Tugasan 2 Kal 3033 Pendidikan Sosioemosi Kanak-kanak

Embed Size (px)

Text of Tugasan 2 Kal 3033 Pendidikan Sosioemosi Kanak-kanak

 • 7/23/2019 Tugasan 2 Kal 3033 Pendidikan Sosioemosi Kanak-kanak

  1/25

  1

  SEMESTER 1 SESI 2010/2011

  KOD & NAMA KURSUS

  PPGPJJ SEMESTER 2 SESI 2013/2014

  KAL 3033

  PENDIDIKAN SOSIOEMOSI KANAK-KANAK

  TAJUK TUGASAN 2

  DISEDIAKAN OLEH

  NAMA NO. MATRIK

  NORHAFIZA BT ISMAIL D20112054242

  PUSAT PEMBELAJARAN : EL - UPSI 01 (A132PJJ)

  NO UNTUK DIHUBUNGI : 012-6371019 / 0145448641

  NAMA TUTOR E-LEARNING : DR HASHIMAH BT HUSSEIN

  TARIKH SERAH : 28 APRIL 2014

  PEMARKAHAN

  1 TUGASAN 1

  SOALAN

  Aktiviti seni dan kreativiti di kalangan kanak-kanak

  mempengaruhi perkembangan sosioemosi mereka

 • 7/23/2019 Tugasan 2 Kal 3033 Pendidikan Sosioemosi Kanak-kanak

  2/25

  2

  ISI KANDUNGAN

  PERKARA/KANDUNGAN MUKA SURAT

  1.0 Pengenalan 3-4

  2.0 Definisi Perkembangan Sosio emosi 4-5

  3.0 Teori Perkembangan Emosi 5-8

  4.0 Konsep Perkembangan Kanak-kanak 8-11

  5.0 Ciri-ciri perkembangan & cirri-ciri ekpresi 11-14

  6.0 Perkembangan Emosi 14-16

  7.0 Jenis-jenis Emosi & Kesan Kepada Kanak-kanak 16

  8.0 Kreativiti & Nilai Estetika Kanak-kanak 17-19

  9.0 Kesan Seni & Kreativiti Pada Perkembangan Emosi Kanak-kanak 20-22

  10.0 Kesimpulan 23-24

  11.0 Rujukan 25

 • 7/23/2019 Tugasan 2 Kal 3033 Pendidikan Sosioemosi Kanak-kanak

  3/25

  3

  1.0PENGENALAN

  Anak merupakan anugerah yang tidak ternilai. Ibu bapa dipertanggungjawabkan

  untuk membesarkan, mengasuh dan mendidik anak-anak supaya menjadi insan yangberguna. Kita sebagai ibu bapa, guru dan juga masyarakat perlu membentuk anak-anak

  supaya menjadi orang yang berguna pada masa hadapan. Mereka ibarat kain putih dan

  kita yang mencorakkannya. Anak adalah anugerah Tuhan yang sangat berharga. Oleh

  sebab itu,kita sebagai manusia, ibu juga ayah hendaklah bersyukur dengan anugerah yang

  telah diberikan. Haiwan lagi sayangkan anak, inikan manusia. Kita sebagai ibu, bapa,

  guru, juga masyarakat hendaklah membentuk anak yang telah dianugerahkan dengan

  sebaik-baiknya. Anak atau kanak-kanak ibarat kain putih yang bersih dan masih kosong.

  Kita perlu membentuk dan mewarnai dan mencorak mereka dengan penuh kasih sayang,

  dengan bakat-bakat yang tidak ternilai dan membentuk mereka supaya menjadi manusia

  yang berguna dan melahirkan modal insan yang sangat berguna dan dihormati kelak.

  Anak adalah amanah Tuhan yang dipertanggungjawabkan kepada kita.

  Setiap manusia mempunyai bakat tersendiri dan kita perlu mengasah bakat

  mereka supaya mereka dapat meningkatkan lagi bakat yang ada. Salah satu bakat yang

  terpendam adalah bakat seni. Kreativiti seni kanak-kanak dapat mempengaruhi

  sosioemosi kanak-kanak. Seni yang dimaksudkan ialah muzik, pergerakan dan juga seni

  visual. Telah menjadi lumrah kehidupan, kanak-kanak mempunyai sifat ingin tahu yang

  kuat. Mereka akan cuba meneroka apa yang mereka inginkan. Seni merupakan cara asas

  untuk kanak-kanak kehendak ingin tahu kanak-kanak. Mereka dapat membangunkan

  potensi kanak-kanak bagi menjadikan mereka insan yang kreatif dan imaginatif.

  Oleh sebab itu, ibu bapa dan guru perlu memainkan peranan penting supaya

  kanak-kanak ini dapat diberi peluang untuk mengasah dan meningkatkan bakat yang ada.

  Ada kemungkinan kanak-kanak ini lebih cenderung kepada muzik. Mereka gemar

 • 7/23/2019 Tugasan 2 Kal 3033 Pendidikan Sosioemosi Kanak-kanak

  4/25

  4

  menyanyi dan boleh di bawa ke peringkat lebih tinggi iaitu libatkan kanak-kanak dalam

  pertandingan-pertandingan nyanyian secara dalaman terlebih dahulu. Ini adalah untuk

  memberikan keyakina dalam diri kanak-kanak dan supaya kanak-kanak ini dapat

  membuang perasaan malu yang ada dalam diri. Ini juga dapat mempengaruhi kanak-

  kanak dalam perkembangan sosioemosi mereka. Mereka akan berjumpa dengan rakan-

  rakan baru dan dapat bertukar idea dan dapat meluaskan lagi bakat yang ada.

  Menurut Freud, kanak-kanak dapat mempengaruhi perkembangan akan datang

  jika mereka melaluinya ketika kanakkanak. Pengalaman yang mereka lalui dapat

  mempengaruhi serta memberikan kesan jangka masa yang panjang. Emosi manusia

  berkait rapat dengan perkembangan fizikal mereka (Freud).

  2.0 DEFINISI PERKEMBANGAN SOSIO EMOSI

  Apa yang dimaksudkan dengan sosioemosi ialah keupayaan kanak-kanak

  berinteraksi dan juga kanak-kanak memberikan tindak balas terhadap sesuatu dan juga

  bertingkah laku mengikut norma masyarakat. Perkembangan sosio emosi dapat dilihatsecara tingkahlaku positif dan juga negatif. Tingkah laku positif adalah seperti

  bekerjasama, berdikari dan sebagainya. Manakala tingkah laku yag negatif, kanak-kanak

  lebih gemar bergaduh, bersendirian dan juga kurang keyakinan diri.

  Perkembangan sosio emosi merujuk kepada 2perkembangan iaitu perkembangan

  social dan juga perkembangan emosi. Kanak-kanak belajar bersosial dan juga belajar

  mengawal emosi. Dengan aktiviti seni dan kreativiti, kanak-kanak belajar mengawal

  emosi dengan melukis, menyanyi, pergerakan dan sebagainya. Dalam aktiviti yang

  dijalankan juga mereka dapat bersosial bersama rakan-rakan. Jika aktiviti yang dijalankan

  dalam kumpulan. Kanak-kanak dapat bertukar idea dan juga dapat bersosial dan

  mengenal ahli kumpulan masing-masing.

 • 7/23/2019 Tugasan 2 Kal 3033 Pendidikan Sosioemosi Kanak-kanak

  5/25

 • 7/23/2019 Tugasan 2 Kal 3033 Pendidikan Sosioemosi Kanak-kanak

  6/25

  6

  Di dalam teori Perkembangan Erikson, terdapat satu elemen penting iaitu

  perkembangan Identiti Ego. Identity Ego ini adalah kesedaran diri yang dikembangkan

  melalui interaksi sosial. Dalam teori ini, keyakinan dalam diri adalah penting bagi

  memotivasikan sikap dan juga tindakan seseorang. Teori ini juga menitik beratkan

  perkembangan kemahiran yang sesuai pada sesuatu tahap atau bahagian dalam

  kehidupan. Menurut Ericson, setiap tahap akan mempunyai konflik yang perlu diatasi

  sebelum seseorang itu dapat berfungsi dengan jayanya pada tahap berikutnya. Kegagalan

  mengatasi konflik ini akan menjejaskan perkembangan tahap seterusnya.

  3.1 VIKTOR LOWENFELD

  Viktor Lowenfeld dilahirkan di Linz, Australia pada tahun 1903 dan mendapat

  kelulusan daripada College of Applied Art di Vienna dan Academic of Fine Art di bandar

  yang sama. Tidak lama kemudian, beliau telah memperoleh Ijazah Sarjana dalam

  pendidikan dari University of Vienna dan telah bertugas sebagai seorang guru sekolah

  menengah.Beliau juga telah dilantik menjadi pengarah kesenian Blind Institude ketika

  berada di Vienna. Pada tahun 1938, Lowenfeld telah berhijrah ke Engaland sebelum

  kembali ke United State dan telah bersara pada tahun 1946 selepas berkhidmat sebagaiwartime visual aids consultant dalam tentera laut. Teori perkembangan Viktor

  Lowenfeld terdapat enam peringkat. Peringkat pertama ialah peringkat scribbling (2-4

  tahun), peringkat kedua peringkat Preschematic(4-7 tahun), peringkat ketiga peringkat

  Schematic(7-9 tahun), peringkat keempat adalah peringkat Dawning Realism/ The Gang

  Age (9-12 tahun), peringkat kelima ialah peringkat Pseudonaturalistic/ Reasoning(12-14

  tahun), dan seterusnya peringkat keenam ialah peringkat Period If Decision/Adolescent

  Art (14-17 tahun).

  a) PERINGKAT SCRIBBLING (2-4 TAHUN)

  Pada peringkat ini, kanak-kanak dapat menghasilkan contengan secara rawak dan tidak

  terkawal dan mereka mula melukis dari peringkat contengan kepada garisan lurus dan

 • 7/23/2019 Tugasan 2 Kal 3033 Pendidikan Sosioemosi Kanak-kanak

  7/25

  7

  melintang seterusnya kepada bulatan. Proses contengan boleh menyebabkan pergerakan

  badan dan membangunkan koordinasi otot mata-tangan.

  b) PERINGKAT PRESCHEMATIC (4-7 TAHUN)

  Peringkat ini adalah peningkatan daripada contengan bulatan kepada percubaan pertama

  untuk melukis objek disekelilingnya dengan menggunakan garisan. Contohnya ibu bapa

  dan orang yang rapat dengan mereka dilukis dengan mempunyai karektor tangan dan kaki

  dan dilukis seolah-olah terapung dan dengan saiznya imej yang berbeza-beza.

  c) PERINGKAT SCHEMATIC (7-9 TAHUN)

  Pada peringkat ini pula, mereka mula menghasilkan lukisan mengikut skema atau konsep

  tertentu. Kanak-kanak kurang cenderung untuk melukis objek berbanding pada peringkat

  preschematic. Penekanan lebih diberikan kepada cara penyusunan objek dalam imej

  selain daripada imej manusia dan objek yang terdapat disekeliling mereka. Lukisan yang

  dihasilkan adalah spontan dan bebas serta berskala besar. Ianya tidak peka dengan karya

  mereka sendiri dan tidak kisah dengan lukisan yang dihasilkan oleh rakan sebaya mereka

  gemar untuk berkongsi.

  d) PERINGKAT DAWNING REALISM/ THE GANG AGE (9-12 TAHUN)

  Kanak-kanak mula melukis dengan mengekalkan konsep dan skema tertentu dan imej

  yang dilukis juga secara realistik dan teliti. Mereka melukis imej mula mengecil dari segi

  saiz. Kanak-kanak juga mula menunjukkan sifat kritikal dengan hasil karya sendiri dan

  mereka mula membandingkan karya mereka dengan karya rakan sebaya dan membuatkan

  mereka lebih berhati-hati. Mereka juga lebih menitikberatkan karya yang mereka

  hasilkan.

  e) PERINGKAT PSEUDONAURALISTIC/ REASONING (12-14 TAHUN)

  Pada peringkat ini, mereka mula peka dengan konsep realistik dalam meghasilkan lukisan

  dan menitikberatkan konsep kedudukan dan saiz rasional imej. Mereka sangat gemar

 • 7/23/2019 Tugasan 2 Kal 3033 Pendidikan Sosioemosi Kanak-kanak

  8/25

  8

  melukis melalui konsep peniruan atau melalui objek di hadapan mata berbanding lukisan

  menerusi imaginasi. Mereka akan berasa malu sekiranya lukisan yang dihasilkan kurang

  menarik dan jarang berkongsi dengan rakan-rakan mereka.

  f) PERINGKAT PERIOD IF DECISION/ADOLESCENT ART (14-17 TAHUN)

  Pada peringkat ini pula, kanak-kanak lebih memberi penekanan teradap proses

  penghasilan karya seni dan penciptaan objek. Pada peringkat ini juga, mereka lebih

  menunjukkan atau memperlihatkan kematangan di dalam membuat keputusan dan

  pemilihan bahan yang sesuai untuk menghasilkan lukisan yang menarik.

  Teori-teori di tersebut adalah tokoh-tokoh seni yang dapat mempengaruhi

  perkembangan sosioemosi kanak-kanak. Dengan aktiviti seni yang dilakukan, mereka dapat

  memperkembangankan dan sering bertukar idea bersama rakan-rakan.

  4.0 KONSEP PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

  Proses yang berlaku secara berterusan sejak lahir lagi sehinggalah mereka ke

  peringkat matang adalah dipanggil perkembangan. Ia merupakan perubahan yang bersifatkualitatif dan sifat yang ditunjukkan tidak dapat diukur akan tetapi ianya jelas berlaku

  jika kita membandingkan dengan peringkat awal. Kita dapat lihat perkembangan dari

  lahir lagi, sebagai contoh bayi yang baru lahir sehinggalah mereka berumur satu tahun

  lebih. Mereka hanya boleh menangis jika kelaparan, berasa tidak selesa dan sebagainya.

  Setelah mereka boleh bercakap semasa umur satu atau 2 tahun mereka sudah mula

  bertutur beberapa patah perkataan seperti u..mi, a..yah..ma..ma dan sebagainya. Ini adalah

  perkembangan yang baik bagi kanak-kanak.

  Menurut pendapat Karl Garrison (1965), perkembangan adalah hasil daripada

  tindakan yang saling berkait di antara perkembangan jasmani dan pembelajaran. Menurut

  Paul Eggan dan Don Kauchak (2006) pula berpendapat tentang perkembangan

 • 7/23/2019 Tugasan 2 Kal 3033 Pendidikan Sosioemosi Kanak-kanak

  9/25

  9

  merupakan perubahan dalam yang berurutan serta kekal di dalam diri seseorang hasil

  daripada pembelajaran, pengalaman dan juga kematangan. Pelbagai pendapat tentang

  perkembangan kanak-kanak. Menurut Salvin (1989) pula perkembangan merupakan

  perkaitan dengan mengapa serta bagaimana seseorang individu itu berkembang dan

  membesar serta menyesuaikan diri kepada persekitaran dan berubah melalui peredaran

  masa. Seterusnya perkembangan merupakan perubahan secara kualitatif serta cenderung

  ke arah yang lebih baik dari segi pemikiran, rohani, moral dan juga sosial (Crow 1998).

  Satu proses perkembangan yang berlaku di dalam bilik darjah, seorang kanak-

  kanak dapat menyelesaikan satu masalah yang diberikan oleh guru.ini telah menunjukkan

  berlakunya perkembangan pemikiran dalam diri kanak-kanak ini. Oleh sebab itu,

  perubahan atau perkembangan bersifat kualitatif kerana ianya tidak boleh diukur tetapi

  jelas kita dapat lihat perkembangan tersebut. Sebagai seorang guru perlu memahai

  perasaan serta emosi kanak-kanak. Kanak-kanak ini perlu diberi peluang sebelum

  memulakan pengajaran. Mereka perlu diberi peluang untuk mencuba aktiviti yang baru

  dan sentiasa memotivasikan mereka bagi mencuba aktiviti yang baru. Kanak-kanak ini

  perlu dibantu untuk meluahkan perasaan dan membentuk persahabatan dengan kanak-

  kanak.

  Perkembangan sosio emosi kanak-kanak wujud sejak kita dilahirkan.

  Perkembangan sosio emosi ini berkembang selari dengan perkembangan fizikal dan

  mental kanak-kanak. perkembangan sosio emosi terdiri daripada empat bahagian iaitu

  konsep kendiri dan penerimaan diri, hubungan antara kanak-kanak dengan kanak-kanak

  lain, hubungan kanak-kanak dengan guru dan juga hubungan kanak-kanak di dalam

  kumpulan. Penerima diri adalah kanak-kanak boleh terima kelemahan dan kekuatan diri.

  Kanak-kanak sering merasakan dirinya terbaik dan mereka percaya mereka boleh

  melakukannya. Kanak-kanak belajar mengenai konsep kendiri sejak mereka lahir lagi

  iaitu dengan sentuhan dan belaian ibu bapa sejak kecil lagi. Seni adalah bertujuan untuk

  perkembangan kanak-kanak dimana dengan cara guru membuat pilihan bahan dan aktiviti

  yang sesuai dengan perkembangan kanak-kanak. Dalam kegiatan seni, kanak-kanak akan

 • 7/23/2019 Tugasan 2 Kal 3033 Pendidikan Sosioemosi Kanak-kanak

  10/25

  10

  bersaing untuk membuat seni lukis yang terbaik supaya mendapatkan pujian daripada

  guru. Mereka yakin kepada diri yang mereka boleh melakukannya. Mereka dengan

  bangganya akan menunjukkan hasil seni yang mereka lakukan kepada guru dan juga

  rakan-rakan. Kanak-kanak juga mempunyai daya imaginasi yang tinggi. Mereka lebih

  kreatif daripada orang dewasa. Mereka mampu menghasilkan yang terbaik dan mampu

  berfikiran kreatif.

  Kanak-kanak menerima kanak-kanak lain dalam hidupnya iaitu perhubungan

  persahabatan. Dalam program seni, kanak-kanak ini lebih berpeluang bersama-sama

  rakan lain yang seusia dengan mereka. Kanak-kanak yang mempunyai fikiran yang

  positif akan boleh menerima kelebihan rakan lain. Perhubungan yang baik antara rakan-

  rakan lain dapat menghasilkan sesuatu yang unik. Mereka akan merasakan perasaan

  gembira melakukan sesuatu aktiviti seni. Bekerjasama dengan rakan lain dalam

  menghasilkan hasil seni seperti mewarna bersama, menampal akan dapat mengeratkan

  lagi keakraban kanak-kanak. mereka akan bertukar-tukar pendapat bersama rakan-rakan.

  Dengan aktiviti seni dapat membolehkan kanak-kanak menterjemahkan perasaan serta

  idea-idea yang mereka ada (Deway, 1958, Lowenfeld & Britain, 1957). Penggunaan

  warna pilihan kanak-kanak itu juga mencerminkan emosi kanak-kanak yang tidak

  diungkapkan. Contohnya kanak-kanak tidak suka memilih warna hitam kerana mereka

  takut akan kegelapan. Mereka memilih warna hijau kerana ketenangan serta mencintai

  alam sekitar. Ini bermakna mereka meluahkan perasaan pada kesenian.

  Selain hubungan bersama rakan-rakan lain, hubungan antara kanak-kanak dan

  guru juga penting. Ini kerana mereka belajar sesuatu melalui guru dan menerima arahan

  guru. Ini kerana interaksi guru dan kanak-kanak sangat penting dalam mempelajari

  sesuatu. Guru mengajar dan membantu kanak-kanak mengekpresikan idea mereka

  dengan cara tersendiri. Kanak-kanak perlu mengeksplotasikan idea mereka dengan

  pelbagai ekspresi yang melibatkan seni bagi meningkatkan keyakinan serta

  perkembangan kanak-kanak. Jika hubungan antara guru dan kanak-kanak baik akan

 • 7/23/2019 Tugasan 2 Kal 3033 Pendidikan Sosioemosi Kanak-kanak

  11/25

  11

  menghasilkan hasil yang menggembirakan. Ini bermakna kanak-kanak meluahkan rasa

  gembira. Jika berlaku sebaliknya, mereka dimarahi oleh guru, mereka akan menghasilkan

  hasil yang tidak menarik.

  Kebiasaannya, aktiviti seni dijalankan secara berkumpulan. Ini adalah bertujuan

  untuk kanak-kanak belajar menyesuaikn diri di dalam kumpulan dan juga memupuk

  sikap bekerjasama di dalam kumpulan. Interaksi antara rakan-rakan kumpulan juga

  penting bagi menghasilkan hasil seni yang sempurna. Kanak-kanak juga perlu belajar

  mematuhi peraturan dan mematuhi arahan ketua kumpulan. Di dalam kumpulan juga

  kanak-kanak dapat mempertingkatkan perkembangan bersosial dan juga emosi. Ini

  kerana mereka belajar menghormati idea rakan-rakan lain. Kanak-kanak belajar

  mendisiplinkan diri ketika berada di dalam kumpulan. Kemahiran yang mereka ada harus

  dikongsi untuk mendapatkan hasil yang menarik.

  5.0 CIRI-CIRI PERKEMBANGAN DAN CIRI-CIRI EKSPRESI

  Aktiviti-aktiviti seni di dalam bilik darjah juga dapat menunjukkan perkembangankanak-kanak. Aktiviti seni yang mudah seperti menggosok, mengui, meramas,

  meniup,menggentel dan sebagainya dapat member peluang kanak-kanak meneroka secara

  kreatif dan tidak mengongkong serta dapat mempengaruhi sosio emosi kanak-kanak.

  Mereka dapat meluahkan perasaan dengan aktiviti seni. Secara tidak langsung, ianya

  dapat meningkatkan perkembangan emosi kanak-kanak.

  Aktiviti seni dapat membantu dalam perkembangan serta pertumbuhan kanak-

  kanak. Dengan itu pertumbesaran kanak-kanak akan berlaku secara sihat. Dengan aktiviti

  seni yang dilakukan oleh kanak-kanak juga dapat merangsang perkembangan sosio emosi

  kanak-kanak. Mereka boleh meluanhkan perasaan pada hasil seni yang mereka lakukan.

  Aktiviti seni juga dapat memuaskan keperluan asas kanak-kanak dari segi fizikal, mental,

 • 7/23/2019 Tugasan 2 Kal 3033 Pendidikan Sosioemosi Kanak-kanak

  12/25

 • 7/23/2019 Tugasan 2 Kal 3033 Pendidikan Sosioemosi Kanak-kanak

  13/25

  13

  mereka belajar untuk mengenal perasaan dan juga emosi sendiri. Mereka akan melukis

  bagi meluahkan perasaan emosi mereka. Kita boleh melihat emosi kanak-kanak yang

  stabil dan tidak stabil. Kanak-kanak yang mempunyai emosi stabil, kita dapat lihat hasil

  lukisan mereka sangat cantik dan kreativitinya agak menarik. Kanak-kanak yang

  emosinya terganggu, hasilnya kurang memuaskan dan tidak menunjukkan kegembiraan.

  Kanak-kanak juga pandai bermain dengan emosi.

  Selain itu, dengan cara bermain muzik atau alat-alat muzik yang digunakan di

  dalam kelas seperti bermain gendang, drum, kompang dan sebagainya. Kita dapat lihat,

  kanak-kanak yang mempunyai emosi yang stabil, pukulan gendang atau drum agak stabil

  dan sedap didengari. Manakala, kanak-kanak yang beremosi tidak stabil, kita dapati

  pukulan drumnya agak kuat dan seoalah-olah mereka sedang dalam keadaan marah akan

  sesuatu dan dilepaskan pada pukulan. Ini adalah andaian yang dapat kita buat tentang

  perkembangan emosi kanak-kanak. Kanak-kanak yang dimarah oleh ibu dirumah, dia

  akan murung ketika sampai di sekolah. Mereka juga akan berasa sedih dan tidak

  bersemangat untuk belajar. jika diberi aktiviti seni mereka akan cuba meluahkan apa

  yang mereka rasa ketika itu.

  Penglibatan ibu bapa juga penting dalam mendorong serta memberi semangat

  kepada anak-anak yang berada di sekolah. Di rumah juga kanak-kanak ini perlu diberi

  peluang untuk meneroka, peluang menggunakan sesuatu bahan untuk memanipulasikan

  sebagai bahan membuat aktiviti seni. Dengan istilah lain, kesan perapatan keluarga

  terhadap sosioemosi kanak-kanak. Kanak-kanak akan merasakan diri mereka dihargai

  dan semakin meningkat keyakinan diri dalam menunjukkan bakat yang ada.

  Perkembangan sosioemosi kanak-kanak juga dapat mempengaruhi perkembangan

  kognitif kanak-kanak. Kanak-kanak yang rapat dengan ahli keluarga lebih rasa dihargai

  dan lebih menunjukkan perkembangan sosio emosi yang lebih baik. Dengan itu, peranan

  ibu bapa juga mempengaruhi perkembangan sosioemosi kanak-kanak. Ibu bapa

  memberikan kesan yang sangat mendalam terhadap kanak-kanak.

 • 7/23/2019 Tugasan 2 Kal 3033 Pendidikan Sosioemosi Kanak-kanak

  14/25

  14

  Ibu bapa perlu menghantar anak-anak ke kelas muzik jika anak mereka

  mempunyai bakat terpendam. Dengan adanya kelas, bakat seni mereka dapat diserlahkan

  lagi. Mereka juga dapat mengenali rakan-rakan baru dan mula menunjukkan emosi yang

  baik kerana minat mereka telah diperluskan dan merasakan dirinya dihargai. Ini yang

  dikatakan faktor keluarga yang berkemampuan. Jika mereka tergolong daripada keluarga

  berkemampuan, mereka lebih menunjukkan sosioemosi yang baik berbanding daripada

  golongan yang sederhana. Mereka akan lebih minat dalam sesuatu bidang sekiranya diri

  mereka dihargai dan diberi penilaian dan diberi ganjaran.

  Aktiviti seni dan kreativiti boleh dikatakan mempengaruhi perkembangan sosio

  emosi kerana jika aktiviti dijalankan secara berkumpulan. Kanak-kanak akan bersosial

  dan berkomunikasi antara satu sama lain. Mereka akan berbincang di dalam kumpulan

  dan ini dapat meningkatkan perkembangan social. Selain itu, di dalam kumpulan juga,

  kanak-kanak perlu bijak mengawal emosi. Ini kerana jika kanak-kanak tidak bijak

  mengawal emosi, mereka akan bergaduh dan tidak ada tolak ansur di dalam kumpulan.

  Mereka hanya mahu melakukan secara sendirian dan tidak mahu berkongsi alatan seni

  yang diberikan.

  6.0 PERKEMBANGAN EMOSI

  Sejak lahir lagi kita dapat lihat perkembangan emosi kanak-kanak. bayi yang

  berumur 0-2 tahun. Perkembangan emosi yang dapat kita lihat sejak bayi lagi ialah

  ketawa, dan menangis. Mereka hanya mampu menangis jika lapar, dan juga tidak selesa.

  Ini adalah satu perkembangan emosi yang baik. Apabila umur bayi semakin meningkat,

  dia sudah mula ketawa apabila melihat sesuatu. Semakin umur bayi meningkat, mereka

  sudah mula menunjukkan perasaan takut, geli, dan sebagainya. Ini yang dipanggil

  perkembangan emosi kanak-kanak. pada peringkat umur ini, mereka hanya bergantung

 • 7/23/2019 Tugasan 2 Kal 3033 Pendidikan Sosioemosi Kanak-kanak

  15/25

  15

  kepada ibu bapa dan juga orang dewasa. Mereka juga memerlukan sentuhan dan juga

  pujukan daripada orang sekeliling.

  Apabila umur mereka masuk ke peringkat 2-6 tahun, bermulalah perkembangan

  sosial. Pada peringkat ini juga, mereka masih lagi bergantung dengan orang dewasa.

  Mereka sudah menunjukkan sifat kasih saying dan perlukan belaian dan sentuhan ibu

  bapa. Mereka perlukan perhatian dan tumpuan yang lebih dan sudah pandai merajuk

  apabila tidak diberi layan atau di marahi oleh ibu bapa. Ini satu perkembangan emosi

  yang sangat baik. Mereka sudah pandai bersosial iaitu berkawan dengan rakan-rakan baru

  dan mula bermain serta bijak berkongsi alatan permainan. Mereka sudah mula pergi ke

  sekolah pada umur 4-6 tahun. Dengan itu, mereka sudah mula belajar berkawan,

  berkongsi mainan dan sebagainya. Perkembangan sosial dan juga perkembangan emosi

  mula terbentuk pada peringkat ini. Ibu bapa dan guru memainkan peranan penting dalam

  memperkembangkan lagi emosi dan juga perkembangan sosial. Pada peringkat ini juga,

  mereka sudah mula berkeras dan akan memberontak apabila memerlukan sesuatu.

  Pada peringkat 7-12 tahun adalah peringkat akhir kanak-kanak. pada peringkat ini

  mereka sudah sedar akan perasaan orang lain. Tetapi pada peringkat ini, mereka suka

  menyinggung perasaan orang lain kerana pada peringkat ini, mereka suka mengejek dan

  juga menyindir. Ini adalah satu sifat yang ada pada kanak-kanak. mereka masih lagi tidak

  pandai untuk menjaga perasaan orang lain. Kanak-kanak ini suka pada kritikan dan juga

  sukar menerima kegagalan. Mereka akan merasa kecewa apabila kalah dalam sesuatu

  pertanding yang diceburi. Mereka mudah putus asa. Ibu bapa dan guru perlu memberikan

  semangat dan sokongan kepada mereka sudah bangun dan teruskan usaha. Kanak-kanak

  perlukan bimbingan dan sokongan dari orang sekeliling. Mereka merasakan keprihatinan

  jika orang ada bersama mereka. Kanak-kanak pada peringkat ini juga suka membantu

  guru menghantar buku-buku, menyapu, mengemas dan sebagainya. Mereka suka

  menerima tanggungjawab pada peringkat ini. Kanak-kanak yang berumur 9-12 tahun

  mempunyai dilema kerana nilai norma ibu bapa atau orang dewasa. Mereka telah mula

  menerima rakan sebaya dan pada masa yang sama mereka masih bergantung pada kedua

 • 7/23/2019 Tugasan 2 Kal 3033 Pendidikan Sosioemosi Kanak-kanak

  16/25

 • 7/23/2019 Tugasan 2 Kal 3033 Pendidikan Sosioemosi Kanak-kanak

  17/25

  17

  9.0 KREATIVITI & NILAI ESTETIKA KANAK-KANAK

  Sememangnya lumrah kanak-kanak sangat sukakan aktiviti seni dan juga

  kreativiti. Dengan aktiviti seni dan estetika kanak-kanak dapat menunjukan bakat yang

  telah lama terpendam. Mereka diberi peluang untuk merealisasikan mereka dalam

  pelbagai cara. Seni terdiri daripada lukisan, nyanyian, kraftangan muzik, drama, puisi dan

  sebagainya. Dalam aktiviti seni, kanak-kanak dapat meningkatkan perkembangan emosi

  dan juga perkembangan sosial. Kreativiti merupakan proses di mana kanak-kanak

  meluahkan perasaan dan juga keupayaan kanak-kanak untuk menghasilkan sesuatu yang

  baru. Kanak-kanak sangat kreatif dan juga mereka mempunyai daya imaginasi yang

  sangat tinggi. Kadang-kadang kita dapat lihat, kanak-kanak menghasilkan sesuatu yang

  kita tidak terpikir mereka boleh melakukannya.

  Kanak-kanak dapat melibatkan diri dalam penggunaan imaginasi, penerokaan dan

  juga dapat merasa, bertindak balas serta peka terhadap persekitaran. Kreativiti dapat

  melibatkan kanak-kanak serta memberi peluang kepada kanak-kanak meneroka pelbagai

  bahan seperti mewarna, melukis, bentuk, saiz, bunyi, struktur, serta fungsi sesuatu bahan.

  Ia juga dapat membantu kanak-kanak menggunakan pengalaman deria kanak-kanakterutamanya merasa struktur, menghidu bahan serta mendengar bunyi. Kreativiti

  sememangnya memberikan peranan penting terhadap perkembangan kanak-kanak. ini

  adalah peluang kepada kanak-kanak untuk meluahkan perasaan atau menyampaikan

  perasaan, karya, serta menunjukkan keupayaan mereka dalam pelbagai cara.

  Terdapat lima bahagian kreativiti dan estetika iaitu lukisan dan kraf, bahan dan

  warisan, persekitaran dan keindahan alam, drama dan puisi serta muzik, nyanyian, dan

  pergerakan. Di dalam bahagian lukisan dan kraf, kanak-kanak diberi peluang membuat

  pelbagai kesan gesekan, corak, garisan dan sebagainya pada sesuatu permukaan. Ini

  adalah bertujuan untuk meningkatkan kemahiran motor halus. Lukisan dan kraf juga

  dapat membantu kanak-kanak mengenal warna dan membantu kanak-kanak mencurahkan

  idea serta meluahkan perasaan dalam bentuk lukisan. Sebagai contoh, semasa kejadian

 • 7/23/2019 Tugasan 2 Kal 3033 Pendidikan Sosioemosi Kanak-kanak

  18/25

  18

  MH370, kanak-kanak mencurahkan idea dengan melukis kapal terbang dan juga berdoa.

  Ini adalah satu kreativiti kanak-kanak dan meluahkan perasaan sedih pada lukisan.

  Contoh aktiviti yang dapat dijalankan ialah melukis percikan bunga api, cop jari, lukisan

  bebas, menguli doh, kolaj dan lain-lain.

  Apa yang dikatakan dengan warisan dan budaya adalah bertujuan untuk memupuk

  kanak-kanak menanamkan semangat cintakan warisan dan tanamkan di dalam jiwa

  mereka untuk memelihara warisan untuk kegunaan mereka pada generasi akan datang.

  Aktiviti yang dapat dijalankan di dalam bilik darjah adalah seperti menyambut perayaan

  masyarakat Malaysia, menghayati lagu-lagu patriotik, bermain permainan tradisional,

  membuat kraf tangan seperti peralatan tradisional, membuat tikar mengkuang dan

  sebagainya. Dengan aktiviti seperti ini, kanak-kanak dapat meluahkan perasaan cintakan

  Negara, memahami sifat menghormati antara kaum, dapat bersosial dan sebagainya.

  Apabila ada aktivit permainan tradisional seperti bermain congkak, ketenteng dan

  sebagainya juga dapat memupuk dan memperkembangkan lagi perkembangan sosio

  emosi. Mereka boleh berkongsi permainan.

  Komponen persekitaran dan keindahan alam sememangnya dapat memberi idea

  yang cukup banyak supaya seseorang itu dapat berkarya, bukan sahaja kepada orang

  dewasa, malah kepada kanak-kanak. Kanak-kanak boleh mengenal dan mengecam

  keadaan sekeliling iaitu alam sekitar dengan menggunakan deria seperti melihat

  keindahan alam sekitar dan dapat menghayati betapa indah dan cantiknya alam sekeliling

  mereka. Ini dapat memupuk perasaan sensitif dalam diri kanak-kanak. selain itu, dapat

  meningkatkan naluri ingin tahu kanak-kanak. sebagai contoh, kanak-kanak tahu bahawa,

  daun-daun berwarna hijau. Mereka juga ingin tahu apakah warna daun yang kekeringan,

  warna pokok yang mati dan sebagainya. Dengan aktiviti keindahan alam sekitar ini,

  kanak-kanak akan merasa seronok kerana dapat menyanyi bersama rakan-rakan. Lagu

  yang sesuai dengan komponen tersebut ialah seperti lagu tanya sama pokok. Kanak-

  kanak akan menyanyi sambil membuat gaya. Ini juga dapat meningkatkan perkembangan

 • 7/23/2019 Tugasan 2 Kal 3033 Pendidikan Sosioemosi Kanak-kanak

  19/25

  19

  sosio emosi kanak-kanak. ini yang dikatakan seni mempengaruhi perkembangan sosio

  emosi. Bagi meningkatkan lagi perkembangan sosial, boleh membuat aktiviti bergotong-

  royong membersihkan kawasan sekolah mereka.

  Kanak-kanak penuh dengan imaginasi dan mereka juga mempunyai sifat suka

  meniru. Mereka sangat suka melakonkan semula cerita apa yang telah mereka tonton di

  televisyen. Dengan itu, ibu bapa perlu memantau aktiviti kanak-kanak supaya mereka

  menonton cerita yang mendatangkan faedah. Kanak-kanak mudah terpengaruh dan sangat

  suka meniru. Malah mereka sangat kreatif dalam mengubah apa yang telah mereka

  pelajari. Lakonan mampu menggalakkan kanak-kanak berkomunikasi, bersosial dan juga

  beremosi. Apabila mereka melakonkan watak sebagai ibu, mereka akan berkomunikasi

  seperti mana ibu mereka suka perkatakan dan arahan-arahan yang sering mereka sering

  dengari. Contohnya, ibu kanak-kanak itu suka member arahan Mamat hari sudah petang,

  pergi mandi. Oleh sebab itu, mereka akan meniru arahan tersebut dalam lakonan mereka.

  Kanak-kanak sangat pandai berimaginasi dan berlakon dapat mempengaruhi

  perkembangan sosio emosi.

  Aktiviti yang paling kanak-kanak suka adalah bermain dengan muzik. Nyanyian

  dan gerakan merupakan aktiviti yang sangat mereka gemari. Kanak-kanak sangat mudah

  mengingati sesuatu yang dipelajari. Kanak-kanak mudah ingat lirik yang di ajar oleh guru

  dan mereka diberi peluang untuk menyampaikan perasaan dengan nyanyian lagu kanak-

  kanak. Contoh lagu yang biasa mereka nyanyikan ialah seperti lagu lompat si katak

  lompat. Mereka akan menghayati lagu tersebut sambil membuat gaya.

 • 7/23/2019 Tugasan 2 Kal 3033 Pendidikan Sosioemosi Kanak-kanak

  20/25

 • 7/23/2019 Tugasan 2 Kal 3033 Pendidikan Sosioemosi Kanak-kanak

  21/25

  21

  nyanyian dan gerakan di dalam kumpulan. Kanak-kanak akan berkomunikasi dan berfikir di

  dalam kumpulan dalam memikirkan gaya yang perlu mereka lakukan.

  Kesan kreativiti dan seni dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi dan

  dapat mempengaruhi perkembangan sosio emosi kanak-kanak. Ia juga dapat meningkatkan

  keyakinan diri dan juga dapat memupuk sikap bekerjasama kanak-kanak. Selain itu, ia juga

  dapat memupuk sikap kepimpinan sebagai seorang ketua. Di dalam kumpulan kanak-kanak

  dilantik sebagai ketua kumpulan. Mereka akan menunjukkan sikap kepimpinan dalam ahli

  kumpulan ketika menjalankan aktiviti seni dan kreativiti. Di dalam kumpulan juga, kita dapat

  lihat kanak-kanak akan menunjukkan emosi masing-masing. Ada yang marah, merajuk,

  gembira dan sebagainya. Rakan-rakan yang bersimpati akan memujuk rakan mereka yang

  merajuk. Ini yang kita lihat pada kanak-kanak. mereka sudah pandai bermain dengan emosi.

  Apabila guru menunjuk atau mempamerkan hasil kerja mereka dan mendapat pujian daripada

  guru, kanak-kanak akan menunjukkan emosi gembira.

  Di bawah terdapat beberapa gambar hasil contengan kanak-kanak . Di dalam gambar tersebut

  kita dapat lihat dan mentafsir emosi kanak-kanak tersebut.

 • 7/23/2019 Tugasan 2 Kal 3033 Pendidikan Sosioemosi Kanak-kanak

  22/25

 • 7/23/2019 Tugasan 2 Kal 3033 Pendidikan Sosioemosi Kanak-kanak

  23/25

  23

  11.0 KESIMPULAN

  Aktiviti seni dan kreativiti sememangnya sinonim dengan kanak-kanak

  dan ianya boleh mempengaruhi perkembangan sosio emosi kanak-kanak. dengan adanya

  seni dapat memperkembangkan juga kecerdasan emosi kanak-kanak dan menjadikan

  kesan jangka masa panjang. Bagi mendapatkan kesan yang positif dalam perkembangan

  kanak-kanak, semua pihak perlu memainkan peranan penting dan perlu membantu kanak-

  kanak dalam mempengaruhi sosio emosi yang berkesan. Kanak-kanak sangat sukakan

  seni dan kreativiti seperti lukisan, nyanyian, drama dan sebagainya.

  Perkembangan kanak-kanak dapat dilihat sejak mereka bayi lagi. Keadaan

  kehidupan sekeliling dapat memberikan kesan kepada perkembangan kanak-kanak.

  kanak-kanak yang tergolong di dalam keluarga yang bahagia, diberi tumpuan oleh ahli

  keluarga, dan juga mempunyai keluarga yang berkemampuan lebih memberikan kesan

  yang positif kepada kanak-kanak. Mereka akan lebih bijak berkomunikasi, bersosial dan

  boleh mengawal emosi. Kanak-kanak ini lebih berkeyakinan diri untuk berdiri di hadapan

  memberikan pendapat dan juga selalu ingin menjadi ketua. Mereka ini juga dapat

  memberikan hasil yang menarik kerana emosi mereka lebih stabil berbanding kanak-kanak yang tergolong daripada keluarga yang susah.

  Kanak-kanak yang mempunyai masalah keluarga tidak bahagia, ibu bapa yang

  suka bergaduh dan juga tidak diberi perhatian, emosinya tidak stabil dan menyebabkan

  mereka tidak boleh menghasilkan hasil kerja seni dengan baik. Malah seni adalah tempat

  mereka meluahkan perasaan. Kadangkala kita dapat lihat kanak-kanak melukis gambar

  ibu ayah, adik beradik mereka. Mereka juga melukis air mata sedang berciciran. Ini

  adalah luahan perasaan mereka kerana mereka perlukan keluarga yang bahagian akan

  tetapi keluarganya mempunyai masalah. Ini dikatakan aktiviti seni dan kreativiti di

  kalangan kanak-kanak mempengaruhi perkembangan sosio emosi kanak-kanak. Kanak-

  kanak yang mula meningkat dewasa sangat perlukan belaian dan sentuhan daripada ibu

 • 7/23/2019 Tugasan 2 Kal 3033 Pendidikan Sosioemosi Kanak-kanak

  24/25

  24

  bapa mereka. Mereka masih lagi bergantung kepada kedua ibu bapa. Ibu bapa yang sibuk

  juga membuatkan kanak-kanak memberontak dan sangat emosi. Kanak-kanak ini suka

  marah tanpa sebab dan juga suka bersendirian.

  Pendidikan dan juga penglibatan kanak-kanak dalam aktiviti seni memberikan

  peluang untuk mereka berinteraksi dan juga untuk memberikan keyakinan dalam diri

  mereka serta membantu mereka berupaya bersosial. Selain itu, seni juga dapat

  memberikan peluang kepada kanak-kanak untuk menghormati seseorang tanpa

  menyinggung perasaan seseorang. Mereka hanya meluahkan isi hati kepada satu lukisan

  dan mereka akan rasa lega setelah diluahkan dengan lukisan. Ini dapat membantu kanak-

  kanak menghormati orang lain dan menahan kesabaran supaya tidak menyinggung

  perasaan orang lain. Emosi mereka dapat di kawal dengan adanya seni dan kreativiti. Di

  dalam drama dan lakonan juga kanak-kanak dapat meluahkan perasaan mereka dengan

  melakonkan semula apa yang telah terpendam di dalam hati.

  Dengan adanya seni dan kreativiti juga dapat memupuk sikap bekerjasama kanak-

  kanak di dalam kumpulan. Selain itu, sikap kepimpinan jugak dapat ditonjolkan di dalam

  kumpulan. Kanak-kanak yang berkeyakinan akan menunjukkan sikap kepimpinan di

  dalam kumpulan tanpa arahan guru. Mereka akan mengarahkan ahli kumpulan supaya

  melakukan apa yang di arahkan oleh guru. Oleh sebab itu, pentingnya aktiviti seni dan

  kreativiti di kalangan kanak-kanak. jika mendapat perhatian dan komitmen dari semua

  pihak dapat memberi kesan yang mendalam dan juga membentuk perkembangan yang

  positif.

 • 7/23/2019 Tugasan 2 Kal 3033 Pendidikan Sosioemosi Kanak-kanak

  25/25

  25

  11.0 RUJUKAN

  Mohd Azhar Abd. Hamid (2004). Kreativiti: Konsep dan Teori Praktis. Johor: Universiti

  Teknologi Malaysia

  Prof Dr Hj Abdul Shukor Hashim dan rakan (2011). HBAE1203 PerkembanganSeni Kanak-

  kanak. Meteor Doc. Sdn Bhd: Seri Kembangan, Selangor

  Rahil Mahyuddin , Habibah Elias, Maria Chong Abdullah (2005).Psikologi Kanak-kanak dan

  Remaja. Universiti Putra Malaysia

  Universiti Pendidikan Sultan Idris, KAL 3033PENDIDIKAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK

  Yee Kam Keong (2006).Bebaskan Kreativiti Anda, Utusan Publication & Distribution Sdn Bhd,

  Kuala Lumpur

  http://www.sabah.edu.my/itma128/KandunganKomponen.html

  http://perkembangan.blogspot.com/2007/02/perkembangan-kanak-kanak-dari-aspek.html

  http://wanmohdaffendy.blogspot.com/2013/06/perkembangan-artistik-kanak-kanak.html

  http://www.sabah.edu.my/itma128/KandunganKomponen.htmlhttp://www.sabah.edu.my/itma128/KandunganKomponen.htmlhttp://perkembangan.blogspot.com/2007/02/perkembangan-kanak-kanak-dari-aspek.htmlhttp://perkembangan.blogspot.com/2007/02/perkembangan-kanak-kanak-dari-aspek.htmlhttp://wanmohdaffendy.blogspot.com/2013/06/perkembangan-artistik-kanak-kanak.htmlhttp://wanmohdaffendy.blogspot.com/2013/06/perkembangan-artistik-kanak-kanak.htmlhttp://wanmohdaffendy.blogspot.com/2013/06/perkembangan-artistik-kanak-kanak.htmlhttp://perkembangan.blogspot.com/2007/02/perkembangan-kanak-kanak-dari-aspek.htmlhttp://www.sabah.edu.my/itma128/KandunganKomponen.html