorial, Ivanić Fire

Fighting Association *** Euro Cup in Field Crossbow, Ivanić Shooting Club *** International Children’s Cup, international

children’s football tournament, Poljana Municipality and the Tourist Board

*** Bicycle rally, Red Cross and Ivanić Cycling Club *** Sport Against Drugs, charity five-a-side football

tournament, Petek Sports Centre

JASTREBARSKO *** Bicycle rally at Crna Mlaka *** 5th XC Jaska 2011, Croatian Cup race in mountain

cycling *** Rock Retromania, rock of the 60s, 70s and 80s,

K Lojzeku restaurant *** Traditional gathering in Brebrovac village, sports

events, dance *** EURO-CRO-MX, European Championships in

motocross, Mladina track 20 Jun St. Vitus’ Day, church feast day in the village Hrašće

KRAŠIĆ 12 Jun Quadcross, Krašić Moto Club, Draga track 19 Jun Supercross, Krašić Moto Club, Draga track *** Feast Day of the Most Holy Trinity

KRIŽ *** Badalić Days *** Milka Trnina June Meetings in Vezišće

SAMOBOR *** 5th Watercolours on the Raft, river raft at Medsave

SVETA NEDELJA 5 Jun Our Dear Kaj, gastro-ethno music festival

presenting old Kajkavian songs, and festival of the Kaj music scene, Orešje Lake

18 Jun Sveta Nedelja Town Day, feast day of the Most Holy Trinity, Trg Ante Starčevića

*** Joy in Song, children’s music festival, Trg Ante Starčevića

SrpanjDUGO SELO

*** Dani templara

IVANIĆ-GRAD *** Sveta Ana u Breškoj Gredi, MO Breška Greda *** Otvoreno ljeto u Ivaniću, TZG Ivanić-Grada *** Ljeto na bazenu, SRC Petek

JASTREBARSKO *** Biciklijada na Crnu Mlaku *** Svjetsko prvenstvo MX3 i Europsko prvenstvo EMX2 na stazi Mladina *** “Dani Vlatka Mačeka”, program na glavnom gradskom trgu *** Škapularsko proštenje, Franjevački samostan, Crkva Sv. Marije *** Rock retromania, rock ‘60., ‘70., ‘80., glazbena slušaonica, restoran „K Lojzeku“ *** Sveta Ana, proštenje u Svetoj Jani, nastup KUD-a Sveta Jana i Svetojanskih mažoretkinja *** Dan slavetićkog kraja, nastupi KUD-ova, prezentacija domaćih proizvoda srpanj/kolovoz „Zelena livada“, stare pučko-pastirske igre

KRIŽ *** Milkino ljeto

SAMOBOR 2.-3.7. 26. dani rudarske greblice, Rude *** Oldtimer rally Samobor

SVETA NEDELJA *** Ljetni koncert KUD-a Kerestinec

VELIKA GORICA 3.7. Turopoljska šetnica 13.-26.7. 7. „Goričke večeri“

VRBOVEC *** Ljeto u gradu, Ljetna pozornica (subotom)

ZAPREŠIĆ 1.7. Presveto srce Isusovo - Dan MO Pojatno 1.-7.7. 6. zaprešićki biennale akvarela, Galerija „Razvid” POU 3.7. Turist open, tradiconalni golf turnir 6.-9.7. 2. međunarodne glazbene svetkovine “Lužnica u ljetno doba A.D. 2011.” 23.-24.7. Zaprešićke žetvene svečanosti

June *** Mala Gorica Meetings, folklore festival, Mala

Gorica Culture & Arts Society *** 6th Sveta Nedelja Bicycle Rally, Sveta Nedelja

Cycling Club, www.bksvn.hr *** 8th Children’s Folklore Festival, folklore festival,

Sveta Nedelja Cultural Society *** Evening of poetry, Zagorec Society, Bestovje

Social Centre *** Summer concert, Kerestinec Culture & Arts Society *** Joy in Gathering and in Song, Association of

Culture & Arts Societies of Sveta Nedelja

SVETI IVAN ZELINA 23-25 Jun 6th St. John Days, 43rd exhibit of the wines of

continental Croatia Sveti Ivan Folklore Festival, proclamation of

winners and those recognised in the campaign I Love Croatia - Green Flower

VELIKA GORICA 26 Jun St. John’s Day in Buševec 30 Jun-3 Jul International Folklore Festival

VRBOVEC 1 Jun Final concert for pupils of the Vrbovec Primary

Music School, Open University 13 Jun-28 Aug old albums, exhibit of photographs by

Celestina Prochaska nee Perin, Open University small gallery

16 Jun The Happy Widow, Croatia ballet troupe, Open University

29 Jun-24 Aug Summer vacation at Vrbovec Open University - “Smile please, I’m photographing you!”, photo workshop for children, “Let’s Draw and Sing Together”, art and music workshop for children

*** Commemoration of the 100th anniversary of the birth of poet Josip Velebit

*** Vrbovec Town Day, Parish of St. Vitus, Vrbovec I Primary School, Craftsmen Day

ZAPREŠIĆ 1 Jun Art colony “Watercolours on the raft” 2-3 Jun Matrix Croatica Day Zaprešić branch, Ante

Kovačića Days and Ivica Kičmanović Meeting 17-29 Jun Art workshop, drawing, painting and modelling,

Razvid Gallery 24 Jun St. John the Baptist - Jablanovec Municipality Day 24 Jun St. John’s Day bonfire (Midsummer’s Day),

Hruševec Kupljenski 24-29 Jun From St. John’s Day to St. Peter’s Day, Centar

and Stari Centar Day *** Meeting of choirs and small vocal ensembles of

Zagreb County *** Jelačić Noble Youth Ball *** Outdoor concerts at the end of the school year,

Autsajder Association

Page 8: TURISTIČKA ZAJEDNICA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE · PDF fileStepinčevo, obljetnica smrti blaženog Alojzija Stepinca *** Fašnik, DVD Kraši ... Ljetna pozornica 20.4. Predstavljanje „Eko

DUGO SELO *** Templar Days

IVANIĆ-GRAD *** St. Anne’s Day in Breška Greda, Breška Greda *** Outdoor Summer in Ivanić, Ivanić-Grad Tourist Board *** Summer at the Pool, Petek Sports Centre

JASTREBARSKO *** Bicycle rally at Crna Mlaka *** MX3 World Championships and EMX2 European Championships, Mladina track *** Vlatko Maček Days, programme on the main town square *** Feast Day of Our Lady of the Scapular, Franciscan monastery, Church of Our Lady *** Rock Retromania, rock of the 60s, 70s, 80s, K Lojzeku restaurant *** St. Anne’s Day, feast day in Sveta Jana, performances by the Sveta Jana Culture & Arts Society

and the Sveta Jana majorettes *** Slavetić Days, performances by culture & arts societies, presentation of locally made products Jul/Aug Green Meadows, old shepherd’s games

KRIŽ *** Milka’s Summer

SAMOBOR 2-3 Jul 26th Rudarska Greblica days, Rude *** Samobor Oldtimer Rally

SVETA NEDELJA *** Summer concert by the Kerestinec Culture & Arts Society

VELIKA GORICA 3 Jul Turopolje promenade 13-26 Jul 7th Gorica Evenings

VRBOVEC *** Summer in the City, summer stage (Saturdays)

ZAPREŠIĆ 1 Jul Most Holy Heart of Jesus, Pojatno 1-7 Jul 6th Zaprešić Watercolour Biennale, Razvid Gallery Open University 3 Jul Tourist Open, traditional golf tournament 6-9 Jul 2nd international sacral music festival “Lužnica in summer A.D. 2011.” 23-24 Jul Zaprešić Harvest Festivities

Kolovoz/AugustIVANIĆ-GRAD

*** Memorijal Stjepana Grgca, međunarodna biciklistička utrka BK „Ivanić“

*** Oldtimer rally, Oldtimer klub Ivanić-Grad *** Ljeto na bazenu, SRC Petek

JASTREBARSKO 15.8. Blagdan Velike gospe u Volavju, tradicionalno

proštenje, Crkva BDM Snježne 16.8. Rokovo u Slavetiću *** Rock retromania, rock ‘60., ‘70., ‘80., glazbena

slušaonica, restoran „K Lojzeku“ *** Tradicionalna zabava na Goljaku *** 2. jaskanski planinski eko maraton

KRAŠIĆ 15.8. Proštenje u Crkvi Majke Božje Dolske, Dol 21.8. Quadcross u Krašiću, Moto klub Krašić, staza

„Draga““ *** Sv. Siksto - proštenje u Pribiću *** Turnir vuzmenki Krašićke fare, tradicionalni

malonogometni turnir

KRIŽ *** Milkino ljeto

VELIKA GORICA 20.8. Žirovinsko spravišće

VRBOVEC 26.-28.8. 31. „Kaj su jeli naši stari“, turističko-kulinarska

manifestacija

ZAPREŠIĆ 20.8. Modelarski Kup Zaprešića F3K (Eurocontest tour) 28.8. Međunarodna biciklistička utrka Zagreb-

Zaprešić- Ljubljana 29.8.- 4.9. Tjedan festivala

JulyIVANIĆ-GRAD

*** Stjepan Grgec Memorial, international cycling race, Ivanić Cycling Club

*** Oldtimer rally, Ivanić-Grad Oldtimer Club *** Summer at the pool, Petek Sports Centre

JASTREBARSKO 15 Aug Feast Day of the Assumption of Our Lady in

Volavje, traditional church feast, Church of Our Lady of the Snow

16 Aug St. Rocco’s Day in Slavetić *** Rock Retromania, rock of the 60s, 70s, 80s, K

Lojzeku restaurant *** Traditional party at Goljak *** 2nd Jaska Mountain Eco Marathon

KRAŠIĆ 15 Aug Feast Day of the Assumption of Our Lady, Dol 21 Aug Quadcross at Krašić, Krašić Moto Club, Draga

track *** St. Sixtus’ Day, feast day in Pribić *** Krašić Fare Tournament, traditional five-a-side

football tournament

KRIŽ *** Milka’s Summer

VELIKA GORICA 20 Aug Acorn Festival

VRBOVEC 26-28 Aug 31st What Our Elders Ate, tourism and culinary

event

ZAPREŠIĆ 20 Aug Zaprešić F3K Modelling Cup (Eurocontest tour) 28 Aug Zagreb- Zaprešić- Ljubljana International

Cycling Race 29 Aug-4 Sep Festival Week

Page 9: TURISTIČKA ZAJEDNICA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE · PDF fileStepinčevo, obljetnica smrti blaženog Alojzija Stepinca *** Fašnik, DVD Kraši ... Ljetna pozornica 20.4. Predstavljanje „Eko

Rujan SeptemberDUGO SELO

*** Dugoselske jeseni

IVANIĆ-GRAD *** Tjedan kretanja, Grad Ivanić-Grad *** Zdravstveno-rekreativni dan Naftalana, SB Naftalan *** Volim Ivanić - Cvjetni otok Ivanić, završnica akcije TZ *** Grafička radionica u suradnji s Likovnom akademijom, POU *** „Dionizove večeri“, večeri vina i poezije na Plešivičkoj vinskoj cesti *** Jaskanske vinske svečanosti, tradicionalna izložba vina *** Jaska open, teniski turnir u organizaciji TK Jastreb *** KotloVina show, otvoreno natjecanje u pripremanju kotlovine *** Rock retromania, rock ‘60., ‘70., ‘80., glazbena slušaonica, restoran „K Lojzeku“ *** Eko etno Jaska

KRIŽ *** Dan Općine Križ *** Festival slastica

SAMOBOR 27.9. Svjetski dan turizma *** 36. samoborska glazbena jesen

SVETA NEDELJA 3.9. 12. svetonedeljska fišijada, natjecanje u pripravljanju fiša, jezero Rakitje, www.svetanedelja.hr 11.9. „Nakon mora v brege se mora“, rekreacijska šetnja po Svetonedeljskom bregu *** Strmečka jesen, tradicionalna smotra folklora, KUD Strmec *** Izložba slika novačkih amatera, KUD Novaki *** 4. brdski kronometar, BK Sveta Nedelja, www.bksvn.hr

VELIKA GORICA 27.9. Svjetski dan turizma 29.9. Međunarodni festival tradicijskih glazbala

ZAPREŠIĆ 9.-21. Likovni atelje za odrasle, Galerija „Razvid” POU 23.9.-6.10. Uzvratna izložba: Kutina, Galerija „Razvid” POU 27.9. Sv. Vinko Paulski - Dan MO Šibice *** Zabava - demobendovi, AUKU Audsajder

DUGO SELO *** Dugo Selo Autumns

IVANIĆ-GRAD *** Mobility Week, Grad Ivanić-Grad *** Naftalan Health and Recreation Day, SB Naftalan *** I Love Ivanić - Ivanić Island of Flowers, final of the tourist board campaign *** Graphic Worksop in cooperation with the Art Academy, Open University *** Dionysus Evenings, an evening of wine and poetry on the Plešivica Wine Road *** Jaska Wine Festivities, traditional wine exhibit *** Jaska Open, tennis tournament, Jastreb Tennis Club *** KotloVina Show, outdoor pork&potato stew cook off *** Rock Retromania, rock of the 60s, 70s, 80s, K Lojzeku restaurant *** Eco Ethno Jaska

KRIŽ *** Križ Municipality Day *** Dessert Festival

SAMOBOR 27 Sep World Tourism Day *** 36th Samobor Musical Autumns

SVETA NEDELJA 3 Sep 12th Sveta Nedelja Fish Stew Cook Off, Rakitje Lake, www.svetanedelja.hr 11 Sep After the Sea, Hit the Hills, recreational walk through the Sveta Nedelja hills *** Strmec Autumns, traditional folklore festival, Strmec Culture & Arts Society *** Exhibit of amateur paintings, Novaki Culture & Arts Society *** 4th Mountain Chronometer, Sveta Nedelja Cycling Club, www.bksvn.hr

VELIKA GORICA 27 Sep World Tourism Day 29 Sep International Festival of Traditional Instruments

ZAPREŠIĆ 9-21 Sep Art Studio for Adults, Razvid Gallery Open University 23 Sep-6 Oct Return Exhibit: Kutina, Razvid Gallery Open University 27 Sep St. Vincent of Paul’s Day - Šibice Municipality Day *** Entertainment - demo bands, Audsajder Association

Page 10: TURISTIČKA ZAJEDNICA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE · PDF fileStepinčevo, obljetnica smrti blaženog Alojzija Stepinca *** Fašnik, DVD Kraši ... Ljetna pozornica 20.4. Predstavljanje „Eko

Listopad OctoberDUGO SELO

*** Dječji tjedan

IVANIĆ-GRAD 15.-16.10. 7. Bučijada u Ivanić- Gradu, sajam buča, zabavni i edukativni program 15.10.-15.11. Mjesec hrvatske knjige, POU

JASTREBARSKO *** 7. međunarodna utrka planinskog kupa Hrvatske „Japetić 2011.“

KRAŠIĆ *** Dani kruha - plodovi zemlje, TZO Krašić, KUD „Josip Torbar“, Udruga „U.Z.O.R.“

KRIŽ 15.10.-15.11. Mjesec hrvatske knjige

SAMOBOR *** 36. Samoborska glazbena jesen *** Dan grada Samobora (3. subota u listopadu)

SVETA NEDELJA *** Dani kruha, Zajednica kulturno-umjetničkih udruga grada Sv. Nedelje *** Jesenska uvertira, ciklus koncerata, Zajednica KUU Sv. Nedelje *** 5. brdski kronometar, BK Sveta Nedelja, www.bksvn.hr

SVETI IVAN ZELINA 8.10. Kestenijada, turistička manifestacija na Kladeščici 22.10. 31. smotra dječjeg kajkavskog pjesništva “Dragutin Domjanić“, Dvorana “Kraluš” POU,

Dvorana “Ivana”

VELIKA GORICA *** Gastro Turopolja

VRBOVEC 11.10. „Župna crkva Sv. Vida u Vrbovcu od srednjeg vijeka do danas“, predstavljanje brošure, POU 26.10. Mali koncert za najmlađe, koncert učenika OGŠ Vrbovec, POU

ZAPREŠIĆ 1.-2.10. Modelarski kup Zaprešić F3J i 3. elektro Kup F5J 1.-16.10. Dani Jelačića i 16. dan grada Zaprešića (16.10.)

Romobilijada, natjecanje u preponskom jahanju Trofej „Ban Josip Jelačić“, međunarodno vatrogasno natjecanje, kup u motornom zmajarstvu, Kajkavska večer, koncert „ Banu u čast” , godišnja izložba članova ULS-a, niz sportskih događanja, zložbe i koncerti

14.-16.10. 13. međunarodni gospodarski sajam 10.-19.10. Izložba “Kaži to cvijećem”, TZG Zaprešića, Galerija “Razvid” POU 21.10-9.11. 11. izložba Marc Antonio Cinotti, Galerija “Razvid” POU *** Večer književnosti, AUKU Autsajder

DUGO SELO *** Children’s Week

IVANIĆ-GRAD 15-16 Oct 7th Squash Festival in Ivanić-Grad, squash fair, entertainment and educational programme 15 Oct-15 Nov Croatian Book Month, Open University

JASTREBARSKO *** 7th Croatian Cup “Japetić 2011” International mountain race

KRAŠIĆ *** Bread Days - fruits of the Earth, Krašić Tourist Board, Josip Torbar Culture & Arts Society,

U.Z.O.R. Association

KRIŽ 15 Oct-15 Nov Croatian Book Month

SAMOBOR *** 36th Samobor Musical Autumns *** Samobor Town Day (3rd Saturday in October)

SVETA NEDELJA *** Bread Days, Association of Culture & Arts Societies of Sveta Nedelja *** Autumn Overtures, series of concerts, Association of Culture & Arts Societies of Sveta Nedelja *** 5th Mountain Chronometer, Sveta Nedelja Cycling Club, www.bksvn.hr

SVETI IVAN ZELINA 8 Oct Chestnut Festival, tourism event on Kladeščica 22 Oct 31st Dragutin Domjanić Children’s Kajkavian Poetry Festival, Kraluš Hall, Ivana Hall, Open

University

VELIKA GORICA *** Gastro Turopolje

VRBOVEC 11 Oct Parish Church of St. Vitus in Vrbovec from the Middle Ages to Today, presentation of the

brochure, Open University 26 Oct Little Concert for Little Ones, concert for pupils of the Vrbovec Primary Music School, Open

University

ZAPREŠIĆ 1-2 Oct Zaprešić F3J Modelling Cup and 3rd F5J Electro Cup 1-16 Oct Jelačić Days and 16th Zaprešić Town Day (16 Oct), scooter rally, Ban Josip Jelačić trophy

horse jumping competition, Kajkavian evening, In Honour of the Ban concert, annual art exhibit, series of sporting events, exhibits and concerts

14-16 Oct 13th International Economic Fair 10-19 Oct Exhibit “Say it with Flowers”, Zaprešić Tourist Board, Razvid Gallery Open University 21 Oct-9 Nov 11th exhibit by Marc Antonio Cinotti, Razvid Gallery Open University *** An evening of literature, Autsajder Association

Page 11: TURISTIČKA ZAJEDNICA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE · PDF fileStepinčevo, obljetnica smrti blaženog Alojzija Stepinca *** Fašnik, DVD Kraši ... Ljetna pozornica 20.4. Predstavljanje „Eko

Studeni NovemberDUGO SELO

*** Martinski dani u Dugom Selu

IVANIĆ-GRAD *** 10. smotra muških pjevačkih skupina Hrvatske, POU, KUD P. Bregi *** Susreti dječjih lektirnih i nagrađivanih književnika, POU *** Martinje, obilježavanje martinjskih običaja, Udruga Brenta, vinari i ugostitelji

JASTREBARSKO 13.11. Dan grada Jastrebarskog, svečana proslava *** Dani meda, izložba i prodaja meda i mednih proizvoda *** Martinje u Jaski, manifestacija u čast krštenja mošta s prigodnim programom

KRAŠIĆ *** Martinje, TZO Krašić, KUD „J. Torbar“

KRIŽ *** Likovne radionice u knjižnici

SAMOBOR *** Martinje i kestenijada

SVETA NEDELJA *** „Jandraševo u Novakima“, kapela Sv. Andrije, KUD Novaki *** Proslava Martinja

SVETI IVAN ZELINA 11.11. Martinje, tradicionalno obilježavanje blagdana Sv. Martina

VELIKA GORICA 2.11. 8. susreti pučkih kazališta „Kaj buš“ 12.11. Martinje u Vukomeričkim goricama

VRBOVEC 10.11. Koncert Komornog sastava Zagrebačke filharmonije, POU 30.11. Pričaonica za djecu, POU

ZAPREŠIĆ 3.11. Proslava Sv. Huberta 6.11. 8. zaprešić Indoor open F1N Faio Open International 11.11.-7.12. Izložba Zlatko Selec, Galerija „Razvid” POU 12.11 Martinje u zaprešićkom kraju 27.11. Paljenje prve adventske svijeće, advent u zaprešićkom kraju *** Peti FA festival

DUGO SELO *** St. Martin Days in Dugo Selo

IVANIĆ-GRAD *** 10th Croatian Male Singing Group Festival, Open University, Posavski Bregi Culture & Arts

Society *** Meeting of Children’s Literature and Award Winning Authors, Open University *** St. Martin’s Day, celebrating St. Martin’s Day customs, Brenta Association, wine makers and

hospitality venues

JASTREBARSKO 13 Nov Jastrebarsko Town Day, celebration *** Honey Days, exhibit and sale of honey and honey products *** St. Martin’s Day in Jaska, christening the grape must and programme

KRAŠIĆ *** St. Martin’s Day, Krašić Tourist Board, J. Torbar Culture & Arts Society

KRIŽ *** Art workshop at the library

SAMOBOR *** St. Martin’s Day and Chestnut Festival

SVETA NEDELJA *** St. Andrew’s Day (Jandraševo) in Novaki, Chapel of St. Andrew, Novaki Culture & Arts Society *** Celebration of St. Martin’s Day

SVETI IVAN ZELINA 11 Nov St. Martin’s Day, traditional celebration of the feast day of St. Martin

VELIKA GORICA 2 Nov 8th Amateur Theatre Meetings “Kaj buš” 12 Nov St. Martin’s Day in Vukomeričke gorice

VRBOVEC 10 Nov Concert by the Chamber Ensemble of the Zagreb Philharmonic, Open University 30 Nov Story Telling for Children, Open University

ZAPREŠIĆ 3 Nov Celebration of St. Hubert’s Day 6 Nov 8th Zaprešić Indoor Open F1N Faio Open International 11 Nov-7 Dec Exhibit by Zlatko Selec, Razvid Gallery Open University 12 Nov St. Martin’s Day in the Zaprešić region 27 Nov Lighting of the first Advent candle, advent in the Zaprešić region *** 5th FA Festival

Page 12: TURISTIČKA ZAJEDNICA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE · PDF fileStepinčevo, obljetnica smrti blaženog Alojzija Stepinca *** Fašnik, DVD Kraši ... Ljetna pozornica 20.4. Predstavljanje „Eko

Prosinac DecemberDUGO SELO

*** Badnjak za građane

IVANIĆ-GRAD *** Božić u Ivaniću, koncerti, programi, sajam i ostala

događanja *** „Deželićevi književni dani“, POU 31.12. Doček Nove godine u gradu

JASTREBARSKO 6.12. Sveti Nikola, zaštitnik župe Jastrebarsko *** Advent u Slavetiću *** Božićni bal, Humanitarna udruga žena *** „Božić u Jaski“, višednevna manifestacija

povodom božićnih blagdana

KRAŠIĆ *** Narodni običaji vezani uz blagdan Sv. Nikole,

priredba i koncert crkvenog zbora *** Božićni koncert KUD-a „Josip Torbar“, Župna

crkva Presvetog Trojstva

KRIŽ *** Advent u Križu *** Dolazi nam Sveti Nikola *** Božićni koncert u čast Milki Trnini *** Božićni koncert KUD-a Graničar *** Božićni koncert limene glazbe DVD-a Križ *** Predstava AK „Josip Badalić“ za djecu

SAMOBOR *** Adventski dani, TZG Samobora i PCS 31.12. Doček Nove godine, TZG Samobora

DUGO SELO *** Christmas Eve for citizens

IVANIĆ-GRAD *** Christmas in Ivanić, concerti, programmes, fair

and other events *** Deželić Literary Days, Open University 31 Dec New Year’s Eve in the Town

JASTREBARSKO 6 Dec St. Nicholas’ Day, patron saint of the Jastrebarsko

parish *** Advent in Slavetić *** Christmas ball, Women’s Humanitarian

Association *** Christmas in Jaska, multi-day event to celebration

the Christmas season

KRAŠIĆ *** National customs surrounding St. Nicholas’ Day,

performance and concert by the church choir *** Christmas concert by the Josip Torbar Culture &

Arts Society, Parish Church of the Most Holy Trinity

KRIŽ *** Advent in Križ *** St. Nicholas is Coming *** Christmas concert in honour of Milka Trnina *** Christmas concert by the Graničar Culture &

Arts Society *** Christmas brass band concert by the Križ

Volunteer Fire Department *** Performance for children by the Josip Badalić

Amateur Theatre

SAMOBOR *** Advent Days, Samobor Tourist Board 31 Dec New Year’s Eve, Samobor Tourist Board

SVETA NEDELJA 3.12. Sveti Nikola, prigodni dječji program, Drustveni

dom Strmec, TZG Svete Nedelje *** Božićni koncert svih KUD-ova grada, župna

crkva Presvetog Trojstva, KUD Antun Mihanović *** Koncert „Hrvatski Božić“ KUD-a Kerestinec,

Župna crkva Uzvišenja sv. Križa, Kerestinec *** Božićni koncert KUD-a Mala Gorica, Mala Gorica *** Lucinje u Strmcu, prigodni program KUD-a

Strmec, Društveni dom Strmec

VELIKA GORICA 2.12. Susret generacija 5.-13.12. Lucijini dani 31.12. Doček Nove godine, Trg S. Radića *** Međunarodni festival malih vokalnih sastava *** Velikogorički glazbeni festival *** Božićni koncert

VRBOVEC *** Prosinačaka događanja i Božićni sajam s

dočekom Nove godine na trgu 3.12. 4. „Revija u slici“ 4.12.-5.1. „Hrvatski Božić“, izložba jaslica i paljenje prve

adventske svijeće, mala galerija POU 5.12. Kazališna predstava za djecu u povodu Svetog

Nikole, POU 28.12. Pričaonica za djecu, POU

ZAPREŠIĆ *** Advent u zaprešićkom kraju 3.- 4.12. 8. božićni sajam Zaprešićkog kraja u Pušći,

7. izložba rakija Zagrebačke županije 9.-11.12. Izložba Zlatan Frey, Galerija „Razvid” POU 26.-27.12. Žive jaslice na Trgu Ivana Pavla II.

SVETA NEDELJA 3 Dec St. Nicholas’ Day, children’s programme, Strmec

Social Centre, Sveta Nedelja Tourist Board *** Christmas concert by all town culture & arts

societies, parish Church of the Most Holy Trinity, Antun Mihanović Culture & Arts Society

*** Croatian Christmas Concert by the Kerestinec Culture & Arts Society, Parish Church of the Raising of the Holy Cross, Kerestinec

*** Christmas concert by the Mala Gorica Culture & Arts Society, Mala Gorica

*** St. Lucy’s Day in Strmec, programme by the Strmec Culture & Arts Society, Strmec Social Centre

VELIKA GORICA 2 Dec Meeting of generations 5-13 Dec St. Lucy’s Days 31 Dec New Year’s Eve, Trg S. Radića *** International Small Vocal Ensemble Festival *** Velika Gorica Music Festival *** Christmas concert

VRBOVEC *** December events and Christmas fair, with New

Year’s Eve on the town square 3 Dec 4th Review in pictures 4 Dec-5 Jan Croatian Christmas, exhibit of nativity scenes and

lighting of the Advent candle, Open University small gallery

5 Dec Theatrical performance for children to celebrate St. Nicholas’ Day, Open University

28 Dec Story telling for children, Open University

ZAPREŠIĆ *** Advent in the Zaprešić region 3-4 Dec 8th Christmas fair of the Zaprešić region in

Pušća, 7th Zagreb County spirits exhibit

9-11 Dec Exhibit by Zlatan Frey, Razvid Gallery Open University

26-27 Dec Live nativity scene on Trg Ivana Pavla II

Page 13: TURISTIČKA ZAJEDNICA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE · PDF fileStepinčevo, obljetnica smrti blaženog Alojzija Stepinca *** Fašnik, DVD Kraši ... Ljetna pozornica 20.4. Predstavljanje „Eko

Mjesečni program događanja potražite na: Monthly event calendars available at:

www.tzzz.hr

Kalendar događanja podložan je promjenama.The calendar of events is subject to change.

Turistička zajednica Zagrebačke županije Zagreb County Tourist Board

Preradovićeva 42, 10000 ZagrebTel.: + 385 1 4873 665Fax: + 385 1 4873 670

E-mail: [email protected]

Zagreb, 2011.

ISBN: 978-953-7181-54-3