T£â€“RT£â€°NELEM ROM£¾N 1.Subiectul se refer¤’ la criza republicii romane. De care p¤’turi sau grupuri sociale

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of T£â€“RT£â€°NELEM ROM£¾N 1.Subiectul se...

 • Történelem román nyelven középszint — írásbeli vizsga 1312

  Név: ........................................................... osztály:......

  TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVEN

  KÖZÉPSZINTŰ

  ÍRÁSBELI VIZSGA

  2013. május 8. 8:00

  Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc

  Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

  EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

  É R

  E T

  T S

  É G

  I V

  IZ S

  G A

  ● 2

  0 1

  3 .

  m á

  ju s

  8 .

 • írásbeli vizsga 1312 2 / 32 2013. május 8.

  Történelem román nyelven — középszint Név: ........................................................... osztály:......

  Notă importantă Daţi răspunsuri explicite, folosiţi semne explicite – şi în cazul corectării.

  În răspunsuri străduiţi-vă să definiţi esenţa problemelor şi încadraţi-vă în limita de spaţiu precizată.

  Treceţi doar atâtea elemente de răspuns câte vi se cer la subiectul respectiv. (Dacă veţi da mai multe răspunsuri, ele vor fi evaluate în ordinea în care le-aţi trecut.)

  Vă rugăm, folosiţi stilouri de culoarea albastră.

  La rezolvarea problemelor ţineţi cont de următoarele sugestii.

  • Citiţi cu atenţie subiectele.

  • Urmăriţi cu atenţie indicaţiile formulate.

  • Studiaţi sursele legate de probleme (tablou, schemă, text, hartă).

  • La rezolvarea fiecărui subiect utilizaţi materialele auxiliare autorizate: hărţile din atlasul de istorie pentru liceu şi dicţionarul bilingv. La evaluare se va ţine cont doar de numele de persoane, datele topografice şi noţiunile ortografiate corect.

  • După ce aţi reflectat suficient, treceţi pe curat răspunsurile, pe cât posibil, fără corecturi.

  La rezolvarea problemelor care necesită o rezolvare mai lungă (eseu) vă propunem să urmăriţi următorul plan de muncă:

  1. Aşezaţi în timp şi spaţiu problemele menţionate în subiect. 2. Utilizaţi sursele, respectiv astlasul de istorie de liceu pentru înţelegerea problemei. 3. Selectaţi conceptele generale (de ex.: evoluţie, schimbare, producţie), respectiv

  noţiunile legate de epoca dată (de ex.: iobagi de cetate, breaslă, cultul personalităţii) cu ajutorul cărora puteţi rezolva subiectul respectiv.

  4. Integraţi în compunere informaţiile şi concluziile din sursele alăturate. 5. În caz de nevoie, faceţi o schiţă, respectiv folosiţi ciorne. 6. Precizaţi premisele, cauzele şi consecinţele problemei. 7. Definiţi ipoteze, explicaţii. 8. Integraţi în prezentarea problemei cunoştinţele individuale (de ex.: nume, date), punctul

  vostru de vedere şi păreri proprii. 9. Fiţi atenţi la formularea frazelor ca ele să fie clare. 10. Aşezaţi corect în pagină textul şi respectaţi normele ortografice.

  Pentru a vă informa:

  Criteriile de corectare a eseurilor sunt: • înţelegerea problemei, • conformitatea cu cerinţele de conţinut, • unitatea compoziţiei, coerenţa, corectitudinea răspunsului şi ortografia.

  Vă dorim spor la muncă.

 • írásbeli vizsga 1312 3 / 32 2013. május 8.

  Történelem román nyelven — középszint Név: ........................................................... osztály:......

  1. SUBIECTE CU RĂSPUNSURI /REZOLVĂRI SCURTE

  1.Subiectul se referă la criza republicii romane. De care pături sau grupuri sociale se leagă oamenii despre ale căror nemulţumiri vorbesc sursele? Alegeţi dintre păturile sau grupurile enumerate mai jos. Treceţi numărul păturii sau grupului social în pătratul potrivit. Treceţi numai un singur număr în dreptul surselor. (1 punct pentru fiecare element) Pături/stări, grupuri sociale

  1. coloni; 2. membrii ordinului cavalerilor; 3. patricieni; 4. micii proprietari agricoli sărăciţi; 5. sclavii; 6. locuitorii provinciilor; 7. popoarele italice aliate Romei; 8. membrii ordinului senatorilor. a) „A hadvezérek hazudnak a katonáiknak, amikor a csatákban arra bíztatják őket, hogy őseik sírjáért és templomaiért harcoljanak az ellenséggel, hiszen ezek közül a rómaiak közül nincs egynek sem családi oltára, nincs ősi temetkezőhelye, vadidegenek fényűzéséért és vagyonáért harcolnak és halnak meg; […].” (Plutarkhosz: Tiberius Gracchus)

  a) „Comandanţii nu spun adevărul, atunci când îi încurajează pe soldaţi să lupte, să îşi apere mormintele şi templele strămoşilor în faţa duşmanului, căci din mulţimea de romani niciunul nu are altar străvechi, nici loc de veci al familiei, ci vor lupta şi vor muri pentru luxul şi bogăţia altora [...].” (Plutarh, Tiberius Gracchus)

  b) „[A felkelők] követeket küldtek Rómába, akik panaszt emeltek azért, hogy őket, bár Rómának segítettek birodalma meghódításában, az általuk megsegített polgárok nem méltatják polgárjogra. A senatus kemény választ adott nekik: ha megbánták eddig elkövetett tetteiket, küldjenek követséget, ellenkező esetben azonban ne. Ők tehát minden jó reményüket elvesztvén, megindították a háborút.” (Appianosz)

  b) „[Răsculaţii] au trimis soli la Roma, care s-au plâns pentru că deşi au dat o mână de ajutor Romei pentru cucerirea imperiului, iar cetăţenii romani pe care, pe atunci, i-au ajutat, nu vor să le asigure libertăţi individuale şi cetăţeneşti. Senatul le-a dat un răspuns sever: dacă le pare rău de ceea ce au săvârşit, atunci să trimită soli, în caz contrar să renunţe la acestea. Astfel, pierzându-şi toate speranţele, ei au pornit la război.” (Istoricul Appian)

  c) „Az itáliai Capuában tartott cirkuszi gladiátorok közül […] mintegy hetven társát arra beszélte rá, hogy inkább vállaljanak minden veszélyt a szabadságért, semhogy az előadásokon látványként szolgáljanak. Őreiket erőszakkal elűzték és elmenekültek.” (Appianosz)

  c) „Dintre gladiatorii circului din Capua [...], el a convins pe 70 de colegi de ai săi, să-şi ia toate riscurile pentru libertate, în loc să facă spectacole. Gardienii au fost alungaţi cu forţa, iar ei au reuşit să evadeze.” (Istoricul Appian)

  3 puncte

 • írásbeli vizsga 1312 4 / 32 2013. május 8.

  Történelem román nyelven — középszint Név: ........................................................... osztály:......

  2. Subiectul se referă la economia europeană din epoca Evului Mediu. Rezolvaţi pe baza surselor şi a cunoştinţelor problemele legate de comerţul la distanţă/la mari depărtări. (1 punct pentru fiecare răspuns corect) a) „A velenceiek semmiféle illetéket sem tartoznak fizetni, amit szokás folytán vagy más okból tőlük megkövetelhetnének, sem akkor, mikor megérkeznek, itt tartózkodnak, eladnak, vesznek, letelepednek, sem amikor eltávoznak, csakis akkor, ha zarándokokat szállító hajókon érkeznek vagy távoznak, akkor ugyanis a király szokásjoga szerint harmadrészt tartoznak a királynak adni.” (Jeruzsálem királyának oklevele, 1124) a) ”Veneţienii nu sunt obligaţi să plătească dări, ce s-ar putea să li se ceară după anumite datini sau din alte pricini, nici atunci când sosesc cu mărfurile, se află aci, vând sau cumpără, nici atunci când se stabilesc sau când pleacă; doar numai în cazul în care ei sosesc sau pleacă cu vapoare ce transportă pelerini, deoarece conform cutumelor regale, ei sunt obligaţi să-i plătească o treime.” (Document regal al oraşului Ierusalim, 1124) Documentul citat a contribuit la dezvoltarea traficului rutelor comerciale maritime din Evul Mediu. Denumiţi această rută comercială ……………………………………………………………………

  b) „Mi, Bréma város konzuljai és közönsége a tengeri városok, s más városok konzuljainak, valamint a Római Szent Birodalom német [szövetségéhez] tartozó valamennyi kereskedőnek mérhetetlen nagy hálánkat fejezzük ki, amiért kegyelmükbe fogadtak, és a mondott kalmárok szabadságaiból és kiváltságaiból nekünk is részt engedtek […].” (Bréma városának levele) b) „Noi, consulii şi populaţia oraşului Brema ne exprimăm nesfârşita noastră gratitudine consulilor altor oraşe şi tuturor negustorilor, aparţinând [uniunii] Sfântului Imperiu Romano- German pentru că ne-au primit cu bunăvoinţă, şi ne-au oferit, şi nouă, o parte din libertăţile şi privilegiile comercianţilor pomeniţi [...]” (Scrisoare din partea oraşului Brema) Numiţi liga comercială căreia i-a fost adresată scrisoarea oraşului Brema. .............................................................................................

  c) „Az angol király lezárta az összes tengerszorosokat, semmit sem engedve jönni [a Franciaországgal szövetséges területről], sem érkezni oda, legkevésbé pedig gyapjút és gyapjas báránybőrt. [A Franciaországgal szövetséges terület egész lakossága] megdöbbent, hiszen a posztókészítés a legfőbb mesterség […]. Igaz ugyan, hogy sok gabona jön részükre Franciaországból, de miből vegyék meg, miből fizessék, ha nincs kereset.” (XIV. századi krónika)

  c) „Regele Angliei a închis toate trecătorile de pe mare, nelăsând nici să intre [de pe teritorii aliate Franţei], nici să se transporte mărfuri, cu precădere lână pură sau piei de