10

Tugasan powerpoint

  • Upload
    akma06

  • View
    146

  • Download
    7

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Tugasan powerpoint
Page 2: Tugasan powerpoint

KONSEP KAJIAN TEMPATAN

Page 3: Tugasan powerpoint

Menekankan kepada pengetahuan dan pemahaman tentang persekitaran murid. Merangkumi perihal kawasan setempat, sejarah, keadaan geografi dan kejayaan negara serta kaitannya degan negara luar. Pengetahuan yang diperoleh di harap dapat memupuk kebanggaan dan cinta akan negara.

Page 4: Tugasan powerpoint

CONTOH SOALAN

Page 5: Tugasan powerpoint

ITEM SOALAN KAJIAN TEMPATAN PKBS

BAHAGIAN AANEKA PILIHAN

BAHAGIAN DESEI

BAHAGIAN CESEI BERGAMBAR

BAHAGIAN BSTRUKTUR

Page 6: Tugasan powerpoint

BAHAGIAN AANEKA PILIHAN

1. Pernyataan di atas merujuk kepada . . .A bahasa Cina C bahasa KadazanB bahasa Tamil D bahasa Melayu

2. Bahasa Melayu dijadikan bahasa komunikasi utama antara kaum di Malaysia bagi mewujudkan . . .

A kesetiaan C persamaanB perpaduan D kesopanan

- bahasa pengantar di sekolah- sekolah kebangsaan

- bahasa rasmi negara

Page 7: Tugasan powerpoint

BAHAGIAN BSTRUKTUR

1. Nyatakan dua tujuan Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa rasmi negara:

i : ……………………………………………………………………………ii : ……………………………………………………………………………

2. Bagaimanakah caranya anda menggalakkan kaum-kaum lain bertutur dalam Bahasa Melayu dengan baik?

i : ……………………………………………………………………………ii : ……………………………………………………………………………

Page 8: Tugasan powerpoint

BAHAGIAN CESEI BERGAMBAR

Berdasarkan gambar yang diberikan di atas, huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Page 9: Tugasan powerpoint

BAHAGIAN DESEI

Penduduk Malaysia terdiri daripada berbilang bangsa dan kaum. Melalui Bahasa Melayu, semua bangsa dan kaum ini dapat berinteraksi dengan baik dan harmoni.

Berikan hujah-hujah anda untuk membuktikan kenyataan ini.

…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..

Page 10: Tugasan powerpoint