of 24 /24
Történelem román nyelven középszint — írásbeli vizsga 1715 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Név: ........................................................... osztály:...... TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2018. május 9. 8:00 Időtartam: 225 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2018. május 9.

TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVENdload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2018tavasz_kozep/k... · a) Uzurparea puterii, adică abrogarea temporară a legilor, […] , doar în baza

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVENdload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2018tavasz_kozep/k... ·...

Page 1: TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVENdload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2018tavasz_kozep/k... · a) Uzurparea puterii, adică abrogarea temporară a legilor, […] , doar în baza

Történelem román nyelven középszint — írásbeli vizsga 1715

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Név: ........................................................... osztály:......

TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVEN

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2018. május 9. 8:00

Időtartam: 225 perc

Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

ÉR

ET

TS

ÉG

I V

IZS

GA

• 2

01

8.

jus

9.

Page 2: TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVENdload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2018tavasz_kozep/k... · a) Uzurparea puterii, adică abrogarea temporară a legilor, […] , doar în baza

Történelem román nyelven középszint

1715 írásbeli vizsga 2 / 24 2018. május 9.

Név: ........................................................... osztály:......

NOTĂ Daţi răspunsuri explicite, folosiţi semne explicite - şi în cazul în care faceţi corectări. În răspunsuri străduiţi-vă să formulaţi esenţa problemelor şi încadraţi-vă în spațiile punctate! Treceţi doar atâtea elemente de răspuns câte vi se cer la subiectul respectiv! (Dacă veţi da mai multe răspunsuri, le vom evalua în ordinea în care le-aţi trecut.) Vă rugăm, folosiţi stilou de culoarea albastră.

La rezolvarea subiectelor ţineţi cont de următoarele sugestii:

Citiţi cu atenţie subiectele. Urmăriţi cu atenţie indicaţiile formulate. Conștientizați, câte părți are subiectul, și rezolvați-le pe toate. Studiaţi sursele legate de subiecte (imagine, figură, text, hartă). Răspunsurile bine gândite să le treceţi pe cât posibil fără corecturi. La rezolvarea fiecărui subiect folosiţi materialele auxiliare autorizate: hărţile din atlasul de

istorie pentru liceu şi dicţionarul ortografic biling. Atenție, persoanele, datele topografice şi noţiunile vor fi evaluate doar dacă sunt ortografiate corect.

La rezolvarea subiectelor ţineţi cont de următoarele sugestii: 1. Încadraţi în timp şi spaţiu problemele menţionate în subiect. 2. Folosiţi sursele, respctiv atlasul de istorie de liceu pentru înţelegerea temei. 3. Selectaţi noțiunile generale (de ex.: dezvoltare, schimbare, producție), respectiv noțiunile legate de epoca dată (de ex.: iobagi de cetate, breaslă, cultul personalităţii) cu ajutorul cărora puteţi prezenta tema dată. 4. Integraţi în compunere informaţiile şi concluziile din sursele alăturate. 5. Identificați antecedentele, cauzele, consecinţele problemei. 6. Integraţi în prezentarea temei cunoştinţele, punctul de vedere şi părerile proprii. 7. În caz de nevoie, faceţi o schiţă, respectiv folosiţi ciorne. 8. Fiţi atenți la formularea frazelor, ca ele să fie clare. 9. Redactați corect textul şi respectaţi regulile de ortografie. Informație: Criteriile de corectare a eseurilor:

înţelegerea temei, conformitatea cu cerinţele de conţinut, gradul de structurare, de coerenţă, de corectitudine a limbajului şi a ortografiei.

Spor la muncă!

Page 3: TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVENdload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2018tavasz_kozep/k... · a) Uzurparea puterii, adică abrogarea temporară a legilor, […] , doar în baza

Történelem román nyelven középszint

1715 írásbeli vizsga 3 / 24 2018. május 9.

Név: ........................................................... osztály:......

I. SUBIECTE CU RĂSPUNSURI SIMPLE, SCURTE

1. Subiectul este legat de cultura greacă din Antichitate . Rezolvați temele cu ajutorul imaginilor reconstituite și a cunoștințelor proprii!

A) B)

C)

D)

Treceți în tabelul de mai jos numele localităților descrise în surse. Asociați la descrieri imaginile potrivite. Treceți litera imaginii în rubrica potrivită din tabel. O imagine nu se va folosi. (Câte 0,5 puncte pentru fiecare element.)

Descrierea Numele localității Litera imaginii a) În perioada sa de înflorire, a fost centrul lumii grecilor și al culturii clasice grecești. La mijlocul cetății se ridica o stâncă cu vârful plat, unde, după câștigarea războiului împotriva perșilor, au început construcțiile. Cele mai importante realizări au fost templul înălțat în cinstea zeiței, patroană a orașului și statuia ei.

b) Orașul fondat de Alexandru cel Mare a fost centrul culturii din perioada elenistică. Orașul a fost construit după riguroase planuri inginerești, cu drumuri largi care înlesneau circulația. Orașul atrăgea o mulțime de comcercianți și turiști, vapoarele puteau să circule și după căderea nopții, datorită farului său renumit.

c) Centrul său era Crângul Sfânt, împrejmuit de colonade, ziduri de piatră și de tezaurele polisurilor. Aici a fost ridicat templul lui Zeus și tot aici erau expuse statuile campionilor jocurilor organizate sistematic în cinstea celui mai puternic zeu. Anul înregistrat al primului joc era considerat începutul erei grecești antice.

Page 4: TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVENdload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2018tavasz_kozep/k... · a) Uzurparea puterii, adică abrogarea temporară a legilor, […] , doar în baza

Történelem román nyelven középszint

1715 írásbeli vizsga 4 / 24 2018. május 9.

Név: ........................................................... osztály:......

d) Stabiliți ordinea cronologică a descrierilor din subiectul parțial precedent pe baza propozițiilor subliniate. Treceți în tabeul de mai jos literele descrierilor. Începeți cu localitatea cea mai timpurie. (1 punct) 2. Subiectul este legat de societatea medievală din Europa. Asociați la surse termenii de specialitate. Treceți în tabel sub litera care indică sursa numărul termenului de specialitate. Doi termeni de specialitate nu vor fi utilizați. (Câte 1 punct pentru fiecare element.) Termeni de specialitate: 1. eretic 2. iobag 3. cavaler 4 patrician 5 plebeu 6 călugăr a)

Ilustrație din evul mediu

b) "Biserica de la Roma nu este biserică ci o adunătură de spurcați.[…]Slujba care se ține în biserică nu este un serviciu dumnezeiesc și de aceea nimeni nu este dator să meargă la biserică." (document din secolul al XIII-lea) b) „A római egyház nem egyház, hanem utálatosak csoportosulása. […] A templomban folytatott mise nem isteni szolgálat, és ezért senki sem köteles templomba járni.” (XIII. századi irat)

c) "Ascultă zilnic cu o aprofundare pioasă slujba, să-ți pui viața în pericol în mod curajos pentru credința catolică, să eliberezi biserica catolică de orice hărțuitor al ei, apără văduvele, orfanii aflați la strânsoare, să ocolești războaiele nedrepte." (Cronică medievală) c) „Hallgasson naponta jámbor elmélyedéssel misét, kockáztassa életét merészen a katolikus hitért, szabadítsa meg a szentegyházat minden zaklatójától, védje meg szorongattatásukban az özvegyeket, árvákat, kerülje az igazságtalan háborúkat.” (Középkori krónika)

d) Vine apoi duminica de Rusalii, sărbătoarea binecuvântată de Dumnezeu, când datorăm moșierului zeciuiala de oi. De Paști[…] îi datorăm robota. După aceea trebuie să descindem la fierar să potcovim caii, că trebuie să mergem la pădure după lemne." (Cronică medievală) d) „Azután jön a virágvasárnap, az Isten által megáldott ünnep, amikor a földesúr számára juhjárandóságot kell adni. Húsvétra […] robottal tartoznak. Ezután a kovácsműhelybe kell menniük lovat patkoltatni, mert itt az ideje, hogy fáért menjenek az erdőre.” (Középkori krónika)

1. 2. 3.

4 puncte

Page 5: TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVENdload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2018tavasz_kozep/k... · a) Uzurparea puterii, adică abrogarea temporară a legilor, […] , doar în baza

Történelem román nyelven középszint

1715 írásbeli vizsga 5 / 24 2018. május 9.

Név: ........................................................... osztály:......

Litera sursei a) b) c) d)

Numărul de ordine al termenului de specialitate

3. Subiectul este legat de economia medievală a Ungariei. Rezolvați temele cu ajutorul schiței de hartă și al cunoștințelor proprii. (Câte 1 punct pentru fiecare element).

Mine și camere în prima jumătate a secolului al XIV-lea în Ungaria.

Bányaváros Oraș de mineri Jelentősebb bánya Mină importantă Pénzverő kamara székhelye Sediul camerei monetăriei Harmincadhivatal Oficiul pentru dijma treimii Pénzverő kamara határa Limita camerei monetăriei A Magyar Királyság határa Granițele Regatului Ungariei Ezüst, arany Argint, aur Réz, vas Cupru, fier Só Sare

a) Prezentați numele suveranului ale cărui măsuri au înlesnit deschiderea minelor marcate pe schița de hartă !

…………………………………………………….

4 punctet

Page 6: TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVENdload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2018tavasz_kozep/k... · a) Uzurparea puterii, adică abrogarea temporară a legilor, […] , doar în baza

Történelem román nyelven középszint

1715 írásbeli vizsga 6 / 24 2018. május 9.

Név: ........................................................... osztály:......

b) Prezentați minereul la care se referă descrierea. Alegeți dintre minereurile care sunt prezentate pe schița de hartă!

Minereul socotit valoros în Evul Mediu era exploatat pe teritoriul Ungariei în special în Transilvania. Acest minerit era dreptul exclusiv al regelui, exploatarea era supravegheată de oficiile înființate în localitățile unde se aflau sediile camerelor. ……………………………………………………… c) Dintre mărfurile enumerate pe schița de hartă care sunt mărfurile specifice pe ruta marcată cu săgeata nr. 1? Încercuiți litera răspunsului corect! A) metale prețioase, vite,vin B) mirodenii, mătase, sclavi C) produse din metal, arme, postavuri d) Dintre mărfurile enumerate pe schița de hartă care sunt mărfurile specifice pe ruta marcată cu săgeata nr. 2 ? Încercuiți litera răspunsului corect!

A) cereale, ceară B) postavuri, arme C) metale prețioase, articole de lux

4. Subiectul este legat de monarhia constituțională engleză. Judecați pe baza cunoștinelor proprii care este acea ramură a puterii ale cărei drepturi sunt asigurate prin fragmentele citate din Declarația drepturilor. Treceți numărul de ordine al ramurii de putere adecvate în rubricile tabelului. Se va trece un singur număr pe fiecare rând. Un număr poate fi folosit de mai multe ori, nu trebuie să folosiți fiecare număr. (Câte 1 punct pentru fiecare element.)

Figura monarhiei constituționale engleze

Király Rege

Parlament Parlament Lordok Háza Camera lorzilor

Közrendűek Háza Camera comunelor Kormány Guvern

Esküdtbíróságok Tribunale

4 puncte

Page 7: TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVENdload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2018tavasz_kozep/k... · a) Uzurparea puterii, adică abrogarea temporară a legilor, […] , doar în baza

Történelem román nyelven középszint

1715 írásbeli vizsga 7 / 24 2018. május 9.

Név: ........................................................... osztály:......

Pasaje din Declarația drepturilor Numărul ramurii puterii

a) Uzurparea puterii, adică abrogarea temporară a legilor, […] , doar în baza prestigiului de care se bucură regele […], este ilegală. a) „Hogy a bitorolt hatalom, t. i. a törvények ideiglenes hatályon kívül helyezése […] csupán királyi tekintély alapján […] törvénytelen.”

b) Instituirea sau dispunerea instituirii unor tribunale bisericești sau altor asemenea comitete sau tribunale este periculoasă și ilegală. b) „Hogy az egyházi törvényszékeknek és más hasonló bizottságoknak vagy törvényszékeknek elrendelése, illetőleg felállítása törvénytelen és veszedelmes.”

c) Alocarea de fonduri bănești în scopurile coroanei sub orice pretext sau în baza oricărui privilegiu , […], pe o perioadă mai lungă de timp și în alt mod decât specifică, sau va specifica recomandarea, este ilegală. c) „Hogy a korona céljaira való pénzfelvétel bármely ürügy vagy kiváltságok alapján […] hosszabb időre és más módon, mint ahogyan a megajánlás megszabta vagy meg fogja szabni, törvénytelen

3

puncte

5. Subiectul este legat de istoria Ungariei din secolul al XVIII-lea. Rezolvați tema corect pe baza fragmentelor din surse și a cunoștințelor proprii. (Câte 1 punct pentru fiecare element). A) ”Strămoșii noștri, ca și în alte treburi și aici, cu înțelepciunea lor prevăzătoare, au inclus printre drepturile suverane grija supremă pentru educație și administrarea celor mai nobile științe; iar ducerea la îndeplinire însăși a acestei mari sarcini au încredințat-o autorităților politice ale țării”. A) „Őseink, miként minden más dologban, akként ebben is bölcs előrelátással úgy intézkedtek, hogy a nevelésről való legfelsőbb gondoskodást és a nemes tudományok igazgatását hazai törvényeink rendelkezéseiből a fenntartott királyi felségjogok közé iktatták; magát e nagy feladatnak végrehajtását pedig az ország politikai hatóságaira bízták.” B) ” Ar fi de dorit ca tinerimea de la sate să fie obligată să participe la procesul de învățământ atât iarna cât și vara, până când nu atinge vârsta potrivită pentru muncile de câmp, dar nu ne putem aștepta de la prea mulți la îndeplinirea acestei obligații.” (Fragmente din ordonanța Ratio Educationis ) B) „Kívánatos volna ugyan, hogy a falusi fiatalság nyári és téli időben egyaránt mindaddig köteleztessék az oktatásban való részvételre, míg a mezei munkák végzésére alkalmas kort el nem érte, ezt azonban csak nagyon kevesektől lehet elvárni.” (Részletek a Ratio Educationis című oktatási rendeletből) a) Treceți numele suveranului care a emis ordonanța! ………………………………………………………….

Page 8: TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVENdload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2018tavasz_kozep/k... · a) Uzurparea puterii, adică abrogarea temporară a legilor, […] , doar în baza

Történelem román nyelven középszint

1715 írásbeli vizsga 8 / 24 2018. május 9.

Név: ........................................................... osztály:......

b) Caracteristicile cărui sistem de guvernrare reflectă ordonanța ? Încercuiți numărul răspunsului corect. 1. monarhia constituțională 2. absolutismul luminat 3. monarhia stărilor c) Indicați la care dintre principalele pături sociale se referă sursa B) ! ………………………………………………………….

d) Pe baza sursei indicate cu litarea B) judecați dacă următoarea afirmație este adevărată sau falsă! Subliniați răspunsul corect ! Ratio Educationis a introdus învățământul obligatoriu. Adevărat / Fals 6. Subiectul este legat de ideologiile secolului al XIX-lea. Rezolvați temele pe baza surselor și a cunoștințelor proprii. (Câte 1 punct pentru fiecare element). a) Treceți pe linia punctată numărul ideologiei corespunzătoare. Un număr nu va fi folosit. Ideologii: 1. social-democrația 2. liberalismul 3. comunismul 4. socialismul creștin

A) ”Burghezia suprimă din ce în ce mai mult fărâmiţarea mijloacelor de producţie, a proprietăţii şi a populaţiei. Ea a aglomerat populaţia, a centralizat mijloacele de producţie şi a concentrat proprietatea în mâini puţine. […] Ei declară făţiş că ţelurile lor pot fi atinse numai prin doborârea violentă a întregii orânduiri sociale de până acum. Să tremure clasele dominante în faţa unei Revoluţii Comuniste. Proletarii n-au de pierdut în această revoluţie decât lanţurile. Ei au o lume de câştigat. ” (Marx si Engels 1848)

A) „A burzsoázia mindinkább megszünteti a termelési eszközök, a birtok és a népesség szétforgácsoltságát. A népességet összesűrítette, a termelési eszközöket centralizálta, és a tulajdont kevés kézben koncentrálta. […] Nyíltan kijelentik, hogy céljaik csakis minden eddigi társadalmi rend erőszakos megdöntésével érhetők el. Reszkessenek az uralkodó osztályok egy kommunista forradalomtól. [Az elnyomottak] e forradalomban csak láncaikat veszíthetik. Cserébe egy egész világot nyerhetnek.” (Marx és Engels, 1848) …….. B) ”Trebuie adăugat că angajarea forței de muncă și desfășurarea comerțului sunt concentrate în mâinile unor minorități comparativ puține, astfel încât un număr mic de oameni foarte bogați au reușit să pună pe masele înfricoșătoare ale săracilor care muncesc un jug puțin mai bun decât cel al sclaviei în sine. […] Nu există un intermediar mai puternic decât religia […] în desemnarea împreună a claselor bogate și muncitoare, prin reamintirea fiecăruia dintre îndatoririle sale celuilalt și mai ales a obligațiilor justiției." ( Leo al XIII-lea, 1891)

4 puncte

Page 9: TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVENdload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2018tavasz_kozep/k... · a) Uzurparea puterii, adică abrogarea temporară a legilor, […] , doar în baza

Történelem román nyelven középszint

1715 írásbeli vizsga 9 / 24 2018. május 9.

Név: ........................................................... osztály:......

B) „A termelés és szinte a teljes kereskedelem egy kisebbségnek jutott a hatalmába, úgyhogy néhány dúsgazdag ember a szegények hatalmas tömegeire rakhatta a szolgaság jármát. […] A vallás parancsai […], felettébb alkalmasak a szegények és a gazdagok megbékítésére és viszonyuk szabályozására, mivel mindkét osztályt figyelmeztetik kölcsönös kötelességeikre, különösen azokra, amelyek az igazságosság követelményei.” (XIII. Leó, 1891)

…….. C) ”Atingerea democrației, crearea organizațiilor politice și sociale democratice este condiția prealabilă indispensabilă pentru instaurarea socialismului […] Grupările liberale ale societății moderne […] sunt flexibile și sunt capabile să se schimbe, să se dezvolte. Ele nu trebuie să fie distruse, ci numai dezvoltate.” (Bernstein 1899) C) „A demokrácia elérése, a demokratikus politikai és társadalmi szervezetek megalakulása jelenti a szocializmus megvalósításához nélkülözhetetlen előfeltételeket. […] A modern társadalom liberális szerveződései […] rugalmasak, és képesek a változásra, a fejlődésre. Nem megsemmisíteni kell azokat, hanem csak fejleszteni.” (Bernstein, 1899)

……… b) Precizați acea pătură socială pentru îmbunătățirea situației căreia pledează autorii surselor citate. ……………………………………… c) Formulați cu cuvinte proprii în ce constau opozițiile sociale după . autorii surselor A) și B) . …………………………………………………………………………………………………..

5 puncte

Page 10: TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVENdload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2018tavasz_kozep/k... · a) Uzurparea puterii, adică abrogarea temporară a legilor, […] , doar în baza

Történelem román nyelven középszint

1715 írásbeli vizsga 10 / 24 2018. május 9.

Név: ........................................................... osztály:......

7. Tema este legată de societatea din Ungaria în perioada dualismului. Terminați propozițiile formulând consecința care se poate citi direct din datele uneia dintre surse. Una dintre surse nu va fi folosită. (Câte 1 punct pentru fiecare element.)

Speranța medie de viață la naștere în Ungaria (1890-1910)

Anul Speranța medie de viață (ani)

1890 35 1900 37 1910 40

Populația Budapestei (în 1869 populația din Pesta, Buda și Buda cea veche)

(1869-1910 )

Anul Număr de locuitori

1869 269 000 1900 881 434 1910 1 110 439

Repartizarea etnică a populației în Pesta (1880-1906 ) etnii 1880 1890 1900 1906

maghiari 56,7 67,1 79,6 85,1 germani 34,3 23,7 14,0 9,4 slovaci 6,1 5,6 3,4 2,6

Vârsta medie de viață a femeilor la

căsătorie în Ungaria (1851 - 1921)

Anul

Vârsta (ani)

1851 19 1876 21 1921 25

Emigrarea din Ungaria (1891-1910) Perioada Număr de emigranți (mii de

pers.) 1891–1895 125 1896–1900 161 1901–1905 550 1906–1910 686

a) În rândurile femeilor a crescut nivelul de școlarizare și rata celor care se angajează la muncă, de aceea... …………………………………………………………………………………………………

b) Nivelul de alimentație și de îngrijiri medicale a crescut, astfel... …………………………………………………………………………………………………

c) Dezvoltarea industriei a dus la schimbarea structurii aglomerațiilor, astfel… …………………………………………………………………………………………………

d) În pragul secolului XX, din cauza scăderii numărului de construcții publice în capitală și în provincie mulți rămân fără loc de muncă în rândul țărănimii sărace, astfel... …………………………………………………………………………………………………

4 puncte

Page 11: TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVENdload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2018tavasz_kozep/k... · a) Uzurparea puterii, adică abrogarea temporară a legilor, […] , doar în baza

Történelem román nyelven középszint

1715 írásbeli vizsga 11 / 24 2018. május 9.

Név: ........................................................... osztály:......

8. Tema este legată de Primul Război mondial. Precizați la care state beligerante se referă descrierile din tabel . Treceți numărul statului respectiv de pe hartă în pătratul potrivit din tabel. (Câte 1 punct pentru fiecare element.)

Europa în 1914

Prezentarea statului Numărul statului de pe hartă

a) Expansiunea sa în Balcani a fost împiedicată de foștii aliați. De aceea, contrar regimului său despotic, s-a aliat cu puterile liberale, constituționale.

b) Scopul său a fost să-și păstreze imperiul multinațional. În acest scop s-a aliat cu vecinul său, cu cea mai mare putere a Europei.

c) Principalul său obiectiv a fost să-și ia revanșa pentru o înfrângere prin care a pierdut teritorii. În acest scop și-a limitat tendințele de colonizare pentru a se alia cu cea mai mare putere colonizatoare.

d) S-a asociat unuia dintre sistemele federale, pentru că cele mai mari puteri coloniale îl împiedicau în ambițiile sale de colonizare. Dar în război a intrat, totuși, de partea cealaltă.

9. Tema este legată de istoria Ungariei în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. ( test complex) Rezolvați tema pe baza surselor și a cunoștințelor proprii. (Câte 1 punct pentru fiecare element) A) ”Noul guvern format sub conducerea mea […] în politica sa externă […] va întreține cu cea mai mare grijă relații călduroase cu germanii […] Trupele germane sosite [recent] pe teritoriul Ungariei […]pe baza unui acord mutual ne vor susține în lupta pe care o ducem împreună împotriva bolșevismului.” (Telegrama circulară a primului ministru Sztójay Döme către ambasadele Ungariei)

4 puncte

Page 12: TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVENdload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2018tavasz_kozep/k... · a) Uzurparea puterii, adică abrogarea temporară a legilor, […] , doar în baza

Történelem román nyelven középszint

1715 írásbeli vizsga 12 / 24 2018. május 9.

Név: ........................................................... osztály:......

A) „A vezetésem alatt alakult új kormány […] a külpolitikában […] a legmelegebben ápolni fogja a magyar–német jó viszonyt. […] A Magyarország területére [nemrég] érkezett német csapatok […] kölcsönös egyetértésben a bolsevizmusban való közös küzdelmünkben fognak segíteni.” (Sztójay Döme miniszterelnök körtávirata a magyar követségeknek) B) ” Vorbind la telefon cu Sztójay, acum aflu că regentul, evident în deplină înțelegere cu guvernul Ungariei, a oprit acțiunile privind evreii.” (Scrisoarea lui Edmund Veesenmayer, delegatul lui Hitler, către Ribbentrop, ministrul de externe al Germaniei) B) „Távbeszélőn történt érdeklődésemre e pillanatban értesülök Sztójaytól, hogy a kormányzó, nyilvánvalóan a magyar kormánnyal egyetértésben leállította a zsidóakciók folytatását.” (Edmund Veesenmayernek, Hitler megbízottjának levele Ribbentrop német külügyminiszterhez) C) „Szálasi, subliniind responsabilitatea sa personală, a promis că națiunea maghiară își va îndeplini sub toate aspectele obligațiile. Oriunde să aibă loc bătălia decisivă, la Dunăre, la Balaton sau sub zidurile Vienei, Germania se va putea sprijini întotdeauna pe Ungaria. Este de la sine înțeles că această țară, al cărei teritoriu este în mare parte sub ocupație, nu va putea participa la luptă decât cu forțele care i-au rămas.” (Notă privind discuția dintre Hitler și Szálasi) C) „Szálasi személyi felelősségét hangsúlyozva ígéretet tett, hogy a magyar nemzet minden vonatkozásban teljesíteni fogja kötelességét. Bárhol vívják is meg a döntő csatát, a Dunánál, a Balatonnál vagy Bécs falai alatt, Németország mindenkor számíthat Magyarországra. Magától értetődik, hogy a területileg nagyrészt megszállt ország csak még megmaradt erejével tud a harcban osztozni.” (Feljegyzés Hitler és Szálasi megbeszéléséről) a) În ce an au fost emise cele trei documente din surse? anul: …………………………… b) Precizați termenul de specialitate pentru a desemna acea măsură concretă pentru care sursa marcată cu litera B) folosește termenul de ”acțiuni privind evreii”! ……………………………………………..

c) Sursele A) și C) fac referință la lupta împotriva unei anumite țări. Care este acea țară? …………………………………………….. Precizați care sunt sursele la care se referă afirmațiile din tabel! Marcați cu X în coloana potrivită a tabelului. Nu se poate marca decât un singur X pe rând.

Afirmații A) B) C) d) Conducerea din Ungaria a încercat să micșoreze dependența față de Germania .

e) În timpul războiului Ungaria este invadată pentru prima oară de o armată străină.

f) Ungaria devine o zonă de operații militare.

6 puncte

Page 13: TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVENdload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2018tavasz_kozep/k... · a) Uzurparea puterii, adică abrogarea temporară a legilor, […] , doar în baza

Történelem román nyelven középszint

1715 írásbeli vizsga 13 / 24 2018. május 9.

Név: ........................................................... osztály:......

10. Tema este legată de războiul rece. Rezolvați temele pe baza surselor și a cunoștințelor proprii. (Câte 1 punct pentru fiecare element).

A) ”Esențial este că în următorii 3-4 ani Europa va avea și mai mare nevoie de produse alimentare și de produse de bază dins trăinătate - în special din America - mai mult decât capacitatea sa de plată, de aceea are nevoie în continuare de ajutor.” (Ministrul de Externe al Statelor Unite)

A) „A dolog lényege az, hogy Európa szükségletei a következő 3-4 évben sokkal nagyobbak a külföldi – főleg amerikai – élelmiszerek és alapvető termékek iránt, mint amiért jelenleg fizetni képes, ezért további segítségre van szükségük.” (Az Egyesült Államok külügyminisztere) B) ”Acum am atins ceea ce degeaba speram între cele două războaie mondiale: Statele Unite ale Americii declară că atâta timp cât Europa este în pericol, nu va avea nici pace și nici securitate.” (Ministrul de Externe al Franței )

B) „Most elértük azt, amit a két világháború között hiába reméltünk: az Amerikai Egyesült Államok kinyilvánítja, hogy Amerika számára sem a béke, sem a biztonság nem jön el addig, amíg Európa veszélyben lesz.” (A francia külügyminiszter) C) ”După această linie se află toate capitalele vechilor state din Europa Centrală și de Est- Varșovia, Berlin, Praga, Viena, Budapesta, Belgrad, București și Sofia. Toți locuitorii acestor orașe și state renumite se găsesc în sfera sovietică.” (Un poitician britanic)

C) „E vonal mögött vannak Közép- és Kelet-Európa régi államainak összes fővárosai – Varsó, Berlin, Prága, Bécs, Budapest, Belgrád, Bukarest és Szófia. Mindezek a híres városok és országuk lakossága a szovjet szférában fekszik.” (Egy brit politikus) a) În ce perioadă au fost redactate cele trei texte? Încercuiți numărul de ordine al răspunsului corect! 1. 1945–50 2. 1955–60 3. 1961–65

b) Identificați cu termenul de specialitate ”linia” evocată în sursa cu litera C). ….…………………..……….

c) Care a fost scopul Statelor Unite ale Americii cu ajutorul amintit în sursa cu litera A)? Încercuiți numărul de ordine al celor două răspunsuri corecte. 1. Din cauza crizei de supraproducție valorificarea imediată a produselor americane în

Europa a fost necesară. 2. Europa economic redresată, ar putea fi pe termen lung o piață importantă de desfacere

pentru produsele americane. 3. Statele Unite ale Americii au vrut să împiedice proliferarea ideologiei comuniste și

preluarea puterii de către sovietici din cauza greutăților economice. 4. Statele Unite ale Americii au fost nevoite să concureze cu Uniunea Sovietică și să acorde

subvenții la fel de mari statelor aflate în sfera sa de influență ca și Uniunea Sovietică statelor din sfera sa.

5. Statele Unite ale Americii au vrut să împiedice imigrarea în masă a europenilor pe continentul american.

4 puncte

Page 14: TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVENdload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2018tavasz_kozep/k... · a) Uzurparea puterii, adică abrogarea temporară a legilor, […] , doar în baza

Történelem román nyelven középszint

1715 írásbeli vizsga 14 / 24 2018. május 9.

Név: ........................................................... osztály:......

11. Tema este legată de trecerea Ungariei la economia de piață. Rezolvați temele pe baza tabelului și a cunoștințelor proprii. (Câte 1 punct pentru fiecare element).

Indicatori economici și date privind producția din Ungaria între 1989-1998

PIB * (%)

Producția de bauxită** (în tone)

Producția de mase plastice (mii de

tone)

Producția de autobuze (bucăți)

1989 100 2 644 643 11 980 1990 96,7 2 559 615 7 994 1991 84,9 2 037 657 4 970 1992 82,3 1 721 696 3 572 1993 81,8 1 561 675 3 181 1994 84,2 836 720 1 625 1995 85,5 1 015 764 1 207 1996 85,5 1 056 786 967 1997 88,3 743 855 1 951 1998 92,1 909 982 1 232

*PIB = Produsul Intern Brut ** Bauxita - minereul pentru aluminiu

Care afirmație - de identificat din tabel - justifică schimbările datelor de producție și a indicatorilor economici? Încercuiți numărul de ordine al răspunsului corect!

a) PIB-ul între 1989-1993 : 1. Prin reunificarea Germaniei s-a creat o piață ideală de export pentru produsele

ungurești. 2. Privatizarea a dus la dezvoltarea unor ramuri ale economiei, astfel a industriei

chimice. 3. Ramurile economice deficitare s-au prăbușit odată cu dispariția economiei planificate.

b) Producția de autobuze între 1989-1998:

1. Forța de muncă calificată a emigrat în străinătate. 2. Piețele exterioare (CAER, Uniunea Sovietică) au dispărut. 3. Dezvoltarea căilor ferate reprezenta o concurență din ce în ce mai mare.

c) Producția de bauxită între 1989-1998: 1. În această epocă metode mai eficiente au fost introduse în industria aluminiului. 2. Dezvoltarea industriei socialiste față de necesitățile economiei de piață a fost supradimensionată. 3. Resursele de bauxită ale Ungariei s-au epuizat până la schimbarea de regim.

d) Producția de mase plastice între1989–1998: 1. Produsele industriei chimice autohtone erau căutate atât pe piața internă cât și în

Uniunea Sovietică. 2. Concurența industriei chimice autohtone a dispărut odată cu pleacrea din țară a

întreprinderilor sovietice. 3. Dezintegrarea Iugoslaviei în mai multe state a dus la creșterea cererii pe piață.

4 puncte

Page 15: TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVENdload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2018tavasz_kozep/k... · a) Uzurparea puterii, adică abrogarea temporară a legilor, […] , doar în baza

Történelem román nyelven középszint

1715 írásbeli vizsga 15 / 24 2018. május 9.

Név: ........................................................... osztály:......

12. Tema este legată de rromii din Ungaria. Rezolvați temele pe baza tabelului și a cunoștințelor proprii. (Câte 1 punct pentru fiecare element). ” Printre rromi procentul celor sub 15 ani este aproape dublu [36,8%] față de procentul lor la nivelul întregii populații [16,8%]. Ponderea celor de peste 60 de ani arată o discrepanță și mai mare. 3,9% din populația rromă fac parte în această categorie, iar la nivelul întregii populații procentul lor este de mai bine de cinci ori mai mare [20,2%]. La femeile rrome de peste 14 ani există diferențe mai semnificative în privința fertilității în funcție de nivelul de școlarizare. Femeile cu studii până la opt clase de școală generală dau naștere în medie la câte 2,7 copii, cele cu școală profesională la 1,68 de copii, iar cele cu bacalaureat la 1,61 copii. […] Deși ajutorul social este cea mai sigură sursă de venituri a familiilor de rromi șomeri, care trăiesc într-o profundă sărăcie, ajutorul primit nu acoperă deloc cheltuielile lor. Pe deasupra, creșterea numărului de copii nu este în concordanță cu creșterea alocațiilor; cu cât sunt mai mulți copii într-o familie, cu atât mai puțin acoperă sistemele de asistență socială [alocațiile din partea statului] cheltuielile lor. […] Dacă ar exista o planificare familială conștientă în familiile în stare de sărăcie profundă, în aceste circumstanțe nu s-ar mai angaja să crească mulți copii. Conform sondajului efectuat de Marketing Centrum în 2004, consumul sistematic de alcool este mai puțin caracteristic în rândurile romilor decât la nivelul întregii populații. 12% dinte rromi consumă alcool zilnic sau de mai multe ori pe săptămână. Fumatul însă este o problemă gravă. 75% dintre rromi fuma, iar 65% dintre ei își aprinde și acum adeseori țigara." (Situația rromilor în Ungaria , analiza Policy Solutions 2012 ). „A romákon belül közel kétszeres (36,8 százalék) a 15 év alattiak aránya, mint a teljes népességben (16,8 százalék). A 60 évnél idősebbek aránya még jelentősebb eltérést mutat. A romákon belül 3,9 százalék tartozik ebbe a korcsoportba, a teljes népességen belül több mint ötször ennyien (20,2 százalék).

A tizennégy évesnél idősebb roma nőkön belül az egy főre jutó élveszületések számában jelentős különbségek vannak iskolai végzettség szerint. A legfeljebb nyolc általános iskolai osztályt végzettek átlagosan 2,7 gyereket szülnek, a szakiskolát végzettek 1,68-at, az érettségizettek 1,61-et. […] Noha a szociális ellátások jelentik a mélyszegénységben élő, munkanélküli családok legbiztosabb jövedelemforrását, költségeiket egyáltalán nem fedezik. A gyerekek növekvő számát ráadásul nem követi az ellátások hasonló mértékű növekedése; minél több gyerek van egy háztartásban, annál kevésbé fedezik a jóléti transzferek [állami juttatások] a velük kapcsolatos költségeket. […] Ha valóban tudatos családtervezés jellemezné a sokgyerekes, mélyszegény háztartásokat, akkor a fenti körülmények ismeretében minél kevesebb gyereket vállalnának.

A Marketing Centrum 2004-es felmérése szerint a rendszeres alkoholfogyasztás kevésbé jellemző a romákra, mint a teljes népességre, 12 százalékuk iszik szeszes italt naponta vagy hetente többször. Ezzel szemben a dohányzás súlyos problémát jelent. A romák 75 százaléka dohányzott, közülük 65 százalék most is rendszeresen rágyújt.” (A romák helyzete Magyarországon, a Policy Solutions elemzése, 2012) a) În afară de numărul mare de copii născuți vii ce alți factori demografici explică diferența considerabilă care există între structura categoriilor de vârstă în societatea rromilor și cea a întregii populații a țării?

………………………………………………………..

Page 16: TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVENdload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2018tavasz_kozep/k... · a) Uzurparea puterii, adică abrogarea temporară a legilor, […] , doar în baza

Történelem román nyelven középszint

1715 írásbeli vizsga 16 / 24 2018. május 9.

Név: ........................................................... osztály:......

b) De ce este mai ridicată rata nașterilor de copii vii în rândurile rromilor decât în rândurile întregii populații a țării? Încercuiți numărul celor două răspunsuri corecte care vin să confirme sursa citată. 1. Pentru că odată cu creșterea numărului de copii crește și alocația de stat pentru un copil. 2. Pentru că planificarea familială conștientă în familiile sărace este mai puțin prezentă. 3. Pentru că în cultura rromilor familia numeroasă este mult apreciată. 4. Pentru că femeile fără știință de carte nasc copii mai mulți de la vârste fragede. c) De ce este o problemă deosebit de gravă fumatul în rândurile rromilor? Formulați un scurt răspuns comparând cele două date subliniate din sursă. …………………………………………………………………………………………………

4 puncte

Page 17: TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVENdload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2018tavasz_kozep/k... · a) Uzurparea puterii, adică abrogarea temporară a legilor, […] , doar în baza

Történelem román nyelven középszint

1715 írásbeli vizsga 17 / 24 2018. május 9.

Név: ........................................................... osztály:......

II. SUBIECTE CU RĂSPUNSURI MAI LUNGI (ESEURI)

Citiți cu atenție! Din subiectele următoare veți dezvolta numai două. Veți putea alege ținând cont de următoarele reguli: De dezvoltat:

un subiect scurt despre istoria universală un subiect lung despre istoria Ungariei Subiectul scurt despre istoria universală și cel lung despre istoria Ungariei trebuie să se refere la perioade diferite - unul cuprinde o perioadă până în 1849, iar celălalt o perioadă de după 1849. (În tabel perioadele sunt separate cu linie dublă.) Studiați cu atenție subiectele!

Perioada Numărul Tema Tipul temei

Istoria universală

până în 1849 13. Rădăcinile islamului scurtă

după1849 14. Național-socialismul scurtă

Istoria maghiară

până în 1849 15. Politica externă a lui Matei Corvin lungă

după 1849 16. Consolidarea Bethlen lungă

După ce ați studiat tema, încercuiți numărul de ordine al temelor alese. În tabelul următor prezentăm cele două posibilități pe care le puteți alege. Notați cu X alegerea făcută în rândul potrivit! Alegeți numai una dintre posibilități.

Numărul temelor alese

Alegerea făcută marcată cu X

13. și 16.

14. și 15.

Dintre temele propuse nu elaborați decât două! Treceți răspunsurile pe liniile punctate la tipurile respective de temă.

Înainte de a trece la elaborarea temelor, studiați îndrumătorul de la pagina 2. Aveți dreptul de a lucra pe ciornă în timpul redactării. După teme sunt marcate criteriile de evaluare, punctajul va fi acordat de profesorul care corectează lucrarea.

Page 18: TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVENdload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2018tavasz_kozep/k... · a) Uzurparea puterii, adică abrogarea temporară a legilor, […] , doar în baza

Történelem román nyelven középszint

1715 írásbeli vizsga 18 / 24 2018. május 9.

Név: ........................................................... osztály:......

13. Tema este legată de religia islamică (temă scurtă) Prezentați pe baza surselor și a cunoștințelor proprii rădăcinile evreiești și creștine ale islamismului. Amintiți pe scurt și de cărțile sfinte. ”Credem în Dumnezeu şi în ceea ce ne-a fost pogorât nouă, în ceea ce a fost pogorât lui Abraham, lui Ismail, lui Isaac, lui Iacob, triburilor, în ceea ce i s-a dat lui Moise, lui Isus, în ceea ce li s-a dat profeţilor de la Domnul lor şi nu facem nici o deosebire între ei, căci noi Lui îi sântem supuşi.” (Coran) „Hiszünk Allahban és abban, ami leküldetett hozzánk, és abban, ami leküldetett Ábrahámhoz, Izmaelhez, Izsákhoz, Jákobhoz és a törzsekhez, és abban, amit Mózes és Jézus kapott, és abban, amit a próféták kaptak az Uruktól. Nem teszünk különbséget közöttük, és mi Allahnak engedelmeskedünk.” (Korán)

14. Tema este legată de politica socială a Germaniei naziste. (temă scurtă) Prezentați pe baza sursei și a cunoștințelor proprii mijloacele de exercitare a controlului asupra societății și caracteristicile propagandei naziste.

Hitler trece în fața membrilor organizației Hitlerjugend (organizația de tineret a partidului nazist având membrii între 14 și 18 ani)

Numărul temei scurte alese referitor la istoria universală .............

Elaborarea temei:

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

Page 19: TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVENdload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2018tavasz_kozep/k... · a) Uzurparea puterii, adică abrogarea temporară a legilor, […] , doar în baza

Történelem román nyelven középszint

1715 írásbeli vizsga 19 / 24 2018. május 9.

Név: ........................................................... osztály:......

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

15. Tema este legată de domnia lui Matei Corvin (temă lungă) Prezentați pe baza surselor și a cunoștințelor proprii obiectivele de politică externă ale lui Matei și rezultatele sale, cât și factorii care au stat la baza acestora. Folosiți atlasul istoric pentru liceu. ”Când George, (regele ceh, socrul lui Matei) înconjurat de cavaleri cu armuri a trecut și l-a văzut în apropiere pe Matei(regele Matei), așa i-a vorbit: - Așa te porți cu mine fiule? Îl ataci pe tatăl tău cu dușmănie? Vrei să-mi iei regatul sub pretextul adevăratei credințe? Nu credința, ci ambiția, nu dragostea de Dumnezeu ci setea de putere te mână într-o asemenea furie nebună [...] La care Matei: - Vino-ți în fire tată, vino-ți în fire! Străduiește-te să gândești drept despre sfânta credință. Nu setea de putere a stârnit acest război împotriva ta ;războiul este sfânt și legitim, căci tu ești dușmanul creștinismului.” (Bonfini: Regele Matei)

Criterii de evaluare Punctaj maxim atins

Înțelegerea subiectului 2

Orientare în spațiu și timp T 2

Comunicarea, utilizarea limbajului de

specialitate K1 2

K2 2

Dobândirea cunoştinţelor, utilizarea surselor F 3

Identificarea factorilor care influenţează

evenimentele, gândire critică şi centrată

asupra problemelor.

E1 3

E2 3

Punctaj total / Punctaj obținut la examen 17

Page 20: TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVENdload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2018tavasz_kozep/k... · a) Uzurparea puterii, adică abrogarea temporară a legilor, […] , doar în baza

Történelem román nyelven középszint

1715 írásbeli vizsga 20 / 24 2018. május 9.

Név: ........................................................... osztály:......

„Midőn serege közepén vértes lovasságtól övezve György [cseh király, Mátyás apósa] elléptetett s a közelben megpillantotta [Mátyás] királyt, így szólt: – Hát így bánsz velem, fiam? Ellenségesen támadsz atyádra? Az igaz hit ürügyén el akarod rabolni tőlem királyságomat? Nem a hit, hanem a nagyratörés, nem isteni szeretet, hanem uralomvágy hajszol ily őrjöngésbe. […] Mindezekre Mátyás: – Térj észre, térj észre, apám! Azon légy, hogy helyesen vélekedjél a szentséges hitről. Nem nagyravágyás szülte ezt a háborút ellened; szent ez és törvényes, mert te a kereszténység ellensége vagy.” (Bonfini: Mátyás király) ”Căci împăratul a vrut regatul pentru el [...] Mare supărare a fost pentru Friedrich să fie refuzat la dieta de alegere a regelui Ungariei din cauza unui tânăr. [...] După ce s-au împăcat, Matei, trimițând solii și mesageri în taină, i-a cerut lui Friedrich să dezlege acea obligație forțată prin care, cu legământul nobililor panonici, moștenirea tronului va reveni urmașilor lui. Îi cerea să nu jignească astfel cu îngâmfarea lui Pannonia [...] Apoi, Matei suporta de asemenea cu mare greutate acel punct al acordului prin care s-a convenit ca împăratul să moștenească totuși tronul Ungariei, dacă el nu va fi avut fii legitimi, deși i se născuse un fiu din flori, deștept și frumos.” (Bonfini: Regele Matei) „A császár ugyanis magának akarta a királyságot […]. Nagy bosszúságot okozott Frigyesnek, hogy a magyar királyválasztó gyűlésen egy ifjú miatt elutasították. […] Mikor ezután meglett a békesség, követek és titkos küldöttek útján kérte Mátyás, oldja fel az erőszakos kötelezettséget, mely a pannon főurak szavának lekötésével a császárnak biztosítja a királyság öröklését. Ne bánjék ily sértőn és fennhéjázón Pannóniával. […] Azután meg nagyon nehezen viselte el a szerződésnek azt a pontját, hogy ha esetleg törvényes fiai nem lennének, bár házasságon kívül okos és szép fia született, mégis a császár örökölje a királyságot.” (Bonfini: Mátyás király) ”În timp ce un sol turcesc a fost condus, precum e obiceiul, din oraș în palat ca să își prezinte însărcinarea și în poarta unde se putea vedea grădina suspendată, s-a oprit puțin și privind în jur a zărit acest loc minunat, strălucitor cu mulțimea incomendurabilă de oameni care parțial se afla în curtea superioară destinată ca loc de ședere pentru rege, parțial în curtea inferioară. Acești oameni străluceau în haine cusute cu fire de mătase, aur și argint, împodobiți (pentru noi nu în mică măsură) cu curele și săbii aurite și cu lanțuri din aur, dintr-o dată l-a surprins cu atât stupefacție încât uitase de toată solia cu care venise (....) încât după o lungă tăcere a fost în stare să scoată pe gură doar atât: împăratul te salută, împăratul te salută.” (Hungaria, Nicolae Olahus) „Miközben egy török követet a királyi udvaroncok a szokásnak megfelelően a városból a [visegrádi] palotába vezettek, hogy követi megbízatását előadja, és az a kapuban, honnan egyenesen erre a függőudvarra lehet látni, kissé megállt s körülnézve megpillantotta ezt a pompázatos, ragyogó helyet és az udvari méltóságoknak részben a lenti, részben a király tartózkodási helyéül szolgáló fenti udvaron elhelyezkedő mérhetetlen tömegét, amint selyemmel, ezüsttel, arannyal áttört ruhákban tündököltek és nem kis részben (a mi szokásunk szerint) ezüstözött övekkel és kardokkal meg aranyláncokkal voltak ékesítve, hirtelen akkora csodálat és bámulat döbbentette meg, hogy elfelejtette egész követi megbízatását, s […] hosszú hallgatás után csak ennyit tudott kinyögni: a császár üdvözöl, a császár üdvözöl.” (Oláh Miklós: Hungária)

Page 21: TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVENdload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2018tavasz_kozep/k... · a) Uzurparea puterii, adică abrogarea temporară a legilor, […] , doar în baza

Történelem román nyelven középszint

1715 írásbeli vizsga 21 / 24 2018. május 9.

Név: ........................................................... osztály:......

16. Tema este legată de istoria Ungariei dintre cele două războaie mondiale. (temă lungă) Prezentați pe baza surselor și a cunoștințelor proprii politica de consolidare în domeniul internelor și al economiei în perioada în care István Bethlen a fost prim-ministru. ”La consfătuire convin că […] guvernul, asigurând un tratament egal, restabilește dreptul de întrunire politică pentru toate partidele. […] În Ordonanța care va fi emisă, se stipulează organizarea întrunirilor politice numai cu autorizație. Autorizația poate fi emisă numai pentru întrunirile organizate în spații închise sau îngrădite; în condițiile actuale manifestațiile în stradă, întrunirile în aer liber deocamdată nu vor putea fi autorizate.” (Protocolul consfătuirii dintre guvern și reprezentanții social-democraților - așa numitul Pact Bethlen-Peyer, 1921 ) „Az értekezlet megállapodik abban, hogy […] a politikai gyülekezési jogot valamennyi pártra nézve egyenlő elbánás mellett a kormány visszaállítja. […] A kibocsátandó rendeletben e politikai gyűlések tartása engedélyhez köttetik. Az engedély csakis zárt vagy elkerített helyen tartandó gyűlésekre szólhat; utcai tüntető felvonulások, szabad ég alatti gyűlések a mai viszonyokra tekintettel egyelőre nem engedélyezhetők.” (Jegyzőkönyv a kormány és a szociáldemokrata küldöttek megbeszéléséről – az ún. Bethlen–Peyer-paktum, 1921) ”Revoluțiile și evenimentele care au urmat au zguduit profund sufletul maghiarilor. O clasă socială s-a ridicat împotriva alteia, ura a pus stăpânire pe sufletul oamenilor. […] Noi nu avem nevoie acum de lupte ideologice, ci de muncă creativă. Noi nu putem merge înainte pe de o parte împreună cu cei care sub pretextul ideologiei creștine […] propovăduiesc persecuție și exterminare. […] Și nu putem merge înainte […] nici cu politicienii de extremă stângă. […] Partidul Unitar este adeptul progresului bine gândit […] Bazat pe valorile naționale, reflectate de tradițiile și instituțiile istorice, dorește să-și construiască orânduiala în măsura și în ritmul dictat de interesele națiunii și în limitele permise de experiențele acumulate.” (Fragmente din cuvântările lui István Bethlen înainte de alegerile parlamentare din 1926) „A forradalmak és az azután bekövetkezett események a magyar lelket a legmélyén rázták meg. Társadalmi osztályt társadalmi osztály ellen állítottak, bevitték a lelkekbe a gyűlöletet. […] Nekünk nem világnézeti harcokra van most szükségünk, hanem alkotó munkára. Azokkal nem haladhatunk együtt egyfelől, akik a keresztény világnézet ürügye alatt […] üldözést, kiirtást hirdetnek. […] Nem mehetünk együtt […] a szélsőbaloldali politikusokkal sem […]. Az Egységes Párt a megfontolt haladásnak a híve. […] A nemzeti alapon haladva, amelyet a történelmi tradíciók és intézmények mutatnak, modern alapon akar oly mértékben és ütemben berendezkedni, ahogy azt a nemzet érdeke kívánja, és ahogy azt a tapasztalatok lehetővé teszik.” (Részletek Bethlen Istvánnak az 1926-os országgyűlési választások előtt mondott beszédeiből)

Investiții publice în câteva domenii între 1924 și 1931 * Scopul investițiilor Suma investită

(milioane de pengő) Construirea portului liber din Csepel 26,5 Construcții de drumuri și poduri 72,8 Subvenționarea acordării de credite 73,2 Lucrări de prevenire a inundațiilor și alte investiții hidrografice 78,1 Dezvoltarea poștei, telegrafiei și a rețelei telefonice 101,0 Dezvoltarea căilor ferate 127,0

* Totalul investițiilor publice în aceea perioadă a fost în jur de un miliard de pengő.

Page 22: TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVENdload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2018tavasz_kozep/k... · a) Uzurparea puterii, adică abrogarea temporară a legilor, […] , doar în baza

Történelem román nyelven középszint

1715 írásbeli vizsga 22 / 24 2018. május 9.

Név: ........................................................... osztály:......

Numărul temei lungi alese referitor la istoria maghiară: ............. Elaborarea temei:

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

Page 23: TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVENdload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2018tavasz_kozep/k... · a) Uzurparea puterii, adică abrogarea temporară a legilor, […] , doar în baza

Történelem román nyelven középszint

1715 írásbeli vizsga 23 / 24 2018. május 9.

Név: ........................................................... osztály:......

Accesarea surselor citate în acest document (texte, imagini, tabele, grafice) : Tema 1: A), B), D) pinterest.com; C) en.wikipedia.org Tema 2: http://www.uciimtorino.it

Criterii de evaluare Punctaj maxim obținut

Înțelegerea subiectului 2

Orientare în spațiu și timp T1 2

T2 2

Comunicarea, utilizarea limbajului de specialitate

K1 2

K2 2

K3 2

Dobândirea cunoştinţelor, utilizarea surselor

F1 3

F2 3

F3 3

Identificarea factorilor care influenţează evenimentele, gândire critică şi centrată asupra problemelor.

E1 3

E2 3

E3 3

E4 3

Punctaj total / Punctaj obținut la examen 33

Page 24: TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVENdload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2018tavasz_kozep/k... · a) Uzurparea puterii, adică abrogarea temporară a legilor, […] , doar în baza

Történelem román nyelven középszint

1715 írásbeli vizsga 24 / 24 2018. május 9.

Név: ........................................................... osztály:......

Punctaj maxim obținut

I. Teme simple, care necesită

răspunsuri scurte

1. Cultura greacă din Antichitate 4 2. Societatea medievală 4 3. Economia medievală a Ungariei 4 4. Monarhia constituțională din Anglia 3 5. Ratio Educationis 4 6. Ideologiile secolului al XIX-lea 5 7. Societatea în timpul dualismului 4 8. Primul Război Mondial 4 9. Ungaria în timpul celui de-al Doilea Război Mondial 6 10. Războiul rece 4 11. Economia de piață din Ungaria 4 12. Rromii din Ungaria 4

Total 50 I. Punctaj obținut rotunjit la număr întreg

II. Subiecte cu răspunsuri mai lungi (eseuri)

13. Rădăcinile islamului 17 14. Național-socialismul 17 15. Politica externă a lui Matei Corvinul 33 16. Consolidarea în timpul lui Bethlen 33

Total 50 II. Punctaj obținut rotunjit la număr întreg

I+ II Punctajul la acest examen parțial scris 100

data Profesorul examinator __________________________________________________________________________

pontszáma egész számra kerekítve

elért programba beírt

I. Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok II. Szöveges (kifejtendő) feladatok

dátum dátum

javító tanár jegyző