of 144 /144
Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve s Trimo proizvodi Trimo Architectural Awards for Most Creative Performed Solutions, using Trimo products 2009

Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

  • Upload
    dolien

  • View
    218

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve...

Page 1: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve

s Trimo proizvodi

Trimo Architectural Awards for Most Creative Performed Solutions,

using Trimo products

2009

Page 2: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene
Page 3: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

1

Vsebina

UvodOcenjevalna komisija

Nagrajena delaOstala prijavljena dela

Contents

IntroductionAward´s CommitteeWinning EntriesOther Competition Entries

271555

Page 4: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

2

Inovativnost je ključna vrednota, s katero vsi skupaj odgovarjamo na izzive aktualnih družbenih procesov in s katero stopamo korak naprej na poti konkurenčnosti - ne le lokalni temveč tudi globalni in s tem odpiramo vrata v trajnostni razvoj.

Obenem gre za radovednost, kaj zmoremo, kaj je mogoče in kako smo na iznajdljiv način lahko še boljši, drznejši. V Trimu z velikim veseljem sprejemamo drugačne, posebne in nevsakdanje rešitve in ideje. V ta namen vsaki dve leti razpisujemo Trimo arhitekturne nagrade in vsakič znova nas navdušujeta odziv in ustvarjalnost prijaviteljenih.

Z letošnjim natečajem smo že četrtič zapored odprli pot drzni domišljiji. Ponovno smo s ponosom pregledovali izvedene arhitekturne projekte s Trimovimi proizvodi iz vseh koncev Evrope in zunaj nje ter ob tem dobili nov elan, nove ideje in prepoznali paleto novih priložnosti.

Arhitekti ste pomemben člen celotne družbe, saj ste temeljni snovalci našega okolja. Zato smo počaščeni, da lahko skupaj z vami prispevamo k ustvarjalnosti, inovativnosti in lepoti okolja, kjer so objekti dobili svoje mesto.

Zavedamo se, da smo lahko skupaj bolj uspešni in da lahko vedno znova presežemo meje doslej znanega. To smo dokazali tudi letos.

Vsem arhitektom, ki ste se odzvali na naš natečaj in ste z nami delili svoje realizirane ideje, ki so nas ponovno navdihnile in povečale našo radovednost, se iskreno zahvaljujemo.Vsem, še posebej pa nagrajenim delom, čestitamo za enkratne arhitekturne rešitve.

Veliko ustvarjalnega navdiha vam želim do našega naslednjega natečaja čez dve leti.

Tatjana Fink glavna direktorica

Page 5: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

3

Innovation is the key value that we use to tackle the challenges in the current social processes and to take a step forward on the path of competitiveness - not only local but also global competitiveness, and thereby open doors to sustainable development. It also includes the curiosity to see how much we are able to handle, what is possible and how we can be better and bolder by using resourcefulness. In Trimo we happily accept different, special, unusual solutions and ideas. This is why we hold a call for applications for the Trimo Architectural Awards every two years and each time we are excited by the response and the creativity of the applicants. This year’s competition was the fourth in a row to open the path to bold imagination. We took pride in evaluating the implemented architectural projects from Europe and beyond that used Trimo products and got new momentum, new ideas and recognised a new line of opportunities.

Architects are an important part of the whole society as you are the ones who plan our environment. That is why we are honoured to be able to make a contribution to creativity, innovation and a beautiful environment together where buildings will get their space. We know that we can be more successful together and that we can always exceed the limits of possibil-ity. This year we have also proved this. We would like to thank all the architects that participated in our competition and shared their realised ideas that inspired us again and increased our curiosity. We would like to congratulate everyone, especially the award-winners for providing unique architec-tural solutions. Until our next competition in two years I wish you a lot of creative inspiration.

Tatjana Fink General Manager

Page 6: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

4

114 projektov iz 23ih držav.

Štadioni in arene, poslovni in industrijski objekti, logistični in trgovski centri, avtomobilski saloni in letališča, osnovne šole in fakultete, stanovanjski objekti in industrijske krajine, kazinoji in zdravstveni centri, »urbani paraziti« in kontejnerske zloženke …

Od Mehike do Turčije, od Velike Britanije do Kazahstana…

Trimo arhitekturne nagrade številka štiri!

Ni večjega zadovoljstva kot v času resnih tem biti obkrožen z inovativnostjo, kreativnostjo in vizionarstvom.

Hvala!

Miloš EbnerPredsednik komisije

Page 7: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

5

114 projects from 23 countries.

Stadiums and arenas, office and industrial buildings, logistics and shopping centres, car shops and airports, primary schools and universities, housing buildings and industrial landscapes, casinos and health centres, “urban parasites”, and container folders, etc.

From Mexico to Turkey, from Great Britain to Kazakhstan, etc. Trimo Architectural Awards number four! There is no greater pleasure than to be surrounded with innovation, creativity, and visionaries in these grave times.

Thank you!

Miloš EbnerPresident of the Committee

Page 8: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

6

Page 9: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

7

Ocenjevalna komisija

Predsednik: Miloš Ebner, udia, MBAČlan: mag. doc. Tadej Glažar, udia

Član: Mitja Vovko, udiaČlanica: Breda Kotar, univ.dipl.ekon.

Award´s Committee

President: Miloš Ebner, BSc Arch, MBAMember: MSc Ass. Prof. Tadej Glažar, BSc Arch Member: Mitja Vovko, BSc ArchMember: Breda Kotar, BSc Econ

Page 10: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

8

15

16

18

20

23

24

26

28

30

32

34

37

39

40

41

42

43

44

45

Nagrade za celovito arhitekturno rešitev Awards for Complete Architectural Solution

Kaj Bøgh Jensen, Morten Degner Dahl / Distribucijski center JYSK Uldum, DanskaKaj Bøgh Jensen, Morten Degner Dahl / JYSK Distribution Centre Uldum, Denmark

Slavojka Akrapovič, Robert Zakrajšek, Damjan Holc / Livarna in testirnica Akrapovič, SlovenijaSlavojka Akrapovič, Robert Zakrajšek, Damjan Holc / Foundry and Testing Room Akrapovič, Slovenia

Ramón Escolano / EADS - Airbus Sevilla A400M, ŠpanijaRamón Escolano / EADS - Airbus Sevilla A400M, Spain

Posebne nagrade za inovativno uporabo Trimo proizvodov Special Awards for the Innovative Use of Trimo Products

Aleksandru Vuja, Milan Đurić, Slađana Milivojević / Proizvodnja za polnjenje pločevink Terra, SrbijaAleksandru Vuja, Milan Đurić, Slađana Milivojević / Terra Drinks Production Filling Facility, Serbia

Csaba Sárközi, József Fodróczy, Attila Bodrossy / Proizvodnji objekt Coloplast, MadžarskaCsaba Sárközi, József Fodróczy, Attila Bodrossy / Production Building Coloplast, Hungary

Goran Todoroski, Dafina Trninik, Vanco Todoroski / Terminal za distibucijo cementa, Republika KosovoGoran Todoroski, Dafina Trninik, Vanco Todoroski / Terminal for Distribution of Cement, Republic of Kosovo

Murat Tabanlioglu, Melkan Gursel Tabanlioglu / Arena Astana, KazakhstanMurat Tabanlioglu, Melkan Gursel Tabanlioglu/ Astana Arena, Kazakhstan

Tomasz Cisek, Paweł Michalski / Tovarna gum Bridgestone Stargard, Poljska Tomasz Cisek, Paweł Michalski / Tire Factory Bridgestone Stargard, Poland

Grzegorz Czerwiński, Andrzej Stachowski, Piotr Chlebowski / Trgovski center CWW Lubin, PoljskaGrzegorz Czerwiński, Andrzej Stachowski, Piotr Chlebowski / Shopping Centre CWW Lubin, Poland

Ožji izbor Other Finalists

Jiří Stránský / Stanovanjska zgradba Odeon, Češka RepublikaJiří Stránský / Residence Odeon, Czech Republic

David Průša / Nov tehnični in servisni park za tovornjake v Ostravi, Češka Republika David Průša / New Technical and Service Park of Trucks in Ostrava, Czech Republic

Jugoslav Janjić, Dragan Buđevac / Nakupovalni center Delta City Podgorica, Črna goraJugoslav Janjić, Dragan Buđevac / Shopping Centre Delta City Podgorica, Montenegro

Predrag Rechner, Bruno Rechner / Osnovna šola Široko polje, HrvaškaPredrag Rechner, Bruno Rechner / Elementary School Široko polje, Croatia

Ivo Skelin, Alan Leo Pleština, Miomir Kliman / Poslovni objekt HT Utrine, HrvaškaIvo Skelin, Alan Leo Pleština, Miomir Kliman / Office Building HT Utrine, Croatia

Hans Christian Baastrup, Kim Okkels, Morten Johansen / Proizvodnja Grundfos Madžarska III., MadžarskaHans Christian Baastrup, Kim Okkels, Morten Johansen / Grundfos Manufacturing Hungary III., Hungary

Kim Okkels, Hans Christian Baastrup, Morten Johansen / Proizvodnja Bombas Grundfos De Mexico, MehikaKim Okkels, Hans Christian Baastrup, Morten Johansen / Bombas Grundfos De Mexico Manufacturing, Mexico

Page 11: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

9

Attila Gergely, András Both, Szabolcs Korodi, Eszter Pongrácz / Trgovski center Orion, Romunija Attila Gergely, András Both, Szabolcs Korodi, Eszter Pongrácz / Orion Shopping Centre, Romania

Ivo Abram, Štefan Šček / Osnovna šola Bonifika, SlovenijaIvo Abram, Štefan Šček / Elementary School Bonifika, Slovenia

Boštjan Gabrijelčič / Urbani parazit, SlovenijaBoštjan Gabrijelčič / Urban parasite, Slovenia

Blanka Malgaj / Avtosalon MINI Malgaj, SlovenijaBlanka Malgaj / MINI Malgaj Showroom, Slovenia

Gregor Reichenberg, Bogdan Reichenberg, Sašo Rek, Rok Plohl / Tribuna L, Športni park Golovec, SlovenijaGregor Reichenberg, Bogdan Reichenberg, Sašo Rek, Rok Plohl / Stand L, Sports Park Golovec, Slovenia

Predrag Milutinović / BMW and MINI Prodajni salon & Servis, SrbijaPredrag Milutinović / BMW and MINI Showroom & Service, Serbia

Vladimir Koželj / Nakupovalni center Mercator Niš, SrbijaVladimir Koželj / Shopping Centre Mercator Niš, Serbia

Javier Sánchez Pozurama / Tiskarna Crea, Španija Javier Sánchez Pozurama / Printing House Crea, Spain

Ostala prijavljena dela Other Competition Entries

Josef G. Planinc, Frank Ulrich, Gernot Valent / Prizidek tiskarne Leykam Druck GmbH & Co KG, AvstrijaJosef G. Planinc, Frank Ulrich, Gernot Valent/ Annex Building to Leykam Druck GmbH & Co KG”, Austria

Plamena Andonova, Svetoslav Arsov / Skladišče in poslovna stavba za električne naprave in sestavne dele, BolgarijaPlamena Andonova, Svetoslav Arsov / Warehouse and Office Building for Electric Devices and Components, Bulgaria

Yancho Apostolov / Proizvodni objekt Area OOD, BolgarijaYancho Apostolov / Production Site Area OOD, Bulgaria

Plamen Gerasimov / Logistični center Alexander Logistic Ltd., BolgarijaPlamen Gerasimov / Logistic Centre Alexander Logistic Ltd., Bulgaria

Ilian Iliev / Nakupovalni center Burgas Plaza, BolgarijaIlian Iliev / Commercial Centre Burgas Plaza, Bulgaria

Plamen Mihailov, Diana Hadzhizsenera, Kalin Petkov, Atanas Szoer / Trgovski center Mall Plovdiv, BulgariaPlamen Mihailov, Diana Hadzhizsenera, Kalin Petkov, Atanas Szoer / Shopping Centre Mall Plovdiv, Bulgaria

Georgi Tzapkov / Trgovski center AIKO, BolgarijaGeorgi Tzapkov / AIKO Shopping Centre, Bulgaria

Zdravko Zdravkov / Peugeot center Pleven, BolgarijaZdravko Zdravkov / Peugeot Centre Pleven, Bulgaria

Sabin Babić / Trgovski center Mercator Brčko, Bosna in HercegovinaSabin Babić / Shopping Centre Mercator Brčko, Bosnia and Hercegovina

Pavel Příhoda, Zbyněk Čihák, Kamil Hladký / Poslovni objekt Elmarco Liberec, Češka RepublikaPavel Příhoda, Zbyněk Čihák, Kamil Hladký / Office Building Elmarco Liberec, Czech Republic

Radim Oblouk, Vladimír Devečka / Trgovski center ASKO Praha - Štěrboholy, Češka RepublikaRadim Oblouk, Vladimír Devečka / ASKO Praha - Štěrboholy Shopping Centre, Czech Republic

46

47

48

49

50

51

52

53

54

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

Page 12: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

10

Martin Křiž / Trgovski center Nisa Liberec, Češka Republika Martin Křiž / Nisa Liberec Shopping Centre, Czech Republic

Libor Sošťák / Poslovna stavba Bonver Groupí, Češka RepublikaLibor Sošťák / Bonver Group Office Building, Czech Republic

Karim Rachidi, Jiří Stránský / Trgovski center Central Most, Češka RepublikaKarim Rachidi, Jiří Stránský / Shopping Centre Central Most, Czech Republic

Roman Voborník, Marian Kováč, Patrik Škoch / Obrat za proizvodnjo bioetanola, Češka Republika Roman Voborník, Marian Kováč, Patrik Škoch / Production of Bioethanol, Czech Republic

Miodrag Rackov / Rekonstrukcija in prizidek terminalske zgradbe letališča v Tivatu, Črna GoraMiodrag Rackov / Reconstruction and Extension of the Tivat Airport Terminal Building, Montenegro

Georgios Lambrou, Haris Bougadellis / Logistični center SATO, Grčija Georgios Lambrou, Haris Bougadellis / SATO Logistic Centre, Greece

Darko Bosnić, Iris Vudrag, Dražen Lokmer / Poslovni objekt FERO-TERM, HrvaškaDarko Bosnić, Iris Vudrag, Dražen Lokmer / Business Building FERO-TERM, Croatia

Meta Gabron / Trgovski center Mercator Koprivnica, Hrvaška Meta Gabron / Shopping Centre Mercator Koprivnica, Croatia

Vesna Kresnik-Vojnović, Goran Tončinić, Dubravka Ilić, Lovro Bauer, Nataša Klobučar / Logistični center Billa, HrvaškaVesna Kresnik-Vojnović, Goran Tončinić, Dubravka Ilić, Lovro Bauer, Nataša Klobučar / Logistic Centre Billa, Croatia

Tihomir Maras / Upravna zgradba CBA, HrvaškaTihomir Maras / Administrative Building CBA, Croatia

Ranko Mažuran, Ana Mažuran / Logistični center Ivanić Grad, HrvaškaRanko Mažuran, Ana Mažuran / Logistic Centre Ivanić Grad, Croatia

Lovre Petrović / Proizvodno poslovni objekt Građenica, HrvaškaLovre Petrović / Pruduction and Business Building Građenica, Croatia

Predrag Rechner, Bruno Rechner, Damir Jukić / Stanovanjska zgradba Rechner, HrvaškaPredrag Rechner, Bruno Rechner, Damir Jukić / Residential Building Rechner, Croatia

Davorin Vaniček, Kristina Radelić, Iva Lončar Filjar / Proizvodno distibucijski center Magma, HrvaškaDavorin Vaniček, Kristina Radelić, Iva Lončar Filjar / Production & Distibution Centre Magma, Croatia

Ivan Vulić / Podjetje za izdelavo solarnih panelov Solvis, HrvaškaIvan Vulić / Solvis Solar Panels Factory, Croatia

Michael Cojolar, Gyórcí Krizka, Krisztián Szőnyi / Skladišče National Instruments, MadžarskaMichael Cojolar, Gyórcí Krizka, Krisztián Szőnyi / National Instruments Warehouse, Hungary

Zsolt Fézler, Ágnes Csunderlik / Logistični center Orion, MadžarskaZsolt Fézler, Ágnes Csunderlik / Orion Logistic Centre, Hungary

Gábor Honti / Logistični center TEVA, MadžarskaGábor Honti / TEVA Logistic Centre, Hungary

Halász István, Boros Zsombor / Športna dvorana VESZPRÉM ARÉNA, MadžarskaHalász István, Boros Zsombor / VESZPRÉM ARÉNA Sports Hall, Hungary

Ervin Jaklics, Goran Martinović / Prenova razstavišča Hungexpo, MadžarskaErvin Jaklics, Goran Martinović / Renewal of the Exhibition Site of Hungexpo, Hungary

Anikó Bán, Kardos Sándor, Takács László, Betegh Tamás / Logistični center Viktória Industrial Park, MadžarskaAnikó Bán, Kardos Sándor, Takács László, Betegh Tamás / Viktória Industrial Park Logistic Centre, Hungary

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

Page 13: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

11

Maria Szász, Zoltán Labádi / Technoconsult poslovno-skladiščni objekt, MadžarskaMaria Szász, Zoltán Labádi / Technoconsult Office-Warehouse Building, Hungary

Silvana Vanovska / Trgovski center TUŠ Kumanovo, MakedonijaSilvana Vanovska / Shopping Centre TUŠ Kumanovo, Macedonia

Paweł Chromik, Józef Sliwiński / Logistični center Poczta Polska, Poljska Paweł Chromik, Józef Sliwiński / Poczta Polska Logistic Centre, Poland

Halina Łukomska, Marek Marasek / Tovarna gum Bridgestone Poznań, PoljskaHalina Łukomska, Marek Marasek / Tire Factory Bridgestone Poznań, Poland

Krzysztof Polkowski, Michał Kuc, Tomasz Rosołek / Sedež podjetja Rossmann, PoljskaKrzysztof Polkowski, Michał Kuc, Tomasz Rosołek / Rossmann Head Quarter, Poland

Jacek Szybiński, Marzena Michałek / Prenova trgovskega centra Gwarek, Poljska Jacek Szybiński, Marzena Michałek / Gwarek Shopping Centre - Rebuilding, Poland

Ivo Abram, Štefan Šček / Industrisko skladiščni objekt PLC Lek, PoljskaIvo Abram, Štefan Šček / Industrial and Warehouse Building PLC Lek, Poland

Marcin Wydorski, Adam Biegun, Aleksandra Nagulewicz / Trgovski center CH Pogoria, PoljskaMarcin Wydorski, Adam Biegun, Aleksandra Nagulewicz / Shopping Centre CH Pogoria, Poland

Ludmila Smirnova, Pasechnik Alexandre Vasilievich / Nakupovalni center, Republika MoldavijaLudmila Smirnova, Pasechnik Alexandre Vasilievich / Commercial Centre, Republic of Moldova

Tamara Boxan, Ludmila Smirnova, Tatiana Ovcinnicova, Tatiana Dogari / Trgovski center PLAZA, Republika MoldavijaTamara Boxan, Ludmila Smirnova, Tatiana Ovcinnicova, Tatiana Dogari / Commercial Centre PLAZA, Republic of Moldova

Tamara Boxan, Ludmila Smirnova, Tatiana Ovcinnicova / Avto salon Land Rover in Volvo, Republika MoldavijaTamara Boxan, Ludmila Smirnova, Tatiana Ovcinnicova / Commercial Centre - Land Rover and Volvo, Republic of Moldova

Tamara Boxan, Ludmila Smirnova, Tatiana Ovcinnicova / Trgovski center PIELART, Republika MoldavijaTamara Boxan, Ludmila Smirnova, Tatiana Ovcinnicova / Commercial Centre PIELART, Republic of Moldova

Georgii Telpiz / Poslovni center, Republika MoldavijaGeorgii Telpiz / Office Centre, Republic of Moldova

Silvana Vanovska / Trgovski center TUŠ Štip, MakedonijaSilvana Vanovska / Shopping Centre TUŠ Štip, Macedonia

Ludmila Smirnova, Coada Veaceslav Mihail / Trgovski center Dina Cociug, Republika MoldavijaLudmila Smirnova, Coada Veaceslav Mihail / Dina Cociug Shopping Centre, Republic of Moldova

Cezar Călina, Silviu Ficard / Poslovna zgradba Safero Construct, RomunijaCezar Călina, Silviu Ficard / Head Office Safero Construct, Romania

Vasile Dinu / Rafinerija Cazan Abur, RomunijaVasile Dinu / Refinery Hall Cazan Abur, Romania

Bogdan Oproiu / Logistično skladišče Billa, RomunijaBogdan Oproiu / Billa Logistic Warehouse, Romania

Mircea Timiş, Dorina Danescu, Bogdan Mihai Nicolae / Obnova V.I.P. tribune stadiona Ilie Oana, Romania Mircea Timiş, Dorina Danescu, Bogdan Mihai Nicolae / V.I.P. Stand Rehabilitation of the Ilie Oana Stadium, Romania

Mihail-Viorel Şeitănescu / Prodajni salon in servis Volkswagen, RomunijaMihail-Viorel Şeitănescu / Auto Showroom & Service Volkswagen, Romania

Boris Levyant, Boris Stuchebrukov, Alla Feoktistova / Trgovski center Metropolis, RusijaBoris Levyant, Boris Stuchebrukov, Alla Feoktistova / Metropolis Shopping Centre, Russia

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

Page 14: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

12

Tatyana Poveshchenko / Avto salon Mitsubishi - Hyundai, RusijaTatyana Poveshchenko / Mitsubishi - Hyundai Auto Centre, Russia

Tatyana Poveshchenko / Avto salon Renault, RusijaTatyana Poveshchenko / Renault Auto Centre, Russia

Ken Geary, Roger Perrott / Proizvodnja Coca Cola Single Ireland, Severna IrskaKen Geary, Roger Perrott / Coca Cola Single Ireland Production Site, Northern Ireland

Radomir Kopecký, Miloslav Kopecký, Ľubomír Murín / Trgovski center Aquario, SlovaškaRadomir Kopecký, Miloslav Kopecký, Ľubomír Murín / Aquario Shopping Centre, Slovakia

Ivo Abram, Štefan Šček, Primož Slanič / Poslovni objekt RCB Mengeš, SlovenijaIvo Abram, Štefan Šček, Primož Slanič / RCB Mengeš Business Building, Slovenia

Ivo Abram, Štefan Šček, Ivan Cindrič / Casino Mond, Šentilj, SlovenijaIvo Abram, Štefan Šček, Ivan Cindrič / Casino Mond, Šentilj, Slovenia

Ivo Abram, Štefan Šček / Visokoregalno skladišče Lek Ljubljana, Slovenija Ivo Abram, Štefan Šček / High-Rack Warehouse Lek Ljubljana, Slovenia

Jaka Bežan, Dušan Engelsberger / Poslovno-skladiščni objekt “Dobra hiša”, SlovenijaJaka Bežan, Dušan Engelsberger / Business-Storage Building “Dobra hiša”, Slovenia

Leni Pernar, Nina Čerin, Ana Podgoršek, Dušan Šešek / Trgovski center Mercator Postojna, Slovenija Leni Pernar, Nina Čerin, Ana Podgoršek, Dušan Šešek / Mercator Postojna Shopping Centre, Slovenia

Miloš Hrastelj, Tomaž Kejžar / Fasadni plašč na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, SlovenijaMiloš Hrastelj, Tomaž Kejžar / Facade coat on Faculty of Economics in Ljubljana, Slovenia

Robert Potokar, Martina Tepina / Stanovanjska hiša Rozina Meglič, Slovenija Robert Potokar, Martina Tepina / Residential House Rozina Meglič, Slovenia

Radoslava Anđelković, Danica Mrmak / Poslovna stavba, SrbijaRadoslava Anđelković, Danica Mrmak / Office Building, Serbia

Miroslav Bićanin / Visokoregalno skladišče CDC VELEFARM, SrbijaMiroslav Bićanin / High-Rack Warehouse CDC VELEFARM, Serbia

Damir L. Merković / Poslovni center Slavijacoop, Srbija Damir L. Merković / Business Centre Slavijacoop, Serbia

Miloš Vojnović, Svetlana Jazić Galečić / Avto center STOJANOV, SrbijaMiloš Vojnović, Svetlana Jazić Galečić / STOJANOV Auto Centre, Serbia

Raúl Fernandez, Hugo Fernandez, Manuel Caro / Caterpillar, Španija Raúl Fernandez, Hugo Fernandez, Manuel Caro / Caterpillar, Spain

Lidia Dominguez Delgado / Športni center Camarma de Esteruelas, Španija Lidia Dominguez Delgado / Sport Centre Camarma de Esteruelas Camarma de Esteruelas, Spain

Javier Flores, Manuel García Gallegos / Volvo Trucks Valdemoro, ŠpanijaJavier Flores, Manuel García Gallegos / Volvo Trucks Valdemoro, Spain

Ramón Martinez Pérez / Poslovna zgradba FUJITSU, ŠpanijaRamón Martinez Pérez / FUJITSU Business Building, Spain

Mercé Piñot Sart, Pere Grandía Corominas / Poslovno industrijski objekt Chiorino, S.A., Španija Mercé Piñot Sart, Pere Grandía Corominas / Chiorino, S.A. Bussiness Industrial Building, Spain

Christian Rayermann / Trgovski center Factory Outlet Getafe, ŠpanijaChristian Rayermann / Commercial Centre Factory Outlet Getafe, Spain

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

Page 15: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

13

130

131

132

133

134

135

136

137

138

Ramón Pont, Miguel Soria, Beler Vahadares, Virginia Ron / Poslovni objekt Puerta Madrid, Španija Ramón Pont, Miguel Soria, Beler Vahadares, Virginia Ron / Puerta Madrid Offices Building, Madrid, Spain

Sadik Aktar / Tiskarna Sedele, TurčijaSadik Aktar / Sedele Printing Plant

Can Elmas, Çagla Akyürek Elmas / Proizvodni objekt Euronut, TurkeyCan Elmas, Çagla Akyürek Elmas / Euronut Nut Process Factory, Turkey

Can Elmas, Çagla Akyürek Elmas / Logistično skladišče Dimas, TurčijaCan Elmas, Çagla Akyürek Elmas / Dimas Logistic Warehouse, Turkey

Ahrnet Siwan Ates, Ayso íncí Kuru, A. Ugur Tarhan / Logistični center Ortam, Turčija Ahrnet Siwan Ates, Ayso íncí Kuru, A. Ugur Tarhan/ Ortam Logistic Centre, Turkey

Chris Halligan, Ian Yallop / Poslovno skladiščni objekt Summit Park, Združeno kraljestvoChris Halligan, Ian Yallop / Summit Park Bussines Warehouse Building, United Kingdom

Colin Birkett / Prizidek Galleries Retail Parka, Združeno Kraljestvo Colin Birkett / Galleries Retail Park Extension, United Kingdom

Sohrab Rustomjee, Chris Allen, Jem Kile, John Parkes / Zdravstveni center Aldershot, Združeno Kraljestvo Sohrab Rustomjee, Chris Allen, Jem Kile, John Parkes / Aldershot Centre for Health, United Kingdom

Jason Wright, Frank Moss, Simon Cowling / Sedež podjetja Cathelco Ltd. v Veliki Britaniji, Združeno Kraljestvo Jason Wright, Frank Moss, Simon Cowling / Cathelco Ltd. - UK Headquarters, United Kingdom

Page 16: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

14

Page 17: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

Nagrade za celovito arhitekturno rešitev Awards for Complete Architectural Solution

2009

Page 18: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

16

Distribucijski center JYSK Uldum / JYSK Distribution Centre UldumUldum, Danska / Uldum, Denmark2007

Kaj Bøgh Jensen, Morten Degner Dahl

Nagrada za celovito arhitekturno rešitev Award for Complete Architectural Solution

Page 19: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

17

Zgradba, v kateri je skladišče, je največje in najmodernejše skladišče na Danskem in v severni Evropi. Na Danskem je to prvo skladišče, kjer so police za shranjevanje obenem tudi podporna konstrukcija. Zaradi velikega obsega, lokacije, lepe narave in neposredne bližine vasi je morala biti zgradba arhitekturno privlačna. Temeljito je bilo treba razmisliti tudi o materialih in barvah, ki smo jih uporabili na različnih delih zgradbe. Velika konstrukcija je razdeljena v številne zgradbe na različnih ravneh, ki so pokrite z običajnimi jeklenimi paneli, pri čemer je tudi preostali del zgradbe iz istega materiala. Da bi bile tri visoke hale na pogled videti manjše, je fasada prekrita s paneli v dveh svetlih odtenkih: RAL 9006 in za odtenek temnejšo sivo, RAL 9022. Paneli so položeni v vzorcu, ki je na videz neurejen, pri čemer smo izbrali lesketajoče panele, saj odbijajo in odsevajo barve narave, ki obkroža zgradbo, in se tako tudi videz prilagodi dnevnemu ritmu. Ker je 460 metrov dolga glavna hala namenjena skladiščenju, je spodnji del fasade pokrit s temnim betonom, zgornji del pa je pokrit z gladkimi jeklenimi paneli v isti barvi kot je zunanjost zgradbe. Jekleni paneli povezujejo celotno zgradbo in dajejo občutek, da se zliva z okolico.

The storage building is the largest and most modern automatic storage space in Denmark and the north of Europe. The storage space is also the first of its kind in Denmark where the storage shelves act as the supporting constructions. The large proportions of the building, its location in the open landscape and its close proximity to the village, demand that it must be architecturally sympathetic. The choice of materials and colours used in the various parts of the building also had to be carefully considered. The large construction is separated into various buildings in different levels covered with plain steel panels as the material throughout. To visually minimize the three high halls, the façade is covered with panel plates in two light colours: RAL 9006 and a slightly darker grey, RAL 9022. The panels are applied in a chaotic pattern and the light and sleek panels have been chosen because of their ability to reflect and mirror the colours of the surrounding nature and the daily rhythm.Because of the functions in the storage area in the 460 metre long main hall, the lower part of the façade is covered with dark concrete and the upper part is covered with smooth steel panels in the same light colour as the exterior. The steel panels connect the whole building and give off an impression of harmony with its surroundings.

Opis projekta / Project description Obrazložitev komisije / Comments by the jury

Komisijo ni prepričala le izjemno učinkovita likovna rešitev zmanjševanja volumnov s pikselizacijo, ampak enako tudi pretehtana organizacija volumnov, njihova povezava s funkcijo posameznih delov industrijskega kompleksa in izjemno strukturirana in prefinjena kompozicija. Z eno besedo: celovita arhitekturna rešitev.

The committee was not only convinced by the extremely efficient art solution of reducing vol-ume by pixelization, but also by the carefully considered volume organisation, their connection to the function of individual parts of an industrial building and an exceptionally structured and sophisticated composition. To sum up: a complete architectural solution.

Page 20: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

18

Livarna in testirnica Akrapovič / Foundry and Testing Room AkrapovičIvančna Gorica, Slovenija / Ivančna Gorica, Slovenia2008

Slavojka Akrapovič, Robert Zakrajšek, Damjan Holc

Nagrada za celovito arhitekturno rešitev Award for Complete Architectural Solution

Page 21: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

19

Objekt je zasnovan tako, da se sklada s celotnim področjem. Višina zgradbe in celotna zunanja podoba se ujemata z okolico in sosednjimi stavbami v okviru tovarniškega kompleksa. Kvadratna zgradba iz mikroliniranih fasadnih panelov Trimoterm, ima nevtralen videz, ki ga dopolnjujejo naknadno vgrajena okna. Rebrasta konstrukcija v sredini pa v vodoravni črti razčleni videz stavbe. V dvonadstropnem delu zgradbe na južni in vzhodni strani je fasada v širini panela izmenično polna ali odprta z navpičnimi pasovi, v tem primeru okni, ki so s kovinskimi trakovi v barvi fasade obrobljeni navpično, in sicer enkrat od spodaj navzgor do vrha oken, drugič od zgoraj navzdol do spodnjega roba oken. Rebra se naključno ponavljajo tudi v polnem delu in v poljubnih razmikih, s čimer se vzdolž celotne zgradbe ustvarja fasadni pas v ravni oken.

The object is designed so it fits in with the entire area. The height of the building in relation to its surroundings and the entire external appearance are in line with the surrounding buildings within the factory complex. In its design the cube-shaped building made by Trimo Microlined panels was striving for a neutral appearance, which is interrupted by subsequently installed windows. They are concealed by meshes and incorporated with profiles - ribs in the middle band that break up the building horizontally. The facade in the two-storey S and E section of the building is either covered or open (the size of panel width), with vertical bands - windows, which are vertically trimmed with metal strips that are the same color as the façade; they are trimmed both from the top to the bottom of the windows and from the top down to the bottom edge of the windows. The ribs are also randomly repeated in the covered section and at arbitrary intervals; this creates a facade belt at the window level alongside the entire building.

Opis projekta / Project description Obrazložitev komisije / Comments by the jury

Malokdaj so industrijske stavbe deležne tolikšne ljubezni kot v projektih Slavojke Akrapovič in sodelavcev. Nič ni prepuščeno naključju in nič ni nevredno truda. Prefinjena zunanjost in kar je pri takšnih objektih še večja redkost - izpiljena notranjost. Igra barv, svetlobe in sence, poudarek na ljudeh in funkciji. Čista kultura dela in bivanja ter užitek za opazovalce. Ali sploh lahko pričakujemo več?

Industrial buildings rarely receive as much love as in the projects by Slavojka Akrapovič and her colleagues. Nothing is left to coincidence and nothing is unworthy of making an effort. It has a sophisticated exterior and - what is rarely the case in such buildings - a polished interior. It combines a play of colours, light, and shadow with an emphasis on people and function, a pure culture of working and living, and a sight for the beholder. What more could we expect?

Page 22: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

20

EADS - Airbus Sevilla A400M / EADS - Airbus Sevilla A400MSevilla, Španija / Sevilla, Spain2008

Ramón Escolano

Nagrada za celovito arhitekturno rešitev Award for Complete Architectural Solution

Page 23: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

21

Tovarna vojaških letal se nahaja v Sevilli in je del naložbe Evropskega združenja letalskih in vesoljskih podjetij EADS. V tej tovarni izdelujejo največja vojaška letala v Evropi.Sprva smo pri načrtovanju objekta nameravali uporabiti kasetni fasadni sistem in polikarbonatne transparentne plošče. Nato pa smo se s pomočjo tehničnega oddelka podjetja Acieroid odločili za trajnostne arhitekturne rešitve in med drugim uporabili ognjevarne panele Trimoterm. Vojaški kompleks sestavljajo številne stavbe, med katerimi so skoraj 35 metrov visoki sklopi za izdelovanje letal, hala za barvanje z ogromnim pohodnim stropom, stavba TMD, številne zgradbe s pisarnami itd.Ta kompleks sodi med najpomembnejše projekte, ki so bili v zadnjih letih narejeni v Evropi. Evropa mu lahko zavida njegovo velikost in arhitekturne rešitve, ki so bile uporabljene v mnogih zgradbah. Trimo je zaslužen, da so te stavbe oblečene prefinjeno in izjemno lepo.

This military plane’s factory is located in Seville and is part of the investments of the European consortium aerospace EADS. This factory hosts the biggest military plane’s manufacture in Europe.The project was initially foreseen with translucent solutions of polycarbonates and ended in a built-up system. Later, with the help of Acieroid’s technical department, more sustainable solutions have been developed, using Trimo panels. The military complex is formed by several buildings between those which are both ships of assembly of the plane, with a height of almost 35 meters, a painting hall with a huge passable ceiling, a TMD building, several office buildings, etc...This complex is one of the most important projects that have been realized in Europe during the last few years. Its size and architectural solutions used in many of its buildings are the envy of Europe. Trimo has the privilege of having dressed those buildings finely and with incredible beauty.

Ko obrtniška perfekcija sreča arhitekturno umetnost, je mediteranska svetloba le še pika na i. Primer »lahkotnega« obvladovanja kompleksnosti.

When a sales perfection meets architectural art the Mediterranean light only serves as the cherry on top. This is an example of a “light” management of complexity.

Opis projekta / Project description Obrazložitev komisije / Comments by the jury

Page 24: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

22

Page 25: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

Posebne nagrade za inovativno uporabo Trimo proizvodov Special Awards for the Innovative Use of Trimo Products

2009

Page 26: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

24

Proizvodnja za polnjenje pločevink Terra / Terra Drinks Production Filling Facility Inđija, Srbija / Inđija, Serbia2008

Aleksandru Vuja, Milan Đurić, Slađana Milivojević

Tematska nagrada za učinkovito oblikovanje industrijskih objektovTheme Award for Efficient Design of Industrial Buildings

Page 27: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

25

Zgradba je namenjena polnjenju pločevink. Je kvadratne oblike in linearno razširjena. Značaj zgradbe določa povezanost dveh nasprotnih podenot. Prva enota, ki je na severni strani zgradbe in je namenjena začetni stopnji postopka, je v obliki kocke. Druga enota, ki je na južni strani zgradbe in je namenjena končnemu sklopu postopkov, predstavlja tridimenzionalen osnutek risbe, ki z gradbenimi elementi ter opremo razkriva vsebino zgradbe. Membrana, ki obkroža prostor in ga poveže v celoto je v kontrastu z elementi, ki predstavljajo notranjost zgradbe in njeno strukturo. Vsebina in tehnologija zgradbe se po dolžini širita, tako da je zgradba vedno bolj odprta, po diagonali pa za to odprtost poskrbi zahtevana storitev. Poudarjena vodoravna razporeditev zgradbe v celoti sledi dominantnemu značaju tal in določa nujnost prostorskega razvoja/razdelitve teh tehnoloških postopkov. Z uresničitvijo osnovne zamisli, predstavljene z uporabe posebnih materialov, je zgradba dobila značaj, ki se ujema z okoljem.

The building is designed for the can filling. The formal constitution is cubical, in linear expansion. The character of the building is determined by adhesion of the two ambivalent subunits. The first subunit, on the north side of the building, is intended for serving sections and forms the closed cubical volume. The other subunit, on the south side of the building, is intended for serving sections and represents the three - dimensional drawing - the outline, exposing and presenting the contents of the building through the building elements and the equipment. The membrane, which consolidates the space and forms its wholeness, is in high contrast with the elements that represent the interior of the building and its structure. The contents and technology of the building are stretching in the longitudinal direction by degree of openness, and in the transversal direction by amount of the required service. Emphasized horizontal disposition of the building follows the dominant character of the ground and defines the necessity of the spatial development / distribution / of the technology process. By materialization of the basic idea shaped by the use of specific materials, the building communicates and responds to influence of the environment taking adequate character.

Zgleden primer kako funkcija sreča formo in sporočilo, da dobra arhitektura ne pozna banalnih zgodb.

An exemplary case of function meeting form and conveying the message that good architecture does not know trivial stories.

Opis projekta / Project description Obrazložitev komisije / Comments by the jury

Page 28: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

26

Proizvodnji objekt Coloplast / Production Building ColoplastTatabánya, Madžarska / Tatabánya, Hungary2008

Csaba Sárközi, József Fodróczy, Attila Bodrossy

Tematska nagrada za celovito oblikovanje industrijske krajineTheme Award for Complete Design of an Industrial Landscape

Page 29: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

27

Coloplast ja podjetje na Danskem, ki razvija proizvode in storitve, ki olajšajo življenje ljudem z osebnimi in zdravstvenimi težavami. Svojo največjo tovarno so zgradili v mestu Tatabánya na Madžarskem. Želeli so oblikovati zgradbo, ki se bo po obliki ujemala z dragoceno filozofijo podjetja. Fasado so prilagodili tako, da so lahko poudarili lastnosti strukture, kot so izrazite oblike z natančnimi detajli. Ustvarjena zunanjost tako kot napeta koža pokriva ojačano betonsko in jekleno konstrukcijo ter poudarja njeno uokvirjeno obliko. Preprosta oblika in sistem sta omogočila enostavno izdelavo zgradbe, kar je bilo zaradi njene funkcije bistvenega pomena. Oblika in uporabljeni materiali so poskrbeli za videz, na katerega je podjetje Coloplast ponosno, saj odseva njegovo poslanstvo.

Coloplast is a company in Denmark which develops products and services that make life easier for people with very personal and medical conditions. They have built their largest factory in the city of Tatabánya in Hungary. The concept was to create a building with a form which matches the company’s valuable philosophy. The applied façade system was able to adjust to the determinate structural attributes such as the solid forms with precise details. The created surface covers the reinforced concrete and steel structure like stretched skin and emphasizes its framed-like geometry. The form’s and the system’s simplicity made it possible to develop the building easily, which was essential because of the function. The design and material together result in a worthy appearance for the Coloplast’s values reflecting its mission.

Je to res industrijska krajina? Če ni, bi takšna morala biti.

Is this really an industrial landscape? If it is not, this is how it should look.

Opis projekta / Project description Obrazložitev komisije / Comments by the jury

Page 30: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

28

Terminal za distibucijo cementa / Terminal for Distribution of CementLipljan, Republika Kosovo / Lipljan, Republic of Kosovo2008

Goran Todoroski, Dafina Trninik, Vanco Todoroski

Tematska nagrada za kvalitetno oblikovanje objektov manjšega merila Theme Award for Quality Design of Smaller-scale Buildings

Page 31: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

29

Mešan strukturni sistem ima okvirje iz betona RC in jekleno strešno konstrukcijo. V zgradbi je majhen oddelek za administracijo. Z uporabo strešnih panelov Trimoterm smo razširili omejitev za enotno dolžino, ki presega 14 metrov. Nameščanje velikega strešnega sistema je predstavljalo velik izziv.Za fasadni sistem nismo mogli uporabiti sistem nevidnega pritrjevanja Trimoterm Invisio, ker je v steber nameščena mreža, zato smo s kombinacijo panelov modurane širine 1000 in 1200 mm dosegli, da se vijaki ne vidijo, kar je novost s tehničnega in estetskega vidika. Zaradi varnostnih razlogov smo preverili, kako dobro so skupaj pritrjene kamena volna in jeklene plošče. Vijaki na zgornjem delu fasade so skriti s pomočjo obrobe pod žlebom. Spodnji del vijakov pa je pritrjen na notranji strani aluminijastih panelov. Robne obloge so res nekaj posebnega.

The mixed structural system has RC concrete perimeter frames and a steel roof structure. A small administration department is inside the building. By using roof panels Trimoterm we have extended the limits for the single length overpassing 14.0 meters. In fact, overall long roof panel manipulation and its installation was astonishing and a big challenge.For the façade panels, we were not able to use the Trimoterm Invisio system because of fixed column grid arrangement, but by combining both modular width 1000 and 1200 mm we have achieved a “no visible screw installation”, which was innovative for both technical and aesthetical criterion. For safety, debonding tests among the rock wool and steel sheets have been conducted. The screws on the top facade level were hidden by the flashing under the gutter. The bottom level screws were left inside the aluminium profiles. Parapet cladding was really special.

Arhitekturni haiku - poezija, ki jo lahko vidijo le izbranci.

Architectural haiku - poetry that can only be seen by chosen ones.

Opis projekta / Project description Obrazložitev komisije / Comments by the jury

Page 32: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

30

Arena Astana / Astana ArenaAstana, Kazakhstan / Astana, Kazakhstan2009

Murat Tabanlioglu, Melkan Gursel Tabanlioglu

Tematska nagrada za učinkovito oblikovanje fasadne lupineTheme Award for Efficient Design of the Facade Shell

Page 33: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

31

Arena Astana, ki sprejme 30 tisoč obiskovalcev, je oblikovana posebej za mesto Astana in simbolizira moderen in sodoben vidik nove kazahstanske prestolnice.Oblikovanje predstavlja nove rešitve, saj smo pri načrtovanju upoštevali in prilagodili načela visoke tehnologije za operativno vodenje, medsebojno vplivanje okolja in zlasti ostre podnebne razmere. Obloga fasade stadiona ima zaobljeno obliko in je bila pravi izziv. Zato smo izbrali fasadne panele Gladio podjetja Trimo. Panele smo položili v vodoravni črti s približnimi merami 4000 x 1000 mm.

The Astana Arena, which has a seating capacity for thirty thousand people, is designed especially for Astana City, and it is to be a symbolic building reflecting the modern and contemporary aspect of the new capital of Kazakhstan.The design introduces innovative solutions adapting high technology principles for operational management, interaction with the environment and especially with harsh climatic conditions of geography. The facade cladding of the stadium was a challenge due to its bowl shaped form, and “Trimo Gladio Facade Panels” were chosen. Panels were installed in horizontal lining direction with approximate dimensions of 4,000 x 1,000 mm.

Inovativno, sveže in z izjemnim občutkom za poslanstvo objekta.

Innovative, fresh, with an extraordinary sense for the building’s mission.

Opis projekta / Project description Obrazložitev komisije / Comments by the jury

Page 34: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

32

Tovarna gum Bridgestone Stargard / Tire Factory Bridgestone Stargard Stargard Sczeciński, Poljska / Stargard Sczeciński, Poland2009

Tomasz Cisek, Paweł Michalski

Častna nagrada za celovito oblikovanje industrijske krajineHonorary Award for Complete Design of an Industrial Landscape

Page 35: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

33

Bridgestone Stargard Szczecin − je najbolj moderna tovarna pnevmatik svetovno znanega proizvajalca. Nahaja se v gospodarskem območju mesta Szczecin. Pri tem projektu je arhitekt poskrbel za nadstandardne rešitve, ki vključujejo vogalne elemente in panele standardne modulne širine 1000 in 1200 mm s sistemom podaljševanja s pomočjo profilov omega HF3, tako da je ta zgradba edinstvena med tovrstnimi industrijskimi projekti. Ta projekt obsega 90.000 m2.

Bridgestone Stargard Szczecin - it is the most modern tire factory of the worldwide known investor. It is located in a special economic zone of the Szczecin area. The architect of this project forced our high standard solutions, including Sharpe edge corners and a different variety of modules - both with the width of 1,000 and 1,200 mm. Additionally, our system prolongation detail - omega profile HF3 - makes this building quite an original among industrial projects. This huge project takes up an area of more than 90,000m2 under the roof.

Kako iz industrijskega kompleksa megalomanskih razsežnosti narediti zimsko razglednico? Preveč lepo, da bi bilo naključje.

How can we transform an industrial complex of megalomaniac measures into a winter postcard? This one is too beautiful to be a coincidence.

Opis projekta / Project description Obrazložitev komisije / Comments by the jury

Page 36: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

34

Trgovski center CWW Lubin / Shopping Centre CWW Lubin Lubin, Poljska / Lubin, Poland2009

Grzegorz Czerwiński, Andrzej Stachowski, Piotr Chlebowski

Častna nagrada za učinkovito oblikovanje industrijskega objektaHonorary Award for Efficient Design of an Industrial Building

Page 37: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

35

CWW Lubin je novi trgovski center, ki se ukvarja s prodajo pohištva. Center sodi med modernejše zgradbe v Lubinu in je eden od prvih projektov novega vlagatelja na poljskem trgu. Na robovih zgradbe smo uporabil Trimov sistem, vključno z vogalnimi elementi in paneli standardne modulne širine 1000 in 1200 mm s HF3 profili.

CWW Lubin is a new trade center with a furniture exhibition. It is one of the most modern buildings in Lubin and one of the first projects of the new investor in the Polish market. On the cladding of the building the Trimo system was used including Sharpe edge corners and a different variety of modules - both with the width of 1.0 and 1.2 m - including HF3 prolongation of panels.

Premišljeno, z ambicijo in razumevanjem vloge arhitekta.

Thoughtful, with ambition and understanding of the architect’s role.

Opis projekta / Project description Obrazložitev komisije / Comments by the jury

Page 38: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

36

Page 39: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

Ožji izbor Other Finalists

2009

Page 40: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

38

Page 41: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

39

Stanovanjska zgradba Odeon / Residence OdeonMost, Češka Republika / Most, Czech Republic

2008

Jiří Stránský

Ožji izborOther Finalists

Page 42: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

40

Nov tehnični in servisni park za tovornjake v Ostravi / New Technical and Service Park of Trucks in OstravaOstrava, Češka Republika / Ostrava, Czech Republic2008

David Průša

Ožji izborOther Finalists

Page 43: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

41

Nakupovalni center Delta City Podgorica / Shopping Centre Delta City PodgoricaPodgorica, Črna gora / Podgorica, Montenegro

2008

Jugoslav Janjić, Dragan Buđevac

Ožji izborOther Finalists

Page 44: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

42

Osnovna šola Široko polje / Elementary School Široko poljeŠiroko polje, Hrvaška / Široko polje, Croatia2008

Predrag Rechner, Bruno Rechner

Ožji izborOther Finalists

Page 45: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

43

Poslovni objekt HT Utrine / Office Building HT UtrineZagreb, Hrvaška / Zagreb, Croatia

2008

Ivo Skelin, Alan Leo Pleština, Miomir Kliman

Ožji izborOther Finalists

Page 46: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

44Ožji izborOther Finalists

Proizvodnja Grundfos Madžarska III. / Grundfos Manufacturing Hungary III.Székesfehérvár, Madžarska / Székesfehérvár, Hungary2007

Hans Christian Baastrup, Kim Okkels, Morten Johansen

Page 47: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

45

Proizvodnja Bombas Grundfos De Mexico / Bombas Grundfos De Mexico ManufacturingSan Lois Potosi, Mehika / San Lois Potosi, Mexico

2007

Kim Okkels, Hans Christian Baastrup, Morten Johansen

Ožji izborOther Finalists

Page 48: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

46

Trgovski center Orion / Orion Shopping CentreOdorheiu Secuiesc, Romunija / Odorheiu Secuiesc, Romania2009

Attila Gergely, András Both, Szabolcs Korodi, Eszter Pongrácz

Ožji izborOther Finalists

Page 49: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

47

Osnovna šola Bonifika / Elementary School BonifikaKoper, Slovenija / Koper, Slovenia

2006

Ivo Abram, Štefan Šček

Ožji izborOther Finalists

Page 50: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

48

Urbani parazit / Urban parasiteLjubljana, Slovenija / Ljubljana, Slovenia2008

Boštjan Gabrijelčič

Ožji izborOther Finalists

Page 51: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

49

Avtosalon MINI Malgaj / MINI Malgaj ShowroomLjubljana, Slovenia / Ljubljana, Slovenia

2008

Blanka Malgaj

Ožji izborOther Finalists

Page 52: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

50

Tribuna L, Športni park Golovec / Stand L, Sports Park GolovecCelje, Slovenija / Celje, Slovenia2008

Gregor Reichenberg, Bogdan Reichenberg, Sašo Rek, Rok Plohl

Ožji izborOther Finalists

Page 53: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

51

BMW and MINI Prodajni salon & Servis / BMW and MINI Showroom & Service Beograd, Srbija / Belgrade, Serbia

2008

Predrag Milutinović

Ožji izborOther Finalists

Page 54: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

52

Nakupovalni center Mercator Niš / Shopping Centre Mercator NišNiš, Srbija / Niš, Serbia2008

Vladimir Koželj

Ožji izborOther Finalists

Page 55: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

53

Tiskarna Crea / Printing House CreaBarcelona, Španija / Barcelona, Spain

2007

Javier Sánchez Pozurama

Ožji izborOther Finalists

Page 56: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

54

Page 57: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

Ostala prijavljena dela Other Competition Entries

2009

Page 58: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

56

Prizidek tiskarne Leykam Druck GmbH & Co KG / Annex Building to Leykam Druck GmbH & Co KG” Neudörfl, Avstrija / Neudörfl, Austria2009

Josef G. Planinc, Frank Ulrich, Gernot Valent

Page 59: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

57

Skladišče in poslovna stavba za električne naprave in sestavne dele / Warehouse and Office Building for Electric Devices and Components

Sofia, Bolgarija / Sofia, Bulgaria2008

Plamena Andonova, Svetoslav Arsov

Page 60: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

58

Proizvodni objekt Area OOD / Production Site Area OODHaskovo, Bolgarija / Haskovo, Bulgaria2008

Yancho Apostolov

Page 61: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

59

Logistični center Alexander Logistic Ltd. / Logistic Centre Alexander Logistic Ltd.Kazichene Village, Bolgarija / Kazichene Village, Bulgaria

2009

Plamen Gerasimov

Page 62: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

60

Nakupovalni center Burgas Plaza / Commercial Centre Burgas PlazaBurgas, Bolgarija / Burgas, Bulgaria2009

Ilian Iliev

Page 63: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

61

Trgovski center Mall Plovdiv / Shopping Centre Mall PlovdivPlovdiv, Bulgaria / Plovdiv, Bulgaria

2009

Plamen Mihailov, Diana Hadzhizsenera, Kalin Petkov, Atanas Szoer

Page 64: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

62

Trgovski center AIKO / AIKO Shopping CentreStara Zagora, Bolgarija / Stara Zagora, Bulgaria2009

Georgi Tzapkov

Page 65: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

63

Peugeot center Pleven / Peugeot Centre PlevenPleven, Bolgarija / Pleven, Bulgaria

2009

Zdravko Zdravkov

Page 66: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

64

Trgovski center Mercator Brčko / Shopping Centre Mercator BrčkoBrčko, Bosna in Hercegovina / Brčko, Bosnia and Hercegovina2008

Sabin Babić

Page 67: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

65

Poslovni objekt Elmarco Liberec / Office Building Elmarco LiberecLiberec, Češka Republika / Liberec, Czech Republic

2009

Pavel Příhoda, Zbyněk Čihák, Kamil Hladký

Page 68: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

66

Trgovski center ASKO Praha - Štěrboholy / ASKO Praha - Štěrboholy Shopping CentrePraga, Češka Republika / Praha, Czech Republic2008

Radim Oblouk, Vladimír Devečka

Page 69: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

67

Trgovski center Nisa Liberec / Nisa Liberec Shopping CentreLiberec, Češka Republika / Liberec, Czech Republic

2008

Martin Křiž

Page 70: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

68

Poslovna stavba Bonver Group / Bonver Group Office BuildingValašské Meziříčí, Češka Republika / Valašské Meziříčí, Czech Republic2008

Libor Sošťák

Page 71: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

69

Trgovski center Central Most / Shopping Centre Central MostMost, Češka Republika / Most, Czech Republic

2008

Karim Rachidi, Jiří Stránský

Page 72: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

70

Obrat za proizvodnjo bioetanola / Production of BioethanolTrmice, Češka Republika / Trmice, Czech Republic2007

Roman Voborník, Marian Kováč, Patrik Škoch

Page 73: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

71

Rekonstrukcija in prizidek terminalske zgradbe letališča v Tivatu / Reconstruction and Extension of the Tivat Airport Terminal Building

Tivat, Črna Gora / Tivat, Montenegro2006

Miodrag Rackov

Page 74: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

72

Logistični center SATO / SATO Logistic CentreElefsina, Attiki, Grčija / Elefsina, Attiki, Greece2009

Georgios Lambrou, Haris Bougadellis

Page 75: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

73

Poslovni objekt FERO-TERM / Business Building FERO-TERMSesvete, Hrvaška / Sesvete, Croatia

2008

Darko Bosnić, Iris Vudrag, Dražen Lokmer

Page 76: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

74

Trgovski center Mercator Koprivnica / Shopping Centre Mercator KoprivnicaKoprivnica, Hrvaška / Koprivnica, Croatia2008

Meta Gabron

Page 77: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

75

Logistični center Billa / Logistic Centre BillaSveta Helena, Hrvaška / Sveta Helena, Croatia

2007

Vesna Kresnik-Vojnović, Goran Tončinić, Dubravka Ilić, Lovro Bauer, Nataša Klobučar

Page 78: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

76

Upravna zgradba CBA / Administrative Building CBASoblinec, Hrvaška / Soblinec, Croatia2007

Tihomir Maras

Page 79: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

77

Logistični center Ivanić Grad / Logistic Centre Ivanić GradIvanić Grad, Hrvaška / Ivanić Grad, Croatia

2008

Ranko Mažuran, Ana Mažuran

Page 80: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

78

Proizvodno poslovni objekt Građenica / Pruduction and Business Building GrađenicaDugopolje, Hrvaška / Dugopolje, Croatia2009

Lovre Petrović

Page 81: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

79

Stanovanjska zgradba Rechner / Residential Building RechnerĐakovo, Hrvaška / Đakovo, Croatia

2008

Predrag Rechner, Bruno Rechner, Damir Jukić

Page 82: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

80

Proizvodno distibucijski center Magma / Production & Distibution Centre MagmaJastrebarsko, Hrvaška / Jastrebarsko, Croatia2008

Davorin Vaniček, Kristina Radelić, Iva Lončar Filjar

Page 83: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

81

Podjetje za izdelavo solarnih panelov Solvis / Solvis Solar Panels FactoryVaraždin, Hrvaška / Varaždin, Croatia

2008

Ivan Vulić

Page 84: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

82

Skladišče National Instruments / National Instruments WarehouseDebrecen, Madžarska / Debrecen, Hungary2007

Michael Cojolar, Gyórcí Krizka, Krisztián Szőnyi

Page 85: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

83

Logistični center Orion / Orion Logistic CentreSóskút, Madžarska / Sóskút, Hungary

2007

Zsolt Fézler, Ágnes Csunderlik

Page 86: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

84

Logistični center TEVA / TEVA Logistic CentreGödöllő, Madžarska / Gödöllő, Hungary2006

Gábor Honti

Page 87: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

85

Športna dvorana VESZPRÉM ARÉNA / VESZPRÉM ARÉNA Sports HallVeszprém, Madžarska / Veszprém, Hungary2008

Halász István, Boros Zsombor

Page 88: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

86

Prenova razstavišča Hungexpo / Renewal of the Exhibition Site of HungexpoBudimpešta, Madžarska / Budapest, Hungary2008

Ervin Jaklics, Goran Martinović

Page 89: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

87

Logistični center Viktória Industrial Park / Viktória Industrial Park Logistic CentreÜllö, Madžarska / Üllö, Hungary2009

Anikó Bán, Kardos Sándor, Takács László, Betegh Tamás

Page 90: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

88

Technoconsult poslovno-skladiščni objekt / Technoconsult Office-Warehouse BuildingBudakeszi, Madžarska / Budakeszi, Hungary2008

Maria Szász, Zoltán Labádi

Page 91: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

89

Trgovski center TUŠ Kumanovo / Shopping Centre TUŠ KumanovoKumanovo, Makedonija / Kumanovo, Macedonia

2008

Silvana Vanovska

Page 92: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

90

Logistični center Poczta Polska / Poczta Polska Logistic CentreZabrze, Poljska / Zabrze, Poland2007

Paweł Chromik, Józef Sliwiński

Page 93: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

91

Tovarna gum Bridgestone Poznań / Tire Factory Bridgestone PoznańPoznań, Poljska / Poznań, Poland

2008

Halina Łukomska, Marek Marasek

Page 94: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

92

Sedež podjetja Rossmann / Rossmann Head QuarterŁódź, Poljska / Łódź, Poland2008

Krzysztof Polkowski, Michał Kuc, Tomasz Rosołek

Page 95: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

93

Prenova trgovskega centra Gwarek / Gwarek Shopping Centre - RebuildingJastrzębie Zdrój, Poljska / Jastrzębie Zdrój, Poland

2008

Jacek Szybiński, Marzena Michałek

Page 96: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

94

Industrijsko skladiščni objekt PLC Lek / Industrial and Warehouse Building PLC Lek Strykow, Poljska / Strykow, Poland2008

Ivo Abram, Štefan Šček

Page 97: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

95

Trgovski center CH Pogoria / Shopping Centre CH PogoriaDąbrowa Górnicza, Poljska / Dąbrowa Górnicza, Poland

2008

Marcin Wydorski, Adam Biegun, Aleksandra Nagulewicz

Page 98: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

96

Nakupovalni center / Commercial CentreKishinev, Republika Moldavija / Kishinev, Republic of Moldova2006

Ludmila Smirnova, Pasechnik Alexandre Vasilievich

Page 99: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

97

Trgovski center PLAZA / Commercial Centre PLAZAKishinev, Republika Moldavija / Kishinev, Republic of Moldova

2007

Tamara Boxan, Ludmila Smirnova, Tatiana Ovcinnicova, Tatiana Dogari

Page 100: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

98

Avto salon Land Rover in Volvo / Commercial Centre - Land Rover and VolvoKishinev, Republika Moldavija / Kishinev, Republic of Moldova2006

Tamara Boxan, Ludmila Smirnova, Tatiana Ovcinnicova

Page 101: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

99

Trgovski center PIELART / Commercial Centre PIELART Kishinev, Republika Moldavija / Kishinev, Republic of Moldova

2008

Tamara Boxan, Ludmila Smirnova, Tatiana Ovcinnicova

Page 102: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

100

Poslovni center / Office CentreKishinev, Republika Moldavija / Kishinev, Republic of Moldova2006

Georgii Telpiz

Page 103: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

101

Trgovski center TUŠ Štip / Shopping Centre TUŠ ŠtipŠtip, Makedonija / Štip, Macedonia

2008

Silvana Vanovska

Page 104: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

102

Trgovski center Dina Cociug / Dina Cociug Shopping CentreBalti, Republika Moldavija / Balti, Republic of Moldova2007

Ludmila Smirnova, Coada Veaceslav Mihail

Page 105: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

103

Poslovna zgradba Safero Construct / Head Office Safero ConstructBrasov, Romunija / Brasov, Romania

2009

Cezar Călina, Silviu Ficard

Page 106: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

104

Rafinerija Cazan Abur / Refinery Hall Cazan AburCampina, Romunija / Campina, Romania2007

Vasile Dinu

Page 107: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

105

Logistično skladišče Billa / Billa Logistic WarehouseBrazi - Negoiesti, Romunija / Brazi - Negoiesti, Romania

2008

Bogdan Oproiu

Page 108: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

106

Obnova V.I.P. tribune stadiona Ilie Oana / V.I.P. Stand Rehabilitation of the Ilie Oana StadiumPloiesti, Romania / Ploiesti, Romania2008

Mircea Timiş, Dorina Danescu, Bogdan Mihai Nicolae

Page 109: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

107

Prodajni salon in servis Volkswagen / Auto Showroom & Service VolkswagenPloiesti, Romunija / Ploiesti, Romania

2005

Mihail-Viorel Şeitănescu

Page 110: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

108

Trgovski center Metropolis / Metropolis Shopping CentreMoskva, Rusija / Moscow, Russia2009

Boris Levyant, Boris Stuchebrukov, Alla Feoktistova

Page 111: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

109

Avto salon Mitsubishi - Hyundai / Mitsubishi - Hyundai Auto CentreUfa, Rusija / Ufa, Russia

2008

Tatyana Poveshchenko

Page 112: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

110

Avto salon Renault / Renault Auto Centre Ufa, Rusija / Ufa, Russia2008

Tatyana Poveshchenko

Page 113: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

111

Proizvodnja Coca Cola Single Ireland / Coca Cola Single Ireland Production SiteLisburn, Severna Irska / Lisburn, Northern Ireland

2009

Ken Geary, Roger Perrott

Page 114: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

112

Trgovski center Aquario / Aquario Shopping CentreNové Zámky, Slovaška / Nové Zámky, Slovakia2007

Radomir Kopecký, Miloslav Kopecký, Ľubomír Murín

Page 115: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

113

Poslovni objekt RCB Mengeš / RCB Mengeš Business BuildingMengeš, Slovenija / Mengeš, Slovenia

2008

Ivo Abram, Štefan Šček, Primož Slanič

Page 116: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

114

Casino Mond, Šentilj / Casino Mond, Šentilj Šentilj, Slovenija / Šentilj, Slovenia2007

Ivo Abram, Štefan Šček, Ivan Cindrič

Page 117: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

115

Visokoregalno skladišče Lek Ljubljana / High-Rack Warehouse Lek LjubljanaLjubljana, Slovenija / Ljubljana, Slovenia

2007

Ivo Abram, Štefan Šček

Page 118: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

116

Poslovno-skladiščni objekt “Dobra hiša” / Business-Storage Building “Dobra hiša”Ljubljana, Slovenija / Ljubljana, Slovenia2009

Jaka Bežan, Dušan Engelsberger

Page 119: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

117

Trgovski center Mercator Postojna / Mercator Postojna Shopping Centre Postojna, Slovenija / Postojna, Slovenia

2008

Leni Pernar, Nina Čerin, Ana Podgoršek, Dušan Šešek

Page 120: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

118

Fasadni plašč na Ekonomski fakulteti v Ljubljani / Facade Coat on Faculty of Economics in Ljubljana Ljubljana, Slovenija / Ljubljana, Slovenia2008

Miloš Hrastelj, Tomaž Kejžar

Page 121: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

119

Stanovanjska hiša Rozina Meglič / Residential House Rozina MegličRadomlje, Slovenija / Radomlje, Slovenia

2008

Robert Potokar, Martina Tepina

Page 122: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

120

Poslovna stavba / Office BuildingNovi Beograd, Srbija / New Belgrade, Serbia2007

Radoslava Anđelković, Danica Mrmak

Page 123: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

121

Visokoregalno skladišče CDC VELEFARM / High-Rack Warehouse CDC VELEFARMBeograd, Srbija / Belgrade, Serbia

2008

Miroslav Bićanin

Page 124: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

122

Poslovni center Slavijacoop / Business Centre SlavijacoopNovi Sad, Srbija / Novi Sad, Serbia2008

Damir L. Merković

Page 125: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

123

Avto center STOJANOV / STOJANOV Auto CentreNovi Sad, Srbija / Novi Sad, Serbia

2007

Miloš Vojnović, Svetlana Jazić Galečić

Page 126: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

124

Caterpillar / CaterpillarMálaga, Španija / Málaga, Spain2005

Raúl Fernandez, Hugo Fernandez, Manuel Caro

Page 127: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

125

Športni center Camarma de Esteruelas / Sport Centre Camarma de EsteruelasCamarma de Esteruelas, Madrid, Španija / Camarma de Esteruelas, Madrid, Spain

2009

Lidia Dominguez Delgado

Page 128: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

126

Volvo Truck center Valdemoro / Volvo Truck Centre ValdemoroValdemoro, Španija / Valdemoro, Spain2005

Javier Flores, Manuel García Gallegos

Page 129: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

127

Poslovna zgradba FUJITSU / FUJITSU Business Building Malaga, Španija / Malaga, Spain

2007

Ramón Martinez Pérez

Page 130: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

128

Poslovno industrijski objekt Chiorino, S.A. / Chiorino, S.A. Business Industrial BuildingRubi, Barcelona, Španija / Rubi, Barcelona, Spain2009

Mercé Piñot Sart, Pere Grandía Corominas

Page 131: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

129

Trgovski center Factory Outlet Getafe / Commercial Centre Factory Outlet GetafeGetafe, Madrid, Španija / Getafe, Madrid, Spain

2008

Christian Rayermann

Page 132: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

130

Poslovni objekt Puerta Madrid / Puerta Madrid Office BuildingSan Fernando de Menares, Madrid, Španija / San Fernando de Menares, Madrid, Spain2008

Ramón Pont, Miguel Soria, Beler Vahadares, Virginia Ron

Page 133: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

131

Tiskarna Sedele / Sedele Printing PlantIstanbul, Turčija / Istanbul, Turkey

2007

Sadik Aktar

Page 134: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

132

Proizvodni objekt Euronut / Euronut Nut Process FactoryIstanbul, Turkey / Istanbul, Turkey2006

Can Elmas, Çagla Akyürek Elmas

Page 135: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

133

Logistično skladišče Dimas / Dimas Logistic WarehouseIstanbul, Turčija / Istanbul, Turkey

2007

Can Elmas, Çagla Akyürek Elmas

Page 136: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

134

Logistični center Ortam / Ortam Logistic CentreKocaeli, Turčija / Kocaeli, Turkey2009

Ahrnet Siwan Ates, Ayso íncí Kuru, A. Ugur Tarhan

Page 137: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

135

Poslovno skladiščni objekt Summit Park / Summit Park Business Warehouse BuildingGlasshoughton, Castleford, Združeno kraljestvo

/ Glasshoughton, Castleford, United Kingdom2008

Chris Halligan, Ian Yallop

Page 138: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

136

Prizidek Galleries Retail Parka / Galleries Retail Park ExtensionWashington, Združeno Kraljestvo / Washington, United Kingdom2008

Colin Birkett

Page 139: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

137

Zdravstveni center Aldershot / Aldershot Centre for HealthAldershot, Združeno Kraljestvo / Aldershot, United Kingdom

2008

Sohrab Rustomjee, Chris Allen, Jem Kile, John Parkes

Page 140: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

138

Sedež podjetja Cathelco Ltd. v Veliki Britaniji / Cathelco Ltd. - UK HeadquartersChesterfield, Združeno Kraljestvo / Chesterfield, United Kingdom2009

Jason Wright, Frank Moss, Simon Cowling

Page 141: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene

139

Izdal in založil / Published by:

Trimo, d.d., Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje, Slovenija

www.trimo.si

Uredniški odbor / Editorial board:

Miloš Ebner, Maja Lapajne, Petra Horvat, Petra Božič, Anita Kostanjevec, Katja Pirc

Prevajanje / Translated by: Sterling, d.o.o., Ljubljana

Oblikovanje / Design: Meta Gabrijel

Tisk / Printed by: Tiskarna Impress

Naklada / Edition: 2000

Maj / May, 2009

Page 142: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene
Page 143: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene
Page 144: Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve …demo.sonce.net/trimo-arhitekturne-nagrade/media/brochure... · 2012-03-02 · Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene