Click here to load reader

TRENING UNIVERZALNE SVIJESTI

  • View
    34

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of TRENING UNIVERZALNE SVIJESTI

Leonard Martinovi:

TRENING UNIVERZALNE SVIJESTI

Dubrovnik, 2001.

Pojam TUS-a Trening Univerzalne Svijesti je duhovna tehnika, duhovni sustav, koji je upravljen prema duhovnom razvoju, odnosno prema razvoju raznoraznih aspekata nae osobnosti. Praktikant sam odluuje s kojim aspektima svoje osobnosti e raditi, u kojem pravcu e ih razvijati i kojim redoslijedom. TUS je samo jedna od mnogobrojnih duhovnih tehnika. Ova tehnika je izvedena iz jednog drugog duhovnog sustava koji se zove Mentalna Dinamika. TUS u sebi sadri elemente tehnika starog Egipta, hebrejsku Kabalu, alkemiju i ostale tehnike zapadnog okultizma. itatelja ne trebaju uznemiravati izrazi okultizam i magija. Za veinu ljudi ovi izrazi imaju negativno znaenje, ali oni mogu znaiti neto vrlo pozitivno. Okultno je isto to i duhovno, a magijsko isto to i natprirodno. Kako se iz samog imena tehnike vidi, radi se o treningu. To znai, kao i kod svakog drugog treninga, treba tehniku prakticirati redovito i svakodnevno, ako elimo postii optimalne uinke. Pod pojmom Univerzalne Svijesti podrazumijeva se zajednika, kolektivna svijest cijelog Univerzuma. Dakle, sva bia, kako materijalna, tako i duhovna, imaju zajedniku svijest. Ta zajednika svijest je njihovo pravo bie ili pravo Ja. Univerzalna Svijest je Apsolutna Istina i cijeli Univerzum kao cjelina, te bia pojedinano, postoje kao misao Univerzalne Svijesti. Izraeno jezikom religije, Univerzalna Svijest je isto to i Bog. Cilj duhovnog razvoja je Univerzalnu Svijest doivjeti, upoznati i s njom se to vie sjediniti. Pod pojmom Univerzuma se podrazumijeva sve to postoji, to egzistira. Po svom vanjskom izgledu prakticiranje TUS-a izgleda kao i svaka druga meditacijska tehnika. Dakle, tehnika se prakticira udobno sjedei, tjelesno i mentalno oputen, zatvorenih oiju, zadubljen u tijek svojih misli. Ova tehnika je vrlo fleksibilna, to znai da se u nju mogu vrlo uspjeno inkorporirati elementi drugih duhovnih sustava. Svaki praktikant tehnike e sam izgraditi svoj individualni ablon prakticiranja tehnike. U ovom priruniku je dat poetni ablon. Praktikant e zapoeti meditirati po poetnom ablonu, a tijekom vremena e postupno unositi nove, individualne elemente i na taj nain zamijeniti poetni ablon svojim.

Meditacijski proces Dok prakticira tehniku, s praktikantom se dogaa vrlo sloen proces koji zovemo meditacijski proces. Taj proces se sastoji od brojnih elemenata kao to su izmjena stanja svijesti, irenje svijesti, razvijanje unutarnjih osjetila, prikupljanje pozitivne energije, prikupljanje znanja, poboljanje zdravstvenog stanja, poboljanje ope kvalitete ivota itd. O najvanijim elementima meditacijskog procesa bit e govora u ovom priruniku. Za poetak izdvajam samo dva: Praktikant je u izmijenjenom stanju svijesti Praktikant radi sa duhovnim simbolima

Stanja svijesti

2

Stanja svijesti su razine, frekvencije na kojima funkcionira na duh. Iz znanstvene psihologije znamo da ovjek ima svjesni dio osobnosti i podsvjesni dio osobnosti. U ovom priruniku ete nauiti da ovjek ima i nadsvjesni dio svoje osobnosti. Sve su ovo razne razine, razna stanja svijesti. Drugim rijeima, meditacija je analogna prirodnom snu. Dakle, dok budete prakticirali duhovnu tehniku, Va mozak e funkcionirati onako kako funkcionira u vrijeme prirodnog sna. Jedina razlika je u tome, da pri meditaciji ostajemo potpuno budni i svjesni, dok smo pri prirodnom snu bez svijesti ili nam je svijest suena. Zbog toga ete se u poetku u meditaciji osjeati potpuno jednako kao u budnom stanju. U teoretskom smislu govorimo o sedam stanja svijesti. Ova stanja svijesti u svom istom obliku postoje samo teoretski. Pri praktinoj meditaciji mijeaju se elementi vie stanja svijesti, a elementi jednog stanja svijesti prevladavaju, pa govorimo da je osoba u tom stanju svijesti. Prvo stanje svijesti zove se BETA RAZINA ili normalno budno stanje svijesti. Drugo stanje svijesti zove se ALFA RAZINA ili podsvjesno ili astralno stanje svijesti. Alfa prirodno odgovara stanju svijesti kada spavamo i sanjamo. Temeljna karakteristika alfe je njezina konkretnost. To znai da iskustva iz alfa razine izgledaju jednako kao i iskustva iz materijalnog svijeta. Da je to tako znamo iz iskustva svojih snova , kada svijet naih snova izgleda jednako ili gotovo jednako kao i materijalni svijet. Tree stanje svijesti zove se TETA RAZINA ili nadsvjesno ili mentalno stanje svijesti. Teta odgovara stanju svijesti kada spavamo, ali ne sanjamo, dakle, dubokom snu. Glavna karakteristika teta razine je njezina apstraktnost. To znai da iskustva iz teta razine ne izgledaju kao materijalni svijet, nego su apstraktna, ablonizirana. Ako i prepoznajemo materijalne predmete na teti, oni ne izgledaju kao u materijalnom svijetu, nego su shematizirani. etvrto stanje svijesti zove se DELTA RAZINA ili stanje praznine. Delta odgovara stanju kome ili duboke nesvijesti. Ovo stanje ne postiemo da bi u njemu boravili, nego je delta samo stepenica ili most prema viim, transcendentalnim stanjima svijesti: petom, estom i sedmom. Peto stanje svijesti zove se STANJE UNIVERZALNE SVIJESTI ili stanje samospoznaje ili stanje prosvijetljenja. U tom stanju svijesti spoznajemo sami sebe onakvima kakvi jesmo. Osjeamo da je naa svijest ujedno i svijest Univerzuma. Temeljni uinci ovog stanja svijesti su SAVRENI MIR I SAVRENA AKCIJA. Savreni mir znai da je osoba potpuno duhovno smirena i da taj unutarnji mir nita ne moe poremetiti, ili ako i poremeti, to je u puno manjoj mjeri nego kod osoba koje ne meditiraju. Savrena akcija znai da osoba intuitivno zna to u odreenoj situaciji treba, a to ne treba uiniti, pa na taj nain ne moe povui krivi potez. Osoba zna odgovor na pitanje TO, ali ne i odgovor na pitanje ZATO. To znai da osoba zna to treba uiniti ili ne uiniti, ali ne i zato to treba uiniti ili ne uiniti. Jednako tako, osoba zna kako neto funkcionira, ali ne i zato to tako funkcionira. Intuicija je unutarnji glas u nama koji nam kazuje da neto uinimo ili ne uinimo. Neki ljudi intuiciju sluaju, a neki ne. Jedan od ciljeva duhovnog razvoja jest probuditi intuiciju i poeti sluati njezin glas. esto stanje svijesti zove se STANJE PROIENE PERCEPCIJE ili stanje Univerzalnog Znanja ili stanje duhovnih moi. Osoba u ovom stanju svijesti spoznaje Univerzum onakvim kakav on jest. Osim odgovora na pitanje TO, osoba zna i odgovor na pitanje ZATO. Dakle, osoba zna i zato neto treba ili ne treba uiniti ili zato neto funkcionira na

3

odreeni nain. U ovom stanju svijesti imamo pristup intuitivnim znanjima. Jednako tako, u ovom stanju svijesti bude se raznorazne natprirodne sposobnosti. Sedmo stanje svijesti zove se STANJE JEDINSTVA S UNIVERZUMOM ili stanje inspiracije ili stanje Univerzalne Ljubavi ili stanje Apsoluta. U ovom stanju svijesti potpuno smo sjedinjeni s Univerzumom i osjeamo ako povrijedimo bilo koje bie ili bilo koji dio Univerzuma, kao da povrijeujemo sebe same. Na beta razinu dolazimo automatski, tako da nije potrebna nikakva posebna duhovna tehnika da bi se postigla beta razina. Postizavanje alfa i teta razine svijesti, kao i mogunosti ovih stanja svijesti, bit e predmet ovog prirunika. Za prelaenje delta stepenice ne postoji posebna duhovna tehnika, nego kada je na duh zreo, mi automatski prelazimo ovu stepenicu. Jednako tako, ni za peto, esto ili sedmo stanje svijesti ne postoje posebne tehnike, nego kada smo zreli, mi automatski upadamo u ta stanja svijesti.

4

Rad sa simbolima Naa podsvijest i naa nadsvijest ne koriste se u svom radu verbalnim jezikom, nego se koriste jezikom simbola. Praktikant e kroz prakticiranje duhovne tehnike lako nauiti taj jezik simbola i moi e se sporazumijevati s podsvijeu ili nadsvijeu bez problema.

Poloaj tijela pri meditaciji Kada elimo meditirati sjednemo u poetni poloaj za meditaciju. Meditira se u sjedeem poloaju. Treba udobno sjesti u udobnu stolicu, naslonja ili kau. Ne smije nas nita stezati ili smetati na drugi nain. Lea se dre uspravno. Noge su paralelne i ne smiju se kriati. Inae, i izvan meditacije bi trebalo izbjegavati kriati noge, jer se time blokiraju bioenergetski tijekovi. Ruke se dre u krilu dlanovima okrenute prema gore. Desna ruka je iznad lijeve. Meditira se sa zatvorenim oima, da se lake koncentriramo. Sami sebi kreirajte uvjete meditacije koji Vama najbolje odgovaraju. Netko meditira u mraku, a netko pri svijetlu. Netko meditira uz glazbu, a netko u tiini. Moete najprije nekoliko minuta sluati glazbu, pa iskljuivi glazbu, zapoeti s meditacijom. Tijekom meditacije tjelesno se i mentalno oputamo. Miii tijela e se opustiti. Zbog toga e tijelo imati tendenciju zauzimanja nekog drugog poloaja poetni poloaj. Mi spontanu volju svog tijela trebamo potivati. To znai da se namjerno vraati u poetni poloaj, nego emo ostati u poloaju koji je tijelo samo Od ovog pravila postoje samo dva izuzetka: potpuno koji nije neemo zauzelo.

Ako noge dou u prekrieni poloaj, laganim pokretom emo ih vratiti u paralelni poloaj. Ako glava padne previe prema dolje, pa nam to ometa koncentraciju, laganim pokretom emo glavu vratiti u uspravni poloaj. Pri meditaciji moemo raditi polagane pokrete i smireno naglas govoriti, a da nam to ne poremeti meditaciju. Moemo meditirati i u leeem poloaju, ako lijeimo nesanicu. Kako je alfa analogna prirodnom snu, ako u krevetu siemo na alfa razinu, lake emo zaspati.

Vrijeme meditacije Meditira se dva puta dnevno po trideset minuta. Tih trideset minuta podijeljeno je na dvadeset minuta alfa razine i deset minuta teta razine. Naravno da se ovo vrijeme moe podijeliti i na drugi nain koji odgovara Vaem rasporedu dnevnih obveza. Vano je potivati slijedee maksimume: Tijekom dana ukupno ne meditirati due od ezdeset minuta. Tijekom dana ne vie od etrdeset minuta alfa stanja svijesti.

5

Tijekom dana ne vie od dvadeset minuta teta razine. Pojedinanu meditaciju ne duu od trideset minuta. U pojedinanoj meditaciji alfe ne due od dvadeset minuta. U pojedinanoj meditaciji teta stanja svijesti ne vie od deset minuta. Ovi maksimumi su priblini i ne moramo ih se drati s matematikom tonou. Razlog za ove maksimume je taj da, ako bi predugo bili u meditaciji, oslobodilo bi se previe stresova iz podsvijesti, a to bi nam moglo uzrokovati neugodnosti kao to su glavobolje, neuroze, depresivno raspoloenje i slino. Pod pojmom stresova ne podrazumijevaju se samo jako neugodna sjeanja na dogaaje iz prolosti, nego se pod pojmom stresa podrazumijeva zamor psihe tijekom dana. To praktiki znai da cjelokupna dnevna aktivnost predstavlja stresove. Najidealnije bi bilo meditirati pri izlasku i zalasku Sunca, oko 6 i 18 sati. Meutim, veini ljudi je, zbog dnevnog rasporeda aktivnosti, nemogue organizirati meditaciju u to doba. Meditirajte tijekom dana u ono doba kada Vama najbolje odgovara. Iza kraja jedne meditacije neka proe najmanje sat vremena do poetka nove meditacije. Od kraja obilnih obroka do poetka meditacije neka takoer proe najmanje sat vremena. Ako bi meditirali neposredno iza obilnog obroka moglo bi nam se dogoditi da u meditaciji zaspimo. Meditacija se ne prakticira u vrijeme od 22 sata do 4 sata. To je zbog toga jer je to vrijeme kad je prirodno da smo u krevetu i da spavamo. U to doba je na duh posebno osjetljiv, pa ako bi meditirali u to doba, oslobodilo bi se previe stresova iz podsvijesti. Za meditaciju u leeem poloaju radi lijeenja nesanice ne postoje nikakva ogranienja u vremenu meditacije. Jednako tako, ne postoje ogranienja u vremenu meditacije ako meditiramo u uvjetima u kojima smo izloeni kontinuiranom vanjskom stresu kao to su jaka buka, drmusanje u prijevoznom sredstvu i slino.

Postizanje alfa razine svijesti Postoje razni abloni za postizavanje alfa razine svijesti. Svaki praktikant e sam kreirati svoj ablon silaska na alfa razinu. Za poetak evo poetnog ablona: Na alfa razinu emo silaziti kombinacijom ritma disanja, boja i brojeva. Treba sedam puta duboko udahnuti i izdahnuti. Pri izdisanju, pri isputanju zraka iz plua, treba zamisliti odreenu boju i broj. Duboko udahnuti ne znai uzeti u plua veliku koliinu zraka. To jednostavno znai smireno disati ili disati potpuno normalno, ali se koncentrirati na proces disanja. Boje i brojeve moemo zamiljati na dva naina: moemo zamisliti plou odreene boje i na ploi napisan broj bilo kojom bojom moemo zamisliti predmet odreene boje (crvena jabuka, naranasta narana, uti limun, zeleni list, plavo more, ljubiasta ljubiica, lila haljina) i na predmetu ili pored predmeta napisan broj

6

Ove dvije varijante moemo kombinirati, tj. neke boje zamiljati kao ploe, a neke kao predmete. Pri zamiljanju predmeta korisno je uporabljivati to vie osjetila. Primjerice crvenu jabuku treba vidjeti, opipavati je, osjetiti njen okus i miris. Za one koji se toliko slabo koncentriraju da ne mogu formirati duhovne slike, dovoljno je misliti na boju i broj kao rijei. Tijekom prakticiranja tehnike poboljat e Vam se koncentracija, pa e Vam duhovne slike biti potpuno jasne. Dakle, koncentrirajte se na duhovne slike onoliko jako koliko moete, a da Vam to ne predstavlja napor. Boje i brojevi su slijedei: Crvena i 7 Naranasta i 6 uta i 5 Zelena i 4 Plava i 3 Ljubiasta i 2 Lila i 1 Dakle, udahnemo i dok izdiemo zamislimo crvenu boju i broj 7, udahnemo i dok izdiemo zamislimo naranastu boju i broj 6 itd. Kada obavimo cijelu proceduru nai emo se na alfa razini i ne moramo se vie koncentrirati na proces disanja. Ovim postupkom na alfa razinu dolazimo AUTOMATSKI. To znai da nas ne treba zabrinjavati injenica to emo se u poetku osjeati kao da nismo uope promijenili stanje svijesti. Stanje svijesti smo sigurno promijenili, ali to ne osjeamo u poetku. Iz alfa razine se vraamo u budno stanje jednostavnim brojanjem u sebi od 1 do 7. Nema nikakvog posebnog ritma disanja, niti zamiljanja boja ili brojeva, nego samo u sebi brojimo i na kraju otvorimo oi. Iz alfe moemo izlaziti i otvaranjem oiju bez brojanja, ali to je nagli nain izlaska koji moe biti dosta neugodan, jer se moemo osjeati kao da nas je netko naglo probudio.

Oputanje Prije silaska na alfa razinu treba se tjelesno i mentalno opustiti. Tjelesno se oputamo tako da opustimo miie tijela. To radimo postupno poevi od miia glave i lica, pa ramena, pa grudi, lea i trbuha, pa ruku i na kraju nogu. Mentalno se oputamo tako da zamislimo neku situaciju u kojoj nam je ugodno. To moe biti bilo koja situacija, ali je bitno da nam je u njoj ugodno. To moe biti neka scena iz prirode ili drutvo nama dragih osoba i slino. Ovu situaciju zovemo POLAZNA POZICIJA. Ona je trajnog karaktera tj. u svakoj pojedinanoj meditaciji ne zamiljamo drugu scenu, nego nam uvijek slui jedna te ista scena. Polaznu poziciju zamiljamo uz koritenje to vie osjetila. Za one koji imaju slabu koncentraciju misli, pa teko formiraju duhovne slike, dovoljno je da vjeruju da se nalaze u polaznoj poziciji, iako je ne vide.

7

Osim za mentalno oputanje, polazna pozicija e biti nae prvo iskustvo na alfi. Dakle, kada siemo na alfa razinu, opet emo se nai u polaznoj poziciji.

Pozitivne misli Dok smo na alfa razini, uobiajeno je u sebi izgovarati pozitivne misli ili autosugestije. Evo kako te pozitivne misli mogu izgledati: MOJE TIJELO JE POTPUNO ZDRAVO. SVI ORGANI MOG TIJELA SU POTPUNO ZDRAVI I RADE USKLAENO JEDAN SA DRUGIM I UNIVERZUMOM OKO MENE. MOJE SRCE JE POTPUNO ZDRAVO. MOJ PULS JE NORMALAN. MOJA KRV JE ZDRAVA. MOJA PLUA SU ZDRAVA. MOJE DISANJE JE ZDRAVO I PRAVILNO. DISANJEM IZ ZRAKA APSORBIRAM ZDRAVE SASTOJKE I ONI SE IRE PO CIJELOM TIJELU. MOJ DUH I TIJELO PUNE SE POZITIVNOM ENERGIJOM. MOJ DUH I TIJELO SE DUBOKO ODMARAJU I REVITALIZIRAJU. JA SAM U SVOJIM SVAKODNEVNIM AKTIVNOSTIMA SVE USPJENIJI I USPJENIJI. IVOTNI PROBLEMI PREDA MNOM PADAJU KAO KULE OD KARATA. POINJEM SE ZANIMATI ZA STVARI KOJE ME DO SADA NISU ZANIMALE, A MODA BI ME TREBALE ZANIMATI. MOJA VOLJA JAA IZ DANA U DAN. MOJ DUH JE POTPUNO ZDRAV. NESTAJU SVE NEGATIVNE I DEPRESIVNE MISLI. MOJE UMNE SPOSOBNOSTI JAAJU IZ DANA U DAN. POBOLJAVA MI SE PAMENJE. JAA SNAGA MOJE INTELIGENCIJE. POBOLJAVA MI SE KONCENTRACIJA MISLI IZ DANA U DAN. POBOLJAVA MI SE SPOSOBNOST VIZUALIZACIJE. NIKAKVE BRIGE I PROBLEMI NE MOGU UGROZITI MOJ MIR. MOJE RASPOLOENJE JE IZ DANA U DAN SVE VEDRIJE I VEDRIJE. JA OSJEAM LJUBAV PREMA SVAKOM BIU POJEDINANO I PREMA UNIVERZUMU KAO CJELINI. JA DRUGIM BIIMA MOGU I ELIM POMAGATI. OSLOBAAM SE SVIH STRESOVA I DRUGIH NEGATIVNIH ENERGIJA KOJE SU SE NAKUPILE U MENI. MOJA SVIJEST SE SVAKIM DANOM IRI NA NOVA I NOVA PODRUJA. JA POSTAJEM SVE BUDNIJI I SVJESNIJI. POSTAJEM SVJESTAN STVARI KOJIH DO SADA NISAM BIO SVJESTAN. JA SPOZNAJEM SUTINU STVARI. MOJA UNUTARNJA OSJETILA SE RAZVIJAJU IZ DANA U DAN, TAKO DA UNIVERZUM OKO SEBE DOIVLJAVAM ONAKVIM KAKAV ON JEST. JA SVAKI DAN NAPREDUJEM U SVAKOM OBLIKU ZNANJA, MUDROSTI I MORALNIH VRLINA. JA SAM SVAKI DAN SVE BOLJI I BOLJI U SVAKOM POGLEDU.

8

VJEBA BROJ 1 Sjednite u poetni poloaj za meditaciju i zatvorite oi. Tjelesno se i mentalno opustite. Siite na alfa razinu na opisani nain. Tamo ete se nai ponovno u polaznoj poziciji. U polaznoj poziciji se odmarajte nekoliko minuta. Nastojte zaboraviti na sve ovozemaljske brige. U polaznoj poziciji ste potpuno slobodni, tako da moete zamiljati da radite i one stvari koje se ne usuujete raditi u budnom stanju. Moete se slobodno ponaati kao mala djeca. Izgovorite u sebi pozitivne misli. Jo se malo relaksirajte u polaznoj poziciji. Brojanjem do sedam vratite se u budno stanje i otvorite oi.

Zakoni analogije Zakoni analogije ili Hermesovi zakoni su temeljni zakoni u okultizmu. Ime su dobili po grkom bogu Hermesu ili rimskom Merkuru ili egipatskom Tarotu, koji je bio bog biznisa, ali i bog duhovnog razvoja. Praktikanta ne treba zbunjivati to to sam uporabio rije okultizam. Ova rije moe znaiti neto vrlo pozitivno. Okultno je isto to i duhovno, a magijsko isto to i natprirodno. Zakoni analogije nam pokazuju odnos izmeu vie i nie razine, izmeu duhovnog i materijalnog svijeta, izmeu alfa i beta razine. Postoje tri zakona analogije. Moda praktikantu u poetku ovi zakoni nee biti kristalno jasni, ali tijekom prakticiranja duhovne tehnike ti e mu zakoni postati mnogo jasniji. Prvi zakon analogije nam kazuje da kako je na vioj razini, tako je na nioj razini, kako je u duhovnom svijetu, tako je i u materijalnom svijetu. Kako je na alfa razini, tako je i na materijalnoj razini. Ovu zakonitost kratko izraavamo kao KAKO JE GORE, TAKO JE DOLJE. Dakle, predodbe s alfa razine izazivaju uinke u materijalnim dogaajima. Evo za ovo jednog primjera: Zamislimo jednog uenika koji ima kompleks koji se sastoji u tome da on smatra da kontrolnu zadau iz matematike ne moe nikako napisati za pozitivnu ocjenu. Kada taj uenik bude efektivno pisao tu zadau, stvarno e je napisati za jedinicu. Ovdje je njegova predodba izazvala uinke na materijalnom planu. Drugi zakon analogije nam kazuje da svaka duhovna vibracija ima tendenciju uzeti odreenu formu, a svaka duhovna forma ima tendenciju privlaiti sebi odgovarajuu duhovnu vibraciju. Evo i za ovaj zakon jednog primjera: elimo kupiti novi automobil. Naa elja za kupnjom novog automobila je duhovna vibracija. Mi emo matati o novom automobilu i u svojoj mati emo vidjeti njegovu sliku. Dakle, duhovna vibracija je uzela odreenu formu tj. sliku novog automobila. Zamiljajui tu sliku, mi u nju unosimo nove i nove koliine duhovne energije. Dakle, duhovna forma privukla je sebi duhovnu vibraciju. Trei zakon analogije nam kazuje da to se dogaa sa simbolom neke stvari, pojave ili osobe, dogaa se i s tom stvari, pojavom ili osobom. Primjerice, odreenu osobu predstavlja

9

nam uti trokut. Ako bi emitirali pozitivnu energiju prema slici utog trokuta, tu energiju bi primila ta osoba.

10

Programiranje Programiranje ili materijalizacija elja je duhovna radnja pri kojoj zamiljamo odreenu predodbu s namjerom da nam se ostvari na materijalnom planu. Takve predodbe zovemo programima. Evo primjera: Zamislimo ovjeka koji u vrtu ima naranu koja jako slabo raa. Taj ovjek sie na alfa razinu i zamilja svoju naranu punu plodova. Ako su ispunjeni potrebni uvjeti, program e se ostvariti tj. narana e stvarno poeti bolje raati. Uvjeti za uspjeh programiranja su: 1. Predodba mora biti jasno zamiljena. 2. Predodba mora biti impregnirana dovoljnom koliinom duhovne energije da se preskoi granica duhovnog i materijalnog svijeta. (Sve predodbe zamiljene na alfa razini ve imaju taj energetski potencijal automatski). 3. Mora postojati namjera programiranja. (Kada te namjere ne bi bilo, radilo bi se o fantaziranju, a ne o programiranju.) 4. Svaki program prolazi selekciju podsvijesti po pitanju da li je ostvarenje programa mogue ili ne, da li je program etiki ispravan ili ne i slino. Moemo programirati bilo koju situaciju, materijalnu ili duhovnu. Moemo rjeavati raznorazne ivotne probleme, poboljavati svoje zdravstveno stanje, rjeavati se svojih kompleksa i strahova, programirati za druge osobe itd. Na ovom mjestu moramo povui razliku izmeu bijele i crne magije. Bijela magija je upravljena prema pozitivnom, a crna prema negativnom. TUS je bijelomagijski sustav. Da bi razlikovali bijelu i crnu magiju postoje odreeni kriteriji. Programiranjem nije doputeno nijednom biu nanositi zlo ili neugodnosti. Za takvu djelatnost stigla bi nas zasluena kazna. Programiranjem nije doputeno djelovati protiv niije slobodne volje. To znai da ne smijemo programirati da odreena osoba u odreenoj situaciji mora postupiti na odreeni nain. To bi znailo manipulirati drugim osobama. To ne smijemo initi ni kada mislimo da bi odreeno ponaanje bilo u korist odreene osobe. Primjerice, nije doputeno programirati da se neka osoba bezuvjetno oslobodi ovisnosti o alkoholu. Ali, smijemo programirati da se ta osoba oslobodi alkohola ako je to za njezino dobro. Ako bi programiranjem djelovali protiv tue slobodne volje, stigla bi nas zasluena kazna. Nai programi ne bi trebali biti motivirani sebinou. Primjerice, ne bi trebalo programirati dobitak na lotu, jer i kad bi dobili novac, pitanje je bi li nas taj novac usreio. Treba programirati samo stvari koje doprinose progresu nas ili drugih bia ili progresu ire zajednice ili progresu Univerzuma kao cjeline. Programirajte stvar koju elite, a ne novac za kupnju te stvari.

11

Kada elite neku stvar, programirajte takvu stvar, a ne upravo tu stvar. Kada elite neki posao, programirajte takav posao, a ne upravo taj posao. Ako bi programirali upravo taj posao, mogli bi navui nesreu na glavu osobe koja sad obavlja taj posao. Nekad emo po ovim kriterijima jasno razlikovati bijelu od crne magije. Meutim, ima situacija kada, zbog svog neznanja, neemo tako lako povui razliku izmeu bijelog i crnog. Tu e nam pomoi klauzula "ako je za moje dobro, dobro drugih ili ope dobro". Svaki program koji programiramo moramo programirati iskljuivo pod ovom klauzulom. Uinak toga je da, ako je program za nae dobro, sigurno e se ostvariti, a ako nije, nee se ostvariti, pa nas nee stii posljedice krivog programiranja. Praktiki, pod ovom klauzulom smijemo programirati svaki program za koji pretpostavljamo da bi mogao biti za nae dobro. Radnja programiranja nije vezana uz obvezni oblik. To znai da radnju programiranja tehniki moemo obaviti tako da eljenu situaciju zamislimo na bilo koji nain u namjeri programiranja. Situaciju moemo zamisliti da se odvija pred nama na ekranu. Moemo eljenu situaciju zamisliti trodimenzionalno. eljenu situaciju moemo zamisliti konkretno, dakle, onako kako bi trebala izgledati na materijalnom planu ili apstraktno, uz pomo simbola koji nam simboliziraju tu situaciju. Iz programirane situacije moemo izvui kljune rijei, te ih ponavljati u svrhu programiranja. Te kljune rijei zovemo maginim formulama. Svaki praktikant e izgraditi svoj individualni ablon programiranja. Za poetak predlaem slijedei poetni ablon: eljenu situaciju emo zamisliti na ekranu u njezinom konkretnom obliku, tj. onakvom kakva bi trebala izgledati na materijalnom planu. Ekran moe biti bilo kakav, bilo kinoplatno, bilo TV-ekran. Najprije e ekran biti crne boje i na crnoj podlozi emo zamisliti situaciju kakva je sada, situaciju koja nam ne odgovara, situaciju koju elimo izmijeniti. Crna boja slui kao znak naoj podsvijesti da tu situaciju ne elimo. Nakon toga, radi pojaavanja uinka crne boje, prekriit emo crni ekran sa dvije crvene crte. Nakon toga ekran mijenja boju u bijelu i na bijeloj podlozi emo zamisliti eljenu situaciju, situaciju koja nama odgovara, izmijenjenu situaciju. Treba cijelo vrijeme biti svjestan namjere programiranja i pokuati vjerovati u uspjean ishod programiranja. Program programiramo uz pomo klauzule "ako je za moje dobro". Ovaj cijeli postupak za svaki pojedinani program obavljamo samo jednom. Svaki idui put kada programiramo taj isti program, idemo odmah na bijeli ekran i eljenu situaciju. Da bi programiranje bilo uspjeno, nije dovoljno programirati taj program samo jednom. Uobiajeno je isti program programirati desetak puta da bi programiranje bilo uspjeno. Naravno, ima jednostavnih programa za koje e biti dovoljno samo jednokratno programiranje. Jednako tako, neki komplicirani programi trait e programiranje tjednima ili mjesecima. Kada odreeni program treba dugo programirati, treba ga programirati s pauzama tj. nekoliko dana ga programirati, nekoliko dana pauze, nekoliko dana programiranja itd. Ako jednostavniji program programiramo due vrijeme, a on se ne ostvaruje, zakljuak je da ostvarenje tog programa vjerojatno nije za nae dobro ili nije za sada za nae dobro. U tom sluaju treba od programa odustati ili odustati za neko vrijeme. Program koji je za nae dobro SIGURNO e se ostvariti. U svakoj pojedinanoj meditaciji ne programirajte vie od tri programa kako ne biste opteretili podsvijest velikim brojem programa.

VJEBA BROJ 2

12

Siite u polaznu poziciju na alfi na nain opisan u prvoj vjebi. U polaznoj poziciji se relaksirajte. Ponovite pozitivne misli. Izbrojite do tri u sebi. Nakon brojanja pred Vama e se pojaviti ekran za programiranje. Razgledajte ekran sa svih strana. Na ekranu pokuajte programirati neki program na opisani nain. Jo se malo opustite u polaznoj poziciji. Brojanjem do sedam iziite u budno stanje i otvorite oi.

13

Mogunosti sustava TUS kao duhovni sustav nam daje brojne mogunosti koje moemo koristiti u okviru sustava. Najvanije od tih mogunosti bit e obraene u ovom priruniku. Ostale mogunosti sustava ostavljam praktikantu da ih otkrije i koristi. Svaku mogunost za koju pretpostavljate da je moete iskoristiti u okviru sustava isprobajte, pa e Vam uinci pokazati kako je najpraktinije neke konkretne probleme rjeavati u okviru sustava. Praktikant svojih trideset minuta meditacije moe ispuniti kako god eli. U meditaciji radite ono to Vas zabavlja ili to Vam koristi. Svatko sam odluuje kako e se i u kom pravcu razvijati. Najvanije mogunosti sustava su: Programiranje. Ova mogunost objanjena je u drugoj lekciji. Duhovna komunikacija. Na alfa razini imamo mogunost komunikacije s drugim biima, kako materijalnim, tako i duhovnim. Jednako tako, imamo mogunost komunikacije sa vlastitom podsvijeu. Prikupljanje znanja. Naa podsvijest zna odgovore na sva pitanja. Od svoje podsvijesti moemo dobiti odgovore i na pitanja za koja smo mislili da nikada neemo dobiti odgovore. Postupak dobijanja odgovora vrlo je jednostavan. U sebi postavimo pitanje. Ne smijemo imati nikakvu predodbu o buduem odgovoru. Prva misao koja nam padne na pamet je pravi odgovor. Primjerice, znamo ime neke osobe, ali ne znamo boju kose te osobe. Na alfi postavimo takvo pitanje i prva boja kose koja nam padne na pamet je obino toan odgovor. Cijeli postupak ne mora u poetku perfektno funkcionirati, ali s vjebom ete toliko izvjebati svoju intuiciju, da ete prikupljati znanje bez problema. Putovanje kroz vrijeme i prostor. Svaki dogaaj iz prolosti, sadanjosti ili budunosti ostavlja svoj otisak na alfa razini. Mi te otiske moemo razgledati i na taj nain spoznavati dogaaje iz prolosti, sadanjosti ili budunosti. Budui dogaaji imaju otiske na alfi jer na alfi vrijeme drukije funkcionira nego u materijalnom svijetu. Sposobnost itanja ovih otisaka drukije zovemo vidovitost. Jednako tako, svako mjesto u materijalnom prostoru ostavlja otisak u alfa prostoru. I te otiske moemo itati i na taj nain spoznavati to se dogaa na velikoj udaljenosti od nas. Ovo je vidovitost s obzirom na prostor. Relaksacija. U meditaciji se tjelesno i mentalno oputamo. Oslobaamo se stresova i ostalih negativnih sadraja iz podsvijesti. Poboljava se opa kvaliteta naeg ivota i nae ope zdravstveno stanje. Punimo se pozitivnom energijom. Iscjeljivanje. Na alfa razini moemo rjeavati raznorazne zdravstvene probleme. Svaka bolest ima svoj korijen u podsvijesti. Kada taj uzrok uklonimo, bivamo iscijeljeni, ne samo to se tie simptoma, nego i to se tie uzroka bolesti. To uklanjanje uzroka bolesti moe potrajati due vrijeme, tako da u lijeenju bolesti u meditaciji treba imati strpljenja. Ipak, ostaje injenica da u meditaciji moemo uklanjati bolesti kod sebe ili kod drugih. Neke bolesti emo ukloniti i dosta brzo. Jednako tako, neke bolesti neemo uspjeti odmah ukloniti, ali emo barem bitno ublaiti simptome bolesti. Pripremanje svakodnevnih aktivnosti. Na alfa razini moemo pripremati svoje svakodnevne aktivnosti. Svaku aktivnost koju zamiljamo da radimo u meditaciji, kasnije, na materijalnom planu emo lake, bre i bolje obaviti. Primjerice, jedan nogometa moe u meditaciji zamiljati da igra nogometnu utakmicu. Kasnije, kada je bude igrao na materijalnoj razini, igrat e je puno uinkovitije, nego da se za nju nije pripremao na alfa razini.

14

Simboli za koritenje mogunosti Za koritenje gore spomenutim mogunostima sustava koristimo slijedee simbole: Ekran za programiranje. Slui za programiranje na nain koji je opisan u drugoj lekciji. Lift. Slui za duhovnu komunikaciju. Liftom nam dolaze gosti u meditaciju i njime mi putujemo na neka specifina podruja nae podsvijesti ili nadsvijesti. Lift moe izgledati bilo kako. Jedino je vano da su njegova vrata neprozirna, te da se otvaraju odozdo prema gore. Centar znanja. U centru znanja pohranjeno je znanje nae podsvijesti. On moe izgledati bilo kako, ili u formi biblioteke ili u formi kompjutora ili u nekom drugom obliku. Postupak rada sa centrom znanja vrlo je jednostavan. Postavimo u sebi pitanje i prva misao je prava misao. Ovisno o formi centra znanja, ili e se knjiga otvoriti na pravom mjestu ili e se na ekranu kompjutora pojaviti odgovor ili slino. Sat i kalendar. Sat i kalendar slue za putovanje kroz vrijeme. Oni mogu izgledati bilo kako, samo je bitno da se na njima moe namjestiti bilo koje vrijeme ili datum iz prolosti, sadanjosti ili budunosti. Oprema za putovanje kroz prostor. Moe biti izvedena u obliku zemljovida ili globusa i zastavica kojima se obiljeava cilj putovanja. Vrt. Na alfa razini emo imati vrt s raznoraznim biljkama i ivotinjama. Vrt e nam sluiti za oputanje i razonodu. Kad god zaelimo, moemo se proetati kroz vrt ili se igrati sa ivotinjama. Apoteka. Apoteka nam slui za lijeenje bolesti kod sebe ili drugih. Ona moe izgledati bilo kako, ili kao ormari sa lijekovima ili kao zbirka ljekovitih trava ili kao kada s ljekovitom vodom ili slino. Postupak koritenja apoteke je jednostavan. Kada smo bolesni, uporabimo lijek iz ormaria ili se okupamo u ljekovitoj vodi ili slino. Ormari sa stvarima. U ovom ormariu moemo nai bilo koju stvar koja nam moe bilo kad zatrebati. Ormari nam slui za pripremanje naih svakodnevnih aktivnosti. Primjerice, osoba svira violinu. Ona e na alfi iz ormaria izvaditi violinu i gudalo, te zamiljati kako svira violinu. Nakon nekoliko minuta e opet uredno vratiti violinu i gudalo u ormari. Uinak ove radnje je taj da e kasnije na materijalnom planu violinu ljepe svirati. Radne prostorije. Na alfi moemo imati raznorazne radne prostorije kao to su obrtnike radnje, portski tereni, koncertne sale itd. Ove prostorije slue za pripremanje svakodnevnih aktivnosti. Obrtnik e primjerice u ovim prostorijama zamiljati da radi svoj svakodnevni posao.

Radionica Radionica, kula ili hram je zamiljena graevina koju imamo na alfa razini i u kojoj provodimo najvei dio vremena provedenog na alfa razini. Radionica moe izgledati bilo kako, kao stambena zgrada, kao dvorac, kao crkva, kao tvornica itd. U svakom sluaju e izgledati onako kao to obino izgledaju graevine na materijalnom planu. Radionica moe

15

izgledati kao neka postojea materijalna graevina ili kao graevina koja materijalno nigdje ne postoji. Nemojte unaprijed u budnom stanju birati graevinu kao prototip za svoju radionicu. U potpunosti inicijativu prepustite svojoj podsvijesti. U vjebi, kada doe vrijeme za izgradnju radionice, prepustite sve svojoj intuiciji. Prva slika koja se pojavi pred Vaim duhovnim oima bit e ono pravo. Bez obzira koliko Vam se na prvi pogled izbor Vae podsvijesti ne dopadne, podsvijest e Vam servirati radionicu koja Vama najbolje odgovara. Kako se kroz prakticiranje tehnike Vi kao osoba budete mijenjali, mijenjat e se i izgled Vae radionice. Radionica mora imati proelje. Na proelju moraju biti vrata koja se mogu otvarati i zatvarati. Nije nuno da vrata imaju bravu i klju. Ispred vrata treba biti mehanizam za ienje. Taj mehanizam moe biti izveden bilo kako, kao soba za tuiranje, kao soba za presvlaenje odjee i obue ili slino. Mehanizam za ienje slui da se prije ulaska u radionicu oistimo od svih svakodnevnih briga ili problema. Unutranjost radionice smije izgledati bilo kako. U svakom sluaju, izgledat e onako kako obino izgledaju unutranjosti materijalnih graevina. U radionicu emo smjestiti simbole za koritenje mogunosti sustava. Na sredini radionice je stol sa tri naslonjaa. Na stolu je komandna ploa za upravljanje opremom u radionici. Naslonjai su postavljeni jedan do drugog tako da se ispred njih nalazi stol, a iza lea ostaju vrata radionice. Praktikant sjedi u srednjem naslonjau, a lijevo i desno od njega su naslonjai za asistente. Na sredini stranjeg zida su vrata radionice. S jedne i druge strane vrata je po jedno zrcalo. Prednji zid zauzima ekran za programiranje koji emo u narednoj vjebi prebaciti iz polazne pozicije u radionicu. U kutu gdje se kriaju prednji i desni zid su vrata lifta. Na sredini desnog zida je centar znanja. U kutu gdje se kriaju desni i stranji zid su sat i kalendar. U kutu gdje se kriaju prednji i lijevi zid su vrata vrta. Vrata vrta mogu izgledati bilo kako. Ova vrata nam slue i kao izlaz kada idemo na duhovno putovanje. Primjerice, kada putujemo u stari Egipat, proi emo kroz vrata vrta, ali se neemo nai u vrtu, nego u starom Egiptu. Kroz ista vrata se ponovo vraamo u radionicu. Na sredini lijevog zida je apoteka. U kutu gdje se kriaju lijevi i stranji zid je ormari sa stvarima.

VJEBA BROJ 3 Siite u polaznu poziciju na alfi. U njoj se oputajte nekoliko minuta. Da bi sili dublje u alfu napravit emo dvanaest koraka u dubinu. Jednostavno u sebi brojite od 12 do 1 i zamiljajte da pravite korake. Sada ste na razini na kojoj treba biti radionica. Brojite do tri i pred Vama e se pojaviti slika radionice. Razgledajte radionicu sa svih strana i iz zraka.

16

Na radionicu postavite vrata i ispred vrata mehanizam za ienje. Oistite se i uite u radionicu. Razgledajte radionicu iznutra. U radionicu postavite opremu kako je opisano. Sjednite u srednji naslonja i izgovorite pozitivne misli. Iziite iz radionice van i zatvorite vrata. Kada izlazite iz radionice ne treba koristiti mehanizam za ienje. Vratite se u polaznu poziciju. Jednostavno brojite od 1 do 12 i zamiljajte da pravite korake. U polaznoj sceni se jo neko vrijeme oputajte. Iziite iz alfe van i otvorite oi.

17

Asistenti Za cijelo vrijeme meditacije mi kontaktiramo sa vlastitom podsvijeu. Ali, mi sa podsvijeu moemo kontaktirati i na direktniji nain. Da bi to mogli, podsvijest se pred nama mora pojaviti u obliku nekog simbola. Postoje razni simboli koji nam mogu simbolizirati podsvijest. U okviru TUS-a kao takve simbole koristimo asistente ili pomonike. Asistenti su dva zamiljena ljudska bia razliitog spola koja nam simboliziraju nau podsvijest. Muki asistent nam simbolizira vanjski dio nae podsvijesti, nas onakve kakvi smo prema okolini, kako se ponaamo u svakodnevnom ivotu, kako i to govorimo, kako nas doivljava naa okolina. enska asistentica predstavlja unutarnji dio nae podsvijesti, nas onakve kakvi smo iznutra, nae najdublje misli ili emocije. Asistenti svojim izgledom i ponaanjem simboliziraju nas kao osobe, tako da promatrajui asistente moemo puno nauiti o sebi samima. Asistente emo dobiti na taj nain da emo ih pozvati da liftom dou u nau radionicu na alfi. Kada dou, naa radionica e postati njihova trajna adresa. To znai, kada siemo u radionicu, tamo emo ih nai, i kada naputamo radionicu, ostavljamo ih u njoj. Mjesto mukog asistenta je u desnom naslonjau, a enskog u lijevom. Kada se asistenti prvi put pojave pred nama, vjerojatno e imati nakazan ili smijean izgled. To je zbog toga jer imamo puno neproduhovljenih osobina, pa se to vidi na izgledu asistenata. Kako se budete mijenjali kao osobe, tako e i asistenti mijenjati svoj izgled. Asistenti e biti nai pomonici u svemu to radimo na alfa razini. Zajedno s njima emo programirati, ii na duhovna putovanja itd. Jednako tako, asistentima moemo davati neke zadae. Primjerice, nakon programiranja ih moemo zamoliti da koji put odvrte program na ekranu kad nas nema u radionici. Isto tako, mi s asistentima moemo komunicirati i na taj nain prikupljati znanje, jer asistenti su vrlo mudri, mudriji od nas samih, tako da od njih moemo puno korisnog nauiti.

VJEBA BROJ 4 Siite u radionicu na alfi. Udobno sjedei u srednjem naslonjau, ponovite pozitivne misli. U mislima pozovite mukog asistenta da doe preko lifta. Vi ga neete moi odmah vidjeti, jer su vrata lifta zatvorena. Neka se vrata lifta toliko otvore da asistentu vidite samo noge. U drugoj fazi neka se vrata lifta jo vie otvore da vidite tijelo asistenta bez glave. Napokon, neka se vrata potpuno otvore, da asistenta vidite cijelog. Pozovite mukog asistenta da ue k Vama u radionicu. Neka sjedne u desni naslonja. Upoznajte se s njim. Pitajte ga za njegovo ime. Prvo ime koje Vam padne na pamet je njegovo ime.

18

Zatvorite potpuno vrata lifta. Isti postupak ponovite za enskog asistenta. Upoznajte asistente meusobno. Iz njihovog meusobnog ophoenja zakljuit ete u kakvom su odnosu Vaa unutarnja i vanjska sfera. Pozdravite se s asistentima i iziite u budno stanje na poznati nain.

Napomena Iz izgleda Vaih asistenata mogu se otkriti neke Vae slabe toke. Zbog toga o izgledu Vaih asistenata ne razgovarajte sa osobama za koje pretpostavljate da bi podatke o Vaim asistentima mogle zloporabiti.

Putovanje kroz vrijeme Kroz vrijeme putujemo tako da sat i kalendar namjestimo na sat i datum u koji elimo putovati. Zatim iziemo kroz vrata vrta i nai emo se u vremenu u koje putujemo. Iza putovanja, kroz ista vrata vraamo se u radionicu, a sat i kalendar vraamo na sadanjost.

VJEBA BROJ 5 Siite u alfa radionicu. Pozdravite se s asistentima i objasnite im da emo putovati kroz vrijeme. Ponovite pozitivne misli. Namjestite kalendar na neki proljetni datum. S asistentima posjetite vrt u proljee. Nastojte vrt doivjeti uz pomo svih osjetila. S asistentima razmjenjujte iskustva. Vratite se u radionicu. Isti postupak ponovite i za ostala tri godinja doba. Vratite kalendar na sadanji datum. Pozdravite se s asistentima i iziite u budno stanje.

Unutarnja osjetila

19

Osim vanjskih osjetila ovjek ima i unutarnja osjetila. Vanjskim osjetilima registriramo materijalnu stvarnost, a unutarnjim osjetilima registriramo duhovnu stvarnost. Stanje u kojem su nam unutarnja osjetila potpuno razvijena zovemo proiena percepcija.

Zakon univerzalne ljubavi Trebamo osjeati ljubav prema Univerzumu kao cjelini i prema svakom biu pojedinano. Nismo obvezani na ljubav samo prema ljudima, nego i prema biljkama i ivotinjama. Jednako tako, duni smo na ljubav i prema bioloki neivim objektima, jer su i oni misao Univerzalne Svijesti.

VJEBA BROJ 6 Siite u radionicu i pozdravite se s asistentima. Ponovite pozitivne misli. Objasnite asistentima da ete vjebati unutarnja osjetila na materijalnim predmetima. Brojite do tri i na tri pred Vama na stolu e biti komad kamena. Razgledajte kamen izvana i o tome izmijenite iskustva s asistentima. Nastojte doivjeti kamen svim osjetilima. Posluajte proizvodi li kamen kakav zvuk. Pomiriite i liznite kamen. Dodirnite kamen. Zajedno s asistentima uite u kamen i proetajte kamenom iznutra. Doivite unutranjost kamena svim osjetilima i razmijenite iskustva s asistentima. Pokuajte se osjeati kao da ste Vi taj kamen. Iziite iz kamena van. Osjetite pozitivan stav prema tom kamenu. Moete ga mislima okruiti u plavi ili zlatni okvir. Kamen moete vratiti nazad brojanjem do tri ili ga zadrati kao primjerak za zbirku. Isti postupak primijenite i s komadom metala i komadom drveta. Zahvalite se asistentima na suradnji i iziite u budno stanje. Ovakav postupak moete raditi s bilo kojim materijalnim predmetom. Ako ovo dobro uvjebate, moi ete intuitivno znati sve o nekom predmetu: kakvo mu je podrijetlo, od ega je graen, kakve su osobe bile u kontaktu s tim predmetom, kako predmet zrai i slino.

VJEBA BROJ 7

20

Siite u radionicu na alfi. Ponovite pozitivne misli. Objasnite asistentima da ete vjebati unutarnja osjetila na biljkama. Zajedno s asistentima iziite u vrt. Naite neku biljku koja je pogodna za vjebanje unutarnjih osjetila. Razgledajte biljku izvana. Pokuajte osjetiti vibracije koje oko sebe iri biljka. Zajedno s asistentima uite u biljku. Prouite korijen, stabljiku, deblo, list. Pokuajte se osjeati kao biljka. Izaite iz biljke van. Osjetite pozitivan stav prema biljci. Okruite je plavom ili zlatnom bojom. Slino vjebajte unutarnja osjetila na nekom cvijetu i plodu. Vratite se u radionicu. Zahvalite se asistentima i iziite u budno stanje. Uinak vjebanja unutarnjih osjetila na biljkama je postupni ulazak u svijet biljaka. Moemo spoznati puno toga o biljkama, kako funkcioniraju, kako su graene, koja ljekovita biljka lijei koju bolest, kako pojedine biljke zrae, kako vibracijama komunicirati s biljkama itd.

VJEBA BROJ 8 Siite u radionicu. Ponovite pozitivne misli. Objasnite asistentima da ete vjebati unutarnja osjetila na ivotinji. Iziite s asistentima u vrt i naite neku ivotinju koja je pogodna za vjebanje unutarnjih osjetila. Poigrajte se s tom ivotinjom i promotrite je izvana i prouite njezino ponaanje. Zajedno s asistentima uite u utrobu ivotinje. Prouite njezine organe i organske sustave. Prouite kostur, miini sustav, ivani sustav, probavni sustav, dini sustav, krvotok, mokrani sustav. Zapamtite kako izgledaju organi zdrave ivotinje. Ako kod neke ivotinje koju budete prouavali u budunosti ne budu organi tako izgledali, znai da je organ te ivotinje bolestan. Pokuajte se osjeati kao ta ivotinja.

21

Iziite iz ivotinje van. Osjetite pozitivan stav prema toj ivotinji i okruite je plavom ili zlatnom bojom. Vratite se s asistentima u radionicu. Zahvalite se asistentima i vratite se u budno stanje. Vjebanjem unutarnjih osjetila na ivotinjama ulazimo postupno u svijet ivotinja, upoznajemo njihovu anatomiju i fiziologiju, razvija se sposobnost duhovne dijagnoze i iscjeljivanja, upoznajemo navike ivotinja, moemo duhovno komunicirati sa ivotinjama itd.

VJEBA BROJ 9 Siite u radionicu i pozdravite se s asistentima. Ponovite pozitivne misli. Objasnite asistentima da ete vjebati unutarnja osjetila na ovjeku. Brojite do tri. Na tri u liftu e biti ovjek. Vi ga jo ne vidite jar su vrata lifta zatvorena. To je apstraktni potpuno zdrav ovjek. Dakle, to nije konkretan ovjek s imenom i prezimenom, nego neki hipotetiki ovjek, koji na materijalnoj razini ne postoji. Otvorite vrata lifta. Pozovite ovjeka da ue k Vama u radionicu. Pozdravite se Vi i asistenti s tim ovjekom. Zajedno s asistentima razgledajte ljudsko tijelo izvana. Zajedno s asistentima uite u utrobu tog ovjeka i razgledajte je. Razgledajte kostur, miie, ivani sustav, probavne organe, organe za disanje, krvotok, mokrane organe. Razmijenite svoja iskustva s asistentima. Tako ete stei iskustvo kako izgledaju i kako funkcioniraju zdravi ljudski organi. Ako kod nekog konkretnog ovjeka neki organ ne bude tako izgledao, znai da je taj ovjek bolestan. Pokuajte se osjeati kao taj ovjek. Tako ete stei iskustvo kako izgleda zdrava ljudska psiha. Iziite van iz ovjeka. Zahvalite se ovjeku zbog toga jer je doao. Osjetite prema njemu pozitivan stav. Okruite ga plavim ili zlatnim obrubom. Zamolite ovjeka da se vrati u lift. Za njim zatvorite vrata lifta. Brojite do tri i na tri e lift biti prazan, jer e ovjek otii tamo odakle je doao. Zahvalite se asistentima i vratite se u budno stanje.

22

Ovakvim vjebanjem unutarnjih osjetila na ovjeku ulazimo u svijet ljudi, shvaamo druge ljude, shvaamo razloge zato se u nekim situacijama ponaaju na odreeni nain, moemo znati sve o njima, moemo im itati misli, moemo znati njihov ivotopis, upoznajemo anatomiju i fiziologiju ovjeka, razvija nam se sposobnost duhovne dijagnoze i iscjeljivanja, poinjemo osjeati kako pojedini ljudi zrae itd.

23

Vjebanje unutarnjih osjetila na konkretnim objektima Osim vjebanja unutarnjih osjetila na apstraktnim objektima, kao u dosadanjim vjebama, moemo unutarnja osjetila vjebati na konkretnim objektima. Moemo raditi sa konkretnim materijalnim predmetima. Isto tako moemo raditi sa konkretnim biljkama ili ivotinjama. Mogue je unutarnja osjetila vjebati i na konkretnim ljudima. Kada radimo s konkretnim ovjekom bilo bi dobro znati njegovo ime i prezime, spol, dob i grad u kome se nalazi. Uvijek radite sa ivom osobom. U poetku prakticiranja tehnike uvijek radite sa psihiki zdravom osobom. To je zbog toga jer, pri vjebi unutarnjih osjetila, ulazimo u psihu odreenog ovjeka, pa ako je on mentalno bolestan, mogli bi se u njemu loe osjeati. Kasnije, kada uznapredujete u duhovnom razvoju, moi ete raditi i sa mentalno bolesnom osobom. Postupak vjebanja unutarnjih osjetila na konkretnim objektima isti je kao i za apstraktne objekte.

VJEBA BROJ 10 Siite u radionicu i pozdravite se s asistentima. Liftom pozovite nekog konkretnog ovjeka. Na tom ovjeku vjebajte unutarnja osjetila. Ispriajte se tom ovjeku zbog uznemiravanja i zahvalite mu se to je doao. Osjetite prema njemu pozitivan stav. Okruite ga u plavi ili zlatni obrub. Zamolite ovjeka da ue u lift. Zatvorite vrata lifta. Brojite do tri i na tri e ovjek otii tamo odakle ste ga uzeli. Zahvalite se asistentima i vratite se u budno stanje. Ovom vjebom zaokruen je alfa trening. Pokazano Vam je kako ete postii alfa razinu i koje su Vam mogunosti na alfa razini. Od tih mogunosti koristite one koje su Vam korisne ili Vas zabavljaju. Sami odluujete kako ete uporabiti vrijeme meditacije. Nije vano to radite u meditaciji, nego da redovno meditirate.

Duhovni razvoj Kroz prakticiranje duhovne tehnike duhovno se razvijamo, razvijaju se raznorazni aspekti nae osobnosti. Sami odluujemo s kojim aspektima nae osobnosti emo raditi u meditaciji i u kojem pravcu emo ih razvijati. Bitno je raditi s najvanijim aspektima kao to su svijest, volja, znanje, ljubav, emocije, predodbe, stavovi itd.

24

Zrcala Da bi mogli pratiti tijek svog duhovnog razvoja, potreban nam je mehanizam za praenje. Taj mehanizam su dva zrcala u naoj alfa radionici. Kada se u alfa radionici okrenemo licem prema vratima, vidjet emo dva zrcala, jedno lijevo od vrata, a drugo desno od vrata. Slika u desnom zrcalu pokazuje nam kakvi jesmo. Slika u lijevom zrcalu pokazuje nam kakvi elimo biti. Tijekom prakticiranja duhovne tehnike slika u lijevom zrcalu e poeti pokazivati kakvi trebamo biti, jer e se proistiti nae elje. U ova dva zrcala se treba ogledati jednom mjeseno. Slika nas kakvi jesmo e nam ukazati na kojoj smo stepenici duhovnog razvoja i na nae dobre i loe strane. Slika nas kakvi elimo biti e nam ukazati na kratkoroni program duhovnog razvoja. Trebamo tijekom idueg mjeseca poraditi na ostvarivanju onoga to elimo.

Krai silazak na alfu Kroz prethodne vjebe na se duh navikao silaziti na alfa razinu. Zbog toga vie nije potreban ritam disanja, boje i brojevi. Na alfu moete silaziti jednostavnim brojanjem u sebi od sedam do jedan.

VJEBA BROJ 11 Siite u radionicu i pozdravite se sa asistentima. Ponovite pozitivne misli. Objasnite asistentima da ete pratiti svoj duhovni razvoj. Ogledajte se u zrcalima. Slike iz zrcala prokomentirajte sa asistentima. Zahvalite se asistentima i iziite u budno stanje.

Utjecaj praktikanta na okolinu Osim to prakticiranje duhovne tehnike povoljno utjee na praktikanta, tehnika ima povoljan utjecaj i na okolinu praktikanta. Praktikant oko sebe iri pozitivne vibracije. Ljudi oko njega postaju smireniji i zdraviji. Ako u odreenom gradu ima puno praktikanata bilo koje duhovne tehnike, u tom gradu su meuljudski odnosi bolji, ima manje kriminala, ima manje narkomanije, ima manje samoubojstava itd. Ti uinci se odnose i na iru zajednicu.

25

Pojave u duhovnom svijetu U procesu prakticiranja duhovne tehnike praktikant dolazi u kontakt s razliitim duhovnim pojavama. Od mnogobrojnih vrsta duhovnih pojava najvanije su slijedee: Otisci. Otiske u duhovnom prostoru ostavljaju dogaaji, mjesta, osobe, predodbe, misli itd. Mi te otiske moemo razgledati i tako spoznavati dogaaje, vjebati unutarnja osjetila, proricati budunost i slino. Duhovna bia. Duhovni svijet je naseljen raznoraznim duhovnim biima ili anelima. Ako uvjebamo naa unutarnja osjetila, mi ta bia moemo percipirati i s njima komunicirati. abloni. Razliite misli, emocije i predodbe ujedinjuju se u sloene forme koje zovemo ablonima. abloni upravljaju mnogim pojavama u Univerzumu. Inicijacije. Inicijacije su posebna duhovna mjesta u koja kad se doe, dolazi do revolucionarnog koraka u duhovnom razvoju. Praktikant spozna neko posebno znanje, doe u specifino stanje svijesti, sjeti se nekog dogaaja u prolosti itd. Svijesti. U kretanju kroz duhovni svijet nailazimo na razliite toke svijesti. Svaka od tih toaka je temeljna estica svijesti i sama po sebi ve predstavlja svijest. Jednako tako, sve te toke zajedno predstavljaju jedinstvenu svijest osobe. Procesi. U duhovnom svijetu dogaaju se raznorazni procesi s duhovnim objektima. Primjeri tih procesa su progres, tvorba znanja, duhovna gravitacija, prizemljenje, vibriranje, ritam, hijerarhija, abloni. Predodbe. Predodbe su temeljne forme astralnog svijeta. Po svojoj strukturi, one su konkretne slike koje su nabijene duhovnom energijom. Predodbe vrlo esto budu nabijene emocijama. Misli. Misli su temeljne forme mentalnog svijeta. Po svojoj strukturi, misli su vibracije koje su uzele apstraktni oblik. Vibracije. Vibracije su ritmino kretanje duhovne energije. One se ire u duhovnom prostoru, kako osobe, tako i izvan osobe. Ideje. Ideje su najelementarnije misli. One su temeljni elementi Univerzuma. Sloenije duhovne forme izgraene su od ideja.

Pozitivne rijei Osim pozitivnih misli, u meditaciji je uobiajeno ponavljati pozitivne rijei kao to su mir, ljubav, sloboda, hrabrost, zdravlje, dobrota, ljepota, mudrost, znanje, strpljenje, blagost, zahvalnost, vrlina, istoa, vrstina, plemenitost, povjerenje, sigurnost, pobjeda.

VJEBA BROJ 12

26

Siite u radionicu i pozdravite se s asistentima. Ponovite pozitivne misli i pozitivne rijei. Objasnite asistentima da ete vjebati unutarnja osjetila na pozitivnim rijeima. Brojite do tri. Na tri pred Vama na stolu e biti poklopljen loni. U loniu e biti pozitivna rije MIR. Otvorite poklopac. Iz lonia e poeti isparavati mir i napunit e cijelu radionicu. Zajedno s asistentima prouite mir. Pri tome koristite to vie osjetila i razmjenjujte iskustva s asistentima. Zamislite da Vi i asistenti duboko diete i da udiete mir. Nastojte se to vie napuniti mirom i osjeati se kao ideja mira. Zajedno Univerzumu. sa asistentima rasprite mir kroz zidove radionice cijelom

Zatvorite loni poklopcem. Spremite ga na neko zgodno mjesto u radionici. Kad Vam god bude potreban mir, Vi ga imate u radionici. Isti postupak ponovite s pozitivnim rijeima ljubav, zdravlje i hrabrost. Zahvalite se asistentima i iziite u budno stanje. Vjebanjem unutarnjih osjetila na ovaj nain, punimo se pozitivnim vibracijama i irimo ih oko sebe, te spoznajemo bit pozitivnih ideja. Na ovaj nain radite iskljuivo s pozitivnim rijeima. Ako tijekom vjebanja otkrijete da neka rije negativno zrai, odmah zatvorite loni i ne zadravajte ga u radionici, nego ga brojanjem do tri vratite nazad. Iza toga s asistentima provjetrite radionicu od negativnog zraenja.

27

Teta stanje svijesti Teta stanje svijesti, mentalno stanje, stanje nadsvijesti prirodno odgovara stanju svijesti kada spavamo, ali ne sanjamo, dakle, dubokom snu. Iskustva iz teta razine su apstraktna i ne izgledaju kao materijalni svijet. Na teta razini je puno mranije nego na alfi. Pejsa je puno suroviji. Dogaaju se potresi i vulkani rigaju lavu. Dogaaju se krupni pomaci u vremenu, tako da smo ili u dalekoj prolosti, okrueni dinosaurima, ili u dalekoj budunosti. I sami sebi moemo izgledati kao starac ili kao malo dijete. Teta razina vrvi paradoksalnim scenama. Tako, primjerice, deva jae beduina, ili stabla rastu korijenjem prema gore, a kronjom prema dolje. Na teta razini nam nije potrebno zrcalo. Uvijek ispred sebe moemo projicirati vlastitu sliku.

Silazak na teta razinu Na teta razinu moemo silaziti na razne naine. Svaki e praktikant sam izgraditi svoj vlastiti ablon silaska na teta razinu. Za poetak evo poetnog ablona: U vrtu alfa radionice emo imati bunar ili pilju. Oni vode do teta razine. U bunaru ili pilji je dvadeset i jedna stepenica. Trebamo prijei te stepenice da doemo do teta razine. U sebi brojimo od 21 do 1 i zamiljamo da pravimo stepenice. U bunaru su praktikant i asistenti u lebdeem poloaju. Jednako tako, cijelo vrijeme boravka na teta razini mi smo u lebdeem poloaju. Kroz bunar se kreemo u slijedeoj formaciji: mi idemo naprijed, a asistenti iza naih lea, muki zdesna, a enski slijeva. Na teta razini nema ove obvezne formacije. Dok prolazimo kroz bunar moemo se osjeati kao da probijamo nekakve barijere. Oko nas mogu lebdjeti nekakve stvari ili simboli. Zato pri silasku niz bunar treba paljivo razgledati okolinu i tumaiti simbole. S teta razine se vraamo na alfa razinu analognim postupkom. Ovaj put stepenice brojimo od 1 do 21. Kad mi i asistenti iz bunara stupimo u vrt na alfi, vraa nam se teina, te opet stojimo na zemlji.

Radionica na teta razini I na teta razini imamo radionicu. Ona e izgledati apstraktno. Izvana moe izgledati bilo kako. Ne mora ak imati niti ulazna vrata, jer se u nju moe ulaziti i kroz zid. Iznutra, jednako tako, smije izgledati bilo kako. Naravno, i iznutra e radionica izgledati apstraktno. U radionici ne mora biti nikakva oprema. Samo treba biti dovoljno mjesta za nas i aspekte nae nadsvijesti: simbol, pravo Ja i uitelja.

ablon rada na teta razini

28

Siemo na teta razinu. Zajedno s asistentima nekoliko minuta hodamo teta razinom i upoznajemo je. Idemo u teta radionicu, ali sami, bez asistenata. U poetku do radionice dolazimo brojanjem do tri. Kasnije, kad se naviknemo na teta razinu, do radionice emo dolaziti brojanjem od dvanaest do jedan. U radionici kontaktiramo s aspektima nae nadsvijesti. Ponovo se vraamo asistentima i vraamo se na alfu.

29

VJEBA BROJ 13 Siite u alfa radionicu i pozdravite se sa asistentima. Ponovite pozitivne misli i pozitivne rijei. Objasnite asistentima da ete obaviti kratki izlet na teta razinu. Otiite s asistentima u vrt. Naite u vrtu zgodno mjesto za bunar ili pilju. Brojanjem do tri na tom mjestu e se pojaviti bunar ili pilja. Bunar ili pilja trebaju imati poklopac ili vrata. Zajedno s asistentima otvorite poklopac i razgledajte unutranjost bunara. Uite u bunar. Vi i asistenti dolazite u lebdei poloaj. Siite na teta razinu. Zajedno s asistentima proetajte teta razinom. Izmjenjujte iskustva s asistentima. Nastojte doivjeti teta razinu svim osjetilima. Pogledajte da li se je izgled asistenata izmijenio zbog boravka na teta razini. Projicirajte svoju sliku ispred sebe. Provjerite kako sami sebi izgledate na teta razini. Brojanjem do tri sami poite do mjesta gdje e biti teta radionica. Brojite do tri. Na tri e se pred Vama pojaviti radionica. Razgledajte je izvana. Uite u radionicu i razgledajte je iznutra. Iziite van iz radionice. Brojite do tri. Na tri ete biti s asistentima. Pogledajte kako izgledaju asistenti, te da li ih je boravak na teta razini izmijenio. Projicirajte svoju sliku ispred sebe. Provjerite da li je Vas boravak na teta razini izmijenio. Iziite iz teta razine na alfa razinu. Zatvorite poklopac bunara. Zajedno s asistentima otiite u alfa radionicu. Zahvalite se asistentima i iziite u budno stanje.

Simboli Simboli su znakovi neega. Svaka stvar, pojava ili osoba moe imati svoj simbol. U okultizmu je uporaba okultnih simbola vrlo znaajna. Iz poglavlja o zakonima analogije znate da sve to se dogaa sa simbolom, dogaa se i sa stvari, pojavom ili osobom koju taj simbol simbolizira.

30

Simboli mogu imati raznorazne oblike. Kao simboli mogu sluiti slike, apstraktni geometrijski likovi, rijei, slova, brojevi, boje, zvukovi, fizike radnje, predmeti, osobe. Simboli su uglavnom individualni, tj. pojedinani za svaku osobu posebno. Meutim, postoje i opi ili univerzalni simboli, koji su zajedniki za cijeli Univerzum. Simboli nastaju na taj nain da u novonastaloj situaciji osoba upamti neki detalj, te kasnije taj detalj slui kao simbol te situacije. U svakom simbolu akumulirana je odreena koliina duhovne energije. Radom sa tim simbolom mi tu koliinu stalno uveavamo. Simboli mogu biti svrstani u sustav simbola. To je ogranieni, vei ili manji, broj simbola kojima se moe obuhvatiti svaka pojava u Univerzumu. Dakle, za svaku pojavu koja postoji u Univerzumu, postoji simbol. Sa simbolima moemo raditi raznorazne duhovne radnje. Pomou simbola moemo manipulirati duhovnim snagama u sebi. Moemo koristiti duhovnu energiju koja je akumulirana u simbolu. Simbol nam moe otvoriti neka duhovna znanja. Simbolima se koristimo pri ritualima.

Magine formule Magine formule su rijei koje slue kao simboli. Sve to je gore reeno za simbole, vrijedi i za formule.

Mantre Mantre su formule koje se koriste u indijskim sustavima. Obino su to neke rijei na sanskritu ili imena indijskih boanstava. Mantre se koriste tako da se ponavljaju u meditaciji, koncentrirajui se na zvuanje mantri.

Rituali Rituali ili obredi su sloeni simboli koji se sastoje od fizikih pokreta, formula, apstraktnih simbola, rada s materijalnim predmetima itd. Ritualima se obino manipulira duhovnim snagama u nama. Elementi koji se javljaju u ritualima su magini krug, ritualna odjea, talismani, formule, fetii. Magini krug je nacrtani ili zamiljeni krug oko praktikanta koji ga titi od prejakog energetskog potencijala snage s kojom radi. Od konkretnih okultnih rituala najpoznatiji su Ritual Pentagrama, rituali elemenata i ritual sjednice.

31

Fetii Fetii su kipovi ili materijalni predmeti koji slue kao simboli.

Demoni Demoni su zamiljena duhovna bia koja slue kao simboli. Oni obino simboliziraju odreeni element u strukturi osobnosti. Tako su i asistenti s alfe demoni. Ne treba Vas zbunjivati rije "demon". Demon ne mora biti bie negativnog predznaka. Demon je nadljudsko bie, koje moe imati pozitivni ili negativni predznak. Demon je isto to i aneo u najirem smislu te rijei. S demonima moemo raditi sve duhovne radnje koje inae radimo sa simbolima. S demonima moemo komunicirati preko intuicije, te na taj nain od njih primati poruke ili znanje. Talismani Talismani su materijalni predmeti u koje je akumulirana duhovna energija s namjerom da je ti predmeti trajno zrae. U naelu, svaki predmet moe biti talisman. Jednako tako, u talisman se moe akumulirati bilo koja vrsta duhovnih vibracija. Meutim, pojedine vrste predmeta su posebno podobne za neke vrste vibracija.

Aspekti nadsvijesti Na alfa razini radimo s naom podsvijeu, a na teta razini radimo s naom nadsvijeu. Da bi mogli komunicirati s nadsvijeu, ona se mora pred nama pojaviti u obliku koji je nama shvatljiv i prihvatljiv. Naa nadsvijest nas kao osobe jako nadilazi, pa se zbog toga pred nama ne moe pojaviti onakva kakva jest. U TUS-u s nadsvijeu komuniciramo preko aspekata nadsvijesti, a to su osobni simbol, pravo Ja i uitelj. S aspektima nadsvijesti komuniciramo analogno kako komuniciramo s asistentima na alfi. Sami kreirajte raspored komunikacije s aspektima nadsvijesti. Moete u svakoj pojedinanoj meditaciji obaviti krai razgovor sa sva tri oblika ili u jednoj meditaciji razgovarati due samo s jednim aspektom. U svakom sluaju, trebate prosjeno jednako dugo raditi sa sva tri aspekta, tako da ih podjednako osvjeujete sva tri.

Simbol Kako svaka stvar ili pojava mogu imati svoj simbol, tako i mi kao osobe imamo svoj osobni simbol. Simbol je aspekt nadsvijesti koji nas odreuje kao osobe, odreuje kakvi smo, kako razmiljamo, kako djelujemo u pojedinim situacijama, po kakvoj logici funkcionira na ivotni put. Simbol emitira i nau osobnu vibraciju. U svakom sluaju, simbol je odgovoran za ono to jesmo ili to nam se u ivotu dogaa ili ne dogaa. Naravno, simbol je samo okvir u koji mi unosimo ispravne ili neispravne ivotne poteze. Ali, ipak, stoji relacija: U IVOTU MI SE DOGAA TAKO, JER SAM UPRAVO TAKAV KAO OSOBA.

32

Kada se simbol pojavi pred nama, pojavit e se u takvom obliku ili izgledu, odnosno samo onaj njegov dio ili razina, koju moemo shvatiti i prihvatiti. Taj mali dio koji se u poetku pojavljuje ne mora biti najznaajniji dio, tj. ne mora biti mjerilo cjeline. Radom sa simbolom upoznajemo i osvjeujemo sami sebe. Moemo od simbola primati pozitivne vibracije. Simbol e nam protumaiti kako postii neki cilj. Simbol je duhovni put kojim idemo. Simbol e biti na vodi kroz duhovni razvoj, on e nam pravovremeno davati ispravne naputke to napraviti na sadanjoj stepenici duhovnog razvoja. Od simbola moemo dobivati odgovore na svoja pitanja. Pitanja moemo postavljati zbrda-zdola ili sistematski prikupljati znanje. Najpraktinije je da simbol bira temu razgovora, a praktikant u okviru teme postavlja pitanja. Na duhovni razvoj moemo zamisliti kao put kroz razne predjele do dijamantnog dvorca. Cesta kojom idemo do dvorca je na simbol.

VJEBA BROJ 14 Doite u radionicu na teta razini. Brojite do tri. Na tri e pred Vama biti simbol. Razgledajte ono to ste dobili. Upoznajte se sa simbolom. Zahvalite se simbolu. Iza razgovora simbol moe ostati u radionici ili otii i dolaziti po pozivu. Iziite u budno stanje.

Pravo Ja Pravo Ja je aspekt nadsvijesti koji se odnosi na Univerzalnu svijest i udio pojedinane osobe u Univerzalnoj Svijesti. Kada ga pozovemo, pravo Ja e se pred nama pojaviti u obliku koji mi moemo prihvatiti i shvatiti. Dakle, pojavit e se u obliku nekakvog simbola. U prisustvu pravog Ja obino osjeamo jaki energetski naboj ili se osjeamo kao u besteinskom stanju. Radom sa pravim Ja osvjetavamo ovaj aspekt nae nadsvijesti, on se postepeno budi i preuzima kontrolu nad cjelokupnom strukturom nae osobnosti. Od pravog Ja primamo pozitivnu energiju. Pravo Ja predstavlja cilj duhovnog razvoja. Zbog toga od njega moemo dobiti podatke o tome kud idemo, o transcendentalnoj sferi, o fundamentalnim istinama, o tome tko smo i kakva nam je ivotna misija. Od pravog Ja moemo prikupljati raznorazna znanja. Najpraktinije je s njim raditi na taj nain da pravo Ja bira temu razgovora, a mi u okviru te teme postavljamo pitanja. U naoj prii o putovanju u dijamantni dvorac, pravo Ja je taj dijamantni dvorac kud putujemo. Na je cilj u duhovnom razvoju pretvoriti se totalno u pravo Ja, a sve ovozemaljske iluzije otpadaju.

33

VJEBA BROJ 15 Doite u radionicu na teta razini. Brojite do tri. Na tri e se pred Vama pojaviti pravo Ja. Upoznajte se s njim i pokuajte komunicirati. Zahvalite se pravom Ja. Ono moe ostati u radionici ili otii, pa dolaziti po pozivu. Iziite u budno stanje svijesti.

Uitelj Uitelj ili aneo uvar je aspekt nadsvijesti koji je mjerodavan za duhovno znanje. On predstavlja intuitivno znanje i inspiraciju, odnosno tenju za znanjem. Ovaj aspekt nadsvijesti simbolizirat e nam ljudska osoba. Ovaj aspekt nadsvijesti neki shvaaju kao dio sebe, a neki kao potpuno samostalnu osobu. Kada se pojavi pred nama, uitelj e izgledati kao ljudska osoba, ali to je samo simbol. Uitelj ima i svoje ime. Uitelj u meditaciji ima slinu funkciju kao i uitelji na materijalnoj razini. Uitelj e nas savjetovati u raznim situacijama, pruat e nam utjehu kad smo depresivni, moda e nas ponekad i prekoravati. Uitelj ima natprirodne sposobnosti, pa mu se moemo obraati u svojim svakodnevnim potrebama. Od uitelja moemo prikupiti puno znanja o Univerzumu oko nas. Najbolje je da uitelj bira temu razgovora, a mi u okviru te teme postavljamo pitanja. U naoj prii o putovanju prema dijamantnom dvorcu, zadaa uitelja je da nam pokae i objasni predjele kroz koje prolazimo.

VJEBA BROJ 16 Doite u radionicu na teta razini. Brojite do tri. Na tri e se pred Vama pojaviti uitelj. Upoznajte se s njim. Kaite mu svoje ime, a on e Vama svoje ime. Pokuajte s njim komunicirati. Zahvalite se uitelju. On moe ostati u radionici ili otii, pa dolaziti po pozivu. Iziite u budno stanje. Ovim je zavrena teta poduka. Dalje je na Vama da razvijate ablon rada na teta razini. Ovim je zavren i ovaj prirunik. Dao sam Vam zaokruen poetni ablon. Dalje je na Vama da ga individualizirate. Vano je redovito prakticirati tehniku i rezultati nee izostati. elim Vam puno uspjeha u avanturi koja se zove duhovni razvoj.

34

35