of 14 /14
1.0 OBJEKTIF Objektif utama dalam mengawal penyakit tibi ini ialah melindungi sekurang- kurangnya 95% daripada. jumlah yang mudah di jangkiti ‘susceptible population’ mereka yang berumur kurang ! tahun dengan "elalian #$ atau dikenali sbgai #acille $almette uerin. &elain itu dapat memberi pendedahan tentang penyakit tuberkulosis secara lebih mendalam. "ihak berwajib seperti para medik perlu tahu akan cara penyakit berjangkit dan sebab disebalik terjadi nya penyakit ini. Objektif ini juga perlulah dapat menjelaskan peranan "embantu perubatan dalam mencegah' mengawal dan rehabilitasi penyakit (uberkulosis ini MACH1213(TUBERKULOSIS) Page 1

TUGASAN (TUBERKULOSIS)

Embed Size (px)

Text of TUGASAN (TUBERKULOSIS)

Page 1: TUGASAN (TUBERKULOSIS)

8/19/2019 TUGASAN (TUBERKULOSIS)

http://slidepdf.com/reader/full/tugasan-tuberkulosis 1/13

Page 2: TUGASAN (TUBERKULOSIS)

8/19/2019 TUGASAN (TUBERKULOSIS)

http://slidepdf.com/reader/full/tugasan-tuberkulosis 2/13

Page 3: TUGASAN (TUBERKULOSIS)

8/19/2019 TUGASAN (TUBERKULOSIS)

http://slidepdf.com/reader/full/tugasan-tuberkulosis 3/13

Page 4: TUGASAN (TUBERKULOSIS)

8/19/2019 TUGASAN (TUBERKULOSIS)

http://slidepdf.com/reader/full/tugasan-tuberkulosis 4/13

Page 5: TUGASAN (TUBERKULOSIS)

8/19/2019 TUGASAN (TUBERKULOSIS)

http://slidepdf.com/reader/full/tugasan-tuberkulosis 5/13

Page 6: TUGASAN (TUBERKULOSIS)

8/19/2019 TUGASAN (TUBERKULOSIS)

http://slidepdf.com/reader/full/tugasan-tuberkulosis 6/13

Page 7: TUGASAN (TUBERKULOSIS)

8/19/2019 TUGASAN (TUBERKULOSIS)

http://slidepdf.com/reader/full/tugasan-tuberkulosis 7/13

Page 8: TUGASAN (TUBERKULOSIS)

8/19/2019 TUGASAN (TUBERKULOSIS)

http://slidepdf.com/reader/full/tugasan-tuberkulosis 8/13

Page 9: TUGASAN (TUBERKULOSIS)

8/19/2019 TUGASAN (TUBERKULOSIS)

http://slidepdf.com/reader/full/tugasan-tuberkulosis 9/13

Page 10: TUGASAN (TUBERKULOSIS)

8/19/2019 TUGASAN (TUBERKULOSIS)

http://slidepdf.com/reader/full/tugasan-tuberkulosis 10/13

Page 11: TUGASAN (TUBERKULOSIS)

8/19/2019 TUGASAN (TUBERKULOSIS)

http://slidepdf.com/reader/full/tugasan-tuberkulosis 11/13

Page 12: TUGASAN (TUBERKULOSIS)

8/19/2019 TUGASAN (TUBERKULOSIS)

http://slidepdf.com/reader/full/tugasan-tuberkulosis 12/13

Page 13: TUGASAN (TUBERKULOSIS)

8/19/2019 TUGASAN (TUBERKULOSIS)

http://slidepdf.com/reader/full/tugasan-tuberkulosis 13/13