56

triaL SPM perLis 2011 p1 p2 [QA]

  • Upload
    sano

  • View
    137

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SULIT SainsKertas 1 September 20111511/11% jamPEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011ANJURAN MAJLlS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (MPSM) CAWANGANPERLISSCIENCE Paper 1One hour and fifteen minutesJANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU1. 2. Kertas soa/an ini ada/ah da/am dwibahasa. Soa/an da/am bahasa Inggeris mendahului soa/an yang sepadan da/am bahasa Melayu. Calon dikehendaki membaca maklumat di ha/aman 2 kertas soa/an ini.3.Kertas soalan ini mengandun

Citation preview

Page 1: triaL SPM perLis 2011 p1 p2 [QA]
Page 2: triaL SPM perLis 2011 p1 p2 [QA]
Page 3: triaL SPM perLis 2011 p1 p2 [QA]
Page 4: triaL SPM perLis 2011 p1 p2 [QA]
Page 5: triaL SPM perLis 2011 p1 p2 [QA]
Page 6: triaL SPM perLis 2011 p1 p2 [QA]
Page 7: triaL SPM perLis 2011 p1 p2 [QA]
Page 8: triaL SPM perLis 2011 p1 p2 [QA]
Page 9: triaL SPM perLis 2011 p1 p2 [QA]
Page 10: triaL SPM perLis 2011 p1 p2 [QA]
Page 11: triaL SPM perLis 2011 p1 p2 [QA]
Page 12: triaL SPM perLis 2011 p1 p2 [QA]
Page 13: triaL SPM perLis 2011 p1 p2 [QA]
Page 14: triaL SPM perLis 2011 p1 p2 [QA]
Page 15: triaL SPM perLis 2011 p1 p2 [QA]
Page 16: triaL SPM perLis 2011 p1 p2 [QA]
Page 17: triaL SPM perLis 2011 p1 p2 [QA]
Page 18: triaL SPM perLis 2011 p1 p2 [QA]
Page 19: triaL SPM perLis 2011 p1 p2 [QA]
Page 20: triaL SPM perLis 2011 p1 p2 [QA]
Page 21: triaL SPM perLis 2011 p1 p2 [QA]
Page 22: triaL SPM perLis 2011 p1 p2 [QA]
Page 23: triaL SPM perLis 2011 p1 p2 [QA]
Page 24: triaL SPM perLis 2011 p1 p2 [QA]
Page 25: triaL SPM perLis 2011 p1 p2 [QA]
Page 26: triaL SPM perLis 2011 p1 p2 [QA]
Page 27: triaL SPM perLis 2011 p1 p2 [QA]
Page 28: triaL SPM perLis 2011 p1 p2 [QA]
Page 29: triaL SPM perLis 2011 p1 p2 [QA]
Page 30: triaL SPM perLis 2011 p1 p2 [QA]
Page 31: triaL SPM perLis 2011 p1 p2 [QA]
Page 32: triaL SPM perLis 2011 p1 p2 [QA]
Page 33: triaL SPM perLis 2011 p1 p2 [QA]
Page 34: triaL SPM perLis 2011 p1 p2 [QA]
Page 35: triaL SPM perLis 2011 p1 p2 [QA]
Page 36: triaL SPM perLis 2011 p1 p2 [QA]
Page 37: triaL SPM perLis 2011 p1 p2 [QA]
Page 38: triaL SPM perLis 2011 p1 p2 [QA]
Page 39: triaL SPM perLis 2011 p1 p2 [QA]
Page 40: triaL SPM perLis 2011 p1 p2 [QA]
Page 41: triaL SPM perLis 2011 p1 p2 [QA]
Page 42: triaL SPM perLis 2011 p1 p2 [QA]
Page 43: triaL SPM perLis 2011 p1 p2 [QA]
Page 44: triaL SPM perLis 2011 p1 p2 [QA]
Page 45: triaL SPM perLis 2011 p1 p2 [QA]
Page 46: triaL SPM perLis 2011 p1 p2 [QA]
Page 47: triaL SPM perLis 2011 p1 p2 [QA]
Page 48: triaL SPM perLis 2011 p1 p2 [QA]
Page 49: triaL SPM perLis 2011 p1 p2 [QA]
Page 50: triaL SPM perLis 2011 p1 p2 [QA]
Page 51: triaL SPM perLis 2011 p1 p2 [QA]
Page 52: triaL SPM perLis 2011 p1 p2 [QA]
Page 53: triaL SPM perLis 2011 p1 p2 [QA]
Page 54: triaL SPM perLis 2011 p1 p2 [QA]
Page 55: triaL SPM perLis 2011 p1 p2 [QA]
Page 56: triaL SPM perLis 2011 p1 p2 [QA]