Tr°»‌ng THCS T° th»¥c L Qu½ ´n

 • View
  64

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Trường THCS Tư thục Lê Quý Đôn. Trường THCS Phan Văn Trị. Chào mừng các thầy cô giáo. dự giờ thăm lớp 6A3!. Môn: Tin học Giáo viên: Lê Ngọc Hậu. KIỂM TRA BÀI CŨ. 1. Em hãy viết đường dẫn đến tệp tin Dai.doc?. 2. Em hãy kể tên các thư mục con của thư mục LOP6. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Tr°»‌ng THCS T° th»¥c L Qu½ ´n

 • Trng THCS T thc L Qu nMn: Tin hcGio vin: L Ngc HuTrng THCS Phan Vn Tr

 • 1. Em hy vit ng dn n tp tin Dai.doc?2. Em hy k tn cc th mc con ca th mc LOP63. Em hy v li cy th mc trn sau khi thm vo th mc BAITAP. Bit rng th mc BAITAP l con ca th mc TINHOCKIM TRA BI C

 • 1. D:\LOP6\TOAN\Dai.doc2. Th mc con ca th mc LOP6 l: TOAN, TINHOC, ANHVAN

 • 1. Mn hnh lm vic chnh ca Windows.2. Nt Start v bng chn Start3. Thanh cng vic4. Ca s lm vic

  Bi 12: H IU HNH WINDOWS

 • Windows c xem l h iu hnh dnh cho my tnh ph bin nht trn th gii khi c 10 chic my tnh li c 9 chic s dng Windows. S thnh cng ca h iu hnh ny khng ch a tn tui ca Microsoft ln v tr hng u th gii. 1H iu hnh Windows

 • 1. Mn hnh lm vic chnh ca Windows Mn hnh nn ca Windows XPa. Mn hnh nn:Cc biu tng chng trnhBiu tng thng rcThanh cng vic - Biu tng chng trnh- Biu tng thng rc- Thanh cng vic

  Bi 12: H IU HNH WINDOWS

 • 1. Mn hnh lm vic chnh ca Windows Mn hnh nn ca Windows XP

  Bi 12: H IU HNH WINDOWSBiu tng thng rcBiu tng thng rcBiu tng My computer

 • Recycie Bin l thng rc cha cc tp v th mc b xo

  Bi 12: H IU HNH WINDOWS1. Mn hnh lm vic chnh ca Windows

 • Biu tng My Computer xem thng tin trong my tnh

  Bi 12: H IU HNH WINDOWS1. Mn hnh lm vic chnh ca Windows

 • 1. Mn hnh lm vic chnh ca Windows Cc th mc d liu c to sn trong my tnh a cng a mm, CD/DVD

  Bi 12: H IU HNH WINDOWS

 • 1. Mn hnh lm vic chnh ca Windows xem ni dung cc th mc, hay a th lm sao?

  Bi 12: H IU HNH WINDOWS

 • - Mt vi biu tng chnh nh: Mycomputer, Recycle Bin+ Mycomputer: Cha thng tin trong my tnh.1. Mn hnh lm vic chnh ca Windows Lu : Nhy p chut ln biu tng th mc hay a cn m xem ni dung

  + Recycle Bin: Cha cc tp v th mc b xa.

  Bi 12: H IU HNH WINDOWS

 • Mn hnh nn ca Windows XP1. Mn hnh lm vic chnh ca Windows c. Cc biu tng chng trnh

  Bi 12: H IU HNH WINDOWS

 • 1. Mn hnh lm vic chnh ca Windows Phn mm son thoc. Cc biu tng chng trnh

  Bi 12: H IU HNH WINDOWSPhn mm son tho

 • 1. Mn hnh lm vic chnh ca Windows c. Cc biu tng chng trnh

  Bi 12: H IU HNH WINDOWSc. Cc biu tng chng trnhc. Cc biu tng chng trnh

  Bi 12: H IU HNH WINDOWSChng trnh quan st tri t v cc hnh tinh trong h mt tri.Phn mm luyn tp chut

 • Biu tngBiu tng chnh ca h iu hnhBiu tng ca chng trnh ng dngBiu tng Cc tp, th mcBiu tng chnh ca h iu hnh

  Bi 12: H IU HNH WINDOWS

 • - Mi chng trnh c mt biu tng ring- Nhy p chut vo biu tng chng trnh cn chy

  Bi 12: H IU HNH WINDOWSc. Cc biu tng chng trnh1. Mn hnh lm vic chnh ca Windows

 • Bi 12. H IU HNH WINDOWSMn hnh nn ca Windows XP2. Nt Start v bng chn Start Nt StartNt Start l ni bt u mi cng vic trong Windows

 • 2. Nt Start v bng chn StartBng chn Start c cng dng g?Bng chn Start:Cha mi lnh cn thit bt u s dng Windows

  Bi 12: H IU HNH WINDOWS

 • Mn hnh nn ca Windows XPBiu tng ca cc chng trnh c ci t trn my tnh 2. Nt Start v bng chn Start:

  Bi 12: H IU HNH WINDOWS

 • Bng chn Start:Cha mi lnh cn thit bt u s dng Windows

  Bi 12: H IU HNH WINDOWS2. Nt Start v bng chn Start:

 • Bi 12. H IU HNH WINDOWS3. Thanh cng vicThanh cng vicCc chng trnh ang chy

 • 3. Thanh cng vic:Vng thng bo

  Bi 12: H IU HNH WINDOWS

 • 3. Thanh cng vic:Hin th biu tng cc chng trnh ang hot ngVng thng bo

  Bi 12: H IU HNH WINDOWS

 • Vng thng boHin th biu tng cc chng trnh ang hot ngThanh cng vic nhanh3. Thanh cng vic:

  Bi 12: H IU HNH WINDOWS

 • 3. Thanh cng vic:- Nm y mn hnh- Gip chuyn i nhanh gia cc chng trnh.- Th hin cc chng trnh ang chy.

  Bi 12: H IU HNH WINDOWS

 • 4. Ca s lm vicChng trnh son tho vn bn (Word)Chng trnh ha (Paint)

  Bi 12: H IU HNH WINDOWS

 • Bi 12. H IU HNH WINDOWS4. Ca s lm vicThanh tiu Thanh bng chnThanh cng cThanh cun ngangThanh cun dcThu nhPhng tong ca s

 • Lu : Mi ca s c mt tn hin th trn thanh tiu ca n C th dch chuyn ca s bng cch ko th thanh tiu Nt thu nh, phng to, nt ng dng thu nh, phng to, ng ca s trn thanh cng vic.- Thanh bng chn cha cc nhm lnh ca chng trnh.- Thanh cng c cha biu tng cc lnh chnh ca chng trnh.

  Bi 12: H IU HNH WINDOWS4. Ca s lm vic