89
Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност Ниш Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs ; rcee.masfak.ni.ac.rs TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU ENERGETSKE EFIKASNOSTI I OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U JUŢNOJ SRBIJI Prof. dr Dragoljub Ţivković [email protected]

TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU

ENERGETSKE EFIKASNOSTI I OBNOVLJIVIH

IZVORA ENERGIJE U JUŢNOJ SRBIJI

Prof. dr Dragoljub Ţivković

[email protected]

Page 2: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

Sadrţaj:

1. ENERGETSKA EFIKASNOST

1.1. Industrijska energetika

1.2. Komunalna energetika

1.2.1. Zgradarstvo

1.2.2. Daljinsko grejanje

1.2.3. Javna rasveta

1.2.4. Snabdevanje vodom

Page 3: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

Sadrţaj:

2. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

2.1. Biomasa

2.2. Energija vodotokova

2.3. Geotermalna energija

2.4. Solarna energija

2.5. Energija vetra

Page 4: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

Sadrţaj:

3. MERE ZA POVEĆANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI

3.1. Regulativa

3.2. UvoĊenje energetskog menadţmenta

3.3. Smanjenje energetskih gubitaka u omotaĉu zgrade

3.4. Kogeneracija

4. PRIMERI DOBRE PRAKSE

4.1. Biomasa (“Forest Enterprises”–Doljevac, “Alfa Plam”-Vranje)

4.2. Male hidroelektrane (“Vuĉje”-Leskovac)

4.3. Geotermalna energija (“Vranjska banja”, “Sijarinska banja”)

Page 5: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

1.1. ENERGETSKA EFIKASNOST –

Industrijska energetika

FINALNA POTROŠNJA

2540 кtеn (2002);

Fosilna goriva - HI, IGM, CM, PI čine 75% potrošnje;

Električna energija - HI, PI, МК, ОМ, IGM čine 75%potrošnje.

GODIŠNJI TROŠKOVI ZAENERGIJU OKO 600 MILIONA EURA

ENERGETSKI INTENZITET

Srpski prosek 0,54 kg en/USD;

Svetski prosek 0,19 kg en/USD.

18

57

60

90

94

115

121

222

375

411

443

534

7.1

18.9

17.1

27.0

28.5

41.2

23.3

65.5

94.7

65.8

83.6

120.5

0 100 200 300 400 500 600

Дрвна

Остало

Текстил

Обојена

Папир

Металски

Неметали

ЕНбЕл

Прехрамбена

Црна

ГМ

Хемијска

Мил. ЕУР

ФЕ (000тен)

Page 6: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

1.1. ENERGETSKA EFIKASNOST –

Industrijska energetika

Neoporavljena proizvodnja;

Tehnološka zastarelost;

Neuspešna privatizacija;

Loš menadžment;

Dugovi;

Kreditna nesposobnost;

Potrebni novi proizvodni programi;

Nedostatak projekata energetske efikasnosti.

Problemi u Industrijskim preduzećima

Page 7: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

1.2.1. Zgradarstvo

Opšti podaci:

Stanovništvo: 7 500 000

Ukupan broj stanova u Srbiji: 2 980 000

(54% u urbanom delu)

Prosečna površina stana: 60-65 m2

Prosečan broj stepen dana: 2500°C·dan

Udeo u ukupnoj potrošnji

finalne energije: 48%

Stambeni sektor u Srbiji

Page 8: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

1.2.1. Zgradarstvo

Potrošnja energije i gorivau stambenom sektoru za grejanje

Stambeni

fond Јedinica Ukupno

Daljinsko

grejanje

Individ.

kotlovi

Elektr.

energija Ugalj

Prirodni

gas Drvo

Stanovi No 2.650.000 391.513 259.857 874.500 400.000 150.000 574.130

Udeo % 100 14,8% 9,8% 33,0% 15,1% 5,7% 21,7%

Потрошња

топлотне

енергије

MWh/ god 22.086.476 4.999.950 2.777.750 3.000.000 4.622.176 1.019.990 5.666.610

Potrošnja

toplotne

energije po

stanu

MWh/ god/

stan 8,33 12,77 10,69 3,43 11,56 6,8 9,87

Efikasnost

procesa % 57,5 68,0 83,3 30,1 65 85,0 60,0

Potrošnja

goriva MWh/ year 38.410.982 7.352.868 3.334.634 9.968.102 7.111.040 1.199.988 9.444.350

Page 9: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

1.2.1. Zgradarstvo

Proseĉni indikatori efikasnosti grejanja u školama Srbije

154 kWh/m2

Page 10: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

1.2.1. Zgradarstvo

319

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Average Arilje Kladovo Kula Lazarevac Novi Knezevac Pancevo Sremska

Mitrovica

Soko Banja Valjevo Zajecar

kW

h/m

2Proseĉni indikatori efikasnosti grejanja u

administrativnim zgradama Srbije

Ukupno objekata: 31

Germany

110-128

kWh/m2

Austria

Switzerland

90-150 kWh/m2

319

Page 11: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

1.2.2. Daljinsko grejanje

U 52 grada

Instalisan kapacitet

6600 MWt (40% u Beogradu)

Prosečna starost:

KOTLOVA 28,1 godina

MREŽE 20,6 година

PODSTANICA 20.5година

Page 12: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

1.2.3. Javna rasveta

1580

896

396

4455

1212

496636

396

806

1004

263350

436

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Arilje

Beo

grad

Gor

nji M

ilano

vac

Klado

vo

Laza

reva

c

Lozn

ica

Nov

i Kne

zeva

c

Vra

nje

Kru

seva

c

Zajec

ar

small c

ity (A

)

Gra

z (A

)

AGES

kWh / lamp / a

average Serbia (o.Kladovo)

Proseĉna potrošnja elektriĉne energije

u javnoj rasveti

СРБИЈА

800 kWh/svet,g

АУСТРИЈА

400 kWh/svet,g

СРБИЈА

31-179 kWh/pc,g

ЕУ 40 kWh/pc

Page 13: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

1.2.3. Javna rasveta

Page 14: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

1.2.4. Snabdevanje vodom

Potrošnja elektriĉne energije po m3 vode i

stanovniku u vodovodima

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

По

тр

ош

ња е

л. ен

ер

гије

по

m3

пр

ои

зв

ед

ен

е в

од

е (

MW

h/m

3)

Ариље Бор Кула ЛазаревацМладеновац Нови Кнежевац Сокобања СомборЗајечар Linear (Просек)

PROIZVODNJA VODE

Prosek 0,78 kWh/m3

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

По

тр

ош

ња е

л. ен

ер

гије

по

m3 и

сп

ор

уч

ен

е

во

де (

MW

h/m

3)

Ариље Бор Кула Лазаревац

Младеновац Сокобања Сомбор Linear (Просек)

ISPORUKA VODE

Prosek 1,1 kWh/m3

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

Го

ди

шњ

а п

отр

ош

ња е

л. ен

ер

гије

у

во

до

во

ди

ма п

о с

тан

ов

ни

ку (M

Wh

)

Бор Кула Лазаревац Зајечар Нови Кнежевац Linear (Просек)

Potrošnja el. energije po

stanovniku

Prosek 0,11 kWh/m3SRBIJA 0,78 kWh/m3

CIRIH 0,66 kWh/m3

BERLIN 0,46 kWh/m3

Page 15: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

2. ОBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

Biomasa

Energija vodotokova

Geotermalna energija

Solarna energija

Energija vetra

Page 16: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

2. ОBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

Page 17: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

2. ОBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

Page 18: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

2.1. Biomasa – Ostaci ratarske proizvodnje

Page 19: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

2.1. Biomasa – Ostaci voćarske proizvodnje

Page 20: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

2.1. Šumska biomasa

Page 21: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

2.1. Šumska biomasa

Page 22: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

2.1. Šumska biomasa

Page 23: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

2.1. Šumska biomasa

Page 24: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

Srbija je osnovala Agenciju za reciklažu

kod koje je registrovano preko 250 firmi

koje se bave reciklažom;

Deo otpada koji ne može da se reciklira

mogao bi da se koristi za proizvodnju

energije.

2.1. Biomasa – Komunalni otpad

Page 25: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

2.2. Energija vodotokova –

Male hidroelektrane

Potencijal 0.15 Мtеn ili oko

25% ukupno neizgraĊenog

hidropotencijala;

Izvor – katastar MHE,

869 definisanih lokacija;

IzgraĊenih oko 60, u funkciji

manje od pola;

Veoma stara i energetski

neefikasna oprema u

postojećim postrojenjima.

Page 26: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

2.2. Energija vodotokova –

Male hidroelektrane

Page 27: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

2.2. Energija vodotokova –

Male hidroelektrane

Page 28: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

2.2. Energija vodotokova –

Male hidroelektrane

Page 29: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

2.2. Energija vodotokova –

Male hidroelektrane

Page 30: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

2.2. Energija vodotokova –

Male hidroelektrane

Page 31: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

2.3. Geotermalna energija

Toplota zemljine

unutrašnjosti

Podzemne tople

vode

Page 32: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

2.3. Geotermalna energija

Map of geothermal

resources of Serbia

RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks;

2. Hydrogeothermal aquifer in Mesosoic rocks;

3. Hydrogeothermal aquifer in Mesosoic rocks

bellow Cenosoic rocks;

4. Hydrogeothermal aquifer in Paleosoic rocks;

5. Petrogeothermal resources in Tertiary granitoide

rocks;

6. Hydro-petrogeothermal resources up to 200 m for

exploitation of geothermal energy with heat

pumps;

7. Areas without significance hydrogeothermal

resources: a) terrains with rocks of Paleosoic

and Proterosoic age, b) karstic terrains;

UTILIZATION OF RESOURCES:

8. Heating;

9. Food production;

10. Industry

11. Balneotherapy;

12. 12. Recreation and sport;

13. Production of bottled water;

14. Occurences not used.

Page 33: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

2.3. Geotermalna energija

Type of use Install capacity

MWt

Thermal power

TJ/god

Space heating 18.5 575

Balneology and recreation 36.0 1150

Drying 0.7 22

Green houses 11.4 256

Fish farming 6.4 211

Industry 3.9 121

Heat pumps 15.0 80

TOTAL 98.0 2615

Korišćenje hidrogeotermalne energije u Srbiji

Page 34: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

2.4. Solarna energija

Ukupni dotok energije oko 109

TWh/god.

Proseĉni dotok energije 230W/m2

Koristi se za proizvodnju:

toplote i

elektriĉne energije.

Page 35: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

2.4. Solarna energija

Page 36: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

2.4. Solarna energija

Page 37: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

2.4. Solarna energija

Page 38: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

2.5. Energija vetra

Page 39: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

2.5. Energija vetra

Page 40: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

3.1. Mere za povećanje energetske efikasnosti -

Regulativa

SRBIJA – NOVI REGULATORNI PAKET (1)

Cilj:

1. Do kraja 2012. godine povećati uĉešće elektriĉne energije

proizvedene iz OI za 2,2%, posmatrano u odnosu na ukupnu

nacionalnu potrošnju električne energije u 2007. godini.

2. Da zastpupljenost biogoriva i drugih obnovljivih goriva

na trţištu iznosi najmanje 2,2% u odnosu na ukupnu

potrošnju goriva u saobraćaju računato na osnovu energetskog

sadržaja.

3. Povećanje proizvodnje „zelene električne energije“ od

739,1 GWh (godišnje potrebe za energijom 179 hiljada

domaćinstava sa prosečnom mesečnom potrošnjom od 350

кWh); stavljanje u promet više od 130 hiljada tona biogoriva

na tržište.

Page 41: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

SRBIJA – NOVI REGULATORNI PAKET (2)

9,600

9,800

10,000

10,200

10,400

10,600

10,800

2007 2008 2009 2010 2011 2012

GW

h

Биогас

Биомаса

Соларна енергија

Енергија ветра

Хидроелектране до 10 MW

Хидроелектране преко 10 MW

Planirana proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora

u Srbiji, po vrstama

3.1. Mere za povećanje energetske efikasnosti -

Regulativa

Page 42: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

SRBIJA – NOVI REGULATORNI PAKET (3)

Uredba o uslovima za sticanje statusa povlašćenog

proizvoĊaĉa elektriĉne energije i kriterijumima za ocenu

ispunjenosti tih uslova:

Instalisana Udeo fosilnog goriva u energetskoj

vrednosti utrošenog goriva (%)

Snaga

(MWе)

(20 – 40)% (40 – 60)% (60 – 80)% (80 –

100)%

< 1 45 % 50 % 55 % 60 %

1-10 55 % 60 % 65 % 70 %

Minimalni ukupni godišnji stepen korisnosti elektrane

za kombinovanu proizvodnju

3.1. Mere za povećanje energetske efikasnosti -

Regulativa

Page 43: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

SRBIJA – NOVI REGULATORNI PAKET (4)

Uredba o merama podsticaja za proizvodnju električne energije

korišćenjem OIE (i CHP):

– Sistem podsticajnih otkupnih cena (Feed-in tariff)

– Balansiranje; očitavanje; sadržaj ugovora:

Cene (c€/kWh):

Vetar: 9,5;

Sunčeva energija: 23;

MHE: 5,9 - 9,7;

Biomasa: 11,4 – 13,6;

Geotermalna energija: 7,5;

Posebno: biogas, deponijski gas, gas iz komunalnih otpadnih

voda, otpad, СНР.

3.1. Mere za povećanje energetske efikasnosti -

Regulativa

Page 44: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

3.1. Mere za povećanje energetske efikasnosti -

Regulativa

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

0 2 4 6 8 10

MW

c€/kWh

Male HE

Male HE na postojećoj

infrastrukturi

Elektrane na biomasu

Elektrane na biogas

El. na deponijski gas i gas

iz komunalnih otp. voda

Elektrane na vetar

Elektrane na sunčevu

energiju

Elektrane na geotermalnu

energiju

Elektrane na otpad

FEED-IN TARIFF NA 12 GODINA

Page 45: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

3.2. Mere za povećanje energetske efikasnosti -

UvoĊenje energetskog menadţmenta

1. Dijagnostika i utvrĊivanje postojećeg stanja:

UtvrĎivanje postojećeg stanja snabdevanja energijom svih javnih objekata (škole, muzeji, domovi kulture, zgrade opštinske uprave), kolektivnih i individualnih stambenih objekata;

Energetsko bilansiranje;

OdreĎivanje efikasnosti sagorevanja u toplanama i kotlovima centralnog grejanja (odreĎivanje sastava i temperature produkata sagorevanja i temperature okolnog vazduha);

OdreĎivanje stanja izolacije na zgradama i cevovodima i stanja površina preko kojih se vrši razmena toplote;

OdreĎivanje gubitaka vode u vodovodnoj mreži, itd.

Page 46: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

3.2. Mere za povećanje energetske efikasnosti -

UvoĊenje energetskog menadţmenta

2. Analiza stanja i donošenje odluke:

Ocena tehno-ekonomske opravdanosti investicionih

poduhvata;

UtvrĎivanje prioriteta i dinamike ostvarivanja odreĎenih

mera;

Usvajanje odreĎenih mera iz grupe kratkoročnih ili

dugoročnih mera.

Page 47: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

3.2. Mere za povećanje energetske efikasnosti -

UvoĊenje energetskog menadţmenta

3. Kratkoroĉne mere

Poboljšanje postojećeg stanja kroz povećanje tehnološkediscipline u upravljanju procesima i održavanju opreme isistema;

Podešavanje gorionika i drugih ureĎaja;

Popravljanje izolacije;

Popravka ili zamena neispravnih cevovoda, delova armature, zaptivača i sl.;

Čišćenje površina na kojima se razmenjuje toplota.

Page 48: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

3.2. Mere za povećanje energetske efikasnosti -

UvoĊenje energetskog menadţmenta

4. Dugoroĉne mere

Poboljšanje postojećeg stanja u projektnom pristupu kroz

rekonstrukcije i modernizaciju postojećih tehnoloških

rešenja;

Zamena goriva;

Automatizacija;

Retrofit dizajn na osnovu rezultata optimizacije;

IzvoĎenje toplifikacije;

IzvoĎenje gasifikacije;

Kombinovana proizvodnja električne i toplotne energije u

TE-TO ili kombinovanom gasno-parnom TE postrojenju.

Page 49: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

3.2. Mere za povećanje energetske efikasnosti -

UvoĊenje energetskog menadţmenta

Zadaci energetskog

menadţera su:

Da prati stanje u sektoru

snabdevanja i potrošnje

energije;

Da predlaže mere za

poboljšanje stanja u

energetici opštine ili

preduzeća (kratkoročne i

dugoročne);

Da medijski promoviše

mere racionalnog

korišćenja energije.

Page 50: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

3.3. Smanjenje energetskih gubitaka

u omotaĉu zgrade

Dimnjak -12%

Ventilacija - 29%

Prozori - 22%

Unutrašnji izvori + 6%

Podrum - 6%

Grejanje + 82%

Zidovi - 21%

Dobici od sunca + 12%

Krov - 10%

Toplotni gubici u kućama

Page 51: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

3.3. Smanjenje energetskih gubitaka

u omotaĉu zgrade

Veliki tehniĉki potencijal za energetsku efikasnost

Velika specifična potrošnja energije u postojećemgraĎevinskom fondu;

Moguće su velike uštede primenom tipičnih(jednostavnih) mera energetske efikasnosti.

Skroman trţišni potencijal za energetsku efikasnost

Ekonomska nesposobnost većeg dela populacije i drugihpotrošača energije;

Nedovoljna motivisanost za ulaganje (niske cene ineodgovarajući pariteti goriva i energije, normativnanaplata potrošnje toplote u DG, i slično);

Još uvek nepovoljni uslovi kreditiranja;

Neinformisanost većeg dela populacije.

Page 52: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

3.3. Smanjenje energetskih gubitaka

u omotaĉu zgrade

Usaglasiti tehničke standarde za nove objekte i revitalizacijupostojećih objekata sa evropskom praksom;

Usaglasiti zakonsku regulativu sa direktivama EU (oenergetskom učinku zgrada, itd.);

Osnivanje Fonda za energetsku efikasnost za dodelu kreditapod povoljnijim uslovima;

UvoĎenje drugih podsticajnih mera.

Page 53: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

3.4. Mere za povećanje energetske efikasnosti -

Kogeneracija

Page 54: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

3.4. Mere za povećanje energetske efikasnosti -

Kogeneracija

Kogeneracija obezbeĎuje znatno veću energetsku efikasnost u poreĎenju sa odvojenom proizvodnjom toplotne i električne energije.

Page 55: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

3.4. Mere za povećanje energetske efikasnosti -

Kogeneracija

Najveći stepeni korisnosti različitih

termoenergetskih postrojenja

Page 56: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

3.4. Mere za povećanje energetske efikasnosti -

Kogeneracija

0 10 20 30 40 50

A

BE

DK

FI

FR

D

GR

IR

IT

NL

PT

ES

S

UK

EU Average

Procenat učešća kogeneracije u

proizvodnji električne energije u EU

Page 57: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

3.4. Mere za povećanje energetske efikasnosti -

Kogeneracija

Page 58: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

3.4. Mere za povećanje energetske efikasnosti -

Kogeneracija

0

200

400

600

800

1000

Coal-f

ired

stea

m t

urbin

e

New c

lean

coal

-fire

d stat

ion

Coal g

asifica

tion/

stea

m tu

rbine

Coal C

HP

New g

as com

bined

cyc

le (C

CGT)

Gas

CHP

Biofu

el C

HP

CO2 emissions - kg CO2 /MWth

Page 59: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

4. Primeri dobre prakse –

“Forest Enterprises”, d.o.o. (Pukovac, Srbija)

• Preduzeće Forest Enterprises d.o.o. Osnovano je 2008.

god. као green-field projekt – za proizvodnju peleta.

• Fabrika je izgrađena 2009. god. na prostoru industrijske

zone s. Pukovac, opština Doljevac.

• Оtpadno drvo za proizvodnju peleta se skuplja sa

teritorija Nišavskog i Jablaničkog upravnog okruga.

• Kapacitet fabrike je 4 tone peleta na sat, odnosno 30 do

35.000 tona za godinu dana.

• Kompletna proizvodna linija sa svim komponentama je

uvezena iz Italije.

• Fabrika ima 32 zaposlena radnika.

Page 60: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

4. Primeri dobre prakse –

“Forest Enterprises”, d.o.o. (Pukovac, Srbija)

Page 61: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

4. Primeri dobre prakse –

“Forest Enterprises”, d.o.o. (Pukovac, Srbija)

Page 62: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

4. Primeri dobre prakse –

“Forest Enterprises”, d.o.o. (Pukovac, Srbija)

Page 63: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

4. Primeri dobre prakse –

“Forest Enterprises”, d.o.o. (Pukovac, Srbija)

Page 64: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

4. Primeri dobre prakse –

“Forest Enterprises”, d.o.o. (Pukovac, Srbija)

Page 65: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

4. Primeri dobre prakse –

“Alfa Plam”, d.o.o. (Vranje, Srbija)

Osnovna delatnost preduzeća je proizvodnja grejnih tela

na čvrsto, tečno i gasovito gorivo, štednjaka na struju,

kao i kombinaciju čvrsto gorivo – struja i struja – gas.

Proizvodi “Alfa - Plam”– a prevashodno su namenjeni

domaćinstvima.

Po obimu proizvodnje, plasmanu i kvalitetu, vodeći je

proizvođač grejnih tela u Srbiji i Jugoistočnoj Evropi, a

svrstava se i u red 5 najvećih u Evropi.

Page 66: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

Ukupna godišnja produkcija iznosi preko 160.000

jedinica.

Proizvode plasiraju na domaćem tržištu <(око 35 %) i na

tržištu Evrope (око 65%).

Osim u zemlje Zapadnog Balkana izvoze u Nemačku,

Italiju, Austriju i Poljsku.

Trenutno preduzeće ima 850 zaposlenih.

4. Primeri dobre prakse –

“Alfa Plam”, d.o.o. (Vranje, Srbija)

Page 67: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

Page 68: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

Page 69: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

Page 70: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

Page 71: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

Page 72: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

Page 73: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

Page 74: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

Page 75: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

4. Primeri dobre prakse – “Alfa Plam”, d.o.o.

Proizvodni pogon

Page 76: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

4. Primeri dobre prakse – “Alfa Plam”, d.o.o.

Savremene mašine

Page 77: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

4. Primeri dobre prakse – “Alfa Plam”, d.o.o.

Savremene mašine

Page 78: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

4. Primeri dobre prakse – “Alfa Plam”, d.o.o.

Savremene mašine

Page 79: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

4. Primeri dobre prakse – “Alfa Plam”, d.o.o.

Savremene mašine

Page 80: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

4. Primeri dobre prakse – “Alfa Plam”, d.o.o.

Robot u pogonu

Page 81: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

4. Primeri dobre prakse – “Alfa Plam”, d.o.o.

Ispitna laboratorija

Page 82: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

4. Primeri dobre prakse - MHE “Vuĉje”, Leskovac

Page 83: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

4. Primeri dobre prakse - MHE “Vuĉje”, Leskovac

Page 84: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

4. Primeri dobre prakse - MHE “Vuĉje”, Leskovac

Page 85: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

4. Primeri dobre prakse - MHE “Vuĉje”, Leskovac

Page 86: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

4. Primeri dobre prakse - MHE “Vuĉje”, Leskovac

Page 87: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

4. Primeri dobre prakse –

Geotermalna energija, Sijarinska banja

Page 88: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

4. Primeri dobre prakse –

Geotermalna energija, Vranjska banja

Page 89: TRENUTNO STANJE U TEHNIĈKOM RAZVOJU · PDF fileGeotermalna energija Map of geothermal resources of Serbia RESOURCES: 1. Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2. Hydrogeothermal

Машински факултет у Нишу - Регионални центар за енергетску ефикасност НишАлександра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија Тел: 018/500-652; www.masfak.ni.ac.rs; rcee.masfak.ni.ac.rs

Hvala na pažnji !