Trinn II kurs idrettsleger & -fysioterapeuter ... Trinn II kurs idrettsleger & -fysioterapeuter Kan

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Trinn II kurs idrettsleger & -fysioterapeuter ... Trinn II kurs idrettsleger &...

 • Trinn II kurs idrettsleger & -fysioterapeuter

  Kan vi lære noe av pasientmøter med idrettsutøvere?

  NIMI, Trinn II kurs, 21.9-15

  Overlege Lars Kolsrud, OLT

  lars.kolsrud@olympiatoppen.no

 • B a k g r u n n:

   Univ. of Washington 1969-71

   Idrettsstipend i turn

   Pre-med., Physical Education, Communication

   Fysioterapiskolen Oslo 1972-74

   Medisinstudiet Oslo 1975-81

   Spes. Fysikalsk med. 1993  Idrettsmed NIMF

   ACSM certificate

   Arbeidssted: Allmenn + NIMI

   Toppidrettsenteret -98 >

 • IOC-museet i Lausanne

 • 114 år (1896 > 2010) med olympisk historie:

  ”Helter” eller Olympiske Legender

 • Kjetil Andre Aamodt:

 • Kjetil Andre Aamodt – Forutsetning for prestasjon:

  ”Jeg må trene

   mer

   og smartere

  enn mine konkurrenter, -

  hvis ikke

   undervurderer jeg deres talent.”

   Mye, hardt arbeid

   Søkende og kreativ

   Y D M Y K !!!

 • Kjetil Andre Aamodt: Forutsetning for å trene ”mer og smartere”:

  1: Mindre syk

  2: Mindre skadd

  Derfor blir idrettsmedisin så viktig for utøvere som vil bli gode!

 • Tyson Gay om å slå Usain Bolt også i 2011:

 • Hva sier Usain Bolt selv?

 • Usain Bolt 28.8-15

   Sp.:Viktigste for min presentasjon i Rio??

   Sp.: Viktigste for karrieren etter Rio??

   Å HOLDE MEG FRISK OG SKADEFRI !

   Å holde meg frisk, skadefri og MOTIVERT !

 • Andreas Thorkildsen (VG 2011)

 • Aksel Lund Svindal (VG 21.9-10)

 • Hva disponerer for skader:

  1: Ferske ikke-restituerte skader

  2: Gamle skader

  3: Nye treningsmetoder eller nye elementer uten gode nok fysiske forutsetninger.

  4: Forandringer i treningsbelastning/-volum

 • Utøvere og lag som ikke presterer (sykdom og skader?)

  ”Nå må vi få et bedre medisinsk støtteapparat!”

  Unnskyldning eller forklaring?

 • Olaf Tufte O L – gull 2004 og 2008

   Selve OLT-symbolet på mye og rå trening.

   ”Det kan sikkert virke provoserende når jeg sier det, - men jeg mener de aller fleste idrettsskader skyldes feil i trenings- opplegget”

 • Er sykdom og skader et resultat av mangelfullt medisinsk støtteapparat?

   Eller er det:

  1. Trenings- og belastningsfeil?

  2. Mangelfull restitusjon?

  3. Slurv i sykdoms-/skadeforebygging?

   Søvn, ernæring, livsstil, 24-t utøver?

   Ansvar:

  1. Utøver (kunnskap og gjennomføring)

  2. Trener (kunnskap og gjennomføring)

  3. Helseapparat (kunnskap og formidling)

 • Samme skade – nå igjen?

   Hvor «UHELDIG» går det an å være??

   Om forutsetningene ikke har forandret seg --------

   er det ikke da sannsynlig at det samme vil skje??

 • Noen idrettsmedisinske kasustikker

 • Anstrengelses-utløst lokal utstråling/parestesi:

   27 år gammel kvinne, utholdenhetsutøver

   Problem:

   Nummenhet i hø. hånd ved skiturer(>30 km)

   Tidligere vært hos fastlege med problemet:

   Tiltak: Ingen

   Fastlegen sa; ”Han ble nummen i hele kroppen om han gikk 10 km på ski”, så han synes ikke dette var noe unormalt.

   Situasjonen var ny for pasienten, siste 6 mnd.

 • Anstrengelsesutløst lokal parestesi:

   Idrettsmedisinsk tankegang:

   Noe nytt i: utstyr, trening (type/mengde), annen belastning/livssituasjon ?

   Fysikalsk medisinsk tankegang:

   Orienterende motorisk & nevrologisk us

   Helt normalt

   Funksjonsundersøkelse av nakke + skulderbue > ???

   Rtg/MR utredning nakke

   Beskrevet som normal

   MT-vurdering og forsøksvis behandling

   Tilnærmet normal og ingen behandlingseffekt

 • Anstrengelsesutløst lokal parestesi:

   EMG/nevrografi:

   Lokal variasjon helt distalt på radialsiden hø. hånd

   Canalis Carpi-problematikk?

   Kirurgisk vurdering:

   Operativ behandling > ingen forklarende funn

   INGEN BEDRING – heller en lett forverring – over tid.

   Hva nå??????  ”NEW opinion”

   Nevrologisk utredning:

   Irritasjon i nervesystemet ?

 • Diagnose:

  Utredet positivt mot

  MS-diagnosen

 • Anstrengelsesutløst lokal parestesi:

   I ”etterpåklokskapens” lys:

   Vi tok pasientens plager på alvor.

   Brukte det ”verktøyet” vi selv hadde.

   Revurderte situasjonen og så etter andre innfallsvinkler.

   Involverte andre spesialister med andre ”verktøy” når vi ikke nådde frem selv.

   ”Followed the natural cause of disease”

 • Ishockeyspiller med skuldersmerter hø. side:

  http://www.matton.se/bilder/jpg/oem_oe6-231070.html/lsok-1/sok-Ice Hockey/browse-1/cat-C37/llsok-1/theme-Ice Hockey http://www.matton.se/bilder/jpg/oem_oe6-231070.html/lsok-1/sok-Ice Hockey/browse-1/cat-C37/llsok-1/theme-Ice Hockey

 • Ishockeyspiller med skuldersmerter hø. side:

   Kommer som akutt mandag kveld:

   hilser med ve. hånd

   kan løfte hø. arm.

   Var banens beste på TV-sporten i siste sluttspillkamp kvelden før.

   Jeg tok det for gitt at dette var en ny skade fra gårsdagens kamp.

 • Ishockeyspiller med skuldersmerter hø. side:

   Skaden var 2 uker gammel.

   Sluttspillet har 3 kamper pr. uke, ”ikke hatt tid” til å oppsøke legen.

   Jeg spurte hvordan han kunne spille med denne armen/skulderen:

   Og fikk demonstrert:

   ”Det er uproblematisk, jeg holder jo med begge hender i kølla, og da følger den hø. automatisk med opp når jeg styrer bevegelsen med ve. arm.”

 • Diagnose:

  Total-ruptur:

   m.supraspinatus og

   lange hodet av m. biceps

  Til ettertanke:

  Viljen kan overstyre fornuften. I toppidrett må vi ofte beskytte pasientene mot seg selv.

 • Rennende nese,

  ”forkjølelse” ifm trening:

   23 år, kvinne,

   Norsk + nordisk topp i sin idrett

   Innendørsidrett

 • Rennende nese ifm trening I:

   ”Snufsete” i undersøkelses-situasjon  Infeksjonsutredet: normale funn

   Plagene forsvinner ved fravær fra treningshall

   Ikke plaget, lite plaget ifm studier, teater, konserter, etc

   Hva tenker vi ????

   Ingen kjent allergi  Utredes med blodstatus m/allergi:

   Ingen treff

 • Rennende nese ifm trening II:

   Spørsmål om trivsel i idretten?????

   Trives bra, Norgesmester og bør lett kunne kvalifisere til nordisk mesterskap og EM i det kommende halvåret.

   Eldste deltager av de norske, men opplever ikke selv dette som problematisk.

   Er BEST, noe som også bidrar til trivsel.

   Godt tilrettelagt liv for trening og skole.

   Ingen forandringer privat/hjemme.

   Ingen forandringer i trener- treningssituasjonen.

 • Rennende nese ifm trening III:

   Henvises til KAL for astma/allergi utredning:

   Ingen treff

   Henvises til ØNH-utredning

   ”Ved luftveisplager – sjekk luftveiene først”

   Ingen klare funn, men mulig noe inflammatorisk og trange ganger opp til maxillarsinus (men ingen rtg- synlig væskeansamling)

   Forsøksvis behandling: Kortison nesespray

   Ingen effekt

 • Rennende nese ifm trening IV:

   I mangel behandlingsalternativ og for mulig å redde en idrettskarriere:

   Forslag fra ØNH-legen:

   Å meisle opp kanalene til ansiktssinusene.

   Dette utløste at pas fortalte følgende:

   Hun ønsket å slutte med idretten – hun var LEI.

   Følte at foreldre og trener hadde lagt ned så mye innsats og støtte at det var umulig å slutte,

   spesielt nå når hun var ”best”!

   Men å ”MEISLE OPP I NESEN” – der gikk grensen.

 • Rennende nese ifm trening V:

   I etterpåklokskapens lys:  Var inne på løsningen I utgangspunktet oppsøker ingen legene på

  OLT for å slutte med idretten sin,

  Men husk at slike pas finnes her også!

   Finnes noen GEVINST i situasjonen? ”Klokt” utredet og fulgt opp,

  Flere ”second opinions” med både overlappende og annen fagkunnskap og nytt ”verktøy”.

  Ikke tydelig nok med ”døra ut av idretten”.

 • Idrettsgymnas er populære – stadig flere talenter å rekruttere fra?

 • Men blir det mange flere Toppidrettsutøvere?

 • Flere utøvere -

  Vil disse heve eller senke kvaliteten i gruppa på hver

  enkelt trening –

  for de aller beste?

  1 mulig topputøver pr 1000?

 • Ikke-fungerende/ikke-pres