Trial Penang Sejarah SPM 2013 SKEMA K3

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/29/2019 Trial Penang Sejarah SPM 2013 SKEMA K3

  1/25

  Soalan Butiran Markah

  1

  (a)

  F1F2F3F4F5F6F7F8

  (b)

  F1F2

  F3F4F5F6F7F8

  F9F10F11F12F13F14

  (c)

  F1F2F3F4F5F6F7

  Rajah berikut menunjukkan struktur sosial masyarakat HwangHo.

  Senaraikan dua golongan dalam struktur sosial masyarakat di

  atas.

  RajaPembesarBangsawanPegawai kerajaanPetaniArtisanPedagangHamba

  [Mana-mana 2 x 1m]

  Nyatakan dua kepercayaan yang diamalkan oleh masyarakatHwang Ho.

  AnimismeMandat daripada tuhan/raja yang adil, kerajaan dan rakyathidup makmurRaja zalim akan hilang mandatPenyembahan roh nenek moyangMenyembah tuhan syurga (Shang ti)Menyembah tuhan bumi (Tu)Menyembah sungai/ bukit/ gunungUpacara penyembahan melibatkan permainan muzik dan

  tarian diketuai oleh golongan bomohUpacara korbanPolitismeAmalan tilik/ ramalan/ tulang oracleKuasa tertinggi alam semesta/ tienYin dan YangFeng Shui

  [Mana-mana 2 x 1m]

  Apakah keistimewaan bandar Anyang sebagai sebuah negarakota dalam tamadun Hwang Ho?

  Terletak di kawasan tanah tinggiTerdapat istanaTerdapat kuilTerdapat pusat pentadbiranDidiami oleh raja, golongan pembesar dan agamaDilengkapi tembokDikelilingi oleh perkampungan petani

  [Mana-mana 2 x 1m]

  11111111

  [2 m]

  11

  111111

  111111

  [2 m]

  1111111

  [2 m]

  1

 • 7/29/2019 Trial Penang Sejarah SPM 2013 SKEMA K3

  2/25

  (d)

  F1F2F3F4F5F6F7

  (e)

  F1F2F3F4F5F6F7F8

  Senaraikan sumbangan Dinasti Shang dalam bidangpertanian.

  Pembinaan sistem pengairanPembinaan terusan untuk mengairi pertanianMengelakkan banjirTeknologi pembajakanPenciptaan cangkul dan sabitPenggunaan batas untuk tujuan penanamanMembuat alatan pertanian daripada besi bagi menggantikanalatan yang diperbuat daripada kayu

  [Mana-mana 2 x 1m]

  Berdasarkan pengetahuan anda, apakah sumbangantamadun Hwang Ho yang boleh diteladani oleh masyarakatMalaysia hari ini?

  Menggunakan teknologi canggihMenghargai kurniaan TuhanBerusaha dengan gigihMemajukan sistem pengairanMemberi bantuan/ pinjaman modal kepada petaniMenghargai ilmu untuk peningkatan hidupBersifat berdaya saingKreatif dan inovatif

  (Mana-mana jawapan munasabah.)[Mana-mana 2 x 1m]

  1111111

  [2 m]

  11111111

  [2 m]

  2

 • 7/29/2019 Trial Penang Sejarah SPM 2013 SKEMA K3

  3/25

 • 7/29/2019 Trial Penang Sejarah SPM 2013 SKEMA K3

  4/25

  (d)

  F1F2

  F3F4F5F6

  (e)

  F1F2

  F3F4F5F6F7F8F9F10F11F12F13

  meluas pada Zaman Gelap.

  Gangguan orang gasarKawasan Mediterranean dikuasai oleh orang gasarMasyarakat Eropah menumpukan kepada kegiatan pertanianPenggunaan mata wang terhadPerdagangan terhad kepada perniagaan barangan pertanianMasih menggunakan sistem barter

  [Mana-mana 2 x 1m]

  Pada pendapat anda, apakah ikhtibar yang dapat diperolehgenerasi muda pada hari ini daripada Zaman Gelap yangmelanda Eropah pada kurun ke-5 Masihi?

  Berani meneroka bidang baruMempunyai semangat inkuiri / ingin tahu / melakukaneksperimen

  Mempunyai daya kreativitiMempunyai daya inovatifMenggalakan penyelidikan R&DMementingkan ilmu pendidikanMementingan ilmu dunia dan akhiratBerusaha meningkatkan teknologiMelahirkan tenaga kerja mahirBerusaha melakukan perubahan kea rah kebaikanBerdaya asingBijak menyelesaikan masalahBerani mengambil risiko(Mana-mana jawapan munasabah)

  [Mana-mana 3 x 1m]

  11

  1111

  [2 m]

  11

  11111111111

  [3 m]

  3 Adat Perpatih yang diamalkan di Negeri Sembilan merupakansatu bentuk pemerintahan yang bercorak demokrasi.

  4

 • 7/29/2019 Trial Penang Sejarah SPM 2013 SKEMA K3

  5/25

 • 7/29/2019 Trial Penang Sejarah SPM 2013 SKEMA K3

  6/25

  F1F2F3F4F5F6

  Memelihara keamanan negaraMenjamin kestabilan politikMemajukan ekonomi negaraMenjamin kebebasan bersuaraHak rakyat terpeliharaMemelihara keharmonian negara(Mana-mana jawapan munasabah)

  [Mana-mana 2 x 1m]

  111111

  [2 m]

  4 Suruhanjaya Reid telah dibentuk pada bulan Mac 1956.

  6

 • 7/29/2019 Trial Penang Sejarah SPM 2013 SKEMA K3

  7/25

 • 7/29/2019 Trial Penang Sejarah SPM 2013 SKEMA K3

  8/25

  (a)

  F1F2F3F4F5F6F7F8

  (b)

  F1H1aH1b

  H1c

  F2H2a

  H2bH2cH2d

  F3H3aH3bH3cH3d

  H3eH3f

  F4

  H4a

  (c)

  F1F2F3F4

  F5F6F7

  membuka lembaran baru dalam sejarah Madinah.

  Senaraikan isi perjanjian Aqabah Kedua.

  Suku Aus dan Khazraj memeluk Islam

  Mengukuhkan taat setia kepada Nabi Muhammad s.a.wMenjemput nabi Muhammad berhijrah ke MadinahMenjemput umat Islam berhijrah ke MadinahMenjanjikan keselamatan Nabi Muhammad s.a.wMenjanjikan keselamatan orang IslamMenyediakan tempat tinggal kepada orang IslamSedia mempertahankan Islam

  [Mana-mana 6 x 1m]Terangkan sebab Nabi Muhammad dan orang-orang Islamberhijrah dari Makkah ke Madinah.

  Perintah Allah menerusi wahyuDalam surah al-AnfalAllah menyatakan pakatan orang Quraisy untuk membunuhNabiMemerintahkan Nabi segera berhijrah

  Untuk meneruskan penyebaran IslamDi Makkah ancaman orang Quraisy menjejaskan aktivitipenyebaran IslamHijrah adalah strategi baru untuk menyebarkan IslamSuasana aman di tempat baru memudahkan dakwah IslamiahMembolehkan masyarakat bersatu padu dan sempurna

  diwujudkan

  Jemputan masyarakat Arab MadinahYang sedang menghadapi pelbagai konflikSuku Aus dan Khazraj bertelagahEkonomi dikuasai oleh orang YahudiMereka memerlukan pemimpin yang berkaliber seperti NabiMuhammadUntuk mengetuai kepimpinan merekaUntuk mendamaikan masyarakat Madinah yang bermusuhan

  Jaminan keselamatan dan bantuan daripada orang ArabMadinahMereka sanggup/ berjanji mempertahankan Islam

  [Mana-mana 8 x 1m]

  Pada pandangan anda, apakah pengajaran yang diperolehdaripada peristiwa hijrah

  Sikap toleransi antara kaumAmalan tolong-menolong melahirkan masyarakat cemerlangSedia berkorbanBekerjasama

  Sanggup berkorban nyawa dan harta demi agamaKesetiaan dalam persahabatanBerani menegakkan kebenaran

  11111111

  [6 m]

  111

  1

  11

  111

  11111

  11

  1

  1[8 m]

  1111

  111

  8

 • 7/29/2019 Trial Penang Sejarah SPM 2013 SKEMA K3

  9/25

  F8F9F10F11F12

  KetabahanTidak berputus asaKebijaksanaan mengatur strategiBersatu paduKebesaran jiwa(Mana-mana jawapan munasabah)

  [Mana-mana 6 x 1m]

  11111

  [6 m]

  6 Islam adalah agama yang cintakan keamanan. Di AsiaTenggara, pendakwah Islam telah menyebarkan ajaran Islam

  9

 • 7/29/2019 Trial Penang Sejarah SPM 2013 SKEMA K3

  10/25

  (a)

  F1H1a

  H1b

  C1aH1c

  H1dH1e

  H1f

  H1g

  H1h

  H1i

  H1j

  H1k

  H1l

  H1m

  F2H2a

  H2b

  H2cH2d

  C2a

  C2b

  F3H3aH3c

  dengan aman dan mudah diterima oleh masyarakat.

  Cara-cara penyebaran agama Islam di Asia Tenggara

  PerdaganganPedagang-pedagang Islam dari Arab,India dan Chinamembawa agama Islam ke Asia TenggaraMereka berdagang di pelabuhan-pelabuhan utama di SelatMelaka,Teluk Siam,Indo-China dan Kepulauan RempahMaluku/Makasar/pelabuhan di Laut JawaSemangat dakwah Islamiah pedagang Arab,India dan Chinamenarik perhatian penduduk tempatan di bandar-bandarpelabuhanBeberapa ulama juga dibawa untuk menyebarkan IslamBagi meneruskan kegiatan dakwah,mereka tinggal selamabeberapa bulan atau sesetengahnya menetap di pelabuhan diAsia Tenggara

  Perkampungan menjadi pusat perbincangan tentang agamaIslam dalam kalangan pedagang yang menetap di situKepercayaan dan amalan baru sentiasa menjadi tajukperbualan mereka yang berada di siniSifat berhemah dan lemah lembut semasa menyampaikanajaran Islam menyebabkan perkara tersebut menjadi ikutanpenduduk sekelompokRamai penduduk tempatan memeluk Islam kerana tertarikdengan sifat mahmudah yang ada pada pedagangIslam tersebar kerana wujudnya hubungan baik antarapedagang Islam dan pemerintah tempatanKejujuran dan sifat amanah pedagang Islam telah

  menyebabkan ramai di antara mereka dianugerahkan jawatanSyahbandarSyahbandar ialah pentadbir pelabuhan yangbertanggungjawab berurusan dengan setiap pedagangtentang hal perdaganganSecara tidak langsung,Islam tersebar meluas melalui perananSyahbandar

  PerkahwinanPerkahwinan biasa berlaku di antara ulama Islam dari Indiadan Semenanjung Tanah Arab atau pedagang Islam denganpenduduk tempatan

  Secara tidak langsung, Islam tersebar dalam kalangankeluargaMasyarakat sekeliling orang yang dikahwininyaPerkahwinan siasah berlaku dalam kalangan kerabat dirajasahajaDi Melaka,puteri-puteri Sultan Muzaffar Syah dan SultanMansur Syah telah dikahwinkan dengan RajaSiak,Kampar,Jambi dan Inderagiri di Sumatera UtaraRaja Kedah dan raja Pahang juga berkahwin dengan puteriraja Melaka

  Pengislaman golongan raja dan golongan BangsawanMasyarakat Melayu sangat mentaati golongan pemerintahRaja dan golongan bangsawan telah mempunyai pengaruh

  11

  1

  11

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  11

  1

  1

  111

  10

 • 7/29/2019 Trial Penang Sejarah SPM 2013 SKEMA K3

  11/25

  H3cC3a

  C3b

  H3b

  F4H4a

  H4b

  H4c

  H4d

  H4e

  H4f

  H4g

  H4h

  H4i

  C4a

  H4j

  H4k

  H4l

  H4m

  H4n

  H4o

  H4p

  H4q

  H4r

  H4s

  H4t

  yang kuat terhadap rakyatPengislaman mereka menjadi ikutan rakyat jelataPengislaman Megat Iskandar Syah telah diikuti olehpembesar Melaka,keluarga dan rakyat MelakaPengislaman Raja Malik al-Salih di Pasai mengakibatkan parapembesar turut memeluk agama IslamKerajaan-kerajaan Islam seperti Melaka dan Achehmenyebarkan Islam ke negeri taklukan dan naungan

  Kelahiran Kerajaan IslamKerajaan awal di Asia Tenggara ialah Perlak,Samudera-Pasai, Melaka,Acheh,Demak,Mataram,Sulu dan MindanaoSemua kerajaan ini menyebarkan Islam menerusipenguasaan terhadap kawasan baruKesultanan Perlak ialah Kesultanan Islam yang pertama diAsia TenggaraPada tahun 840, kerajaan ini telah ditubuhkan

  Sultan Sayyid Maulana Abdul Aziz Syah ialah Sultan pertamakerajaan PerlakKerajaan Perlak menjadi sebahagian kerajaan Samudera-Pasai pada tahun 1292 di bawah pemerintahan SultanMuhammad Malik al-ZahirMelaka muncul sebagai pusat penyebaran Islam yangterkenal sejak abad ke-15Tun Perak merupakan tokoh yang berperanan penting dalampenyebaran IslamTun Perak ialah Bendahara Melaka yang berjaya menguasaikawasan baru dipesisiran pantai Sumatera UtaraAru, Rokan, Inderagiri, Siak dan Kampar

  Hal ini membenarkan rakyat kawasan baru itu memperolehkeistimewaan daripada Melaka dan sekaligus mendorongmereka memeluk IslamPara ulama dihantar untuk mengajar mereka tentang agamaIslamKerajaan Johor-Riau merupakan warisan daripada KesultananMelayu Melaka dan berusaha mengembalikan kegemilangankerajaan MelakaUsaha kerajaan ini untuk menguasai Melaka telah dapatmeningkatkan penyebaran IslamBagi mengelakkan Melaka menjadi pusat penyebaranKristian, usaha dilakukan untuk menawan kembali Melaka

  daripada jajahan PortugisKerajaan Demak menyebarkan Islam ke seluruh Pulau Jawasetelah menguasai MajapahitAcheh menjadi kuasa kuat di Asia Tenggara pada zamanpemerintahan Sultan Iskandar Muda Mahkota AlamAcheh berusaha menyekat kemasukan Barat dan pengaruhagama Kristian di Kepulauan Melayu dan kawasanpedalamanLangkah diambil adalah menaungi beberapa negeri kecil diSumatera Utara dan menakluki negeri di Tanah MelayuGelaran Serambi Makkah diberi kepada kerajaan Acheh

  kerana kerajaan ini kukuh dan menjadi pusat perdaganganyang penting di bahagian Utara Selat MelakaPattani diislamkan pada tahun 1457 apabila rajanya Phaya Tu

  11

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

 • 7/29/2019 Trial Penang Sejarah SPM 2013 SKEMA K3

  12/25

  H4u

  H4v

  H4w

  H4x

  H4y

  H4z

  F5

  C5aH5a

  H5b

  H5cH5d

  H5e

  H5f

  H5g

  C5g

  H5h

  H5i

  C5i

  H5j

  C5j

  H5k

  H5l

  C5l

  F6C6a

  C6b

  C6c

  Nakpa menganut Islam dan menukar namanya kepada SultanMahmud Syah.Penyebaran Islam ke Pattani dilakukan sepenuhnya olehSultan Muzaffar Syah dengan pengislaman seluruhwilayahnya.Islam bertapak di Brunei menerusi peranannya sebagai pusatperdagangan yang terpenting di Borneo.Pendakwah yang telah menyebarkan Islam di wilayah ini ialahSyariff Ali Mufaqih Muqaddam atau Syariff Berkat.Dengan pengislaman Brunei, wilayah di sekitarnya sepertiKepulauan Sulu dan Mindanao telah dapat diislamkanKedatangan Islam ke Champa dikenalpasti berdasarkanpenemuan batu nisan yang bertarikh 1039 MSebuah prasasti bertarikh 1025 M yang mencatatkan syaratpembayaran cukai dan hutang

  Peranan pusat kebudayaan Islam

  seperti Samudera-Pasai, Riau dan AchehDi pusat kebudayaan ini terdapat institusi pendidikan dangolongan cerdik pandaiSamudera-Pasai telah menjadi pusat penterjemah diKepulauan Melayu.Bahasa Arab telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu.Sultan Mansur Syah mengirim Kitab al-Dur al-Manzum keSamudera Pasai untuk diterjemahkan oleh ulama PasaiCerdik pandai dan ulama di Samudera-Pasai menjadi pakarrujuk kepada para ulama dari luarSultan Mahmud Syah merujuk ke Samudera-Pasai tentangkemusykilan berkaitan masalah agama

  Beberapa buah buku kesusasteraan dipengaruhi oleh gayatulisan ArabHikayat Muhammad Ali Hanafiah, Hikayat Amir Hamzah danHikayat Nabi BercukurMenjadi bahan bacaan dan memberi semangat dan kekuatanorang Islam untuk menentang musuh di medan peperanganDi Acheh, banyak karya puisi seperti syair dihasilkan untukmenarik pembaca untuk menghayati IslamBustanus Salatin yang mengisahkan keindahan sebuahkerajaan,istana kota dan taman-tamanUlama Islam telah menghasilkan karya tentang pemikiranIslam

  Hamzah al-Fansuri,Syeikh Nurudin al-Raniri,SyeikhSyamsudin al-Sumaterani dan Abdul Rauf SingkelKerajaan Johor-Riau sebagai pusat kebudayaan Islam padaabad ke-18Banyak hasil kesusasteraan ditulis pada zamankegemilanganyaTuhfat al-Nafis dan Peringatan Sejarah Johor

  Peranan mubaligh,pendakwah,ulama dan ahli sufiSyeikh Ismail dan Fakir Muhammad merupakan pendakwahyang terawal di Asia Tenggara

  Pendakwah iaitu Syarif Amir Sayyid al-Syirazi dan Tajuddin al-Asfahani telah menyebarkan dakwah di PasaiPendakwah di Melaka ialah Syeikh Abdul Aziz,Maulana Abu

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  12

 • 7/29/2019 Trial Penang Sejarah SPM 2013 SKEMA K3

  13/25

 • 7/29/2019 Trial Penang Sejarah SPM 2013 SKEMA K3

  14/25

 • 7/29/2019 Trial Penang Sejarah SPM 2013 SKEMA K3

  15/25

 • 7/29/2019 Trial Penang Sejarah SPM 2013 SKEMA K3

  16/25

  (a)

  F1

  F2

  C2aF3

  C3aF4F5F6F7

  F8

  F9F10

  (b)

  F1

  F2F3F4

  F5

  F6

  F7

  F8F9

  F10H10a

  H10b

  H10c

  F11

  F12

  F13F14

  F15F16

  Jelaskan bukti-bukti yang menyokong pernyataan di atas.

  Orang Melayu telah diperkenalkan dengan dengan tanamanbaruMendapat pasaran yang yang amat baik pada peringkatantarabangsaKopi, tembakau dan getah diperkenalkanBeberapa tanaman tradisional dikomersialkanTanaman seperti gambir dan lada hitamTanaman komersial tersebut diusahakan secara ladang.Dengan menggunakan tenaga buruh dari ChinaDengan menggunakan tenaga buruh dari IndiaBritish memperkenalkan undang-undang berhubung pemilikantanahMelindungi orang Melayu

  Mengekalkan tanah milik orang MelayuDaripada dicerobohi oleh pemodal dan pelabur asing

  [Mana-mana 6 x 1m]

  Terangkan dasar British terhadap pekebun kecil di TanahMelayu.

  British ingin mengekalkan orang Melayu sebagai golonganpetani dalam kerangka ekonomi penjajahMemperkenalkan Enakmen Tanah Padi 1917Melarang penanaman getah di kawasan penanaman padiBertujuan mengurangkan jumlah penyertaan pekebun kecil

  getahMenaikkan premium untuk permohonan tanah baru bagipenanaman getahPada 1930-an, pembukaan tanah baru bagi penanaman getahdilarang sama sekaliPeringkat awal, penglibatan orang Melayu dalam penanamangetah secara kecil-kecilanTidak membimbangkan pengusaha eropahPada awal tahun 1930-an harga getah dipasaran duniamerosot.Dasar perlindunganPemodal dan pengusaha ladang dari Eropah diberi

  perlindunganRancangan Sekatan Stevenson (1922) menghadkanpengeluaran getahRancangan Peraturan Getah Antarabangsa (1934) memberikuato yang lebih rendah kepada pekebun kecilGolongan pekebun kecil ditindas dan ditekan kerana merekadianggap sebagai satu ancaman kepada pengusaha ladang.Mengambil tindakan untuk meningkatkan harga getah dipasaranMemberi kesan negatif kepada pekebun kecil getahBergantung pada pengimportan beras dari Thailand, Indo-

  China dan MyamarBekalan beras dari luar negara tidak terjaminPernah berlaku kekurangan beras di Myamar yang

  1

  1

  1111111

  1

  11

  [6 m]

  1

  111

  1

  1

  1

  11

  11

  1

  1

  1

  1

  11

  11

  16

 • 7/29/2019 Trial Penang Sejarah SPM 2013 SKEMA K3

  17/25

  F17H17a

  H17b

  (c)

  F1

  F2

  F3F4F5

  F6F7F8F9F10F11F12

  meningkalkan kesan burukMenubuhkan Jabatan Parit dan Tali AirBertujuan membaiki sistem perparitan dan tali air untukpenanaman padiMembantu kegiatan penanaman padi.

  [Mana-mana 8 x 1m]

  Sebagai pemimpin, apakah yang akan anda lakukan bagimembantu para petani di Malaysia?

  Melahirkan masyarakat petani yang mempunyai ilmupertanianMelahirkan masyarakat petani yang mempunyai kemahiranpemasaran pertanianMenyediakan bantuan / pinjaman modalMenyediakan kemudahan infrastruktur di kawasan pertanianMeningkatkan kemahiran petani

  Membawa teknologi pertanian moden dari luar negaraMenyediakan pusat penyelidikan pertanianMenyediakan benih yang berkualiti tinggi untuk petaniMenyediakan pelbagai kursus pertanianMenubuhkan agensi pemasaran pertanianMemberi pelepasan cukaiMeluaskan pasaran hasil pertanian(Mana-mana jawapan munasabah)

  [Mana-mana 6 x 1m]

  11

  1[8 m]

  1

  1

  111

  1111111

  [6 m]

  8 Akhbar, majalah dan novel memainkan peranan pentingdalam menyemarakkan semangat kebangsaan di Tanah

  17

 • 7/29/2019 Trial Penang Sejarah SPM 2013 SKEMA K3

  18/25

  (a)

  F1H1aH1b

  H1cH1dH1eH1f

  F2H2a

  H2b

  H2c

  H2dH2eH2fH2g

  H2h

  F3H3a

  H3b

  H3cH3d

  F4H4aH4b

  H4c

  H4d

  H4e

  H5f

  (b)

  Melayu pada tahun 1930 an.

  Terangkan isu-isu yang dibangkitkan oleh akhbar-akhbarMelayu pada masa itu.

  EkonomiMenggalakkan syarikat kerjasamaMendesak British mengurangkan kemasukan orang dagangkerana mengancam ekonomi tempatanMenggalakkan orang Melayu berniagaMelarang orang Melayu menjual tanahMenyeru orang Melayu berjimat cermatMeminta British mewujudkan kawasan kampung khas orangMelayu di Kuala Lumpur

  PolitikMengkritik British kerana mengurangkan kuasa raja-raja

  MelayuMengkritik pembesar kerana tidak melaksanakan kepimpinanyang sewajarnya untuk rakyatMengkritik raja-raja kerana tidak melaksanakan kepimpinanyang sewajarnya untuk rakyatMenolak dasar pilih kasihMenuntut diadakan Malay Administrative Service ( MAS )Untuk melindungi orang Melayu dalam perkhidmatan kerajaanMenyeru orang Melayu bersatu dalam sebuah pertubuhankebangsaanMenentang tuntutan orang dagang terhadap politik tempatan

  SosialMenyeru orang Melayu meninggalkan sikap negatif sepertimemilih kerja/tidak mahu bekerja/tidak mahu berusahaMementingkan kemahiran tradisional orang Melayu sepertipertukangan/kerja tanganMengekalkan nilai-nilai baik masyarakat MelayuMeminta taraf sekolah Melayu dibaiki denganmemberikannya nilai ekonomi

  PendidikanMemajukan pendidikan tinggi orang MelayuMenggalakkan pendidikan untuk anak perempuan

  Menggalakkan tabungan orang Melayu untuk pendidikananak-anakMemartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalampentadbiran BritishMenyeru orang Melayu supaya tidak meninggalkanpendidikan IslamMenggalakkan tabungan orang Melayu untuk pendidikananak-anak

  [Mana-mana 8 x 1m]

  Jelaskan tema semangat kebangsaan yang diutarakan dalamnovel di Tanah Melayu pada tahun 1930 an.

  111

  1111

  11

  1

  1

  1111

  1

  11

  1

  11

  111

  1

  1

  1

  1

  [8 m]

  18

 • 7/29/2019 Trial Penang Sejarah SPM 2013 SKEMA K3

  19/25

  F1H1a

  H1b

  H1c

  F2H2aH2bH2cH2d

  F3H3a

  H3bH3cH3dH3e

  F4H4a

  H4b

  H4c

  c)

  F1F2F3F4F5

  F6F7F8

  Keris Melaka Ahmad BakhtiarSemangat perjuangan menentang penjajah barat sepertiPortugisMenghargai sumbangan tokoh-tokoh pada zaman KesultananMelayu Melaka seperti Hang TuahMenggunakan sejarah sebagai inspirasi dan pedomanperjuangan generasi muda

  Anak Mat Lela Gila Ishak Haji MuhammadSemangat menentang penjajah oleh anak muda tempatanMenghargai warisan bangsa sendiriMencintai tanah airMenolak kesenangan demi maruah Negara

  Putera Gunung Tahan Ishak Haji MuhammadSemangat wira pemuda tempatan dalam menjaga maruah

  tempatan.Mencintai tanah airBerasa bangga dengan kebolehan sendiriSeorang gadis tempatan menolak cinta pegawai penjajahTidak mahu menjatuhkan maruah bangsa

  Melor Kuala Lumpur Harun AminurrashidEmansipasi/kebebasan wanita menentukan hala tujukehidupanWanita yang mengutamakan pendidikan moden untukkebaikan diriMembuang pandangan negatif yang boleh menghalang

  kemajuan bangsa[Mana-mana 8 x 1m]

  Pada pandangan anda, mengapakah akhbar masih lagisesuai untuk menaikkan semangat cintakan tanahairsehingga ke hari ini.

  Kos murahRamai pembacaTersebar luasSesuai untuk isu semasaMenarik

  Mudah didapatiCetakan lebih kerapBentuk yang menarik( Mana-mana jawapan munasabah )

  [ Mana-mana 4 X 1 m ]

  11

  1

  1

  11111

  11

  1111

  11

  1

  1

  [8 m]

  111111

  111

  [4 m]

  9 Tunku Abdul Rahman telah menyetujui gagasan Malaysiapada 27 Mei 1961 dan mencadangkan pembentukannya

  19

 • 7/29/2019 Trial Penang Sejarah SPM 2013 SKEMA K3

  20/25

 • 7/29/2019 Trial Penang Sejarah SPM 2013 SKEMA K3

  21/25

  H3aH3b

  H3cH3d

  (b)

  F1H1aH1bH1cH1dH1eH1f

  H1gH1hH1iH1j

  H1k

  H1l

  F2H2aH2b

  H2c

  H2dH2eH2f

  (c)

  F1

  F2F3F4F5F6F7F8F9

  Mengimbangi jumlah dan kadar pertumbuhan kaumKemasukan Sarawak, Sabah dab Brunei dapat mengimbangipenduduk Melayu dan bukan MelayuMemajukan anggota yang belum membangunMewujudkan kesepakatan dan semangat setiakawan.

  [Mana-mana 8 x 1m]

  Jelaskan reaksi negara luar terhadap pembentukan Malaysia?

  IndonesiaPada peringkat awal tidak menunjukkan sebarang reaksiTentang hanya muncul pada akhir tahun 1962Kerana berpendapat Malaysia merupakan neokolonialismeDianggap mengancam IndonesiaDisuarakan oleh Parti Komunis IndonesiaPresiden Soekarno istiharkan Dasar Konfrontasi

  Konsep Ganyang MalaysiaSerangan terhadap kapal-kapal nelayanPencerobohan ruang udaraMelancarkan serangan ke atas Malaysia melalui Johor, Sabahdan SarawakAncaman ekonomi tidak berlaku kerana menjejaskanIndonesia sendiriMemburukkan nama Malaysia di Negara Afro-Asia

  FilipinaPresiden Macapagal menuntut hak terhadap SabahMendakwa Sabah milik Kesultanan Sulu

  Tuntutan berdasarkan perjanjian antara sultan Jamalul Alamdengan Baron Von OverbeckMemutuskan hubungan diplomatikMengiktiraf penubuhan MalaysiaMelalui MAPHILINDO

  [Mana-mana 6 x 1m]

  Pada pendapat anda, bagaimanakah generasi muda padahari ini dapat mempertahankan kedaulatan Malaysia?

  Belajar bersungguh-sungguh

  Memilih pemimpin yang adilBijak mengatur strategiMengadakan rundingan damaiBertolak ansurBersatupaduBekerjasamaTolenrasiMenjalin perpaduan(mana-mana jawapan munasabah)

  [Mana-mana 6 x 1m]

  11

  11

  [8 m]

  1111111

  1111

  1

  1

  111

  1

  111

  [6 m]

  1

  11111111

  [6 m]

  10 Pembangunan sosial penting dalam pembangunan danperpaduan negara. Oleh itu Dasar pembangunan sosial

  21

 • 7/29/2019 Trial Penang Sejarah SPM 2013 SKEMA K3

  22/25

  (a)

  F1F2F3F4F5

  C5a

  F6F7

  H7a

  F8

  H8aF9

  H9aF10

  (b)

  F1F2F3F4F5F6F7

  H8aH8bF9

  (c)

  F1F2F3F4F5F6

  F7F8F9

  dilaksanakan dalam pelbagai bentuk.

  Terangkan langkah yang telah dilaksanakan untukmemajukan Bahasa Melayu.

  Penubuhan Dewan Bahasa dan pustakaPelancaran Minggu BahasaPelancaran Bulan BahasaPelancaran slogan Minggu Bahasa dan Bulan BahasaPenubuhan sekolah menengah yang menggunakan BahasaMelayu sebagai bahasa pengantarSekolah Alam Shah/ Sekolah Sri Puteri/ Sekolah Sultan AbdulHalim.Meluluskan Akta Bahasa Kebangsaan 1967.Bahasa pengantar di sekolah Inggeris ditukar kepada bahasakebangsaansecara berperingkat-peringkat

  Penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) pada1977Bahasa Melayu mampu menjadi bahasa ilmuMulai 1982 bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar disemua sekolahMenggantikan bahasa InggerisPenggunaan Bahasa Melayu di mahkamah pada tahun 1990

  [Mana-mana 8 x 1m]

  Pada pendapat anda, bagaimanakah sukan dapat memupukperpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia?

  Penyertaan dalam sukan tanpa mengira ideologiSukan menyemarakkan semangat patriotikPenyertaan semua kaum dalam sesuatu pertandinganPeluang terbuka kepada semua yang berminatMenggalakkan aktiviti kokurikulum di sekolahMajlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia (MSSM) ditubuhkanSukan Malaysia (SUKMA) diadakan dua tahun sekalimengeratkan perpaduanmengeratkan hubungan antara negeriMengambil bahagian dengan penuh semangat kesukanan(Mana-mana jawapan munasabah)

  [Mana-mana 6 x 1m]

  Sebagai seorang pelajar, apakah tanggungjawab anda untukmemastikan perpaduan dalam kalangan rakyat terusterpelihara?

  Hormat-menghormatiBertoleransi/ bertolak ansurAmalkan konsep 1 MalaysiaBerkunjung semasa perayaanCuba memahami agama lainCuba memahami kebudayaan lain

  Sedia bekerjasamaMengamalkan nilai-nilai murniMengamalkan semangat kejiranan

  11111

  1

  11

  1

  1

  11

  11

  [8 m]

  1111111111

  [6 m]

  111111

  111

  22

 • 7/29/2019 Trial Penang Sejarah SPM 2013 SKEMA K3

  23/25

 • 7/29/2019 Trial Penang Sejarah SPM 2013 SKEMA K3

  24/25

 • 7/29/2019 Trial Penang Sejarah SPM 2013 SKEMA K3

  25/25

  F6F7F8

  F9

  (c)

  F1

  F2F3F4F5F6F7F8F9F10F11F12F13

  F14F15F16

  F17

  ASA dibubutkan pada tahun 1963Cadangan pembentukan MalaysiaMenganggap pembentukan Malaysia sebagai satuNeokolonisme/penjajahan bentuk baruFilipina menuntut Sabah yang didakwa sebagai miliknya

  [Mana-mana 6 x 1m]

  Bagaimanakah anda sebagai warganegara Malaysia, dapatmerealisasikan semangat setiakawan melalui hubunganserantau?

  Sikap bertolak ansur.

  Kerjasama ekonomi/ politik /sosial.Saling menghormati.Mengukuhkan berhubungan dua hala.Pertukaran maklumat.Bersatu padu.Tolong menolong.Mementingkan perdamaian.Menghormati kedaulatan negara.Menamat konflik secara aman/rundinganMenganjur SukanKerjasama pendidikan/SEAMEOKerjasama dalam sains dan matematik/RECSAM

  Membekalkan buruh/pembantu rumahBantuan bencanaKerjasama kebudayaan /filem/ dokumentari /telesision /radio/anugerahMesyuarat Ketua-ketuaNegara ASEAN(mana-mana jawapan munasabah)

  [Mana-mana 6 x 1m]

  11

  1[6 m]

  11

  111111111111

  111

  1[6 m]

  PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT