Click here to load reader

TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG

 • View
  40

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG. TIN HOÏC 6. KIỂM TRA BÀI CŨ:. Câu hỏi : Cái gì điều khiển máy tính ? Công việc đó được thực hiện như thế nào?. Phần mềm là gì? Phần mềm được chia thành mấy loại, phần mềm hệ thống quan trọng nhất là gì?. ?. NỘI DUNG BÀI HỌC. 1. Hệ điều hành là gì?. - PowerPoint PPT Presentation

Text of TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG

 • TRNG THCS QUANG TRUNG

 • KIM TRA BI C:Cu hi : Ci g iu khin my tnh ? Cng vic c thc hin nh th no?Phn mm l g? Phn mm c chia thnh my loi, phn mm h thng quan trng nht l g?

 • NI DUNG BI HC

 • Bi 10 :H IU HNH LM NHNG VIC G?1/ H IU HNH L G?PHN MMPhn mm h thngPhn mm ng dngQuan trng nht?H IU HNHPhn mm c chia lm my loi ?Nh li bi hc trc, em hy cho bit v sao my tnh cn c h iu hnh?

 • - H iu hnh khng phi l mt thit b c lp rp vo my tnh. - H iu hnh l mt chng trnh my tnh (phn mm) nn mun c h iu hnh th phi tin hnh ci t.* Lu : H iu hnh phi l phn mm c ci t u tin trong my tnh. Tt c cc phn mm khc ch c th hot ng c sau khi my tnh c h iu hnh.- Mi my tnh ch c th s dng sau khi c ci t ti thiu mt h iu hnh. 1/ H IU HNH L G?Vy h iu hnh c phi l mt thit b c lp rp vo my tnh ging nh bn phm, chut hay my in khng?Bi 10 :H IU HNH LM NHNG VIC G?

 • Trn th gii c nhiu h iu hnh khc nhau. Hin nay, h iu hnh c dng ph bin nht trong cc my tnh c nhn l h iu hnh Windows ca hng Microsoft.Giao din h iu hnh Window

 • 1.Hy chn cu tr li ng nht trong cc cu sau:Cu 1: Mun my tnh hat ng c th phia/Lp rp h iu hnh vo b/ Ci t h iu hnh voc/ Ch cn a cng v a mm d/ Tt c sai.Cu 2: Mi my tnh a/ Ch c th ci mt h iu hnhb/ C th ci nhiu h iu hnhc/ Ch ci c h iu hnh Windows d/ a v b ng2. Hy in vo ch trng trong cu sau:Cu 3: H iu hnh .l mt thit b c lp rp trong my tnh in t.THO LUN NHM

 • Cu 1: Mun my tnh hat ng c th phip n

 • Cu 2: Mi my tnhp n

 • 2. Hy in vo ch trng trong cc cu sau:Cu 3: H iu hnh .l mt thit b c lp rp trong my tnh in tkhng phiNhm 1Nhm 2Nhm 3Nhm 4Nhm 5Nhm 6p n

 • 2. NHIM V CHNH CA H IU HNH iu khin phn cng v t chc thc hin cc chng trnh my tnh.1/ H IU HNH L G?Bi 10 :H IU HNH LM NHNG VIC G?

 • V ti nguyn my tnh (CPU, Ram, b nh...) nh con ng.Phn mm my tnh nh phng tin tham gia giao thng.ng ph cht hp!!!Ti nguyn my tnh ch c gii hn!!!Cc phn mm mun hot ng ti a.Cc phng tin mun i nhanh.Tc nghn giao thng2. NHIM V CHNH CA H IU HNHBi 10 :H IU HNH LM NHNG VIC G?1/ H IU HNH L G?

 • V d ti nguyn my tnh (CPU, b nh...) nh con ng.Phn mm my tnh nh phng tin tham gia giao thng.Ti nguyn my tnh c hn!!!Cc phn mm mun hot ng ti a.

  Gii php?2. NHIM V CHNH CA H IU HNHBi 10 :H IU HNH LM NHNG VIC G?1/ H IU HNH L G?Tranh chp ti nguyn Ging nh hin tng tc nghn xe c trn ng ph.

 • H IU HNH2. NHIM V CHNH CA H IU HNH1/ H IU HNH L G?Bi 10 :H IU HNH LM NHNG VIC G?

 • Ti nguyn ca my tnh

 • Tranh chp ti nguyn

 • Chia s ti nguyn

 • Da vo phn tch trn, em c th nu c nhim v no ca h iu hnh? 2. NHIM V CHNH CA H IU HNH1/ H IU HNH L G?Bi 10 :H IU HNH LM NHNG VIC G?

 • - iu khin phn cng v t chc thc hin cc chng trnh my tnh.2. NHIM V CHNH CA H IU HNH1/ H IU HNH L G?Bi 10 :H IU HNH LM NHNG VIC G? y l nhim v quan trng nht ca mi h iu hnh.

 • Hc k ny cc em hc bao nhiu mn hc?Khi hc cc mn , cc em dng ring mi mn mt quyn v hay vit tt c cc mn vo mt quyn v? lm g?2. NHIM V CHNH CA H IU HNH1/ H IU HNH L G?Bi 10 :H IU HNH LM NHNG VIC G?

 • - T chc v qun l thng tin trong my tnh. Nh chng ta bit my tnh l mt cng c x l thng tin v vic lu tr, x l cc thng tin cho khoa hc, chnh xc chnh l cng vic ca h iu hnh.Nh vy chng ta c th nu ra mt nhim v na ca h iu hnh?2. NHIM V CHNH CA H IU HNH1/ H IU HNH L G?Bi 10 :H IU HNH LM NHNG VIC G?

 • T chc qun l thng tin trong my tnh

 • -Cung cp giao din cho ngi dng. Giao din l mi trng giao tip cho php con ngi trao i thng tin vi my tnh trong qu trnh lm vic. Giao din h iu hnh Window2. NHIM V CHNH CA H IU HNH1/ H IU HNH L G?Bi 10 :H IU HNH LM NHNG VIC G?

 • - iu khin phn cng v t chc vic thc hin cc chng trnh.- T chc v qun l thng tin trong my tnh. - Cung cp giao din cho ngi dng. Giao din l mi trng giao tip cho php con ngi trao i thng tin vi my tnh trong qu trnh lm vic. 2. NHIM V CHNH CA H IU HNH1/ H IU HNH L G?Bi 10 :H IU HNH LM NHNG VIC G?

 • H iu hnh l chng trnh c bit. Khng c h iu hnh, my tnh khng th s dng c. Hai nhim v chnh ca h iu hnh l iu khin phn cng, t chc vic thc hin cc chng trnh v to mi trng giao tip gia ngi dng v my tnh.

 • Cu 1: H iu hnh c gi l?p n

 • Cu 1: H iu hnh l?p n

 • Cu 3: in cc cm t thch hp sau y: thit bi, phn mm, chut, chng trnh, bn phm vo khong trng () trong cc cu di y c cc cu ng. A) Cc thit b nhp thng tin cho my tnh in t c h iu hnh iu khin l . v ..B) H iu hnh khng phi l mt . c lp rp bn trong my tnh in t m l phn mm m l phn mm my tnh do con ngi vit ra.Nhm 1Nhm 2Nhm 3Nhm 4Nhm 5Nhm 6Chut Bn phm Thit bp n

 • Hng dn v nh: Hc thuc bi. Tr li cu hi v bi tp trang 43. Xem trc bi 11 T chc thng tin trong my tnh, phn bit th no l tp tin v th mc. Tm hiu ng dn l g?2. NHIM V CHNH CA H IU HNH1/ H IU HNH L G?Bi 10 :H IU HNH LM NHNG VIC G?- H iu hnh khng phi l mt thit b c lp rp vo my tnh. - H iu hnh l mt chng trnh my tnh (phn mm) nn mun c h iu hnh th phi tin hnh ci t.- iu khin phn cng v t chc vic thc hin cc chng trnh.- T chc v qun l thng tin trong my tnh. - Cung cp giao din cho ngi dng. Giao din l mi trng giao tip cho php con ngi trao i thng tin vi my tnh trong qu trnh lm vic.

Search related