Trenje i trošenje poljoprivrednih strojeva - ABRAZIJA

 • Author
  ig0r91

 • View
  235

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Trenje i trošenje poljoprivrednih strojeva - ABRAZIJA

 • 7/21/2019 Trenje i troenje poljoprivrednih strojeva - ABRAZIJA

  1/27

  [email protected] I. I. SQWJSSOERFWE

  ^[email protected]^WBXWFAMB [email protected] JSBIFK

  Abp`joskb stuabi, Oflembzecbie

  Qrfmif b trjfmif pj`ijprbvrfambl strjifve

  EGWEYBIE

  Sfobmerskb rea

  Bdjr Iuretjvb

  Jsbifk, 7>51.

 • 7/21/2019 Trenje i troenje poljoprivrednih strojeva - ABRAZIJA

  2/27

  7

  SEAWEI9

  5. VXJA.37. [email protected]

  7.5. BMAVSQWBISKB YMEEI [email protected] QWJFMIF.43.5. QB^JXB B OFLEMBYOB QWJFMIE.23.7.AJOBMEMQME SXJISQXE B XWSQF YEQBQE YE [email protected] QWJFMIE.....51

  1. EGWEYBIE...541.5. BSQE EGWEYBIE521.7. [email protected] EGWEYBIE..7>1.3. [email protected] EGWEYBIE..75

  6. VQIFCEI QXWAJF EGWEYBXE ME QWJFMIF [email protected] VWFEIB YE [email protected] QWJFMIE [email protected] EGWEYBIJO......73

  8.5. VWFEI YE [email protected] EGWEYBISKJD QWJFMIE [email protected] [email protected] [email protected] EGWEYFW..738.7. VWFEI YE BS^BQBXEMIF EGWEYBISKJD QWJFMIE OFQJAJO SVLB^BIFSEK/DVOFMB KJQE..76

  4. [email protected]

 • 7/21/2019 Trenje i troenje poljoprivrednih strojeva - ABRAZIJA

  3/27

  3

  5. VXJA

  Qbifkjo bmtfrekcbie bzofu pjvrbme aj`ezb aj aif`jvemie prbv`embl sb`e, kej b prbifmjseoflembkf fmfrdbif, e tbof sf obifmie hbzbke`me b kfobiske prbrjae ofuaif`uiubl pjvrbmeoetfrbie`e, uk`iuuiub b tjpjdrehbiu pjvrbmf.

  Bmtfrekcbif aj kjibl aj`ezb me ofupjvrbmb ti. prbrjae bmtfrekcbie b pjs`ifabcf tbl bmtfrekcbiejarfuiu pjmeemif ofupjvrbmf kja trfmie, trjfmie b pjaoezbvemie, kej b pjmeemifoetfrbie`e u cif`bmb.

  S`bke 5. ^e`ifmif vetrf uz pjoj trfmie

  lttp9//www.zf`fmbzbvjt.cjo/hjruo/vbfwtjpbc.plp:t?35&p?32

  http://www.zelenizivot.com/forum/viewtopic.php?t=31&p=39http://www.zelenizivot.com/forum/viewtopic.php?t=31&p=39http://www.zelenizivot.com/forum/viewtopic.php?t=31&p=39
 • 7/21/2019 Trenje i troenje poljoprivrednih strojeva - ABRAZIJA

  4/27

  1

  7. [email protected]

  Mezbv trbgj`jdbie pjtiff ja drkf rbifb , tj uk`iuuif trfmif (hrbctbjm), trjfmif (wfer),

  tr`iemif (ruggbmd ) b s`.

  Meisterbib prboifrb j prboifmb trbgj`jdbif prbkezemb su me s`bcb 3.

  S`bke 7. Fskboske `ume mepreve ze pe`ifmif vetrf (e); Fdbpetskb stj`erb guf rupf pjoju `umf meprevf (g);

  `fei `jmerskjd kj`e (Ifrbljm jkj 7>>> djabme prbif Krbste) (c).

  lttp9//www.hkbt.umbzd.lr

  Arudb prboifr prboifmf trbgj`jdbif prbkezuif Fdbpemf kjib su kjrbstb`b vjau kej oezbvj ze

  smbfmif trfmie ( S`bke 3.)

  S`bke 3. Qremspjrt jdrjomjd kbpekj`jse (jkj 5 M) pjoju vjajo pjaoezembl arvfmbl sejmbce.lttp9//www.hkbt.umbzd.lr

  http://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/2013_Nastavni_materijali_za_kolegij_Inzenjerstvo_povrsina_poglavlje_TRIBOLOGIJA.pdfhttp://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/2013_Nastavni_materijali_za_kolegij_Inzenjerstvo_povrsina_poglavlje_TRIBOLOGIJA.pdfhttp://www.fkit.unizg.hr/http://www.fkit.unizg.hr/http://www.fkit.unizg.hr/http://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/2013_Nastavni_materijali_za_kolegij_Inzenjerstvo_povrsina_poglavlje_TRIBOLOGIJA.pdf
 • 7/21/2019 Trenje i troenje poljoprivrednih strojeva - ABRAZIJA

  5/27

  6

  Qrbgj`jdbie if zmemstvfmj-strume abscbp`bme kjie sf gevb prjg`foetbkjo trfmie b trjfmie. bre

  afhbmbcbie jpbsuif trbgj`jdbiu kej zmemjst b tflmbku j pjvrbmeoe kjif su u ajabru b rf`etbvmjo

  dbgemiu, kej b j pjpretmbo ektbvmjstboe kjif trfgeiu smbzbtb trjkjvf kjib mesteiu kej

  pjs`ifabce trfmie b trjfmie.

  Gbt trbgj`jdbif prfastev`ie rezuobifvemif prbrjaf pjstjifbl bmtfrekcbie b rifevemif

  prjbzvjambl prjg`foe kjib su pjvfzemb s hfmjofmboe ofupjvrbme oetfrbie`e u rf`etbvmjo

  dbgemiu.

  Qrbgj`jdbie jgulvee jsmjvmf abscbp`bmf kjif jpbsuiu prbrjau pjvrbme, bmtfrekcbif, dbgemie b

  oetfrbie`f. ^rbobifmifmf abscbp`bmf trbgj`jdbif jpbsuiu utifcei jaegbre oetfrbie`e, jgreau

  pjvrbmf, pjaoezbvemif pjvrbme u prboifmb, kej b pjaruif mjvbl bstrebvemie u memjtflmbcb.

  Qrbgj`jdbie if stjde bmtfrabscbp`bmerme zmemjst daif su jsmjvf (humaeofmte`mf) abscbp`bmf

  trbgj`jdbif, kjif jpbsuiu jsmjvmu prbrjau pjvrbme, bmtfrekcbif, dbgemie b oetfrbie`f, hbzbke,

  kfobie, oetfoetbke, oflembke h`ubae, oflembke, zmemjst j oetfrbie`boe, ofte`urdbie b

  strjierstvj.

  ^rbobifmifmf abscbp`bmf trbgj`jdbif, kjif jpbsuiu fhfktf jaegbre oetfrbie`e, jgreaf,

  pjaoezbvemif b prboifmf su oetfrbie`b ( ofte`b, pj`bofrb, kfreobke, mjvb oetfrbie`b), jgreae

  oetfrbie`e (pjvrbmskb trftoemb oetfrbie`e), pjaoezbvemif oetfrbie`e (u`ie, oestb, eabtbvb),

  oflembkf kjmstrukcbif (zupembcb, `feib, k`bzmb f`fofmtb), kej b mjve bstrebvemie

  (memjtflmj`jdbif).

  Jsmjvmb zeaetek trbgj`jdbif if kjmtrj`e (uprev`iemif) trfmie b trjfmie.

  Qrbgj`jdbie if k`iume u ojafrmji oflembzecbib b u strjierstvu daif sf kjrbstf pjvrbmf kjif sf

  ofusjgmj k`bu, kjtr`ieiu b`b sf krfu rf`etbvmj ifame u jamjsu me arudu.

 • 7/21/2019 Trenje i troenje poljoprivrednih strojeva - ABRAZIJA

  6/27

  8

  7.5. BMAVSQWBISKB YMEEI [email protected]

  Bmaustrbiske rfvj`ucbie (546>-5 djabmf) gb`e if pjtbcei rezvjiu oflembzecbif b oflembkf

  prjbzvjamif b kesmbif prjojcbib prjbzvjambl viftbme. Wezvji bmaustrbif ja pjftke 7>. stj`ife

  if pja`jde ze zeltifvf ze gj`ijo trbgj`jdbijo b rezvjifo u svbo pjaruiboe.

  Qrbgj`jdbie if k`iume u ojafrmji oflembzecbib b strjierstvu daif sf kjrbstf pjvrbmf kjif sf

  ofusjgmj k`bu b/b`b ve`ieiu kjtr`ieiu.

  Grjimb su prboifrb kjrbsmjd trfmie u prjbzvjamib kja kjfmie b`b grufmie, kja kjtee ze

  vjmiu me v`ekjvboe b`b eutjojgb`boe, kja vbieke b`b k`bmjve, kja uaeremie b ar. tekjfr sf

  kej kjrbsmj trjfmif u prjbzvjamib ojf mevfstb trjfmif kja pbsemie j`jvkjo, kja jgreaf

  javeiemifo strudjtbme, kja pj`bremie`etfmie b rbgemie b ar.

  ^rboifrb mfprjbzvjamjd (tftmjd) trfmie b trjfmie su kja ojtjre s umutermibo bzderemifo bzrekjp`jvmbl ojtjre, kja prbifmjsmbke zupembke, jsjvbme, `feie b grtvb bta. se steie`bte

  kjrbsmbke oetfrbie`e ja bmtfrfse if aememie pjtrfge zeoifmf ofte`mbl abif`jve u rezmbo

  bmaustrbieoe kej tj su prjbzvjamie eutjojgb`e, zrekjp`jve b s`bmj, oetfrbie`boe me gezb

  pj`bofre zgjd mibljvbl prfamjstb kej tj su mbe dustje, oemie pjtrfge ze jarevemifo b

  mbbl trjkjve. D`evmb rez`jd trfmae zeoifmf ofte`mbl abif`jve pj`bofrmbo abif`jvboe u

  mevfafmbo bmaustrbieoe if utfae fmfrdbif. Dustje pj`bofre if jpfmbtj mbe ja dustjf

  ofte`e, tekj ae s jarffmjo kj`bbmjo djrbve eutjojgb` s kjopjmfmteoe me gezb pj`bofreojf prbifb vfu uae`ifmjst u uspjrfagb se stemaerambo eutjojgb`jo s prftfmj ofte`mbo

  abif`jvboe.

  ^jzmevemif prbmcbpe trbgj`jdbif jojduuif rezuobifvemif trbgj`jdbif u bmaustrbiskji prboifmb.

  Wezuobifvemif trbgj`jkbl prbmcbpe gbtmj if ze uspifmb abzeim e`etmbl f`fofmete, daif mestupe

  trfmif kej jtpjr dbgemiu aj kjifd aj`ezb uvbifk keae ifamj vrstj tbif`j ajabruif arudj vrstj

  tbif`j, e`b b trjfmif,legemif b s`. tj uzrjkuif jtffmie pjvrbmf b`b jastremifmif oetfrbie`e e

  ifamf b`b s jgif ja avbif vrstf pjvrbmf kjif su u kjmtektu tbifkjo dbgemie.

  Ye kjmtrj`u trfmie b trjfmie prboifmiuiu sf rezmb oetfrbie`b, prfoezb b pjvrbmskf prfa-jgreaf.

  Ifaem ja meiubmkjvbtbibl mebme kjmtrj`f trfmie b trjfmie if bsprevmj pjaoezbvemif, kjif

  jsbdureve bzvjfmif jpfrecbie gfz tfkje b zeajvj`ieveiuf treiemif strjimbl f`fofmete.

  Oezbve ojdu gbtb kep`ifvbmf, vrstf tverb b`b p`bmjvb.

 • 7/21/2019 Trenje i troenje poljoprivrednih strojeva - ABRAZIJA

  7/27

  4

  3. QWJFMIF

  Qrjfmif prfastev`ie jtffmif pjvrbmf b`b jastremifmif oetfrbie`e s ifamf b`b s jgif stremf

  avbiu vrstbl pjvrbme kjif su u ofusjgmjo ajabruiu tbifkjo dbgemie.

  Aif`etmb uviftb trfmie utifu me ofupjvrbmskj trjfmif u aemjo trbgjsustevu. V vfbmbs`ueifve aj trjfmie aj`ezb pjvrbmskbo bmtfrekcbieoe me mfrevmbmeoe. Svjistve vrstjd

  tbif`e sf prbobifmifme, gerfo me pjvrbmb b`b g`bzu pjvrbmf keae if oetfrbie` me pjvrbmb

  bstbsmut tbifkjo trjfmie, e`b b keae if oe`j b`b mboe`j oetfrbie`e bzdug`ifmj zgjd prjoifme me

  obkrj b memjrezbmb.

  S`bke 1. Qrjfmiflttp9//vese-fmcbk`jpfabie.g`jdspjt.cjo/7>53/55/ste-if-trfmif.lto

  ^js`ifabcf trjfmie oetfrbie`e ojdu gbtb pjtpumj uk`emiemif oetfrbie`e s pjvrbmf b`b seoj

  prfoiftemif oetfrbie`e me ajabrmbo pjvrbmeoe. V s`ueiu seoj prbifmjse oetfrbie`e s ifamf

  me arudu pjvrbmu oetfrbie`e kjib su u kjmtektu, kjmemb vj`uofm b`b dugb tek oesf me

  ofupjvrbmb if mu`e, jamjsmj mfoe javeiemie oetfrbie`e kej fstbce trjfmie. Dugbtek

  oetfrbie`e restf kekj meprfauif jtffmif oetfrbie`e kja trjfmie.

  Afhbmbcbie trjfmie oetfrbie`e jsmbve sf me dugbtku oetfrbie`e, e`b b jtffmie gfz prjoifmf

  vj`uofme b oesf oetfrbie`e, tekjfr prfastev`ie trjfmif.

  V ajgrj abzeimbrembo trbgj`jkbo sustevboe uk`emiemif oetfrbie`e trjfmifo if vr`j spjrb

  kjmtbmubremb b kjmtrj`bremb prjcfs.

  Aif`etmb uviftb trfmie utifu me ofupjvrbmskj trjfmif. ^jmfkea sf krbvj prftpjstev`ie ae

  ofupjvrbmf krutjd oezbve b pj`bofre pjkezuiu rf`etbvmj mbskj trfmif, e`b b rf`etbvmj vbsjkj

  trjfmif, e kfreobkf pjkezuiu uoifrfmj trfmif e`b fkstrfomj mbskj trjfmif.

  http://vasa-enciklopedija.blogspot.com/2013/11/sta-je-trenje.htmlhttp://vasa-enciklopedija.blogspot.com/2013/11/sta-je-trenje.htmlhttp://vasa-enciklopedija.blogspot.com/2013/11/sta-je-trenje.html
 • 7/21/2019 Trenje i troenje poljoprivrednih strojeva - ABRAZIJA

  8/27

  3. Qrjfmif zgjd zeojrepjvrbmf mesteif prb pjmev`ieiufo k`bzemiu b`b kjtr`iemiu pj

  bstjo tredu pjvrbmf aveiu oetfrbie`e. ^jvrbmskf b`b umutermif pukjtbmf oetfrbie`e

  uzrjkuiu javeiemif abif`jve pjvrbmf.

  S`bke 8. @jozupembkemestej zgjd uojre oetfrbie`e.

  lttp9//lr.wbkbpfabe.jrd/wbkb/Aetjtfke9QjjtlZBmtfrbjrZHetbdufZHrecturfZ5.ipd

  1. Kjrjzbiskb trjfmif mesteif prb k`bzemiu avbiu pjvrbme u kjrjzbvmjo jkj`bu, pe sf

  trjfmiu prbajaeif b kfobiske afdreaecbie svjistve oetfrbie`e. Kjrjzbie if prjcfs

  mfmeoifrmjd rezeremie kjmstrukcbiskbl oetfrbie`e, uzrjkjvem hbzbke`mbo, kfobiskbo b

  gbj`jkbo edfmsboe. Guaub ae if pjaruif kjrjzbif vr`j brjkj b rezmjvrsmj, pjstjib

  vbf rez`bbtbl pjaif`e kjrjzbif9

  ^rfoe oflembzou aif`jvemie9 kfobiske b f`fktrjkfobiske kjrjzbie

  ^rfoe bzd`fau kjrjzbiskjd mepeae9

  - Ifamj`bke (jpe kjrjzbie),

  -

  @jke`bzbreme kjrjzbie pifdeste, tjkeste b`b ieobeste (pbttbmd),

  bmtfrkrbste`me, tremskrbste`me b ar.

  ^rfoe kjrjzbiskbo srfabmeoeetojshfrske kjrjzbie, kjrjzbie u t`u, kjrjzbie u

  f`fktrj`btboe b mff`fktrj`btboe

  http://hr.wikipedia.org/wiki/Zup%C4%8Danikhttp://hr.wikipedia.org/wiki/Zup%C4%8Danikhttp://hr.wikipedia.org/wiki/Zup%C4%8Danikhttp://hr.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Tooth_Interior_Fatigue_Fracture_1.jpghttp://hr.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Tooth_Interior_Fatigue_Fracture_1.jpghttp://hr.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Tooth_Interior_Fatigue_Fracture_1.jpghttp://hr.wikipedia.org/wiki/Zup%C4%8Danik
 • 7/21/2019 Trenje i troenje poljoprivrednih strojeva - ABRAZIJA

  11/27

  55

  ^jsfgmb jg`bcb kjrjzbif - kjmtektme kjrjzbie, kjrjzbie zgjd `uteiubl struie,

  kjrjzbie u prjcbifpu, kjrjzbie uz meprfzemif, kjrjzbiskb respucevemif uz

  meprfzemif, kjrjzbiskb zeojr, frjzbiske kjrjzbie, gbjkjrjzbie.

  S`bke 4. Kjrjzbie ofte`e

  lttp9//bod734.boedfsleck.us/bod734/5488/frehe.ipd

  Jsbo jvbl d`evmbl pjstjif b srjamb jg`bcb trjfmie oetfrbie`e.

  5.

  Frjzbie (`et. Frjafrf bzifstb, bzd`jaetb, bz`jketb) mesteif us`bifa aif`jvemie aif`be

  h`ubae (se b`b gfz krutbl fstbce mjfmbl h`ubajo) kjib vf`bkbo grzbmeoe uaereiu j

  pjvrbmu tbif`e. V s`ueiu reterskbl prske`bce tj if bste vjae kjie vf`bkbo grzbmeoe,

  jvbsmj j t`eku, uaere u o`ezmbcu.

  Iebme frjzbif meivfbo abif`jo jvbsb j grzbmb b kutu uaere fstbce, tf mibljvji tvrajb.

  ^jstjif ave jsmjvme jg`bke frjzbif9

  http://img237.imageshack.us/img237/1766/erafa.jpghttp://img237.imageshack.us/img237/1766/erafa.jpghttp://img237.imageshack.us/img237/1766/erafa.jpg
 • 7/21/2019 Trenje i troenje poljoprivrednih strojeva - ABRAZIJA

  12/27

  57

  Frjzbie tupjd kute - daif sf vfbme fmfrdbif trjb me afhjroecbiu pjvrbmf.

  Yetbte ja jvf vrstf trjfmie zeltbifve f`estbmb zetbtmb s`ji, meiff

  f`estjofr. Xjae me o`ezmbcu aj`ezb pja kutjo ja 2> ,

  Frjzbie jtrjd kute prjcfs kjib s`bb egrezbib b rfzemiu. Kekj gb sf soemib`e

  stjpe trjfmie, pjtrfgme if vf`bke tvraje seof pjvrbmf.

  Mfkb ja mebme soemifmie frjzbiskjd trjfmie su9

  F`bobmecbie krutbl fstbce bz h`ubae,

  ^rjoifme kute uaere h`ubae j pjvrbmu,

  Soemifmif rf`etbvmf grzbmf h`ubae,

  Bzgjr pjdjamjd oetfrbie`e

  S`bke 53/frjzbieZvjajoZ6Z1.ipd

  7.

  Qrbgjkjrjzbie mesteif prb k`bzemiu avbiu pjvrbme u kjrjzbvmjo jkj`bu, pe sf trjfmiuprbajaeif b kfobiske afdreaecbie svjistve oetfrbie`e.

  http://www.savjetodavna.hr/adminmax/images/vijesti_2013/erozija_vodom_5_4.jpghttp://www.savjetodavna.hr/adminmax/images/vijesti_2013/erozija_vodom_5_4.jpghttp://www.savjetodavna.hr/adminmax/images/vijesti_2013/erozija_vodom_5_4.jpg
 • 7/21/2019 Trenje i troenje poljoprivrednih strojeva - ABRAZIJA

  13/27

  53

  Qbpjvb b oflembzob trjfmie9

  Qeg`bce 5. Qbpjvb b oflembzob trjfmielttp9//www.hsg.umbzd.lr/usgZhrjmtfma/hb`fs/533367343>->-bo6Ztrjsfmif57.pah

 • 7/21/2019 Trenje i troenje poljoprivrednih strojeva - ABRAZIJA

  14/27

  51

  3.7. AJOBMEMQME SXJISQXE B XWSQF YEQBQE YE [email protected] OFLEMBYOF

  QWJFMIE

  Qeg`bce 7. Ajobmemtme svjistve b vrstf zetbte ze rez`bbtf oflembzof trjfmie

  lttp9//www.hsg.umbzd.lr/usgZhrjmtfma/hb`fs/533367343>->-bo6Ztrjsfmif57.pah

 • 7/21/2019 Trenje i troenje poljoprivrednih strojeva - ABRAZIJA

  15/27

  56

  Oflembzob trjfmie b pjstupcb zetbtf rez`bbtbl vrste oetfrbie`e9

  Qeg`bce 3. Oflembzob trjfmie b pjstupcb zetbtf rez`bbtbl vrste oetfrbie`e

  lttp9//www.hsg.umbzd.lr/usgZhrjmtfma/hb`fs/533367343>->-bo6Ztrjsfmif57.pah

 • 7/21/2019 Trenje i troenje poljoprivrednih strojeva - ABRAZIJA

  16/27

  58

  K`esbhbkecbie s`jifve b prfv`eke (Qeg`bce 7.)9

  DWV^E 59 OEWQFMYBQMB [email protected]

  5.5^rjke`ifmb s`jifvb ajgbvfmb zedrbievemifo cbif`jd prfsifke

  5.7^`eofmj ke`ifmb s`jifvb

  5.3

  Bmaukcbiskb ke`ifmb s`jifvb

  [email protected] ke`ifmb s`jifvb

  5.6F`fktrjmskbo smjpjo ke`ifmb s`jifvb

  5.8Cfofmtbremb s`jifvb

  DWV^E 79 WVGMB [email protected] S ^WJOIFMJO KFOBISKJD SESQEXE

  7.5Mbtrbremb/mbtrjkergurbremb s`jifvb

  7.7

  Gjrbremb s`jifvb

  7.3Xemeabremb s`jifvb

  DWV^E 39 QJ^@BMSKB MEQWCEMB [email protected]

  3.5 S`jifvb seojtfkubl fdure3.7 S`jifvb bstbl ofte`e3.3 S`jifvb ofte`mbl kergbae

  3.1 S`jifvb ofte`mbl jksbae

  3.6 S`jifvb `fdure

  3.8 S`jifvb pjsfgmbl oetfrbie`e

  DWV^E 19 CXA ([email protected] XE^JVW AF^JSBQBJM) [email protected]

  1.5 Xbsjkjtfopfreturmb CXA s`jifvb me Qb jsmjvb

  1.7 Xbsjkjtfopfreturmb CXA s`jifvb me E`7J31.3 Srfamiftfopfreturmb CXA s`jifvb me Qb (C, M) jsmjvb

  DWV^E 69 ^XA (^[email protected] XE^JVW AF^JSBQBJM) [email protected]

  6.5 Qbtemmbtrbamb s`jifvb

  6.7 Qbtemkergjmbtrbamb s`jifvb

  6.3 Qbteme`uobmbimbtrbamb s`jifvb

  6.1 Krjombtrbamb s`jifvb

  DWV^E 89 MEXEWFMB [email protected]

  8.5 S`jifvb jtpjrmb trjfmiu mejsmjvb oetfrbie`e s`bmbl f`bcboe8.7 S`jifvb s vbsjkbo uaif`jo tvrabl kergbae

  8.3 Kjrjzbiskb jtpjrmb s`jifvb

  8.1 S`jifvb jtpjrmb kjrjzbib b trjfmiu

  8.6 Abspfrdbremb b `fdbremb s`jifvb

  DWV^E 49 [email protected] AJGBXFMB @ESFWSKBO [email protected]

  4.5 Wugmb s`jifvb s abspfrdbremj u`fbtfmbo fstbceoe

  4.7 @fdbremb rugmb s`jifvb

  4.3 @esfrskj js`jievemif4.1 @esfrskj js`jievemif prfte`ibvemifo

 • 7/21/2019 Trenje i troenje poljoprivrednih strojeva - ABRAZIJA

  17/27

  54

  1. EGWEYBIE

  Egrezbie if trjfmif bstbskbvemifo oetfrbie`e, uzrjkjvemj tvrabo fstbceoe b`b tvrabo

  bzgjbmeoe.

  fstj sf mevjab ae if u preksb prfkj 6>% svbl jtffmie us`bifa trjfmie uzrjkjvemj

  egrezbijo. ^rfoe tjof krbtfrbiu egrezbiskj if trjfmif meivembib jg`bk trjfmie, e mifzbm

  oflembzeo aif`jvemie if bzrezbtj oflembkf prbrjaf.

  S`bke 2. Mfkb ja kerektfrbstbmbl prboifre egrezbiskjd trjfmie

  e) k`bzemif egrezbvmjd oetfrbie`e pj pjvrbmb

  g) strjime jgreae (mpr. tjkerfmif)

  c) rea p`ude u pifskjvbtjo t`u

  lttp9//www.hsg.umbzd.lr/usgZhrjmtfma/hb`fs/533367343>->-bo6Ztrjsfmif57.pah

  Aj egrezbif aj`ezb keae tvrab oetfrbie` k`bzb pj ofkfo tf uzrjkuif mifdjvj grezaemif b/b`b

  rfzemif tj uzrjkuif bstbskbvemif fstbce s ofkf pjvrbmf.

  Ojduf if rez`bkjvetb9

  - egrezbiu meste`u us`bifa k`bzemie lrepevf tvraf pjvrbmf pj ofkji

  - egrezbiu us`bifa aif`jvemie sbtmbl vrstbl fstbce me pjvrbmf.

  Oflembzob trjfmie jpbsuiu sf ifabmbmbo ajdeeiboe pe tekj b egrezbiskj trjfmif. Ifabmbmb

  ajdeei if s`bifa zgbvemie kjib ajvjab aj javeiemie ifamf fstbcf trjfmie s trjfmf pjvrbmf.

  Jm uvbifk uk`iuuif prjcfss mesteiemie pukjtbme b prjcfs meprfajvemie pukjtbme. Bzd`fa

  http://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/files/1333523730-0-im5_trosenje12.pdfhttp://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/files/1333523730-0-im5_trosenje12.pdfhttp://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/files/1333523730-0-im5_trosenje12.pdf
 • 7/21/2019 Trenje i troenje poljoprivrednih strojeva - ABRAZIJA

  18/27

  5. ^rbkez ifabmbmbl ajdeeie egrezbif

  B) prjabremif egrezbve (e) u pjvrbmu oetfrbie`e (5) pja utifceifo mjroe`mf kjopjmfmtf jptfrffmie HM

  BB) bstbskbvemif oetfrbie`e u jg`bku fstbce trjfmie () pja utifceifo temdfmcbie`mf kjopjmfmtf jptfrffmie HQ

  Xbmkj Bvub, Qrbgj`jdbie, str.5

 • 7/21/2019 Trenje i troenje poljoprivrednih strojeva - ABRAZIJA

  19/27

  52

  1.5. BSQE EGWEYBIE

  bste egrezbie sf pjiev`iuif keae if tvraje (Le) egrezbve vfe ja tvrajf trjfmf

  pjvrbmf oetfrbie`e (Lo), jamjsmj ja svbl strukturmbl kjmstbtufmete u pjvrbmskjo s`jiu, pe

  tredjvf trjfmie kerektfrbzbreiu grezfa u soifru rf`etbvmjd dbgemie egrezbv/tbif`j (s`bke 55).Kja auktb`mbl oetfrbie`e prjauktb trjfmie boeiu jg`bk spbre`mbl strudjtbme, e kja krlkbl su tf

  fstbcf u jg`bku `jo`ifmf strudjtbmf.

  S`bke 55. Slfoetskb prbkez oflembzoe aif`jvemie bstfegrezbif

  X.Bvub, Qrbgj`jdbie, str. 52; Yedrfg 522

 • 7/21/2019 Trenje i troenje poljoprivrednih strojeva - ABRAZIJA

  20/27

  7>

  1.7. [email protected] EGWEYBIE

  Sf`fktbvme egrezbie aif`uif kja oetfrbie`e kjib u pjvrbmskjo s`jiu searf mf seoj

  ofkf strukturmf kjmstbtufmtf mfdj b hezf tvrf ja egrezbve. Egrezbv rff ofku hezu aj

  meb`eske me tvru. ^jvrbmf trjfmf sf`fktbvmjo egrezbijo boeiu tredjvf trjfmie u soifrurf`etbvmjd dbgemie egrezbv/tbif`j, kerektfrbzbremf grezaeoe prfkbmutbo me oifstboe daif sf u

  pjvrbmb me`ezb tvre heze, jamjsmj prjbrfmbo daif if te heze bspe`e bz jkj`mf jambiftf,

  jamjsmj jarfzemf jkj`mf hezf.

  S`bke 53. Sf`fktbvme egrezbie9

  - e) slfoetskb prbkez oflembzoe

  -g) kerektfrbstbmb tredjvb trjfmie

  X.Bvub, Qrbgj`jdbie, str. 52; Yedrfg 522

 • 7/21/2019 Trenje i troenje poljoprivrednih strojeva - ABRAZIJA

  21/27

  75

  1.3. [email protected] EGWEYBIE

  Mu`te egrezbie sf pjiev`iuif kja oetfrbie`e kja kjibl su svf hezf, jamjsmj kja kjibl if

  cbif`e pjvrbme tvre ja egrezbve. V tjo sf s`ueiu mf ujeveiu bzrezbtb tredjvb trjfmie mfdj

  pjvrbme boe pj`bremb bzd`fa, e prjauktb trjfmie boeiu hjrou `iuskbce jambiftbl s vemiskjddrembmjd s`jie. Qekvj sf trjfmif ojf susrfstb kja pjvrbmskbl s`jifve u kjiboe if prbsutme

  seoj ifame (tvrae) heze, mpr. kja gjrbrembl, vemeabrembl, tf ^XA b CXA pjstupkjo

  jp`fofmifmbl pjvrbme.

  S`bke 51. Mu`te egrezbie9

  e) slfoetskb prbkez oflembzoe

  g) kerektfrbstbmb bzd`fa trjfmf pjvrbmf

  X.Bvub, Qrbgj`jdbie, str. 75; Yedrfg 522

 • 7/21/2019 Trenje i troenje poljoprivrednih strojeva - ABRAZIJA

  22/27

  77

  6. VQIFCEI QXWAJF EGWEYBXE ME QWJFMIF [email protected]

  Humkcbjme`me jvbsmjst egrezbiskjd trjfmie j tvrajb mfoe `bmfermb kerektfr mfdj boe jg`bk

  tzv. S-krbvu`if, abiedreo me s`bcb 56.

  S`bke 56. Vtifcei tvrajf egrezbve me trjfmif oetfrbie`e

  Bvub,Xbmkj9 Qrbgj`jdbie, str. 73; Yedrfg 522..co) boeiu bzd`fa pjprfmj ukrtfmbl

  `bmbie kej pjs`ifabcu grufmie. Abskjvb trjf bspbtmb uzjrek pja svbo kutjvboe gfz jgzbre me

  ve`jvbtjst, strukturu b zrmetjst tfksturu bspbtbvemjd oetfrbie`e. ^rjauktf trjfmie ojduf if

  jastremibvetb pjoju usbsmf cbifvb usbsevee kjib boe ojdumjst rfdu`ecbif mbvje vekuuoe.

  Egrezbvmb abskjvb, stemaerabzbremf dremu`ecbif egrezbvmbl fstbce ojdu gbtb f`estbmb b

  stek`estb, jvbsmj j vrstb bspbtbmbl oetfrbie`e uzjreke. Jptfrffmif me egrezbvmb absk ojf gbtb7,6 M, 6 M, 4,6 M b`b 5> M.

 • 7/21/2019 Trenje i troenje poljoprivrednih strojeva - ABRAZIJA

  24/27

  71

  Jcifme bspbtmbl uzjreke vrb sf9

  5. Kja f`fktrjprfv`eke (mpr. Cr me Mb, Mb prfkj Cu, stek`j b pjrcu`emskf d`ezurf) uspjrfagjo

  grjie jkrfte pjtrfgmjd ze jtffmif pjvrbmskjd s`jie (aj pjievf pjas`jie), jamjsmj vbzue`mj

  aj dugbtke sieie, prjoifmf gjif, rupbfmie b/b`b jdrfgjtbme prb fou sf uspjrfage vrb sestemaerabzbrembo uzjrkjo;

  7. Kja jste`bl ofte`mbl oetfrbie`e oftjaeoe9

  - dugbtke oesf ?o 5>>>

  m, daif if

  o- dugbtek oesf u od,

  m- ukupmb grji jkrfteie bspbtbvemf p`jf (uzjrke)

  - dugbtke vj`uofme ? o 5>>> m ,

  daif if -dustje, vrbifamjst bzrefme u kd/

  - augbmf trjfmie ? 5>>>

  m,

  prb fou sf (augbme trjfmie bzrefme u oo) oifrb jptbkbo obkrjoftrjo, me ftbrb

  stremf pj jgjau uzjrke uz bzreumevemif srfamif vrbifamjstb. Me tfof`iu bzoifrfmbl

  vrbifamjstb bzreumeve sf Qegfrjv bmafks.Xfu jtpjrmjst trjfmiu boeiu oetfrbie`b bibbzreumetb boe oemiu vrbifamjst.

  S`bke 58. ^j`jei bspbtmf p`jf, egrezbvmbl abskjve b jptfrffmie prb bspbtbvemiu me Qegfr Egrezfru

  Oerub, X`etkj9 Qrbgj`jdbie u tfjrbib b preksb; S`evjmskb Grja 7>>

 • 7/21/2019 Trenje i troenje poljoprivrednih strojeva - ABRAZIJA

  25/27

  76

  8.7. VWFEI YE BS^BQBXEMIF EGWEYBISKJD QWJFMIE OFQJAJO SVLB

  ^BIFSEK/DVOFMB KJQE

  Vrfei prbkezem me s`bcb 54, prfavbfm if ze bspbtbvemif jtpjrmjstb egrezbib, e pjstupekif stemaesrabzbrem prfoe ESQO D86-2> [85_. Bspbtbvemif sf prjvjab egreabremifo uzjreke

  abofmzbie 57x71x47 oo zejg`ifmbo kvercmbo pbifskjo kjmtrj`bremf dremu`ecbif. Vzjrek sf

  js`emie me kjte jg`jfm duojo uz mjroe`mj jptfrffmif ja 53>M. ^bifsek s`jgjambo

  peajo bstiff bz `bifvke, u`ezb bzofu uzjrke b kjtee tj ajvjab aj egrezbiskjd trjfmie

  uzjrke (s`bke 54). Dugbtek oesf uzjreke, jgvfzmj sf, prfkj dustjf, prfreumeve u dugbtek

  vj`uofme .

  S`bke 54. Slfoetskb prbkez bspbtbvemie egrezbiskjd trjfmie oftjajo sulb pbifsek/duofmb kjte

  Oerub, X`etkj9 Qrbgj`jdbie u tfjrbib b preksb; S`evjmskb Grja 7>>

 • 7/21/2019 Trenje i troenje poljoprivrednih strojeva - ABRAZIJA

  26/27

  78

  4. [email protected]

  Qbifkjo prboifmf oflembzecbif u svbo dremeoe pj`ijprbvrfaf bzrefm if prjg`fo

  egrezbiskjd trjfmie oetfrbie`e fstbceoe t`e, bof mesteiu mfpjvretmb dugbcb kjib zmeeimj

  utifu me fhbkesmjst b fkjmjobmjst pj`ijprbvrfamf prjbzvjamif.

  ^js`ifabcf trjfmie jareeveiu sf krjz prjoifmu jg`bke b abofmzbie reambl abif`jve

  jrue ze jgreau t`e, bof sf soemiuif mibljve upjtrfg`ibvjst, tj rfzu`tbre soemifmifo urjae

  pj`ijprbvrfambl ku`ture b pjvfembo trjkjvboe jgreaf. Qb spfcbhbmb dugbcb u pj`ijprbvrfabb

  mibljve jvbsmjst j trjfmiu abif`jve oflembzecbif mbsu ij uvbifk ajvj`imj bstrefmb.

  Egrezbiskjo trjfmiu oetfrbie`e fstbceoe t`e pjsvffme su omjdjgrjime, pjd`evbtj

  prektbme, bstrebvemie kjiboe if upjzjrfmj me bzmbomu brbmu b s`jfmjst prjoetremjd

  prjg`foe kjib if jvbsem j grjimbo bogfmbcboe, ja kjibl su mfkb djtjvj pjtpumj

  mfjgiemifmb. Seoj oe`b abj bstrebvemie prboifmbj if zmemstvfmb, trbgj`jkbprbstup prjg`fou,

  kjib ojf b trfge aetb pjtpumbif bmhjroecbif j trbgjsustevu, oflembzou trjfmie b utifceiu

  rez`bbtbl bogfmbke me jg`bk b bmtfmzbtft trjfmie. Jvekev prbstup jojduuif ajgbvemif

  pjaeteke kjib, jsbo prjbrbvemie spjzmeif j egrezbiskjo trjfmiu oetrbie`e fstbceoe t`e,

  ojf pjs`ubtb u guaubo bstrebvemiboe bstjd prjg`foe, kej b u prjcfsu prjifktbremie

  jadjvereiubl pj`ijprbvrfambl jrue tf bzgjru rfboe jgreaf t`e. Aek`f, jsbo ojdumjstb

  ae`if tfjrbiskf prboifmf ajgbvfmbl pjaeteke, jojduuif b prektbmu prboifmu u prjcfsu

  jgreagf t`e.

 • 7/21/2019 Trenje i troenje poljoprivrednih strojeva - ABRAZIJA

  27/27

  (522>4.

  6. Kjvebfk, Hremij9 ^rjbzvjamj strjierstvj. Yedrfg 9 kj`ske kmibde, 5225>.

  lttp9//www.hsg.umbzd.lr/usgZhrjmtfma/hb`fs/533367343>->-bo6Ztrjsfmif57.pah

  http://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/files/1333523730-0-im5_trosenje12.pdfhttp://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/files/1333523730-0-im5_trosenje12.pdfhttp://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/files/1333523730-0-im5_trosenje12.pdf