Click here to load reader

TRƯỜNG THPT TT QUANG TRUNG TỔ: ĐỊA LÍ

 • View
  88

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TRƯỜNG THPT TT QUANG TRUNG TỔ: ĐỊA LÍ. GIÁO ÁN LỚP 11. BÀI 8 LIÊN BANG NGA. TIẾT 3:TH Ự C HÀNH TÌM HIỂU SỰ THAY ĐỔI GDP VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP CỦA LIÊN BANG NGA. Mục đích, yêu cầu 1. Vẽ biểu dồ thể hiện sự thay đổi GDP của LBN 2. Tìm hiểu sự phân bố nông nghiệp của LBN. - PowerPoint PPT Presentation

Text of TRƯỜNG THPT TT QUANG TRUNG TỔ: ĐỊA LÍ

 • TRNG THPT TT QUANG TRUNGT: A LGIO N LP 11

 • Mc ch, yu cu1. V biu d th hin s thay i GDP ca LBN2. Tm hiu s phn b nng nghip ca LBN

 • 1;Hot ng 1( C lp ) Xc nh mc ch, yu cu ca bi thc hnh-GV s dng PP m thoi hng dn HS ( v d: bng 8.5-Sgk-trang 73 dng v biu ),( v d: hnh 8.10-Sgk-trang 73 dng nu s phn b.)2. Hot ng 2 ( C nhn ) V biu -Chn loi biu thch hp, yu cu HS lit k cc loi v dng biu , sau GV cn c vo bng 8.5 v yu cu c th ca bi xc nh loi, dng biu thch hp nht.-Hng dn HS cch v v hon thin 1 biu .-HS tin hnh v v hon thin biu .GV a biu mu-i chiu v b sung, kt lun3. Hot ng 3 ( Chia 4 nhm ) Nhn xt s phn b cc cy trng, vt nui v gii thch s phn b nng nghip-Chia nhm giao nhim v.-Pht phiu hc tp-cc nhm tho lun v hon thnh.-i din nhm trnh by-cc nhm khc b sung.-GV nh gi kt qa. II. Ni dung thc hnh

 • Bng 8.5.GDP ca LB Nga qua cc nm (n v tnh : t USD)* Vi s liu cho bng 8.5-Sgk-trang 73; chng ta cn chn loi v dng biu no l thch hp nht ?* Biu thch hp nht l: Biu ct n( tng ng vi bng s liu gi tr tuyt i; yu cu l th hin s thay i ca GDP t 1990 n 2004 )

 • a, V biu :

  Chart1

  967.3

  363.9

  259.7

  432.9

  582.4

  GDP

  NM

  T USD

  BIU TH HIN GDP CA LB NGA T 1990 N 2004

  Sheet1

  19901995200020032004

  GDP967.3363.9259.7432.9582.4

 • b, Nhn xt:-GDP ca LB Nga c s thay i qua cc nm, c th:+ 1990-2000, gi tr GDP gim lin tc t 967,3 t usd (1990), xung 363,9 (1995) v 259,7 t usd (2000) -> gim khong 3,7 ln trong vng 10 nm.+T 2000 n 2004, gi tr GDP tng lin tc t 259,7 t usd (2000) ln 432,9 (2003) v 582,4 t usd (2004) -> tng khong 2,2 ln trong vng 4 nm.* Cn c vo bng s liu v biu v, hy nhn xt s thay i (tng, gim )GDP ca LB Nga t 1990-2004 ?

 • * Da vo hnh 8.10-Sgk-trang 73 v kin thc c 4 nhm hy hon thnh bng sau ?-Nhm 1: S phn b cc vng trng La m v gii thch?-Nhm 2: S phn b cc vng trng C ng v gii thch? -Nhm 3: S phn b cc vng chn nui B, Ln v gii thch?-Nhm 4: S phn b cc vng chn nui Cu, Th c lng qu v gii thch?

  SN PHMPHN BGII THCHLA MC CI NGBLNCUTH C LNG QU

 • Pha Nam ng bng ng uy l cc ng bng c t en mu m, kh hu n i hi dng, gn cc nh my ch bin.Pha Nam cc ng bng: ng u, Ty Xibia, v cao nguyn Trung Xibia.Pha Nam cc ng bng: ng u, Ty Xibia, v cao nguyn Trung Xibia.Pha Nam ng bng ng uy l vng c cc ng c, kh hu khy l vng c cc ng c, kh hu khy l vng chuyn canh lng thcPha Bc ca min ngKh hu lnh, ngun thc n di do ( ch yu l c )

  SN PHMPHN BGII THCHLA M-ng bng ng u.-Pha Nam ng bng Ty Xibiay l cc ng bng c t en mu m, kh hu hi dng.C CI NGBLNCUTH C LNG QU

Search related