of 29 /29
NOR’AIN BT MOHAMED SUDKI(680621085206001) HBML3103 1 1.0 PENDAHULUAN Pantun merupakan seni sastera tulen kepunyaan orang Melayu.Inilah warisan tradisi Melayu yang secara tidak langsung mempamerkan budaya bangsanya.Pantun juga melambangkan jati diri orang Melayu.Pantun adalah pengucapan lisan oleh masyarakat Melayu sejak zaman berzaman lagi. Wan Abdul Kadir Wan Yusuf(1996) menyatakan bahawa pantun lahir dan berkembang di dalam masyarakat Melayu yang buta huruf dan sebagai warisan tradisi lisan, penciptaan pantun dilakukan dengan rapi sehingga dapat menghasilkan susunan kata-kata yang indah dan menarik.Ianya diminati oleh semua lapisan masyarakat.Malah tidak keterlaluan jika dikatakan hampir keseluruhan aspek kehidupan masyarakat Melayu terungkap melalui pantun.Pantun diperdengarkan di majlis-majlis rasmi rakyat biasa mahupun di sitana atau sekadar usikan dan gurauan kawan-kawan serta tetangga. Terdapat pantun-pantun yang memperlihatkan aspek pendidikan kepada seorang kanak-kanak, remaja, dan orang dewasa sendiri.Pantun sesuai diucapkan oleh orang dewasa mahupun kanak-kanak.

Tugasan Pantun

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PANTUN

Text of Tugasan Pantun

 • NORAIN BT MOHAMED SUDKI(680621085206001) HBML3103

  1

  1.0 PENDAHULUAN

  Pantun merupakan seni sastera tulen kepunyaan orang Melayu.Inilah warisan tradisi

  Melayu yang secara tidak langsung mempamerkan budaya bangsanya.Pantun juga

  melambangkan jati diri orang Melayu.Pantun adalah pengucapan lisan oleh

  masyarakat Melayu sejak zaman berzaman lagi.

  Wan Abdul Kadir Wan Yusuf(1996) menyatakan bahawa pantun lahir dan

  berkembang di dalam masyarakat Melayu yang buta huruf dan sebagai warisan

  tradisi lisan, penciptaan pantun dilakukan dengan rapi sehingga dapat menghasilkan

  susunan kata-kata yang indah dan menarik.Ianya diminati oleh semua lapisan

  masyarakat.Malah tidak keterlaluan jika dikatakan hampir keseluruhan aspek

  kehidupan masyarakat Melayu terungkap melalui pantun.Pantun diperdengarkan di

  majlis-majlis rasmi rakyat biasa mahupun di sitana atau sekadar usikan dan gurauan

  kawan-kawan serta tetangga.

  Terdapat pantun-pantun yang memperlihatkan aspek pendidikan kepada

  seorang kanak-kanak, remaja, dan orang dewasa sendiri.Pantun sesuai diucapkan

  oleh orang dewasa mahupun kanak-kanak.

 • NORAIN BT MOHAMED SUDKI(680621085206001) HBML3103

  2

  Menerusi pantun secara tidak langsung terpancar kehalusan budi, falsafah,

  dan pandangan hidup masyarakatnya. Menurut Khadijah Hashim (2005), bait-bait

  pantun bukan sekadar himpunan kata-kata indah, tetapi paparan emosi dan akal budi

  insan. Pantun dilafazkan secara berbalas-balas atau soaljawab yang mengandungi

  nilai estetika yang tinggi dan pemikiran yang mendalam tentang sesuatu

  perkara.Isinya padat dengan nasihat, peribahasa, motivasi, gurauan, luahan hati dan

  seumpamanya.Dalam gelak tawa pantun diucapkan, rupa-rupanya ada sindiran tajam

  menusuk hati atau gurau senda yang mencetuskan gelak tawa.

  Durian segantang dibuat lempuk,

  Buah duku masak segugus,

  Liatnya hutang rebus tak empuk,

  Tahannya malu goreng tak hangus!

  ( Khadijah Hashim, 2005)

  Pantun juga digunakan oleh peniaga dan pengiklan sebagai satu cara untuk

  melariskan jualan, contohnya,

  Kek lapis dan kuih bahulu,

  Menjadi juadah di hari raya,

  Kalau puan-puan ingin tahu,

  Semua perkakasan ada di IKEA.

  ( Utusan Malaysia, 2006)

 • NORAIN BT MOHAMED SUDKI(680621085206001) HBML3103

  3

  1.1 Objektif

  Objektif penulisan tugasan ini ialah,

  i. Mendefinisikan pantun berdasarkan bahan bacaan dan tokoh-tokoh

  bahasa.

  ii. Menyediakan sebuah rancangan pelajaran Bahasa Malaysia Tahun 6

  dengan aktiviti berbalas pantun sebagai focus utama.

  iii. Menghuraikan kekuatan dan kelemahan aktiviti berbalas pantun di

  dalam sebuah Pengajaran dan Pembelajaran.

  1.2 Sejarah Pantun

  Pantun adalah genre kesusasteraaan tradisional Melayu yang berkembang di

  seluruh dunia khususnya di Nusantara sejak ratusan tahun lampau (Anwar Ridhwan,

  2004). Pantun adalah simbol artistik masyarakat Nusantara dan ia adalah lambang

  kebijaksanaan berfikir. Pantun sering dijadikan sebagai alat komunikasi.Pantun

  bersifat ringkas, romantik dan mampu mengetengahkan aspirasi masyarakat dengan

  lebih jelas.Ia begitu sinonim dengan pemikiran dan kebudayaan masyarakat

  Nusantara dan Malaysia.

  Di Nusantara, pantun wujud dalam 39 dialek Melayu dan 25 bukan dialek.

  Pantun juga didapati turut berkembang di selatan Burma, Kepulauan Cocos, Sri

  Lanka, Kemboja, Vietnam serta Afrika Selatan. Ini berlaku kerana pengaruh imigran

  dari Indonesia dan Malaysia.Pantun di Indonesia dan Malaysia telah ditulis sekitar

  empat abad yang lalu. Malah, ia mungkin berusia lebih tua daripada itu seperti

  tertulis dalam Hikayat Raja-Raja Pasai dan Sejarah Melayu.

  Zabadalam bukunya Ilmu Mengarang Melayu menjelaskan, Perkataan

  pantun itu pada mulanya dipakai orang dengan makna seperti atau umpama.Ada

  pendapat mengatakan perkataan pantun adalah daripada bahasa Minangkabau aiti

  panuntun yang bermaksud pembimbing atau penasihat yang berasaskan sastera kisan

  dalam pengucapan pepatah dan petitik yang popular dalam masyarakat tersebut.

  Sehingga hari ini pantun sering digunakan dalam ucapan peminangan dan

  perkahwinan atau sebagai pembuka atau penutup bicara dalam majli-majlis

 • NORAIN BT MOHAMED SUDKI(680621085206001) HBML3103

  4

  rasmi.Umumnya terdapat dua jenis utama pantun iaitu pantun berkait dan pantun

  tidak berkait.

  2.0 DEFINISI PANTUN DAN CIRI-CIRINYA

  Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal dalam

  bahasa-bahasa Nusantara.Dalam bahasa Jawa, misalnya dikenal sebagai parikan dan

  dalam bahasa Sunda dikenal sebagai paparikan.Lazimnya pantun terdiri atas empat

  larik iaitu empat baris bila dituliskan, bersajak akhir dengan pola a-b-a-b.pantun

  tidak boleh ditulis dalam pola a-a-a-a, atau a-b-b-a mahupun a-a-b-b. Pantun pada

  mulanya merupakan sastera lisan namun sekarang dijumpai juga pantun yang tertulis.

  Menurut Kamus Dewan (1986), pantun ialah sejenis puisi lamaa yang terdiri

  daripada empat baris dalam tiap-tiap rangkap yang mempunyai pembayang dan

  maksud. Menurut Kamus Sastera Melayu Terkini (200) pula, srtiap rangkap terdiri

  atas sampiran dan maksud.Rima akhirnya a-b-a-b.Ada pantun 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

  dan 18 (kerat) baris serangkap serta pantun berkait.Namun, pantun empat keratlah

  yang paling popular.

  Menurut Dr R Brandsetter, seorang ahli dalam perbandingan bahasa berkata

  bahawa pantun berasal dari kata akar nun yang terdapat dalam pelbagai bahasa

  Nusantara. Dalam bahasa Pampanga, tuntun bermaksud teratur; dalam bahasa

  tagalog tonton bererti bercakap mengikut aturan tertentu; dalam bahasa Jawa Kuno,

  tonotn bererti benang dan atuntun yang bererti teratur dan matuntun yang bererti

  memimpin; dalam bahasa Toba pantun bermaksud kesopanan dan kehormatan.

  Dalam Bahasa Melayu, pantun bermaksud quatrain, itu sajak berbaris empat, dengan

  rima a-b-a-b. Sedangkan dalam bahasa Sunda, pantun bermaksud cerita panjang

  yang bersajak dan diiringi muzik.

  Menurut Harun Mat Piah (1997), Sejarah dan perkembangan pantun Melayu

  amat jelas membuktikan pantun adalah milik bangsa dan tamadun Melayu.

  Pemahaman terhadap pantun Melayu sewajarnya mengambil kira beberapa aspek

  sastera dan budaya Melayu sendiri.

 • NORAIN BT MOHAMED SUDKI(680621085206001) HBML3103

  5

  Semua bentuk pantun terdiri atas dua bahagian: sampiran danisi. Sampiran

  adalah dua baris pertama, kerapkali berkaitan dengan alam yang kebanyakannya

  mencirikan budaya masyarakat setempat dan biasanya tidak punya hubungan maksud

  dengan bahagaian kedua yang menyampaikan maksud selain untuk mengantarkan

  rima/sajak.Dua baris terakhir merupakan isi, yang merupakan tujuan dari pantun

  tersebut.

  2.1 Ciri-Ciri Pantun

  Pantun yang baik ialah pantun empat kerat yang mempunyai ciri-ciri berikut:

  i. Mengandungi empat kerat atau empat baris.

  ii. Pantun biasanya mengandungi empat atau tiga patah perkataan pada

  tiap-tiap baris. Pantun yang baik memaparkan bilangan perkataan

  pada tiap-tiap baris yang sama bilangannya.

  iii. Tiap-tiap patah perkataan terdiri daripada tiga atau empat suku kata.

  Dalam tiap-tiap baris pula hendaklah mengandungi antara lapan

  hingga dua belas suku kata. Pantun yang baik mengandungi jumlah

  suku kata yang sama banyak.

  iv. ada hubungan antara pembayang (dua baris di atas) dan maksud (dua

  baris di bawah). Pembayang terletak pada bahagian setengah pertama

  setiap rangkap pantun. Pembayang memainkan peranan untuk

  memberi persamaan bunyi/rima kepada maksud. Pembayang pada

  baris pertama hendaklah ada hubung kait dengan pembayang pada

  baris berikutnya dalam setiap rangkap pantun.

 • NORAIN BT MOHAMED SUDKI(680621085206001) HBML3103

  6

  v. Rima ialah bunyi yang sama pada bahagian tengah atau akhir pada

  tiap-tiap baris pantun. Rima yang baik mempunyai bunyi yang sama

  dalam setiap rangkap pantun. Rima pada baris pertama pembayang

  mestilah sama dengan rima baris pertama maksud dan begitulah

  seterusnya Rima pantun yang terbaik ialah a,b,a,b dan ada juga berima

  a,a,a,a .

  Pantun di bawah mengandungi empat patah perkataan dan

  sembilan suku kata setiap baris.Berikut ialah contoh pantun yang baik

  :

  Ba/ik/ ber/galas/ ba/ik/ ti/dak/,

  Bu/li/-bu/li/ ber/ta/li/ be/nang/,

  Ba/ik/ ber/ba/tas/ ba/ik/ ti/dak/,

  A/sal/ bu/di/ sa/ma/ di/ke/nang/.

  vi. Ayat-ayatnya disusun dengan bahasa yang halus, penuh kiasan dan

  sindiran serta banyak menggunakan unsur alam.

  vii. Maksud atau isi terdapat dalam setengah bahagian kedua dalam setiap

  rangkap pantun. Pada bahagian inilah tersurat dan tersiratnya apa yang

  hendak disampaikan dalam pantun tersebut(tema). Biasanya maksud

  isinya sarat dengan pengajaran, moral dan falsafah hidup.

  viii. sarat dengan ciri-ciri tradisional-penggunaan rangkap, ada pembayang

  dan maksud, mempunyai nilai hidup masyarakat yang

  menggambarkan perspektif masyarakat yang melahir dan

  menggunakannya.

 • NORAIN BT MOHAMED SUDKI(680621085206001) HBML3103

  7

  3.0 JENIS-JENIS PANTUN DAN FUNGSINYA

  Pantun Melayu boleh dibahagikan kepada beberapa kategori iaitu jenis pantun dan

  bentuk pantun.

  Pantun adalah salah satu jenis puisi lama, memiliki kekhasan iaitu terdiri dari

  4 larik/baris, dimana 2 baris pertama disebut sebagai pembayang maksud, sedangkan

  2baris terakhir disebut sebagai maksud. Adapun pantun mempunyai sajak akhir

  dengan pola a-b-a-b atau a-a-a-a.

  PANTUN MELAYU

  JENIS PANTUN

  Pantun Adat

  Pantun Agama

  Pantun Budi

  Pantun Jenaka

  Pantun Kepahlawanan

  Pantun Kias

  Pantun Nasihat

  Pantun Percintaan

  Pantun Peribahasa

  Pantun Teka-teki

  BENTUK PANTUN

  2 kerat

  4 kerat

  6 kerat

  8 kerat

  10 kerat

  Pantun berkait

 • NORAIN BT MOHAMED SUDKI(680621085206001) HBML3103

  8

  3.1 Jenis-Jenis Pantun

  Pantun sendiri dikelompokkan menjadi bermacam-macam jenis. Berikut ini

  adalah beberapa jenis pantun yang disertai dengan contohnya:

  i. Pantun Adat

  Lebat daun bunga tanjung

  Berbau harum bunga cempaka

  Adat dijaga pusaka dijunjung

  Baru terpelihara adat pusaka

  ii. Pantun Agama

  Daun terap di atas dulang,

  Anak udang mati dituba;

  Dalam kitab ada terlarang,

  Yang haram jangan dicoba.

  iii. Pantun Budi

  Biarlah orang bertanam buluh,

  Mari kita bertanam padi;

  Biarlah orang bertanam musuh,

  Mari kita menanam budi.

  iv. Pantun Jenaka

  Naik kebukit membeli lada,

  Lada sebiji dibelah tujuh;

  Apanya sakit berbini janda,

  Anak tiri boleh disuruh.

 • NORAIN BT MOHAMED SUDKI(680621085206001) HBML3103

  9

  v. Pantun Kepahlawanan

  Esa elang kedua belalang,

  Takkan kayu berbatang jerami;

  Esa hilang dua terbilang,

  Takkan Melayu hilang dibumi.

  vi. Pantun Kias

  Ayam sabung jangan dipaut,

  Jika ditambat kalah laganya;

  Asam digunung ikan dilaut,

  Dalam belanga bertemu juga.

  vii. Pantun Nasihat

  Parang ditetak kebatang sena,

  Belah buluh taruhlah temu;

  Barang dikerja takkan sempurna,

  Bila tak penuh menaruh ilmu.

  viii. Pantun Percintaan

  Anak kera di atas bukit,

  Dipanah oleh Indera Sakti;

  Dipandang muka senyum sedikit,

  Karena sama menaruh hati.

 • NORAIN BT MOHAMED SUDKI(680621085206001) HBML3103

  10

  ix. Pantun Peribahasa

  Berakit-rakit kehulu,

  Berenang-renang ke tepian;

  Bersakit-sakit dahulu,

  Bersenang-senang kemudian.

  x. Pantun Perpisahan

  Batang selasih mainan budak,

  Berdaun sehelai dimakan kuda;

  Bercerai kasih bertalak tidak,

  Seribu tahun kembali juga.

  xi. Pantun teka-teki

  Kalau tuan muda teruna,

  Pakai seluar dengan gayanya;

  Kalau tuan bijak laksana,

  Biji diluar apa buahnya.

  3.2 Bentuk Pantun

  Bentuk-bentuk pantun pula ialah pantun dua kerat, pantun empat kerat, pantun enam

  kerat, pantun lapan kerat, pantun sepuluh kerat . Pantun yang lebih daripada empat

  kerat disebut juga talibun.Selain lima jenis bentuk ini, terdapat sejenis bentuk lagi

  yang dinamakan pantun berkait .Contoh-contoh bentuk pantun adalah seperti

  berikut.

 • NORAIN BT MOHAMED SUDKI(680621085206001) HBML3103

  11

  i. Pantun Dua Kerat

  Buah beluluk buah kepayang,

  Dimakan mabuk dibuang sayang.

  ii. Pantun Empat Kerat

  Tingkap papan kayu bersegi,

  Sampan sakat di Pulau Angsa;

  Indah tampan kerana budi,

  Tinggi darjat kerana bahasa.

  iii. Pantun Enam Kerat

  Anak memerang memakan sagu,

  Di perdunya mula diterang,

  Waktu hari kabur kelala;

  Anak orang jangan diganggu,

  Kalau suka masuk meminang,

  Supaya namamu tidak tercela.

  iv. Pantun Lapan Kerat

  Bagus rupanya bunga melur,

  Putih rupanya bunga pinang,

  Berukir bertangkai perak,

  Permainan raja perempuan;

  Cawan, cerek sudah teratur,

  Pinggan, mangkuk sudah terhidang,

  Penganan mulia sudah terletak,

  Samalah duduk kita makan.

 • NORAIN BT MOHAMED SUDKI(680621085206001) HBML3103

  12

  v. Pantun Sepuluh Kerat

  Baju dastar kesumba,

  Seluar gunting petani,

  Jahitan nyonya kampung Erah,

  Di hilir pasar Kampung Melaka,

  Singgah di rumah nahkodanya;

  Batang emas dahan suasa,

  Buahnya intan dengan padi,

  Bunga diisap burung merak,

  Pipit hendak hinggap di rantingnya,

  Adakah boleh oleh yang punya.

  vi. Pantun Berkait

  a. Bertemakan budi

  Pulau Pandang jauh ke tengah,

  Gunung Daik bercabang tiga,

  Hancur badan dikandung tanah,

  Budi yang baik dikenang juga.

  Gunung Daik bercabang tiga,

  Tampak jauh dari seberang,

  Budi yang baik dikenang juga,

  Khidmat bakti disanjung orang.

  Tampak jauh dari seberang,

  Tegak berdiri bagai raksasa,

  Khidmat bakti disanjung orang,

  Orang berbudi kita berbahasa.

 • NORAIN BT MOHAMED SUDKI(680621085206001) HBML3103

  13

  b. Bertemakan keagamaan

  Di atas pokok burung bersarang,

  Burung terbang di ruang angkasa,

  Dalam kita ada terlarang,

  Jangan sekali membuat dosa.

  Burung terbang di ruang angkasa,

  Jatuh ke laut lalu tenggelam,

  Jangan sekali membuat dosa,

  Wahai umat beragama Islam.

  Jatuh ke laut lalu tenggelam,

  Sayap patah badan terbelah,

  Wahai umat beragama Islam,

  Tetapkan iman kepada Allah.

  3.3 Fungsi Pantun

  Secara sosial pantun memiliki fungsi pergaulan yang kuat, dari dahulu hingga

  sekarang.Dalam kalangan generasi muda sekarang, kemampuan berpantun adalah

  sangat istimewa dan hebat.Pantun menunjukkan kecekapan seseorang dalam berfikir

  dan bermain-main dengan kata.Sesungguhnya, Pantun Melayu yang dicipta oleh

  masyarakat Melayu dahulu mempunyai beberapa fungsi.

  3.3.1 Untuk mendidik

  Masyarakat Melayu terutamanya golongan tua kaya dengan pelbagai

  nasihat.Sebagai golongan yang makan garam terlebih dahulu pastinya

  mereka mempunyai pelbagai pengalaman hidup dan amat peka terhadap

 • NORAIN BT MOHAMED SUDKI(680621085206001) HBML3103

  14

  perubahan sesuatu perkara. Justeru, jika mereka mendapati ada sesuatu

  perkara yang tidak kena atau bertujuan untuk memberikan peringatan kepada

  golongan muda atau kanak-kanak, mereka akan menggunakan pantun sebagai

  alat untuk menyampaikan nasihat dan didikan. Contohnya seperti pantun

  Melayu lama ini;

  Air melurut di tepian mandi,

  Kembang berseri bunga senduduk;

  Elok diturut resmi padi,

  Semakin berisi semakin tunduk.

  Selain pantun nasihat, pantun agama juga dicipta oleh masyarakat

  dahulu untuk tujuan mendidik.Pantun agama yang dicipta selalunya

  memberikan peringatan dan pedoman kepada semua lapisan masyarakat agar

  tidak tersasar ke jalan yang salah.Contohnya seperti pantun Melayu lama ini;

  Sungguh indah pintu dipahat,

  Burung puyuh di atas dahan;

  Kalau hidup hendak selamat,

  Taat selalu perintah Tuhan.

  3.3.2 Untuk meluahkan rasa kasih sayang dan rindu

  Pantun Melayu juga digunakan untuk meluahkan perasaan kasih sayang

  dalam kalangan masyarakat Melayu tanpa kira batasan sama ada rasa sayang

  teruna kepada dara, suami kepada isteri atau anak kepada ibu dan bapa.

  Pantun-pantun sebegini akan disulami dengan kata-kata yang indah,

  berbunga-bunga, puji-pujian yang menggambarkan perasaan kasih, sayang,

  cinta dan rindu yang mendalam. Sebagai contoh, dapatlah kita lihat daripada

  pantun Melayu lama di bawah ini;

  Ribu-ribu pokok mengkudu,

 • NORAIN BT MOHAMED SUDKI(680621085206001) HBML3103

  15

  Cincin permata jatuh ke ruang;

  Kalau rindu sebut namaku,

  Air mata jangan dibuang.

  Pantun di atas menggambarkan nasihat orang yang melafazkan

  pantunkepada pasangannya yang kerinduan tidak kira sama ada pasangan

  kekasih atau suami isteri atau anak kepada ibu bapanya.

  3.3.3 Untuk menyampaikan rasa penghargaan atau terima kasih

  Masyarakat Melayu juga terkenal sebagai masyarakat yang tahu mengenang

  budi dan jasa.Oleh itu, banyak dapat kita lihat pantun Melayu yang dicipta

  untuk menyampaikan rasa penghargaan dan terima kasih kepada orang-orang

  yang telah berjasa atau berbudi. Antara pantun yang popular sehingga

  sekarang ini adalah seperti pantun di bawah:

  Pisang emas dibawa belayar,

  Masak sebiji di atas peti;

  Hutang emas boleh dibayar,

  Hutang budi dibawa mati.

  Pulau Pandan jauh ke tengah,

  Gunung Daik bercabang tiga;

  Hancur badan dikandung tanah,

  Budi yang baik dikenang juga.

  Kedua-dua rangkap pantun di atas memperlihatkan masyarakat

  Melayu zaman dahulu memandang tinggi orang yang berbudi lebih daripada

  segalanya.

  3.3.4 Untuk adat istiadat

 • NORAIN BT MOHAMED SUDKI(680621085206001) HBML3103

  16

  Masyarakat Melayu sememangnya mementingkan adat istiadat dalam

  kehidupan sehari-hari.Oleh itu, pantun juga memainkan peranan yang penting

  dalam upacara yang melibatkan adat istiadat.Dalam majlis merisik, bertunang

  sehinggalah majlis perkahwinan, pantun akan dilafazkan sebagai mukadimah

  atau pembuka kata sebagai tanda meminta kebenaran atau untuk

  menyampaikan maksud di hati. Pantun-pantun sebegini dikenali sebagai

  pantun adat. Sebagai contoh, dapatlah kita lihat dalam pantun Melayu lama

  di bawah ini yang kerapkali dilafazkan dalam majlis merisik sehingga

  sekarang ini;

  Tok Sami ke Teluk Lipat,

  Kain sekodi dibawa sama;

  Datang kami membawa hajat,

  Kalau sudi minta terima.

  3.3.5 Untuk sindiran dan tempelak

  Pantun juga digunakan oleh masyarakat Melayu untuk menggambarkan rasa

  tidak puas hati terhadap sesuatu dengan bahasa yang berselindung atau

  dengan kata lain secara tidak berterus terang. Melalui pantun, masyarakat

  Melayu dapat menyembunyikan perasaan sebenar sama ada kesal, kecewa

  dan dukacita terhadap sesuatu dengan penyusunan kata-kata yang indah. Hal

  ini bertujuan mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan akhirnya

  mencetuskan pergaduhan antara mereka. Perhatikan pantun sindiran Melayu

  lama di bawah ini yang masih kita gunakan sehingga sekarang;

  Buah langsat kuning mencelah,

  Senduduk tidak berbunga lagi;

  Sudah dapat gading bertuah,

  Tanduk tidak berguna lagi.

  3.3.6 Untuk menguji minda

 • NORAIN BT MOHAMED SUDKI(680621085206001) HBML3103

  17

  Pantun juga dicipta untuk tujuan mencabar ketangkasan fikiran.Pantun-

  pantun sebegini amat digemari ramai terutama golongan kanak-kanak.Pantun

  yang menguji minda ini dinamakan pantun teka-teki.Antara contoh

  pantunMelayu lama yang masih diingati ialah;

  Kalau tuan pergi ke kedai,

  Belikan saya buah keranji;

  Kalau tuan bijak pandai,

  Apakah binatang keris di kaki?

  3.3.7 Untuk hiburan

  Pantun juga dicipta oleh masyarakat Melayu untuk tujuan hiburan. Pada

  zaman dahulu, masyarakat Melayu akan berhibur dengan melafazkan pantun-

  pantun bersifat jenaka atau mengusik. Contohnya seperti pantun Melayu lama

  di bawah yang sememangnya kita ingat sejak kecil lagi.

  Tuan Puteri memasang panjut,

  Dayang tolong menghalau lalat;

  Kucing tidur bangkit terkejut,

  Melihat tikus pandai bersilat.

  Ada juga pantun yang dijadikan lagu untuk hiburan seperti lagu

  Dondang Sayang yang popular dalam kalangan Baba Nyonya.

 • NORAIN BT MOHAMED SUDKI(680621085206001) HBML3103

  18

  4.0 RANCANGAN PENGAJARAN KOMSAS

  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 6

  Matapelajaran : Bahasa Malaysia

  Tarikh : 2 Oktober 2013

  Masa : 8.30 9.30 pagi (60 minit)

  Tahun : 6 Pintar

  Bilangan Murid : 30 orang

  Tema : Warisan Alam

  Tajuk : Pertandingan Berbalas Pantun

  Ilmu : Sains dan Kajian Tempatan

  Nilai Murni : i . cintakan alam sekitar

  ii . bersyukur

  iii. bertanggungjawab

  Objektif : Pada akhir pembelajaran ini murid dapat;

  i. Murid dapat melafazkan pantun ciptaan sendiri dengan

  penuh yakin.

  ii. Murid dapat membina sekurang-kurangnya satu rangkap

 • NORAIN BT MOHAMED SUDKI(680621085206001) HBML3103

  19

  pantun soalan yang sesuai dengan tema yang ditetapkan.

  iii. Murid dapat membina sekurang-kurangnya satu rangkap

  pantun jawapan mengikut tema yang ditetapkan.

  Fokus Utama :

  5.3 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar, serta memahami perkara yang dibaca.

  Aras 3

  i. Membaca teks pelbagai laras bahasa dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.

  Fokus Sampingan :

  8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

  Aras 1

  i. Menulis pelbagai jenis ayat

  Kemahiran Bernilai Tambah

  Kemahiran Berfikir : Menjana idea

  Kecerdasan Pelbagai : Kecerdasan emosi

  KMD : membuat ramalan

  BCB : konstruktivisme

  Tatabahasa : ayat tunggal, ayat majmuk, ayat penyata

  BBM : Teks, Video,Lembaran Kerja

 • NORAIN BT MOHAMED SUDKI(680621085206001) HBML3103

  20

  Pengetahuan Sedia Ada : 1. Murid tahu mencipta pantun dan murid tahu rima pantun.

  Langkah-langkah Pengajaran

  Langkah Isi Pelajaran Aktiviti Catatan

  Set

  Induksi

  (5 minit)

  Guru mempertontonkan video

  aktiviti seharian yang

  menggunakan pantun

  1.Perbualan harian

  http://www.youtube.com/watch?v=cVudu0QT4sY

  2.Lagu kanak-kanak

  http://www.youtube.com/watch?v=TzMcqj-cSgA

  3.Majlis pernikahan

  http://www.youtube.com/watch?v=TSXUzPGmACo

  Tayangan video

  menggunakan computer dan

  LCD. ( rujuk lampiran CD)

  Langkah 1

  (10 minit)

  Pantun Empat Kerat

  Ciri-ciri asas

  - Mempunyai empat

  baris/ kerat

  - Jumlah perkataan dalam

  Guru menerangkan tentang ciri-ciri pantun yang baik.

  Murid memberi contoh pantun-pantun yang baik

  berdasarkan ciri yang dinyatakan oleh guru.

  Kaedah:

  Soaljawab

  Nilai:

  Bekerjasama

 • NORAIN BT MOHAMED SUDKI(680621085206001) HBML3103

  21

  sebaris antara 4 5

  patah perkataan

  - Jumlah suku kata

  sebaris antara 8 12

  suku kata

  - Ada hubungan antara

  pembayang dan maksud

  - Bunyi rima akhir seuntai

  pantun adalah sama (a-

  b-a-b)

  - Bahasa yang halus,

  penuh kiasan dan

  sindiran serta banyak

  menggunakan unsur

  alam

  - Maksud isinya sarat

  dengan pengajaran,

  moral dan falsafah

  hidup

  Ba/ik/ ber/galas/ ba/ik/ ti/dak/,

  Bu/li/-bu/li/ ber/ta/li/ be/nang/,

  Ba/ik/ ber/ba/tas/ ba/ik/ ti/dak/,

  A/sal/ bu/di/ sa/ma/ di/ke/nang/.

  Ribu-ribu pokok mengkudu,

  Cincin permata jatuh ke ruang;

  Kalau rindu sebut namaku,

  Air mata jangan dibuang.

  Sungguh indah pintu dipahat,

  Burung puyuh di atas dahan;

  Kalau hidup hendak selamat,

  Taat selalu perintah Tuhan.

 • NORAIN BT MOHAMED SUDKI(680621085206001) HBML3103

  22

  - Sarat dengan ciri-ciri

  tradisional

  -penggunaan rangkap

  -ada pembayang dan

  maksud

  Langkah 2

  Ayat Penyata

  - intonasi

  Murid mencipta pantun empat kerat yang merupakan

  ayat penyata.

  KB:

  Menjana idea

  Langkah 3

  (30 minit)

  Acara Berbalas Pantun

  Tema:

  1. Pantun Budi

  2. Pantun Nasihat (Alam

  Sekitar)

  3. Pantun Teka-Teki

  Dua kumpulan yang terdiri daripada tiga orang

  pemantun dari setiap kumpulan.

  -pemantun pertama dari setiap kumpulan akan berjual-

  beli pantun tentang budi.

  -pemantun kedua akan berjual-beli pantun tentang

  alam sekitar.

  Pantun Nasihat,

  Pantun Budi dan Pantun Teka-

  teki yang bertemakan alam

  sekitar. (rujuk lampiran 1)

  Nilai:

  Cintakan alam sekitar

 • NORAIN BT MOHAMED SUDKI(680621085206001) HBML3103

  23

  -pemantun ketiga kan berjual-beli pantun teka-teki.

  -para pemantun melafazkan pantun dengan intonasi

  yang betul.

  Langkah 4

  (10 minit)

  Penilaian

  - mengadili pertandingan

  Beberapa orang murid yang dipilih untuk mengadili

  pertandingan memberikan keputusan berdasarkan

  criteria yang telah ditetapkan.

  BBM:

  Borang markah

  Nilai:

  bersyukur

  Penutup

  (5 minit)

  Kesimpulan isi pelajaran

  - beri lembaran kerja

  Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid-

  murid mengikut kumpulan masing-masing.

  Kumpulan A

  -mencipta jawapan bagi pantun soalan di dalam Acara

  Berbalas Pantun tadi.( rujuk lampiran 2)

  Kumpulan B

  BBM:

  Lembaran kerja

  Nilai:

  Tanggungjawab

 • NORAIN BT MOHAMED SUDKI(680621085206001) HBML3103

  24

  -melengkapkan pantun sama ada pembayang atau

  maksud yang sesuai. ( rujuk lampiran 3)

  Kumpulan C

  -melengkapkan pantun dengan menulis satu baris sama

  ada pembayang atau maksud.( rujuk lampiran 4)

 • NORAIN BT MOHAMED SUDKI(680621085206001) HBML3103

  25

  5.0 ANALISA KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PANTUN

  5.1 Kekuatan

  Aktiviti berbalas pantun merupakan satu gabungan pelbagai aspek pengajaran

  Bahasa Melayu. Maksudnya ialah, di dalam aktiviti berbalas pantun, murid akan

  membina ayat dengan betul. Murid juga akan menggunakan penjodoh bilangan yang

  tepat. Selain itu, murid juga akan berusaha untuk memikirkan seberapa banyak

  perbendaharaan kata dan memilih yang terbaik untuk dijadikan bait-bait pantun yang

  menarik. Pantun juga boleh dijadikan alat bantu mengajar bagi pelbagai tajuk yang

  bertujuan untuk menguji kefahaman murid.

  Setelah murid-murid mempelajari pantun dan memahaminya, maka aktiviti

  berbalas pantun ini merupakan satu bentuk pengukuhan kepada pelajaran yang

  dipelajari sebelumnya.

  Peserta-peserta yang mengambil bahagian di dalam aktiviti berbalas pantun

  ini perlu berani menyuarakan pantun ciptaan mereka kepada orang lain.

  Kemampuan ini dapat memberikan keyakinan diri dan sikap percaya dengan

  kebolehan diri sendiri dapat dipupuk.

  Aktiviti berbalas pantun juga mampu mewujudkan hubungan interpersonal,

  mahupun memperbaikinya di antara ahli kumpulan ataupun pihak lawan.

  Aktiviti ini juga merupakan pembelajaran yang bersifat generative iaitu

  Konstruktivisme, di mana mereka menggunakan pengalaman sedia ada dan

  mewujudkan pengalaman baru melalui berbalas pantun tersebut.

  Selain itu, murid-murid juga akan menjadi lebih kreatif dalam menghasilkan

  pantun dan mempersembahkan pantun mereka.

  Semasa aktiviti berbalas pantun, pihak yang membeli pantun harus menerima

  seadanya pantun yang dijual tanpa mempersoalkannya.Begitu juga sebaliknya

  apabila pihak yang menjual pantun sepatutnya menerima jawapan pantun pihak

 • NORAIN BT MOHAMED SUDKI(680621085206001) HBML3103

  26

  lawan. Dengan ini, murid dilatih untuk menghormati, menerima dan menghargai

  pendapat orang lain.

  5.2 Kelemahan

  Walaubagaimanapun, aktiviti berbalas pantun yang dijalankan dalam sebuah

  Pengajaran dan Pembelajaran masih mempunyai banyak kelemahannya.

  Kelemahan paling ketara ialah dari segi pengurusan masa.Sesi Pengajaran

  dan Pembelajaran selama 60 minit sememangnya tidak sesuai untuk menjalankan

  aktiviti berbalas pantun secara spontan. Murid atau peserta akan menghabiskan

  banyak masa untuk mencipta pantun yang perlu dijawab oleh mereka. Masa yang

  diperuntukkan juga tidak dapat melengkapi pusingan yang sepatutnya dihabiskan

  dalam satu sesi berbalas pantun.

  Kedua, aktiviti ini tidak dapat melibatkan semua murid di dalam sebuah

  kelas. Kebiasaannya hanya murid yang pandai sahaja yang akan terlibat, apalagi jika

  aktiviti ini merupakan satu pertandingan.

  Ketiga, aktiviti berbalas pantun juga kurang sesuai bagi murid kumpulan

  sederhana dan lemah. Kadangkala, walaupun hanya sebagai penonton, mereka tetap

  tidak mendapat sebarang input kerana gagal memahami maksud pantun-pantun yang

  dilafazkan.

  Keempat, berbalas pantun memerlukan peserta yang aktif dan berani

  menonjolkan diri terutama di khalayak ramai.Oleh itu ianya tidak sesuai bagi murid

  yang pasif dan pemalu.

  Seterusnya, bagi pihak guru pula ianya memerlukan perancangan yang teliti

  dari segi persiapan tempat, ketepatan masa dan kawalan murid supaya semuanya

  berjalan lancar.Tempat yang sesuai perlu disediakan untuk mewujudkan suasana

  aktivit berbalas pantun itu sendiri.Aktiviti juga tidak sesuai dijalankan di peringkat

 • NORAIN BT MOHAMED SUDKI(680621085206001) HBML3103

  27

  kelas tetapi lebih sesuai di peringkat sekolah kerana dapat melibatkan ramai guru

  untuk pengelolaannya.

  6.0 RUMUSAN

  Secara keseluruhannya, aktiviti berbalas pantun yang dijalankan dalam waktu

  Pengajaran dan Pembelajaran memerlukan banyak penambahbaikan untuk

  memastikan ianya mencapai objektif yang dirancang. Kelemahan murid dalam

  menjana ayat yang baik, tepat dan cepat juga merupakan faktor penting yang

  menyebabkan objektif tidak dapat dicapai sepenuhnya. Murid-murid perlukan

  bimbingan yang lebih banyak dan berterusan agar dapat memberikan persembahan

  yang lebih baik. Kekurangan pengalaman dan pengetahuan am perlu diberi perhatian

  melalui latih tubi dan bacaan luas bagi mempertingkatkan perbendaharaan kata

  murid-murid.

  7.0 PENUTUP

  Pantun satu-satunya khazanah bahasa dan budaya Melayu yang indah yang tidak

  dimiliki oleh bangsa selain bangsa dalam rumpun Melayu. Nilai tradisi Melayu ini

  hendaknya janganlah diabaikan. Jagailah khazanah ini dengan cermat dan perasaan

  sayang dan cinta. Pantun adalah alat komunikasi yang sangat istimewa kerana

  bahasanya yang tepat dan mempunyai mesej untuk mendidik masyarakat.Setiap

  rangkap pantun sudah diukur terlebih dahulu dan kemudian baru

  digunakan.Keistimewaan bahasa dalam pantun menunjukkan kebijaksaan orang

  Melayu dalam mendidik masyarakat supaya beradat dan beradab.

  Pantun yang istimewa dari segi bahasanya yng indah dan kritis dijadikan

  sumber rujukan, ilmu dan amanat.Pantun juga adalah alat komunikasi Melayu yang

  tidak bercanggah dengan ajaran Islam.Sastera dan budaya sememangnya mempunyai

  kedudukan yang tersendiri menurut pandangan Islam seperti yang diakui oleh Allah

  dalam kitab suci al-Quran mahupun hadis Nabi Muhammad.

 • NORAIN BT MOHAMED SUDKI(680621085206001) HBML3103

  28

  Pantun yang baik telah membuatkan orang Melayu jadi unik dan

  istimewa.Banyk nilai baik dalam pantun yang boleh kita amalkan kerana boleh

  mewujudkan perpaduan orang Melayu, Islam dan rakyat di Negara kita. Walaupun

  kita sudah memasuki abad yang ke-21, namun pantun yang istimewa, menarik dan

  kritis masih

  boleh diterima oleh semua golongan masyarakat dan mendapat tempat di dalam apa-

  apa majlis-majlis sekalipun.

 • NORAIN BT MOHAMED SUDKI(680621085206001) HBML3103

  29

  RUJUKAN

  ___________________. (1991) .Permatang budi. Kuala Lumpur : Fajar Bakti Sdn.

  Bhd.

  Aneka Contoh Pantun Pilihan Mengikut Atur Cara Majlis,

  www.books.perintis. com.my.

  Anwar Ridhwan. (2004). Hati mesra. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

  Harun Mat Piah. (1997). Puisi Melayu Tradisional. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa

  dan Pustaka.

  http://fazilabdulaziz.files.wordpress.com/2012/11/08-isi-pelajaran-kesusasteraan-

  melayu-dalam-bm.doc.

  http://virtualfriends.net/article/articleview.cfm?aid=38788

  http://www.dbp.gov.my/lamandbp/main.php?Content=vertsections&SubVertSectionI

  D=826&VertSectionID=25&CurLocation=208&IID&Page=1

  http://www.docstoc.com/docs/136024474/Bahasa-Dalam-Pantun-dan-

  Keistimewaannya

  Kamus Dewan. (1986). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

  Khadijah Hashim. (2005). Mestika warisan kumpulan pantun baru. Shah Alam :

  K Publishing Sdn. Bhd.

  Kurik kundi merah saga kumpulan pantuk lisan melayu.(2002). Kuala Lumpur :

  Dewan Bahasa dan Pustaka.

  Ungku Aziz. (2011). Pantun dan kebijaksanaan akal budi Melayu. Kuala Lumpur :

  Dewan Bahasa dan Pustaka.

  Wan Abdul Kadir Wan Yusuf.(1996). Pantun manifestasi minda masyarakat.

  Akademi Pengajian Melayu : Universiti Malaya.

  Utusan Malaysia 13 Oktober 2006

  http://zurinahhassan.blogspot.com/2008/12/bercakap-tentang-pantun.html

  Utusan Malaysia , 22 Februari 2007. http://dbp.gov.my/lamandbp/main.php?Content=articles&ArticleID=1175