of 80 /80
Autor: Petr Valášek Obor: Všeobecné a zubní lékařství – Anatomie 1 Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Trávicí systém 1 Vývoj. Dutina ústní. Zuby. Jazyk. Slinné žlázy. Patro. Hltan. Anatomický ústav

Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně...

Page 1: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

Autor: Petr Valášek

Obor: Všeobecné a zubní lékařství – Anatomie 1

Univerzita Karlova v Praze – 1. lékařská fakulta

Trávicí systém 1

Vývoj. Dutina ústní. Zuby. Jazyk.

Slinné žlázy. Patro. Hltan.

Anatomický ústav

Page 2: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

https://www.123rf.com/photo_98860922_stock-vector-human-gut-

digestive-system-gastrointestinal-tract-.html

Page 3: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

Saliva 1000

Stomach 1500

Brunners Glands (duodenum) 200

Pancreas 1000-1500

Bile 1000

Small Intestine 1800

Large Intestine 200

Total 7000ml/day

Page 4: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

Vývoj trávicího systému

Čihák, R.: Anatomie 2, Avicenum, Praha, 1988

Page 5: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

FOREGUT

MIDGUT

HINDGUT

jícen, žaludek (játra, pancreas, slezina)

proximální duodenum

distální duodenum, jejunum, ileum, colon caec. asc. trans.

colon descendens, sigmoideum, rectum

(močový měchýř, urachus)

truncus coeliacus

a. mesenterica superior

a. mesenterica inferior

n. vagus

n. vagus

sacral parasympathetic

Cannon-Böhmův bodFlexura lienalis

Anastomosis magna Halleri

Vývoj trávicího systému

Page 6: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

SAKRALNI

PARASYMPATICUS

VAGUS

a. mesenterica sup.

a. mesenterica inf.

a. coeliaca

Cannon-Böhm

Anastomis magna Halleri

Page 7: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

K. L. Moore: The Developing Human, W.B. Saunders, Philadelphia, 1982

Vývoj trávicího systému:

Růst

Rotace 1.žaludek 2.tlusté střevo 3.omentum maius

Srůsty

https://web.duke.edu/anatomy/embryology/GI/gi-03.jpg

Page 8: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

Vývoj

Langman embryology

Page 9: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

Vývoj

Langman embryology

Page 10: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

Vývoj

Langman embryology

Page 11: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

Vývoj

Langman embryology

Page 12: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

Vývoj

Langman embryology

Page 13: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

Vývoj

Langman embryology

Page 14: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

Vývoj

Langman embryology

Page 15: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

Vývoj

Langman embryology

Page 16: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

Obecná struktura trávicí trubice

P. L. Williams et al.: Gray´s Anatomy. Churchill Livigstone, New York, 1995

Page 17: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

Tunica mucosa

Epithel

Lamina propria mucosae

Lamina muscularis mucosae

Tunica submucosa

Plexus submucosus

Tunica muscularis

Plexus myentericus

Serosa /adventitia

Page 18: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

Cavum oris

F. H. Netter: Anatomický atlas člověka. Grada/Avicenum, Praha, 2003

Vestibulum oris

Cavum oris proprium

Page 19: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

Dutina ústní = cavum oris

ventrálně - labia oris; rima oris

dorsálně - isthmus faucium

laterálně - buccae

kraniálně - palatum

kaudálně - diaphragma oris (m. mylohyoideus)

Page 20: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum
Page 21: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

fornix vestibuli sup. & inf.

frenulum labii sup. & inf.

papilla parotidea

komunikace s cavitas oris

propria:

-za zubními oblouky

(trigonum retromolare)

-štěrbiny mezi zuby

(tremata)

-diastemata

Vestibulum oris

Page 22: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

Cavum oris propriumdentes

lingua

palatum

tonsilla palatina

glandulae salivatoriae

isthmus faucium

Page 23: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

Dutina ústní-spodina

F. H. Netter: Anatomický atlas člověka. Grada/Avicenum, Praha, 2003

Page 24: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

Cévní a nervové zásobení rtů a tváře

A. facialis a. labialis sup.& inf.

A. temporalis superficialis a. transversa faciei

A. maxillaris a. buccalis

V. facialis

V. transversa faciei v. retromandibularis

v. faciei profunda pl. pterygoideus

n. l. submentales, submandibulares

Inervace

senzitivní: n.V/2 n.infraorbitalis, zygomaticus

V/3 n.mentalis, buccalis

motoricky: n.VII

Page 25: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

Zuby

Page 26: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

Permanentní chrup

Kor

unka

Krč

ek

Koř

en

Sklovina+Cement

Dentin

Dřeň

Dřeň

F. H. Netter: Anatomický atlas člověka. Grada/Avicenum, Praha, 2003

Page 27: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

korunka

krček

kořen

apex radicis

sklovina

pulpa

dentin

cement

cavitas dentis

canalis radicis, foramen apicis

Stavba zubu

Page 28: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

F. H. Netter: Anatomický atlas člověka. Grada/Avicenum, Praha, 2003

Chrup-směry

Page 29: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

Jednotlivé zuby -liší se tvarem, počtem kousacích hrbolků a kořenů

Definitivní chrup = dentes permanentes - 32 zubů ve 4 kvadrantech

1 kvadrant: 2 řezáky (dentes incisivi), 1 špičák (dens caninus),

2 zuby třenové (dentes praemolares), 3 stoličky (dentes molares)

Značení

a) I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3

b) 1 2 3 4 5 6 7 8

c) označení kvadrantů 1 2

4 3

24

Pohled na pacienta, 1. je pravý

horní a pak po směru hodin

P1

4

Page 30: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

M1 16 P2 35

F. H. Netter: Anatomický atlas člověka. Grada/Avicenum, Praha, 2003

Page 31: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

zub kousací hrbolky kořeny

I řezací hrana 1

C 2 šikmé hrany 1 1

P 2 1 (2)

M - horní 4 ; rýhy do tvaru „H“ 3

- dolní 4 (5) ; rýhy do kříže 2

Page 32: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

Dočasný chrup = dentes decidui, lactei, temporales

20 zubů ve 4 kvadrantech

1 kvadrant: 2 řezáky (dentes incisivi), 1 špičák (dens caninus),

2 stoličky (dentes molares) ; zuby třenové nejsou vytvořeny

Značení

a) i1 i2 c m1 m2

b) I II III IV V

m1 IV

c) označení kvadrantů 5 6

8 7

84

Page 33: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum
Page 34: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum
Page 35: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

Erupce

i1 6.-8.M

i2 7.-12.M (horní dřív)

m1 12.-16.M

c 15.-20.M

m2 20.-30.M

Zubní věk - dle erupce

- dle dalšího vývoje zubu (abraze, sekundární dentin)

M1 6 - 8 R

I1 6 - 7 R

I2 7 - 9 R

P1 9 - 11 R

C 9 - 14 R

P2 11 - 14 R

M2 10 - 15 R

M3 17 - 30 R

Page 36: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

Chrup jako celek – druhy skusu

1 2 3 4 5 6

1 – nůžkovitý (psalidodontie, nejčastější)

2 – klešťovitý (labidodontie)

3 – střechovitý (stegodontie)

4 – progenie

5 – opisthodontie

6 – otevřený skus

Page 37: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

Chrup jako celek – opotřebení zubů

abraze =

obrušování skloviny

gingivální recese =

ústup dásně z krčku

Page 38: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

Cévní a nervové zásobení zubů

n.V/2 rr.alveolares sup. post.

rr.alveolares sup. ant.

n.V/3 n. alveolaris inf.

plexus dent. (sup., inf.)

rr. dentales, gingivales

aa. alveolares sup. post.

aa. alveolares sup. ant.

a. alveolaris inf.

vv. - podél tepen do

plexus pterygoideus

ln. submandibulares (x M3)

Page 39: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

Cévy a nervy zubů

n.maxillaris (V2)

n.mandibularis

(V3)n.alveolaris inf.

rr.alveolares sup.post.,ant.

a.maxillaris

a.alveolaris inf.

aa.alveolares sup.post.,ant.

žíly - podél tepen do plexus

pterygoideus

lymfa do nodi submandibulares

Page 40: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

Svodné anestezie

foramen infraorbitale

foramen mentale

foramen incisivum

foramen palatinum maius

tuber maxillae

foramen mandibulare

Page 41: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

Parodont

- zajišťuje upevnění zubu v čelisti

Součásti :

kost alveolu s periostem

cement

periodontium, ozubice (závěsný

vazivový aparát; vlákna mají různý směr)

Lig.circulare, lig. horizontale, alveolární

vlákna

gingiva, dáseň (sliznice na alveolárních

výběžcích; srůstá s periostem =

mukoperiost)

periodontium

Page 42: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

Gingivální

Ttansseptální

Alv. hřebene

Horizontální

Šikmá

Apikální

F. H. Netter: Anatomický atlas člověka. Grada/Avicenum, Praha, 2003

Fixace

Page 43: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

Gingiva - dáseň= sliznice kryjící alveolární výběžky

srostlá s periostem mukoperiost

margo gingivalis, sulcus gingivalis, papillae gingivales

Gingivodentální uzávěr tvoří:

epitel dásně - sklovina

kolagenní vazivo dásně - cement

- brání vniku infekce

- porucha parodontóza

Tepny - viz zuby

Žíly - viz zuby, spodina úst, tvář

Nervy - viz zuby, patro, spodina, tvář a rty

Page 44: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum
Page 45: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum
Page 46: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

Lingua-Glossa

Jazyk

Tongue

Page 47: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

Jazyk - lingua (latinsky), glossa (řecky)

valleculae

plicae glossoepigloticae

radix

sulcus terminalis

corpus

dorsum

apex

Page 48: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum
Page 49: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

Intraglosální svaly

http://www.ouhsc.edu/histology

Page 50: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

Svaly jazykaSkelet jazyka - tvar písmene T

aponeurosis linguae, septum linguae

Intraglossální svaly:

trojrozměrná síť, dle směru:

m. longitudinalis sup., inf.

m. transversus linguae

m. verticalis linguae

Extraglossální svaly: m. genioglossus

m. hyoglossus

m. styloglossus

m. palatoglossus

inervace - n.XII

mimo m.palatoglossus (IX)

Page 51: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum
Page 52: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

Extraglosální svaly

F. H. Netter: Anatomický atlas člověka. Grada/Avicenum, Praha, 2003

Page 53: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

Wikiskripta Grays anatomy https://web.duke.edu/anatomy/Lab24-25/bisectedHead.html

https://web.duke.edu/anatomy/Lab2

4-25/bisectedHead.html

Extrinsic muscles

Page 54: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum
Page 55: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

Lingua

F. H. Netter: Anatomický atlas člověka. Grada/Avicenum, Praha, 2003

Page 56: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

Inervace

motorická:

n. XII

(m.palatoglossus IX/X)

senzitivní V, IX, X

V/3

IX

X

senzorická VII, IX, X

V+VII

vegetativní:

parasympatická

ggl .submandibulare

sympatická

plexus lingualis

Page 57: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

Cévní zásobení

R. Čihák: Anatomie 2, Avicenum, Praha, 1988

F. H. Netter: Anatomický atlas člověka. Grada/Avicenum, Praha, 2003

Page 58: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

Glandulae salivatoriae

Slinné žlázy

Salivary glands

Page 59: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

Slinné žlázy-drobné -ve sliznici dutiny ústní

(gll. labiales, buccales, linguales, palatinae)

-velké

Glandula parotis

vývod- ductus parotideus (Stenoni) - ústí do vestibulum oris

ve výši horního M2 ; RTG kontrast = sialografie

Cévy : a.temporalis sf., a.auricularis post., a. maxillaris

vv. parotidae v. retromandibularis

ln. parotidei ln. cervicales sf. & prof.

Nervy - parasymp. inervace: n.IX ( n. tympanicus

n. petrosus minor ggl. oticum )

Page 60: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum
Page 61: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

Glandula submandibularis

vývod - ductus submandibularis - obchází zadní okraj m.mylohyoideus

sublinguální prostor ústí na caruncula sublingualis

Tractus angularis

Cévy : a.+ v. facialis, a.+ v. lingualis; ln. submandibulares

Glandula sublingualis

vývod - d. sublingualis major - společně s d. submandibularis

dd. sublinguales minores - laterálně plica sublingualis

Cévy : a.+ v. sublingualis, a.+ v. submentalis

ln. cervicales profundi

Inervace obou - parasympatická vlákna n.VII cestou n.lingualis

ggl. submandibulare

Page 62: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

caruncula

sublingualis..

.

.

plica

sublingualis

Page 63: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum
Page 64: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum
Page 65: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum
Page 66: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

Slinné žlázy

R. Čihák: Anatomie 2, Avicenum, Praha, 1988F. H. Netter: Anatomický atlas člověka. Grada/Avicenum, Praha, 2003

Page 67: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

Palatum

Patro

Palate

Page 68: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

Palatum - patroPalatum durum

Palatum molle = velum palati

skelet - aponeurosis palati úpony svalů

Cévy a nervy

A. palatina desc. (a. maxillaris), a. palatina asc. (a. facialis)

Žilní plexus pterygoideus, plexus pharyngeus

Lymphonodi submandibulares, cervicales profundi

Inervace motorická: V/3 (tensor), VII (levator), IX - X

senzitivní: V/2 nn.palatini maj. & min., n. nasopalatinus

Page 69: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum
Page 70: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

m. levator veli palatini

VII + pl. pharyngeus

m. palatoglossus

m. palatopharyngeus

inervace:

plexus pharyngeus IX-X

m. tensor veli pal.

V/3

m. uvulae

Page 71: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

V3

Pl Ph,VII

Pl Ph

Palatum durum et mole

R. Čihák: Anatomie 2, Avicenum, Praha, 1988

F. H. Netter: Anatomický atlas člověka. Grada/Avicenum, Praha, 2003

Page 72: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

Isthmus faucium : uvula

arcus palatoglossus, arcus palatopharyngeus

sinus tonsillaris - tonsilla palatina

Page 73: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

Pharynx

Hltan

Page 74: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

Pharynx

R. Čihák: Anatomie 2, Avicenum, Praha, 1988

Pars nasalis Pars oralis Pars laryngea

Page 75: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

Pharynx

F. H. Netter: Anatomický atlas člověka. Grada/Avicenum, Praha, 2003

Page 76: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

Pharynx

F. H. Netter: Anatomický atlas člověka. Grada/Avicenum, Praha, 2003

Page 77: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

Muscles of pharynx:

Constrictores:

Superior

Medius

Inferior

Levatores:

Stylopharyngeus

Salpingopharyngeus

Page 78: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

Pharynx-cévní zásobení

F. H. Netter: Anatomický atlas člověka. Grada/Avicenum, Praha, 2003

A pharyngea asc. A palat. asc. A palat. desc.

Page 79: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

Vývoj obličeje-rozštěp

R. Čihák: Anatomie 2, Avicenum, Praha, 1988

Page 80: Trávicí systém 1 · Vestibulum oris Cavum oris proprium. Dutina ústní = cavum oris ventrálně - labia oris; rima oris dorsálně - isthmus faucium laterálně - buccae ... Palatum

Použité materiály

Sobotta J: Atlas of Human Anatomy Vol 1 –2 Munich, Urban und

Schwarzenberg, 1993

Wiliams P & Warvick R: Gray´s Anatomy, 37 ed, Churhill Livingstone, 1996

Netter, F: Atlas of Human Anatomy, 4th ed., Elseviesr, USA, 2006

Tillman: Atlas der Anatomie, Springer, Heidelberg, 2005